Universitatea „babeş-bolyai” cluj-napoca


UNITATEA 2. Contabilitatea rezultatului exerciţiuluiYüklə 1,9 Mb.
səhifə5/22
tarix31.10.2017
ölçüsü1,9 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22

UNITATEA 2. Contabilitatea rezultatului exerciţiului

OBIECTIVE

a) Definirea noţiunilor de rezultat al exerciţiului curent şi de rezultat reportat;

b) Contabilizarea operaţiilor privind rezultatul exerciţiului curent şi rezultatul reportat.NOŢIUNI CHEIE

Rezultatul exerciţiului curent, rezultatul reportat, profit, pierdere, repartizarea profitului, acoperirea pierderilor


CONŢINUTUL UNITĂŢII
2.1. Contabilitatea rezultatului exerciţiului curent

Din punct de vedere contabil rezultatul exerciţiului reprezintă „Diferenţa între veniturile şi cheltuielile unui exerciţiu, putând fi favorabilă (profit) sau nefavorabilă (pierdere)”.6

Planurile de conturi generale în vigoare, au instituit pentru contabilizarea rezultatelor economico-financiare curente ale exerciţiului conturile:

A. Contul 121 „Profit şi pierdere” care la sfârşitul exerciţiului financiar poate prezenta:

a) sold creditor, în ipoteza în care veniturile exerciţiului sunt mai mari decât cheltuielile;

b) sold debitor, în ipoteza inversă. Prin urmare în debitul contului se înregistrează, cu ocazia închiderii, cheltuielile reflectate cu ajutorul conturilor din clasa a VI-a, iar în creditul său se înregistrează veniturile reflectate ajutorul conturilor din clasa a VII-a din Planul de Conturi General.

Indiferent de natura soldului (creditor sau debitor), acesta se preia în bilanţ, cu semnul plus (dacă este creditor) sau minus (dacă este pierdere) la rubrici (posturi bilanţiere) distincte din structura capitalurilor proprii.

Contul 121 “Profit şi pierdere” are practic două “momente” distincte de funcţionare, şi anume:

1) La sfârşitul exerciţiului financiar expirabil (N), când se închid conturile de venituri şi cheltuieli.

2) În exerciţiul financiar N+1, la momentul închiderii contului 121 “Profit şi pierdere” aferent exerciţiului financiar N, pe baza hotărârii Adunării generale a asociaţilor sau acţionarilor.

La acest “moment”, corespondenţele contabile “standard” ale contului 121 “Profit şi pierdere” diferă în funcţie de natura rezultatului aferent exerciţiului N, şi anume:


2.1) În cazul în care rezultatul exerciţiului N se concretizează în profit, contul 121 “Profit şi pierdere” se închide, în exerciţiul financiar următor, prin formula contabilă:
121 “Profit şi pierdere” = 129 “Repartizarea profitului” S1,
iar apoi conturile 121 şi 129 se “curăţă”, în cazul în care în exerciţiul expirat N rezultatul nu a fost trecut într-un analitic distinct. Această “curăţire” porneşte de la faptul că în exerciţiul curent conturile 121 şi 129 trebuie să pornească de la “zero”, adică sumele înscrise în debitul şi în cerditul acestor conturi trebuie să nu fie influenţate de realizările anului precedent. Prin urmare se mai fac următoarele înregistrări:
121 “Profit şi pierdere” = 121 “Profit şi pierdere” S1 (în roşu)

129 “Repartizarea profitului” = 129 “Repartizarea profitului” S1 (în roşu)


2.2) În cazul în care rezultatul exerciţiului N se concretizează în pierdere, adunarea generală a asociaţilor sau acţionarilor poate hotărî:

a) Reportarea pierderii pentru exerciţiile financiare următoare, caz în care contul 121 „Profit şi pierdere” se închide prin formula contabilă:

117 “Rezultatul reportat” = 121 “Profit şi pierdere” S2

b) Acoperirea pierderii din rezerve şi/sau din capitalul social, caz în care contul 121 “Profit şi pierdere” se închide prin formula contabilă:


% = 121 “Profit şi pierdere” S5

106x “Rezerve” S3

1012 “Capital subscris vărsat” S4
Profitul net realizat într-un exerciţiu financiar (N) se repartizează potrivit reglementărilor legale şi/sau statutare, iar în lipsa acestora, potrivit hotărârii Adunării generale a asociaţilor sau acţionarilor, întrunită în şedinţă ordinară pentru aprobarea bilanţului, în cel mult trei luni de la încheierea exerciţiului financiar.
B. Întrucât în bilanţul supus aprobării Adunării generale profitul trebuie să figureze, potrivit normelor contabile în vigoare, ca post bilanţier distinct în structura capitalurilor proprii, s-a impus instituirea unui cont de repartizare a profitului care să corecteze în bilanţ profitul repartizat pe destinaţiile supuse aprobării Adunării generale. Acest cont este 129 “Repartizarea profitului”.


 • Fiind un cont de repartizare pe diferite destinaţii a sporului de mijloace economice (active patrimoniale) având ca sursă de provenienţă profitul, contul 129 “Repartizarea profitului” este un cont de activ, după soldul pe care-l prezintă la “momentul” închiderii exerciţiului financiar la care se referă.

 • În bilanţ însă, soldul contului 129 “Repartizarea profitului” este preluat la o rubrică (post bilanţier) distinctă, din structura capitalurilor proprii, pentru a putea asigura imaginea fidelă a acestora.

Destinaţia profitului net repartizat reflectat cu ajutorul contului 129 “Repartizarea profitului sunt:

1) La regiile autonome, societăţile/companiile naţionale şi societăţile cu capital integral sau majoritar de stat (începând cu exerciţiul financiar 2001):7

 1. constituirea de rezerve legale, în proporţie de 5% din profitul contabil neinfluenţat cu cheltuiala cu impozitul pe profit, până la limita de 20% din capitalul social, respectiv, patrimoniul regiei;

 2. acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi;

 3. alte rezerve constituite ca surse proprii de finanţare, aferente profitului rezultat din vânzări de active, respectiv facilităţilor fiscale la impozitul pe profit;

 4. alte repartizări prevăzute de lege;

 5. până la 10% pentru participarea salariaţilor la profit;

 6. minimum 50% din profitul contabil net, ca vărsăminte la bugetul de stat, în cazul regiilor autonome, ori dividende, în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat;

 7. profitul nerepartizat la lit.a) – f) se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare.

2) La celelalte unităţi patrimoniale, respectiv societăţi comerciale cu capital integral sau majoritar privat, repartizarea profitului net se face conform contractelor de societate şi/sau statutelor, iar în lipsa unor prevederi statutare, potrivit hotărârii adunării generale a asociaţilor sau acţionarilor.

În contextul acestor reglementări, corespondenţele contabile “standard” ale contului 129 “Repartizarea profitului” sunt următoarele:


Se debitează la sfârşitul exerciţiului curent cu profitul repartizat, prin formula contabilă:

129 “Repartizarea profitului” = %

1061 “Rezerve legale”

117 “Rezultatul reportat”

Se creditează în anul următor în momentul închiderii, în corespondenţă cu contul 121, aşa cum s-a arătat mai sus.

Notă: În contul 117 “Rezultatul reportat” se vor înregistra toate repartizările propuse, altele decât cele pentru constituirea rezervelor legale, precum a se evita înregistrarea repartizărilor de profituri în datorii. După aprobarea Situaţiilor financiare anuale, profitul reportat, dar destinat plăţii dividendelor, spre exemplu, se va înregistra prin formula contabilă:

117 “Rezultatul reportat” = 457 “Dividende de plată”

iar apoi se va reţine impozitul pe dividende de 10%:

457 “Dividende de plată” = 446 “Alte impozite, taxe şi

vărsăminte asimilate”

Modalităţile de acoperire a pierderilor sunt, cu respectarea succesiunii următoare: 1. din profitul anilor precedenţi amânat la repartizare, din profitul următorilor 5 ani;

 2. din rezerve;

 3. din capitalul social.


2.2. Contabilitatea rezultatului reportat

Repartizarea profiturilor sau acoperirea pierderilor trebuie supusă aprobării adunării generale a acţionarilor sau asociaţilor. În practică, pot să apară cazuri când adunarea generală nu a repartizat parţial sau integral profitul sau nu s-a hotărât asupra modului de acoperire a pierderilor, aceste sume rămânând în aşteptare. Ele formează rezultatul reportat, a cărui contabilitate se ţine cu ajutorul contului bifuncţional 117 “Rezultatul reportat”. Acest cont poate avea la un moment dat: • fie sold creditor, reprezentând profiturile (beneficiile) reportate din exerciţiile financiare precedente;

 • fie sold debitor, reprezentând pierderile reportate din exerciţiile financiare precedente.

Indiferent însă de natura soldului (creditor sau debitor), în contul anual de bilanţ patrimonial acesta se preia cu semnul plus (profit) sau minus (pierdere) în structura capitalurilor proprii, rubrica (postul bilanţier) “Rezultatul reportat”.Yüklə 1,9 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə