Ufka yolculukYüklə 0,83 Mb.
səhifə2/6
tarix12.08.2018
ölçüsü0,83 Mb.
#70485
1   2   3   4   5   6

103. Bir kimse din namina ( adina ) bir şeyler söylediği zaman onun doğruluğunu nasil anlarız.! Syf 59

a) Salahatine bakariz

b) dini ilimleri tahsil etmismi ona dikkat ederiz.

c) Ümmi ' mi cahilmi ona bakariz

d)Hepsi


104.Dinin direği dini bilmektir,fıkıhtır. Buda lafla olmaz buna göre çocuğumuzu

nasıl yetiştirmemiz gerektiği belirtilmiştir.(sayfa 63)

Aşağıdakilerden hangisi bu davranışlardan birisi değildir?

A) Kur'anı Kerimi tefsirleriyle, büyük, alimlerin anlattığı şekilde öğretilir

B) Peygamber Efendimizin sünneti seniyyesi öğretilir

C) Hadisi Şerifler sahih kaynaklardan öğretilir,buda tamam olunca

fıkıh kitaplarını okuyup dini temelinden güzelce öğretilir

D)Kur'anı Kerimi öğrenip hatmeder en az senede bir kere,namazını ihmal etmez

Alim ulemanın kitaplarını arasira okur,

okulunda başarılı olması için özel dersler verilir...

105. ..."Akidesi bozuk olanın bütün amelleri heba olur ziyan olur"

bunun için dini doğruca anlamaya çalışmak gerekir.

Aşağıda belirtilen davranışlardan hangisi dini dogru anlamya örnek olamaz? Sf. 62

A. Fıkha önem vermek


B. Şeriatın ahkâmına saygı 
C. Farz, vacip, sünnet, mustehap bunlara riayatkâr olmak
D. Arada haram yada mekruh olan davranışlara riayet etsekte olur

106. Kim din namına bişey söylemek konuşmak isterse ona sormamız gerekenler

aşağıdakilerden hangileridir? Sf. 62

A. Salâhiyetini ve delilini 


B. Dinini ve kimliğini 
C. İşini ve adresini 
D. Hangi kitapları okuduğunu

107. Kim din namına bişey söylemek konuşmak isterse biz ona önce

söylediği sözün salahiyetini ve delilini sormaliyız. Bunları sormamızın sebebi

aşağıdakilerden hangisi olamaz? Sf.62

A. Şeytanın ajanlarından sakınmak için 
B. Doğru yoldan sapmamak için 
C. Ondan daha iyi olduğunu kanıtlamak için 
D. Yanlışlardan sakınabilmek için

108.Kuran ayetlerini ilk uygulayan ve insanlara ilk gösteren kişi aşağıdakilerden hangisidir? Sf.63

A. Hz.Cebrail as.
B. Hz.Muhammed sav.
C. Hz.Adem as.
D. Hz.İbrahim as.

109. Aşağıda belirtilenlerden hangisi sahih hadis kitaplarından biri değildir? Sf.63

A. Buhari B. Müslim 
C. Tirmizi D. Mevzûat

110. Allaha itaat ediniz ve onun gönderdiği elçisi olan ..... itaat ediniz.

Boşluğa gelmesi gereken doğru şık aşağıdakilerden hangisidir? (Maide suresi) Sf.63

A. Hz.Muhammed sav.


B. Cebrail as.
C. Hz.İbrahim 
D. Hz.İsa

111. "Allah ve Resulü bir mümin erkeğe veya mümin kadına

Şunu şöyle yap bunu böyle yapman lazım gelir.diye bir hükmü

verdiği zaman artık .........? Sf.64

Yukarıda verilen Ahzab suresinin 36.ayetinin devamı aşağıdakilerden hangisidir?

A. Seçme veya tercih hakkı artık olamaz 


B. Biz seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik 
C. Kendisine itaat edilsin 
D. İhsan eyledigi kimselerin yanında olacaklardır

112. Nisa suresi 64. Ayetine göre bütün Peygamberlerin gönderiliş sebebi nedir? Sf.64

A. Hükümleri uygulasınlar diye
B. Emirlerini uygulasınlar diye 
C. İnsanları doğru yola çağırsınlar diye 
D. Ancak kendisine itaat edilsin diye

113. Allah-u Teala, Nisa suresinin 65. Ayetinde insanların gerçek

mümin olabilmesi için ne yapması gerektiğini buyurmaktadır?(65)

A. İhtilaflı konularda Resûlullah'ı hakem kabul etmelerini


B. Resûlullah'ın verdiği hükümleri hoşnut olarak kabul etmeleri
C. Resûlullah'a tam teslim olmaları
D. Hepsi

114. Allah'a ve Resûlullah'a itaat edenler, kimlerle birlikte olacaklar?(65)

A. Peygamberler
B. Sıddîklar
C. Şehidler
D. Sâlihler
E. Hepsi

115. Vahy-i metluv ne demektir?(66)

A. Hadis-i Şerifler
B. Atasözleri
C. Kur'an-i Kerim
D. Deyimler

116. Vahy-i gayri metvul ne demektir?(66)

A. Devlet kanunu
B. Tilavet edilmemiş olan vahiy (Sünnet-i Seniyye-i Nebeviyye)
C. Kur'an-ı Kerim
D. Büyüklerin nasihatları

117. Allah-u Teala, Efendimizin kendisinin uydurduğu

sözleri söylemesi durumunda, ona ne yapacağını söylemiştir?(66)

A. Şah damarını parçalayacağını


B. Ciğerini sökeceğini
C. Kalbini parça parça edeceğini
D. Hepsi

118. "Biz seni ancak âlemlere rahmet olarak gönderdik"

ayetindeki RAHMET ne mânaya gelmektedir?(67)

A. Yağmur


B. İnsan ismi
C. Merhamet
D. Hepsi

119. Allah-u Teala Peygamber Efendimizi göndermemiş olsaydı ne olurdu?(67)

A. Kullar Allah'ın rızasına uygun hareket edemezdi
B. Allah'ın gazabına uğrayacaktık
C. Ahirette cezaya uğrayıp, cehenneme düşecektik
D. Hepsi

120. Allah'ın kulunu sevme vesilesi nedir?(67)

A. Kulun çok kitap okuması
B. İbadetlerden kendine uygun olanları yapması
C. Kalbinin temiz olması
D. Resûlullah'a tabî olması, ittibâ

121. Kur'an-ı Kerim, bizden Resûlullah'a karşı ne yapmamızı istemektedir?(67)

A. Ona her yönden uymamızı
B. Hükmüne razı göstermemizi
C. Ona itiraz duygusunda olmamamızı
D. Hepsi

122. Yahudilerden, gayrimüslimlerden bazıları

Efendimizin peygamberliğine karşı nasıl direnmişlerdir?(67)

A. Allah'ın sevgili kulu olduklarını ve bu sebepten

peygambere gerek olmadığını söyleyerek
B. Kendilerinin zaten Allah yolunda olduğunu söyleyerek
C. Kendi yollarının onlara yeteceğini düşünerek
D. Hepsi

123 Sünnet kelimesi Arapça da hangi fiilden türemiştir?(69)

A.Tente
B. Senne
C. Kene
D. Ene

124. Sünnet kelimesinin en başta gelen anlamı nedir?(69)

A. Efendimizin bize dinimizde örnek olan sözleri
B. Efendimizin örnek olan fiilleri
C. Efendimizin yapılan bir iş karşısında iyi ya da

kötü hiçbir tepki vermemesi, takriri, sûkutu


D. Hepsi

125. Ashabı Kiram için Efendimizin bir olay karşısındaki

sükûtu ne ifade ediyordu?(70)

A. Kaynak


B. Delil 
C. Hükmün çıkarılması için sebep
D. Hepsi

126. Ef'al-i mükellefin ne demektir?(70)

A. Kulların fiillerinin sevap ve günah bakımından değerlerini ifade eden sıralama
B. Vergi mükellefi olan insanlar
C. Bir ilçenin Mülki amiri
D. Akli dengesi yerınde olmayan insanlar

127. Fıkıhta ki sünnet kelimesinin içeriği aşağıdakilerden hangisidir?(70)

A. Efendimizin yaptığı ama farz olmayan fiiller
B. Edille-i Şer'iyyenin (dini deliller) içinde yer alır
C. Farzdan daha sonra ikinci ya da üçüncü sırada yer alır
D. Hepsi

128. Türkiye'de "sünnet olmak" denilince akla gelen hangisidir?(70)

A. Ergenliğe yeni girmiş erkeklerin sakal bırakması
B. Erkeklerin cuma namazı öncesi gusül abdesti alması
C. Erkek çocuklarının tuttuğu Ramazan orucu karşılığında büyüklerinden aldığı hediye
D. Efendimizin erkek çocukları üzerinde yapılmasını tavsiye ettiği tıbbi operasyon

129. Hadis-i Şerif'te bildirildiğine göre Efendimizi

kimlerden daha fazla sevmedikçe gerçek Mü'min olamayız?(71)

A. Babamızdan


B. Evladımızdan
C. Sevilebilecek bütün insanlardan
D. Hepsi

130. "Kim bana itaat ederse Allah'a itaat etmiş olur.

Kim bana isyan eder, asi olursa, karşı gelirse Allah'a karşı gelmiş olur"

Hadis-i Şerifinde anlatılmak istenen hangisidir?(72)

A. Resulullah'a itiraz etmenin, karşı gelmenin bahis konusu olamayacağı
B. Tam mü'min olmak için Efendimize mutlak itaatin şart olduğu
C. Yaşamımızdaki bütün davranışlarımızı ona uydurmak zorunda olduğumuzu
D. Hepsi

131. Bid'at ne demektir?(72)

A. Efendimiz'in sevdiği fakat herkesi yapmak zorunda bırakmadığı şeylere denir
B. Ashab-ı Kiram'ın Efendimizin hoşuna gideceği düşüncesi ile yaptığı davranışlara denir
C. Din adına, Allah'ın rızasını kazanmak için Rasulullah'ın

yapmadığı şeyleri yapmaya, söylemediği şeyleri inanıp ortaya koymaya denir


D. Hiçbiri

132. Allah'a ve Resule inanmayan ve onlardan

gayrı yol tutan insana ne denir?(72)

A. Kafir
B. Âbid


C. Münafık
D. Alim

133. Ülkemizde kullanılan "sünnet olmak"

fiilinin arapça'daki adı nedir?(70)

A. Sa'bun


B. Titan
C. Hıtân
D. Senne

134. Resulullah efendimiz sav. insanları yetiştirmekle meşgul olmuş.

Her gün bir şey söylemiş Her gördüğü insanın bir

kusurunu düzeltmiş onu hayra fazilete teşvik etmiş.

Resulullah'ın (sav) insanları hakka davet edişi kaç yıl sürmüştür?(73)

A.23 B. 63


C.13 D. 24

135. Peygamber sav. bir hadisi şerifinde "beni ....... terbiye etti

ve terbiyemi ne güzel yaptı" buyurmuştur. (73)

Yukarıdaki Hadis ı şerifte boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A. Rabbim B. Dedem
C. Amcam D. Annem

136. Resulullah (sav) hiç olmazsa ne kadar sürede ve hangi

günde gusül abdesti almamızı tavsiye ediyor?

A. Haftada iki kez pazartesi, perşembe


B. Üç günde bir pazartesi cuma
C. On beş günde bir cuma
D. Haftada bir Cuma

137.Resulullah (sav) efendimizin ümmetini nasıl yetiştirdiği

hakkında aşağıdaki verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? (73)

A. Bıyığı uzatıp sakalı kısaltmak


B. Tırnakları kesmek
C. Sofradan önce elleri yıkamak 
D. Yemekten sonra dişleri fırçalamak 
E. Sakalı uzatıp bıyığı kısaltmak

138.Peygamber Efendimizin beyanına göre iki göze

cehennem ateşi değmeyecektir. 1) Allah korkusundan ağlayan göz 2) ....
Cehennem ateşinin değmeyeceği ikinci göz hangisidir? Sf 74

A) gece gündüz Kur’an-ı Kerim okuyan göz


B) eşine sevgiyle bakan göz
C) hudutlarda nöbet tutan göz
D) ilim öğrenmek için harcanan göz

139. Tam öleceği anda, gözünden perde kalktığında iman edip

“ben de müslümanlardanım” diyen azmış kral kimdir? (74)

A) Nemrut


B) Karun
C)Firavun
D)Heraklis

140.İki göze cehennem ateşi değmeyecek diyen Efendimiz, kimleri kastetmiştir?(74)

A. Müslümanlara yapılan zulümlere ağlayan göze ve

eşinden kötü muamele görüp de gözyaşı döken kadınların gözlerine


B. Babasını anasını kaybetmiş yetimlerin ağlayan

gözlerine ve bu yetimlere şefkatle bakan müminlerin gözlerine


C. Doğal afetlerde malını kaybedip ağlayan fakirlerin

gözlerine ve güzel bakmak sevaptır diye herşeye güzel bakan göze


D. Allah korkusundan ağlayan göze ve hudut da

müslümanları beklemek için nöbet tutan nöbetçinin gözüne

141.Türklerin Kıbrıs savaşında gözünü kırpmadan savaşa atılıp

Muzaffer olmasını sağlayan haslet hangisidir?sf 74

A.Güç B.İman
C.Kahramanlık D.Vatan sevgisi

142.Yazar, Allah'ın bu dünyada kendisine bağlanan

herkese hakikatleri göstereceğini vurgulayıp, buna delil

olması içinde Allah-u Teala'nın bazı isimlerini örnek vermiştir.

Hangisi bu isimlerden değildir?(76)

A. El-Hafiz B. El-Adl


C. El-Hadi D.Erhamü'r-râhimîn
143. Kur'an-ı Kerim kimlere karşı zordur?(84)

A. Onu sevmeyen, istemeyen kişiye


B. Kur'an alfabesini bilmeyene
C. Okurken anlamadıkları için arapça bilmeyenlere
D. Peygamber soyundan olmayanlara

144. Hadis-i Şerifleri sevenlere nasıl bir hikmet bahşedilir?(84)

A. Kolaylaştırılır B. Manaları açılır

C. İncelikleri gösterilir D. Hepsi

145. Kur'an ve Sünnete uyanların ahiretteki mükâfat ve cezaları ne olacaktır?(85)

A. Uyanlar necat bulacak, uymayanlar helak olacaktır


B. Uymayanlar necat bulacak, uyanlar helak olacaktır
C. Uyanlar cehenneme, uymayanlar cennete gidecektir
D. Ahirette Kur'an ve Sünnete uyup uymamanın bir önemi olmayacaktır.

146. Peygamber Efendimiz, kimlerin Kur'an-ı Kerim ile

bütünleşeceğini müjdeliyor?(85)

A. Hadislere sarılanların


B. Hadisleri anlayanların
C. Hadisleri uygulayanların
D. Hepsi

147. Kur'an ve Hadislere değer vermeyen, hafife alanların akıbeti hangisidir?(85)

A. İki cihanda hüsrana uğrarlar
B. İki cihanda ceza çekerler
C. Dünyaları ve ahiretleri ziyan dolar
D. Hepsi

148. Allah'a itaat nasıl olur?(86)

A. Kur'an ayetlerini okuyarak
B. Allah neleri emretmişse onları yaparak
C. Allah neleri yasaklamışsa onlardan sakınarak
D. Hepsi

149. Kur'an-ı Kerim'in emrettiği hükümler arasında hangileri vardır?(86)

1. Faiz yemeyeceksin
2. Yalan söylemeyeceksin
3. Kumar oynamayacaksın
4. Büyüklerine saygılı davranmayacaksın
5. Halkı aldatmayacaksın
6. İnsanlara yardım etmeyeceksin
7. Zina etmeyeceksin
8. İftira etmeyeceksin
9. İçki içmeyeceksin
10. Yetimi itip kakaçaksın 
11. Gıybet etmeyeceksin

A. 1.3.4.6.7

B. 2.4.5.6.7.8

C. 1.2 3.5.7.8.9.11

D. 4.5.7.8.9.10.11

150. "Kim benim hadislerimi hıfzederse Kur'an-ı Kerimle bütünleşir"

Hadis-i Şerifin de "Hıfzetmek" hangi mana da kullanılmıştır?(85)

A. Ezberlemek


B. Okumak
C. Ahkâmına riayet etmek
D. Yazmak

151. Ahzâb suresi 66. ayetinde "Cehennemde yüzleri o

tarafa çevrilip döndürülüp döndürülüp yandıkça" insanların ne

diyerek feryat edecekleri buyrulmuştur?(86)

A. Keşke annemin, babamın, atamın sözünü daha çok dinleseydim

B. Keşke Allah'a itaat etseydik, Resûlullah'a itaat etseydik

C. Keşke dünyadayken daha çok sevinip, daha az üzülseydim

D. Keşke daha çok gezip, daha az uyusaydım

152.İslamiyeti nasıl anlayıp, yaşamalıyız?(86)

A. Tıpkı yeni doğmuş bir bebek gibi, bize ne öğretilirse

çevremizde ne görüyorsak onları uygulayarak

B. Tıpkı ergenliğe yeni girmiş bir genç gibi, doğru olanı

değilde kendimize güzel ve rahat gelen emirleri uygulayarak

C. Tıpkı bir öğrenci gibi, not tutarak, emir ve

yasakları bir yere yazıp sonra onlara uyarak

D. Tıpkı yaşlılar gibi, kendi doğrularımızın tek gerçek

olduğunu düşünüp, o doğrulardan taviz vermeye yanaşmayarak

153. Bizim değerlerimizi yıkmak isteyenler başka

ülkelerinin felsefelerini, fikirlerini bize öğrettikten

sonra nasıl bir tavır içinde oluyorlar?(78)

A. Bizleri şüphe ile başbaşa bırakıyorlar
B. Bize bunları öğrendikten sonra kenara çekiliyorlar
C. Kafalarımızı karıştırdıkları için bu halimize gülüyorlar
D. Hepsi

154. Kendi felsefemizi, tarihimizi değil de İslamiyeti yaşamayan

ülkelerin felsefe ve tarihleri öğreterek bizim nasıl insanlar olmamızı istiyorlar? (78)

A. Deli
B. Anarşist


C. Cahil
D. Duygusuz

155. Bir insanı insan yapan nedir?(79)

A. İnsana verilen Ali, Veli, Hasan gibi isimlerdir
B. Amerika, Yunanistan, Arabistan gibi doğduğu ülkenin önemidir
C. Annesinin babasının kim olduğudur
D. Eğitimi ve kültürüdür

156. Bir şeyden yüz sene mahsul almak için ne yetiştirmeliyiz?(79)

A. Tohum
B. Ağaç 
C. Çiçek
D. İnsan

157. Efendimiz bir Hadis-i Şeriflerinde bizden kimlere benzemememizi istemiştir?(80)

A. Dedelerimize
B. Arkadaşlarımıza
C. Akrabalarımıza 
D. Yahudi ve Nasraniler

158.Yahudilerin selamları nasıldır?(82)

A. Elleriyle
B. Gözleriyle
C. Parmaklarıyla
D. Hiçbir şekilde selamlaşmazlar

159. Nasranilerin selamları nasıldır?(82)


A. Gözleriyle
B. Elleriyle
C. Parmaklarıyla
D. Hiçbir şekilde selamlaşmazlar

160. Bir insanın Müslüman olduğunun göstergesi aşağıdakilerden hangileridir?(83)

1. Kıyafeti
2. Sakalı
3. Huyu
4. Davranışları
5. Temizliği
6. Tavrı

A. 1.2.4.5


B. 3.4.5.6

C. 1.2.4.5.6.7


D. Hepsi

161. Bazı kendini bilmezlerin hadislere saldırmasının nedeni hangisidir?(82)

A. Bizi biz olmaktan çıkarmak istemeleri
B. Dayandığımız temelleri sökmek istemeleri
C. Bizleri kendilerine benzetmek istemeleri
D. Hepsi

162. Dinde bozgunculuk çıkartmak isteyenler

En çok hangi konuda mızıkçılık ediyorlar?(82)

A. Hadis-i Şeriflerin bir kısmının bozuk olduğu hakkında


B. Dünyanın yuvarlak mı yoksa düz mü olduğu konusunda
C. Dünyayı yöneten devletin hangi devlet olduğu konusunda
D. Küresel ısınma mı yoksa küresel soğuma mı olduğu konusunda

163. Mevzu hadis ne demektir? (81)

A. Peygamber efendimizin ağzından çıkmış sözler
B. Bir yalancı tarafından uydurulmuş ama peygamber

efendimizin ağzından çıkmış gibi söylenen sözler


C. Ashab-ı Kiramın söylediği sözler 
D. Büyüklerimizin söylediği sözler

164.M.Esad Coşan Hocaefendi 


Her ülkenin örfü, âdeti töresi an'anesi var diyor ve sonrasinda

bazı şehirleri bunlara örnek gösteriyor bunlar

arasında aşağıdakilerden hangileri bulunmaz? (87)

A.Adana Yozgat


B. Rize Edirne
C. İzmir Antep
D. Ankara İstanbul

165.Rasullaha itaat nasıl olacak?(Syf.87)

A) Hadisleri okuyacaksın

B Ona göre yapman gereken şeyleri yapacaksın

C) Yapmaman gereken şeyleri yapmayacaksın

D) Hadisi Şerifleri iyi öğreneceksin

E) Hepsi

166.Ruzi mahşerde ( kıyamet ) "Allah'a ve Peygambere

itâat etseydik diyenlerin" o günkü durumundan bildirilmeyen

aşağıdakilerden hangisidir ? [88]

A.yürekleri cayır cayır yanacak 
B.feryadi figan edecekler 
C.saçlari, sakalları yanacak 
D.dilleri, dudakları yanacak

167.Peygamber efendimizin bildirigi kırk hadisi

ezberleyen kimlerle (zumre) ahirette haşrolur .?(88)(Beyhaki)

A.Şehitler


B.Hafizlar 
C.Muminler
D.Alimler

168.Allahu teala Müminlerden Cennet karşılığında

satın almayı teklif ederek istediği şey nedir? (89)

A.Mal ve can


B.Sadaka-i cariye 
C.Ibadet 
D.Kulluk

169.Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem 40 hadis

belleyen yarın nerede alimler zumresinde haşrolacak buyurmaktadır?(88)

A. Sıratta


B. Ruzi Mahşerde
C. Kabirde
D. Ölüm anında

170.Hadisi şerifler genel yapısı itibariyle aşağıdakilerden

hangisinin açıklamasıdır?(87)

A. Kuranı Kerim


B. İlahi kitaplar
C. Adet (töre anane gelenek)
D. O zaman ki hayat tarzı

171. Peygamber Efendimiz esas itibariyle İslamı öğretmek için görevlidir.

Herkes İslam'ı öğrensin diye; "Otururken kalkarken öyle yapma, böyle yap..."

diye söyledikleri neyin uygulamasıdır?(87)

A. Kuranı Kerim
B. Adet (töre anane gelenek)
C. O zaman ki hayat tarzı
D. İlahi kitaplar

172. "Biz bulunduğumuz memleketin örfüne, adetlerine,

havasına, Çevresine göre yaşıyoruz" Yarın Ruzi mahşerde

pişman olmamak için nasıl bir yaşam surmemiz lazım?(88)

A. Allaha cc itaat 
B. Kur'anı Kerime itaat 
C. Sünneti seniyyei nebeviyyeyi öğrenip uygulamak 
D. Hepsi

173.Akabe bey'atinde ....... in müslümanları geldiler,

Peygamber Efendimizin tebrişatını dinlediler,

ona samimiyetle inandılar ve bağlandılar. (89)

Akabe bey'ati nerenin Müslümanları ile yapıldı?

A. Mekke
B. Medine


C. Habeşistan
D. Taif

174.Abdullah b.Revaha ra aynı zamanda ne ile meşhur bir sahabedir.?(89)

A.Yazar olması
B.Şair olması
C.Savascı olması 
D.Adaletli olması

175.Akabe bey'atında Medinenin müslümanları

geldiler Peygamber efendimizin tebşiratını dinlediler,

ona samimiyetle inanıp bağlandılar. "Tamam Ya Rasûlallah!

Biz seni sevdik, sana inandık, sana iman ettik, sana bağlandık.

Mukabilinde bize ne var?"dediler. (Syf.89)

Yukarıda geçen olay mukabilinde aşağıda verilen ayetlerden hangisi nazil olmuştur?

A. Allah cc. müminlerden mallarını ve canlarını

mukabilinde cenneti vererek satın alır(Tevbe/ 111)

B..Ah keşke Allah'a itaat etseydik Resulullaha itaat etseydik..(Ahzab/66)

C. O arzusuna göre konuşmaz onun sözleri/hükümleri

Vahiy ile bildirilen den başkası değildir (Necm/3-4)

D. Allahu Teala sizlerden sizin gibi, sizin cinsinizden

bir peygamber gönderdi (Tevbe/128)

176.Yunan felsefesinde putlara çattığı için eleştirilen filozof hangisidir? (78)

A) Sokrates


B) Aristo
C) Platon
D) Dostoyevski

177. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? (90)

A. Kim bana itaat ederse Allah'a itaat etmiş olur
B. Kim bana Asi olursa Allah'a da Asi olur
C. Kim bağlı olduğu Emir'in Her dediğini

yaparsa benim her dediğimi yapmış olur


D. Kim bağlı olduğu Emir'e isyan ederse bana isyan etmiş olur

178.Bugün ümmetin en büyük kusuru nedir? Syf 91

A.Kur'an-ı kerimi okumaya yeteri kadar vakit ayırmaması
B.Beş vakit namaza dikkat etmemesi
C.Rasulullahın sünnetine uymaması
D.Akrabalık bağlarına önem verilmemesi

179. İslamcı yazar diye kendisine lakap yapıştırılan

kişinin hakkında verilen bilgilerden hangisi yanlıştır ? (92)

A.İslamı bilgisi yoktur


B.Arapça bilgisi yoktur ama ortaya

çıkar veya baskasi tarafından çıkarılır 


C.Din namına faydalı işlerden konuşur 
D.Kendisine uydurma bir lakap yapıştırılır

180.Bir önder, bir emir hangi durumda yaptığı idarecilikten sevap kazanamaz ?(90)

A. Allah'a itaati buyurursa
B. Allah'tan korkmayı emrederse
C. Adaletle idarecilik yaparsa
D. Çalışmanın da bir ibadet olduğunu söyleyip,

vakit namazına izin vermezse

181. " Ben Resulullah 'in Sözünü halini pek beğenmedim !" 
Böyle bir söz kullananin akibeti ( sonu) ne olur? . (91)

a) Allah cc.boyle diyen insani cezalandirir.

b) Böyle diyen kişi Resulullah 'a sav. İtaatten çikmiştir.

c) Hatta dinden çıkmış olabilir.Bu düşüncelerinin

derecesine göre büyük günah işlemiş olur.

d) Hepsi

182."Ben Resûlullah'ın sözünü, halini pek beğenmedim"

diyen insanın, akibeti hangisi yada hangileri olur?(91)

1. Allah böyle diyen insanı cezalandırır
2. Çok yanlış bir noktaya düşer ve ayağı kayar
3. Resûlullah'ın itaatinden çıkar
4. Cezası bu dünyada değil ahirette verilir
5. Düşüncesinin derecesine göre büyük günah işlemiş olur
6. Kesinlikle dinden çıkar

A. 1.3.5


C.3.4.5.6
B. 2.3.5.6

D. 1.2.3.5

183.Hadisi Şerife göre; Önder, emir neye benzetiliyor? (Sf. 90)

A. Kalkana


B. Kılıca 
C. Kale duvarına 
D. Güçlü bir koruyucu

184.Aşağıda sayılan maddelerin

hangileri peygamberimizde vardır? (90)

A)rehberimiz


B)serverimiz
C)önderimiz 
D)hepsi

185.Yazara göre her Müslümanın En öndeki düşüncesi

Aşağıdakilerden hangisi olmalıdır? Sf.92

A. Hadisi şeriflerin sahih olup olmadığını araştırmak

B. Hadisi şeriflerin araştırılmasına izin vermemek

C. İslami bilgisi olmayan yazara yardımcı olmak

D. Hadisi Şerif'i nazarı dikkate almayan bir insana

tebessüm bile etmemek

186.Sıhah-ı sitte"hangi anlama gelmez?Sf 92

A.kendisine en çok güvenilen altı kitap


B.Kütüb-ü sitte
C.Buhari Müslim Tirmizi Ebu davud Ibn mace

Nesai'nin hadis kitapları


D.Şia mezhebine ait hadis kitapları

187. Bir kimse Allah'a uymak Allah'ın emrini tutmak

istiyorsa çaresi nedir?(90)

A. Namazlarını kılmaktır 


B. Resulullaha (sav) uymaktır
C. Kuran okumaktır 
D. Camiye gitmektir

188. Peygamberler niçin gönderilmiştir?(91)

A. Uzaktan bakılsın diye
B. Sözü dinlenilmesin diye
C. Kendilerine itaat edilsin diye
D. Sözü dinlenilsin fakat uygulanmasın diye

189. Peygamberlere uyulması lazım! Peygamber


Kataloq: FileUpload

Yüklə 0,83 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə