Uměleckoprůmyslové museum V Praze Výroční zpráva za rok 2006 Obsah: I. Úvodní slovo ředitelky


Prezentační činnost muzea se soustředila naYüklə 482,31 Kb.
səhifə2/6
tarix22.01.2018
ölçüsü482,31 Kb.
#39506
1   2   3   4   5   6


Prezentační činnost muzea se soustředila na:


a/ přípravu a pořádání výstav v hlavní budově, mimo budovu a v zahraničí, smaostatné

b/ zápůjčky exponátů na výstavy v zahraničí

c/ průběžné obměny a doplňování stálé expozice v hlavní budově a expozic mimo Prahu

d/ ediční činnost - neperiodické publikace, poskytování reprodukcí děl ze sbírek

e/ propagaci muzejní nabídky

f/ obchodní a marketingovou činnost

g/ přípravu programů pro návštěvníky

a, b/ výstavy a zápůjčky


V hlavní budově UPM uspořádalo 5 výstav s celkovou návštěvností 43.230 osob. Nejvyšší návštěvnosti se těšila výstava Maria Callas & Swarovski: Šperky na jevišti (25.126 osob). Hlavním odborným přínosem sezóny však byly výstavy a publikace Sklo a světlo 150 let Sklářské školy v Kamenickém Šenově (Milan Hlaveš a kol.) a výstava Družstevní práce: Sutnar Sudek (Lucie Vlčková a kol.). Přehled všech výstav je uveden v tabulce.

Museum rozvíjelo své aktivity i pořadatelstvím (nebo spolupořadatelstvím) šesti výstavních akcí mimo hl. budovu, mezi nimiž vyniká cyklus komorních výstav v Galerii Josefa Sudka a 1. festival dřevěné hračky na zámku Kamenici nad Lipou nebo výstava fotografií Joe Hlouchy ve Středočeském muzeu v Roztokách.

Na komerční bázi se podařilo připravit i převzatou výstavu „100 ikon českého designu“ v nákupní Galerii Vaňkovka v Brně. Prezentaci v Brně předcházelo uvedení této výstavy v Miláně v Triennale di Milano v únoru a březnu, které podpořilo MK ČR.

Samostatnou výstavu děl z vlastních fondů „Písmo a fotografie v české avantgardě“ pak UPM spolupořádalo ve španělské Valencii v Museu Valencia de la Illustracio i de la Modernita. Výstavu doprovázel i katalog.

Významné zápůjčky celkem 417 děl poskytlo UPM do zahraničí na 18 různých výstav mezi nimiž vynikla přehlídka českého skla „Czech Glass in the Age of Adversity – 1948 – 1980“ v Takomě (USA) a Koldingu (Dánsko). V Japonsku byla zahájena putovní výstava děl Alfonse Muchy připravená ve spolupráci s Moravskou galerií v Brně. Probíhaly současně přípravné práce na výstavy r. 2007 s důrazem na finanční a organizační kapacitu muzea. Činnost zajišťuje produkčně Veronika Pecová, která se stará i o stálé expozice, registrarem je Ivana Quilezová.

c/ stálá expozice:

Před vstupem do expozice byl instalován definitivní tirážní panel s vitrínou pro instalaci významného exponátu. Tzv. Karlštejnský poklad byl instalován do vhodnější vitríny s vlastním osvětlením. Současně byly doplněny definitivní úvodní texty ke všem sálům, texty v expozici kovů a texty k hodinovým strojkům (v českém a anglickém jazyce). V expozici probíhaly dílčí změny s ohledem na vyžádané zápůjčky. Připravovala se obnova expozice o vývoji porcelánu v českých zemích na zámku v Klášterci nad Ohří. Současně byl vybaven zámek v Kamenici nad Lipou vitrínami v souvislosti s připravovaným darem sbírky hraček Františka Kyncla. Expozice Příběh vlákna byla doplněna o krátkodobou zápůjčku restaurovaného renesančního oděvu Markéty Františky Lobkowiczové roz. Dietrichsteinové(z Mikulova).

Stálou expozici v hlavní budově navštívilo 40.357 osob, Kamenici nad Lipou 8.350 osob, expozici porcelánu v Klášterci nad Ohří 15.971 osob, Galerii Josefa Sudka 2403 osob.

d/ ediční činnost


Muzeum vydalo čtyři publikace k výstavám z vlastních fondů: Družstevní práce: Sutnar – Sudek (ČJ/AJ), Sklo a světlo: 150 let sklářské školy v Kamenickém Šenově (ČJ a AJ), Letra y fotografía en la vanguardia checa, Sutnar – Sudek y la editorial Družstevní práce (ŠP/AJ) a jednu publikaci k putovní výstavě připravené v zahraničí: Japonský plakát – dnes (AJ/NJ, ČJ). Současně probíhaly přípravy na vydání katalogu Praha zábavná 1900–1930 (pro výstavu v MUVIM, Valencie 2007).

UPM spolupracovalo na třech dalších publikacích a CD: Alphonse Mucha – the Czech Master of Belle Epoque (ve spolupráci s MG Brno pro japonské Kjóto, AJ), Japonsko Joe Hlouchy, CD + booklet (Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy, ČJ/AJ), Německojazyčná literatura z Prahy a českých zemí, knižní umění a plakát 1900–1939 (Communication Humana, ČJ/NJ).

Současně byly redigovány a překládány texty ke všem výstavám UPM a připraveny neperiodické propagační tiskoviny: pro zámek Kamenice n. Lipou, leták k Pražské muzejní noci atp. Pro konferenci kurátorů fotografie vznikl podrobný soupis činnosti sbírky fotografie od r. 1989 po současnost.

Bylo vyřízeno 60 domácích a 43 zahraniční žádosti o poskytnutí reprodukcí exponátů ze sbírek UPM. Kromě přímých úhrad souvisejících nákladů byly získány 63 tituly a 203 publikace a 20 CD výměnou za poskytnuté služby. Práci edičního úseku zajišťuje Alena Bártová.


e/ propagace nabídky muzea:

  1. Po celý rok probíhala kontinuálně propagace stálé expozice a pořádaných výstav (řádková inzerce, webové stránky muzea, propagační materiály a plakáty). Největší účinek měla propagace v souvislosti s výstavou Šperky na jevišti: Maria Callas a Swarovski a to především finanční podpoře spolupořadatele a partnerským smlouvám v celkovém objemu bezmála tři milióny korun. Pokračovala spolupráce s mediálními partnery (ČRo, R1, Art and Antiques). V polovině roku jsme získali nového mediálního partnera – Czechdesign.cz a dalšího významného mediálního partnera – týdeník

  2. The Prague Post. Ke každé výstavě byly připraveny propagační letáčky, které sloužily návštěvníkovi jako základní informace o výstavě, na některé větší výstavy byla využita placená distribuce v Praze.

Kromě propagace výstav a dalších akcí v hlavní budově UPM byla věnována pozornost propagaci Galerie Josefa Sudka, kde probíhají již desátý rok několikaměsíční fotografické výstavy. Letáčky k tamním výstavám zároveň slouží jako pozvánky na vernisáž. Přímá komunikace s novináři při otevření výstavy a distribuce tiskových zpráv a fotografických materiálů je samozřejmostí.

Zámek Kamenice nad Lipou byl propagován prostřednictvím rozesílání tiskových zpráv novinářům u příležitosti konání různých akcí, mezi nimiž vyniklo Hračkobraní – 1. ročník festivalu dřevěné hračky, které výraznou měrou přispělo ke zviditelnění samotného zámku. Pořadatelem prvního ročníku bylo město Kamenice nad Lipou, realizátorem Městské muzeum v Kamenici nad Lipou a Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze.

Průběžně byla navazována spolupráce s novými novináři a časopisy, dále byl aktualizován e-mailový a poštovní adresář novinářů a kulturních institucí.

K výstavám se standardně pořádají tiskové konference s tiskovými zprávami, CD s reprodukcemi významných exponátů, poskytují katalogy atp. Řada kurátorů vystoupila ve sdělovacích prostředcích ať už v souvislosti s vlastními akcemi muzea nebo na pozvání médií. Komunikaci zajišťuje Markéta Pravdová.


f/ Obchodní a marketingová činnost:

UPM nadále poskytovalo prostory pro společenské akce, natáčení, filmování a fotografování v UPM na komerční bázi. Byly organizovány prohlídky s lektorem ve stálé expozici (32), pokračovala komunikace s cestovními kancelářemi za účelem akvizice návštěvníků, sledování komisního prodeje publikací UPM, pravidelné doplňování zboží do muzejní prodejny atd. Probíhaly komerční zápůjčky diapozitivů. Optimalizovalo poskytování služby Audioprůvodce (zakoupením zařízení místo nájmu), prohloubilo a zjednodušilo spolupráci se společnostmi Naga a Modernista na provozu muzejního obchodu, především zrušením duplicitních komisních prodejů a jednorázovým prodejem zásob zboží v souvislosti s předcházejícími publikačními aktivitami (spol. Trico). Byla změněna struktura vstupného a dále zvažovány různé varianty prodeje a kontroly vstupenek, ale k zásadní změně systému nedošlo. Obchodní aktivity koordinuje Hana Meissnerová.g/ příprava programů pro návštěvníky

V rámci výchovně vzdělávacího systému Dotkněte se muzea byly realizovány aktivní programy

ke všem krátkodobým výstavám v hlavní budově UPM.

Programové úterky v UPM nabídly návštěvníkům kromě volného vstupu každé úterý od 17 do 19 hodin komentované prohlídky stálé expozice, krátkodobých výstav a cykly přednášek vztahujících

se ke sbírkovému fondu muzea. Byl dokončen cyklus přednášek 13x České instituce moderního designu, vycházející t tématu z institucionálního odborného grantu, a zahájen cyklus Materiály.

Třetí muzejní noc v UPM Praha Čas(ování) v museu(p)m s tématem času, zaměřená jako již druhá v pořadí na jiné než vizuální vnímání, přilákala upoutávkou Nalaďte se(i) na ticho, uslyšíte čas do UPM 8 021 návštěvníků.

Ve spolupráci s katedrou výtvarné výchovy Pedf UK v Praze byla realizována jedenáctá výtvarná dílna Mezi vlákny k výstavě Métissages, současné umění a textil. Na základě nabídky témat zpracovaných kurátory UPM připravili studenti katedry výtvarné výchovy dva programy k sálu hodin a hodinek stálé expozice a program k nábytku.

Výsledkem spolupráce s katedrou občanské výchovy PedF UK v Praze je vytvoření programu pro školy Cestujeme v čase k sálu hodin a hodinek připravený studenty v semináři muzejní pedagogiky, který byl nejen veřejně prezentován, ale i zkušebně realizován pro studenty primy Přírodního gymnázia v Praze. Pro studenty Centrum muzejní pedagogiky UPM v Praze připravilo 4 celorepublikové semináře Partnerství mezi muzeem a školou jako nástroj obnovení ducha komunity za finanční podpory velvyslanectví USA

a podílelo se na zpracování závěrečné grantové zprávy programu.

Vánoční dílna pro veřejnost Ke stolu nabídla návštěvníkům inspiraci exponáty stálé expozice

a možnost vytvořit si dekor vlastního hrnku.

Partnerem výtvarného ateliéru UPM v Praze byla i v tomto roce firma KOH-I-NOOR HARDMUTH v Českých Budějovicích. Návštěvnost žáků škol v UPM v r. 2006 činila celkem 15.129 návštěvníků, tzn. o 11 % více než v minulém roce. Programy pro návštěvníky připravuje Vlaďka Sehnalíková.


Dušan Seidl

vedoucí odd. prezentace sbírekUměleckoprůmyslové museum v Praze

Výstavy – výkaz za rok 2006

1/ výstavy v hlavní budově muzea


Název výstavy

Termín

Kurátor / komisař za UPM

Pořadatelé

Návštěvnost, počet osob celkem a průměr denní

Náklady

Výnosy

vstupné

Programy a akce v rámci výstavy

Sponzoři a mediální partneři

Tištěné materiály - propagace

Maria Callas & Swarovski: Šperky na jevišti

21. 1. – 26. 3. 2006

Corinaldi / D. Seidl

25.126 osob,

449 denně82.622,-

1,108.422,-

zahr. partner: 83.668,-program pro školy

Šperky na jevišti

cyklus komentovaných prohlídekArt & Antiques,

Český rozhlas,

JCDecaux Městský mobiliář, spol. s r.o.,

M.I.P. Group, a.s.,

Radio 1,

Sanoma Magazines Praha, s.r.o.,

Stanford a.s.,

The brand s.r.o.,

VEOLIA VODA Česká republika, a.s.,

Vinland, a.s.banner

plakát A3

CLV

skládačka pozvánkavolné vstupenky

Méttisages: současné umění a textil

13. 4. – 28. 5. 2006

Yves Sabourin / D. Seidl

3.661 osob,

89 denně142.002,-

103.195,-

samoobslužný aktivní program ve výstavě

pracovní listy

výtvarná dílna pro veřejnost Mezi vlákny

komentované prohlídkyArt & Antiques,

Český rozhlas,

Jan Becher – Pernod Ricard,

Radio 1


banner

plakát A3

CLV

letáček pozvánka
Sklo a světlo. 150 let sklářské školy v Kamenickém Šenově

15. 6. – 17. 9. 2006

M. Hlaveš

9.679 osob,

118 denně
615.937,-

katalog: 106.200,-324.415,-

MK: 300.000,-

SŠKŠ: 160.030,-


samoobslužný aktivní program ve výstavě

cyklus komentovaných prohlídekArt & Antiques,

Ateliér,


Český rozhlas,

Glassrevue.com,

Keramika a sklo,

Radio 1,


The Prague Post,

UNESCO


banner

plakát A3

plakát A1

CLV


letáček pozvánka

volné vstupenkySubjective X Objective. Jiří Pelcl X Design

5. 10. – 26. 11. 2006

M.Hlaveš

3.827 osob,

83 denně


448.871,-

208.165,-

MK: 100.000,-

sponzor: 50.000,- (nezapl.)


samoobslužný aktivní program ve výstavě pracovní listy

program pro školySubjective x Objective

cyklus komentovaných prohlídekAdes,

Architekt,

Art & Antiques,

Ateliér,


Crystalex, CZECHDESIGN.CZ,

Český porcelán,

Český rozhlas,

Glassrevue.com,

PPP,

Perspex,


Radio 1,

The Prague Post,

TÝDEN


banner

plakát A3

plakát A1

CLV


skládačka pozvánka

volné vstupenkyDružstevní práce. Sutnar-Sudek

14. 12. 2006 – 18. 2. 2007

L. Vlčková

937 osob,

59 denně


(do konce 2006)

270.473,-

katalog:


257.576,30,-

61.680,- (do konce 2006)

MK: 200.000,-samoobslužný aktivní program ve výstavě program pro školy

Pod povrchem věcí cyklus komentovaných prohlídek

Art & Antiques,

Ateliér,


CZECHDESIGN.CZ,

Český rozhlas,

Radio 1,

The Prague Post,

SYNEX CZ a.s.


banner

plakát A3

CLV

skládačka pozvánkavolné vstupenky


2/ výstavy mimo budovu muzea:

Název výstavy

termín

Místo konání

Kurátor / komisař za UPM Pořadatelé

Návštěvnost, počet osob celkem a průměr denní

Náklady

Výnosy (vstupné)

Sponzoři

Tištěné materiály propagace

Pavel Hrdlička: Fotografie

19. 1. – 16. 4. 2006

Galerie Josefa Sudka

J. Mlčoch

692 osob,

10 denně3.540,-


5.015,-


Art & Antiques,

Český rozhlas,

Radio 1


pozvánka

Rudolf Janda: Fotografie

25. 5. – 3. 9. 2006

1.006 osob,

13 denně


3.108,-

4.955,-

Art & Antiques,

Český rozhlas,

Radio 1


pozvánka

Josef Ehm: Fotografie z 30. a 40. let

12. 10. 2006 – 21. 1. 2007

716 osob,

12 denně


6.723,50,-

4.245,-

Art & Antiques,

CZECHDESIGN.CZ,

Český rozhlas,

Radio 1,


The Prague Post

pozvánka

100 Czech Design Icons

20. 7. – 13. 8. 2006

Galerie Vaňkovka Brno

D. Seidl /

UPM, ECE Projekt

management Praha s.r.o.

465.605,70,-

481.540,-

z toho MK – 280.000,-

ECE - 201.540,-
Mistři české fotografie 20.století ze sbírek UPM

21. 9. – 8. 12. 2006

sídlo Zentivy, a.s.

J. Mlčoch / UPM, Zentiva a.s.
Japonsko Joe Hlouchy

5. 9. – 3.12. 2006

Středočeské muzeum Roztoky u Prahy

J. Mlčoch
zámek Kamenice n/Lipou –

výstavní


činnost (vč. Hračkobraní)

1.1. – 31.12. 2006


112.218,-

114.176,-

(142.720 - 20% městu Kamenice n/Lipou)


3/ výstavy v zahraničí:


Název výstavy

Místo konání

Termín

Kurátor / komisař za UPM

Pořadatelé

Počet exponátů

Náklady

Výnosy

Shapes and Spaces: The Collections of the MDA Prague

Ricardo de Espírito Santo Silvia Foundation, Lisabon

12. 10. 2005 –

29. 1. 2006212
pouze za rok 2006 – prodej katalogů:

38.180,-


100 Czech Design Icons

Fondazione La Triennale di Milano

15. 2. –

15. 3. 2006
351.746,30,-

(z toho MK – 267.000,-

CCC Milano –

51.546,30,-

Uniqa – 33.200,-)


...beyond surface – Czech photography / mass culture / Sudek, Sutnar

Museu Valencia de la Illustracio i de la Modernitat

26. 7. – 9. 9. 2006258.548,-

701.326,-


4/ zápůjčky do zahraničí:


Název výstavy

Místo

Termín

Počet exponátů

Czech Glass 1945 – 1980 „Design in the Age of Diversity“

1/ Glass Museum Tacoma, Seattle

2/ Koldingus Museum, Kolding Dánsko1/ 14. 1. – 18. 6. 2006

2/ 29. 8. 2006 – 15. 1. 2007102

Pictorialist Photography in Europe, 1888 – 1918

1/ Musée des Beaux Arts, Rennes

2/ St. Louis Art Museum, Missouri1/ 18. 10. 2005 – 15. 1. 2006

2/ 17. 2. – 14. 5. 20069

Princely Patrons

Liechtenstein Museum, Wien

6. 11. 2005 – 29. 1. 2006

4

Mozart 2006

Da Ponte Institut, Albertina Wien

17. 3. – 17. 9. 2006

35

Modernism: Designing a New World

1/ V&A Museum, London

2/ MARTa Herford, Německo

1/ 6. 4. – 23. 7. 2006

2/ 16. 9. 2006 – 7. 1. 200729

Slezsko – perla v české koruně

Muzeum Miedzi v Legnicy

22. 4. – 8. 10. 2006

6

Die Schätze der Neuen

Schloss Halbturn

26. 4. – 29. 10. 2006

5


1

BIB Japan 2006

8 míst v Japonsku

24. 6. 2006 – 2. 7. 2007

1

Kouzelná flétna

Mozarthaus Wien

5. 7. – 30. 9. 2006

1

Illustrations for Chilldren in Czech Republic

I.D.F. Inc. Tokyo

5 míst v Japonsku

3. 8. 2006 – 16. 7. 2007

101

Holy Roman Empire

Deutsches Historisches Museum Berlin

28. 8. – 10. 12. 2006

2

Alfons Mucha´s Posters

Hayashi Co., Ltd., Tokyo

7 míst v Japonsku

1. 9. 2006 – 12. 11. 2007

61

Biedermeier: The Invetion of Simplicity

Milwaukee Art Museum

13. 9. 2006 – 1. 1. 2007

21

In the Face of History

Barbican Art Gallery London

13. 10. 2006 – 28. 1. 2007

19

Céramique japonaise

RMN

Musée de la céramique a Sevres

14. 11. 2006 – 26. 2. 2007

3

Himmleschöre und Höllenkrach

Gustav – Lübcke Museum Hamm

3. 12. 2006 – 11. 2. 2007

1

Askold Žačko

Muzeum mesta Bratislavy

30. 11. 2006 – 4. 2. 2007

16

Celkem: 18 zahraničních zápůjček, 417 exponátů


IV. Restaurátorské oddělení
Převážná část práce zaměstnanců restaurátorského oddělení souvisela s prezentací sbírek ve vlastních expozicích UPM ( dlouhodobých i krátkodobých ), nebo s prezentací sbírkových předmětů při zápůjčkách jiným subjektům.
Určité množství předmětů bylo restaurátory ošetřeno kvůli akutním problémům, zjištěným při kontrolách depozitářů a expozic. Při stěhování sbírek a při inventurách také někdy vznikají požadavky na konzervátorské zásahy, protože drobné defekty na předmětech ( např. uvolněné části ) je vhodné opravit neprodleně, a tak předejít ztrátám, nebo zabránit dalšímu poškození.
V rámci preventivní ochrany restaurátoři ve spolupráci s kurátory a správci depozitářů

pečovali o klimatický a světelný režim v depozitářích a expozicích, dohlíželi na balení a manipulaci, stanovovali podmínky pro vystavování a ukládání sbírkových předmětů, spolupracovali při zabezpečování sbírek, připravovali podklady pro externí restaurování a pod.


Pracovníci rest. odd. se také podíleli na adjustaci a instalaci exponátů, některé choulostivé

předměty na výstavách sami instalovali. Jde např. o úpravy v expozici hodin a textilu. Textilní exponáty jsou na prezentaci velmi náročné a vyžadují pečlivou přípravu samotného sbírkového předmětu i pomocného materiálu.

K zápůjčkám na výstavní akce museli restaurátoři vypracovat Protokoly o stavu předmětů,

celkem asi 1 530 ks.


Restaurování v roce 2006:
Zásadní restaurovaní ...................34 předmětů

Konzervování ( běžné rest.) ...........555 předmětůCelkem ošetřeno v UPM .............589 předmětů
Externě restaurováno .......................11 předmětů

Externě rest. z dotací ISO D/c..........24 předmětů
Petr Špaček

V. Centrum dokumentace sbírek
Centrum dokumentace sbírek (CDS) bylo vytvořeno v lednu 2006 na základě nového organizačního řádu UPM z důvodu potřeby systémového řešení evidence sbírkových předmětů a dokumentace archivní povahy za využití výpočetní techniky.

Úkolem CDS je uchovávat, zpracovávat a prezentovat sbírkové předměty a dokumentaci archivní povahy a v rámci muzea současně plnit funkci metodologického a koordinačního pracoviště pro digitalizaci a uchovávání textových a obrazových digitálních dat. Vedle samotné sbírkotvorné činnosti a vytváření a správy fotografické dokumentace sbírkových předmětů zajišťuje CDS současně též správu databáze Demus. Do konce roku 2006 bylo v databázi Demus evidováno téměř 75.000 inventárních záznamů. Databáze byla v průběhu celého roku sjednocována, byly vytvořeny nové tiskové sestavy a vypracovány návody a závazná doporučení pro kurátory sbírek za spolupráce s Metodickým centrem pro informační technologie v muzejnictví v Brně.

V roce 2006 získalo CDS v rámci dokumentace interiérové tvorby cenné materiály z pozůstalosti architekta Františka Trmače, obsahující původní návrhy zařízení pražského hotelu Internacional. Fond Trmač byl zařazen do nově vzniklé podsbírky Architektura, registrované do centrální evidence sbírek (CES). Sbírkové předměty ve správě CDS jsou obrazově dokumentovány a odborně zpracovány v databázi Demus.

Z prostředků ISO bylo v roce 2006 vyřešeno zálohování a archivace fotografické digitální dokumentace. Interní zpřístupnění obrazové dokumentace na samostatném serveru vytvořilo podmínky pro budoucí prezentaci sbírek UPM široké veřejnosti v prostředí internetu. Prvním krokem byla prozatím spolupráce s MK ČR na vizualizaci sbírky UPM v centrální evidenci sbírek muzejní povahy (CES).

V průběhu roku byly průběžně poskytovány prezenční badatelské služby domácím i zahraničním zájemcům. Největší zájem se soustředil na dokumentaci Mullerovy vily, výstavní činnost muzea a osobní fondy.Pracovníci CDS spolupracovali při dohledávání a dokumentaci sbírkových předmětů s kolegy z Ústavu soudobých dějin AV ČR a Národního památkového ústavu.

Vzhledem ke stísněným prostorovým podmínkám v hlavní budově byla část fondů uložena v prostorách v Brandýse nad Labem.

Fondy CDS byly prezentovány v tisku a na přednáškách pořádaných v rámci vzdělávacích cyklů UPM. Pracovníci CDS se účastnili odborných vědeckých konferencí a jednání profesních sdružení (AMG, ICOM).

V průběhu roku se zaměstnanci CDS podíleli na řešení grantového projektu MK ČR České instituce moderního designu ve 20. století. PhDr. Lucie Zadražilová se věnovala tématu prezentace designu na výstavách UPM, Mgr. Filip Wittlich formování vztahu veřejnosti k designu prostřednictvím společenských časopisů v první polovině 20. století.Mgr. Filip Wittlich

Vedoucí CDS
Yüklə 482,31 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə