Ulusal Dergilerdeki Makaleler (d gurubu) Doçentlik Öncesi 1) Öztürk, Z., (1989)Yüklə 35,69 Kb.
tarix21.01.2019
ölçüsü35,69 Kb.
#101389

Ulusal Dergilerdeki Makaleler (D Gurubu)
Doçentlik Öncesi

1) Öztürk, Z., (1989). TCDD Yük Trafiğinde Uygulanan Taşıma Rejimlerinin İncelenmesi, İTÜ Dergisi, 47, 3, 61-67.

2)Öztürk, Z., (1989). Boş Yük Vagonu Dağıtım Esasları ve Bir Matematik Modelin Uygulanması, İTÜ Dergisi, 47, 4, 29-33.

3) Öztürk, Z., (1989). Fayda-Maliyet Analizinin Ulaştırma Yatırımları Açısından İncelenmesi, İTÜ Dergisi, 47, 4, 54-58.
4) Öztürk, Z., (1991). Karayolu ve Raylı Taşın Sistemlerinde Kaliteyi ve Yolcunun Seçimini Etkileyen Bazı Önemli Faktörler, İTÜ Dergisi, 49, Sayı 3, Sayfa 24-32.

5) Öztürk, Z., (1991). Karayolu ve Demiryolunda Enerji Kullanımı Kirlilik İlişkisi, İTÜ Dergisi, 49, 4, 13-19.

6) Öztürk, Z., (1992). Ulaşım Kaynaklı Gürültüyü Azaltmaya Yönelik Bazı Önlemlerin İncelenmesi, İTÜ Dergisi, 50, 3, 1-9.

7) Öztürk, Z., (1992). Sesten Koruma Duvarları Hakkında Bir Çalışma, İTÜ Dergisi, 50, 4, 38-44.

8) Öztürk, Z., (1994). Kara Taşımacılığında Ağır Taşıt Oranının Enerji Tüketimi ve Hava Kirliliğine Etkisinin Bir Model Üzerinde İncelenmesi, İTÜ Dergisi, 52, 3-4, 85-91.

9) Öztürk, Z., (1997). Karayolu ve Demiryolu Ulaşım Gürültülerinin Ağır Taşıt ve Yük Treni Oranına Bağlı Olarak Saptanması ve Karşılaştırılması, İTÜ Dergisi.

10)Arlı V. Öztürk Z. (2010). Balastsız Hattın Dinamik Titreşim Analizi, itü dergisi/d, mühendislik, Cilt:9, Sayı:6, Aralık, 114-124.

11)Özcan E. Ö. (2012). Teorik Dağılımlar ile Hemzemin Geçitlerde Toplam Kar Kaybının Azalması, itü dergisi/d, mühendislik, Sayı:
Ulusal Bildiriler (E Grubu)

1) Öztürk, Z., (2000). Türkiye ve Avrupa’daki Trafik Kazalarının Ekonomik Analizi, İnşaat Mühendisliliğinde Gelişmeler, IV. Uluslar Arası Kongre, 1521-1530, 1-3 Kasım , Doğu Akdeniz Üniv. Gazimağusa, Kuzey KIBRIS Türk Cumhuriyeti.

2) Öztürk, Z., (2000). Yüksek Hızlı Demiryollarında Teknolojik Gelişmeler, İnşaat Mühendisliliğinde Gelişmeler, IV. Uluslar Arası Kongre, 1855-1864, 1-3 Kasım Doğu Akdeniz Üniv. Gazimağusa, Kuzey KIBRIS Türk Cumhuriyeti.

3) Öztürk, Z., (2000). Ulaştırmada Gürültü-Önlem Maliyetleri ve Esasları, İnşaat Mühendisliliğinde Gelişmeler, IV. Uluslar Arası Kongre, 1512-1521, 1-3 Kasım, Doğu Akdeniz Üniv. Gazimağusa, Kuzey KIBRIS Türk Cumhuriyeti.

4) Öztürk, Z., (2000). Karayolunda Uygun Enkesit Tipinin Ekonomiklik Ölçütüne Göre Saptanması, İnşaat Mühendisliliğinde Gelişmeler, IV. Uluslar Arası Kongre, 1-3 Kasım Doğu Akdeniz Üniv. Gazimağusa, Kuzey KIBRIS Türk Cumhuriyeti.

5) Öztürk, Z., (2002). Ulaştırmada Enerji Kullanımı: Boğaz Geçişi Örneği, Fifth Int. Congress on Advances in Civil Engineering, 25-27 September, Istanbul Technical University, 219-228.

6) Öztürk, Z. (2004). Trafik Gürültüsünü Azaltma Önlemlerinin Ekonomik Analizi, Sixth Internatinal Conference on Advances in Civil Enginering, Oktober 6-8, Boğaziçi University, 1800-1809.

7) Öztürk, Z. (2004). Kentiçi Raylı Sistemlerin Seçimi için Kriterler, Sixth International Conference on Advances in Civil Enginering, Oktober 6-8, Boğaziçi University, 1789-1799.

8) Öztürk, Z. (2004). Trafik Kazalarının Toplam Maliyetinin Belirlenmesi, Sixth International Conference on Advances in Civil Enginering, Oktober 6-8, Boğaziçi University, 1777-1788.

9) Öztürk, Z. (2006). Egzos Emisyonlarının Kontrolu için Ülkemizde Mevcut ve Geleceğe Yönelik Uygulamalar, 7th International Conference on Advances in Civil Enginering, Oktober 11-13, Yıldız Technical University.

10) Öztürk, T. Öztürk, Z. (2006). Deprem Bölgelerinde Betonarme Kıyı Yanaşma Yapılarının Tasarımı, 7th International Conference on Advances in Civil Enginering, Oktober 11-13, Yıldız Technical University.

11) Öztürk, T. Öztürk, Z. (2006). Yeraltı ve Yerüstü Ulaştırma Yapılarında Gözlenen Deprem Hasarları ve Önlemler, 7th International Conference on Advances in Civil Enginering, Oktober 11-13, Yıldız Technical University.

12) Öztürk, Z. (2006). Demiryolu Gürültüsü ve Önlemlerin Maliyet Analizi, International Railway Symposium, IRS 2006, Ankara-İstanbul.

13) Öztürk, Z.Arlı, V. (2006). Demiryolunda Koruyucu Tabakaların İşlevleri ve Uygulanma Prensipleri, International Railway Symposium, IRS 2006, Ankara-İstanbul.

14) Öztürk, Z. Arlı, V. (2006). Kentiçi Raylı Sistemlerde Balastlı ve Balastsız Üstyapıların Uygulama Bakım ve Maliyet Açılarından Karşılaştırılması, International Railway Symposium, IRS 2006, Ankara-İstanbul.

15) Öztürk, Z. Tezcan, O. (2006). Demiryolunda Balastın Özellikleri ve Standardizasyon Çalışmaları, International Railway Symposium, IRS 2006, Ankara-İstanbul.

16) Seçkin, İ. Öztürk, Z. (2006). Demiryolu Üstyapı Hesabında Elastik Boy-Ray Eğilme Momentinin Saptanmasında Bir Yaklaşım, International Railway Symposium, IRS 2006, Ankara-İstanbul.

17) Öztürk Z. Arlı V.(2008). Rijit Demiryolu Üstyapısında Beton Kullanımı, Uluslararası Hazır Beton Kongresi, 19-21 Haziran, İstanbul/Türkiye.

18) Öztürk Z. Öztürk T. Arlı V. (2008). II. International Railway Symposium, Raylarda Oluşan Gerilmelerin İncelenmesi, 15-17 October, İstanbul.

19) Öztürk Z. Arlı V. (2008). II. International Railway Symposium, Rayların Aşınmaya Karşı İyileştirilmesi, 15-17 October, İstanbul.

20) Öztürk Z. Arlı V. (2008). II. International Railway Symposium, İstanbul Aksaray-Yenibosna H. Metro Hattı Üstyapısının Analitik ve Nümerik Analizi, 15-17 October, İstanbul.

21) Öztürk Z. Arlı V. (2008). II. International Railway Symposium, Demiryolu Titreşimleri ve Önlemleri, 15-17 October, İstanbul.

22) Öztürk Z. Arlı V. (2008). II. International Railway Symposium, Demiryollarında Yeni Geliştirilen Bainitik Raylar, 15-17 October, İstanbul.

23) Öztürk Z. Arlı V. (2008). II. International Railway Symposium, Raylı Taşıtlardan Kaynaklanan Dikey Yönlü Ray Titreşimlerinin Ölçülmesi, 15-17 October, İstanbul.

24) Öztürk Z. Arlı V. Yıldız M.Ş. (2008). II. International Railway Symposium, Zemin Penetrasyon Radarı ile Balastın İncelenmesi: Aksaray-Havalimanı H. Metro Hattı Örneği, 15-17 October, İstanbul.

25) Öztürk, Z., (1993). Otoyol ve Demiryolun Hava Kirliliği ve Gürültü Açısından Karşılaştırılması, İnşaat Mühendisliğinde Gelişmeler, 1. Teknik Kongre, ODTÜ-DAÜ, 1, 490-499, Gazi Mağusa, Kuzey KIBRIS Türk Cumhuriyeti.

26) Öztürk, Z., (1994). Önemli Kara Ulaştırma Sistemlerinin Yaydıkları Gürültü Tipleri ve Bunların İnsana Verdiği Rahatsızlığın Belirlenmesi, Çukurova Üniv. Müh. Mim. Fakültesi, 15. Yıl Sempozyumu, 151-163, Adana.

27) Öztürk, Z., (1996). Kara Taşımacılığı Alt Sistemlerinin Yaydığı Gürültü Farklılıklarının İrdelenmesi, 2. Ulusal Akustik ve Gürültü Kongresi, 110-117, Antalya.

28) Öztürk, Z., (1997). Ulaştırma Sistemlerinin Çevresel Etki Maliyetlerinin Hesabı Üzerine Bir İnceleme, İnşaat Müh. Gelişmeler, 3. Teknik Kongre- ODTÜ, 923-932.

29) Öztürk, Z., (1997). Demiryolu ve Çevre, 2. Ulusal Demiryolu Kongresi, İstanbul, 91-100.

30) Öztürk, Z., (1997). Karayolu ve Demiryolunda Taşıt Gürültüsünü Etkileyen Önemli Faktörlerin İncelenmesi, 3. Ulusal Akustik Kongresi, YTÜ, 1-10.

31) Öztürk, Z., (1998). Karayolu ve Demiryolunda Yol Yakınında Alınabilecek Gürültü Önlemlerinin İncelenmesi, 4. Ulusal Akustik Kongresi, Antalya, 93-103.

32) Öztürk, Z., (1999). Ulaştırma Kazalarının Maliyet Analizi, II. Ulaşım ve Trafik Kongre ve Sergisi , Ankara, TMMOB, 111-118,

33) Öztürk, Z., (1999). Motorlu Araçlardan Oluşan Kirlilik ve Egzoz Emisyon Regülasyonları, II. Ulaşım ve Trafik Kongre ve Sergisi, Ankara, TMMOB, 201-211.

34) Öztürk, Z., (1999). Yüksek Hızlı Demiryollarının Gelişimi ve Türkiye’nin Durumu, II. Ulaşım ve Trafik Kongre ve Sergisi, Ankara, TMMOB, 309-317.

35) Doğaner, S., Öztürk, Z., (1999). Motorlu Araçlar için Alternatif Bir Yakıt: Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG), II. Ulaşım ve Trafik Kongre ve Sergisi, TMMOB, 162-170.
36) Öztürk, Z., (1999), Ulaştırma Sistemlerinin Çevresel Boyutu, 2.Ulusal Kentsel Altyapı Sempozyumu, İnşaat Müh. Odası, Adana, 117-131.

37) Öztürk, Z., (1999). Banliyö Hatlarının Kapasitesi Üzerine Bir İnceleme, 2. Ulusal Kentsel Altyapı Sempozyumu, İnşaat Müh. Odası, Adana, 193-203, 18-20 .

38) Öztürk, Z., (2001). Ulaşım Kaynaklı İklim Değişimi ve Maliyeti, III. Ulaşım ve Trafik Kongre ve Sergisi, Ankara, TMMOB, 18-20 Mayıs.

39) Öztürk, Z., (2001). Karayolunda Trafik Tıkanıklığı ve Çözüm Önerileri, III. Ulaşım ve Trafik Kongre ve Sergisi, Ankara, TMMOB, 18-20 Mayıs.

40) Öztürk Z., (2003). Hava Kirliliği Maliyeti, 4. Ulaşım ve Trafik Kongresi, Ankara, TMMOB, Eylül.

41) Öztürk Z., (2003). Raylı Taşımada Enerji Kullanımı ve Hava Kirliliği, 4. Ulaşım ve Trafik Kongresi, Ankara, TMMOB, Eylül.

42)Öztürk, Z., Öztürk, T., (2005). Modern Demiryollarında Doğal Afetlere Karşı Önlemler, Deprem Sempozyumu Kocaeli 2005, 23-25 Mart, Kocaeli, 751-757.

43) Öztürk, Z., Öztürk, T., (2005). Deprem Bölgelerinde Prefabrike Betonarme İstinat Duvarlarının Tasarımı, Deprem Sempozyumu Kocaeli 2005, 23-25 Mart, Kocaeli, 687-697.

44) Öztürk, Z., (2005). Karayolu Şehiriçi Trafikte Tıkanıklık Maliyeti, Antalya Yöresinin İnşaat Mühendisliği Sorunları Kongresi, 22-24 Eylül-Antalya, 484-496.

45) Öztürk, Z., Öztürk, T. (2005). Kentiçi Demiryolunda Üstyapı Tasarımları ve Uygulanma Esasları, Antalya Yöresinin İnşaat Mühendisliği Sorunları Kongresi, 22-24 Eylül, Antalya, 372-383.

46) Öztürk, Z., Tezcan O. (2006). Yüksek Hızlı Trenlerde Kullanılan Bojiler ve Teknolojik Gelişmeler, Türkiye’de Demiryolu Çeken Araçları Üretim Teknolojileri Sempozyumu, TÜLOMSAŞ, 23-24 Haziran, Eskişehir, 15-25.

47) Öztürk, T., Öztürk, Z. (2006). Kömür Park Makinesi Titreşimlerinin İzolasyonu için Raylı Altyapı-Üstyapı Sisteminin Güçlendirilmesi, Yapısal Onarım ve Güçlendirme, 7-8 Aralık, Denizli, 108-116.

48) Öztürk T. Öztürk Z. Akdeniz İ. (2007). 1. Köprü ve Viyadükler Sempozyumu, Prefabrike Anolu Konsol Köprülerin Uzun Süreli Etkiler Altında Davranışı, 29-30 Kasım, Antalya.

49) Öztürk T. Öztürk Z. (2007). 1. Köprü ve Viyadükler Sempozyumu, Öngerilmeli kompozit Köprü Kirişlerinin Etkin Kullanım Açıklıklarının Belirlenmesi, 29-30 Kasım, Antalya.

50) Öztürk Z. Öztürk T. Arlı V. (2007). 1. Köprü ve Viyadükler Sempozyumu, Yüksek hızlı demiryolu köprülerinde rezonans olayı, 29-30 Kasım, Antalya.

51) Öztürk Z. Arlı V. (2008). ÇESKO 2008, Çevre Sorunları Kongresi, Kentiçi Raylı Sistemlerde Çevresel Gürültünün Azaltılması, 15-16 Mayıs, İstanbul.

52) Öztürk, T., Öztürk, Z.; (2008). “Betonarme Binalarda Deprem Perdelerinin Ön Boyutlandırılması”, Çukurova Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, 30.Yıl Sempozyumu, 16-17, Adana.

53) Öztürk, T., Öztürk, Z.; (2008). “Prefabrike Yapılarda Kenetli Birleşimlerin Tasarımı”, Çukurova Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, 30.Yıl Sempozyumu, 16-17 Ekim, Adana.

54) Öztürk, T., Öztürk, Z.; (2008). “Liman Yapılarında Oluşan Hasarlar ve Önlemler”, Çukurova Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, 30.Yıl Sempozyumu, 16-17 Ekim, Adana.

55) Öztürk Z. Öztürk T. Arlı V. (2008). Kent Yönetimi, İnsan ve Çevre Sorunları Sempozyumu, Demiryolu Titreşimlerinin Çevre Yapılara Etkisi ve Etkili Önlemler, 2-6 Kasım, İstanbul.

56) Öztürk Z. Arlı V. (2008). Kent Yönetimi, İnsan ve Çevre Sorunları Sempozyumu, Demiryolu Titreşimlerinden Biri Olan Ondülasyonu Azaltma Yöntemleri, 2-6 Kasım, İstanbul.

57) Öztürk Z. Öztürk T. Arlı V. (2009). TMOB İnşaat Müh Odası İstanbul Şubesi, 8. Ulaştırma Kongresi, Demiryolu Kaynaklı Titreşim-Gürültü Ölçümü ve Önlemlerin Örnek Kesimlerde İncelenmesi, 30 Eylül-2 Ekim, İstanbul.

58) Z. Öztürk (2010). Demiryolunda Ray Bozulmalarına Bağlı Titreşim ve Azaltma Yöntemleri, Transist 2010, Toplu Ulaşım Haftası, 2-3 Aralık 2010, Haliç Kongre ve Kültür Merkezi, İstanbul.59) Öztürk Z. Özgen Ö. (2011). TMOB İnşaat Müh Odası İstanbul Şubesi, 9. Ulaştırma Kongresi Demiryolu Gürültüsü ve Etkili Önlemlerin İncelenmesi, Mayıs, İstanbul.

60) Öztürk Z. Demirdağ M. N. (2011). TMOB İnşaat Müh Odası İstanbul Şubesi, 9. Ulaştırma Kongresi. İstanbul’daki Kentiçi Raylı Sistemlerde Hat Bakımı ve Maliyeti, Mayıs, İstanbul.

61) Öztürk Z. Arlı V. Kiremitçi S. (2011). TMOB İnşaat Müh Odası İstanbul Şubesi, 9. Ulaştırma Kongresi Tramvay Hatlarında Gömülü Ray Sisteminin Titreşime Etkisi, Mayıs, İstanbul.

62)Öztürk Z. Çalış M. (2011). Transist 2011, Toplu Taşıma Sempozyumu ve Sergisi, Gürültü Perdelerinin Tasarım ve Seçim Kriterleri, 1-2 Aralık, İstanbul.

63)Öztürk Z. (2011). Transist 2011, Toplu Taşıma Sempozyumu ve Sergisi, Tramvay Kazaları ve Azaltma Önlemleri, 1-2 Aralık, İstanbul.

64)Öztürk Z. Şahin O. (2011). Transist 2011, Toplu Taşıma Sempozyumu ve Sergisi, Balastlı ve Balastsız Hatlarda Üstyapı Yapım ve Bakım Maliyetlerinin Karşılaştırılması,1-2 Aralık, İstanbul.

65) Öztürk Z., Yılmaz H. (2012). İnşaat Mühendisliğinde 100. Yıl Teknik Kongre ve Sergisi, Yüksek Hızlı Demiryolu Köprülerinde Dinamik Etkiler, 22-24 Kasım, YTÜ, İstanbul.

66) Öztürk Z., Akçaer M. Z. (2012). İnşaat Mühendisliğinde 100. Yıl Teknik Kongre ve Sergisi, Ray-Travers Bağlantı Elemanları ile İlgili Testler ve Standartların İncelenmesi, 22-24 Kasım, YTÜ, İstanbul.

67) Öztürk Z., Yılmaz H. (2012). İnşaat Mühendisliğinde 100. Yıl Teknik Kongre ve Sergisi, Demiryolu Ulaşımının Çevresel Etkilerinin İncelenmesi, 22-24 Kasım, YTÜ, İstanbul.

68) Öztürk Z., Özkul F. (2012). İnşaat Mühendisliğinde 100. Yıl Teknik Kongre ve Sergisi, İstanbul. Ray Birleştirme Yöntemlerinin Değerlendirilmesi ve Karşılaştırılması, 22-24 Kasım, YTÜ.

69)Öztürk Z., Çatalkaya U., Öztürk O., (2012) Toplu Taşıma Sempozyumu ve Sergisi, Ulaşım Kaynaklı İklim Değişimi ve Azaltma Çalışmaları, 28-30 Kasım, İstanbul.70)Öztürk Z., Özcan E.Ö., (2012) Toplu Taşıma Sempozyumu ve Sergisi, Toplu Taşıma Sistemlerinde Kollektif Risk Modeliyle Toplam Hasar Dağılımının Hesaplanması, 28-30 Kasım, İstanbul.

71)Öztürk Z., Ersöz E., Öztürk O., (2012) Toplu Taşıma Sempozyumu ve Sergisi, Demiryolunda Enerji Tüketimine Bağlı Hava Kirliliği, 28-30 Kasım, İstanbul.

72)Öztürk Z., Özcan E.Ö., (2012) Toplu Taşıma Sempozyumu ve Sergisi, Toplu Taşıma Sistemlerinde Operasyonel Risklerin Nicel Değerlendirilmesi İçin Bir Öneri, 28-30 Kasım, İstanbul.

73)Öztürk Z., Özbek C., Demir E., (2012) Toplu Taşıma Sempozyumu ve Sergisi, Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Karayolunda Uygun Gürültü Perdesi Yerlerinin Belirlenmesi, 28-30 Kasım, İstanbul.

74) Öztürk Z. Yılmaz H. (2013). Ray Kusurlarının Örnek Hat Üzerinde Ultrasonik Yöntemle Belirlenmesi ve İrdelenmesi, Çankaya Üniversitesi, Müh Fak. 6. Mühendislik ve Teknoloji Sempozyumu, sf 27-32, Ankara, 25-26 Nisan.
Ulusal Kitap (F Grubu)

1) Öztürk Z. Arlı V. Demiryolu Mühendisliği (2009), ATM Dijital Baskı ve Matbaası, 205 sayfa, İstanbul.

2) Z. Öztürk, V. Arlı (2010). Demiryolunda Gürültü ve Titreşim Sorunu, İstanbul.

3)Doktora Tezim:Otoyol ve Yüksek Hızlı Demiryolunun Önemli Çevresel Etkilerinin İncelenmesi ve Değerlendirilmesi, İTÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, (1994).
III- Hakemsiz Dergilerdeki Yayınlar:
1) Öztürk, Z., (1998). Ulaştırma Sistemlerinin Çevresel Etkileri Üzerine, İTÜ Vakıf Dergisi, 25, 58-61.

2) Öztürk, Z., (2004). Trafik Gürültüsü ve Azaltma Önlemleri, Trafik Dergisi, Ankara Trafik Vakfı, Sayı 4, Ankara, 28-30.

3) Öztürk, Z., Arlı V. (2007). Demiryollarının Depreme Karşı Korunması, Kentiçi Raylı Sistemler Bülteni.

4) Öztürk, Z. (2007). Ulaştırma, Yeşiliz-Teknoloji ve Çevre.

5) Öztürk, Z. Arlı V. (2008). Aksaray-Havalimanı Hafif Metro ve Kabataş-Zeytinburnu Tramvayı Titreşimlerinin Yolcu Konforuna Etkisi, Kentiçi Raylı Sistemler Bülteni.

6) Öztürk, Z. Öztürk T. Arlı V. (2009). Zemin İyileştirilmesi ve Drenaj, Kentiçi Raylı Sistemler Bülteni.
Bilimsel Raporlar (G Grubu)
1)TÜBİTAK Raporu, (2002). TÜBİTAK-TTGV BİLİM-Teknoloji Sanayi Tartışmaları Platformu, Temiz Üretim-Temiz Ürün; Çevre Dostu Teknolojiler Çalışma Grubu, Ulaştırma Sektörü Raporu, (Demiryolu ile ilgili kısmı üstlendim),

2)İTÜ-UYGAR-Ulaştırma, Ulaştırma Ana Planı Stratejisi, (2005). (Çevresel Etkiler ve maliyetleri ile ilgili bölümü üstlendim).
Yüklə 35,69 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə