Uluslararası Florbol FederasyonuYüklə 253,92 Kb.
səhifə1/4
tarix31.07.2018
ölçüsü253,92 Kb.
#64592
  1   2   3   4


Uluslararası Florbol Federasyonu

IFF

IFF STRATEJİK VİZYONU

2009 – 2020

13 Aralık 2008 tarihinde Prag’da düzenlenen IFF Genel Kuruluna Merkez Komitenin Teklifi


Çalışma grubu tarafından hazırlanmıştır.

Çalışma grubu:

Renato Orlando,

John Liljelund,

Thomas Gilardi,

Ismo Haaponiemi,

Dominque Staiger,

Lars-Gunnar Tjärnqvist.1. GİRİŞ………………………………………………………………………………………………… 3

1.1. Tanımı………………………………………………………………………………………………………… 3

1.2. Temeli………………………………………………………………………………………………………… 3

1.3. Bu belgenin yapısı…………………………………………………………………………………………. 4

1.4. Zaman Ölçütü ve Süreç…………………………………………………………………………………… 5

1.5. Okuyucu için rehber……………………………………………………………………………………….. 5

1.6. Ana kaynaklar………………………………………………………………………………………………. 5

2. AMACI………………………………………………………………………………………………. 6

3. VİZYONU……………………………………………………………………………………………. 7

3.1. IFF’nin vizyonu……………………………………………………………………………………………… 7

3.1.1. Dünya ve Florbol Dünyası……………………………………………………………………… 8

3.1.2. Dünyada Florbol – yönetim ve yapısı…………………………………………………………..8

3.1.3. Rekabet ve spor meseleleri……………………………………………………………………….. 8

3.1.4. Önemli menfaat sahipleri ve rekabetle ilgili olmayan meseleler………………………………. 9

4. FELSEFESİ…………………………………………………………………………………………. 9

4.1. IFF’nin felsefesi…………………………………………………………………………………… 9

4.1.1. Dünya………………………………………………………………………………………………... 10

4.1.2. Florbol Dünyası………………………………………………………………………………….. 10

4.1.3. Dünyada Florbol – yönetim ve yapısı…………………………………………………………..10

4.1.4. Bir kuruluş olarak IFF……………………………………………………………………………….12

4.1.5. Saha üzerindeki sorunlar ve rekabetler………………………………………………………….. 12

4.1.6. Saha dışındaki sorunlar ve önemli menfaat sahipleri………………………………………….. 12

5. TARİHÇESİ VE ÖMNEMLİ EĞİLİMLERİ……………………………………………………….. 13

5.1. Uluslararası Florbol Federasyonunun Tarihçesi…………………………………………. 13

5.1.1. IFF’nin kuruluşu…………………………………………………………………………………….. 13

5.1.2. IFF niçin kuruldu?.................................................................................................................. 13

5.1.3. IFF niçin İsveç’te faaliyet gösteriyor?.....................................................................................15

5.1.4. IFF’nin hukuki şekli………………………………………………………………………………….16

5.1.5. IFF’nin geleneksel faaliyetleri………………………………………………………………………165. TARİHÇESİ VE ÖNEMLİ EĞİLİMLER……………………………………………………………16

5.2. Tarihçesi ve Önemli Eğilimler………………………………………………………………….. 16

5.2.1. IFF’nin Büyümesi…………………………………………………………………………………… 17

5.2.2. Sosyal Değişimler………………………………………………………………………………….. 17

5.2.3. Küreselleşme ve ticari hale gelme……………………………………………………………….. 17

5.2.4. Toplum değerleri…………………………………………………………………………………….18

5.2.5. Sağlık ve refah………………………………………………………………………………………. 18

5.2.6. Dayanışma ve Gelişme…………………………………………………………………………….. 19

5.2.7. Kurumsal yapılar değişir…………………………………………………………………………….19

5.2.8. Tesisler ve altyapı……………………………………………………………………………………20

5.2.9. Medya…………………………………………………………………………………………………20

5.2.10. Devlet Müdahalesi………………………………………………………………………………… 21

5.2.11. IFF Faaliyetleri ve Rekabet………………………………………………………………………. 21

5.2.12. Yeni Medya………………………………………………………………………………………… 21

6. STRATEJİK SEÇENEKLER……………………………………………………………………… 22

6.1. Dünyada Florbol….……………………………………………………………………………. 22

6.1.1. IFF’nin genel amacı ve yapısı…………………………………………………………………….. 22

6.1.2. IFF’nin Menfaat Sahipleriyle ilgili Stratejisi………………………………………………………. 23

6.1.3. Görevlerin IFF ve üye kuruluşlar arasında dağıtılması………………………………………… 23

6.1.4. IFF ve üye kuruluşunun yetki ve kapasitesinin arttırılması……………………………………. 24

6.1.5. Görevlerin IFF ve konfederasyonlar arasında dağıtılması…………………………………….. 25

6.1.6. Farklı Florbol çeşitlerinin geliştirilmesi……………………………………………………………25

6.1.7. Sporun ileriye yönelik olarak geliştirilmesi………………………………………………………..25

6.1.8. IFF markasının güçlendirilmesi ve Florbolunun izlenme oranının arttırılması……………… 26

6.1.9. Florboluna Siyasi Müdahale………………………………………………………………………306.1.10. Finans kaynaklarının sağlanması……………………………………………………………….. 31

7. TANIMLAR…………………………………………………………………………………………. 31
1. GİRİŞ
1.1. Tanımı
Uluslararası Florbol Federasyonu (IFF), üç tane kurucu ülkenin destek vermeye başlamasına dayanarak genellikle çok az destek veya itirazla veya hiç destek veya itiraz olmadan 20 yıldan fazla Dünya Florbolunu yönetmiştir. Ancak, son yıllarda ona olan ilgi IFF’nin faaliyet gösterdiği önceki on yılla karşılaştırıldığında muazzam şekilde artmıştır. Bunun sonucunda, artık dünyadaki bütün kıtalarda çoğu zaman iyi nedenle kendi bakış açılarından dünya Florboluna en iyi şekilde katkıda bulunduklarına inanan faal gruplar bulunmaktadır. Bu belge, IFF’ye üye ülkelerdeki bütün farklı durumlara göre Florbolu geliştirmek için ortak bir yol bulmaya çalışmaktadır.
Ancak, IFF gerçekte niçin var olduğunu, neye inandığını, gelecekte ne olmak istediğini ve buna nasıl ulaşacağını kendisine sormak zorundadır. Bu da IFF Genel Kurul tarafından onaylanmış olan bu belgede yazılı olarak belirtilmektedir.
”IFF Stratejik Vizyonu”, 13 Aralık 2008 tarihinde Prag’da düzenlenen Genel Kurul tarafından onaylanan IFF Stratejik planı için verilen başlıktır. Bu sürecin amacı, seçilen strateji, IFF’nin vizyonu ve misyonu şu şekilde tanımlanmaktadır:
“Önümüzdeki on yılda dünyadaki Florbolunun yönü ve gelişmesi”.
1.2. Temeli
Uluslararası Florbol Federasyonu (IFF), Florbolunun nasıl oynandığına bakmadan Florbolunun bütün şekillerinde tek uluslararası kuruluştur. IFF, 2004 yılından bu yana GAISF’nin olağan bir tam üyesidir. IFF, IOC müracaat etmiş ve Aralık 2008 tarihinde IOC tarafından kabul edilmiştir. IFF, toplam 47 Üye Kuruluştan oluşmaktadır. Florbolun popülerliği dünyada hızla artmaya devam edecektir. Avrupa’dan çok fazla olmamakla birlikte Asya, Amerika ve Afrika’dan yeni üyeler beklenmektedir.
IFF’nin her zaman bir stratejisi olmasına karşın, bu, yalnızca 2002 yılında Helsinki’de düzenlenen Genel Kurul tarafından yazılı olarak belirtilen vizyon ve misyondu. Stratejik planlama belgelerinin diğer bölümleri diğer bölümleri Eylem Planında ter almaktadır. IFF yönetmelikleri nitelik olarak nispeten spesifik değildir ve bu nedenle kendileri üzerinde bir strateji oluşturmamaktadır. Bu da bazen karışıklığa ve farklı yorumlara yol açabilmektedir.
“IFF Stratejik Vizyonu”, farklı oyun türlerinden itibaren bugün dünya Florbolunun karşı karşıya kaldığı bütün büyük sorunları ele almaktadır. Oyun doping ve ırkçılıkla mücadele edilmesine, bütün rakip kulüplerin oyunun bütün aşamalarında giderek artan şekilde katkıda bulunmalarına ihtiyaç duymaktadır. Bu da IFF’nin bütün faaliyetlerinin planlanmasında kilit bir rol oynayacaktır.
Bütün modern kuruluşlar, profesyoneller veya kar getirmeyen işler formülize edilmiş yazılı bir stratejiye ihtiyaç duymaktadır. Davamızda, aynı zamanda kendi konumumuzu da yüz yüze – yazılı olarak – belirlememiz gerekirdi.
1. Bütün Florbol ailesi

2. Dış menfaat sahipleri3. Genel olarak toplum
IFF, Stratejik planın altyapısının oluşturulduğu, Kasım 2001 tarihinde Almanya’nın Hohenmölsen kentinde düzenlenen Strateji Semineriyle federasyon için stratejik planlama sürecini başlattı. IFF Merkez Kurulu, 2002 yılında Helsinki’deki IFF Kongresine IFF’nin Vizyon ve Misyon beyanlarının da yer aldığı 2002-2008 yıllarına ait IFF Stratejik Planlamasının onaylanmasını teklif etti. Kongre teklif edilen stratejiyi onayladı. Bu belge o tarihten bu yana son yıllarda meydana gelen gelişmelere göre IFF tarafından güncelleştirilmektedir.
Uluslararası Florbol Federasyonu (IFF), kendi yönetmeliklerine ilave olarak gelecek yıllardaki faaliyetlerine yol gösterecek strateji ve ilkeler tanımlar. Dolayısıyla, bu uygulamanın amacı yalnızca IFF’nın gelecek on yıldaki istikametini açık ve öz bir şekilde yazılı olarak özetleyecek bir belge hazırlamak değil, ancak aynı zamanda IFF’nin yakın gelecekte önemli siyasi kararlar almak zorunda olduğu meseleleri de belirtmektir. Bu belgenin gerçekten yaşayan bir belge haline gelmesi için, çevrede değişiklikler olması veya gelişme hızının bekleneni karşılamaması halinde belgenin sürekli güncelleştirilmesi gerekir. Herhangi bir değişikliğin Genel Kurulun veya bir Merkez Kurulun onayını gerektireceği unutulmamalıdır.
Teklif edilen strateji 2008 yılındaki Genel Kurula sunuldu ve oybirliğiyle onaylandı. Bu şekilde, bütün bölümler – Amacı, Vizyonu, Felsefesi, Tarihçesi ve Önemli Eğilimler ile Stratejik Seçenekler – bütün IFF organları için bağlayıcı olmaktadır.
Bu da aynı zamanda IFF’nin genel stratejiyle koordine edilecek olan uygulama planlarını yürürlüğe sokmasının bir çerçevesini oluşturmaktadır. Bu belgede bütün sorunlar seviyesinde ele alınmakta ve IFF tarafından yapılan işletme faaliyetlerine yön verilmektedir.
1.3. Bu belgenin yapısı
Bu belge aşağıda özet olarak belirtilen beş farklı bölümden oluşmaktadır. Bunlar Amacı, Vizyonu, Felsefesi, Tarihçesi ve Önemli Eğilimler ile Stratejik Seçenekler şeklindedir.
Amacı: Niçin buradayız? IFF’nin varolma nedeni nedir?
Vizyonu: Nerede başkanlık yapıyoruz? 10 yıl içinde nerede olmak istiyoruz? Bu çalışmaları niçin yapmak istiyoruz?
Felsefesi: IFF neleri destekliyor? IFF neye inanıyor? Yol gösteren değerlerimiz nelerdir?
Tarihçesi/Önemli Eğilimler: IFF hangi nedenle kuruldu? IFF nasıl çalışmaktadır? IFF’nin görevleri nelerdir? Sporlarda ve genellikle toplumda Florbolunu ve IFF’yi etkileyen önemli eğilimler nelerdir. Florbolunun karşı karşıya kaldığı zorluklar, sorunlar ve tehlikeler nelerdir?
Stratejik Seçenekler: Her stratejik mesele için mevcut olan önemli seçenekler nelerdir?
1.4. Zaman Ölçütü ve Süreç
IFF İcra Kurulu, 2002 yılında belirlenen bazı hedeflere daha önce ulaşılması ve süreçte ileriye doğru adımlar atma ihtiyacının söz konusu olması nedeniyle 2006 yılında IFF Stratejik Planını yenileme ve formüle etme ihtiyacını tartışmaya başladı. IFF İcra Kurulu Merkez Kurula bir Stratejik Çalışma grubunun üye federasyonların üyelerinden oluşmasını teklif etmiştir. IFF Yönetimi IFF adına 2009 – 2020 yıllarına ait yeni bir Stratejik Plan teklifini neticelendirmek amacıyla 2008 yılında çalışmaya başladı. Yönetim kurulu başkan yardımcısı John Liljelund (FIN) ile üyeler Thomas Gilardi (SUI), Ismo Haaponiemi (FIN), Dominique Staiger (GER) ve Lars-Gunnar Tjarnqvist’ten (SWE) oluşan çalışma grubuna IFF başkan yardımcısı Renato Orlando (SUI) başkanlık etti.
Hazırlık sürecinin zaman çizelgesi :

  1. IFF İcra Kurulu (ExCo), Ekim 2007 tarihinde İsveç, Finlandiya, İsviçre ve Çek Cumhuriyeti Florbol Federasyonlarının Başkanlarına IFF Vizyonunu anlatan stratejik bir süreci başlatmayı teklif etti.

  2. IFF Merkez Kurulu Ocak 2008 tarihinde IFF’nin önümüzdeki on yıl içindeki istikametini belirlemek amacıyla bir çalışma grubu oluşturulmasına karar verdi.

  3. Stratejik çalışma grubu Nisan, Ağustos ve Ekim 2008’de toplantılar yaparak IFF Stratejik Visyonu adlı belge için teklif hazırladı.

  4. Teklif edilen belge Ekim 2008 tarihinde dışarıdan kontrol edilmek üzere gönderildi.

  5. CB, Kasım 2008 tarihinde IFF Stratejik Visyonuyla ilgili teklifi onaylamaya karar verdi ve bunu Genel Kurula getirdi.

  6. Teklif, Kasım 2008 tarihinde IFF üyesi kuruluşlara sunuldu.

  7. Genel Kurul, IFF Stratejik Vizyonunu onaylamaya karar verdi.

Gerekli olan sonraki aşamalar ise şunlardır:  1. IFF CB, onaylanan genel stratejiye uygun uygulama planları düzenleyecek veya belirleyecektir.

  2. IFF, vizyonumuza ulaşmak ve belgeyi canlı tutmak için belgeyi canlı hale getirecek ve kelimeleri eyleme dönüştürecektir.


1.5. Okuyucu için rehber
Belgenin başından sonuna kadar uygun terminolojiyi kullanmak için belgenin sonunda “Tanımlar” bölümü bulunmaktadır. Belge fikirler ortaya çıkardığından ve ilgilenenleri bunun Florbolunun geleceğini nasıl etkilediğini tartışmaya zorlayacağından dolayı, belgeyi okuyan kişilerden bunu açık fikirle okumaları istenir.
1.6. Ana kaynaklar
Bu taslağın ana kaynakları şunlardır:

IFF ExCo toplantıları, Strateji çalışma grubu ve IFF CB belgeleri, ExCo kararları ve son yıllardaki toplantılar, IFF Yönetim analizleri ve belgeleri


2. AMACI
Dünya Florbolunun geleceği için üye kuruluşlarımızla ve konfederasyonlarımızla birlikte uyumlu çalışmak şarttır. IFF, yalnızca tecrübesiyle katkıda bulunabildiğinden ve bilgi birikimini paylaşabildiğinden dolayı mutludur ancak, aynı zamanda Dünya Florbolunun gelişmesindeki sorumluluğunu üstüne yüklemeye hazırdır.
IFF’nin gerçek bir otorite ve lider olarak tanınmasının en iyi yolu bütün ortaklarına mümkün olan en iyi şekilde hizmet vermektir. Bu da yarınki problemleri bugün gibi görebilecek inisiyatif duygusuyla ve hayal gücüyle ilerlemen önünde kalmak için sürekli iç değerlendirme ve ilerleme gerektiren bir zorluktur.
IFF Yönetmeliklerinin içindeki hususlara ilave olarak, IFF’nin amacı aşağıda Misyon Beyanında anlatılmaktadır. Bu kısa beyanda IFF’nin çalışmalarına katılan herkesin kalpten bilmesi gereken IFF’nin varolmasıyla iki temel meseleye açıklık getirilmekte olup, şu şekilde özetlenmektedir:
− Niçin buradayız?

− IFF’nin varolma nedeni nedir?


IFF’nin misyon beyanı:
IFF´nin temel misyonu bütün destekleyici malzemeleri hazırlayıp tanıtmak, menfaat sahiplerimize hizmet vermek, Dünyada Florbolunu mümkün olan her oyun seviyesinde korumak ve son olarak bilgi birikimini birlik, eşitlik ve dayanışma ilkesine dayanarak yaymak ve Dünyadaki Florbolyla ilgili bütün sorunları ele almaktır.
IFF, temsili demokrasi prensibine dayanan kuruluşlar için var olan kuruluşlardan ve Dünyadaki Florbolunun bütün çeşitlerinin yürütme organından oluşan bir kurumdur. Florbol, yaptığımız her şeyde önceliklidir.
Ayrıca, amacımız Florbol sporunu yaymak ve geliştirmek amacıyla kendi ülkelerinde kendi kurumsal kalkınmasında ve sporun gelişmesinde desteklemek ve takviye etmek amacıyla üye kuruluşlarımızla yakından çalışmaktır.
Menfaat sahiplerimizle birlikte aşağıda belirtilen çalışmaları yapmayı amaçlıyoruz:

− Florbolunu bütün dünyada aynı olan bir spor olarak korumak ve tanıtmak,


− Sorunları anlamamıza, üyeleri davet etmemize ve bütün menfaat sahiplerinin taahhüdüyle dünya Florbolunun gelişmesine katkıda bulunmamıza yardım edecek genel kararlara üye kuruluşlarımızın daha fazla katılmalarını sağlamak,
− Farklı kalkınma seviyeleri konusunda üye kuruluşlara doğru olarak yardım etmek için özel ve hedeflenen destek ve yardımı sağlayacak kalkınma programları hazırlamak,
− En üst seviyede rekabetin olduğu sporla birlikte farklı şekillerdeki halk Florbolunu desteklemek ve güçlendirmek,
− Yaşı cinsiyeti, dini, ırkı veya sosyal durumu ne olursa olsun, oyuna katılımı arttırmak,
− Sporcularımıza ırkçılığın, holiganizmin veya diğer hoşgörüsüzlükler veya şiddetin olmadığı bir ortamda performans gösterme şansı vererek, fair play ve dopingsiz spor dahil olmak üzere sporun pozitif değerlerini arttırmak,
− Oyuncuların sağlığını göz önünde bulundurarak ve bütün katılımcıların oyunlarda eşit şanslar elde etmelerini sağlayarak sporun ahlakını korumak amacıyla bir anti-doping programı uygulamak,
− Dünya Florbol ailesinin konuşmacısı olarak hareket ederek gençler ve yetişkinler için başarılı müsabakalar organize etmek,
− Menfaat sahiplerimize daha iyi hizmet verebilmek ve sporu geliştirebilmek amacıyla medyada daha fazla görünmek ve ticari başarı elde etmek,
− Diğer uluslararası federasyonlar ve siyasi partilerle iyi ve kalıcı ilişkiler kurmaya devam etmek,
− Faaliyette bulunduğumuz bütün alanlarda menfaat sahiplerine temin edilen hizmeti sürekli geliştirmek ve bütün çalışanların IFF ailesine ait olmaktan gurur duyduğu öncü uluslararası federasyon olmak.
IFF kuruluşunun elde ettiği, bütün dünyada kabul görmek için IFF’ye halkın gözünde saygınlık kazandıran IFF çalışanları ve personeli ile menfaat sahiplerimizin bütün gücünü ve bilgi birikimini kullanmamızı gerektiren reklam gücünden haberdarız.
3. VİZYONU
Nereden geldiğimizi, nereye gitmek istediğimizi ve oraya niçin ulaşmak istediğimizi aklımızdan çıkarmadan, kuruluşun varolma nedenini göstermesi için uluslararası bir spor federasyonunun vizyonunu belirlemek bu federasyonun önemli yapı bloklarından biridir. Bu belgeyle ilgili bakış açılarından biri de önümüzdeki on yılın sonunda IFF’nın tescih edilen durumunu belirlemek, ancak aynı zamanda daha da ileri giderek boş bir kağıtla işe başlayabilmemiz ve bunun üzerine inşa edebilmemiz halinde IFF’ye ve IFF’nin bulunduğu yere bakmak olmuştur. Bununla birlikte, belirlenen bir strateji her zaman federasyonun gerçekçi durumunun temelini oluşturmalıdır.
Diğerleri arasında tercih edilen bu dünyada Florbolunun sosyal, eğitim ve kültürel yararları uluslar arası spor birliği tarafından tam olarak kullanılmakta ve değerlendirilmektedir. İdeal dünyada sporla ilgili önemli meseleler bütün dünyada kabul görmekte, her çocuk spor yapma imkanı elde ederek büyümekte, önde gelen oyuncular ideal rol modeller olmakta, hakemler spordan dolayı genel saygı görmekte, mümkün olduğu kadar çok kadın Florbol oynamakta, Florbol ilaçların süistimal edilmesinden ve yanlış kullanımından muaf olmakta ve bütün ulusal kuruluşlar üye kulüpleri tarafından kontrol edilmekte ve yönetilmektedir.
3.1. IFF’nin vizyonu
2004 yılında, IFF Florbolunu yönetme işine daha modern ve siyasi yönü daha az bir yaklaşıma yol açan kurumsal ve işletimsel yapılar için yeni ve devrimci değişiklikle uygulamaya başladı. Bu süreç, Florbolunu uluslararası bir spor olarak bir sonraki seviyeye götüren yeni IFF Stratejik Vizyonun oluşturulmasıdır.
IFF’nin ilk yirmi yıl boyunca varolmasının temeli sporu bütün dünyada yaymak, büyütmek, geliştirmek ve aynı zamanda uluslararası spor birliğinden resmi bir onay ve tanınma sağlamak olmuştur. Sporumuzun uluslararası düzeyde tanınması konusundaki bu kabulün kilit koşulu Uluslar arası Olimpiyat Komitesinin tanınmasıdır. IFF, uluslararası spor birliğinde kabul görmüş bir kimlik elde etmiştir.
Önümüzdeki on yılın stratejik vizyonu IFF’nin Vizyon beyanında şu şekilde tanımlanmaktadır:
Dinamik bir spor olan Florbolunun uluslararası düzeyde onaylanmış olan tek sahibi olmak, herkes için çekici bir spor olarak hizmet etmek ve ulusal şampiyonluklar elde eden ve organize eden 100’den fazla ulusal üye kuruluşla ve beş kıtadaki federasyonlarla yeterli insan ve para kaynakları olan sağlıklı bir kuruluş olmak.
Florbol, niteliklerine göre beş kıtadan gelen katılımcılarla oynanan Dünya Florbol Şampiyonasıyla, standartlaştırılmış oyun kurallarına göre bütün farklı altyapı koşullarını hesaba katarak ve 2020 yılına kadar Dünya ve/veya Olimpiyat Oyunlarının programı olarak küresel düzeyde oynanacak şekilde uyarlanabilmektedir.
3.1.1. Dünya ve Florbol Dünyası
Tercih edilen ve ideal dünyada,

− Birleşik bir Florbol birliği olacak – Florbol birleştirilip aynı yönde uğraşarak olağan üstü şeyler elde edebildiğimiz zaman,


− Florbol birliğinin içinde olsun olmasın, Florbolunun fair play kurallarına uygun olarak dürüstlük, sportmenlik ve sadakat gösterdiği bir dünya olacak,
− IFF’nin dünya Florbolyla ilgili bütün sorunları ele aldığı bir Florbol dünyası olacak,
− IFF’nin sporun idari organı olduğu ve dünya Florbolunun tamamını konuşan ve temsil eden bir Florbol dünyası olacak,
− Önde gelen Florbol ülkelerindeki üyelerin sayısını arttırmak, iç dairedeki ülkeleri geliştirmek ve gelişmekte olan ülkeleri üye yapmak olacak,
− Cinsiyeti, dini ve siyasi görüşleri ne olursa olsun, Florbolunun demokratik kurumsal yapılardaki bütün insanların dürüst ve adil müsabakalar organize ettiği ve kuruluşlar gibi birliğe katıldıkları demokratik bir vitrin olarak hareket ettiği bir dünya olacak,
− İster spora yeni başlayan bir kişi olun, isterse dünya çapında bir yıldız oyuncu olun, birliğe ait olma duygusu olacak,
− Kamu yararına Florbolunun diğer sporlarla birlikte varolduğu ve yaşadığı bir dünya olacaktır.
3.1.2. Dünyada Florbol – yönetim ve yapısı
Tercih edilen ve ideal dünyada:

− Florbol, dayanışma kurallarına göre yönetilir – hayır işi değil.


− IFF, gündemi Florbolunun ihtiyaçlarına uygun olarak belirleyerek tartışmaları ve sorunları Florbolunun önceliklerine göre aktif şekilde şekillendirir ve yönetir.
− En iyi uygulamaya göre, bütün IFF organlar için modern, demokratik ve etkili bir yönetim sistemi.
− IFF’nin bir eğitimci rolü oynadığı ve en iyi uygulamaları üyeler arasında paylaştırıldığı bir araya gelme noktası olan bir Florbol dünyası.
− Florbol sporunun bütünlüğünü arttıracak ve koruyacak bir kuruluş.
− Dünya Florbolunun bütün meseleleriyle ilgilenen bütün taraflar tarafından genel kabul görme – herhangi bir şekilde, müsabakaların takvimi, mülkiyeti ve ticari hale getirilmesi, haklar, milli takımlar için oyuncuların açıklanması ve diğer önemli hususlar.
− Herhangi bir siyasi ve finansal müdahaleyi önlemek için kendi ülkelerinde Florbolunun kontrolünde kendi kendisini yöneten demokratik ve şeffaf iyi organize olmuş ulusal kuruluşlar.
− Bütün önemli menfaat sahipleri tarafından IFF Florbol yapılarının niçin onların bulunduğu istikamette organize edildiğinin tam olarak anlaşılması.
− Gelecekte sporların yapılarının özerk olmasını ve sporun özgünlüğünü sağlayan yasal bir ortam.
3.1.3. Rekabet ve spor meseleleri
Tercih edilen ve ideal dünyada:

− Organize olmuş sporlara veya diğer fiziksel aktivite çeşitlerine katılan herkes herkesi daha mutlu edecektir. Sporun değerlerini öğrenme ve öğrenilenleri aktarma, böylece daha iyi bir birlik oluşturma.


− Herkesin oyun oynama imkanının olduğu ve Florbolunun eğitim programlarındaki bütün spor yetkilileri tarafından tanınacağı bir dünya.
− Herkesin Florbol oynamak amacıyla tesislere giriş imkanının olduğu bir dünya.
− Herkesin kendi ülkesinde internet ve/veya televizyon üzerinden cazip canlı Florbol seyretme imkanına sahip olduğu bir dünya.
− Milli takımlar ve kulüp takımları için dünya ve bölgesel düzeyde daha yüksek seviyelerde Florbol kalitesine olaşan rekabetler.
− IFF ve ulusal kuruluşların bütün yaşlarda sorumluluk kademelerindeki üyelerine çok daha yüksek seviyede antrenörlük ve hakemli eğitimi verebildiği bir dünya.
− Oyuncuların, antrenörlerin, hakemlerin, maçlardaki görevlilerin medyanın ve Florbol severlerin Oyunun Kurallarını tam olarak anlamaları ve onaylamaları.
− Ulusal kuruluşların, milli takımların ve kulüplerin ihtiyaçlarıyla dengeli sabit uluslararası bir takvim.
− Oyuncular için en uygun zihinsel ve fiziksel koşulları garanti eden bir rekabet çerçevesi.
− Bütün hakemlik seviyelerini kontrol eden ve yöneten Üye Kuruluşlar.
− Sporun bütün menfaat sahiplerinin hataların oyunun bir parçası olduğunu kabul ettiği söz konusu kalite ve spor kültürünün hakemliği.
− Maçların bütün kademelerdeki görevlilerine tam saygı.
− Hakem eksikliğinin olmaması.
− Florbol oynayan ve seyreden kadınların oranının nispeten daha yüksek olması.
− Amaç ve hedeflerimize ulaşırken ortak bir gelecek vizyon ve uyum sağlamak için üye kuruluşlarla yakın işbirliği ve açık bir görüşme.
Kataloq: FileUpload

Yüklə 253,92 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə