Ümumi HİSSƏ BÖLMƏLƏR (Fəsillər)


(“Azərbaycan” qəzeti, 17 aprel 2010-cu il, № 81, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2010-cu il, № 04, maddə 276) iləYüklə 1,9 Mb.
səhifə23/23
tarix05.07.2018
ölçüsü1,9 Mb.
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   23
 (“Azərbaycan” qəzeti, 17 aprel 2010-cu il, № 81, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2010-cu il, № 04, maddə 276) ilə 211.4-cü maddədə “yaxud ayrılmış” sözləri “ayrılmış, yaxud vaxtından əvvəl buraxılmış” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

30 aprel 2013-cü il tarixli 632-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Respublika” qəzeti, 13 iyun 2013-cü il, № 127; Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2013-cü il, № 06, maddə 592) ilə 211.4-cü maddədə “qalarsa,” sözündən sonra “bu Məcəllənin 243.0.2-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş hallarda, habelə” sözləri əlavə edilmişdir. 

[168] 30 aprel 2013-cü il tarixli 632-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Respublika” qəzeti, 13 iyun 2013-cü il, № 127; Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2013-cü il, № 06, maddə 592) ilə yeni məzmunda 211.5-ci maddə əlavə edilmişdir.

 

[169] 2 iyun 2008-ci il tarixli 611-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 457) ilə 216.5-ci maddədə "55" rəqəmi "25" rəqəmi ilə əvəz edilmişdir.18 iyun 2010-cu il tarixli 1035-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 18 iyul 2010-cu il, № 153, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2010-cu il, № 07, maddə 592) ilə 148.5-ci, 182.3-cü və 216.5-ci maddələrdə “25” rəqəmi “20” rəqəmi ilə əvəz edilmişdir.

 

[170] 2 iyun 2008-ci il tarixli 611-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 457) ilə 224.2-ci maddəyə cümlə əlavə edilmişdir. 

[171]  28 iyun 2005-ci il tarixli 957-IIQD nömrəli “Azərbaycan Respublikasının Seçki Məcəlləsinə əlavələr və dəyişikliklər edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik toplusu, 2005-ci il, № 7, maddə 584) ilə 225.1.1-ci maddədə "2", "1500", "1", "500", "250", "150" rəqəmləri müvafiq olaraq "10", "7 min 500", "5", "2 min 500", "1 min 250", "750" rəqəmləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[172]  28 iyun 2005-ci il tarixli 957-IIQD nömrəli “Azərbaycan Respublikasının Seçki Məcəlləsinə əlavələr və dəyişikliklər edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik toplusu, 2005-ci il, № 7, maddə 584) ilə 225.1.2-ci maddədə "1500", "1", "750", "500", "250", "100" rəqəmləri müvafiq olaraq "7 min 500", "5", "3 min 750", "2 min 500", "1 min 250", "500" rəqəmləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[173]  28 iyun 2005-ci il tarixli 957-IIQD nömrəli “Azərbaycan Respublikasının Seçki Məcəlləsinə əlavələr və dəyişikliklər edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik toplusu, 2005-ci il, № 7, maddə 584) ilə 225.1.4-cü maddədə "100" rəqəmi "500" rəqəmi ilə əvəz edilmişdir.

 

[174]  28 iyun 2005-ci il tarixli 957-IIQD nömrəli “Azərbaycan Respublikasının Seçki Məcəlləsinə əlavələr və dəyişikliklər edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik toplusu, 2005-ci il, № 7, maddə 584) ilə 225.1.5-ci maddədə "2", "1500", "750", "500", "250", "150" rəqəmləri müvafiq olaraq "10", "7 min 500", "3 min 750", "2 min 500", "1 min 250", "750" rəqəmləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[175]  28 iyun 2005-ci il tarixli 957-IIQD nömrəli “Azərbaycan Respublikasının Seçki Məcəlləsinə əlavələr və dəyişikliklər edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik toplusu, 2005-ci il, № 7, maddə 584) ilə 225.2-ci maddədə "10", "7500", "5000", "2500", "1500", "1000" rəqəmləri müvafiq olaraq "50", "37 min 500", "25 min", "12 min 500", "7 min 500", "5 min" rəqəmləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[176]  28 iyun 2005-ci il tarixli 957-IIQD nömrəli “Azərbaycan Respublikasının Seçki Məcəlləsinə əlavələr və dəyişikliklər edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik toplusu, 2005-ci il, № 7, maddə 584) ilə 225.5.1-ci maddədə "50" rəqəmi "250" rəqəmi ilə əvəz edilmişdir.

 

[177]  28 iyun 2005-ci il tarixli 957-IIQD nömrəli “Azərbaycan Respublikasının Seçki Məcəlləsinə əlavələr və dəyişikliklər edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik toplusu, 2005-ci il, № 7, maddə 584) ilə 225.5.3-cü maddədə "150" və "5" rəqəmləri müvafiq olaraq "750" və "25" rəqəmləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[178] 28 iyun 2005-ci il tarixli 957-IIQD nömrəli “Azərbaycan Respublikasının Seçki Məcəlləsinə əlavələr və dəyişikliklər edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik toplusu, 2005-ci il, № 7, maddə 584) ilə 225-ci maddədə "minimum əmək haqqının" sözləri "şərti maliyyə vahidinin" sözləri ilə, 225.6-cı maddədə "100" rəqəmi "500" rəqəmi ilə əvəz edilmişdir. 

2 iyun 2008-ci il tarixli 611-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 457) ilə 225-ci maddənin mətnində "mislindən" sözü "manatdan" sözü ilə əvəz edilmişdir, 225.1.1-ci, 225.1.2-ci, 225.1.4-cü, 225.1.5-ci, 225.2-ci, 225.5.1-ci, 225.5.3-cü, 225.6-cı maddələrdən "seçkilərin təyin edilməsi haqqında qərarın rəsmi dərc edildiyi günə olan şərti maliyyə vahidinin" sözləri çıxarılmışdır.

 

[179] 28 iyun 2005-ci il tarixli 957-IIQD nömrəli “Azərbaycan Respublikasının Seçki Məcəlləsinə əlavələr və dəyişikliklər edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik toplusu, 2005-ci il, № 7, maddə 584) ilə 228-ci maddədə "minimum əmək haqqının" sözləri "şərti maliyyə vahidinin" sözləri ilə, "500", "50", "2", "1", "50" rəqəmləri müvafiq olaraq "2 min 500", "250", "10", "5", "250" rəqəmləri ilə əvəz edilmişdir. 

[180] 18 iyun 2010-cu il tarixli 1035-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 18 iyul 2010-cu il, № 153, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2010-cu il, № 07, maddə 592) ilə 230-cu maddənin birinci cümləsində “dairə seçki komissiyasının” sözləri “bələdiyyənin” sözləri ilə, “bu seçki komissiyasına” sözləri “həmin bələdiyyəyə” sözləri ilə əvəz edilmişdir, həmin maddənin ikinci cümləsi çıxarılmışdır, üçüncü cümlədə “Mərkəzi Seçki Komissiyasının və ya” sözləri çıxarılmışdır və “onların” sözü “onun” sözü ilə əvəz edilmişdir.

 

2 iyun 2008-ci il tarixli 611-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 457) ilə 228-ci maddənin mətnində "mislindən" sözü "manatdan" sözü ilə əvəz edilmişdir, 228.1.1-ci, 228.1.2-ci, 228.1.3-cü, 228.2.1-ci, 228.2.2-ci və 228.2.3-cü maddələrdən "seçkilərin təyin edilməsi haqqında qərarın rəsmi dərc edildiyi günə olan şərti maliyyə vahidinin" sözləri çıxarılmışdır. 

[181]  28 iyun 2005-ci il tarixli 957-IIQD nömrəli “Azərbaycan Respublikasının Seçki Məcəlləsinə əlavələr və dəyişikliklər edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik toplusu, 2005-ci il, № 7, maddə 584) ilə 230-cu maddələrdə "ümumi sayının azı 3 faizinin səsini" sözləri "etibarlı hesab edilən səslərinin azı 3 faizini" sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[182] 18 iyun 2010-cu il tarixli 1035-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 18 iyul 2010-cu il, № 153, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2010-cu il, № 07, maddə 592) ilə 233.1-ci və 233.2-ci maddələrdə “büdcə və” sözləri çıxarılmışdır. 

[183] 18 iyun 2010-cu il tarixli 1035-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 18 iyul 2010-cu il, № 153, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2010-cu il, № 07, maddə 592) ilə 233.3-cü maddədə “dövlət və” sözləri və “müvafiq olaraq dairə seçki komissiyasının və ya” sözləri çıxarılmışdır.

 

[184] 18 iyun 2010-cu il tarixli 1035-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 18 iyul 2010-cu il, № 153, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2010-cu il, № 07, maddə 592) ilə 233.4-cü maddədə “Mərkəzi Seçki Komissiyası,” sözləri və “dövlət və” sözləri çıxarılmışdır. 

[185] 18 iyun 2010-cu il tarixli 1035-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 18 iyul 2010-cu il, № 153, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2010-cu il, № 07, maddə 592) ilə 233.7-ci maddədə “seçki komissiyaları,” sözləri çıxarılmışdır.

 

[186] 18 iyun 2010-cu il tarixli 1035-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 18 iyul 2010-cu il, № 153, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2010-cu il, № 07, maddə 592) ilə 233.8-ci maddə çıxarılmışdır. 

[187] Bax:  39-cu istinad

 

2 iyun 2008-ci il tarixli 611-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 457) ilə 240.2.1-ci maddə yeni redaksiyada ifadə edilmişdir.Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

240.2.1. bələdiyyə üzrə səsvermə zamanı səsvermənin nəticələri etibarsız sayılmış seçki məntəqələrinin sayı həmin bələdiyyənin ərazisində olan seçki məntəqələrinin ümumi sayının 2/5 hissəsindən çoxunu təşkil etdikdə və ya ləğv edildikdə, o şərtlə ki, həmin seçki məntəqələrində qeydə alınmış seçicilərin sayı seçki dairəsi üzrə qeydə alınmış seçicilərin ümumi sayının 1/4-dən çoxunu təşkil etsin.

 

[188] 20 aprel 2012-ci il tarixli 327-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 12 may 2012-ci il, № 103, Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik toplusu, 2012-ci il, № 05, maddə 409) ilə 241-ci maddənin birinci cümləsində “30” rəqəmi “25” rəqəmi ilə əvəz edilmişdir. 

[189] 30 aprel 2013-cü il tarixli 632-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Respublika” qəzeti, 13 iyun 2013-cü il, № 127; Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2013-cü il, № 06, maddə 592) ilə 243-cü maddənin mətni yeni redaksiyada verilmişdir.Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

Bu Məcəllənin 240-cı maddəsinə əsasən bələdiyyə seçkiləri baş tutmazsa və ya etibarsız sayılarsa, Mərkəzi Seçki Komissiyasının qərarı ilə təkrar seçkilər keçirilir.

 

[190] 2 iyun 2008-ci il tarixli 611-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 457) ilə Secki Məcəlləsinin 1A, 2A və 3A saylı əlavələrində imza toplandıqdan sonra imza vərəqələrinin imzalanması üçün nəzərdə tutulan sətirdə "namizəd" sözü müvafiq olaraq "namizədin, siyasi partiyaların, siyasi partiyalar blokunun səlahiyyətli nümayəndəsi" sözləri ilə əvəz edilmişdir.
Kataloq: wp-content -> uploads -> 2017

Yüklə 1,9 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   23
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə