Ulusal gençLİk konseyi GİRİŞİMİ temel ilke ve değerleriYüklə 15,22 Kb.
tarix30.07.2018
ölçüsü15,22 Kb.
#63241

ULUSAL GENÇLİK KONSEYİ GİRİŞİMİ

TEMEL İLKE ve DEĞERLERİ

UGK Girişimi evrensel değerler temelinde, demokratik, katılımcı, kapsayıcı (dâhil edici), şeffaf, hak temelli, sivil ve bağımsız bir şekilde çalışmalarını yürütür.

UGK Girişimi temsilcileri, • Karar alma mekanizmalarına gençlerin eşit bir şekilde dahil edilmesi,

 • Örgütlü ve örgütsüz tüm gençlerin sorunlarının belirlenmesi ve haklarının savunulması,

 • Farklı görüş ve yaşayış tarzlarından dolayı toplumdan dışlanan, ayrımcılığa uğrayan ve hakları ihlal edilen gençlerin temsiliyetinin sağlanabilmesi,

 • Tüm gençlerin yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası politika üretim süreçlerinde temsiliyetinin sağlanması,

 • Gençlik alanında çatı bir yapı oluşturularak gençlerin sesinin ortak ve güçlü bir şekilde duyulmasının sağlanması,

 • Gençliği ilgilendiren kararlara ve politika yapım süreçlerine gençlerin dâhil edilmesi,

 • Gençlik örgütleri arasında dayanışma, işbirliği ve eşgüdüm sağlanması ve gençlik örgütlerinin güçlendirilmesi

 • Gençler ve karar alıcılar arasında ortak yönetişim ve işbirliği anlayışının geliştirilmesi,

 • Gençler arasında örgütlülük anlayışının yaygınlaştırılması için Türkiye’de Ulusal Gençlik Konseyi’ne ihtiyaç olduğunu düşünmekte ve bunun için çalışmaktadır.

Ulusal Gençlik Konseyi Girişimi aşağıdaki öncelikler doğrultusunda yapılandırılır.

Demokratik Bir Ulusal Gençlik Konseyi Girişimi

 • UGK Girişimi farklı gençlik gruplarının etkin ve anlamlı katılımını en üst düzeyde

sağlayacak bir model olarak yapılandırılır.

 • UGK Girişimi katılımcı demokrasi anlayışı üzerine inşa edilir

 • UGK Girişimi içerisinde farklı çalışma alanları tanımlanır.

 • Çalışma grupları, komisyonlar, komiteler vb iç organlar yoluyla demokratik katılım sağlanır.

 • UGK Girişimi içerisinde karar alma gücü yatay ve yaygın bir şekilde dağıtılır.

 • UGK Girişimi’ni oluşturan üye gençlik örgütleri de demokratik bir yapıya sahip olmalıdır.

Şeffaf Bir Ulusal Gençlik Konseyi Girişimi

 • UGK Girişimi şeffaftır. Alınan kararlar ve karar alma süreçleri, yapılan tüm faaliyetler kayıt altına alınır, iç ve dış paydaşlarla paylaşılır.

 • UGK Girişimi’ni oluşturan yapılar (gençlik örgütleri, oluşumlar, meclisler, topluluklar vs ) şeffaf olmalıdır.

 • Üretilen bilgi, araçlar ve politikalar katılıma ve görüş bildirmeye açık, ulaşılabilir, anlaşılır, izlenebilirdir (Önerilen yöntem, internet sitesi, e-mail grupları ve sosyal medya vb.).

 • Alınan kararlarda, bunlardan etkilenebilecek herkesin etkin katılımının sağlanması garanti altına alınır.

 • UGK Girişimi'ni oluşturan tüm organlar, UGK Girişimi'nin işleyişini belirleyen kurallara uygun hareket eder ve bunun denetlenmesi iç mekanizmalarla sağlanır.

 • UGK Girişimi mali ve idari açıdan denetlenebilir, izlenebilir ve hesap verebilir.

Hak Temelli Bir Ulusal Gençlik Konseyi Girişimi

 • Farklı gençlik gruplarının (din, dil, ırk, kültür, cinsiyet, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, sosyo-ekonomik durum, engellilik durumu, dezavantajlılık vb. ) sorun ve ihtiyaçlarını tespit eder ve nedenlerini ortaya koyar.

 • Bu tespitler doğrultusunda gençlerin ihtiyacına yönelik kamu politikaları geliştirilmesine katkı sunar ve bunların savunuculuğunu yapar.

 • Evrensel insan haklarını (uluslararası insan hakları sözleşmeleri, belgeleri, bildirgeleri vb kaynakları) temel alır.

 • Evrensel insan hakları normlarını gençlerin ihtiyaçlarını gözeterek yorumlar, gençlik haklarının geliştirilmesi için çalışır ve bu zeminde gençlik haklarının savunuculuğunu yapar (Örn: Gençlerin sağlık, barınma ve eğitim hakları).

 • Ulusal ve uluslararası alanda gençleri ilgilendiren politikaları ve gençlere hizmet veren kamu kurumlarını izler ve bu politikalara gençlerin hakları ve ihtiyaçları doğrultusunda etki etmeye çalışır.

 • Genel kamu kaynakları içinde gençlere ayrılan bütçeyi izler ve gençlerin ihtiyaçları doğrultusunda kullanılmasını savunur.

 • Gençlerin toplumsal hayata aktif katılımlarının önündeki engellerin tespiti ve giderilmesi için çalışır.

Katılımcı Bir Ulusal Gençlik Konseyi Girişimi

 • UGK tüm gençlik örgütlerinin katılımına ve/veya katkısına açıktır.

 • Farklı gençlik gruplarının (din, dil, ırk, kültür, cinsiyet, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, sosyo-ekonomik durum, engellilik durumu, dezavantajlılık vb. ) UGK Girişimi'ne katılımı ve eşitlikçi bir anlayışla temsili sağlanır.

 • UGK Girişimi'ne katılım veya katkı kriterleri UGK Girişimi tarafından belirlenir ve bu kriterler şeffaf ve açık bir şekilde herkesle paylaşılır.

 • Temsiliyeti olmayan, örgütsüz gençlerin dâhil olabileceği araştırma ve çalışma grupları, komiteler, komisyonlar vb gruplar oluşturulur böylelikle katılım ve karar alma süreçleri en yaygın şekilde sağlanır.

 • UGK Girişimi yapısı içerisinde yer almayan gençlerin de fikirlerini dile getirebilmesi için farklı kanallardan görüş alınır.

 • UGK Girişimi gençleri ilgilendiren tüm karar alma ve politika yapım süreçlerinde, eylem planları ve stratejilerde ortak ve eşit bir paydaş olarak kabul edilir.


Yüklə 15,22 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə