Uk-cottingham: Wyroby ortopedyczne 2008/S 22-028783Yüklə 429,16 Kb.
səhifə1/5
tarix22.01.2018
ölçüsü429,16 Kb.
#39893
  1   2   3   4   5

UK-Cottingham: Wyroby ortopedyczne
2008/S 22-028783
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Dostawy
SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA

I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE:


Hull & East Yorkshire Hospitals NHS Trust, Castle Hill Hospital, Castle Road, Do wiadomości Hazel Coupland - Contracts Manager, UK-Cottingham HU16 5JQ. Tel. 014 82 62 24 88. E-mail david.eastwood@hey.nhs.uk. Faks 014 82 62 24 03.
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.hey.nhs.uk.
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego.
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz Dynamicznego Systemu Zakupów) można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego.
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego.

II.1) OPIS

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
33141700.

Opis:


Wyroby ortopedyczne.
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

7.3.2008 - 12:00.

IV.3.6) Język(i), w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Angielski.


NO-Oslo: Protezy piersi
2008/S 21-027932
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Dostawy
SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA

I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE:


Rikshospitalet HF, på vegne av Helse sør-øst, Sognsvannsveien 20, Do wiadomości Gunvor Solum, N-0027 Oslo. Tel. 23 07 00 00. E-mail gunvor.solum@rikshospitalet.no.
Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: rikshospitalet.no.


Adres profilu nabywcy: http://www.doffin.no/search/Search_AuthProfile.aspx?ID=AA7309.
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego.
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz Dynamicznego Systemu Zakupów) można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego.
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego.

II.1) OPIS

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
33184400, 33184100.

Opis:


Protezy piersi.

Implanty chirurgiczne.


SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego

Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 7.3.2008.

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

14.3.2008 - 14:00.

IV.3.6) Język(i), w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Inne: Norwegian.B-Strepy-Bracquegnies: Pojazdy ciężarowe z ruchomą platformą
2008/S 20-026381
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – ZAMÓWIENIA SEKTOROWE
Dostawy
SEKCJA I: PODMIOT ZAMAWIAJĄCY

I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE:


L'intercommunale mixte IDEG, gestionnaire des réseaux de distribution de gaz et d’électricité, l'intercommunale mixte SEDILEC, gestionnaire des réseaux de distribution de gaz et d’électricité, l'intercommunale mixte SIMOGEL, gestionnaire des réseaux de distribution de gaz et d’électricité et intercommunale mixte de distribution de signaux télécoms, l'intercommunale mixte IEH, gestionnaire des réseaux de distribution d’électricité, l'intercommunale mixte INTEREST, gestionnaire des réseaux de distribution d’électricité et intercommunale mixte de distribution de signaux télécoms, l'intercommunale mixte INTERLUX, gestionnaire des réseaux de distribution de gaz et d’électricité et l'intercommunale mixte INTERMOSANE, gestionnaire des réseaux de distribution d’électricité et intercommunale mixte de distribution de signaux télécoms., c/o Route du grand Peuplier, 12, B-7110 Strepy-Bracquegnies.

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: NETMANAGEMENT Services Achats, Route du Grand Peuplier, 12, Do wiadomości Monsieur Rudy Cuypers, B-7110 Strepy-Bracquegnies. Tel. (32) 64/67 28 10. E-mail rudy.cuypers@netmanagement.be. Faks (32) 64/67 27 75.

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące Dynamicznego Systemu Zakupów) można uzyskać pod adresem: Pas d'application, Pas d'application, B-Pas d'application.

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: NETMANAGEMENT Services Achats, Route du Grand Peuplier, 12, Do wiadomości Monsieur Jean-Pol Musin, B-7110 Strepy-Bracquegnies. Tel. (32) 64/67 27 55. E-mail jean-pol.musin@netmanagement.be. Faks (32) 64/67 27 75.


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
34142100.

Opis:


Pojazdy ciężarowe z ruchomą platformą.
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych:

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

6.3.2008 - 10:00.

IV.3.5) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Francuski.

F-Lille Cédex France: Usługi w zakresie napraw i konserwacji ciężarówek
2008/S 19-024557
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Usługi
SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA

I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE:


Conseil Général du Nord, département du Nord Hôtel du Département 51, rue Gustave Delory, Do wiadomości direction des Marchés - b368, F-59047 Lille Cédex France. Tel. 03 20 63 48 58. Faks 03 20 63 48 19.
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.cg59.fr.
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego.
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz Dynamicznego Systemu Zakupów) można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego.
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego.

II.1) OPIS

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
50114000.

Opis:


Usługi w zakresie napraw i konserwacji ciężarówek.
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

5.3.2008 - 11:30.

IV.3.6) Język(i), w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Francuski.


E-Madryt: Usługi transportu specjalistycznego
2008/S 21-027601
WSTĘPNE OGŁOSZENIE INFORMACYJNE
Usługi
SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA

I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE:


Fundación Colección Thyssen-Bornemisza, Paseo Del Prado, 8, Do wiadomości Registro, E-Madrid.
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.museothyssen.org.
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego.
SEKCJA II.B: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA (DOSTAWY LUB USŁUGI)

II.4) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):


60123000, 60120000.

Opis:


Usługi transportu specjalistycznego.

Usługi lądowego transportu towarowego.
UK-Londyn: Transport towarów drogą wodną
2008/S 23-030261
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Usługi
SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA

I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE:


British Council, 10 Spring Gardens, Kontakt Joanna Moffatt, Marketa Zaoskoufis, Claire La Niece, Do wiadomości Joanna Moffatt, UK-London SW1A 2BN. Tel. 020 73 89 42 39. E-mail Freight.contract@britishcouncil.org. Faks 020 73 89 41 86.
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.britishcouncil.org.
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego.
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz Dynamicznego Systemu Zakupów) można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego.
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego.

II.1) OPIS

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
61200000, 62120000, 62220000, 60120000.

Opis:


Transport towarów drogą wodną.

Usługi regularnego transportu lotniczego towarów.

Usługi nieregularnego transportu lotniczego towarów.

Usługi lądowego transportu towarowego.


SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

17.3.2008 - 17:00.

IV.3.6) Język(i), w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Angielski.

SE-Gällivare: Usługi transportu lądowego
2008/S 19-024303
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Dostawy
SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA

I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE:


Matlaget Gällivare AB, Källgatan 14, Do wiadomości Rolf Olsson, S-98282 Gällivare. Tel. (46-970) 182 91. E-mail rolf.olsson@kommun.gellivare.se. Faks (46-970) 134 80.
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Gällivare kommun, Centrala inköpsfunktionen, Do wiadomości Rolf Olsson, S-982 81 Gällivare. Tel. (46-970) 182 91. E-mail rolf.olsson@kommun.gellivare.se. Faks (46-970) 134 80.
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz Dynamicznego Systemu Zakupów) można uzyskać pod adresem: Gällivare kommun, Centrala inköpsfunktionen, Do wiadomości Rolf Olsson, S-982 81 Gällivare. Tel. (46-970) 182 91. E-mail rolf.olsson@kommun.gellivare.se. Faks (46-970) 134 80.
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Gällivare kommun, Centrala inköpsfunktionen, Do wiadomości Rolf Olsson, S-982 81 Gällivare. Tel. (46-970) 182 91. E-mail rolf.olsson@kommun.gellivare.se. Faks (46-970) 134 80.

II.1) OPIS

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
60100000, 60122000, 60122110, 55521200.

Opis:


Usługi transportu lądowego.

Usługi drogowego transportu towarów.

Usługi transportowe przy użyciu pojazdów chłodni.

Usługi dowożenia posiłków.


SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

10.3.2008.

IV.3.6) Język(i), w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Szwedzki.

SE-Södertälje: Usługi uzdatniania odpadów
2008/S 19-024304
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Dostawy
SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA

I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE:


Telge Atervinning AB, Box 633, Kontakt Inköp, Do wiadomości Jonas Frändestam, S-15127 Södertälje. Tel. (46-8) 55 32 20 36. E-mail jonas.frandestam@telge.se.
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.telge.se/upphandlingar/aktuella_upphandlingar.htm.
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego.
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz Dynamicznego Systemu Zakupów) można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego.
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego.

II.1) OPIS

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
90121300, 37000000, 90315300, 90121000, 60122000, 60122140, 90121200.

Opis:


Usługi uzdatniania odpadów.

Odzyskane surowce wtórne.

Usługi recyklingu.

Ogólne usługi gospodarki odpadami.

Usługi drogowego transportu towarów.

Usługi transportowe przy użyciu pojazdów kontenerowych.

Usługi transportu odpadów.
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

10.3.2008.

IV.3.6) Język(i), w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Szwedzki.
I-Werona: Usługi kontroli jakości
2008/S 20-026037
WSTĘPNE OGŁOSZENIE INFORMACYJNE
Usługi
SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA

I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE:


Comune di Verona, piazza Bra ,n°1, Kontakt Centro di Responsabilita Gare Contratti Appalti, I-37121 Verona. Tel. 04 58 07 72 86. E-mail contratti@comune.verona.it. Faks 04 58 07 76 08.
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.comune.verona.it.
Adres profilu nabywcy: www.comune.verona.it.
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Comune di Verona, via Campo Marzo, 8, Kontakt Centro di Responsabilita Economato Approvvigionamenti, I-37133 Verona. Tel. 04 58 07 93 01/06. Faks 04 58 00 19 08. URL: www.comune.verona.it.
SEKCJA II.B: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA (DOSTAWY LUB USŁUGI)

II.4) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):


74323000, 60122000, 66337000.

Opis:


Usługi kontroli jakości.

Usługi drogowego transportu towarów.

Usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.

II.5) PLANOWANA DATA ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA:

1.4.2008.

II.5) PLANOWANA DATA ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA:

1.4.2008.

II.5) PLANOWANA DATA ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA:

1.5.2008.

HU-Budapeszt: Różne usługi w zakresie napraw i konserwacji
2008/S 22-028958
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Usługi
SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA

I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE:


Honvédelmi Minisztérium Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség, 1101 Budapest Salgótarjáni út 18. (telephely), Do wiadomości Dr. Horváth József dandártábornok vezérigazgató, HU-1101 Budapest. Tel. (06-1) 433 80 00. Faks (06-1) 433 80 10.
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego.
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz Dynamicznego Systemu Zakupów) można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego.
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego.

II.1) OPIS

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
50800000, 63122000, 63200000, 60122000, 74841000, 36133000, 36131000.

Opis:


Różne usługi w zakresie napraw i konserwacji.

Usługi magazynowania.

Usługi dodatkowe w zakresie transportu lądowego.

Usługi drogowego transportu towarów.

Usługi dekoracji wnętrz.

Meble do sypialni, jadalni i salonu.

Meble i wyposażenie kuchni.
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

7.3.2008 - 10:00.

IV.3.6) Język(i), w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Węgierski.
BG-Radnevo: Usługi drogowego transportu towarów
2008/S 23-030403
OKRESOWE OGŁOSZENIE INFORMACYJNE – ZAMÓWIENIA SEKTOROWE
Usługi

Niniejsze ogłoszenie jest zaproszeniem do ubiegania się o zamówienie: nie

Niniejsze ogłoszenie ma na celu skrócenie terminu składania ofert: nie
SEKCJA I: PODMIOT ZAMAWIAJĄCY

I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE:


"Mini Maritsa Iztok"EAD, ul. "Georgi Dimitrov" No.13, Kontakt otdel "Marketing i targoviya", Do wiadomości Rumyana Valeva - ekspert targoviya, BG-6260 Radnevo. Tel. (359-417) 833 04//31 14. E-mail r_valeva@marica-iztok.com. Faks (359-417) 833 63.
Adresy internetowe:
Ogólny adres organu organizującego przetarg: www.marica-iztok.com.
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.4) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):


60122000.

Opis:


Usługi drogowego transportu towarów.

SE-Södertälje: Usługi sprzątania obiektów przemysłowych
2008/S 19-024741
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – ZAMÓWIENIA SEKTOROWE
Usługi
SEKCJA I: PODMIOT ZAMAWIAJĄCY

I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE:


Söderenergi AB, BOX 7074, Do wiadomości Gert Lundin, S-152 27 Södertälje. Tel. (46-8) 55 30 55 60. E-mail gert.lundin@soderenergi.se. Faks (46-8) 55 30 56 94.
Adresy internetowe:
Ogólny adres podmiotu zamawiającego: http://www.soderenergi.se.
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego.
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące Dynamicznego Systemu Zakupów) można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego.
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
74720000, 60100000, 60122140, 74742000.

Opis:


Usługi sprzątania obiektów przemysłowych.

Usługi transportu lądowego.

Usługi transportowe przy użyciu pojazdów kontenerowych.

Usługi czyszczenia urządzeń transportowych.


SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

20.2.2008 - 23:59.

IV.3.5) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Angielski. Szwedzki.UK-Felixstowe: Usługi transportowe przy użyciu pojazdów kontenerowych
2008/S 19-024769
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – ZAMÓWIENIA SEKTOROWE
Dostawy
SEKCJA I: PODMIOT ZAMAWIAJĄCY

I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE:


The Felixstowe Dock and Railway Company, Tomline House, The Dock, Do wiadomości Mr. Ken Nixon, UK-Felixstowe IP11 3SY. Tel. (44-0) 13 94 60 26 30. E-mail nixonk@fdrc.co.uk. Faks (44-0) 13 94 60 49 84.
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego.
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące Dynamicznego Systemu Zakupów) można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego.
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
60122140, 29370000.

Opis:


Usługi transportowe przy użyciu pojazdów kontenerowych.

Ciągniki.


SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych:

Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 1.2.2008.

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

15.2.2008.

IV.3.5) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Angielski.DK-Glostrup: Usługi transportowe przy użyciu pojazdów kontenerowych
2008/S 21-027600
WSTĘPNE OGŁOSZENIE INFORMACYJNE
Usługi
SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA

I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE:


I/S Vestforbranding, Ejbymosevej 219, Do wiadomości Brit Schot-Nielsen, DK-2600 Glostrup. Tel. (45) 44 85 76 07. E-mail bsn@vestfor.dk.
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.vestfor.dk.
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Grontmij | Carl Bro A/S, Granskoven 8, Do wiadomości Birgitte Fjeldberg, DK-2600 Glostrup. Tel. (45) 43 48 66 23. E-mail bfj@gmcb.dk. URL: www.grontmij-carlbro.com.
SEKCJA II.B: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA (DOSTAWY LUB USŁUGI)

II.4) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):


60122140.

Opis:


Usługi transportowe przy użyciu pojazdów kontenerowych.

F-Bourg-en-Bresse: Ładowarki czołowe
2008/S 20-025790
WSTĘPNE OGŁOSZENIE INFORMACYJNE
Dostawy
SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA

I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE:


DDE de l'Ain, ministere de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables - bureau de la commande publique - 23, rue Bourgmayer - BP 410, Do wiadomości M. le directeur Départemental de l'équipement, F-01012 Bourg-en-Bresse.
Adresy internetowe:
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Parc départemental de l'équipement, 456, rue Georges Leclanché, 01440 Viriat. Tel. 04 74 45 93 62.
SEKCJA II.B: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA (DOSTAWY LUB USŁUGI)

II.4) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):


29522500.

Opis:


Ładowarki czołowe.

GR-Mytilini: Ładowarki czołowe
2008/S 16-020237
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Dostawy
SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA

I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE:


Nomarchiaki Epitropi Programmatismoy Ypodomon kai Periballontos tis Nomarchiakis Aytodioikisis Lesboy, Koyntoyrioti 1, Do wiadomości k. Spyroy Galinoy Antinomarchi Lesboy, GR-81100 Mytilini. Tel. 225 10 / 475 66. E-mail nomarxis@lebos.gr. Faks 30 22 51 04 74 35.

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.lesbos.gr.

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Λέσβου, Ελευθερίου Βενιζέλου 35, Do wiadomości κ. Αφροδίτης Κουρογένη, GR-81100 Μυτιλήνη. Tel. (30) 22 510 / 47450. E-mail gspan@tee.gr. Faks (30) 22 510 / 41700.

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz Dynamicznego Systemu Zakupów) można uzyskać pod adresem: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Λέσβου, Ελευθερίου Βενιζέλου 35, Do wiadomości κ. Αφροδίτης Κουρογένη, GR-81100 Μυτιλήνη. Tel. (30) 22 510 / 47450. E-mail gspan@tee.gr.

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Λέσβου, Ελευθερίου Βενιζέλου 35, Do wiadomości κ. Αγγελικής Καψάλα, GR-81100 Μυτιλήνη. Tel. (30) 22 510 / 47450. E-mail gspan@tee.gr. Faks (30) 22 510 / 4700.

II.1) OPIS

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):


29522500, 34114000, 34114000.

Opis:


Ładowarki czołowe.

Pojazdy specjalne.

Pojazdy specjalne.
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego

Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 11.3.2008 - 14:00.

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

17.3.2008 - 14:00.

IV.3.6) Język(i), w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Grecki.Yüklə 429,16 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə