ÜÇÜNCÜ TƏRTİb adi Dİferensial operatorlara uyğun spektral ayrilişlarin yiğilmasiYüklə 1,17 Mb.
səhifə9/12
tarix05.01.2022
ölçüsü1,17 Mb.
#111638
növüReferat
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12
Lemma 0.0.3. Tutaq ki, sistemi müntəzəm məhduddur funksiyası və sistemi (0.0.10) şərtini ödəyirlər. Onda funksiyasının Furye əmsalları üçün aşağıdakı qiymətləndirmə doğrudur:

(0.0.9)

Dissertasiyanın ikinci fəslində intervalında kompleksqiymətli cəmlənən əmsallı üçüncü tərtib ad diferensial operatora baxılır.sifindən olan funksiyanın biortoqonal ayrılı­şı­nın onun triqonometrik Furye ayrılışı ilə birgəyığılma sualları araş­dı­rılır. Kompaktda müntəzəm birgəyığılma srəti qiymətləndilir, əmsalının kəsilməzlik modulunun birgəyığılma sürətinə təsiri araşdırılır. Həmçinin sinfindən olan funkiyanın bu operato­run məxsusi və qoşulmuş funksiyaları üzrə biortoqonal ayrılışının parçasında mütləq və müntəzəm yığılması tədqiq olunur.

Paraqraf 2.1.-də(0.0.10)

üçüncü tərtib adi diferensial operatoruna baxılır. Burada .

Bu operatorların kök funksiyaları üçün sürüşmə və orta qiymət düsturları çıxarılır. Bu düsturlar (0.0.10) operatorunun kök funksiyaları üzrə biortoqonal ayrılışının müntəzəm birgəyığılması və mütləq və müntəzəm yığılması suallarının araşdırılmasında əsas aparat rolunu oynayır.

Paraqraf 2.2-də halında adi adiferensial operatoruna baxılır. Bu operatorun kök funksiyaları üzrə spektral ayrılışının kompaktda triqonometrik ayrılışla birgəyığılma sualları tədqiq olunur. əmsalının kəsilməzlik modulunun biortoqonal ayrılışla triqonometrik ayrılışın intervalına daxil olan kompaktda müntəzəm birgəyığılma sürətinə təsiri araşdırılır. Onun üçün VA.İlinin spektral metodu tətbiq olunur.intervalında formal diferensial operatoruna baxaq. Burada , -kompleksqiymətli əmsallardır.

operatorunun kompleks məxsusi ədədinə uyğun məxsusi funksiyası dedikdə eyniliklə sıfır olmayan, ixtiyari kompleksqiymətli funksiyası başa düşülür ki, o -də sanki hər yerdə tənliyini ödəyir. Analoji olaraq operatorunun həmin məxsusi ədədinə və məxsusi funksiyasına uyğun tərtibli qoşulmuş funksiyası dedikdə, -də sanki hər yerdə tənliyini ödəyən ixtiyari kompleksqiymətli funksiyası başa düşülür.

Hər bir məxsusi funksiya tərtibi sıfır olan qoşulmuş funksiya hesab edilir. Verilmiş məxsusi funksiyaya uyğun kök (qoşulmuş) funksiyaların ən yüksək tərtibi bu məxsusi funksiyanın ranqı adlanır.operatorunun məxsusi və qoşulmuş funksiyalarından təşkil olunmuş ixtiyari sisteminə baxaq. Fərz edək ki, uyğun məxsusi ədədlər sistemidir və bu kök funksiyalar sistemi tərtibli hər bir kök funksiya ilə yanaşı ona uyğun tərtibi -dən kiçik kök funksiyaları özündə saxlayır. Bundan əlavə məxsusi funksiyaların ranqları müntəzəm məhduddur. Bu o deməkdir ki, və -də sanki hər yerdə tənliyi ödənir. Burada ya 0-a (bu halda - məxsusi funksiyadır), ya 1-ə (bu halda olduğu tələb olunur və - qoşulmuş funksiya adlanır) bərabərdir.

işarələməsini aparaq. Burada .

Fərz edək ki, sistemi şərtlərini ödəyir (V.A.İlin şərti).

1) müəyyən qeyd olunmuş üçün sistemi -də qapalı və minimaldır:

2) Karleman və “birlərin cəmi” şərtləri ödənir:  1. Ixtiyari kompaktı üçün elə sabiti var ki,

,

burada , sistemi sisteminə biortoqonal qoşmadırilə funksiyasının triqonometrik sırasının xüsusi cəmini işarə edək və funksiyasının sistemi üzrə biortoqonal ayrılışının xüsusi cəmini daxil edək:

,

burada .

Aşağıdakı işarələmələri daxil edək:;

burada -lar funksiyasının -də normallaşmış triqonometrik sistem üzrə Furye əmsallarıdır;

- funksiyasının -də kəsilməzlik moduludur;

;

;.

Tutaq ki, - aralığında azalmayan kəsilməz funksiyadır və

a) , ; b) -artmayandır. ilə fəzasından olan və şərtini ödəyən funksiyalar çoxluğunu işarə edək. Burada -dən asılı sabitdir. -də norma bərabərliyi ilə təyin olunur. isə Bessov sinfini işarə edək. Bu fəzada norma

.

bərabərliyi ilə təyin olunur.

Qeyd edək ki, əgər ( -Nikolski sinfidir).

Bu paraqrafın əsas nəticələri aşağıdakı teoremlərdə cəmləşir:

Yüklə 1,17 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə