Uk-cottingham: Wyroby ortopedyczne 2008/S 22-028783Yüklə 429,16 Kb.
səhifə4/5
tarix22.01.2018
ölçüsü429,16 Kb.
1   2   3   4   5

UK-Newbury: Drzwi
2008/S 19-024432
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Dostawy


SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA

I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE:

Sovereign Development Consortium, c/o Woodlands, 90 Bartholomew Street, Kontakt Head of Strategic Procurement, Do wiadomości Mark Jarrett, UK-Newbury RG14 5EE. Tel. 016 35 27 51 37. E-mail mark.jarrett@sovereign.org.uk. Faks 016 35 57 22 25.

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.sovereigndevelopmentconsortium.org.uk/.

Adres profilu nabywcy: http://www.mytenders.org/search/Search_AuthProfile.aspx?ID=AA5884.

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Sovereign Development Consortium, c/o Woodlands, 90, Bartholomew Street, Kontakt Head of Strategic Procurement, Do wiadomości Mark Jarrett, UK-Newbury, Berkshire RG14 5EE. Tel. 016 35 27 51 37. E-mail mark.jarrett@sovereign.org.uk. Faks 016 35 57 22 25.

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz Dynamicznego Systemu Zakupów) można uzyskać pod adresem: Sovereign Housing Group, Woodlands, 90, Bartholomew Street, Kontakt Company Secretary, Do wiadomości Kerry Tromanhauser, UK-Newbury, Berkshire RG14 5EE. Tel. 016 35 57 22 15. E-mail kerry.tromanhauser@sovereign.org.uk. Faks 016 35 57 22 25. URL: http://www.sovereign.org.uk/group/index.htm.

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Sovereign Housing Group, Woodlands, 90, Bartholomew Street, Kontakt Company Secretary, Do wiadomości Kerry Tromanhauser, UK-Newbury, Berkshire RG14 5EE. Tel. 016 35 57 22 15. E-mail kerry.tromanhauser@sovereign.org.uk. Faks 016 35 57 22 25. URL: http://www.sovereign.org.uk/group/index.htm.

II.1) OPIS

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
28122200, 20312000, 28122214, 45421100.

Opis:


Drzwi.

Drzwi drewniane.

Drzwi z żelaza lub stali.

Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

3.3.2008 - 12:00.

IV.3.6) Język(i), w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Angielski.

D-Passau: Drzwi przeciwpożarowe
2008/S 20-025662
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Roboty budowlane
SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA

I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE:


Sanierung Klinikum Passau, Innstrasse 76, Do wiadomości Hrn. Martin Zinsberger, D-94032 Passau. Tel. (49-851) 53 00 24 77. E-mail martin.zinsberger@klinikum-passau.de. Faks (49-851) 53 00 24 80.
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego.
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz Dynamicznego Systemu Zakupów) można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego.
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego.

II.1) OPIS

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
28122220.

Opis:


Drzwi przeciwpożarowe.
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego

Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 27.2.2008.

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

6.3.2008 - 15:00.

IV.3.6) Język(i), w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

NiemieckiD-Kusel: Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych ze szkolnictwem
2008/S 21-027208
WSTĘPNE OGŁOSZENIE INFORMACYJNE
Roboty budowlane
SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA

I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE:


Kreisverwaltung Kusel, Trierer Strasse 49-51, Kontakt Dez. V - Bauen und Wohnen, Do wiadomości Herrn Gerhard Mildau, D-66869 Kusel. Tel. (49-6381) 42 42 12. E-mail Gerhard.Mildau@kv-kus.de. Faks (49-6381) 42 42 41.
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.landkreis-kusel.de.
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Famis Gesellschaft für Facility Management und Industrieservice GmbH, Heinrich-Böcking-Strasse 10-14, D-66121 Saarbrücken Postfach 10 09 61, D-66009 Saarbrücken, Kontakt Abt. Projektmanagement, Do wiadomości Dipl. Ing. (FH) Ralph Schrickel, D-66121 D-Saarbrücken. Tel. (49-681) 607 15 87. E-mail Ralph.Schrickel@FAMIS-GmbH.de. Faks (49-681) 607 10 01. URL: www.famis-gmbh.de.
SEKCJA II.A: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA (ROBOTY BUDOWLANE)

II.5) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):


45214200, 45210000, 45262700, 45223220, 45324000, 45410000, 45421114, 45421115, 45212190, 45223822, 45321000, 45262100, 45262522, 45261300, 45343000, 45400000, 45421146, 45323000, 45430000, 45432100, 45421100, 28122211, 28122220, 45421000, 45421153, 45343100, 45442110, 28824700.

Opis:


Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych ze szkolnictwem.

Roboty budowlane w zakresie budynków.

Przebudowa budynków.

Roboty zadaszeniowe.

Tynkowanie.

Tynkowanie.

Instalowanie drzwi metalowych.

Instalowanie okien metalowych.

Wznoszenie osłon przeciwsłonecznych.

Gotowe części składowe.

Izolacja cieplna.

Roboty przy wznoszeniu rusztowań.

Roboty murarskie.

Kładzenie zaprawy i rynien.

Roboty instalacyjne przeciwpożarowe.

Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych.

Instalowanie sufitów podwieszanych.

Izolacja dźwiękoszczelna.

Pokrywanie podłóg i ścian.

Kładzenie i wykładanie podłóg.

Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów.

Framugi drzwi.

Drzwi przeciwpożarowe.

Roboty w zakresie stolarki budowlanej.

Instalowanie zabudowanych mebli.

Roboty w zakresie umocnień przeciwogniowych.

Malowanie budynków.

Elementy oznakowania.

II.6) PLANOWANA DATA ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA ORAZ CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA:

Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 28.3.2008

Okres w miesiącach: 17 (od udzielenia zamówienia).

LT-Wilno: Urządzenia medyczne
2008/S 19-024286
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Dostawy
SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA

I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE:

VšI Vilniaus miesto universitetine ligonine, Antakalnio g. 57, Do wiadomości Henrikas Ulevičius, LT-10207 Vilnius. Tel. (370-5) 234 42 67. E-mail vmul@vmul.lt. Faks (370-5) 234 69 66.
Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.vmul.lt.

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: VšI Vilniaus miesto universitetine ligonine, Antakalnio g. 57, Do wiadomości Janina Tamulevičiene, LT-10207 Vilnius. Tel. (370-5) 210 45 17. E-mail vmul@vmul.lt. Faks (370-5) 234 69 66.

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz Dynamicznego Systemu Zakupów) można uzyskać pod adresem: VšI Vilniaus miesto universitetine ligonine, Antakalnio g. 57, Do wiadomości Ale Kryžanauskiene, LT-10207 Vilnius. Tel. (370-5) 210 45 16. E-mail ale.k@vmul.lt. Faks (370-5) 234 69 66.


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: VšI Vilniaus miesto universitetine ligonine, Antakalnio g. 57, Do wiadomości Ona Milakniene, LT-10207 Vilnius. Tel. (370-5) 234 42 67. E-mail vmul@vmul.lt. Faks (370-5) 234 69 66.

II.1) OPIS

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
33100000, 33112200, 33157400, 33192100.

Opis:


Urządzenia medyczne.

Aparaty ultrasonograficzne.

Medyczna aparatura oddechowa.

Łóżka do użytku medycznego.


SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego

Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 17.3.2008 - 11:00.

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

18.3.2008 - 11:00.

IV.3.6) Język(i), w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Litewski.D-Kolonia: System obrazowania i archiwizowania
2008/S 19-024267

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Dostawy

SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCAI.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE:

Kliniken der Stadt Köln gGmbH, Neufelder Str. 34, Kontakt Geschäftsführer Herr Wilhelm Hecker, Staatssekretär a.D., D-51067 Köln. Tel. (49-221) 890 70. E-mail postservice@kliniken-koeln.de. Faks (49-221) 89 07 25 58.

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.kliniken-koeln.de.

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Kliniken der Stadt Köln gGmbH, Neufelder Str. 34, Kontakt Medizincontrolling, Do wiadomości Fr. Link, D-51067 Köln. Tel. (49-221) 89 07 22 29. E-mail linkp@kliniken-koeln.de. Faks (49-221) 89 07 21 35.

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz Dynamicznego Systemu Zakupów) można uzyskać pod adresem: Kliniken der Stadt Köln gGmbH, Neufelder Str. 34, Kontakt Wirtschaftsabteilung/Einkauf, Do wiadomości Hrn. Bender, D-51067 Köln. Tel. (49-221) 89 07 29 96. E-mail benderr@kliniken-koeln.de. Faks (49-221) 89 07 29 34.

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Kliniken der Stadt Köln, Neufelder Str. 34, Kontakt Innenrevision, Do wiadomości Fr. Hammes, D-51067 Köln. Tel. (49-221) 89 07 29 65. E-mail hammesm@kliniken-koeln.de. Faks (49-221) 89 07 21 54.

II.1) OPIS

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

30257000, 33124000, 33151000, 30258000, 30255000, 33115100, 33111600, 33111000, 33110000, 33111800.

Opis:

System obrazowania i archiwizowania.Urządzenia i wyroby diagnostyczne i radiodiagnostyczne.

Urządzenia i wyroby do radioterapii.

Elektroniczne zarządzanie danymi (EDM).

Systemy informacji medycznej.

Skanery do tomografii komputerowej.

Urządzenia radiograficzne.

Aparatura rentgenowska.

Sprzęt obrazujący do użytku medycznego, stomatologicznego i weterynaryjnego.

Diagnostyczny system rentgenowski.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego

Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 18.2.2008 - 12:00.

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

31.3.2008 - 14:00.

IV.3.6) Język(i), w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Niemiecki.

AT-Innsbruck: Aparatura rentgenowska
2008/S 19-024444
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Dostawy
SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA

I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE:


TILAK - Tiroler Landeskrankenanstalten GmbH, Anichstraße 35, A-6020 Innsbruck.
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: TILAK - Tiroler Landeskrankenanstalten GmbH, A.ö. Landeskrankenhaus Universitätskliniken Innsbruck, Zentrum für Medizin- u. Labortechnik, Medizintechnikplanung, Zentrales Versorgungsgebäude, 3. Stock, Anichstraße 35, Do wiadomości Dipl.-Wirtschaftsing. (FH) Christian Rangger, M.Sc., A-6020 Innsbruck. E-mail zml.lki@tilak.at. Faks (43) 50 50 42 84 85.
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz Dynamicznego Systemu Zakupów) można uzyskać pod adresem: URL: Im Internet ab der Seite www.tilak.at und bei der oben genannten Kontaktstelle.
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego.

II.1) OPIS

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
33111000.

Opis:


Aparatura rentgenowska.
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

25.2.2008 - 11:00.

IV.3.6) Język(i), w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Niemiecki.

I-Bolonia: Aparatura rentgenowska
2008/S 20-025994
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Dostawy
SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA

I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE:


Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna - Policlinico S. Orsola-Malpighi, via Albertoni, 15, Kontakt Direzione Acquisizione di Beni e Servizi, Do wiadomości Dott.ssa Stefania Zuccarelli, I-40138 Bologna. Tel. (39) 05 16 36 14 04/13 98. E-mail stefania.zuccarelli@aosp.bo.it. Faks (39) 05 16 36 12 01.
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.aosp.bo.it/diracq.
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego.
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz Dynamicznego Systemu Zakupów) można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego.
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego.

II.1) OPIS

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
33111000.

Opis:


Aparatura rentgenowska.
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

7.3.2008 - 12:00.

IV.3.6) Język(i), w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Włoski.

D-Merseburg: Aparatura rentgenowska
2008/S 21-027231
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Roboty budowlane
SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA

I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE:


Landkreis Saalekreis, Dezernat II, Bauamt, Domplatz 9, Do wiadomości Frau Gölldner, D-06217 Merseburg. Tel. (49-3461) 40 14 57. E-mail silke.goelldner@saalekreis.de. Faks (49-3461) 40 14 53.
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego.
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz Dynamicznego Systemu Zakupów) można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego.
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego.

II.1) OPIS

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
33111000.

Opis:


Aparatura rentgenowska.
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego

Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 15.2.2008 - 12:00.

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

25.3.2008 - 10:30.

IV.3.6) Język(i), w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Niemiecki.HU-Budapeszt: Urządzenia medyczne
2008/S 21-027502
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Dostawy
SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA

I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE:


Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet, Haller u. 29., Kontakt Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet, HU-1096 Budapest. Tel. (36-1) 215 72 40. E-mail valoczi.eniko@kardio.hu. Faks (36-1) 215 72 40.
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.kardio.hu.
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego.
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz Dynamicznego Systemu Zakupów) można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego.
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego.

II.1) OPIS

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
33100000, 33123220, 33111000.

Opis:


Urządzenia medyczne.

Urządzenia do kardioangiografii.

Aparatura rentgenowska.
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego

Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 24.3.2008 - 10:00.

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

24.3.2008 - 10:00.

IV.3.6) Język(i), w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Węgierski.
F-Brest: Aparatura rentgenowska
2008/S 21-027535
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Dostawy
SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA

I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE:


Marine/DCSSF/DSSF Brest, Base Navale de Brest - bâtiment "Chantier R" - Bureau 02086 - secrétariat de la CAO, Kontakt secrétariat de la CAO, Do wiadomości Directeur du Service de Soutien de la Flotte a Brest, F-29240 Brest Armées. Tel. 02 98 14 07 06. E-mail cao-fc.dssf-brest@marine.defense.gouv.fr. Faks 02 98 22 29 98.
Adresy internetowe:
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego.
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz Dynamicznego Systemu Zakupów) można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego.
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego.

II.1) OPIS

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
33111000.

Opis:


Aparatura rentgenowska.
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

11.3.2008 - 16:00.

IV.3.6) Język(i), w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Francuski.

D-Bad Wildbad: Aparatura rentgenowska
2008/S 22-028667
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Dostawy
SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA

I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE:


Sana Kliniken Bad Wildbad, Kuranlagenallee 2, Kontakt AB Jeggle, Do wiadomości Herrn Steube, D-75323 Bad Wildbad. Tel. (49-7195) 58 91 12. E-mail ksteube@g-jeggle.de. Faks (49-7195) 58 91 20.
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego.
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz Dynamicznego Systemu Zakupów) można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego.
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Sana Klinik Bad Wildbad, König-Karl-Stra. 102 (Ate Post), Kontakt zu Hd. Herrn Jeggle, D-75323 Bad Wildbad. Tel. (49-7081) 17 32 24.

II.1) OPIS

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
33111000.

Opis:


Aparatura rentgenowska.
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego

Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 15.2.2008.

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

20.3.2008 - 11:00.

IV.3.6) Język(i), w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Niemiecki.UK-Didcot Oxfordshire: Aparatura rentgenowska
2008/S 22-028734
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Dostawy
SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA

I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE:


Diamond Light Source Limited, Diamond House, Harwell Science and Innovation Campus, Kontakt Diamond Procurement, Do wiadomości Sue Wells/Alison Roblin, UK-Didcot Oxfordshire OX11 0DE. Tel. (44) 12 35 77 81 67. E-mail diamproc@diamond.ac.uk. Faks (44) 12 35 77 82 12.
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.diamond.ac.uk.
Adres profilu nabywcy: www.diamond.ac.uk.
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego.
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz Dynamicznego Systemu Zakupów) można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego.
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego.

II.1) OPIS

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
33111000.

Opis:


Aparatura rentgenowska.
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego

Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 4.3.2008.

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

4.3.2008.

IV.3.6) Język(i), w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Angielski.I-Desenzano del Garda: Odczynniki i środki kontrastowe
2008/S 23-029898
WSTĘPNE OGŁOSZENIE INFORMACYJNE
Dostawy
SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA

I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE:


Azienda Ospedaliera Desenzano del Garda, Localita Montecroce, Do wiadomości Servizio Provveditorato, I-25015 Desenzano del Garda. Tel. (39) 03 09 14 58 57. E-mail provveditorato.aziendale@aod.it.
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.aod.it.
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego.
SEKCJA II.B: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA (DOSTAWY LUB USŁUGI)

II.4) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):


24496000, 33100000, 67110000, 33111000, 33000000.

Opis:


Odczynniki i środki kontrastowe.

Urządzenia medyczne.

Usługi inwestycji bankowych.

Aparatura rentgenowska.

Urządzenia medyczne i laboratoryjne, urządzenia optyczne i precyzyjne, zegary i zegarki, farmaceutyki oraz podobne artykuły medyczne.

II.5) PLANOWANA DATA ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA:

31.12.2008.

II.5) PLANOWANA DATA ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA:

30.6.2008.

II.5) PLANOWANA DATA ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA:

31.12.2008.

II.5) PLANOWANA DATA ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA:

31.12.2008.

II.5) PLANOWANA DATA ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA:

31.12.2008.

II.5) PLANOWANA DATA ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA:

31.12.2008.
D-Tybinga: Aparatura rentgenowska
2008/S 23-029937
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Dostawy
SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA

I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE:


Universitätsklinikum Tübingen Geschäftsbereich Bau und Technik, Geissweg 7, Kontakt Abt. C3 Einkauf Medizintechnik, Do wiadomości Herrn Roth, D-72076 Tübingen. Tel. (49-7071) 298 39 63. Faks (49-7071) 29 50 24.
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego.
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz Dynamicznego Systemu Zakupów) można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego.
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego.

II.1) OPIS

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
33111000.

Opis:


Aparatura rentgenowska.
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego

Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 11.2.2008.

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

25.3.2008 - 14:00.

IV.3.6) Język(i), w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Niemiecki.B-Liege: Stoły rentgenowskie
2008/S 23-029903
WSTĘPNE OGŁOSZENIE INFORMACYJNE
Dostawy
SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA

I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE:


Centre Hospitalier Universitaire de Liege, Sart Tilman B.35, Do wiadomości Madame C. Martin, B-4000 Liege. Tel. (32-4) 366 85 20. E-mail jdctielen@chu.ulg.ac.be. Faks (32-4) 366 70 96.
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.chuliege.be.
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego.
SEKCJA II.B: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA (DOSTAWY LUB USŁUGI)

II.4) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):


33111100.

Opis:


Stoły rentgenowskie.


LT-Wilno: Chłodziarki i zamrażarki
2008/S 21-027435
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Dostawy
SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA

I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE:


Mykolo Romerio universiteto Teismo medicinos institutas, S. Žukausko g. 12, Kontakt Direktoriaus pavaduotojas ukio reikalams, Do wiadomości Antanas Puodžius, LT-08234 Vilnius. Tel. (370-5) 278 90 48. E-mail ukis@tmi.lt. Faks (370-5) 278 90 47.
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.tmi.lt.

II.1) OPIS

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
29711100, 33192220, 36131600, 36123000, 28622940, 29242311, 35411000, 33111200, 33196000, 31500000, 36121120, 29123400, 36115000.

Opis:


Chłodziarki i zamrażarki.

Stoły do przeprowadzania autopsji.

Wyciągi.

Meble laboratoryjne.

Zestawy narzędziowe.

Wagi.


Wózki.

Rentgenowskie stacje robocze.

Pomoce medyczne.

Urządzenia oświetleniowe i lampy elektryczne.

Szafki metalowe.

Sprężarki powietrza.

Krzesła.
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego

Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 12.3.2008 - 10:00.

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

15.3.2008 - 10:00.

IV.3.6) Język(i), w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Litewski.


F-Lille: Cyfrowe urządzenia do angiografii
2008/S 23-030057
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Dostawy
SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA

I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE:


CHRU de Lille, Coordonnateur du Groupement de commandes 2 avenue Oscar Lambret, Do wiadomości Mme Dumont CHRU de Lille Département des Ressources Physiques Cellule marchés, F-59037 Lille. Tel. 03 20 44 41 11. E-mail m-cellule@chru-lille.fr. Faks 03 20 44 47 23.
Adresy internetowe:
Adres profilu nabywcy: http://www.achats-chu.com.
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego.
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz Dynamicznego Systemu Zakupów) można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego.
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego.

II.1) OPIS

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
33111721.

Opis:


Cyfrowe urządzenia do angiografii.
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego

Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 14.3.2008.

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

14.3.2008 - 16:00.

IV.3.6) Język(i), w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Francuski.CZ-Praga: Usługi w zakresie sieci komputerowej
2008/S 19-024281
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Dostawy
SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA

I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE:


Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, Do wiadomości Lucia Novanská, CZ-100 41 Praha 10. Tel. (420) 272 185 202. E-mail lucia.novanska@sukl.cz. Faks (420) 272 185 748.
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.sukl.cz.
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego.
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz Dynamicznego Systemu Zakupów) można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego.
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego.

II.1) OPIS

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
72530000, 30251000, 45314320, 30241000, 74141510.

Opis:


Usługi w zakresie sieci komputerowej.

Komputerowy system sterujący.

Instalowanie elektrycznych systemów grzewczych i innego osprzętu elektrycznego w budynkach.

Oprogramowanie komputerowe.

Usługi doradcze w zakresie zapewniania jakości.
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego

Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 12.2.2008 - 14:00.

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

3.3.2008 - 10:00.

IV.3.6) Język(i), w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Czeski.
D-Rostock: Usługi marketingu bezpośredniego


2008/S 19-024661
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Usługi
SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA

I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE:


Universität Rostock, Dezernat 2, Referat 2.3, Kontakt Referat 2.3, Zentrale Beschaffungsstelle, Do wiadomości Frau Wenck, D-18051 Rostock. Tel. (49-381) 498 15 30. E-mail gabriele.wenck@uni-rostock.de. Faks (49-381) 498 15 31.
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.uni-rostock.de.
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego.
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz Dynamicznego Systemu Zakupów) można uzyskać pod adresem: http://www.uni-rostock.de/news/ausschreibung_komm-konzept.pdf, Universität Rostock, Dezernat2, Referat 2.3, D-18051 Rostock. URL: http://www.uni-rostock.de/news/ausschreibung_komm-konzept.pdf.
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego.

II.1) OPIS

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
74421000.

Opis:


Usługi marketingu bezpośredniego.
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego

Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 22.2.2008.

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

22.2.2008.

IV.3.6) Język(i), w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Niemiecki.
UK-Glasgow: Usługi reklamowe i marketingowe
2008/S 21-027815
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Usługi
SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA

I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE:


The Scottish Ministers, Central Government Centre of Procurement Expertise, 1st Floor, Meridian Court, 5 Cadogan Street, Kontakt Alastair Dougall, UK-Glasgow G2 6AT. Tel. 014 12 42 55 94. E-mail alastair.dougall@scotland.gsi.gov.uk. Faks 014 12 42 55 99.

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.scotland.gov.uk.

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego.

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz Dynamicznego Systemu Zakupów) można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego.

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego.

II.1) OPIS

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):


74400000, 74141600, 72222300, 74130000, 74141520, 74421000, 74860000, 74411000, 74412000, 74861000.

Opis:


Usługi reklamowe i marketingowe.

Usługi public relations.

Usługi w zakresie technologii informacji.

Usługi badania rynku i opinii publicznej i podobne usługi.

Usługi doradcze w zakresie projektowania.

Usługi marketingu bezpośredniego.

Usługi w zakresie organizowania wystaw, targów i kongresów.

Doradcze usługi reklamowe.

Usługi zarządzania reklamą.

Usługi w zakresie organizowania seminariów.


SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

25.2.2008 - 15:00.

IV.3.6) Język(i), w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Angielski.

UK-Birmingham: Usługi marketingowe
2008/S 23-030448
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – ZAMÓWIENIA SEKTOROWE
Usługi
SEKCJA I: PODMIOT ZAMAWIAJĄCY

I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE:


Birmingham International Airport Limited, Purchasing Dept. 3rd Floor Diamond House, Birmingham International AIrport, Kontakt Tony Dunning, UK-Birmingham B26 3QJ.
Adresy internetowe:
Ogólny adres podmiotu zamawiającego: www.bhx.co.uk/marketingagency.
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego.
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące Dynamicznego Systemu Zakupów) można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego.
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
74420000, 74410000, 74421000, 74422000.

Opis:


Usługi marketingowe.

Usługi reklamowe.

Usługi marketingu bezpośredniego.

Usługi w zakresie promocji.


SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych:

Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 7.3.2008 - 09:00.

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

7.3.2008 - 09:00.

IV.3.5) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Angielski.
D-Pforzheim: Usługi pocztowe
2008/S 19-024492
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Usługi
SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA

I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE:


Stadt Pforzheim und Landratsamt Enzkreis, Stadt Pforzheim, Hauptamt-Zentraleinkauf, Neues Rathaus, Marktplatz 1, 75158 Pforzheim bzw. Landratsamt Enzkreis, Personal- und Organisationsamt, Zähringerallee 3, 75177 Pforzheim, Kontakt Stadt Pforzheim, Hauptamt - Zentraleinkauf, Do wiadomości Michael Bauer, D-75158 Pforzheim. Tel. (49-7231) 39 26 03. E-mail Zentraleinkauf@stadt-pforzheim.de. Faks (49-7231) 39 28 46.
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.pforzheim.de bzw. www.enzkreis.de.
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego.
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz Dynamicznego Systemu Zakupów) można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego.
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego.

II.1) OPIS

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
64110000, 64112000.

Opis:


Usługi pocztowe.

Usługi pocztowe dotyczące listów.


SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego

Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 18.2.2008.

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

10.3.2008 - 13:00.

IV.3.6) Język(i), w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Niemiecki.IRL-Dublin: Projekt i realizacja badań oraz rozwój
2008/S 19-024615
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Usługi
SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA

I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE:


Tourism Ireland, 5th Floor - Bishop's Square, Redmond's Hill, Kontakt 01 4763434, Do wiadomości Pauline Mellsop, IRL-Dublin 2. Tel. 014 76 34 00. E-mail pmellsop@tourismireland.com. Faks 014 76 36 66.
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.tourismireland.com.
Adres profilu nabywcy: http://www.etenders.gov.ie/search/Search_AuthProfile.aspx?ID=AA01860.
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Tourism Ireland, 5th Floor - Bishop's Square, Redmond's Hill, Do wiadomości Pauline Mellsop, IRL-Dublin 2. Tel. 014 76 34 00. E-mail pmellsop@tourismireland.com. Faks 014 76 36 66. URL: http://www.tourismireland.com.
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz Dynamicznego Systemu Zakupów) można uzyskać pod adresem: Tourism Ireland, 5th Floor - Bishop's Square, Redmond's Hill, Kontakt Insights Assistant, Do wiadomości Paulien Mellsop, IRL-Dublin 2. Tel. 014 76 34 00. E-mail pmellsop@tourismireland.com. Faks 014 76 36 66. URL: http://www.tourismireland.com.
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Tourism Ireland, 5th Floor - Bishop's Square, Redmond's Hill, Kontakt Insights Assistant, Do wiadomości Pauline Mellsop, IRL-Dublin 2. Tel. 014 76 34 00. E-mail pmellsop@tourismireland.com. Faks 014 76 36 66. URL: http://www.tourismireland.com.

II.1) OPIS

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
73300000, 75125000, 73000000, 74131000, 74423110, 74131200, 72320000, 74131600, 73200000, 73210000.

Opis:


Projekt i realizacja badań oraz rozwój.

Usługi administracyjne dotyczące ruchu turystycznego.

Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze.

Usługi badania rynku.

Usługi ankietowania zadowolenia klientów.

Usługi badań ekonomicznych.

Usługi bazy danych.

Usługi badań społecznych.

Usługi doradcze w zakresie badań i rozwoju.

Usługi doradcze w zakresie badań.


SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

5.3.2008 - 17:00.

IV.3.6) Język(i), w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Angielski.

FI-Kerava: Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne
2008/S 20-026342
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – ZAMÓWIENIA SEKTOROWE
Dostawy
SEKCJA I: PODMIOT ZAMAWIAJĄCY

I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE:


Keravan Energia Oy, Tervahaudankatu 6, Kontakt Verkkoliiketoiminta, Do wiadomości Osmo Auvinen, FIN-04200 Kerava. Tel. (358-400) 32 98 51. E-mail Osmo.Auvinen@keravanenergia.fi. Faks (358-9) 58 49 55 43.
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Do wiadomości Marko Reinikainen, FIN-. Tel. (358-400) 60 81 47. E-mail Marko.Reinikinen@Keravanenergia.fi. Faks (358-9) 58 49 55 43.
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
31000000.

Opis:


Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne.
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

19.3.2008 - 12:00.

IV.3.5) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Fiński.


D-Suhl: Maszyny, urządzenia, sprzęt, aparatura i podobne produkty
2008/S 21-027387
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Dostawy
SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA

I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE:

Handwerkskammer Südthüringen, Rosa-Luxemburg-Straße 7-9, Kontakt Berufsbildungs- und Technologiezentrum, Do wiadomości Gerd Wieber, D-98527 Suhl. Tel. (49-36844) 470. E-mail btz@btz-rohr.de. Faks (49-36844) 402 08.

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.hwk-suedthueringen.de.

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego.

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz Dynamicznego Systemu Zakupów) można uzyskać pod adresem: Berufsbildungs- und Technologiezentrum ROHR-KLOSTER der Handwerkskammer Südthüringen, Kloster 1, Kontakt Verwaltung, Do wiadomości Roswitha Schilling, D-98530 Rohr. Tel. (49-36844) 471 03. E-mail roswitha.schilling@btz-rohr.de. Faks (49-36844) 402 08. URL: www.hwk-suedtueringen.de.

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Berufsbildungs- und Technologiezentrum ROHR-KLOSTER der Handwerkskammer Südthüringen, Kloster 1, Kontakt Verwaltung, Do wiadomości Regina Diem, D-98530 Rohr. Tel. (49-36844) 471 02. E-mail regina.diem@btz-rohr.de. Faks (49-36844) 402 08. URL: www.hwk-suedthueringen.de.

II.1) OPIS

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):


29000000, 30200000, 29400000, 31000000, 29200000.

Opis:


Maszyny, urządzenia, sprzęt, aparatura i podobne produkty.

Urządzenia komputerowe.

Obrabiarki.

Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne.

Maszyny ogólnego zastosowania.
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego

Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 17.3.2008 - 12:00.

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

20.3.2008 - 12:00.

IV.3.6) Język(i), w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Niemiecki.


E-Kadyks: Maszyny biurowe, sprzęt i części zamienne, z wyjątkiem komputerów
2008/S 21-027464
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Dostawy
SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA

I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE:


Instituto de Empleo y Desarrollo Socioeconomico y Tecnológico de la Diputación Provincial de Cádiz, c/ Benito Pérez Galdós s/n, Do wiadomości Teodoro Garrido Curra, E-11002 Cádiz. Tel. 956 22 66 77/09 55. E-mail iedt.administracion@dipucadiz.es. Faks 956 22 11 88.
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.iedtcadiz.es.
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego.
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz Dynamicznego Systemu Zakupów) można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego.
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego.

II.1) OPIS

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
30100000, 30200000, 31000000, 32000000.

Opis:


Maszyny biurowe, sprzęt i części zamienne, z wyjątkiem komputerów.

Urządzenia komputerowe.

Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne.

Sprzęt i aparatura radiowa, telewizyjna, komunikacyjna, telekomunikacyjna i podobna.


SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

21.3.2008 - 14:00.

IV.3.6) Język(i), w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Hiszpański.

D-Ibbenbüren: Drewno laminatowe
2008/S 21-027853
OKRESOWE OGŁOSZENIE INFORMACYJNE – ZAMÓWIENIA SEKTOROWE
Dostawy

Niniejsze ogłoszenie jest zaproszeniem do ubiegania się o zamówienie: tak


SEKCJA I: PODMIOT ZAMAWIAJĄCY

I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE:


RAG Anthrazit Ibbenbüren GmbH, 112, Osnabrücker Str., Do wiadomości Herrn Sand, D-49477 Ibbenbüren. Tel. (49) 54 51 51-0. E-mail günter.sand@rag.de. Faks (49) 54 51 51-33 44.
Adresy internetowe:
Ogólny adres organu organizującego przetarg: www.rag-anthrazit-ibenbueren.de.
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Siehe I.1..
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące Dynamicznego Systemu Zakupów) można uzyskać pod adresem: Siehe I.1..
Oferty lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Siehe I.1..
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.4) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):


20120000, 23123000, 24100000, 25122200, 27220000, 28410000, 28570000, 25270000, 29122000, 29221200, 29231000, 29400000, 29520000, 29521240, 29524000, 27356000, 29820000, 25232000, 30250000, 31110000, 31214000, 31520000, 24600000, 24612000, 24661000, 24312400, 24511350, 24621200, 28525000, 25210000, 25212000, 25212100, 25212500, 27311000, 27312000, 27340000, 28847100, 28420000, 28211200, 28863170, 24700000, 28620000, 28630000, 28633300, 28700000, 28213110, 28710000, 28810000, 29113150, 29122170, 29122210, 29130000, 29221720, 29221800, 29232200, 29121400, 29140000, 29521000, 28561100, 29526000, 29526112, 29524110, 29524140, 29865110, 33262000, 34330000, 28511000, 29715300, 28580000, 32260000, 32523000, 31121000, 31157000, 31170000, 31221000, 31230000, 32540000, 33253110.

Opis:


Drewno laminatowe.

Oleje smarowe i środki smarowe.

Chemikalia.

Taśmy przenośnikowe lub pasy transmisyjne lub przenośnikowe z gumy wulkanizowanej.

Rury i osprzęt stalowy.

Wyroby z drutu.

Wyroby z żeliwa.

Żywice naturalne.

Pompy.

Wyciągarki odwiertowe, windy kopalnicze i przeciągarki.Wymienniki ciepła, urządzenia do konfekcjonowania powietrza i urządzenia chłodzące oraz maszyny filtrujące.

Obrabiarki.

Maszyny górnicze, kopalnicze i budowlane.

Maszyny wytaczające.

Maszyny do obróbki minerałów i formierskie.

Wyroby do budowy torów kolejowych.

Urządzenia warsztatowe.

Wyroby sanitarne z tworzyw sztucznych.

Systemy komputerowe.

Silniki elektryczne.

Przekładnia.

Lampy i oprawy oświetleniowe.

Wybuchowe i wysokowartościowe produkty chemiczne.

Różne materiały wybuchowe.

Tłuszcze i smary.

Wyroby dekoracyjne.

Substancje uszczelniające.

Spoiwa.


Haki i oczka.

Płyty, arkusze, rury i profile z tworzyw sztucznych.

Rury, przewody rurowe i węże.

Przewody z tworzyw sztucznych.

Osprzęt do rur, przewodów lub węży z PCV lub tworzyw sztucznych.

Sztaby i pręty ze stopu stali.

Kątowniki, kształtki oraz części ze stopu stali.

Drut i różne produkty.

Płyty stalowe.

Kabel i podobne wyroby.

Respiratory.

Rury i przewody rurowe inne, niż z żelaza lub stali.

Syntetyczne włókna cięte.

Narzędzia.

Zamki, klucze i zawiasy.

Osprzęt.


Zaczepy, łańcuchy i sprężyny.

Silosy.


Zaczepy.

Materiały konstrukcyjne.

Układy smarowania olejem.

Pompy układu smarowania.

Układy hydrauliczne.

Krany, kurki, zawory i podobna armatura.

Przenośniki.

Maszyny do podnoszenia, przenoszenia, załadunku lub rozładunku.

Wentylatory.

Hydrauliczne generatory mocy.

Przekładnie, przekładnie zębate i elementy napędowe.

Urządzenia górnicze.

Podpórki górnicze.

Części maszyn górniczych, kopalniczych oraz budowlanych.

Końcówki wierteł przemysłowych.

Maszyny sortujące i przesiewające.

Szlifierki.

System składowania.

Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa.

Stoiska do prób.

Metalowe wyroby sanitarne.

Sprzęt hydrauliczny.

Różny sprzęt gaśniczy.

Urządzenia do przesyłu danych.

Urządzenia telekomunikacyjne.

Zestawy prądnicowe.

Wzbudniki.

Transformatory.

Przełączniki elektryczne.

Części aparatury do przesyłu i eksploatacji energii elektrycznej.

Centrale.

Aparatura do wykrywania gazów.


DODATEK
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE:

IV.3.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Niemiecki.I-Rzym: Bluzy, pulowery, swetry rozpinane, kamizelki i podobne artykuły, z dzianin
2008/S 20-025993
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Dostawy
SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA

I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE:


Ministero Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile - Direzione Centrale per le Risorse Logistiche e Strumentali - Servizio II Contratti per la Logistica, Ministero Interno - Ufficio Accettazione Postale - via Palermo, n° 101, Do wiadomości Dott. Michele Cioccia, I-00184 Roma. Tel. 06 46 52 91 15/16. E-mail simonetta.monti@vfdcf.it. Faks 06 46 52 91 14.
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.vigilfuoco.it.
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego.
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz Dynamicznego Systemu Zakupów) można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego.
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego.

II.1) OPIS

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
17282100, 18115100.

Opis:


Bluzy, pulowery, swetry rozpinane, kamizelki i podobne artykuły, z dzianin.

Mundury strażackie.


SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

5.3.2008 - 12:00.

IV.3.6) Język(i), w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Włoski.

F-Paryż: Części garderoby
2008/S 20-026392
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – ZAMÓWIENIA SEKTOROWE
Dostawy
SEKCJA I: PODMIOT ZAMAWIAJĄCY

I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE:


Regie Autonome des Transports Parisiens, 54, quai de la Rapée, Do wiadomości Madame Rima Chabene, F-75599 Paris Cedex 12. E-mail rima.chabene@ratp.fr.
Adresy internetowe:
Ogólny adres podmiotu zamawiającego: www.ratp.fr.
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego.
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące Dynamicznego Systemu Zakupów) można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego.
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
18300000, 18330000, 17282130, 17280000.

Opis:


Części garderoby.

Koszulki.

Swetry.

Dzianiny, wyroby pończosznicze i podobne.


SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

22.2.2008 - 18:00.

IV.3.5) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Francuski.D-Berlin: Politechniki
2008/S 21-027294
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Roboty budowlane
SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA

I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE:


Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Württembergische Str. 6, Kontakt V S 4, D-10707 Berlin. Tel. (49) 30 90 12 67 26. Faks (49) 30 90 12 35 60.
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Württembergische Straße 6, Kontakt V S4 -13, Do wiadomości Frau Gotthold, D-10707 Berlin. Tel. (49) 30 90 12 66 64. Faks (49) 30 90 12 35 60.
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz Dynamicznego Systemu Zakupów) można uzyskać pod adresem:

II.1) OPIS

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45214410, 45421134, 45421111.

Opis:


Politechniki.

Instalowanie drzwi drewnianych.

Instalowanie metalowych framug.
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego

Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 1.2.2008.

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

27.2.2008 - 13:00.

IV.3.6) Język(i), w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Niemiecki.F-Toulon Armées: Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne
2008/S 17-021611
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Dostawy
SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA

I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE:


Marine/DCSSF/DSSF Toulon, BP 25, Do wiadomości M. le Directeur du service de soutien de la flotte de Toulon, F-83800 Toulon Armées.
Adresy internetowe:
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: DSSFT/SDFC/DAR, BP 25, Do wiadomości Mr Madeddu Jérôme, 83800 Toulon Armées. Tel. 04 94 02 53 79. E-mail jerome.maddedu@dga.defense.gouv.fr. Faks 04 94 02 08 97.
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz Dynamicznego Systemu Zakupów) można uzyskać pod adresem: DSSFT/SDFC/DOMA, BP 25, 83800 Toulon Armées. Tel. 04 94 02 48 15. Faks 04 94 02 52 87.
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: DSSFT/SDFC/DOMA, BP 25, 83800 Toulon Armées. Tel. 04 94 02 48 15. Faks 04 94 02 52 87.

II.1) OPIS

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
31000000.

Opis:


Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne.
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

22.5.2008 - 16:00.

IV.3.6) Język(i), w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Francuski.


FI-Helsinki: Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne
2008/S 17-021883
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – ZAMÓWIENIA SEKTOROWE
Dostawy
SEKCJA I: PODMIOT ZAMAWIAJĄCY

I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE:


Fingrid Oyj, Arkadiankatu 23 B, PL 530, Kontakt Fingrid Oyj, Helsinki, Do wiadomości Jussi Rantanen, FIN-00101 Helsinki. Tel. (358-30) 395 52 74. E-mail etunimi.sukunimi@fingrid.fi. Faks (358-30) 395 52 01.
Adresy internetowe:
Ogólny adres podmiotu zamawiającego: http://www.fingrid.fi.
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego.
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące Dynamicznego Systemu Zakupów) można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego.
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
31000000.

Opis:


Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne.
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

11.2.2008 - 12:00.

IV.3.5) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Angielski. Fiński.D-Lipsk: Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne
2008/S 18-022952
OGŁOSZENIE O SYSTEMIE KWALIFIKOWANIA - ZAMÓWIENIA SEKTOROWE
SEKCJA I: PODMIOT ZAMAWIAJĄCY

I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE:


Deutsche Bahn AG, Technik/Beschaffung, Einkauf Elektrotechnik, Telekommunikation, Leit- und Sicherungstechnik Südost, Strategischer Einkauf Bahnstromversorgung, Brandenburger Straße 3, Kontakt DB AG, Einkauf TT-SO, Do wiadomości Herrn Krillmäuer, D-04104 Leipzig. Tel. (49-341) 968 37 31. E-mail Juergen.Krillmaeuer@bahn.de. Faks (49-341) 968 34 20.
Adresy internetowe:
Ogólny adres podmiotu zamawiającego: www.db.de.
Więcej informacji na temat systemu kwalifikowania można uzyskać pod adresem: DB Energie GmbH - Zentrale, Pfarrer-Perabo-Platz 2, Kontakt für fachtechnische Rückfragen, Do wiadomości (49-69) 26 52 39 47, D-60326 Frankfurt am Main. Tel. (49-69) 26 52 39 47. E-mail Dietwalt.Moschkau@bahn.de. Faks (49-69) 26 52 33 88.
Więcej dokumentów można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego.
Wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu i kandydatury należy przesyłać na adres: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego.
SEKCJA II: PRZEDMIOT SYSTEMU KWALIFIKOWANIA

II.4) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):


31000000, 31200000, 31214000.

Opis:


Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne. Aparatura do przesyłu i eksploatacji energii elektrycznej. Przekładnia.
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna:

Nie.


IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.2.2) Okres obowiązywania systemu kwalifikowania:

Okres ważności: od dnia 1.5.2008 do dnia 30.4.2011.
D-Lipsk: Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne
2008/S 18-022953
OGŁOSZENIE O SYSTEMIE KWALIFIKOWANIA - ZAMÓWIENIA SEKTOROWE
SEKCJA I: PODMIOT ZAMAWIAJĄCY

I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE:


Deutsche Bahn AG, Technik/Beschaffung, Einkauf Elektrotechnik, Telekommunikation, Leit- und Sicherungstechnik Südost, Strategischer Einkauf Bahnstromversorgung, Brandenburger Straße 3, Kontakt DB AG, Einkauf TT-SO, Do wiadomości Herrn Krillmäuer, D-04103 Leipzig. Tel. (49-341) 968 37 31. E-mail Juergen.Krillmaeuer@bahn.de. Faks (49-341) 968 34 20.
Adresy internetowe:
Ogólny adres podmiotu zamawiającego: www.db.de.
Więcej informacji na temat systemu kwalifikowania można uzyskać pod adresem: DB Energie GmbH - Zentrale, Pfarrer-Perabo-Platz 2, Kontakt für fachtechnische Rückfragen, Do wiadomości (49-69) 265 23946, D-60326 Frankfurt/Main. Tel. (49-69) 26 52 39 46. E-mail Stefan.Ebhart@bahn.de. Faks (49-69) 26 52 33 88.
Więcej dokumentów można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego.
Wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu i kandydatury należy przesyłać na adres: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego.
SEKCJA II: PRZEDMIOT SYSTEMU KWALIFIKOWANIA

II.4) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):


31000000.

Opis:


Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne.
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna:

Nie.


IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.2.2) Okres obowiązywania systemu kwalifikowania:

Okres ważności: od dnia 1.5.2008 do dnia 30.4.2011.

D-Herne: Maszyny górnicze, kopalnicze i budowlane
2008/S 18-022958
OKRESOWE OGŁOSZENIE INFORMACYJNE – ZAMÓWIENIA SEKTOROWE
Dostawy

Niniejsze ogłoszenie jest zaproszeniem do ubiegania się o zamówienie: tak

Niniejsze ogłoszenie ma na celu skrócenie terminu składania ofert: nie
SEKCJA I: PODMIOT ZAMAWIAJĄCY

I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE:


RAG Aktiengesellschaft, Shamrockring 1, Do wiadomości Herr Michael Schoenfeld, D-44623 Herne. Tel. (49) (0)23 23 15-25 23. E-mail Einkauf-RAG@rag.de. Faks (49) (0)23 23 15-38 91.
Adresy internetowe:
Ogólny adres organu organizującego przetarg: www.rag.de.
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego.
Oferty lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.4) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):


29520000, 29521000, 29521240, 29524000, 29524110, 29524140, 29526000, 29526112, 29715300, 29820000, 29851310, 29865110, 30213300, 30250000, 31110000, 31121000, 31157000, 31170000, 31214000, 31221000, 31230000, 31520000, 32260000, 32523000, 32540000, 33253110, 33262000, 34330000, 36712000, 23123000, 24100000, 24312400, 24511350, 24621200, 24661000, 24700000, 25122200, 25210000, 25232000, 25270000, 27220000, 27312000, 27340000, 27356000, 28211200, 28213110, 28214100, 28410000, 28420000, 28511000, 28525000, 28527400, 28561100, 28580000, 28630000, 28633300, 28700000, 28710000, 28847100, 29113150, 29121400, 29122170, 29122210, 29130000, 29140000, 29221200, 29221720, 29221731, 29221800, 29230000, 29231000, 29232200, 29400000, 30192700, 36121000, 15000000, 30121100.

Opis:


Maszyny górnicze, kopalnicze i budowlane. Urządzenia górnicze. Maszyny wytaczające. Maszyny do obróbki minerałów i formierskie. Maszyny sortujące i przesiewające. Szlifierki. Części maszyn górniczych, kopalniczych oraz budowlanych. Końcówki wierteł przemysłowych. Sprzęt hydrauliczny. Urządzenia warsztatowe. Budowlany sprzęt bezpieczeństwa. System składowania. Komputery przenośne. Systemy komputerowe. Silniki elektryczne. Zestawy prądnicowe. Wzbudniki. Transformatory. Przekładnia. Przełączniki elektryczne. Części aparatury do przesyłu i eksploatacji energii elektrycznej. Lampy i oprawy oświetleniowe. Urządzenia do przesyłu danych. Urządzenia telekomunikacyjne. Centrale. Aparatura do wykrywania gazów. Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa. Stoiska do prób. Filtry. Oleje smarowe i środki smarowe. Chemikalia. Wyroby dekoracyjne. Substancje uszczelniające. Spoiwa. Tłuszcze i smary. Syntetyczne włókna cięte. Taśmy przenośnikowe lub pasy transmisyjne lub przenośnikowe z gumy wulkanizowanej. Płyty, arkusze, rury i profile z tworzyw sztucznych. Wyroby sanitarne z tworzyw sztucznych. Żywice naturalne. Rury i osprzęt stalowy. Kątowniki, kształtki oraz części ze stopu stali. Drut i różne produkty. Wyroby do budowy torów kolejowych. Respiratory. Silosy. Kosze do przechowywania. Wyroby z drutu. Kabel i podobne wyroby. Metalowe wyroby sanitarne. Haki i oczka. Znaki i podobne elementy. Podpórki górnicze. Różny sprzęt gaśniczy. Zamki, klucze i zawiasy. Osprzęt. Zaczepy, łańcuchy i sprężyny. Zaczepy. Płyty stalowe. Układy smarowania olejem. Hydrauliczne generatory mocy. Pompy układu smarowania. Układy hydrauliczne. Krany, kurki, zawory i podobna armatura. Przekładnie, przekładnie zębate i elementy napędowe. Wyciągarki odwiertowe, windy kopalnicze i przeciągarki. Przenośniki. Przenośniki pasowe. Maszyny do podnoszenia, przenoszenia, załadunku lub rozładunku. Urządzenia chłodzące i wentylacyjne. Wymienniki ciepła, urządzenia do konfekcjonowania powietrza i urządzenia chłodzące oraz maszyny filtrujące. Wentylatory. Obrabiarki. Papeteria. Meble biurowe. Produkty spożywcze i napoje. Urządzenia fotokopiujące.
DODATEK
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE:

IV.3.2) Termin wyrażenia zainteresowania udziałem:

2.3.2008.

IV.3.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Niemiecki.UK-Newbury: Drzwi
2008/S 19-024432
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Dostawy
SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA

I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE:

Sovereign Development Consortium, c/o Woodlands, 90 Bartholomew Street, Kontakt Head of Strategic Procurement, Do wiadomości Mark Jarrett, UK-Newbury RG14 5EE. Tel. 016 35 27 51 37. E-mail mark.jarrett@sovereign.org.uk. Faks 016 35 57 22 25.

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.sovereigndevelopmentconsortium.org.uk/.

Adres profilu nabywcy: http://www.mytenders.org/search/Search_AuthProfile.aspx?ID=AA5884.

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Sovereign Development Consortium, c/o Woodlands, 90, Bartholomew Street, Kontakt Head of Strategic Procurement, Do wiadomości Mark Jarrett, UK-Newbury, Berkshire RG14 5EE. Tel. 016 35 27 51 37. E-mail mark.jarrett@sovereign.org.uk. Faks 016 35 57 22 25.

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz Dynamicznego Systemu Zakupów) można uzyskać pod adresem: Sovereign Housing Group, Woodlands, 90, Bartholomew Street, Kontakt Company Secretary, Do wiadomości Kerry Tromanhauser, UK-Newbury, Berkshire RG14 5EE. Tel. 016 35 57 22 15. E-mail kerry.tromanhauser@sovereign.org.uk. Faks 016 35 57 22 25. URL: http://www.sovereign.org.uk/group/index.htm.


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Sovereign Housing Group, Woodlands, 90, Bartholomew Street, Kontakt Company Secretary, Do wiadomości Kerry Tromanhauser, UK-Newbury, Berkshire RG14 5EE. Tel. 016 35 57 22 15. E-mail kerry.tromanhauser@sovereign.org.uk. Faks 016 35 57 22 25. URL: http://www.sovereign.org.uk/group/index.htm.

II.1) OPIS

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
28122200, 20312000, 28122214, 45421100.

Opis:


Drzwi. Drzwi drewniane. Drzwi z żelaza lub stali. Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów.
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

3.3.2008 - 12:00.

IV.3.6) Język(i), w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Angielski.Yüklə 429,16 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə