Uk-cottingham: Wyroby ortopedyczne 2008/S 22-028783Yüklə 429,16 Kb.
səhifə5/5
tarix22.01.2018
ölçüsü429,16 Kb.
1   2   3   4   5

F-Arras: Drzwi2008/S 19-024534
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Usługi
SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA

I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE:


Pas de Calais Habitat, 68, Bld Faidherbe BP 926, Do wiadomości Mr Stecowiat, F-62022 Arras Cedex.
Adresy internetowe:
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Pas de Calais Habitat, service Marchés 68, Bld Faidherbe BP 926, Do wiadomości Mme Stulmuller, 62022 Arras Cedex. Tel. 03 21 50 55 00. Faks 03 21 50 55 02.
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz Dynamicznego Systemu Zakupów) można uzyskać pod adresem: Pas de Calais Habitat, service Marchés 68, Bld Faidherbe BP 926, 62022 Arras Cedex. URL: http://www.pasdecalais-habitat.fr.
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Pas de Calais Habitat, service Marchés 68 Bld Faidherbe BP 926, 62022 Arras Cedex. URL: http://www.pasdecalais-habitat.fr.

II.1) OPIS

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
28122200.

Opis:


Drzwi.
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego

Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 19.3.2008.

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

19.3.2008 - 18:15.

IV.3.6) Język(i), w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Francuski.B-Antwerpia: Mundury strażackie
2008/S 18-022724
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Dostawy
SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA

I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE:


Stad Antwerpen, Desguinlei 33, Do wiadomości Nancy Willeme, B-2018 Antwerpen. Tel. (32-3) 244 50 91. E-mail nancy.willeme@stad.antwerpen.be. Faks (32-3) 238 64 59.
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego.

II.1) OPIS

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
18115100, 18221300, 18230000, 18321000, 18330000, 18423000, 17281000, 19313000, 18443340, 18210000, 18424000, 18422000, 18512000, 18443330.

Opis:


Mundury strażackie. Płaszcze przeciwdeszczowe. Odzież różna. Koszule. Koszulki. Krawaty. Wyroby pończosznicze. Obuwie z cholewkami ze skóry. Czapeczki. Palta. Rękawice. Szale. Paski i bandoliery skórzane. Kaptury.
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego

Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 14.3.2008.

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

17.3.2008 - 10:00.

IV.3.6) Język(i), w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Niderlandzki.I-Bari: Platformy zrzutowe na odpady
2008/S 17-021634
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Dostawy
SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA

I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE:


Azienda Municipale di Igiene Urbana, viale Lindemann Z.I., Kontakt Servizio appalti e contratti, Do wiadomości Dott.ssa Angela Loiacono - a.loiacono@amiubari.it, I-70123 Bari. Tel. 08 05 31 02 13. E-mail appaltiecontratti@amiubari.it. Faks 08 05 31 14 61.
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.amiubari.it.
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego.
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz Dynamicznego Systemu Zakupów) można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego.
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego.

II.1) OPIS

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
28213700, 28213800, 60120000.

Opis:


Platformy zrzutowe na odpady. Pojemniki na tworzywa odpadowe. Usługi lądowego transportu towarowego.
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego

Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 11.2.2008 - 10:00.

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

11.2.2008 - 13:00.

IV.3.6) Język(i), w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Włoski.


UK-Andover: Usługi drogowego transportu towarów
2008/S 18-022933
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Usługi
SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA

I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE:


Defence Supply Chain Operations & Movement (DSCOM) DE&S, BLDG 400/1, North Site, Monxton Road, Do wiadomości Nicola Hewkin, UK-Andover SP11 8HJ. Tel. 012 64 38 14 64. E-mail nicola.hewkin536@mod.uk. Faks 012 64 38 14 78.

II.1) OPIS

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
60122000, 60122170, 60120000, 60122230, 60123000, 60123300.

Opis:


Usługi drogowego transportu towarów. Usługi transportu medycznego. Usługi lądowego transportu towarowego. Usługi w zakresie transportu paczek. Usługi transportu specjalistycznego. Transport paliw.
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

3.3.2008 - 10:00.

IV.3.6) Język(i), w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Angielski.

E-Madryt: Usługi drogowego transportu towarów
2008/S 17-021667
WSTĘPNE OGŁOSZENIE INFORMACYJNE
Usługi
SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA

I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE:


Cedex, n/a, E-28014 Madrid.
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Cedex, n/a, E-Madrid.
SEKCJA II.B: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA (DOSTAWY LUB USŁUGI)

II.4) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):


60122000.

Opis:


Usługi drogowego transportu towarów.

I-Ankona: Usługi transportu lądowego
2008/S 18-022889
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Usługi
SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA

I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE:


I.N.R.C.A. Istituto Nazionale di Riposo e Cura per Anziani V.E. II, via Santa Margherita, 5, Kontakt Ufficio Gare, Do wiadomości Anna Rita Cavalletti o Raffaella Monaci, I-60124 Ancona. Tel. 07 18 00 46 17/47 49. E-mail a.cavalletti@inrca.it. Faks 07 18 00 47 55 / 07 13 59 41.

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.inrca.it.

Adres profilu nabywcy: www.inrca.it.

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego.

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz Dynamicznego Systemu Zakupów) można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego.

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: I.N.R.C.A. Istituto Nazionale di Riposo e Cura per Anziani V.E.II, via Santa Margherita, 5, Kontakt Ufficio Protocollo, I-60124 Ancona. Tel. 07 18 00 47 13. Faks 07 13 59 41.

II.1) OPIS

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
60100000, 60113300, 60113310, 60113400, 60113500, 60122000, 60122170.

Opis:


Usługi transportu lądowego. Usługi w zakresie transportu pacjentów. Usługi w zakresie transportu pacjentów innych niż z wypadku. Transport osób niepełnosprawnych. Transport osób starszych. Usługi drogowego transportu towarów. Usługi transportu medycznego.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego

Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 22.2.2008 - 12:00.

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

29.2.2008 - 12:00.

IV.3.6) Język(i), w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Włoski.

F-Amiens: Roboty budowlane
2008/S 19-024159
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Roboty budowlane
SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA

I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE:


Région Picardie, 11, mail Albert 1er BP 2616 Cedex 1, Do wiadomości M. le Président du Conseil Régional de Picardie, F-80026 Amiens. Tel. 03 22 97 27 36. E-mail thanquez@cr-picardie.fr. Faks 03 22 97 35 25.
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: https://marchespublics.picardie.fr/cr-picardie/index.php.
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Conseil Régional de Picardie, Direction du Patrimoine immobilier 11, mail Albert 1er BP 2616 Cedex 1, Do wiadomości M. Hanquez, 80026 Amiens. Tel. 03 22 97 27 36. Faks 03 22 97 35 25.
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz Dynamicznego Systemu Zakupów) można uzyskać pod adresem: Reprocolor, 58, rue Saint Leu, 80000 Amiens. Tel. 03 22 91 25 50. Faks 03 22 91 21 75. URL: http://www.cr-picardie.fr.
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Conseil Régional de Picardie - Service de la Commande Publique, au 11 mail Albert 1er pour les envois postaux et au 43 mail Albert 1er pour les remises contre récépissé BP 2616 Cedex 1, 80026 Amiens. URL: http://www.cr-picardie.fr.

II.1) OPIS

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45000000, 45262660, 45261213, 45421110, 45262650, 45421134, 28120000, 45410000, 45432100, 45442100, 45331000, 40100000, 45313100, 29844000, 32400000, 45454000, 45214200, 45110000, 45223220, 28110000, 45261420, 45421143, 40412000, 45421152, 45262420, 45421148, 45421146, 45421141, 45330000, 36123100, 45343000, 45314300, 45232410, 28813310, 45432112, 45112710.

Opis:


Roboty budowlane. Usuwanie azbestu. Kładzenie dachów metalowych. Instalowanie metalowych drzwi i ram okiennych. Okładziny. Instalowanie drzwi drewnianych. Metalowe wyroby stolarskie i ciesielskie. Tynkowanie. Kładzenie i wykładanie podłóg. Roboty malarskie. Instalacje cieplne, wentylacyjne i konfekcjonowania powietrza. Elektryczność. Instalowanie wind. Przemysłowy sprzęt kuchenny. Sieci. Roboty restrukturyzacyjne. Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych ze szkolnictwem. Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne. Roboty zadaszeniowe. Konstrukcje metalowe i ich części. Uszczelnianie dachu. Instalowanie zasłon. Słoneczne moduły fotoelektryczne. Instalowanie ścianek działowych. Wznoszenie konstrukcji obiektów. Instalowanie bram. Instalowanie sufitów podwieszanych. Instalowanie ścianek działowych. Hydraulika i roboty sanitarne. Stoły laboratoryjne. Roboty instalacyjne przeciwpożarowe. Kładzenie kabli. Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej. Powlekane tworzywa drogowe. Kładzenie terakoty. Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych.
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

21.3.2008 - 12:00.

IV.3.6) Język(i), w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:Francuski.

Yüklə 429,16 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə