Ümumi HİSSƏ BÖLMƏLƏR (Fəsillər)


Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik toplusu, 2007-ci il, № 7, maddə 712Yüklə 1,9 Mb.
səhifə22/23
tarix05.07.2018
ölçüsü1,9 Mb.
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   23
Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik toplusu, 2007-ci il, № 7, maddə 712) ilə 114.1-ci maddədə "Apellyasiya Məhkəməsinə" sözləri "apellyasiya instansiyası məhkəməsinə" sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[123] 16 dekabr 2008-ci il tarixli 739-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 17 fevral 2009-cu il, № 37, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009-cu il, №02, maddə 44) ilə 115.1.2-ci maddə yeni redaksiyada verilmişdir.Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

115.1.2. seçilmək məqsədi ilə özünün vəzifə və ya xidməti mövqeyindən imtiyaz kimi istifadə edənlər;

 

[124] 16 dekabr 2008-ci il tarixli 739-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 17 fevral 2009-cu il, № 37, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009-cu il, №02, maddə 44) ilə 115.1.21-ci maddənin sonunda nöqtə işarəsi nöqtəli vergül işarəsi ilə əvəz edilmişdir və yeni məzmunda 115.1.22-ci və 115.1.23-cü maddələr əlavə edilmişdir. 

[125] 16 dekabr 2008-ci il tarixli 739-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 17 fevral 2009-cu il, № 37, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009-cu il, №02, maddə 44) ilə 116-cı maddənin adında “Seçki komissiyaları tərəfindən cərimələrin” sözləri “Cərimələrin” sözü ilə əvəz edilmişdir.

 

[126] 16 dekabr 2008-ci il tarixli 739-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 17 fevral 2009-cu il, № 37, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009-cu il, №02, maddə 44) ilə 116-cı maddənin mətnində “cərimə tətbiq” sözləri “cərimənin tətbiqi üçün məhkəməyə müraciət” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 

[127]  4 mart 2004-cü il 856-IIQD nömrəli “Fövqəladə vəziyyət haqqında“ Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiqi ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikasının bəzi qanunvericilik aktlarına əlavələr və dəyişiklikləredilməsi və bəzi qanunvericilik aktlarının qüvvədən düşmüş hesab edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik toplusu, 2005-ci il, № 4, maddə 278) ilə Məcəllədən121.1-ci maddə çıxarılmışdır. Maddənin əvvəlki redaksiyasında deyilirdi:

“121.1. Azərbaycan Respublikasının ərazisində və ya onun ərazisinin 25 faizindən çoxunda hərbi və ya fövqəladə vəziyyət elan edildikdə, hərbi və ya fövqəladə vəziyyət zamanı, həmçinin hərbi və ya fövqəladə vəziyyətin ləğv edilməsindən sonra 3 ay müddətində referendum keçirilə bilməz.”

 

[128] 2 iyun 2008-ci il tarixli 611-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 457) ilə 127.2-ci maddəyə cümlə əlavə edilmişdir. 

[129] 2 iyun 2008-ci il tarixli 611-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 457) ilə 127.3-cü maddədə "72.2" rəqəmi "77.2" rəqəmi ilə əvəz edilmişdir.

 

[130] 2 iyun 2008-ci il tarixli 611-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 457) ilə 128.2.1-ci maddə yeni redaksiyada ifadə edilmişdir.Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

128.2.1. referendumun təyin edilməsi haqqında qərarın rəsmi dərc edildiyi günə olan şərti maliyyə vahidinin 2 min mislindən çox olmamaq şərti ilə, referendum üzrə təşviqat qruplarının üzvlərinin xüsusi vəsaiti;

 

[131] 18 iyun 2010-cu il tarixli 1035-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 18 iyul 2010-cu il, № 153, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2010-cu il, № 07, maddə 592) ilə 128.2.2-ci, 156.2.3-cü, 156.4.2-ci, 160-cı və 161-ci maddələr çıxarılmışdır. 

[132] 2 iyun 2008-ci il tarixli 611-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 457) ilə 128.2.3-cü maddə yeni redaksiyada ifadə edilmişdir.

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

128.2.3. referendumun təyin edilməsi haqqında qərarın rəsmi dərc edildiyi günə olan şərti maliyyə vahidinin vətəndaş üçün 100 mislindən və hüquqi şəxs üçün 2 min mislindən çox olmayan könüllü ianələr.

 

[133] 28 iyun 2005-ci il tarixli 957-IIQD nömrəli “Azərbaycan Respublikasının Seçki Məcəlləsinə əlavələr və dəyişikliklər edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik toplusu, 2005-ci il, № 7, maddə 584) ilə 128-ci maddədə "minimum əmək haqqının" sözləri "şərti maliyyə vahidinin" sözləri ilə, "5", "50", "100" rəqəmləri müvafiq olaraq "25", "250", "500" rəqəmləri ilə əvəz edilmişdir.2 iyun 2008-ci il tarixli 611-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 457) ilə 128.3-cü maddədən "referendumun təyin edilməsi haqqında qərarın rəsmi dərc edildiyi günə olan şərti maliyyə vahidinin" sözləri çıxarılsın, "mislindən" sözü "manatdan" sözü ilə, "25" rəqəmi "50" rəqəmi ilə, "250 min" sözləri "bir milyon" sözləri ilə, "500 min" sözləri "beş milyon" sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[134] 28 iyun 2005-ci il tarixli 957-IIQD nömrəli “Azərbaycan Respublikasının Seçki Məcəlləsinə əlavələr və dəyişikliklər edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik toplusu, 2005-ci il, № 7, maddə 584) ilə 130-cu maddədə "minimum əmək haqqının" sözləri "şərti maliyyə vahidinin" sözləri ilə, "2", "1", "50" rəqəmləri isə müvafiq olaraq "10", "5", "250" rəqəmləri ilə əvəz edilmişdir.2 iyun 2008-ci il tarixli 611-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 457) ilə 130-cu maddənin mətnində "mislindən" sözü "manatdan" sözü ilə əvəz edilmişdir, 130.1.1-130.1.3-cü maddələrdən "referendumun təyin edilməsi haqqında qərarın rəsmi dərc edildiyi günə olan şərti maliyyə vahidinin" sözləri çıxarılmışdır.

 

[135]  28 iyun 2005-ci il tarixli 957-IIQD nömrəli “Azərbaycan Respublikasının Seçki Məcəlləsinə əlavələr və dəyişikliklər edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik toplusu, 2005-ci il, № 7, maddə 584) ilə 139.2.1-ci, 170.2.2-ci, 204.1.1-ci və 240.2.1-ci maddələrə aşağıdakı sözlər əlavə edilmişdir: "və ya ləğv edildikdə, o şərtlə ki, həmin seçki məntəqələrində qeydə alınmış seçicilərin sayı seçki dairəsi üzrə qeydə alınmış seçicilərin ümumi sayının 1/4-dən çoxunu təşkil etsin.“

 

[136] 20 aprel 2012-ci il tarixli 327-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 12 may 2012-ci il, № 103, Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik toplusu, 2012-ci il, № 05, maddə 409) ilə 140-cı maddədə “20” rəqəmi “30” rəqəmi ilə əvəz edilmişdir. 

[137] 2 iyun 2008-ci il tarixli 611-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 457) ilə 148.5-ci maddədə "55" rəqəmi "25" rəqəmi ilə əvəz edilmişdir.

 

[138] 2 iyun 2008-ci il tarixli 611-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 457) ilə 155.2-ci maddəyə cümlə əlavə edilmişdir. 

[139] 28 iyun 2005-ci il tarixli 957-IIQD nömrəli “Azərbaycan Respublikasının Seçki Məcəlləsinə əlavələr və dəyişikliklər edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik toplusu, 2005-ci il, № 7, maddə 584) ilə 156-cı maddədə "minimum əmək haqqının" sözləri "şərti maliyyə vahidinin" sözləri ilə, "15", "2", "5", "100" rəqəmləri isə müvafiq olaraq "75", "10", "25", "500" rəqəmləri ilə əvəz edilmşdir.

2 iyun 2008-ci il tarixli 611-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 457) ilə 156-cı maddənin mətnində "mislindən" sözü "manatdan" sözü ilə əvəz edilmişdir, 156.1-ci maddədən "seçkilərin təyin edilməsi haqqında qərarın rəsmi dərc edildiyi günə müəyyənləşdirilən şərti maliyyə vahidinin" sözləri, 156.2.1-ci, 156.2.2-ci, 156.2.4-cü, 156.4.1-ci və 156.4.3-cü maddələrdən "seçkilərin təyin edilməsi haqqında qərarın rəsmi dərc edildiyi günə olan şərti maliyyə vahidinin" sözləri çıxarılmışdır

2 iyun 2008-ci il tarixli 611-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 457) ilə 156.1-ci maddədə "75" rəqəmi "500" rəqəmi ilə, 156.2.1-ci maddədə "10" rəqəmi "500" rəqəmi ilə, 156.2.2-ci maddədə "25" rəqəmi "150" rəqəmi ilə, 156.2.4-cü maddədə "500" rəqəmi "3000" rəqəmi ilə, "10" rəqəmi "50" rəqəmi ilə, 156.4.1-ci maddədə "50" rəqəmi "500" rəqəmi ilə, 156.4.3-cü maddədə "150" rəqəmi "3000" rəqəmi ilə, "25" rəqəmi "50" rəqəmi ilə əvəz edilmişdir.

 

[140] 28 iyun 2005-ci il tarixli 957-IIQD nömrəli “Azərbaycan Respublikasının Seçki Məcəlləsinə əlavələr və dəyişikliklər edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik toplusu, 2005-ci il, № 7, maddə 584) ilə 159-cu maddədə "minimum əmək haqqının" sözləri "şərti maliyyə vahidinin" sözləri ilə, “2”, “500”, “1”, “250”, “50” rəqəmləri müvafiq olaraq “10”, “2 min 500”, “5”, “1 min 250”, “250” rəqəmləri ilə əvəz edilmişdir.2 iyun 2008-ci il tarixli 611-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 457) ilə 159-cu maddənin mətnində "mislindən" sözü "manatdan" sözü ilə əvəz edilsin, 159.1.1-159.1.3-cü və 159.2.1-159.2.3-cü maddələrdə "seçkilərin təyin edilməsi haqqında qərarın rəsmi dərc edildiyi günə olan şərti maliyyə vahidinin" sözləri çıxarılmışdır.

 

[141]   28 iyun 2005-ci il tarixli 957-IIQD nömrəli “Azərbaycan Respublikasının Seçki Məcəlləsinə əlavələr və dəyişikliklər edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik toplusu, 2005-ci il, № 7, maddə 584) ilə 161-ci maddədə "ümumi sayının azı 3 faizinin səsini" sözləri "etibarlı hesab edilən səslərinin azı 3 faizini" sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[142] 01 fevral 2011-ci il tarixli 55-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 05 mart 2011-ci il, № 51, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, № 03, maddə 163) ilə 162.1-ci maddənin birinci cümləsində “Bu Məcəllənin 161-ci maddəsində nəzərdə tutulmayan namizəd” sözləri “Namizəd” sözü ilə əvəz edilmişdir. 

[143] 01 fevral 2011-ci il tarixli 55-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 05 mart 2011-ci il, № 51, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, № 03, maddə 163) ilə 162.2-ci maddədən “bu Məcəllənin 161-ci maddəsində nəzərdə tutulmayan namizədlərə” sözləri çıxarılmışdır.

 

[144] 01 fevral 2011-ci il tarixli 55-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 05 mart 2011-ci il, № 51, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, № 03, maddə 163) ilə 162.6-cı maddənin birinci cümləsindən “bu Məcəllənin 161-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş” sözləri, ikinci cümləsindən “bu Məcəllənin 161-ci maddəsində nəzərdə tutulmayan və” sözləri çıxarılmışdır. 

[145] 18 iyun 2010-cu il tarixli 1035-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 18 iyul 2010-cu il, № 153, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2010-cu il, № 07, maddə 592) ilə 164.1-ci maddədə “büdcə pul vəsaitinin qeydə alınmış namizəd, siyasi partiya, siyasi partiyaların bloku tərəfindən qaytarılması, habelə” sözləri “qeydə alınmış namizədə,” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[146] 18 iyun 2010-cu il tarixli 1035-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 18 iyul 2010-cu il, № 153, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2010-cu il, № 07, maddə 592) ilə 164.2-ci maddə və 164.3-cü maddə çıxarılmışdır. 

[147] 18 iyun 2010-cu il tarixli 1035-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 18 iyul 2010-cu il, № 153, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2010-cu il, № 07, maddə 592) ilə 164.4-cü maddədə “Bu Məcəllənin 161-ci maddəsində nəzərdə tutulmayan və bu Məcəllənin” sözləri “Bu Məcəllənin” sözləri ilə əvəz edilmişdir, “dövlət büdcəsinin vəsaitlərini, habelə” sözləri çıxarılmışdır.

 

[148] 18 iyun 2010-cu il tarixli 1035-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 18 iyul 2010-cu il, № 153, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2010-cu il, № 07, maddə 592) ilə 164.5-ci maddənin birinci cümləsində “164.3 və 164.4-cü maddələrində” sözləri “164.4-cü maddəsində” sözləri ilə əvəz edilmişdir, ikinci cümləsində “Bu Məcəllənin 161-ci maddəsində nəzərdə tutulmayan və bu Məcəllənin 164.3-cü və 164.4-cü maddələrində” sözləri “Bu Məcəllənin 164.4-cü maddəsində” sözləri ilə, “bu Məcəllənin 164.3-cü və 164.4-cü maddələrində” sözləri “bu Məcəllənin 164.4-cü maddəsində” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 

[149] 18 iyun 2010-cu il tarixli 1035-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 18 iyul 2010-cu il, № 153, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2010-cu il, № 07, maddə 592) ilə 164.7-ci, 164.8-ci, 191.2.2-ci, 193-cü və 194-cü maddələr çıxarılmışdır.

 

[150]  Bax: 39-cu istnad

 

[151] 2 iyun 2008-ci il tarixli 611-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 457) ilə 170.3-cü maddə əlavə edilmişdir. 

[152] 20 aprel 2012-ci il tarixli 327-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 12 may 2012-ci il, № 103, Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik toplusu, 2012-ci il, № 05, maddə 409) ilə 171.2-ci maddədə “48” rəqəmi “24” rəqəmi ilə əvəz edilmişdir.

 

[153] 2 iyun 2008-ci il tarixli 611-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 457) ilə 181.1-ci maddədə "45" rəqəmi "40" rəqəmi ilə əvəz edilmişdir. 

[154] 2 iyun 2008-ci il tarixli 611-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 457) ilə 182.3-cü maddədə "55" rəqəmi "25" rəqəmi ilə əvəz edilmişdir.

 

[155] 2 iyun 2008-ci il tarixli 611-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 457) ilə 189.2-ci maddəyə cümlə əlavə edilmişdir.2 iyun 2008-ci il tarixli 611-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 457) ilə 189.2-ci maddədə "vaxtının ümumi həcminin 1/3 hissəsi" sözləri "vaxtı" sözü ilə əvəz edilmişdir.

 

[156] 28 iyun 2005-ci il tarixli 957-IIQD nömrəli “Azərbaycan Respublikasının Seçki Məcəlləsinə əlavələr və dəyişikliklər edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik toplusu, 2005-ci il, № 7, maddə 584) ilə 191-ci maddədə "minimum əmək haqqının" sözləri "şərti maliyyə vahidinin" sözləri ilə, "200 min" sözləri "1 milyon" sözləri ilə əvəz edilmişdir. 

[157] 28 iyun 2005-ci il tarixli 957-IIQD nömrəli “Azərbaycan Respublikasının Seçki Məcəlləsinə əlavələr və dəyişikliklər edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik toplusu, 2005-ci il, № 7, maddə 584) ilə 192-ci maddədə "minimum əmək haqqının" sözləri "şərti maliyyə vahidinin" sözləri ilə, "2", "500", "1", "250", "50" rəqəmləri "10", "2500", "5", "1250", "250" rəqəmləri ilə əvəz edilmişdir.

 

2 iyun 2008-ci il tarixli 611-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 457) ilə 192-ci maddənin mətnində "mislindən" sözü "manatdan" sözü ilə əvəz edilmişdir, 192.1.1-ci maddədə "seçkilərin təyin edilməsi haqqında qərarın rəsmi dərc edildiyi günə olan" və "şərti maliyyə vahidinin" sözləri, 192.1.2-ci və 192.1.3-cü maddələrdə "seçkilərin təyin edilməsi haqqında qərarın rəsmi dərc edildiyi günə olan şərti maliyyə vahidinin" sözləri çıxarılmışdır. 

[158]  28 iyun 2005-ci il tarixli 957-IIQD nömrəli “Azərbaycan Respublikasının Seçki Məcəlləsinə əlavələr və dəyişikliklər edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik toplusu, 2005-ci il, № 7, maddə 584) ilə 194-cü maddədə "ümumi sayının azı 5 faizinin səsini" sözləri "etibarlı hesab edilən səslərinin azı 3 faizini" sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[159] 01 fevral 2011-ci il tarixli 55-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 05 mart 2011-ci il, № 51, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, № 03, maddə 163) ilə 195.1-ci maddədə “Bu Məcəllənin 194-cü maddəsində nəzərdə tutulmayan prezidentliyə namizəd” sözləri “Prezidentliyə namizəd” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 

[160] 01 fevral 2011-ci il tarixli 55-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 05 mart 2011-ci il, № 51, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, № 03, maddə 163) ilə 195.2-ci maddədən “bu Məcəllənin 194.1-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş” sözləri çıxarılmşdır.

 

[161] 01 fevral 2011-ci il tarixli 55-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 05 mart 2011-ci il, № 51, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, № 03, maddə 163) ilə 195.6-cı maddədən “bu Məcəllənin 194-cü maddəsində nəzərdə tutulmayan,” sözləri çıxarılmşdır. 

[162] 18 iyun 2010-cu il tarixli 1035-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 18 iyul 2010-cu il, № 153, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2010-cu il, № 07, maddə 592) ilə 197.1-ci maddədə “büdcə pul vəsaitinin qeydə alınmış namizəd tərəfindən qaytarılması, habelə” sözləri çıxarılmışdır.

 

[163] 18 iyun 2010-cu il tarixli 1035-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 18 iyul 2010-cu il, № 153, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2010-cu il, № 07, maddə 592) ilə 197.2-ci, 197.3-cü, 197.5-ci, 197.6-cı, 225.1.3-cü, 225.5.2-ci və 229-cu maddələr çıxarılmışdır. 

[164]  28 iyun 2005-ci il tarixli 957-IIQD nömrəli “Azərbaycan Respublikasının Seçki Məcəlləsinə əlavələr və dəyişikliklər edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik toplusu, 2005-ci il, № 7, maddə 584) ilə 203.1-ci maddədə "14" rəqəmi "10" rəqəmi ilə əvəz edilsin, "üçün" sözündən sonra "Konstitusiyanın 102-ci maddəsinə uyğun olaraq" sözləri əlavə edilmişdir.

 

[165]   Bax:  39-cu istinad

 

[166] 11 noyabr 2003-cü il tarixli 516-IIQD nömrəli “Azərbaycan Respublikasının Seçki Məcəlləsinə dəyişiklik edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu  (Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik toplusu, 2003-cü il, № 12, maddə 680 ) ilə  Məcəllənin 209.2-ci maddəsində “3000” rəqəmi “600” rəqəmi ilə əvəz edilmişdir. 

23 dekabr 2005-ci il tarixli 35-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( “Azərbaycan” qəzeti, 29 dekabr 2005-ci il, Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik toplusu, 2005-ci il, № 12, maddə 1091) ilə Məcəllənin 209.2-ci maddəsində "müəyyən edilmiş minimum əməkhaqqının 600 mislində aylıq əməkhaqqı" sözləri "15000 manat (yeni manat miqyasında) məbləğində aylıq vəzifə maaşı" sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

2 iyun 2008-ci il tarixli 611-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 457) ilə 209.2-ci maddədə mötərizədə verilmiş "yeni manat miqyasında" sözləri çıxarılmışdır. 

[167] 8 iyun 2004-cü il tarixli 685-IIQD nömrəli “Azərbaycan Respublikasının Seçki Məcəlləsinə əlavə edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu  (Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik toplusu, 2004-cü il, № 6, maddə 416 ) ilə  Məcəlləyə 211.4-cü maddə əlavə edilmişdir.

30 dekabr 2004-cü il 819-IIQD nömrəli  “Azərbaycan Respublikasının bəzi qanunvericilik aktlarına əlavələr və dəyişikliklər edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik toplusu, 2005-ci il, № 2, maddə 62)  211.4-cü maddənin birinci cümləsi çıxarılmışdır. Maddənin əvvəlki redaksiyasında deyilirdi:

211.4 Yeni yaradılmış, təkrar seçki keçirilmiş, birləşmiş yaxud ayrılmış bələdiyyələrin səlahiyyət müddətinin hesablanması səsvermənin keçirildiyi gündən başlanır və ölkə üzrə yeni seçilən bələdiyyələrin birinci iclas günü başa çatır. Ölkə üzrə bələdiyyə seçkilərinin keçirilməsinə 6 aydan az müddət qalarsa, yeni yaradılmış, birləşmiş, yaxud ayrılmış bələdiyyələrə seçkilər ölkə üzrə bələdiyyələrə seçkilər zamanı keçirilir.

5 mart 2010-cu il tarixli 972-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu


Kataloq: wp-content -> uploads -> 2017

Yüklə 1,9 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   23
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə