Ufka yolculukYüklə 0,83 Mb.
səhifə3/6
tarix12.08.2018
ölçüsü0,83 Mb.
#70485
1   2   3   4   5   6

Efendimiz ahir zaman peygamberidir. Peygamber Efendimize uyulacak;

hadisi şerifine uyan, itaat eden .......... itaat etmiş olur.(91)

Yukarıdaki boşluğa gelmesi gereken doğru şık aşağıdakilerden hangisidir?

A. Allah'a


B. Resûlullah'a (sav)
C. Sahabelere 
D. Doğruya

190. Kuranı Kerim'de bildirilen hükümleri teferruatlari nereden öğrenilmiştir.(93)

A tefsir
B Kelam
C hadis
D felsefe

191. Kimsenin itibar etmemesi gereken hadis türü hangisidir. (93)

A. Kutsi hadis
B. mevzu hadis
C. merfu hadis
D. mevkuf hadis

192. Aşağıdakilerden hangisi hadisi şerifler üzerinde

yapılmaması gereken şeylerden biri değildir?(92)

A. Hadise kafamıza göre yorumlayabiliriz

B. Sahih hadisleri çürük lerinden Biz ayırabiliriz

C. Hadisleri Buhari ve Müslim gibi sahih kaynaklardan okumalıyız

D. Her duyduğumuz hadisin sağlamlığına güvenebiliriz

193.Teferruat hadisten öğrenilmistir derken teferruattan kasıt nedir? Syf 93


A.Peygamberimizin hayatı

B.Namaz, zekat... gibi ibadetlerin yapılış sekli


C.Sahabelerin yaşam tarzı

D.Ehli beytin ibadetler

194.Bir insan hadisi kaldırdığı zaman, saymadığı zaman ne olur?(93)

A.Din tahrib olur, öğrenilemez, uygulanamaz, yaşanamaz

B. Kur'an ona yeter

C. Hayatı kafasına göre Yaşar hiç sıkıntı çekmez

D. Dünya ahiret mutlu olur

195.Emretmek, buyurmak, salahiyetine sahip, yetkili kişi demektir. (94)

Yukarıda vermiş olduğumuz tanım aşağıdakilerden hangisine aittir?

A. Emir
B. Hadis 


C. Sünnet 
D. Yazar

196. Emir; "emretmek, buyurmak, salahiyetine sahip,

yetkili kişi" demektir. (94)

Yukarıda vermiş olduğumuz tanım emire aittir.

aşağıdakilerden hangisi Emire örnek olabilir?

A. Müdür 


B. Komutan
C. İmam
D. Hepsi

197. Efendimiz, hangi sureyi bilmesinden dolayı bir

kişiyi o topluluğa Emir tayin etmiştir?(95)

A. Nisa Suresi


B. Bakara Suresi
C. Tevbe Suresi
D. Ali İmran suresi

198.Bakara suresi için verilen bilgilerden hangisi doğrudur? (95)

A.Kurani Kerîmde iki buçuk cüz ve 286 âyeti olan en büyük süredir.

B.İçinde ahkam âyetleri çok olan bir süredir .

C.Dini hükümlerin ,dini ahkamın çoğu ;

namaz korku namazı,abdest alma , teyemmüm zekat vs bilgileri içerir ..

D. Hepsi

199.Peygamber efendimiz zaman zaman bazı yerlere emirler gonderirdi .


Peygamber efendimizin gonderdigi
emirlere aşağıdakilerden hangisi örnek verilebilir (95)

A.Askeri bir görev ve Mülki bir İş emiri

B. Çarşı pazarın düzeninin sağlanması için bir Emir

C.Falanca şehirde bir iş yapması için gönderilen kişi

D.Hepsi

200. Hz. Ömer gelmiş geçmiş en iyi komutanlardanolan ....... 'i radıyallahü Anhı komutanlıktan azletti?

Baş komutanlıktan aşağıya indirdi (97)

Yukarıdaki paragrafta ismi verilmeyen kişi kimdir ?

A. Halit B Velid ra. 


B. Hz Ali ra.
C. Hz Osman ra.
D. Hz Ebu Bekir ra

201.Allah'ın kullarına hizmet etmek veyahut Allah'ın verdiği,

gösterdiği dinin, İmanın ve müslümanları yöneten asıl sorumlu

kimsenin, alttaki kimselere verdiği bir görevdir. (96)

Yukarıda verilen tanım aşağıdakilerden hangisine aittir?

A.Memur


B.Emir
C.Peygamber

D.Pilot


202.Herkes Allah'ın huzurunda sorguya suale maruz olacak.

Emirlik .......değildir tahta kurulup keyif çatmak

Yan yatıp zevk yapmak değildir;.. (96)

Boşluğa gelmesi gereken doğru şık aşağıdakilerden hangisidir?

A.Saltanat B.Mutluluk 
B.Oyuncak D.Zorbalık.

203.Emirlik görevi Allah rızası için takvaya uygun ve

Adaletli bir şekilde yapılır yapılmazsa; aşağıdakilerden

hangisi olur?(96)

A. Bişey olmaz
B. Sorumlu olunur
C. Dinden çıkar 
D. Düzen bozulur

204.Peygamber Efendimiz Yine bir gün birilerinin başına

bir emir tayin ederek göreve gönderdi. Baştaki adamla

sondaki ler arasında anlaşmazlık çıktı adam kızdı.

Başta Emir tayin edilmiş kişi "Emire itaat edilmesi lazım"

diye efendimizin tavsiye ettiğini bildiği için kasıldı ve adamlarına

kızdığından dolayı, odun toplayıp Ateş yakmaları emrini verdi sonra da

girin içine dedi. Adamlar söyleneni yapmadılar ve peygamber efendimize

şikayet ettiler bu durumda Peygamber Efendimizin verdiği yanıt ne olmuştur? (97)

A. Emre itaat etmeliydiniz

B. Emirin sözünü dinleyip ateşe girseydiniz Şehit olarak ölürdünüz

C. Eğer girseydiniz cehennemlik olurdunuz bu intihar olurdu

D. Ateşe girin dediği zaman girmediğiniz için sorumlusunuz.

205. Halid bin Velid nasıl bir komutandı?(97)

A. Askerlerine zulmeden
B. Tecrübeli, bilgili ve başarılı
C. Kendi başına buyruk
D. Kendini beğenmiş

206. Hz. Ömer'in Halid bin Velid'i neden görevinden almıştır?(98)

A. Askerlerini iyi yönetmediği için
B. Namazlarını düzenli kılmadığı için
C. Savaşların, onun komutanlığından dolayı

kazanıldığı düşünülmeye başlandığı için


D. Son savaşında çok fazla asker şehit olduğu için

207. Hz.Ömer, Halid bin Velid'i görevinden alarak insanlara neyi göstermek istemiştir?(98)

A. Tek güç sahibinin kendisi olduğunu
B. Halid bin Velid'in ne kadar kötü ve adaletsiz bir komutan olduğunu
C. İnsanların Halid bin Velid'i severek ne kadar yanlış yaptığını
D. Zaferlerin, Allah yolundaki cihaddan ve gayenin iyi olmasından kaynaklandığını

208. Zaferi, galibiyeti Allah hangi kullarına verir?(98)

A. Fasık kullarına
B. Muttaki kullarına
C. Münafık kullarına
D. Bütün kullarına

209. İslam anlayışına göre bir Emirin vasıfları ve davranışları nasıl olmalıdır?(98)

A. Kendisini Allah karşısında sorumlu hissedip edepli, saygılı ve düzenli olmalıdır
B. Kendisini sonsuz yetki ve saltanat sahibi hissetmelidir
C. Halkına karşı despot davranıp, diktatör olmalıdır
D. Kendi başına buyruk olmalıdır

210. İslamı yaşadığını söyleyen bazı ülkelerin yöneticilerinin diktatör

olmasının nedeni hangisidir?(98)

A. O ülkenin halkının müslümanlığı tam layıkıyla yaşamamasıdır


B. İnsanların maddi durumları iyi olmadığından seslerinin çıkmaması
C. O ülkelerin halklarının böyle yönetilmeyi sevmeleri
D. Halkın yöneticiler tarafından her defasında kandırılması

211. YORUM SORUSU!!!


"İnsanlar layık oldukları idareyle idare olunurlar" anlamı düşünüldüğünde

hangisi yanlıştır?(98/99)

A. İnsanlar iyi olursa, yöneticilerde iyi olur
B. Eğer insanlar kötü yönetiliyorsa, bu birazda kendi durumlarının cezasıdır
C. Herkes önce kendi inancını, düşüncesini, yaşantısını düzeltmelidir
D. Ne yaparsak yapalım asla yönetilme şeklimizi değiştiremeyiz

212. Başta İslam ülkeleri olmak kaydıyla dünya tarihi ile

neden ilgilenmeliyiz?(99-100)

A. Ortadoğu, Uzakdoğu ve çevremizde ne kadar İslam ülkesi

olduğunu bilip, durumlarını çektikleri acıları öğrenmek için
B. İslam ülkelerinin geçmişlerini, nerelerden geçip nereye

geldikleri hakkında bilgi sahibi olmak için


C. Onlarla ilgilenmek, dertleriyle dertlenmek için
D. Hepsi

213. Bu dünyada bir müslümanın yapacağı en akıllıca,

en kurnazca, en basiretli iş hangisidir?(101)

A. Sadece kendi ailesine faydalı işler yapmak


B. Çocuklarını en iyi okullarda yetiştirmek
C. Müslüman kardeşlerinin hizmetinde olmak
D. Çok para kazanacağı bir işe girmek

214. Hadis-i Şerif de, Bir Müslümana yapılan hangi iyilikler

karşılığında, Allah-u Teala'nın da o kişiye aynı iyiliği yada eş değerini

vereceği bildiriliyor?(101)

A. Müslümanı, uğradığı bir sıkıntıdan nefes alacak bir rahatlığa kavuşturduğunda
B. Bir Müslümanın avretini(ayıbını) örttüğünde
C. Müslümanın sıkıntısında üzüntüsünü sevince çevirdiğinde
D. Hepsi

215. Peygamber Efendimiz Medine-i Münevvere'de halkın

hangi meseleleriyle ilgilenmiştir?(101)

A. İtikat meseleleri


B. İman meseleleri
C. Cemiyetin her meselesiyle
D. Hepsi

216. Efendimizin Medine'de İslam anayasası denebilecek bir

hukuk belgesi ortaya koyduğunu kim söylemiştir?(101)

A. İhsan Süreyya Sırma


B. Muhammed Hamidullah bey
C. II. Abdulhamid
D. Mustafa Mahmoud

217. Peygamber Efendimizin Medine'de ortaya koyduğu

İslam anayasası kolaylıkla kabul görmüştür çünkü........?(101-102)

A. Medine de Mekke'deki gibi zalim eşraf ve onların baskıları yoktu


B. Medine'de çoğu kabile Efendimize kucak açmış ve ona hizmet etmişlerdir
C. Medineliler kendi can ve mallarını korudukları gibi Efendimizi

korumaya söz vermişlerdir


D. Hepsi

218. Medine'de Efendimize hasım olup da açıkça düşmanlık

yapmayan gruplardan hangisi yanlış verilmiştir?(102)

A. İçten içe düşmanlık yapan münafıklar


B. Efendimizle birlikte hicret eden Mekkeli muhacirler
C. Ehl-i Kitap dan yahudiler
D. Efendimize rekabet ve adavet(düşmanlık) besleyen gruplar

219. Peygamber Efendimizin Medine'de ilgilendiği meseleler

arasında hangisini sayabiliriz?(102)

A. Askeri ve siyasi faaliyetler


B. Ekonomik faaliyetler
C. Kültürel faaliyetler
D. Hepsi

220. (Yorum sorusu): Efendimizin, cemiyetin her meselesiyle

ilgilenmiş olması, bize İslamiyeti nasıl yaşamamız gerektiğini öğretmektedir?(102)

A. Dinin bir duygu olduğunu ve kul ile Allah arasına girilemiyeceğini


B. Kulun sadece evinde veya mescidlerde ibadet yapabileceğini
C. Laikliğin esas olduğunu bu yüzden dinin dünyevi konulara karışamayacağını
D. Dinin konulara ayrılmaksızın bir bütün olduğunu ve hayatın

her alanında onun hükümlerine bağlı yaşanması gerektiğini


221. Efendimiz, cemiyetin her meselesiyle ilgilenmeseydi,

bunun sonucu neler olurdu?(102)

A. Askeri faaliyetler olmasaydı; müşrik ve kafirlerin

saldırısından İslamın hiç bir ahkâmı uygulanamazdı
B. Kültürel ve eğitim çalışmaları olmasaydı;

İslamiyetin hükümleri öğrenilemez ve başkalarına öğretilemezdi


C. Ekonomik ve hukuki çalışmalar olmasaydı;

ihtiyaçlar karşılanamaz ve düzen sağlanamazdı


D. Hepsi

222. Bizde tıpkı Efendimiz gibi, ne tür insanlara İslamiyeti

anlatmaya ve kabul ettirmeye çalışıyoruz?(103)

A. Gayri İslami bilgilerle kafası karışmış olan insanlara


B. Cahil ve gafil insanlara
C. Kafir ve müşrik insanlara
D. Hepsi

223. Yolumuzun Şeriat çizgisinden kaymaması için

emniyetimiz ne olmalıdır?(104)

A. Hadis-i Şerifler


B. Atasözleri
C. Devlet kanunları
D. Şarkı sözleri

224. Hangileri ecdadımızın Orta Asya'dayken bildiği

dinler(hak ve batıl) arasındadır?(104)

1. Konfiçyünizm


2. Yahudilik
3. Satanizm
4. Totemizm
5. Moonculuk
6. Budizm
7. Şamanizm
8. Bahailik
9. Brahmanizm
10. Hıristiyanlık

A. 1.3.4.5.6.9 C. 1.2.4.6.7.9.10


B. 2.3.5.7.9.10 D. 1.3.5.6.8.9.10

225. Hıritiyanlık ile ilgili en eski Türkçe metinler

içeren eser hangisidir?(104)

A. Divanü Lugati't Türk


B. Codex Cumanicus
C. Divan-ı Hikmet
D. Manas Destanı

226. Ecdadımızın, bir sürü hak ve batıl din içerisinden

Ehl-i Sünnet yolunu seçmesinin bizler için avantajı nedir?(104)

A. Dinler arasında seçim zahmeti çekmeden doğru yolu bulmamız


B. İslami ilimlerin değil yüksek tahsili, ordinaryüs profesörlüğünü

yaptıkları için en doğru bilgilere sahip olmamız


C. Yaşadıkları yerlerde fıkhın, hadislerin, itikadın en ileri gelen isimlerinin

yetişmiş olması


D. Hepsi

227. Dinde ifrat(aşırı gitme) ve tefrît(eksik yapma) denebilecek

çizgilerdeki insanlar hangi hataları yapmaktadırlar?(105)

A. Modern selefi akımlara kapılıp, tasavvufu inkar etmektedirler


B. Neo-selefilik diyebileceğimiz bir öğreti ile tasavvufi

gerçekleri inkar etmektedirler


C. Sadece an'anevi yollardan tasavvuf yolunu takip etmektedirler
D. Hepsi

228. Günümüzde an'anevi yolları takip ederek Şeriat'ı

yaşayanların yaptıkları yanlışlar hangileridir?(105)

A. Kadın erkek konularında acayip tutumlarının olması


B. İş yerlerinde içki satmaları
C. Özel hayatlarında gayri İslam-i tavırlar sergilemeleri
D. Hepsi

229. Kadınlara lanet hadisi kendisine ulaşınca o kadın ,hangi

sahabeye gelerek , şöyle şöyle kadınlara lanet

ettiğin haberi bana ulaştı dedi? (106)

A. Hz Ömer ra.
B. Hz. Ebubekir ra.
C. Abdullah b. Ömer ra.
D. İbn. Mesud ra

230. Dövme hadisi kendisine ulaşılan 


Ümmî Yakub adındaki kadın hangi kabiledendi ? (106)

A.Beni Kureyza kabilesi 


B.Evs kabilesi
C.Esedoğulları kabilesi
D.Hazrec kabilesi

231.Hangisi hadisi serifte belirtilen Allahın lanet ettiği kadınlardan değildir? (106)

A.Güzel görünmek için dişlerinin arasını yontanlar
B.Yüzündeki tüyü yolanlar
C.Eşinin rızası olmayan yere onun parasını harcayanlar
D.Döğme yaptıranlar Allahın yarattigini degistirenler

232. Bid'at in tanımı aşağıdakilerden hangisidir? (108)

A )Peygamberimizin yaşantısına aykırı

B )Peygamberimizin söylemediği sözleri, yapmadığı işleri çıkarmak

C ) Peygamberimizin yaşantısına ve sünnetine ters olan

D) Hepsi

233.Allahu Teala nin yarattigini degistirenlere, lanet edilmiş olup,

hangi zümreden bahsedilmektedir.?(106)

A.Erkekler
B.Kadinlar 

C.Cocuklar 


D.Yaşlılar

234. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur.?


(108)

A.Gaybı herkes bilebilir


B.Gaybi sadece Peygamberler bilir
C.Gaybi Allahın bildirdiği kişiler bilir.
D.Gaybi üfürükçülerde bilir

235.Allahin lanet ettigi kadınlar hakkında

söylenenler içinde hangisi geçmez.?(106)

A. Dövme yaptıranlar 


B. Saçını boyayanlar 
C. Yuzunun tüyünu yolanlar
D. Dislerini seyreklestirip, Allahin yarattığını değiştirenler

236.Peygamber efendimiz gayp haberleri kendisine bildirilenler

arasından hangisinin feth olacagını söylemiştir.?(107)

A.Filistin 


B.Israil 
C.Istanbul
D.Roma

237. Allah'ın lanet ettiği kadınlar hadisini soran

kadının adı hangisidir.?(106)

A.ÜmmüEymen


B.Ümmü Seleme 
C.Ümmü Yakup 
D.Ümmü Nefise

238."Ey Muhammed bunlar sana vahyettigimiz gaybın

(Hanne Zekeriya, Yahya ,Meryem kıssalaŕı ) haberlerindendir ."
Yukarıdaki ayet hangi sûreye aittir? (107 dip not)

A.Muhammed suresi 


B.Meryem suresi 
C.Maide suresi 
D.Ali-İmran suresi

239.Allahın cc. buyurduğuna göre aşağıdakilerden

hangi ibadeti işleyen kul Allaha yakınlaşır?(109)

A.Farz
B.Vacip


C.Sünnet
D.Nafile

240. Peygamber Efendimiz Mekke'nin pehlivanların dan

birisine güreş teklifinde bulundu fakat onu yenmesi

karşılığında istediği şey aşağıdakilerden hangisidir? (110)

A.Gureş öğretmeni olmasını 
B.Savaşlara katılmasını 
C.Musluman olmasını 
D.Güreşi bırakmasını

241.Hz Ömer efendimiz minberde iken "Allah'ın bildirmesiyle"

birden hutbesini kesti ve bütün mescit halkının duyacağı

şekilde İran'daki komutanına söylediği söz nedir?(109)

A. Ey Sariye dağa dikkat et arkandan düşman seni sarıyor

B. Siz yolda şöyle şöyle konuşmamış mıydınız

C. Efendim Kuranı Kerimi okurum başka şeye karışmam

D. İstanbul Feth olunacaktır

242. Nafile ibadetleri yapana Allah'ın mükafatı nasıldır.?(109)

A.Günahlardan korur 


B.Derecesini yükseltir.
C.Kullarina sevdirir
D.Kotuluklerden korur

243. Hadisi Şerife göre ........ rı yapanları Allah sever ama

Nafile ibadetler de derecesini arttırıyor buyurulmuştur. (109)

Boşluk bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A. Farz B. Vacip
C. Sünnet D. Müstehap

244. Peygamber Efendimiz, Hadis-i Şeriflerinde nasıl bir insanın,

sadece Kuran'a uyun diyerek dini tahrip etmek isteyeceğini bildirmiştir?(112)

A. Sakallı, koca göbekli


B. Gözleri kör, uzun boylu
C. Çok konuşan, ama bilgisiz
D. Karnı tok, tahtına koltuğuna yaslanmış

245. "Resûlullah heva-i nefsinden, nefsâni, boş,

batıl şeyler söylemez. Onun söylediği her şey vahyedilmiş şeylerdir"

ayeti kerimesi hangi surede geçmektedir?(114)

A. Al-i İmran
B. Necm
C. Nisa
D. Bakara

246. Hadis-i Şerifleri kaldırmak, aşağıdakilerden hangisine benzer?(114)

A. İslamiyetin derisini yüzmeye
B. Sünnetli birini tekrar sünnet etmeye
C. Sağlıklı bir insanı ameliyat etmeye
D. Yeni doğmuş bebeği öldürmeye

247. Tam Müslüman olmamız için......?(115)

A. Efendimizin nasihatlarını öğrenmemiz gerek
B. Hadis-i Şerifleri okumamız gerek
C. Kuran'a ve Hadislere sımsıkı sarılmamız gerek
D. Hepsi

248. Vahy-i gayr-i metvul ne demektir?(114)

A. Kuran-ı Kerim ayetleri
B. Din Alimlerinin tavsiyeleri
C. Allahın Peygamberimize ilham ettiği şeyler
D. Devlet kanunları

249. Efendimiz, karnı tok, tahtına yaslanmış insanların,

hadislere saldırmak için hangi sözleri söyleyeceklerini bildirmiştir?(112)

A. Kuran'a sarılın, bize Kuran yeter


B. Sadece Kuran'da ki helalleri yapın
C. Sadece Kuran'da ki haramları yapmayın
D. Hepsi

250. "Kuran yeter, başka şeyleri bırakın" diyerek bize

dinin sağlam mâlumatını bir kenara attırmak isteyenler kimlerdir?(115)

A. Avrupalı şarkiyatçılar


B. Avrupalı papaz bozuntuları
C. Avrupalı müsteşrikler
D. Hepsi

251. Yazar, Kuran-ı Kerim'i hangisine benzetmiştir?(112)

A. Şarkı sözü
B. Anayasa
C. Yönetmelik
D. Matematik formülü

252. Allah-u Teala'nın farz kıldığı fakat teferruatını Efendimizden

öğrendiğimiz emirlere hangisini örnek verebiliriz?(113)

A. Namaz kılmak


B. Abdest almak
C. Zekat vermek
D. Hepsi

253. Hayatımıza teşekkül eden örf ve adetlerimizden,

kandillerde simit yapmak, büyüklerimizin elini öpmek, dargınların

barışması gibi fiiller hakkında hangisi söylenemez?(115)

A. Hepsi sünnettir
B. Hepsi hadisdir
C. Hepsi Resûlullahın tavsiyesidir
D. Hepsi Farzdır

254. Vahy-i metvul nedir?(114)

A. Mevlüt merasimi
B. Sünnet-i Seniyye 
C. Kuran-ı Kerim
D. Hadis-i Şerif

255. "Bize sadece Kuran yeter" diyen insanların,

dini tahrip etmeye yönelik yaptıkları şeylerden hangisi yanlış verilmiştir?(112-113)

A. Resûlullah'ı bir kenara atmak


B. Sadece Kuran'a bağlı kalmak
C. Sünnetlere sımsıkı sarılmak
D. Hadisleri devreden çıkartmak

256. Sadece Kuran'a uyup, Hadisleri yok saymamız

sonucunda hangisi meydana gelir?(113)

A. Başkalarından farkımız kalmaz


B. Ferimiz (parlaklığımız, aydınlığımız) kalmaz
C. Hiç bir özelliğimiz kalmaz.

D Hepsi
257. Kuran'ı kendi kafasına göre yorumlayanlarınakıbeti (sonu) aşağıdakilerden hangisi olacaktır? (117)

A. Mutlu olacaktır
B. Helak olacaktır
C. Günaha girerler
D. Ahirette değil dünyada helak olucaktır

258. Peygamber Efendimizin buyurduğunagöre ümmetin helak olma sebebi ne olacaktır? (117)

A.Kuran ve et


B.Kuranla amel etmemek
C.Kurana saygısızca hareket etmek 
D.Kur'an ve süt

259. Hadisi Şerife göre; Allah'ın kitabı olan Kur'anı Kerim'den helak olma sebebi nedir? (117)

A. Ümmetin şaşkınları Kuran'ı okurlar nâhak yere tevil ederler


B. Manasını başka tarafa çekerler
C. Teviline kalkışılar
D. Hepsi

260.Allah'ın kelamı oyuna gelmez. Onun için burada Herkes haddini bilmeliçizgisinde durmalı daha öteye gitmeye kalkışmamalı. Daha öteye giderse ne olur? (118)

A. Helak olur
B. Kınanır
C. Günah olur
D. Saygısız olur

261. Yazar Kuranı Kerimi anlamanın kolay iş olmadığını ve erbabinabirakilmasi gerektiğinden bahsederken Ne gibi bir benzetmede bulunmuştur?(118)

A. Dişçi diş doktoru olmazsa polis takip ediyor...


B. Mühendis hakikaten mühendis değilse tastikten geçmiyor...
C. Anayasayı okumak gibidir ona da benzemez hukukçu olmayan bir insan anayasayı Okuyup da anlamaz
D. Hepsi

262. Allah'ın kitabını kendi kafasına göre yorumlamaya cüretedenlerin söyledikleri sözler arasinda aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?(119)
A. İçkinin azı ziyan etmez çoğu ziyan eder..
B. Kuranı Kerim'de faiz değil riba geçiyor riba başka faiz başka şey...
C. Allah insanın kalbine bakar kalbi temiz olursa dışarı nasıl olursa olsun...
D. Değişmeyen gerçekler Allah'ın kelamında Allah'ın ahkàmındadır

263. Eski büyüklerden birinin deyimine göre hangisi derviş ceşitlerinden değildir? (120)

A.Mürid-i Mürsel
B.Mürid-i Mürted
C.Mürid-i Mutlak
D.Murid-i Mecazı

264. Zahirde hocasına bağlı ama aslinda kendi keyfine bağlı güya dervişama aslinda olmayan kimse hangi gruba girer?(120)

A.Müridi Mutlak


B.Müridi Murted
C.Muridi Mecazi
D.Müridi Mursel

265. İçki hakkında söylenenlerden hangisi doğrudur?(119)

A .Çoğu sarhoş eden bir şeyin azı da haramdır .
B.Taşıması ve Sunması haramdır 
C.Kendi içmediği için ,hizmetçisinin misafire sunması haramdır
D. Hepsi266. Muridi Mecaz-i için
Âşağıdakilerden hangisi dogrudur ?(120


A.Zahirde hocasına bağlı ama aslında kendi keyfine bağlı ,kendi keyfindedir 

B.Hocası birsey söylese bin tane cevap verir ,on tane bahane bulur 

C.Hocasının dediğini yapmaz ,demediğini yapar

D.Hepsi

267. Muridi Mutlak için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? (120)

A.Hocası ne derse Aynen yapıyor


B.Usulüne uygun çalışıyor 
C.Vazifeleri yerli yerinde intizamlı yürütüyor
D.Zahirde kocasına bağlı ama aslında kendi keyfine bağlı

268. Müslim ne demektir? (120)

A. Cami cemaati
B. Kendisini Allah'a teslim etmiş
C. Zahirde hocasına bağlı kimse
D. Kendisini Allah'a teslim etmemiş kimse

269. Kaç Derviş çeşidi vardır? (120)

A. 4
B. 3
C. 2
D. 1

270. Müridi mutlak aşağıdakilerden hangisidir?(120)

a) Zahirde hocasina bağli olan 
b) Hocasinin hükumlerine bağli gibi duran 
c) Hocasi ne derse uygulayip usulune uygun çalişip vazifeleri yerli yerinde intizamli yürüten 
d) Kendisine ( kendince ) bir yol bulan mürid

271. Insanlar dinimizin ahkamini neye benzetmişlerdir? 


( harami ne gibi tesellide bulmuşlar dir.)

A. Haram olan bir sey zerre miktari olursa zarari olmaz!B. Kedinin kendi enciğini fareye benzetip o niyetle yemesine!

C. Faiz diye bir şeyin Kuran' i Kerimde haram olmadiğina. 

D. Köpeğin kendi yavrusunu kedi yavrusuna benzetmesi


Kataloq: FileUpload

Yüklə 0,83 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə