Ufka yolculukYüklə 0,83 Mb.
səhifə6/6
tarix12.08.2018
ölçüsü0,83 Mb.
#70485
1   2   3   4   5   6

D. Hepsi

465. Resulullah Sav. Allah'ın bildirmesiyle İranlıların bizanslılara

hücum edip ve yendiğini bildirmiş.

Ebu Bekir Sıddık da Efendimizden bunu duyunca "Bizanslılar yenecek

isterseniz İddiaya girelim" diyerek kimlerle iddiaya girmiştir?(170)

a. Bizanslılar
b. Müşrikler
c. İranlılar
d. Ehli kitap

466.Resulullah Sav. Allah'ın bildirmesiyle İranlıların bizanslılara

hücum edip ve yendiğini bildirmiş.

Ebu Bekir Sıddık da Efendimizden bunu duyunca "Bizanslılar yenecek

isterseniz İddiaya girelim" diyerek müşriklerle kaç devesine iddiaya girmiştir?(170)

a.10
b.50
c.60
d.100

467. Resulullah Sav. Allah'ın bildirmesiyle İranlıların bizanslılara

hücum edip onları yendiğini bildirmiş.
Ebubekir Sıddık bunu duyunca müşriklerle girdiği iddiayı Resulullah'a
-Ya Resulallah ben müşriklerle Bizans İranı bir senede yenecek diye 10 devesine

iddiaya girdim. Dediğinde efendimiz sav. ona ne demiştir? (170)

a. seneyi azalt deve miktarını çoğalt 
b. seneyi arttır deve miktarını azalt
c.seneyi arttır deve miktarını da arttır
d.seneyi azalt deve miktarını azalt

468. Peygamberimiz yanindaki nurdan deftere kimlerin isimlerini yazıyor? (171)

a.Sünnetini ihya edenlerin 
b.Kelimei tevhit getirenlerin 
c.Kelimei şahadet getirenlerin
d.Salatu selam getirenlerin

469.Peygamber efendimiz Allahın bildirmesiyle nerenin fetholunacağını

bildirdi ve dediği çıktı? (170)

a.İstanbul
b.Ankara
c.Mescidi Aksa 
d.Mekke

470.Aşağıda verilenlerden hangisi doğru değildir? (170.171)

a. Resulullah'ın gözünden perdeler kaldırılmamıştır
b. Resulullah kendisine Salatü Selam getirenleri biliyor
c. Resulullah kendisine selam gönderenlerin Selamını alıyor
d. Resulullah kendisine salatu selam gönderenlerin ismini yanındaki

Nurdan deftere kaydediyor

471. Resulullahı sav. kimlerden daha sevgili görmedikçe gerçek 171

Mümin olmuş olamayız?

a. evlattan

b. babadan

c. sevebileceğin herkesten

d. hepsi

472. Bir müslümana sizden birinize Resulullah olarak ben sizden bir

müslümana babasından da evladından da sevebileceği bütün sevgili

insanların hepsinden de daha çok sevgili olmadıkça o kimse gerçek ......

olmuş olamaz (171)

Boşluğa gelmesi gereken kelime aşağıdakilerden hangisidir?

a. münafık 
b. kafir 
c. mümin
d. müşrik

473.Rüyasında Resûlullahi görmek istediğini,çok da dua ettigini fakat

Resulullahı göremediğini
söyleyen kişiye, danıştığı hoca ne yiyerek uykuya yatmasını

söylemiş?(172)

A.tuzlu turşu 
B.tuzlu balık 
C.soguk su
D.sıcak su

474.Bir müslümanin içi kimin sevgisiyle, aşkiyla, muhabbetiyle

dopdolu olmasi, yüreğinin ağzina gelmesi, gözünden yaşlar akmasi lazim?(171)

a. Resulullah'ın sav.
b. Ehli beytin
c. Şehitlerin 
d. Ashabı kiramin

475.Rüyasında rasulullahi görmek isteyen adama hocanın verdiği

tuzlu balık talimatı üzerine, talimatı aynen uygulayip fakat rüyasında

su içmekle ilgili şeyden başka birşey görmediğini söyleyen adama hocanın

cevabı ne olmuştur? (171-172)

a.Gece gece tuzlu balığı yersen rüyanda tabiki çağlayanlar görürsün

b. Rüyada bile olsa resulullahı görmek o kadar kolay mı sanıyorsun

c. Tuzlu balığı yiyince suyu nasıl canın çekiyor. Resullahı görmek için de

işte için öyle yanacak

d. Resulullahi görmek için demek ki böyle yanıp tutuşmuyorsun 

476. Resulullah'ın yolundan yürüyenlerin mükafatı ne olacaktır?172

a. Rasulullahin övgüsü 
b. Dünyada iyilik ve güzellik 
c. Şehit sevabı 
d. Gazi sevabı 

477. Ümmetinin; Peygamberini sav. rüyalarında görebilecek kadar

onun sevgisiyle, aşkıyla yanıp tutuşmasının yolu aşağıdakilerden

hangisidir? 172

a. Rasulullaha itaat etmek
b. Rasulullahin yolundan gitmek 
c. Çok salatu selam getirmek
d. Hepsi 

478. Ümmetin bozulduğu zamanda sünnete sarılıp onu İhya

edene kaç şehit sevabı vardır?173

a. 200
b.100
c. 50
d.10

479. Peygamber efendimiz: "Sen şu kavmi sevmezmisin, şu topluluğu

sevmezmisin ki.. onlara senin beni sevdiğinin haberi gitmiş,

Sen beni seviyorsun bana malınla canınla yardımcı oldun en

yakın asahabım oldun." diye buyurduğu sahabe efendimiz kimdir? 173

a. Hazreti Ebubekir ra.
b. Hazreti Ömer ra. 
c. Hazreti Osman ra.
d. Hazreti Ali ra.

480. Peygamber Efendimizin Sen benim en yakın ashabım oldun

diye seslendiği sahabe efendimiz aşağıdakilerden hangisidir? 173

a. Hazreti Ömer ra. 
b. Hazreti Ebubekir ra.
c. Hazreti Osman ra.
d. Hazreti Ali ra.

481. 1-Ümmetin ve sahabenin En üstünüdür
2- Peygamber Efendimizin ilk iman eden sahabesi
3- Torununu Peygamber sav efendimize verdi
4- Malını Peygamber Efendimize tahsis etti
5- Efendimiz daha ahirete göçmeden mihraba onu geçirdi sonra

da ümmetin halifesi oldu
6. Vefat ettiğinde ise Hz. Hamza Efendimizin Kabir komşusu oldu

Yukarıda Hz Ebubekir ra. hakkında verilen bilgilerden hangisi veya

hangileri yanlıştır? 173

a. Yalnız 6
b. 1-3-5-6
c. 2-4-6
d. 3-6

482. Tasavvuf tarih boyunca kaç koldan gelişmiştir? 174

a.1
b. 2
c. 3
d. 4

483. Tasavvuf tarih boyunca iki koldan gelişmiştir, bunlardan birincisi

Hz Ebubekir Sıddık efendimizin koludur peki ikincisi hangisidir? 174

a. Hazreti Ömer ra. 
b. Hazreti Hamza ra.
c. Hazreti Osman ra.
d. Hazreti Ali ra.

484. Hazreti Ebubekir Sıddık efendimizin kolundan gelen tarikat

aşadakilerden hangisidir?

a. Nakşibendi Tarikatı
b. Mevleviyye Tarikatı
c. Bedeviyye Tarikatı
b. Şazeliyye Tarikatı

485.Sünnetin zıddı hangisidir?(175)

A. Farz
B. Vacip
C. Bid'at
D. Müstehab

486. Bid'at'ın sahibine saygı göstererek, hürmetkâr muamele eden birkimse hangisine sebep olur?(175)

A. İslam'ın temellerinin tahrip edilmesine yardımcı olur
B. Dinde yeni bir yol açtığı için, insanların sevap kazanmasına vesile olur
C. İnsanların daha iyi yaşamasına sebep olur
D. Ahirette Alimler ile haşrolur

487. Peygamber Efendimizin çizdiği, gösterdiği yol hangisidir?(175)

A. Kötü yol
B. Bid'at yolu
C. Sevgi yolu
D. Sünnet yolu

488. Hangisi "Sahib-i bid'at'ın" anlamlarından değildir?(175)

A. Yalan, yanlış bir şeyi ortaya çıkarmış kimse


B. Bid'at'ı yapan kimse
C. Bid'atlere karşı savaş açan kimse
D. Bid'at'i ortaya koyan kimse

489. Hangisi bid'at anlamına gelir?(175)

A. Dinin aslına, esasına, uymayan hareketler
B. Efendimizin hareketlerine davranışlarına uymayan hareketler
C. Dinde sonradan ortaya çıkan yanlış işler
D. Hepsi

490. Hangisi Cenabı Hakkın gazabını çekmez?(176)

A. Sünnetten ayrılıp, bid'atlere uymak


B. Kendi şeytanına tabi olan insanların çıkardığı şeyleri benimsemek
C. Bid'at çıkaran insanlara hürmet etmek
D. Bid'atlere uymayıp, sünnete uymak

491. "Kilab-ı cehennem'e" (cehennem köpekleri) tabi olmamak için ne yapılması


gerekir?(176)

A. Dini kimden öğrendiğimize dikkat etmeli


B. Dinin aslının, esasının ne olduğu iyi takip edilmeli
C. Din en sağlam yerden öğrenilmeli
D. Hepsi

492. Sünnet-i Seniyye, İslam'ın en sağlam kaynağı olan Kur'an-ı Kerim'i ...... dır.


Boşluğa uygun olmayan şık hangisidir?(176)

A. Açıklayıcısı
B. Özet halinde olan kısımlarını anlatan, genişleten
C. Reddedip, karşısında olan
D. Öğreticisi

493. Fasık ve Facir kimseye, bir müslüman "efendim" bile dese, ne olur?(177)

A. Gök titrer
B. Yer titrer
C. Arş-ı Âlâ titrer
D. İnsan titrer.

494. "Eğer Allah'ı seviyorsanız ben onun peygamberiyim bana tabi olun Allah dasizi sever günahlarınızı af ve mağfiret eder"ayeti hangi surededir? (177)

A. Ali imran 
B. Hucurat
C. Şuara
D. Nisa

495. Allahu Teala kimleri sevmez?(178)

A. Resulûllah'a uymayan, sünnet yolunda yürümeyenleri
B. Kendi keyfine göre usuller ortaya koyup, bunlara göre hareket edenleri
C. Sünnet yolunda yürüyorum deyip de kendi kafasına göre yaşayanları
D. Hepsi

496. Bir şeyi ortaya ilk defa koymaya ne denir?(178)

A. Emir
B. Beda'a


C. Kanun
D. Yasa

497. İran'da hangi iki namaz birleştirilmektedir?(179)

A. Sabah-öğle/ İkindi-akşam
B. İkindi-akşam/ Yatsı-sabah
C. Öğle-ikindi/ Akşam-yatsı
D. Yatsı-sabah/ Sabah-öğle

498. Farz olmayan fakat mü'minlerin gece uykusunu bölerek,Efendimiz tavsiye ettiği için kıldığı namaz hangisidir?( 179)

A. Teheccüd
B. Kuşluk
C. Tesbih
D. Evvabin

499. Ehl-i Sünnete göre kaç vakit farz namaz vardır?(178)

A. Üç vakit
B. Yedi vakit
C. Beş vakit
D. On vakit

500. Ebu Hafs hazretlerine bid'at nedir diye sorulduğunda hangi cevabıvermemiştir?(179)

A. Resulûllah'a uymayı ittiba etmeyi bırakmaktır


B. Efendimizin sünnetlerini işlemekte hassas davranmaktır
C. Kişisel fikirlere ve nefsani heveslere tabi olmaktır
D. Ahkâmı ilahiyi çiğnemektir


501Peygamber Efendimize itaat etmemizin, ona uymamizin başlıca nedeni

aşağıdakilerden hangisidir?180

a. Güvenilir olması


b. Ümmetini çok sevip, üzerine titrediği için
c. Allah cc. Resulüne uymayı ona itaat edilmesini emrettiği için
d. Son peygamber olduğu için

502. Bid'atde bid'atçide ...... devamı hangisidir? 180a. Cehennemdedir
b. Cennettedir
c. Doğru sözlüdür
d. Güvenilirdir

503. Bugüne kadar din neden dolayı bozulmamıştır ?181

a. Cahilin fikrine kaldığından
b. İnsanlar olmadık şeylere taptığından
c. Sünnete uyulduğundan
d. Kendi fikrine keyfine uyulduğundan 

504. Bid'atin tarifi hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?181a. Bid'at Allah'ın ahkamıdır
b. Sünnetlerde gevşekliktir
c. insanların kendi fikir ve kayiflerine uymasıdır 
d. Resulullaha uyumayı, ittiba etmeyi bırakmaktır

505. Hocamız bid'ati kaç cümleyle tarif etmiştir?181

a.1
b.2
c.3
d.4

506. Hocamız bid'atin tarifini 4 cümle ile vermiştir. Buna göre aşağıdakilerden

hangisi bunlar içinde yer alır?

a. Allah'ın ahkamına tecavüz ve sünnette gevşekliktir


b. İnsanların kendi keyif ve fikirlerine uymasıdır
c. Resulullaha uyumayı ittiba etmeyi bırakmaktır
d. Hepsi

507. Dünya üzerinde gelmiş geçmiş insanların içinde kimin hayatı bütün teferruatıile en sağlam şekilde tespit edilmiş ikinci bir insan daha yoktur?181

a. Fatih Sultan Mehmet


b. Resulullah sav.
c. Eyyüb El Ensari Hazretleri
d. Mevlana Celaleddin Rumi

508. Bizim hedefimiz sünneti seniyyeye uymak, Peygamber Efendimize uymak,korkumuz ise ne olmalıdır? 181

a. Cehennem


b. Bidat
c. Günahlar
d. Cennet

509. Yolumuz ........ karşı reform çalışmasıdır. boşluğa gelmesi gereken doğruşık aşağıdakilerden hangisidir?182

a. Ehli müslimlere 


b. Günahlar
c.
Bidat
d. Mü'minlere

510. İnsanın Allah'ın varlığını bulabilmesinin yolu aşağıdakilerdenhangisidir? (182)

A. Alim ve abitler vasıtasıyla


B. Peygamberler vasıtasıyla
C. Allah'ın bildirmesiyle
D. Aklen mantıken müşahede yoluyla

511. İnsanın aklen, mantıken, müşahede yoluyla Allah'ın varlığını bulabildikten


sonra Allah'ın kendisinden neler istediğini, nasıl kurtulması gerektiğini

ve Allah'ın Esmai Hüsnasını yani vasıflarını insanoğluna öğreten

aşağıdakilerden hangisidir? 182

a. İslam
b. Büyüklerimiz
c. Din kitapları
d. alimler

512.İnsan İslâm sayesinde Allah'ı nasıl bulur? 182

A.Akılla 
B.Mantıkla
C.Müşahede 
D.Hepsi 

513."Namaz,oruç,hac,zekat gibi görevlerin kulun ihtiyacı olduğu


Allah'ın ibadete ihtiyacı olmadığı,kul bunları yapmakla amacına

ulaştığından bahsedilmektedir.
Bu ibadetlerin kul için faydalarından bahsedilmiş


aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir.? 183

A.Tedbir olması


B.Çare olmasi
C.Insani istenilen seviyeye getirmesi 
D.Kulu yetiştirmek 
E.Allahin sevdiği kul olması

514.İnsanın iyi bir insan olmasına karşı bir takım maniler varbunu insanlara bildiren nedir?182

A. Kuranı Kerim
B. Alimler
C. Dedelerimiz 
D. Aklımız

515. Sözlerin en doğrusu nedir?182

a. Roman kitaplarıdir
b. Allahu Teala'nın kitabıdır
c. Şairlerin sözleri
d. Hadis kitapları

516. Yolların en güzeli kimin yoludur?182a. Hz. Muhammed'in sav.
b. Hz. İbrahimin as.
c. Hz. İsanın as.
d. Hz. Masanın as.

517. Hadisi Şerif'te, İşlerin en kötüsü sonradan ortaya çıkarılanlardır.Buyruluyor ve Her sonradan ortaya çıkarılanların ne olduğu söyleniyor,

buna göre tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?182

a. Moda 
b. Ehli Müslim


c. Bidat
d. Mü'min

518. Resulullah'ın sav. bildirdiğine göre, işlerin en kötüsü nedir?182

a. Gunah 
b. Sevap
c. Bidat
d. Hepsi

519. Hadisi Şerif'te buyurulduğuna göre, her sonradan ortaya çıkarılanlarbidattir her bidat ....... .....

her dalalette cehenneme götürür. Boşluğa gelmesi

gereken aşağıdakilerden hangisidir?182
a. Dalalettir kötüdür
b. Sapıklıktır günahtır
c. Dalalettir sapıklıktır
d. Ceza gerektirir 

520. Allah'ın sevdiği bir kul olmak ve ikramına erebilmenin ilk şartı nedir?182

a. Resulullahı sevmek
b. Resulullah'ın yolundan gitmek
c. Resulullaha ittiba etmek
d. Hepsi

21. Kulun Allah'ı sevmesi ve bu sevginin oluşması için neler yapması lazım?183

a. İbret gözüyle etrafı seyredip, olaylardaki hikmetlerini anlaması lazım
b. Çokça Kur'anı Kerim okuması lazım
c. İslam'ın ibadet adıyla insanlara emrettiği şeyleri yapması lazım 
d. Allah'ın kendisini sevdiğini düşünmesi lazım

522. Yazarin kaleme almış olduğu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisiİslamı yaymak için Ashabın gittiği yerlerden biri değildir? 184

a. Orta Asya


b. Kıbrıs
c. Hindistan
d. Afrika-Mısır

523. Aşağıdakilerden hangisi tasavvufî eğitimin insana kazandırdıklarındandeğildir? 184

a. Zikir yapmak muhabbet irade talep gibi şeyler kazandırır.


b. İyi huylarla bezendirir
c. Cemaat içinde saygınlık kazandırır
d. Nefsi ıslah eder

524.İslam'ın insanlara emrettiği Namaz, Oruç, Hac, Zekat Aslında nedir? 183a. Tedbir ilaç ve bir çaredir 
b. İhtiyaç 
c. Görev 
d. Sorumluluk


525.Tasavvuf çalışması yapan kimseler akıllarına gelen fikirleri nasıl

düzenlemeleri gerekir?(185)
A alimleri ve din büyüklerine sorarak
B konu komşudan fikir alıp müsaade ederek
C Kur'an ve Sünnet ölçüsünden geçirerek
D kimseye gerek yok Ben biliyorum diyerek

526. Şeriat ne demektir?(188)

A. Gericilik ve yobazlıktır
B. Kur'an'da olmayıp da Peygamberin bildirdiği şeylerdir
C. Allah tarafından konulmuş kanun, ahkâm ve hükümlerdir
D. Devlet yönetim biçimidir

527. Tasavvuf erbabı, bir fikri yada bir duyguyu aşağıdakilerden hangisineolan uygunluğuna bakarak kabul ederler?(185)

A. Gelenek ve göreneklere 


B. Kur'an-ı Kerim ve Sünnet-i Seniyye'ye
C. Devletin kanun ve yasalarına
D. Kendi akıl ve mantıklarına

528. Hangisi şeriat ile aynı anlamda olan bir kelimedir?(188)


A. Şerr
B. Şirret
C. Şer'i
D. Şerîr

529. Bir kısım Aleviler, Alevilik perdesi altında ateistlik yapmak için,Sidney radyosundan ne tür konuşmalar yapmışlardır?(188)

A. Hz Ali'nin Peygamber Efendimizin düşmanı olduğunu söylemişler


B. Hz.Muhammed'in peygamber olmadığını iddia etmişler
C. Sadece Alevilerin cennete gireceğini savunmuşlar
D. Hz.Ali'nin bağlı olduğu İslam'a çatmışlar

530. Bir insanın, hem Hz. Ali'ye bağlıyım deyip hemde Hz Ali'nin

yoluna karşı olması neyin göstergesidir?(189)

A. Alevi olduğunun


B. Şeriat'e olan bağlılığının
C. Alevilik perdesi altındaki putperestliğin
D. Tasavvuf yolunda olduğunun

531. Yazar, bir insanın başka bir insanın zihnindeki bilgileri algılayabilmesinineye benzetmiştir?(186)

A. Olağan üstü güçleri olan yaratıklara


B. Şeytanın insanı cehenneme atmak için kandırmasına
C. Birinin elini uzatıp başkasının cebinden para çalmasına
D. Hepsi

532. Tasavvufi çalışma yapan birinin hallerinden hangisi doğrudur?(186)


A. Gaybı yanlızca ben bilirim deyip ahkâm keser
B. Manevi bakımdan derece yükseltmek icin içinden zehir içmek geldiğini söyler
C. Şeytani olsa da, gözüme bir şey göründü diyerek, ona inanır
D. Aklına bir vâridat gönlüne bir duygu gelmesine rağmen kuran

ve sünnet gibi iki şahidi olmadan söylemeyez

533. Ebû Süleyman ed-Dârânî Hazretlerinin "Bazen gönlüme tasavvuf

erbanin inceliklerinden güzel bir fikir geliyor

beni günlerce meşgul ediyor... Ancak iki sahit ile kabul ediyorum.

Kuran ve Peygamberimizin sunnetidir" açıklaması,

bize Tasavvuf ehlinin hangi özelliğini göstermektedir?(185)

A. Tasavvuf erbabının şeriata bağlılığı 
B. Tasavvuf ehlinin Allah'a en yakın kul olduğunu
C. Tasavvuf ehline sunulan olağan üstü güçlerin varlığını
D. Gaybı sadece tasavvuf ehlinin bilebileceğini

534. Aşağıda belirtilenlerden hangisi kâfir olmaz?(189)

A. Dinin bir parçasını inkâr eden
B. Hadislerden bir tanesini inkâr eden
C. Bir ayeti inkâr eden
D. Bid'atları inkâr eden 

535. İslam ne demektir?(189)A. Allah'a teslim olmak
B. Kur'an'ı kabul edip, sünnetleri reddetmek
C. Kur'an'ın sadece kendine zor gelmeyen emirlerini kabul etmek
D. Geleneklere göre yaşamak


536. Maide suresi 3. ayeti indiğinde Hz. Ebubekir neden ağlamıştır? 190

A. Efendimizin vazifesi bittiği için vefat edeceğini düşünerek üzüldüğünden

B. Hâlâ İslamiyeti seçmeyen Mekkelileri düşünüp içerlendiğinden

C. Allah'ın kendisini İslam ile şereflendirmesine sevindiğinden

D. O an başka bir şeyi hatırlayıp hüzünlendiğinden

537. Maide Suresi'nin 3. ayetinde Allahu Teala hangi Hikmet ve

nimetlerinden bahsetmektedir? 190

A. Bizlere olan Hidayet nimetlerini tamamladığından

B. Din olarak İslami seçmemizi istediğinden

C. Sadece Müslüman olursak bizlerden razı olacağından

D. Hepsi

538. Size olan hidayetimi tamama erdirdim ayetinden çıkacak sonuç

hangisi olamaz? 190

A. Dinde bidatlara asla yer yoktur

B. Kur'an'da ve sünnetlerde bize her şey bildirilmiş ve öğretilmiştir

C. Ahir zamanda dinden uzaklaşmamak adına sünnetlerden vazgeçilebilir

D. Allahu Teala dini tamamlamıştır üzerine bir şey koymayın

539. Allahu Teala dinini ...... Peygamber Efendimiz İslam'ı .......

Boşluklara gelecek Doğru şık hangisidir? 190

A. Tamamlamış, öğretmiş

B. Sevdirmiş, uygulatmış

C. Yarım bırakmış, tamamlamış

D. İndirmiş, yok saymış

540. Hadisi Şerif'te bidat sahibinin İslamdan ne şekilde sıyrılıp

çıkacağı bildirilmiştir? 191

A. Canın bedenden çıkacağı gibi,

B. Yavaş yavaş fark, etmeden

C. Acı çeker gibi, eziyet çekerek

D. Kılın hamurun içinden sıyrılıp çıkacağı gibi

541. Allahu Teala bidat sahibinin hangi İbadetlerini kabul etmez? 191

A. Namazını, orucunu

B. Haccını, umresini

C. Sadakasını, cihadını

D. Hepsini

542. Bir hadisi Şerif'te Efendimiz, bidat ehli insanları neye benzetmiştir? 191

A. Ukala insanlara

B. Cehennem Köpeklerine

C. Aşağılık maymunlara

D. Domuzlara

543. Bidat sahibine buğzetmek ..... Hadis-i Şerif'te boşluğa gelmesi

gereken şık hangisidir? 191

A. Hidayettir

B. Fazilettir

C. Dalalettir

D. Hakarettir

544. "Bid"at sahibine ...... İslam'ın yıkılmasına yardım etmektir."

Hadisinde boşluğa gelmesi gereken şık hangisidir? 191

A. Hürmet etmek

B. Küfür etmek

C. Güvenmek

D. Yardım etmek

545. Hadisi Şerif'te Peygamber Efendimiz bid'at Zuhur ettiği zaman

dinin bozulmaması için alimlerin ne yapmasını buyurmaktadır? 191

A. İlimlerini ortaya koymalarını

B. Bid'atle mücadele etmelerini

C. Bid'at ehline fırsat vermemelerini

D Hepsi.

546. Gerçek tasavvufun anlamı hangi şıkta doğru verilmemiştir? 193

A. Gelenek ve göreneklere uygun olan

B. Kur'an yolunda olan

C. Efendimizin sünneti yolunda olan

D. Bidatlerden uzak olan

547. Hükümdarın karşısına çıkıp, "Kur'an'da ve sünnette böyle bir şey yok"

diyerek Celallenen ve hapse atılan zat kimdir? 192

A. Hz. Ömer

B. İmamı Rabbani Hz.

C. İmam- Şafi Hz

D. İmam-ı Malik

548. Tasavvuf yolundaki Çalışmalar nasıl olmalı ? 192

A. Bidat lere karşı

B. Dindeki sapmalara karşı

C. İnsanları doğru yola getirmek çabasında

D. Hz Ebubekir

549. İmamı Rabbani'nin soyu kime dayanır? 192

A. Hz. Osman'a

B. Hz. Ömer'e

C. Hz. Ali

D. Hz Ebubekir

550. Bidat ehlinin ölmesi ..... Hadisi şerifini tamamlayınız 191

A. Haktır

B. Günahtır

C. Fetihtir

D. Sevaptırö

551.Aşağıdakilerden hangisi hadisi serifte "cehennemliktir"diye

bahsedilenlerden değildir? 194

A.Peygamberimize yalan söz isnat edenler


B.Efendimize yalan soylemeye kalkışmayanlar
C.Efendimizin söylemiş olduğu bir sözü olmaz diye reddedenler
D.Söylemediği sözü hadismiş gibi söyleyenler

552. Hadis alimlerinin incelemeye aldığı ,hadis nakli yapan kişilerin,hadisleri karıştırma ,hafızada zayıflık yaşları kaçtır ? 194

A)Kırk yaş sonrası 


B)Elli yaş sonrası 
C)Altmış yaş sonrası
D)Yetmiş yaş sonrası

553.Peygamber efendimiz hadisi şerifinde "cehennemde oturacagi


yere hazırlansın" diye kimlere seslenmiştir? 194

A.Hakikatte söylemiş olduğu bir şeyle amel edenlere


B.Kendisinin söylememis olduğu bir sözu söylemekten çekinenlere
C.Efendimizin söylemiş olduğu bir sözü reddedenlere
D.Kendisine yalan bir söz isnat etmeye kalkışmayanlara

554. Hadis alimlerini,ilim mensuplarını titreten hadisi serif hangisidir? 194

A.Allah bid'at sahibinin hiçbir ibadetini kabul etmez...

B.Sizin dininizi kemale erdirdim,tamamladım...

C.Sizden biriniz beni babasindan evladindan ve tum sevdiklerinden

daha fazla sevmedikce gercek mümin olmus olamaz...

D.Kim bana yalan bir söz isnat etmeye kalkarsa veya benim soylemis

oldugum bir sözü reddederse o zaman cehennemde yerini hazırlasın

555.Hangisi hadis alimlerinin hadisleri incelerken dikkat ettiklerinden degildir? 194

A.Ravilerin hayatlarinin safhalari


B.Hadis ricalinin isimleri
C.Hadis ravilerinin ikamet ettikleri belde
D.Rivayet eden adamların hayatları

556.Hadis alimleri râvileri incelerken hangi ozelliklerine bakmazlar? 194

A.Takva ehli mi degil mi
B.Dürüst mü değil mi
C.Zengin mi değil mi
D.Doğru sözlu mu yalancı mı

557.Ashabı kiramın, başlarının üstünde bir kuş konmuşta kıpırdasauçacakmış gibi dikkatle dinledikleri hazret kimdir? 198

A. Hz. Muhammed sav.
B. Hz. Ömer ra.
C. Hz. Ebu Bekir ra.
D. Hz. Ali ra.

558.Peygamber Efendimiz'in mübarek hadislerinden 40 tane hadisbilip ümmete nakledilirse bu hadislerin bereketinden kimlerle haşrolunacağı bildiriliyor? 199

A. Şehitler


B. Alimler
C. Peygamberler
D. Sahabeler

559.İmam Mâlik hangi halife devrinde yasamiştir? 196

A.Muaviye
B.El Mutasım Billah
C.Harun Reşid
D.Ebu cafer Mansur

560.Kitabul Muvatta'ya bu ismin verilme nedeni hangisidir?197

A.Halife Muaviye İmam Malik'in her sözünü yumusaklikla dinlediği için

B.Halife böyle emrettiği için

C.İmam Hanefi bu ismi vermek istedigi için

D.Halife Harun Resid imam Malik'in her sözünü büyük bir

yumuşaklıkla dinledigi için

561.Peygamber efendimizin mübarek hadislerinden kac tanesini


bilip ümmete nakledene alimlerle haşrolma mükafati vardır? 199

A.30
B.20


C.40
D.10

562.Hangisi bir hadis aşkına gidilen; (kitapta bahsedilen) yerlerden değildir? 199

A.Yemen'den Mağrib'e
B.Horasan'dan İrak'a
C.Filistin'den Şam'a
D.İrak'dan Hicaz'a

563.Hangisi Ashabı kiramin Peygamber efendimizi dinlerkenki hallerinden degildir? 198

A.Başının üzerinde kuş varmiş da kıpırdasa kaçacak gibi

B.Oldukları halden sıkılmış da boşluk bulsa fırlayacak gibi

C.Nefes alırken bile canlı olduğunu belli etmeyecek gibi

D.Kendisini tamamen vererek candan bir sekilde..

564."Her kim ki yanında bir ilim, bilgi bulunur da onu ketmederse

cehennemde.........." hadisi Şerif 'in boş bırakılan yerine

aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? 197

A.Ateşin en altına atılır


B.Ateşten gömlek giydirilir
C.Ateşten gemlerle ağzı gemlenir
D.Kafirlere birlikte cezaya çarptırılır

565."Çiğnenmiş ezik mütevazi" manasına gelen bir isim verilen kitabhangisidir? 197

A.Kitabül Menasik


B.Kitabül mutavva
C.Kitabül Merâkib
D.Kitabül Muvatta

566."Her kim ki yanında bir ilim bulunur da onu..............se cehennemde

ateşten gemlerle ağzı gemlenir" boslugu tamamlayiniz. 197

A.Hıfzederse


B.Kaybederse
C.Ketmederse
D.Öğretirse

567.Peygamber Efendimiz;"... ayağınıza getirmeyin, siz ... gidin."


yukarıdaki boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? 196

A.Sünnet
B.Emir


C.Halife
D.İlim

568. Kim Benim söylemediğim bir sözü sanki söylemişim gibi naklederse


veya emretmiş olduğum şeyden bir şeyi eksik söyler saklarsa ..... 

Hadisin devamı aşağıdakilerden hangisidir? 197A.Cehennemde kendisine ateşten ev edinir
B.Ateşten gömlek giydirilir

C.Ateşten gemlerle ağzı gemlenir

D.Kafirlere birlikte cezaya çarptırılır

569. Maliki mezhebinin kurucusu kimdir? 195


A.İmam Malik b. Enes 
B.İmamı Azam Numan bin Sabit
C.İmam Muhammed bin İdris eş-Şafii
D.İmam Ahmed bin Hanbel el-Hanbeli


570.Peygamber efendimizin hadisi şerifine göre Aşagidakilerden

hangisi bir söz,hadis işittiğimizde onu doğru kabul etmemiz için

gereken hislerden degildir? 200

A.Manası bize yakın geldi sevdiysek


B.Hadisin manasından tüylerimiz derilerimiz yumuşadıysa
C.Gönüllerimiz ondan ikrah duyduysa
D.Kalbimiz onu hoş karşıladı, sevdiyse

571.Hastaliktan sakatliktan terslikten acaiplikten kurtulmusolma durumu anlamina gelmeyen...? 204

A.Selim
B.Salim


C.Sıhhat
D.Sahip

572.M .Esat coşan hocamız Türkoloji de doktora tezi aldığı zaman


ne yapmıştır? 206

A. tezini çok güzel hazırlanıp sunmustur


B.15 yüzyılda hadis kitabı yazmış İznik medresesinde müderrislik

yapmış olan bir alimi incelemiştir
C.tez hazırlayacak bir konu bulamadığından tezini hatırlayamadığım
D.tez hazırlayacagi süre geçtiği için tezi kabul edilmemiştir

573.İcmâ-ı ümmet nedir? 202

A.Peygamberimizin etrafında toplanan sohbetini dinleyen cemaat
B.Ümmetin bir konu üzerindeki ihtilâfı
C.Peygamberimizi seven ona tabi olan ümmet
D.Ümmetin bir konu üzerindeki ittifâkı

574.Mü'minin iman cevherini çalmak isteyen hırsızlar,seytanlar ne yapıyor?
204

A.Müstehcenliği yerip kötülüyor


B.Doğrulugu güzelliği medhediyor
C.Vesvese verip kötü seyi guzel gösteriyor
D.Güzel namuslu temiz olan seye teşvik ediyor

575.Hangisi müminlerde bulunan özelliklerden değildir? 204

A.Akl-ı selîm
B.Cism-i selîm
C.Hiss-i selîm
D.Zevk-i selim

576.Yazarın görüşune gore gorevi imam azama hucum etmeksunneti yipratmak olan insanlar nerelerde gorevlidir? 206

A.Hristiyan ülkelerinde


B.Misyonerlik faaliyetlerinde
C.Islam ulkelerinin üniversitelerinde
D.Budist inanci benimseyen ülkelerde

577.islam ülkelerinin üniversitelerinde görevli, kadrolu maaşlı biryerlerden emir alan amacı sünneti yıpratmak, tasavvufu kötülemek,

el birliğiyle organizasyon olarak çalışan ;görevi....................'a Hücum etmek

olan bir safi Müslümanın sevdiği, bağlandığı be varsa hepsine var gücüyle

hücum eden görevli insanlar vardır! Boş bırakılan yere ne gelmelidir? 206

A- imam-ı Yusuf


B- Seyyid kutup
C- hasanal Benna
D- imam - ı Azam

578.Yazar Türkoloji'de doktora tezi aldığı zaman nerede muderrislik


yapmiş bir alimi incelemistir? 206

A.İzmit Medresesi


B.İznik Medresesi
C.İstanbul Medresesi
D.İzmir Medresesi

579.Yazar sünneti seniyyeyi yerinden kıpırdatilamayacak yıkılmayacakdiyerek neye benzetiyor? 205

A.Yüksek surlari olan kale


B.Çelikten yapılmıs saglam kapı
C.Kimseye yenilmeyen çok güclü bir pehlivan
D.Yerinden kıpırdamayacak çelik bir duvar

580.Dinimizin ana kaynağı esas kaynağı nedir?A.Kur'anı Kerim 
B.Hadisi Şerif 
C.Ansiklopeti
D.Alimler Veliler

581.Bir hadis işittiğimizde kalbimiz onu inkâr ediyor,istemiyorsevmiyorsa;gönüllerimiz tüylerimiz veya ciltlerimiz ondan ikrah

duyuyorsa ne yapmak lazım gelir?200

A.Hemen kalbimize gelen sekliyle duzenlemek...


B.Kim bize bunu söylediyse onu yalanci ilan etmek..
C.Peygamberimiz bunu söylememistir diyerek uzak durmak..
D.Ondan gelen hersey kabulümdür diyerek amel etmek

582.Müminin ferasetinden sakının,korkun Çünkü o .....diye devameden Peygamber efrnmdizin hadisinde feraset sahibinden

sakıncanın sebebi hangisidir.?201

A.Çünkü O Allah'ın himayesindedir 


B.Çünkü o Allah'ın veli kuludur.
C.Çünkü O Allah'ın emrindedir.
D.Çünkü O Allah'ın nuru ile bakar 

583.Prof.Dr.M Esad Coşan Hocaefendi nerede doktora tezi almıştır.?206

A.Türkoloji 
B.Sosyoloji 
C.Psikoloji 
D.Islam Tarihi 

584.Allah indinde geçerli olan yegane din....dir."Ali Imran suresi" (206)A.İslam
B.Hristiyanlik 
C.Yahudilik
D.Mecusilik 

585.Müminin ..........sakının,korkun.201

Aşağıdakilerden hangisi ile tamamlanır.?

A.Bakişından


B.Kizmasindan
C.Elinden 
D.Ferasetinden

586. Gayrimüslimin birisi Mürşitlerimizden birine ferasetin


ne olduğunu sorması karşılığında, Mürşidimiz ona feraseti sayesinde

verdigi cevapla iki keramet gösteriyor bunlardan birisi soruyu soranın 
Müslüman kıyafeti giymesine rağmen aslında müslüman olmadığını


bilip ona söylemesidir. buna göre Aşağıdakilerden hangisi gösterdiği

kerametler den ikincisidir? 201-202

A. Kelime-i şahadet getirmesini isteyerek hidayete ermesinin zamanının,

o zaman olduğunu da bilmesi

B. Ya kafir Yıkıl Karşımdan seni Sen kimi aldatıyorsun diyerek onu kovması

C. Besmele çekmesini isteyerek hidayete ermesinin zamanının,

o zaman olduğunu da bilmesi

D. Hiçbirisi 

587.Gayri müslimin biri Mürşidlerimizden birine "Feraset nedir?"

diye sorduğunda olan kerametlerden değildir?201-202

A."Ya kafir kelime-i şehadet getir müslüman ol"demiş.

B.Soru soranın kıyafeti müslüman kıyafeti oldugu halde onun

gayri müslim oldugunu ferasetiyle bilmiş.

C.Onun hiç hidayete eremeyecegini sezdiği icin" sen kimi

aldatıyorsun yıkıl karşımdan" demiş

D.Ferasetin nasıl olduğunu fiilen,uygulamalı göstermiş.

588.Ahir zamanda olacak olaylar dan biride iyi ve kötü şeylerin beğenilipbeğenilmemesi ile olacaktır.Peygamber efendimizin bildirdiği iyi

ve kötü hangileri ile ifade edilmiştir.?203

A.Nehy-Nas 


B.Munker -Maruf 
C.Fasık-Nehy
D.Maruf -Fasık 

589.Hangisi "münkerler maruf,maruflar da munker olacak"sözününaçiklamalarindan degildir?203

A.Erâzil takımının rezil rüsva takımının başa geçmesi

B.İyi seylerin beğenilmeyip kötü şeylerin makbul olması

C.İyi insanın kadri bilinip, başların baş ayakların ayak olması

D.Halkın zevkinin dejenere olması

590. Allah'ın kelâmı hiçbir şeyi değişmemiş olan yüce kitabımızaşağıdakilerden hangisidir?207

A. Kuranı Kerim
B. Tevrat
C. Zebur
D. İncil

591.Dalalete düşmüş insan hangisi ile ifade edilir.?208A.Dal 
B.Mudil 
C.Fasık
D.Murted

592.Başkalarını dalalete düşüren sürükleyen şaşırtan saptıraninsan durumuna düşmek hangisidir.?208

A.Fasık 
B.Munker 


C.Mudil 
D.Murted

593.Yazarımız; Peygamber Efendimiz zamanında tespit edilmişonun sözleri ve hareketlerini anlatırken

aşağıdakilerden hangisini misal olarak veriyor?207

A. Avukat


B. Doktor
C. Polis hafiyesi
D. Alim

594. Resulullah sav. efendimiz hadis-i şerifinde "İnsanların üzerinebir zaman gelecek o zaman yaşam kazanç ancak günah işleyerek

sağlanacak" buyuruyor ve o zamana ulaşan ümmetinin nasıl

davranmasını istiyor? 209

A. Firar etmesini


B. Kaçmasını
C. Uzak durmasını 
D. Hepsi

595.İnsanların üzerine bir zaman gelecek o zaman yaşamda


kazanç da sıkıntılar olacak. Peygamberimiz bu hadisi

işitenler o zaman "firar etsin kaçsın" buyurmuştur. 

Aşağıdakilerden hangisi nereye kaçalım sorusuna karşılıkverdiği cevaplardan birisi degildir? 209

A. Allaha kaçın! 


B. Mescitlere kaçın! 
C. Kur'ana kaçın! 
D. Resulullahın sünnetine kaçın!

596. Dünya hayatı bir imtihandır. Günahlar cazibedardır,çekicidir; onun için insanlar günahlara dalıyor. Onların

bir de öyle ........ î lezzeti vardır; insanın canı ister, ağzının

suyu akar, kendini zor tutar; herkesin oraya mayli olur... Koşmak,

kaçmak ve oraya gitmek ister. Ama sonunda zarar vardır.

Boşluğa gelmesi gereken doğru şık aşağıdakilerden hangisidir? 210

A. Şeytanî
B. Rahmanî
C. İnsânî
D. Dünyevî

597. Ayeti kerimeye göre eğer bir insan Allah'ı seviyorsayapması gereken davranış aşağıdakilerden hangisidir?211

A. Bolca zikir çekmeli


B. Kalbini temiz tutmalı
C. Resulullaha Tabii olmalı
D. Hiç günah işlememeli

598.Ali imran suresi 31.ayette Allah'ın bizi hangikosullarla sevecegi bildirilmiştir? 211

A.Çok fazla namaz kilarsak


B.Üç aylarin tamaminda oruçlu olursak
C.Çocuklarımızı güzel yetistirirsek
D.Resulullaha tabi olursak

599. İhyâu ulûmi'd-dîn kitabının yazarı kimdir?211

A. Süleyman Çelebi


B. İmam Gazzâlî ra
C. Muallim Naci
D. Kurtubî

600.Mısır dan gelmiş Hama'da Eğitim görmüş olan kimdir.?212

A.İmam Gazali 
B.Cüneydi Bağdadi 
C.M.Esad Coşan 
D.Eşrefoglu Rûmi 

601.Eşrefoğlu Rûmi hangi tarikat büyüklerinden dır.?212

A.Nakşi 
B.Kadiri 


C.Halveti
D.Harici 

602.İnsanların yalan söyleyerek yalan yere yemin ederekgecimini sağladığı zamana ulaşmışsak Peygamberimiz

bize neyi tavsiye etmiş?
209 

A.Kimseyle görüsmeyip eve kapanmayi


B.Yalancıları bulup derslerini vermeyi
C.Allah'ın kitabına,Peygamberin sünnetine kaçmayı
D.Yasadıgımiz yerden kacip uzaklaşmayı

603.Esrefoğlu Rumi 'nin "Kitab-u Muzekkin Nufus "adlı eser hangi anlama gelmez?212

A)Nefisleri terbiye ettiren kitap


B)nefisleri arıtıcı kitap
C)nefisleri aldatıcı kitap
D)nefisleri tezkiye ettiren kitap

604.Şeyhlerin mürşidlerin vazifesi ikidir;bunlardanbiri Kullara Allah'ı sevdirmek digeri hangisidir?212-213

A.Muridlerine kerametler gostermek


B.Fikih bilgilerini ogretmek
C.Allah'a kulları sevdirmek
D.Kulların yasantilarini duzenlemek

605.Kadiri tarikatının büyüklerinden Eşrefoğlu RumiHazretleri ne göre Allah a kul nasıl sevdirilecektir? 213

A. sürekli dua ederse Allah kulunu sever


B. Allah bir kulu sevmek isterse zaten sever


bir şey yapmaya gerek
C. Allah'ın kullarını Resulullah'ın sünnetine

bağlarlar o zaman Allah onları sever
D. Allah yarattığı Kulu sever hiçbir şey yapmaya

gerek yoktur

606. Allah bir kulu sevdimi sevgisine layık hale getirirgünahlardan gafletten cehaletten temizler içini dışını kalbini .........? 213

A.Nurlandırır 
B.Bereketlendirir
C.Karartır
D.Açar genişletir

607.Bir insan Bidat yolunda giderse, yapmış olduğuibadetlerinin hangisi kabul olunmaz? 214

A. Namaz - oruç 


B. Hac - umre
C. Farz - nafile 
D. Hiçbirisi 

608. Allah cc. kimleri sevmez? 214
A. Bidat ehlini
B. Kuran ehlini
C. Sünnet ehlini
D. Günah işleyeni 

609.Derviş'in Farsça anlamı nedir? 214

A. Mümin
B. Fakir
C. Zengin
D. Çoban 

610.Hoca efendi bizlere peygamberimizn hadisleriniokuduktan sonra bazı kimselerin davranıslarıni da

okumamızı tavsiye etmiş hangisi bu kimselerin

ozelliklerinden değildir? 210

A.Müttakî kimseler


B.Takva ehlinden uzak olanlar
C.Büyük arifler
D.Halis muhlis ihlasli kimseler

611.Şeyhlerin, mürşitlerin, tarikat hocalarının vazifesi ikidir.Bunlar hangileridir?212-213

A) Kullara Allah'ı sevdirmek -Allah'a kuları sevdirmek
B) İlmi müslümanlara sevdirmek- Zekata teşvik etmek
C) Faizden sakındırmak-Ahirete yönlendirmek
D) Çok zikir etmek-Sadaka vermek
cevaplar

612."Resullahin sünnetinde eriyeceğiz" ifadesi ilehangi benzetme yapılmıştır.?214

A.Çayın içinde şeker gibi


B.Suda eriyen şeker gibi
C.Sicaktan eriyen buz gibi
D.Güneşte eriyen kardan adam gibi

613. Asağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir? A. Allah bidat ehlini seviyor

B. Tarikat hocalarının mürşitlerin vazifesi ikidir:

1.Kullara Allah'ı sevdirmek 2.Allah'a kulları sevdirmek

C. Günaha, yalana dolana, boş yere yemine dayalıkazanç, geçim yolları; tatlı gibi görünür, sonu karlı

gibi görünür; ama sonunda felaketle, hüsranla, ziyanla sonuçlanır.

D. Mürşitler Allah'ın sevgili kulları; bu diyarlaraİslamı yerleştirmek için gelmişler İslam'ın o güzel

bayrağını la ilahe illallah bayrağını bu diyarın

burçlarına dikmek için gelmişler, dikmişler614.Hadisi serifte Peygamber efendimizin kime müjdelendiği bildiriliyor?216

A.Hz İsa (as)'ın annesi Meryem'e

B.Peygamberimizin annesine

C.Dedesi Abdülmuttalib'e

D.Meryemoğlu İsa'ya

615."O hakikat nuru gelecek ve vazifeyi O tamamlayacak"

cümlesinden hristiyanlar gelecek olanı kim diye te'vil ediyolardir?217

A.Mesih

B.Mehdi

C.Cebrail

D.Israfil

616.Yahudilerin Peygamber efendimiz geldikten sonra

yahudiliklerini bırakamama sebebi hangisi olamaz?216

A.Peygamberleri öyle bildirdiği için

B.Kibirli olduklarından

C.Dünya menfaatinden

D.Nasipsizlikten

617.Peygamberimizin annesi rüyasında gördüğü

kandilin nereleri aydınlattığını görmüştür? 216

A.Mekke şehrini

B.Kisra Saraylarını

C.Şam'daki köşkleri

D.Medine-i münevvereyi

618.Hadisi şerife göre rüyada iki ayağının arasından

kandil zuhur ettiğini ettiğini ve bunun Şam'daki köşkleri

aydınlattığını gören kimdir?

216

A.Meryemoğlu İsa

B.Resulullahın annesi

C.Hz İsa (as)'nın annesi

D.Hz Hatîce (ra)

619.Allah azze ve celle Hazretleri Benden önceki peygamberlerden

misak aldığı gibi benden de misak aldı .Beni..............mujdeledi

Allah Teâlâ Peygamberimizin Zuhur edeceğini kime müjdelemiştir 216

Yukarıdaki boşluğa kitaba göre hangisi gelmelidir?

A. Musa Aleyhisselama

B. İsa Aleyhisselama

C. İbrahim Aleyhisselam'a

D. Adem Aleyhisselam'ı

620. Yakın zamanda Yani Cumhuriyetin ilk yıllarında veyahut

Osmanlıların son zamanlarında Abdülahad Davut diye bir

Süryani papazı varmış. O Süryani Papazı ...... ..... (İstanbul 1329)

diye bir büyük kitap yazmış.

Yukarıdaki boşluğa Aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?218

A.İncil ve Salip

B.İncil ve Sahip

C.Tevrat ve Salip

D.Tevrat ve Sahip

621.İbrahim Müteferrika İncil deki Hz.Peygamber sav.

bildiren ayetler diye bir kitap yazmış onuda .... .....diye

bir kitap haline getirmiştir.

Yukarıdaki boşluğa hangi şık gelmelidir?

A. Risaile hakikat

B. Risaile sünnet

C. Risaile İslamiyye

D. Risaile din

622.Türkiye 'ye matbaayı getiren macar papazı olup

daha sonra müslüman olan kişi kimdir?218

A)Mehmet zihni efendi

B )Anselmo Turmedo

C)Yusuf islam

D)İbrahim Muteferrika

623.Hadisi şerife göre; Hz Muhammed'in sav annesi ,

rüyada --- -- arasından kandil zuhur ettiğini ettiğini ve bunun

Şam'daki köşkleri aydınlattığını görüyor. boşluğa gelmesi

gereken doğru Şık hangisidir? 216

A.iki elinin

B.iki ayağının

C.iki pencerenin

D.iki evin

624.Hz İsa'nın Benî İsrail'e "Benden sonra gelecek

ve adının ....... olacağı bir peygamberi müjdelemekle vazifeliyim"

(Saff 6) İsa As. böyle dedi sağlığında Peygamber Efendimizin

geleceğini müjdelediğini Bu ayeti kerime bildiriyor. Boşluğu doldurunuz? 217

A.Ahmed

B.Ali

C.Musa

D.Davud

625.Türkiye'ye ilk matbaayı getirip birçok kitap basan kimdir ?218

A Leonardo arik

B Fahrettin Ebu zarf

C İbrahim Müteferrika

D Pargalı İbrahim

626.Efendimizin annesi rüyada iki ayağının arasından

bir kandil zuhur ettiğini ve bunun Şamdaki köşkleri

aydınlattigini görüyor.

Şam'da ki köşkleri aydınlatmasındaki murad nedir?

A)Mekke'nin Fethedileceği

B )Eşinin vefat edecegi

C)ilk önce oraların islam nuru ile nurlanması

D)Peygamberimizin dogumu

627.Ceziret-Ül Arab' da bulunan Busră

denilen Şam'in güneyindeki kasabada ilk müslüman

olanlar kimlerdir?219

A)Araplar

B)Afrikalılılar

C)Hıristiyanlar

D)Yahudiler

628."O hakikat nuru gelecek ben vazifeyi tamamlayamadım

o tamamlayacak"seklinde müjdeyi ihtiva eden sözler hangi kitaptadır?217

A.Kur'an-ı Kerîm

B.İncil

C.Kırk hadis

D.Zebur

629.Hangisi yanlıştır

A.Tevrat-Hz. İsa

B.Zebur-Hz. Davud as

C.Kur'an-Hz. Muhammed sav

D.İncil-Hz İsa. as

630.İncilin icindeki ayetleri doğru okuduğu icin "Demek ki Hz

Muhammed sav Hz Isa as'nin müjdeledigi ahir zaman

peygamberiymiş"diyerek müslüman olanlar kimlerdir? 218

A.Müşrikler

B.Yahudiler

C.Papazlar

D.Münafiklar

631.Hz Musa(as)'a indirilen kitabın ismi nedir?

A.İncil

B.Zebur

C.Kuranı Kerim

D.Tevrat

632.Fetih suresi 29.Ayeti kerimesinde bildirildigine göre müminler

her çalışmalarını ne maksatla yaparlar?220

A. Saygınlık kazanmak için

B.Kardesleri tarafından sevilmek için

C.Allah in rızasını kazanmak,fazlina ermek için

D.Arkalarinda miras birakmak için

633. "Muhammed Allah'ın gönderdiği vazifeli bir ....... dir. Fetih 29

Boşluğu tamamlayiniz.220

A.Elçi

B.Memur

C.Ümmî

D.İşçi

634.Ayeti kerimede "Secdeden yüzlerinde izleri,alametleri vardır"

şeklinde müminlerin vasiflarının hangi kitapta yer aldığını bildiriliyor?220

A.Ku'ran

B.Zebur

C.Tevrat

D.İncil

635.Fetih sûresi 29.ayeti Kerimesine göre müminler kimlere karşı

pehlivan gibi kuvvetli ve şiddetli değildir? 220

A.Allah ve iman düşmanlarına

B.Zalimlere

C.Kafirlere

D.Kardeşlerine

636."Onlar filizini çıkaran,derken onu(filizini)kuvvetlendiren,

kalınlaşan,zamanla gövdesi üzerinde doğrulup dikilen bir ekin gibidir ki

bu ekincilerin hoşuna gider" müminlerin bu vasıfları hangi kitapta yer alir?220

A.Tevrat

B.Kur'an

C.İncil

D.Zebur

637Emr-i mâruf hangisi değildir? 223

A.Faydali olani yapmaya calismak

B.Dogru mantikli olani yapmak

C.Akla aykiri serli olanı yapmaya mucadele etmek

D.İyi olan sevapli olanın yapılmasını zorlamak ve yapılmasına yardımcı olmak

638.Hangisi nehyi münker değildir?223

A.İçki icen insanları içmeyin zararlıdır diye uyarmak

B.Kardesine eziyet edeni görünce yanlis oldugunu anlatmak

C.Akla mantıga ters düsen bir seyi ihya etmek icin calısmak

D.Çirkin şerli olan seyleri ortadan kalksin diye mücadele etmek

639.Rahipler "Bu yegenini Şam'a götürme Bu alametleri baskaları da

gorurse ona zarar verebilirler"diye kime söylemişler?221

A.Ebu Leheb

B.Ebu Talib

C.Ebu Cehil

D.Abdulmuttalib

640.Peygamber sav efendimiz küçükken ,Suriye seyahatine çıkarken

yanında kim vardı ?221

A.Ebû Abbas

B.Ebû Cehil

C.Ebû Talip

D.Hz Amine

641.Peygamber efendimiz küçükken nereye seyahat ettiginde rahipler

onda peygamberlik alametlerini görmüsler?220

A.Yemen

B.Medine

C.Suriye

D.Taif

642.Asagidakilerden hangisi müminin gorevlerinden degildir?223

A.Hakki tutmak

B.Emri maruf yapmak

C.Hakki desteklemek

D.Nehyi maruf'dan uzak durmak

643.Peygamberlerin ilki kimdir?221

A. Hz Muhammed sav

B.Hz Ibrahim as

C.Hz Adem

D.Hz Nuh as

644. Hz. Adem Aleyhisselam'a; "Allah'ın yaklaşmayın dediği

ağaca yaklaşıp da cezalanıp da cennetten bizi çıkaran sen değil misin?"

diye soran hangi Peygamberimizdir? 222

A. Hz. Musa as.

B. Hz. İsa as.

C. Hz. Süleyman as.

D. Hz. İbrahim as.

645. Hz Musa as.min Hz. Adem Aleyhisselam'a;

"Allah'ın yaklaşmayın dediği ağaca yaklaşıp da cezalanıp da cennetten

bizi çıkaran sen değil misin?" sözüne karşılık Hz Adem as.mın verdiği

cevap aşağıdakilerden hangisidir? 222

A."Ya İsa beni takdir kaleminin yazdığı ve yazının kaleminin kuruduğu

bir mukadder olaydan dolayı mı kınıyorsun"

B."Ya Musa beni takdir kaleminin yazdığı ve yazının kaleminin

kuruduğu bir mukadder olaydan dolayı mı kınıyorsun"

C."Ya Musa beni takdir kaleminin yazdığı ve yazının kaleminin

kırıldığı bir mukadder olaydan dolayı mı suçluyorsun"

D. Hiçbiri

646. ....... olduğu için eski ümmetler Peygamber Efendimizin

geleceğini biliyordu. ....... olduğu için Peygamber Efendimiz kıyamet

alametlerini biliyordu. boş bırakılan yerlere gelmesi gereken doğru şık hangisidir?222

A. Mükerrem

B. Mukaddes

C. Muhterem

D. Mukadder

647. "Allah eski insanların da müminlerine ..... adını verdi bize de." (Hac/78)

Boş bırakılan yere gelmesi gereken doğru şık hangisidir? 223

A. Müslim

B. Muhsin

C. Müşrik

D. Mücrim

648. Mahkeme-i Kübra da biz kafirlere karşı Mümin olmayan,

gayrimüslim, müşrik, kafir, dinsiz, ateist olan insanlara karşı

Allah'ın nesiyiz?224

A. Aslanları

B. Şairleri

C. Şehitleri

D. Şahitleri

649. Cennete girecek on son kişinin cennetteki yerinin

büyüklüğünün ne kadar olduğu bildiriliyor?224

A. Yedi kat Sema

B. Yetmiş kat Sema

C. Altmış kat Sema

D. Onyedi kat sema

650. Düşmanın bir aylık mesafeden yüreğini ağzına getiren;

Allah'ın peygamberine sevgili kulu Muhammed'i Mustafasına

verdiği bir meziyet, manevi hal nedir? 225

A. Heybeti maneviyesi
B. Güvenilir olması
C. Peygamberliği
D. Düşmana karşı merhameti

651. Hadisi Şerife göre efendimiz sav. bir vasfımda ben...diyerek hangi isimle isimlendirildiğini bildiriyor? 225

A. Emin
B. Mehmet


C. Ahmed
D. Ali

652. Hadisi Şerife göre Resûlullah efendimiz yerin neleri banaverildi buyuruyor? 225

A. Hurmaları


B. Anahtarları 
C. Cevherleri
D. Akar suları 

653. Aşağıdakilerden hangisi Peygamber Efendimize hadistebelirtilen verilenler arasında bulunmaz? 225

A. Yerin anahtarları ve Ahmet ismi verilmesi


B. Mehmet adıyla isimlendirilmesi
C. Heybet ve korku ile yardım olunması
D. Toprağın temizleme malzemesi olarak kılınması 

654.Aşağıdakilerden hangisi kafirlerin yani emperyalistlerinasırlar boyunca Müslümanlara karşı kullandığı metodudur? 226

A. Müşrik ordusu


B. İslam ordusu
C. Yahudi ordusu
D. Haçlı ordusu 

655."Benim ümmetim ümmetlerin en ........ kılınmıştır.


Bu da bana verilen bir imtiyazdır. boşluğu doldurun:)

A. Hayırlısı 
B. Merhametlisi
C. Şereflisi 
D. Güçlüsü 

656.Allah Hz Peygamber 'den düşmanına öyle bir korku salar ki;


Düşman Hz Peygamber 'den ne kadar mesafeden korkar?227

A.Yüz adım


B.Bin metre
C.Bir fersah
D.Biraylık ,iki aylık 

657.Tograģin temizlik malzemesi kılınması hangi yerlerde,


durumlarda nimettir? 229

A.Çöl ,dağ gibi susuz bölgelerde


B.Cihadda 
C.Hastalıkta-Yolculukta
D.Hepsi

658.Teyemmüm abdesti nasıl alınır? 229

A)Toprağa elini vurur


B)Yüzünü sıvazlar 
C)Toprağa elini vurur kollarını sıvazlar 
D)Hepsi

659.774 yılında müslüman olan ingiliz kralın adı nedir?227

A. Aleks
B. Obert


C. Offa rex
D. Smir

660. Peygamberimiz’in ‘ya Rabbi şu iki kişiden biri ile dininikuvvetlendir dediği ve kısa süre sonra müslüman olan kişi

aşağıdakilerden hangisidir?228

A. Hz Ali


B. Hz Osman
C. Hz Ebubekir
D. Hz.Ömer

661.Kitaba göre gerçek İslamdan korkan bütün bu emperyalist


ülkeler aşağıda verilmiştir kitapta eski ismi geçmeyen ülke

hangisidir.225

A. Amerika Rusya


B. İngiltere Fransa
C. İtalya Yunanistan Ermenistan
D. Güney Kore 

662.Peygamber efendimiz bir aylık veya iki aylık


mesafeden kime korku salar .?227

A.Musriklere 


B.Yahudilere 
C.Insanlara 
D.Düşmana 

663 Ahir zamanda gelecek diye papazların bile konuştuğu


âlimlerin bile kitaplara yazdığı en son İncil'in bozuk tercümelerinde

bile peygamberimizin geleceği nasıl işaret edilmiştir?

A. Ahmed denilerek
B. Muhammed denilerek
C .Paraklitus denilerek
D .Hakikat 

664. En çok medhedilen en yüksek Şahsiyet hangiismin manasıdır?228
A. Muhammed
B. Mustafa
C. Ahmed
D. Ali

665.Peygamber Efendimiz kendisinin "alemlere rahmet olarak

gönderilmesi" dolayısıyla rahmet peygamberidir. 
Buna göre rahmet, aşağıdakilerden hangi manaya gelir? 230

A. Acımak, merhamet etmek
B. Sadık, güvenilir olmak
C. Şavaş,peygamberi 
D. En yüksek şahsiyet 

666. Peygamber Efendimizin çeşitli sıfatları vardır;"Ben ...... peygamberiyim." "Allahın ...... ini insanlara bildiren,

Allahın insanlara ..... olarak gönderdiği peygamberim"manasina gelir.

boşluklara gelmesi gereken doğru kelime aşağıdakilerden hangisidir? 230
A. Adalet 
B. Tebliğ 
C. Rahmet
D. Emanet

667. Aşağıdakilerden hangisi Resulullah sav. efendimizinkendisi hakkında bildirdikleri arasında yer almaz? 230

A. Ben Muhammed'im; Rahmet Peygamberi yim.

B.Ahir (son) zaman ve ,savaş peygamberiyim.

C. Kıyamette insanların toplayıcıyım. Ben cihad görevi ile görevlendirildim

D. Kıyamette Sûra üfleyecek olan Peygamberim

668. Aşağıdakilerden hangisi peygamberimizin (sav)gönderilme sebeplerindendir? 231

A. İnsanların iyiliği için


B. İnsanların kurtulması için
C. İnsanlara rahmet merhamet olması için 
D. Hepsi

669.Peygamberimizin (sav) mukaffî olması ne demektir?232

A.Rahmet peygamberi olması


B.Savaş peygamberi olması
C.Ziraat icin gönderilmemesi
D.Ahir zaman,en son gelen demektir

670.Hangisi Allahu Tealanın peygamber efendimizi gönderme


sebeplerinden değildir? 230

A.İnsanların gerçekleri görüp şaşkınlık yapmaması


B.Insanların Allah'ın lütfuna ermesi
C.Cennete girmelerini sağlamak icin
D.İnsanların sadece dünya saadetini sağlamak için

671.Ruslar Erzurum'a geldiği zaman onlara öncülük klavuzluk edip


kendilerine asırlarca komşu muamelesi yapan hicbir zarar vermeyen

asil millete hainlik yapanlar kimlerdir? 233-234

A.Ermeniler
B.Fransizlar
C.Almanlar
D.İtalyanlar

672.Bütün müslümanların en başta gelen en kıymetli en şereflihizmeti nedir? 233

A.Vatanına hizmet


B.Ailesinin gecimini sağlama
C.Allah yolunda Allah'ın dinine hizmet
D.ibadetlerini eksiksiz yapma

673.Hadisi serifte peygamber efendimiz nerede insanlarıtoplayıcı oldugunu bildirmiş. 230

A.Ahir zamanda


B.Cennette
C.Kiyamette
D.Dünyada

674.Kimler küçük çocukların eti körpe diye onları yemisler? 235

A.Yamyamlar
B.Yahudiler
C.Haçlılar
D.Budistler

675.Hangisi" birşeyi kapatıcı bitirici" anlamindadir? 232

A.Mudarrî


B.Mukaddî
C.Musarrî
D.Mukaffî

676. Peygamber Efendimiz "ben aynı zamanda Kıyamette


insanları toplayıcıyım" buyurmaktadır. 
Aşağıdakilerden hangisi Peygamber Efendimizin etrafında


toplanacaklar arasında yer almaz? 232

A.Hz.Ademden İsâ as ma kadar bütün peygamberler


B.Bütün mü'min insanlar
C. Ehli kitap ve yaratılmış bütün varlıklar
D.Sıddıklar, şehitler, salihler

677. Peygamber Efendimiz "Ben çiftçilik yapmak içingönderilmedim" diyerek hangi görev için gönderildiğini vurguluyor? 232

A. Cihad
B. İbadet 
C. Ticaret
D. Ziraat

678.Başlarına kırmızı kurdela takıp bir müslümanıöldürmedikçe o kırmızı kurdelayı çıkarmayanlar kimlerdir?234

A.Sihler
B.Mecusiler
C.Budistler
D.Yahudiler

679.Aşağıdakilerden hangisi müslümanların gittiklerikuşattıkları yerlerde yaptıklarından değildir? 233

A.Sırpların Yunanlıların Bulgarların kiliseleri papazları devam etmis


B.Osmanlı onları en medeni şekilde yönetmiş
C.En güzel yerlerde yasamalarına karsilik askerlik yapmalarini sart koşmuş
D.Gittikleri yerlerdeki ahaliye iyi bakmişlar

680. Amerika bulunduktan sonra 1800'lü yıllardaOsmanlıların son devirlerinde Uyanık olan ve Doğu

Anadolu'dan kalkıp para kazanmak için Amerika'ya gidenler kimlerdir? 233


A.Sihler
B.Mecusiler
C.Ermeniler
D.Yahudiler

681.Amerika bulunduktan sonra 1800'lü yıllardaOsmanlıların son devirlerinde Uyanık olan ve Doğu

Anadolu'dan kalkıp ve para kazanmak için nereye giderlermiş? 233
A. Amerikaya
B. Afrika'ya
C. Ankara'ya
D. Almanya'ya

682.Ermeniler Amerikaya çalismaya giderken ailelerinineden götürmezlermiş? 234

A.Osmanlı devleti ailesine izin vermediginden


B.Amerika ailesiyle kabul etmediginden
C.Ermeni Amerikaya güvenmeyip Ailesinin emniyeti icin

Osmanlıya olan güveninden
D.Ailesi çalısmak istemediginden

683.Hangisi,Allah'ın ümmeti muhammedin başına fitnelermusibetler belalar göndermesinin salih kimseler dua etseler

bile dualarini kabul etmemesinin sebeplerinden değildir? 232

A.Allahın emrettigi güzel seylerin doğru inancın hak dinin korunmasına yayılmasina calismazlarsa
B.Emri maruf nehyi münker yapmazlarsa
C.Ciftçilikle meşgul olmazlarsa
D.Ziraatle mesgul olup cihad yapmazlarsa

684.Aşagıdakilerden hangisi Kıyamette Hz Adem'denHz Isa'ya kadar peygamberimizin livaül-hamd

sancagi altında toplanacaklardan degildir? 232

A.Peygamberler


B.Şehidler, salihler
C.Müşrikler
D.Sıddıklar


685.Peygamber sav. efendimiz hadisi serifinde buyurduğuna göre

ashabına ve ümmetine misal verirken onları neye benzetiyor? 240

A. Tuz
B. Biber
C. Güneş 
D. Ay

686. Peygamber sav. in Ashabı yıldızlar gibidir insan hangisineuysa doğru yolu bulur, çünkü nurlarını... nereden almışlardır?240

A. Nûr-ı nubüvvetten almışlar 


B. Terbiyeyi Peygamberlik medresesinden almışlar 
C. Peygamber sav. in huzurunda diz çöküp görmüşlerdir 
D. Hepsi

687. Peygamber sav. efendimiz ashabını benzettiği varlıklar


aşağıdakilerden hangisidir? 240

A. Ay
B. Güneş 


C. Yıldızlar
D. Tuz

688. Peygamber sav. efendimizin ashabından olan ve mübarekkabrininde İstanbulda bulunduğu hazret kimdir? 240

A. Ebu Hûreyre ra.


B. Ebu Eyyûp el ensari ra.
C. Ebu Said el Hudri ra.
D. Usame bin Zeyd ra.

689. Gördüğü rüya sebebiyle kendisine cihadın emredildiginidüşünüp ve cihada gitmesi gerektiğine inanan ama yaşlılığından

ötürü bunun mümkün olmayacağı söylenen Osmanlı Devri'nin

büyük evliyaullahından olan hazret kimdir? 240
A. Osman gazi
B. Baddal gazi
C. Şemseddini Sivasi 
D. Eyyûp el ensari 

690. Bir hadisi Şerif'te, Sahabe-i Kiram savaştan dönmüşler"Peygamber Efendimiz buyurmuş ki küçük cihattan büyük cihada geldik..."

Efendimizin sav. bahsettiği büyük cihattan kasıt aşağıdakilerden hangisidir? 241A. Kişinin kendi nefsiyle mücadele etmesi
B. Kişinin yakınının nefsiyle mücadele etmesi
C. Daha büyük savaşlar
D. Hepsi

691. Peygamber Efendimizin ümmeti mübarek ve ..... ümmettir.Boşluğa gelmesi gereken doğru şık aşağıdakilerden hangisidir? 240

A. Hayırlı 
B. Şerefli 
C. İyimser
D. Salih 

692. Aşağıdakilerden hangisi büyük cihattır? 241A. İnsanın kendi nefsiyle mücadele etmektir
B. Düşmanla mücadele etmektir
C. Yalancı peygamberlerle mücadele etmektir
D. Bidatçılarla mücadele etmektir

693. Şeytanın herkesi bir başka türlü aldattığı söylenirken,insanların içinde nasıl dolaştığı bildiriliyor? 241

A. Vesvese vererek


B. Zihninde ki hatıralar gibi
C. Sinsi sinsi 
D. Kanın damarda dolaştığı gibi 

694. Tasavvuf dediğimiz, tarikat dediğimiz şey aşağıdakilerden


hangisidir? 241

A. İnsanın kendi nefsine fırsat vermemesi


B. Allah'ın emrine râm olması
C. Nefsin şeytanın söylediği yoldan gitmemesi
D. Hepsi

695. Hadisi Şerif'te; İnsanın kendi nefsiyle mücadele etmesinin


büyük cihad olduğu buyruluyor, buna göre küçük cihad

aşağıdakilerden hangisidir? 241

A. Aile içi kavga gürültü 


B. Düşmanla mücadele etmek
C. Şeytanla mücadele etme
D. Hadis düşmanları ile mücadele

696.Hadisi serifte yemekteki tuza benzetilen nedir?240

A.İmanlı gençler
B.Hak yemeyen lider
C.Kalbi temiz mümin
D.Peygamber efendimizin ashabı ve ümmeti

697.Şemseddin sıvası Hazretleri Rüyada gördüm işaretler


benim fiilen orada düşman ile çarpışmam gerektiğini

gösteriyor Onun için hazırlık yapalım demiş Kılıç ok zırh yaptırmaya

savaş için gereği ne gerekiyorsa hazırlamaya başlamış bu hazırlık ne kadar sürmüş? 241

A 1 sene 


B 3 sene.
C 2 sene
D 6 ay

698.Medine-i münevvere'lerden Hicaz'lardan yüruyerek gelen veİstanbulda medfun olan Peygamber efendimizin ashabı kimdir? 240

A.Veysel Karanî


B.Selman-ı Farisî
C.Ebu Eyyübel Ensarî
D.Abdulkadir Geylanî

699.Tasavvuf tarikat dediğimiz sey hangisi değildir? 241

A.Huydur davranış tarzıdır hareket tarzıdir
B.İnsanin kendi nefsine firsat vermesidir
C.Allahın emrine râm olmasıdir
D.Şeytanın söyledigi yoldan gitmemesidir

700.Şemseddin-i Sivasî hazretlerinin rüyasında gordügü nedir? 241

A.Peygamber efendimizi görmüş
B.Cihad emredildigini gormüş
C.Hicret etmesi söylenmiş
D.Hacca gideceğini görmüs

701."İstanbuldan çıkıyorlar;........................dan geçip Avusturya'yakadar variyorlar.Egri kalesi önlerinde düsman deniz gibi....

"Hangisi boşluga gelecek kelimelerden degildir? 242

A.Bulgaristan


B.Yunanistan
C.Yugoslavya
D.Makedonya

702."Şemseddin-i Sivasî hazretleri ve padişah savaş için istanbuldan


çıkiyorlar Avusturya'ya kadar varıyorlar............kalesi önünde düşman

deniz gibi."boşlugu tamamlayınız?242

A.Estergon kalesi


B.Edirne kalesi
C.Eğri kalesi
D.Burn kalesi

703.Savaş sirasında padişah bozgun başlayinca Seyh efendiye"hani galip gelecektik "deyince seyh kimin gelecegini ve sonrasinda

durumun duzelecegini haber vermiş? 242

A.Bayram Paşa


B.Behzat Paşa
C.Behram Paşa
D.Behlül Paşa

704.Gectigimiz senelerde ikinci viyanada "Turkler buradan gericekildiler"diye nerede dügün bayram merasim yapilmis?243

A.Makedonya


B.Bulgaristan
C.Yunanistan
D.Avusturya

705.Viyanadakiler burdaki en büyük caddeye hangi ismi vermisler?243

A.Güzel Viyana


B.Mucize Kurtuluş
C.Bize yardim eden meryem
D.Viyana Bozgunu

706.Yazara göre biz Istanbul'umuzu almayi neden kutlayamadik? 243

A.Padisah oyle istedi diye
B.Yunanlilar öyle istedi diye
C.Çok sevinemedik o yuzden
D.Yunanli komsularimiz darilmasin diye

707. İşte öyle bir zafer kazanılmış ...... zaferi hiç kimsenin haberi


yoktur? boşluğa gelmedi gereken doğru şık aşağıdakilerden hangisidir? 243

A. Malazgirt


B. Bizans
C. Eğri
D. Mekke


708. "Sizden biriniz yanında ben ona babasından da evladindan

da bütün

sevgili insanlardan da daha sevgili olmadıkça................"boşluğu

tamamlayınız. 245

A.Cennete giremez

B.Dünyada huzur bulamaz

C.Hastalıklar yakasını bırakmaz

D.Hakiki mümin olamaz

709. Yazar; "bir mü'min Resulullahı tanıyacak" derken

saydıkları arasında hangisi bulunmaz? 245

A. Cemâlinin yüceliğini bilecek

B. Sevecek aşık olacak

C. Aklını başından alacak

D. Aşk ile benzi sarı gözü yaşlı aşıkı sadık olacak

710. ..Mevlid'inin dua bölümünde bir beyti vardır: Gözü yaşı

hakkı içün âşıkların. Bağrı başı hakkı içün sadıkların. 245

Yukarıda verilen eser kime aittir?

A. Süleyman Çelebi

B. Eşrefoğlu Rumi

C. Yunus Emre

D. Necati bey

711.Mevlidi şerif kimin eseridir? 245

A.Mevlana Celalettin Rûmî

B.Eşrefoğlu Rûmî

C.İbni Şahin

D.Süleyman Çelebi

712. Dünya gözüne görünmüyor kurban edecek kendisini ...

fırsat versen, insanın kendisini öldürmesi, intihar etmesi caiz olsa

onu yapacak ama öyle olmayınca canlarını hizmette feda ediyorlar.

Yazarın bahsettiği kimse aşağıdakilerden hangisidir?246

A. Yusuf İslam

B. Mustafa topaloğlu

C. Yunus Emre

D. Sadi Gülistan

713. Aşağıdakilerden hangisi Rasulullaha sav. hizmet etmenin

yollarından biridir? 246

A. Sünnetine ve ümmetine hizmet eder

B. Yoluna hizmet eder

C. Rızasını kazanmak için canını dişine takar uğraşır

D. Hepsi

714. Bir insan bir günahı tasvip eder onaylarsa ne yapmış olur? 247

A. O günahı kendisi islemiş gibi kınanır

B. O günahı kendisi islemişçeşine günaha gerer

C. Hiçbir sakınca olmaz

D. Hüsnü zannından dolayı kendisine sevap verilir

715.Hangisi Allahı ve Resulunu seven insanların hallerinden değildir? 245

A.Resûle salat selam getirirken gözyaşı dökerler

B.Divanına durup Allah'a ibadet ederler

C.Allahı zikrederken gözyaşı dökerler

D.Emri maruf nehyi münkeri reddederler

716.Hadisi serif metninde hangisi hakiki mü'min olmanın

şartlarından sayılmamıştır? 245

A.Babasından daha cok efendimizi sevmezse

B.Annesinden daha cok efendimizi sevmezse

C.Evlâdından daha cok efendimizi sevmezse

D.Bütün sevgili insanlardan daha cok efendimizi sevmezse

717.Kimler hakiki mümin olamaz?247

A.Hz Peygamber, mümin e babasından daha sevgili olmayanlar

B. Hz Peygamber, mümine evladından daha sevgili olmayanlar

C.Hz Peygamber, mümine bütün diğer insanlardan daha

sevgili olmayanlar

D. Hepsi

718.Peygamber efendimizin hangisine uyarsan hidayet

bulursun deyip yıldizlara benzettigi kimlerdir?240

A.Ahir zaman ümmeti

B.Ehli kitab

C.Bela ehli

D.Ashabı

719.Evliyaullahin menâkıbı hakkında aşağıdakilerden hangisi

kitapta verilen örneklerden değildir? 248

A.Sevakib-i Menâkib

B.Tezkiratül Evliya

C.Hilyetül Evliyâ

D.Tabakatü's-Sûfiye

720. Sen hak peygambersin şeksiz gümansız. Sana inanmayan

gider imansız. Adı güzel kendi güzel Muhammed canım

feda olsun senin yoluna, Adı güzel, kendi güzel Muhammed.

Yukarıda verilen dizeler kime aittir?246

A.Aşık Veysel

B.Yunus Emre

C.Mevlana

D.Karacaoğlan

721. Yazara gore hangisi bu acaip müslümanın camiye

gelerek ugrastigi insanlardan degildir? 247

A.Cemaat

B.İmam

C.Vâiz

D.Muezzin

722. İslami bilgi olmayınca, Resulullah sevgisi,

Allah sevgisi insanın kalbine yerleşemeyince .....

devamı hangi şıkta verilmiştir? 247

A. Hakiki Müslüman olamıyor

B. Sadık bir hizmetkar olamıyor

C. İnsan yarım kalıyor

D. Müslüman mutlu olamıyor

723.İçimize Resulullah'ın sevgisinin yerleşmesi için

gerekli tedbirler arasında bulunmayan hangisidir? 249

A. Kazancımızı onun tavsiye ettiği üzere yapmak

B. Sünnetine Sarılmak

C. Bidatlerin iyi olanlarını uygulamak

D. Resulullah'ın sevgisini rızasını iltifatını kazanmaya çalışmak

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HATALARIMIZ KUSURLARIMIZ VARSA

LÜTFEN HAKKINIZI HELAL EDİN .DUANIZDAN EKSİK ETMEYİN İNŞAALLAH!
Kataloq: FileUpload

Yüklə 0,83 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə