Ümumi HİSSƏ BÖLMƏLƏR (Fəsillər)


(“Azərbaycan” qəzeti, 18 iyul 2010-cu il, № 153, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2010-cu il, № 07, maddə 592) iləYüklə 1,9 Mb.
səhifə20/23
tarix05.07.2018
ölçüsü1,9 Mb.
#55778
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   23
 (“Azərbaycan” qəzeti, 18 iyul 2010-cu il, № 153, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2010-cu il, № 07, maddə 592) ilə 30.1-ci maddədə “60” rəqəmi “50” rəqəmi ilə əvəz edilmişdir.

 

[25]  28 iyun 2005-ci il tarixli 957-IIQD nömrəli “Azərbaycan Respublikasının Seçki Məcəlləsinə əlavələr və dəyişikliklər edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik toplusu, 2005-ci il, № 7, maddə 584) ilə Məcəlləyə 34.5-ci maddə əlavə edilmişdir.

 

[26] 2 iyun 2008-ci il tarixli 611-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 457) ilə 35.5-ci maddədə "xüsusi rejim" sözlərindən əvvəl "Mərkəzi Seçki Komissiyası müəyyən etdiyi hallarda" sözləri əlavə edilsin, 5-ci cümlədən sonra aşağıdakı məzmunda cümlə əlavə edilmişdir. 

[27] 2 iyun 2008-ci il tarixli 611-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 457) ilə 36.6-cı maddəyə "tələb olunmur" sözlərindən sonra "və onlara bu Məcəllənin 40.7-ci maddəsində nəzərdə tutulan müvafiq lövhəciklər verilir" sözləri əlavə edilmişdir.

 

[28] 16 iyun 2007-ci il tarixli 385-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik toplusu, 2007-ci il, № 7, maddə 712) ilə 40.6-cı maddənin altıncı cümləsində "Apellyasiya Məhkəməsinə" sözləri "apellyasiya instansiyası məhkəməsinə" sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[29]  28 iyun 2005-ci il tarixli 957-IIQD nömrəli “Azərbaycan Respublikasının Seçki Məcəlləsinə əlavələr və dəyişikliklər edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik toplusu, 2005-ci il, № 7, maddə 584) ilə 40.12-ci maddədə "yekunları" sözündən sonra "(ümumi yekunları)" sözləri əlavə edilmişdir.

 

[30]  28 iyun 2005-ci il tarixli 957-IIQD nömrəli “Azərbaycan Respublikasının Seçki Məcəlləsinə əlavələr və dəyişikliklər edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik toplusu, 2005-ci il, № 7, maddə 584) ilə Məcəlləyə 41.3.-cü maddə əlavə edilmişdir.

 

[31] 2 iyun 2008-ci il tarixli 611-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 457) ilə 42.2.3-cü maddədən "seçki bülletenlərinin qoyulması üçün zərflərin və" sözləri çıxarılmışdır. 

[32]  28 iyun 2005-ci il tarixli 957-IIQD nömrəli “Azərbaycan Respublikasının Seçki Məcəlləsinə əlavələr və dəyişikliklər edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik toplusu, 2005-ci il, № 7, maddə 584) ilə 42.2.7.-ci maddədə "yekunları" sözündən sonra "(ümumi yekunları)" sözləri əlavə edilmişdir.

2 iyun 2008-ci il tarixli 611-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 457) ilə 42.2.7-ci maddədən "seçki bülleteninin qoyulması üçün zərfə," sözləri çıxarılmışdır.

 

[33] 2 iyun 2008-ci il tarixli 611-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 457) ilə 42.3.1-ci maddədən "seçki bülletenlərinin qoyulması üçün zərflər və" sözləri çıxarılmışdır. 

[34]  28 iyun 2005-ci il tarixli 957-IIQD nömrəli “Azərbaycan Respublikasının Seçki Məcəlləsinə əlavələr və dəyişikliklər edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik toplusu, 2005-ci il, № 7, maddə 584) ilə 44.5-ci maddədə "ümumi nəticələrinin" sözləri "(referendumun) yekunlarının (ümumi yekunlarının)" sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[35] 2 iyun 2008-ci il tarixli 611-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 457) ilə 45.3-cü maddədə "46.9" rəqəmi "46.10" rəqəmi ilə əvəz edilmişdir. 

[36]  28 iyun 2005-ci il tarixli 957-IIQD nömrəli “Azərbaycan Respublikasının Seçki Məcəlləsinə əlavələr və dəyişikliklər edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik toplusu, 2005-ci il, № 7, maddə 584) ilə  46.1-ci maddəyə aşağıdakı cümlə əlavə edilmişdir:

 "Mərkəzi Seçki Komissiyasının müəyyən etdiyi qaydada seçici siyahıları Mərkəzi Seçki Komissiyasının (dairə seçki komissiyasının) müvafiq internet saytında yerləşdirilir. Bu halda seçicilərin yaşadıqları ünvanlar göstərilməməlidir."

 

[37] 2 iyun 2008-ci il tarixli 611-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 457) ilə 46.1-ci maddənin ikinci cümləsində "yalnız məhkəmənin qərarı əsasında" sözləri "Mərkəzi Seçki Komissiyasının müəyyən etdiyi qaydada yalnız məntəqə seçki komissiyası tərəfindən" sözləri ilə əvəz edilsin və həmin cümlədən mötərizədə verilmiş "(bu halda məhkəmənin qərarı seçici siyahısına əlavə edilir)" sözləri və yeddinci cümlə çıxarılmışdır; "35" rəqəmi "25" rəqəmi ilə əvəz edilmişdir. 

[38] 2 iyun 2008-ci il tarixli 611-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 457) ilə 46.6-cı maddə aşağıdakı redaksiyada ifadə edilmişdir.

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

46.6. Hərbi hissələrin ərazilərində yaradılan seçki məntəqələri üzrə seçicilərin (hərbi hissədə yerləşən hərbi qulluqçuların, hərbi hissənin yerləşdiyi ərazinin hüdudlarında yaşayan hərbi qulluqçu ailələrinin və digər seçicilərin) siyahıları hərbi hissə komandirlərinin seçicilər haqqında məlumatı əsasında səsvermə gününə azı 25 gün qalmış məntəqə seçki komissiyaları tərəfindən dəqiqləşdirilir.

18 iyun 2010-cu il tarixli 1035-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 18 iyul 2010-cu il, № 153, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2010-cu il, № 07, maddə 592) ilə 46.6-cı maddədə “25” rəqəmi “20” rəqəmi ilə əvəz edilmişdir.

 

[39] 2 iyun 2008-ci il tarixli 611-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 457) ilə 46.9-cu maddədə "rəhbərləri" sözü çıxarılsın və "istintaq təcridxanalarının" sözlərindən sonra "və müvafiq cəzaçəkmə müəssisələrinin rəhbərləri" sözləri əlavə edilmişdir. 

[40] 2 iyun 2008-ci il tarixli 611-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 457) ilə 47.5-1-ci maddə əlavə edilmişdir.

 

[41] 28 iyun 2005-ci il tarixli 957-IIQD nömrəli “Azərbaycan Respublikasının Seçki Məcəlləsinə əlavələr və dəyişikliklər edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik toplusu, 2005-ci il, № 7, maddə 584) ilə 48.1-ci maddədə "göstərilməlidir" sözu "göstərilməməlidir" sözu ilə əvəz edilmişdir.2 iyun 2008-ci il tarixli 611-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 457) ilə 48.1-ci maddənin 3-cü cümləsi çıxarılmışdır və "65" rəqəmi "35" rəqəmi ilə əvəz edilmişdir.

 

[42] 2 iyun 2008-ci il tarixli 611-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 457) ilə 54.5.4-cü maddədə "notariat qaydasında" söz birləşməsi "Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsində nəzərdə tutulmuş qaydada" sözləri ilə əvəz edilmişdir. 

[43] 2 iyun 2008-ci il tarixli 611-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 457) ilə 58.1-ci maddədə "105" və "70" rəqəmləri müvafiq olaraq "65" və "40" rəqəmləri ilə əvəz edilmişdir.

18 iyun 2010-cu il tarixli 1035-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 18 iyul 2010-cu il, № 153, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2010-cu il, № 07, maddə 592) ilə 58.1-ci maddədə “65” rəqəmi “50” rəqəmi ilə, “40” rəqəmi “30” rəqəmi ilə əvəz edilmişdir.

 

[44] 2 iyun 2008-ci il tarixli 611-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 457) ilə 58.5-ci maddə çıxarılmışdır. 

[45] 2 iyun 2008-ci il tarixli 611-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 457) ilə 59.1-ci maddədə "düzgünlüyünü yoxlamaq hüququ var" sözləri "düzgünlüyünü yoxlayır" sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[46] 2 iyun 2008-ci il tarixli 611-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 457) ilə 59.2-ci maddədə "75" rəqəmi "50" rəqəmi ilə əvəz edilmişdir.18 iyun 2010-cu il tarixli 1035-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 18 iyul 2010-cu il, № 153, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2010-cu il, № 07, maddə 592) ilə 59.2-ci maddənin ikinci cümləsində “50” rəqəmi “40” rəqəmi ilə əvəz edilmişdir, “ən geci” sözləri çıxarılmışdır.

 

[47] 18 iyun 2010-cu il tarixli 1035-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 18 iyul 2010-cu il, № 153, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2010-cu il, № 07, maddə 592) ilə 60.1-ci maddənin birinci cümləsində “10” rəqəmi “7” rəqəmi ilə əvəz edilmişdir. 

[48] 2 iyun 2008-ci il tarixli 611-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 457) ilə 60.2.1-ci maddə yeni redaksiyada ifadə edilmişdir.

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

bu Məcəllə ilə müəyyənləşdirilmiş imza toplanması qaydasının pozulması;

 

[49]  28 iyun 2005-ci il tarixli 957-IIQD nömrəli “Azərbaycan Respublikasının Seçki Məcəlləsinə əlavələr və dəyişikliklər edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik toplusu, 2005-ci il, № 7, maddə 584) ilə 60.2.3-cü maddəyə aşağıdakı məzmunda cümlə əlavə edilmişdir:

"(siyasi partiyalar, siyasi partiyaların blokları tərəfindən irəli sürülən namizədlərə bu əsas o vaxt tətbiq edilə bilər ki, göstərilən düzgün olmayan məlumatlar namizədin təqsirindən buraxılsın.)"

 

[50] 28 iyun 2005-ci il tarixli 957-IIQD nömrəli “Azərbaycan Respublikasının Seçki Məcəlləsinə əlavələr və dəyişikliklər edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik toplusu, 2005-ci il, № 7, maddə 584) ilə 60.5-si maddədə "seçicilərin azı 3 faiz səsini" sözləri "etibarlı hesab edilən səslərin azı 3 faizini" sözləri ilə əvəz edilmişdir.2 iyun 2008-ci il tarixli 611-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 457) ilə 60.5-ci maddə çıxarılmışdır.

 

[51] 20 aprel 2012-ci il tarixli 327-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 12 may 2012-ci il, № 103, Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik toplusu, 2012-ci il, № 05, maddə 409) ilə 60.7-ci maddədə “48” rəqəmi “24” rəqəmi ilə əvəz edilmişdir. 

[52] 2 iyun 2008-ci il tarixli 611-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 457) ilə 66.2-ci maddədə "75" rəqəmi "45" rəqəmi ilə əvəz edilmişdir.

18 iyun 2010-cu il tarixli 1035-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 18 iyul 2010-cu il, № 153, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2010-cu il, № 07, maddə 592) ilə 66.2-ci maddədə “45” rəqəmi “35” rəqəmi ilə əvəz edilmişdir.

 

[53] 18 iyun 2010-cu il tarixli 1035-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 18 iyul 2010-cu il, № 153, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2010-cu il, № 07, maddə 592) ilə 68.1-ci maddənin birinci cümləsində “10” rəqəmi “7” rəqəmi ilə əvəz edilmişdir. 

[54] 20 aprel 2012-ci il tarixli 327-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 12 may 2012-ci il, № 103, Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik toplusu, 2012-ci il, № 05, maddə 409) ilə 68.6-cı maddədə “48” rəqəmi “24” rəqəmi ilə əvəz edilmişdir.

 

[55] 18 iyun 2010-cu il tarixli 1035-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 18 iyul 2010-cu il, № 153, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2010-cu il, № 07, maddə 592) ilə 69.9-cu maddə çıxarılmışdır. 

[56] 2 iyun 2008-ci il tarixli 611-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 457) ilə 72.2-ci maddədə "vəsiqə" sözü "lövhəcik" sözü ilə əvəz edilmişdir.

 

[57] 2 iyun 2008-ci il tarixli 611-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 457) ilə 73-cü maddə əlavə edilmişdir. 

[58] 2 iyun 2008-ci il tarixli 611-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 457) ilə 73-cü maddə 73-1-ci maddə hesab edilmişdir.

 

[59] 28 iyun 2005-ci il tarixli 957-IIQD nömrəli “Azərbaycan Respublikasının Seçki Məcəlləsinə əlavələr və dəyişikliklər edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik toplusu, 2005-ci il, № 7, maddə 584) ilə 73.2-ci maddədə "dairə" sözü "müvafiq" sözü ilə əvəz edilmişdir.2 iyun 2008-ci il tarixli 611-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 457) ilə 73-1.2-ci maddədən "və bu halda qeydiyyat depoziti geri qaytarılmır" sözləri çıxarılmışdır.

 

[60]  28 iyun 2005-ci il tarixli 957-IIQD nömrəli “Azərbaycan Respublikasının Seçki Məcəlləsinə əlavələr və dəyişikliklər edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik toplusu, 2005-ci il, № 7, maddə 584) ilə 74.1-ci maddəyə "seçkiqabağı" sözündən əvvəl aşağıdakı cümlə əlavə edilmişdir:

"Seçkiqabağı təşviqat Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 47-ci maddəsinə uyğun aparılır."

 

[61] 2 iyun 2008-ci il tarixli 611-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 457) ilə 75.2-ci maddədə "60" rəqəmi "28" rəqəmi ilə əvəz edilmişdir.18 iyun 2010-cu il tarixli 1035-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 18 iyul 2010-cu il, № 153, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2010-cu il, № 07, maddə 592) ilə 75.2-ci maddədə “28” rəqəmi “23” rəqəmi ilə əvəz edilmişdir.

 

[62] 2 iyun 2008-ci il tarixli 611-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 457) ilə 77.1-ci maddənin birinci cümləsində "Teleradio verilişləri təşkilatlarının" və "bu teleradio təşkilatları" sözləri "ictimai teleradio təşkilatları" sözləri ilə əvəz edilmişdir "və ya" sözləri "" sözü ilə əvəz edilmişdir və yeni cümlə əlavə edilmişdir. 

[63] 2 iyun 2008-ci il tarixli 611-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 457) ilə 77.3-ci maddənin "50" rəqəmi "35" rəqəmi ilə əvəz edilmişdir.

 

[64] 2 iyun 2008-ci il tarixli 611-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 457) ilə 78.3-ci maddənin "50" rəqəmi "35" rəqəmi ilə əvəz edilmişdir. 

[65] 2 iyun 2008-ci il tarixli 611-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 457) ilə 81.2-ci maddənin "50" rəqəmi "35" rəqəmi ilə əvəz edilmişdir.

 

[66] 2 iyun 2008-ci il tarixli 611-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 457) ilə 81.11-ci maddə əlavə edilmişdir. 

[67] 2 iyun 2008-ci il tarixli 611-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 457) ilə 83.6-cı maddənin "50" rəqəmi "35" rəqəmi ilə əvəz edilmişdir.

 

[68] 2 iyun 2008-ci il tarixli 611-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 457) ilə 84.1-ci maddənin "50" rəqəmi "35" rəqəmi ilə əvəz edilmişdir.18 iyun 2010-cu il tarixli 1035-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 18 iyul 2010-cu il, № 153, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2010-cu il, № 07, maddə 592) ilə 77.3-cü maddənin ikinci cümləsində, 78.3-cü maddədə, 81.2-ci maddənin üçüncü cümləsində, 83.6-cı maddənin ikinci cümləsində, 84.1-ci maddənin ikinci cümləsində “35” rəqəmi “30” rəqəmi ilə əvəz edilmişdir.

 

[69] 2 iyun 2008-ci il tarixli 611-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 457) ilə 87.7.-ci maddə aşağıdakı redaksiyada ifadə edilmişdir.Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

87.7. Bu Məcəllənin 87.6-cı maddəsi ilə nəzərdə tutulmayan hallarda seçkiqabağı təşviqat materialları otaqlarda, binalarda, digər obyektlərdə yalnız göstərilən obyektlərin mülkiyyətçilərinin və ya sahiblərinin razılığı ilə yerləşdirilə bilər (asılma, yapışdırma yolu ilə və s.).

 

[70]  28 iyun 2005-ci il tarixli 957-IIQD nömrəli “Azərbaycan Respublikasının Seçki Məcəlləsinə əlavələr və dəyişikliklər edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik toplusu, 2005-ci il, № 7, maddə 584) ilə 88.1-ci maddəyə aşağıdakı məzmunda cümlə əlavə edilmişdir:

"Bu qadağa Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 47-ci maddəsinə uyğun tətbiq edilməlidir."

 

[71] 16 dekabr 2008-ci il tarixli 739-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 17 fevral 2009-cu il, № 37, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009-cu il, №02, maddə 44) ilə 88.7-ci maddənin birinci cümlədə “təqdimatla” sözü “hüquq mühafizə orqanlarına və ya” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 

16 dekabr 2008-ci il tarixli 739-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 17 fevral 2009-cu il, № 37, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009-cu il, №02, maddə 44) ilə 88.7-ci maddənin ikinci cümlədə “qeydə alınmış namizədə, siyasi partiyaya, siyasi partiyaların blokuna, referendum üzrə təşviqat qrupuna öz qərarı ilə xəbərdarlıq edir və ya qanunsuz təşviqat fəaliyyətinin qarşısının alınması barədə təqdimatla məhkəməyə müraciət edir” sözləri “təqsirli şəxslərin inzibati məsuliyyətə cəlb edilməsi üçün müvafiq tədbirlər görür” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[72] 2 iyun 2008-ci il tarixli 611-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 457) ilə 89.3-cü maddədə "90" rəqəmi "45" rəqəmi ilə əvəz edilmişdir.18 iyun 2010-cu il tarixli 1035-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 18 iyul 2010-cu il, № 153, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2010-cu il, № 07, maddə 592) ilə 89.3-cü maddənin birinci cümləsində “45” rəqəmi “35” rəqəmi ilə əvəz edilmişdir.

 

[73] 18 iyun 2010-cu il tarixli 1035-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 18 iyul 2010-cu il, № 153, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2010-cu il, № 07, maddə 592) ilə 90.6-cı maddə çıxarılmışdır. 

[74] 18 iyun 2010-cu il tarixli 1035-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 18 iyul 2010-cu il, № 153, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2010-cu il, № 07, maddə 592) ilə 90.7-ci maddəsinin birinci cümləsində “Seçki komissiyasının vəsaitini, habelə, teleradio” sözləri “Teleradio” sözü ilə əvəz edilmişdir.

 

[75] 2 iyun 2008-ci il tarixli 611-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 457) ilə 94.1-ci maddədə "110" rəqəmi "70" rəqəmi ilə əvəz edilmişdir. 

[76] 2 iyun 2008-ci il tarixli 611-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 457) ilə 96.4-cü maddədə "90" rəqəmi "65" rəqəmi ilə əvəz edilmişdir.

 

[77] 2 iyun 2008-ci il tarixli 611-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 457) ilə 96.5-ci maddədə "110" rəqəmi "70" rəqəmi ilə əvəz edilmişdir.18 iyun 2010-cu il tarixli 


Kataloq: wp-content -> uploads -> 2017

Yüklə 1,9 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   23
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə