Universitatea de stat din moldova


Proiecte pentru tineri cercetătoriYüklə 3,4 Mb.
səhifə18/32
tarix01.11.2017
ölçüsü3,4 Mb.
#24692
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   32

7.1.1. Proiecte pentru tineri cercetători.

 1. Programul „Academic Fellowship Program”.

 2. Academic Fellowship Project (AFP) este implementat şi finanţat de Open Society Institute. AFP are ca obiective să contribuie la reforma învăţământului superior în regiunea Europei Centrale şi Eurasia şi să creeze reţele academice locale, regionale şi globale. Programul AFP utilizează două strategii de colaborare pentru a atinge obiectivele propuse, şi anume: 1) susţinerea catedrelor progresive în îmbunătăţirea cadrului academic, în speranţa că acestea ar putea deveni modele de reformă şi creativitate în regiune; şi 2) susţinerea lectorilor / potenţialelor cadre academice locale, prin promovarea întoarcerii acestora în ţară, încadrarea în mediul academic şi promovarea dezvoltării profesionale.

 3. Catedra DIDREE a fost acceptată ca partener al programului în 2009. Beneficiile programului pot fi sumate la următoarele:

 4. Colaborarea unui profesor din străinătate, care este disponibil să colaboreze cu membrii catedrei la revizuirea curriculei, metodologiei de predare, publicaţii în reviste de drept din străinătate şi alte necesităţi ale catedrei. Metoda de lucru – sunt asigurate până la 3 vizite pe an a câte o săptămână, pe parcursul cărora oricare membru al catedrei, cât şi de la alte catedre, poate avea o discuţie separată cu profesorul respectiv sau participa la evenimentele (seminare, mese rotunde etc.) organizate în cadrul programului.

 5. Susţinerea membrilor catedrei (minimum 2), care şi-au făcut studiile (masterat sau doctorat) în universităţi din occident, prin oferirea unei bursei, posibilităţii de a participa la două întâlniri anuale pe subiecte academice şi dezvoltare curriculară, susţinerea unei vizite de documentare sau participare la o conferinţă academică;

 6. Suport financiar pentru procurarea materialelor didactice pentru catedră (cărţi, copii pentru cursuri).

 7. Posibilitatea unei vizite de schimb de experienţă a 3 membri ai catedrei la oricare din catedrele parteneri ai programului AFP.

 8. Posibilitatea unui suport financiar pentru dezvoltarea catedrei (bibliotecii, revizuirea cursurilor, metodologiei de predare, crearea de cursuri noi, crearea programelor de masterat sau doctorat etc.).

 9. The membri ai catedrei sunt bursieri în cadrul programului (anul academic 2009-2010 şi anul academic 2010-2011). La începutul anului academic 2010 trei membri ai catedrei au efectuat o vizită de studiu la Universitatea Americană din Bishkek, Kyrgyzstan, unde au făcut schimb de experienţă cu profesorii de la facultatea de drept.

 10. Pentru informaţie adiţională despre programul AFP: http://www.soros.org/initiatives/hesp/focus/afp

 11. Proiect European Comun „Tempus-Tacis”, Nr. CD JEP-23153-2002, perioada 2004-2007. Crearea unui master în domeniul Dreptului şi Gestiunii vinului şi a viţei de vie. Universitatea Montesquieu, Bordeaux (Franţa) şi la Universitatea Publica din Navarra, Pamplona (Spania) şi USM.

 12. Sârcu Diana. Programul Comun al Consiliului Europei şi Comisiei Europene privind sporirea in­de­pen­den­ţei, transparenţei şi eficienţei justiţiei în Republica Moldova. Consolidarea cooperării juridice inter­na­ţionale. Ministerul Justiţiei al RM. Rezultat: Elaborarea şi publicarea Ghidului cu privire la coo­perarea juridică internaţională, bilingv român-englez, total 220 pagini, coautorat. Perioada: 2006-2010.

 13. Sârcu Diana. Programul Comun al Consiliului Europei şi Comisiei Europene privind sporirea inde­pen­den­ţei, transparenţei şi eficienţei justiţiei în Republica Moldova. Protecţia drepturilor omului. Marea Bri­tanie. Rezultat: Elaborarea şi publicarea Ghidului privind libertatea de exprimare pentru judecători şi jurnalişti din Republica Moldova, 208 pagini, contribuţie. Perioada: 2006-2010.

 14. Proiect European Comun „Tempus-Tacis”, Nr. CD JEP-23153-2002, perioada 2004-2007. Crearea unui master în domeniul Dreptului şi Gestiunii vinului şi a viţei de vie. Universitatea Montesquieu, Bord­e­aux ( Franţa) şi la Universitatea Publica din Navarra, Pamplona (Spania) şi USM.

 15. Academic Fellowship Program, Higher Education Support Program, Open Society Institute, perioada 2009-2010.

 16. Casian Iana. Program “Oportunitati de finantare pentru IMM-uri. Realitati si perspective.” in cadrul proiectului “Consolidare a fondurilor de garantare a creditelor” prin intermediul programului Know-how Exchange Programme ( KEP), organizata de Organizatia pentru Dezvoltarea Intreprinderilor Mari si Mijlocii, 18.11.2009.

 17. Lazăr Diana. Bursiera si Returning Scholar in cadrul Academic Fellowship Program, Higher Education Support Program, Open Society Institute, 2009-2010

 18. Burac Victor. Proiecutl AFP (Academic Fellowship Project) finanţat de Open Society Institute (Budapesta, Ungaria). Elaborarea unui studiu (Fellowship project) pe tema „Comparative legal review of the regulatory framework for overindebtness and the remedies and policies to counteract its effects and impact” (Stidiu legal comparat al regimului regulatoriu al supraîndatorării şi remediilor şi politicilor pentru contracararea efectelor şi impactului acesteia), 2010.

 19. Burac Victor. proiecutlui AFP (Academic Fellowship Project) finanţat de Open Society Institute (Budapesta, Ungaria). Elaborarea unui studiu (Fellowship project) pe tema „International Trade and Human Rights – a Legal Perspective” (Comerţul Internaţional şi Drepturile Omului – perspective de drept), 2010.

 20. Lazăr Diana. Bursiera si Returning Scholar in cadrul Academic Fellowship Program, Higher Education Support Program, Open Society Institute, 2010-2011.

 21. Lazăr Diana. Bursa pentru dezvoltarea profesionala pentru participarea la Scoala de vara a Universitatii Central Europene, Budapesta 7-18 iunie 2010, Academic Fellowship Program, Higher Education Support Program, Open Society Institute.

 22. Cojocaru Violeta, Suceveanu Natalia, Lazăr Diana. Grant pentru organizarea vizitei de studiu la Uni­ver­sitatea Americana din Asia Centrala, Bishkek, Kirghistan, 27 septembrie -1 octombrie 2010.


7.2. Lista lucrărilor apărute în edituri străine.

7.2.1. Monografii.

2007

 1. Osmochescu Nicolae. Aspecte teoretice şi practice ale teritoriului de stat şi frontierelor în dreptul internaţional. Ed. AXA, or. Botoşani, 2007. 295 pag. 9,25 c.a.

 2. Ciobanu Rodica. Cercetarea interdisciplinară ca metodologie a ştiinţelor. (Cazul filosofiei dreptului).- Monografie, Editura Lumen, Iaşi 2007, 1,3 c.a.

 3. Zaharia Victor, Van Kalmthout A.M., Durnescu I., Popa V. Probation in Europe. Moldova. Wolf Legal Publishers (WLP), Netherlands, 2008, 1180 p. 2,0c.a.

 4. Golubenco Gh., Neicuţescu O. Expertiza criminalistică: realităţi şi perspective. Bacău: Bistriţa, 2009. 156 p., 9,4 c.a., ISBN 978-973-88984-1-7;

 5. Golubenco Gh., Gugu A. Cercetarea locului faptei în cazurile de furt din apartamente. Bacău: Rovimed Publishers, 2010, 92 p., 9,3 c.a., ISBN 978-973-1897-44-8.

 6. Tatiana Tabuncic Gajul ca mijloc de garantare a executării obligaţiilor, Concordia”- Arad. 2006,182p. 8,00 c.a.


7.2.2. Culegeri.

 1. Lupascu Zinaida. Институты гражднского права в Молдове, Валахии и Трансилвании в средневековый период. Российская академия юридических наук, Научные труды 7 том. 1, 2007/articol/0,5

 2. Lupaşcu Zinaida. Институты гражданского права в Молдове Валахии и Трансильвании. Научные труды ,Российская академия юридических наукюВыпуск 7. том 1 Mосква,8-9 декабря.2007. Conferinţa internaţională,1008 pagini, Mосква,2008/articol/0.5c.a.

 3. Lupaşcu Zinaida. Торгово—таможенные правоотношения с европейскими странами во время фор­мирование румынского единого государство. Научные труды ,Российская академия юри­ди­чес­ких наук.Выпуск 8. том 1, Mосква,10-14 .12.2007.Conferinţa internaţională, Mосква,2008/articol/0.5c.a.

 4. Lupaşcu Zinaida. Процесс вступления Республики Молдова во Всемирную таможенную ор­га­низацию - Научные труды ,Российская академия юридических наук.Выпуск 8. том 1, Mосква,10-14 .12.2007.Conferinţa internaţională, Mосква,2008 /articol/0.5c.a.

 5. Golubenco Gh.Consideraţii privind mijloacele tehnicii criminalistice aplicate în activitatea de descoperire şi cercetare a infracţiunlor. În: Materialele a VIII conferinţă ştiinţifică anuală cu participare internaţională “Tradiţie şi reformă în dreptul românesc”. Iaşi: Casa de Editură Venus, 2008, p.287-303.ISSN 1454-5683, (1,0 c.a., co-autor A.Badia)


7.3. Lista lucrărilor apărute în edituri din ţară.

7.3.1. Monografii.

2006

 1. Avornic Gheorghe V. Macinscaia, I. Păduraru, Z.Guţu. Studiu de fezabilitate a procedurilor alternative de soluţionare a cauzelor civile în Republica Moldova. Centrul de studii şi Politici Juridice, 2006. - 2.5 c.a.

 2. Avornic Gheorghe, M.Poalelungi.Modele de acte judecătoreşti, Procedura civilă, Chişinău, 2006 -13c.a.-monografie

 3. Avornic Gheorghe, Victor Zaharia. Protecţia drepturilor copiilor, Chişinău, 2006,-37c.a. –monografie

 4. Dolea I. Invoilability of the individual in the Republic of Moldova (controversial aspects in the legislation and practice), Chişinău: Direcţia editorială IRP, 2006, 6.2 c.a.

 5. Gheorghiţă M., Zubco V., Avram. M., ş.a. Tactica reţinerii bănuitului, învinuitului. Protecţia drepturilor omului la aplicarea măsurilor procesuale de constrîngere. Chişinău: 2006, p. 117-142. 1,4c.a.

 6. Marian Silvia, Drept civil. Drepturile reale, Cadastrul şi publicitatea imobiliară, Monografie, Chişinău: ASEM, 2006, 259 p.

 7. Osmochescu Eugen. Supremaţia Dreptului Uniunii Europene. Ed.: „Reclama”. Chişinău, 2006. 10 c.a.

 8. Rîbca Eugen, în coautorat Accesul la Informaţie. Reglementări. Comentarii. Cazuri Chişinău, Tipografia Centrala, 2006; p.463, 26c.a.-monografie

 9. Roman Dm., Dolea I., Popovici T., Catană E. Inviolabilitatea persoanei în Republica Moldova (aspecte controversate în legislaţie şi practică).IRP. Bousoffice. Chişinău 2006. 8 c.a.

 10. Sedleţchi I., Волков Э., Основы политической науки и права: (Проблемы взаимоотношений политики, права и нравственности). В 3-х книгах. Книга I. Chişinău: |Tipografia Centrală", 2006, - 608p.; 38,0 c.a.

 11. Vizdoagă T., Dolea I., Şterbeţ V., Roman D., Modele de acte procedurale. Chişinău 2007, 321p, 20 c.a.

 12. Zaharia Victor (catedra Drept Internaţional), Adam A., Cocârţă A. Ghidul rudelor persoanelor condamnate. Institutul de Reforme Penale. –Ch.: Helmax-Exim, 2006, p.100, 3c.a-monografie.

 13. Zaharia Victor, Caciamac L.,Canţer N., Postu D. Raportul misiunii de evaluare a necesităţilor în domeniul pregătirii pentru liberare a deţinuţilor, Institutul de Reforme Penale. – Ch. : Helmax-Exim, 2006 (Tipogr. „Bons Offices”), 92 p.5.75c.a

 14. Zaharia Victor. Combaterea torturii în Republica Moldova. Chişinău, IRP (rom), 5c.a.-monografie

 15. Zinaida Lupascu şi alţii…..Probleme ale edificării statului de drept în R.Moldova,vol II., Academia de ştii­nţe a Moldovei,,Reglementarea juridică a cooperării statelor CSI cu alte ţări în procesul investigării cont­ravenţiilor vamale,,pag.279-324 ,Chisinau 2006, Î.S.F.E.-P.Tipografia Centrală, -480 p. (mo­nog­rafie) 3c.a


2007

 1. Arhiliuc Victoria., Ceban C. Alianţa Tratatului Atlanticului de Nord. Concepţii evolutive. Chişinău: CEP USM, 2007. 7,14 c.a.

 2. Chiroşca Dorian, Conţinutul şi natura juridică a dreptului subiectiv de autor, Monografie, Editura AGEPI, Chişinău, 2007.

 3. Cojocaru Violeta. Recunoaşterea şi executarea hotărîrilor judecătoreşti străine în materie civilă în Republica Moldova. Chişinău: CEP USM, 2007. 23,3 c.a.

 4. I. Dolea,T. Vîzdoagă ,V. Didâc,I. Serbinov “Modele de acte procedurale (vol.I)” ed. Balacron,Chişinău 2007. 20c.a.

 5. Osmochescu Nicolae, Gamurari Vitalie. Suveranitatea şi Dreptul internaţional. Probleme teoretice şi practice actuale. Chişinău, CEP USM, 2007, 258 p. 11,0 c.a.

 6. Zaharia Victor, Avram M. Agenţia pentru Susţinerea Învăţămîntului Juridic şi a Organelor de Drept „Ex lege”. – Ch.: „Bons Offices” S.R.L., 2007, 56 p.2.5c.a.

 7. Zaharia Victor, Gladchi Gh., Mariţ A., Berliba V., Dolea I. Noua legislaţie penală şi procesual penală (rea­lizări şi controverse. Impactul asupra detenţiei). Chişinău, 2007, Helmax – exim” SRL, 240 p. 2.0c.a.

 8. Zaharia Victor, în coautorat Комитет по жалобам. Пособие для заключенных и тюремной администрации. Inst. de Reforme Penale – Ch. : „Bons Offices” SRL, 2007. 2.5c.a.


2008

 1. Burian Alexandru. Introducere în practica diplomatică şi procedura internaţională. (Ed. a 2-a, rev. şi adăug.) Chişinău., CEP USM, 2008. 464 p. 20,9 c.a.

 2. Burian Alexandru. Teoria relaţiilor internaţionale (Ediţia a 3-a, revăzută şi adăugită) Chişinău., CEP USM, 2008. 624 p. 32,0 c.a.

 3. Burian Alexandru. Введение в дипломатическую практику. Изд. 2-е, дополн. и переработанное. Chişinău., CEP USM, 2008. 416 p. 17,4 c.a.

 4. Burian Alexandru. Введение в теорию международных отношений. (Изд. 3-е, дополн. и переработанное.) Chişinău., CEP USM, 2008. 288p. 14,3 c.a.

 5. Burian Alexandru. Дипломатическое и консульское право. Издание 2-е, дополн. и переработанное. Chişinău., CEP USM, 2008. 432 p. 15,3 c.a.

 6. Dolea I. Studiu privind analiza complexă a cauzelor legislativ instituţionale de condamnare a Republicii Moldova de Curtea Europeană a Drepturilor Omului(CtEDO) Chisinau,OSCE 2008. 8 c.a.

 7. Gamurari Vitalie. Crimele de război. Chişinău. Tipografia Reclama SA, 2008. 22,0 c.a.

 8. Hadîrcă Igor. Răspunderea penală pentru infracţiunile săvîrşite în sfera circulaţiei substanţelor narcotice, psihotrope, a analoagelor şi precursorilor acestora. Chişinău: CEP USM, 2008, 281pag. (15,4 c.a.);

 9. M. Gheorghiţă „Возможности суд. экспертиз: криминалист. Обеспечение”. Научно-практическое пособие, Кишинэу, 2008. 10c.a.

 10. Osmochescu Nicolae. Subiecţii de drept international public contemporan. Chişinău, CEP USM, 2008, 326 p. 14,5 c.a.

 11. Rîbca Eugen, în coautorat. Codul audiovizualului: analize şi comentarii. Chişinău, „ARC”, 2008, F.E.-P. “Tipografia Centrală”. 4 c.a.

 12. Rîbca Eugen,C. Pîrţac,Bunduchi,C. Marin,Dorogan,V. Vasilică,Organizaţia internaţională „ARTICLE 19”. Codul audiovizualului: analize şi comentarii. Chişinău, „ARC”, 2008, F.E.-P. “Tipografia Centrală”. 4,06 c.a.

 13. Roman Dm., Vizdoagă T., Botezatu R., Didîc V., Şterbeţ V., Drept procesual penal. Conducerea şi efectuarea urmăririi penale de către procurer. ElanPoligraf SRL. Chişinău 2008. 10 c.a.

 14. Sedleţchi I., Оправдательный приговор в уголовном процессе Республики Молдова и его общественно-политическое значение. Chişinău: |Pontos",  2008, (Tipogr.Dinamo). -144 p.  Monografie. 9 c.a.

 15. Sîrcu Diana. Jurisdicţia internaţională penală. Chişinău, CEP USM, 2008. 289 p. 12,5 c.a.

 16. Zaharia Victor Accesul la justiţie: concept, exigenţe, relizări şi perspective. CARTIER juridic 2008, 9.5c.a.-monografie

 17. Zaharia Victor Ghidul formatorului „Instruirea în domeniul drepturilor omului a colaboratorilor din sistemul penitenciar” . Chişinău, PNUD Moldova, 2008,4.5c.a.

2009

 1. Arama Elena. Repere metodologice pentru studierea şi aplicarea dreptului.CEP USM, Chişinău 2009,13.25c.a.-monografie

 2. Avornic Gheorghe, Aramă Elena, Coptileţ Valentina Facultatea de drept la 50 de ani, Tipografia Centrală Chişinău 2009, p.464 30c.a.

 3. Babără Valeriu. Drept internaţional privat. Ediţia a III-a. Chişinău, Firma Editorial-poligrafică „Elena-VI”, SRL, 2009, 417 p. 40,1 c.a.

 4. Burian Alexandru, Arhiliuc Victoria, Sîrcu Diana, Suceveanu Natalia, Dorul Olga, Gamurari Vitalie. Dreptul internaţional public. Ediţia a III-a. Chişinău, Ed. „Elena.V”, 2009. 64,9 c.a.

 5. Coptileţ Valentina, Taşcă Mihai Dimensiunea ştiinţifică şi praxiologică a dreptului, Bons Offices, Chişinău 2009, p.448 33c.a.

 6. Dm. Roman., Dolea I., Sedleţchi I., Drept procesual penal. Tip. Centrală, Chişinău. 2009, 35 c.a.

 7. Dumitru R., Vizdoagă T., Hadîrcă I., Holban V., Şterbeţ V., Popov R. Calificarea infracţiunilor. Proceduri speciale în procesul penal. Administrarea cauzelor de către judecătorul de instrucţie. „ElanPoligraf SRL”, Chişinău 2009, 10 c.a.

 8. Eşanu Adriana. Infracţiuni legate de prelevarea organelor sau ţesuturilor umane în reglementarea legislaţiei penale contemporane. Chişinău: CEP USM, 200, 251pag. (15,7 c.a.);

 9. I. Creţu, I. Dolea, V. Rotaru. „ Studiul privind analiza complexă a cauzelor legislativ – instituţionale de condamnare a R. M. de CEDO”. Chişinău – 2009. p. 105. (4 c.a.).

 10. Osmochescu Nicolae, Carolina Ciugureanu-Mihailuţa. Protecţia internaţională a drepturilor copilului. Chişinău, Editura ASEM, 2009, 18,6 c.a.

 11. Raisa Grecu. Stere în luptă pentru drepturile omului. Concepţia drepturilor şi libertăţilor omului în opera juridică a lui Constantin Stere. Chişinău: Editura „Universul”, 2009, 252 pag. (15,2);

 12. Rîbca Eugeniu în coautorat. Ghid de stil cu norme etice pentru jurnalişti”, ediţia a II-a revizuită şi completată, Chişinău, 2009, Casa Editorial-Poligrafică „Bons Offices”, 5,40 c.a

 13. Spoială Alexandru. Probaţiunea şi integrarea socială a infractorilor. Chişinău, CE UASM, 2009, 266 p. (7,5 c.a.);

 14. Ulianovschi Gheorghe. Grama Mariana. Extrădarea. Centrul de Drept al Avocaţilor. Chişinău: Sirius SRL, 2009, 100 pag. (8 c.a.);

 15. Ulianovschi Xenofon. Conceptul infracţiunii militare în dreptul penal. Chişinău: Sirius SRL, 2009, 553 pag. (40 c. a.);

 16. Vidaicu Mihaela. Aspectele juridico-penale ale eutanasiei. Chişinău: Tipografia-Sirius SRL, 2009, 240pag. (14,9 c.a.);

 17. Zaharia Victor, în coautorat .Pregătirea pentru liberare a deţinuţilor. Ch. :„Cu drag” SRL, 2009 p.196, 9.45c.a.-monografie

 18. Zaharia Victor, în coautorat.Capacităţi şi abilităţi de reintegrare socială a deţinuţilor. Cercetare sociologică. Institutul de Reforme Penale – Ch. :„Bons Offices” SRL, 2009, p.56, 2.1c.a.-monografie

 19. Zaharia Victor, în coautorat.Raport de monitorizare şi evaluare a activităţii de reintegrare socială a persoanelor liberate din locurile de detenţie. Ch. :„Cu drag” SRL, 36p.-1.3c.a.2009,

 20. Zaharia Victor.Alternative la detenţie. Raport de evaluare. Ch. :„Helmax-Exim” SRL, 2009, p.184,8.3c.a.-monografie


2010

 1. Botezatu Igor. Răspunderea penală pentru escrocherie.Chişinău: CEP USM, 2010, 302pag. , (17,0 c.a.);

 2. Burian Alexandru. Политико-юридические основы дипломатической службы. În: Дипломатическая служба: теория и практика. Учебное пособие. Coord.: В.Теоса, Г.Василеску, Э.Чобу. - Ch.: CEP USM, 2010. 400 p., pp. 30-49. isbn 978-9975-70-987-3. (1,5 c.a.).

 3. Dolea I Respectarea drepturilor persoanelor aflate în arest preventiv(raport). 35c.a. Chişinău 2010. 35 c.a.

 4. Dolea I Studiu de fezabilitate privind instituirea instanţelor specializate pentru minori.20c.a.Chişinău IRP 2010. 20 c.a.

 5. Dolea I. Drepturile omului şi justiţia penală. Cercetare sociologică. 12 c.a. Chişinău 2010.12 c.a.

 6. Feodorov Grigore. ,,Актуальные проблемы Теории и государства и права,,CEP USM Chişinău p.424 27c.a.

 7. Golubenco Gh., Colodrovschi V. Asistenţa tehnico-criminalistică a descoperirii infracţiuilor. Chişinău: F.E.P.”Tipogafia Centrală”, 2010, 235 p.,12,56 c.a., ISBN 978-9975-78-856-4;

 8. Manea Vladislav. Răspunderea penală pentru acţiunile care dezorganizează activitatea penitenciarelor. Chişinău: CEP USM, 2010, 292 pag., (16,0 c.a.).

 9. Zaharia Victor , Comisiile locale de monitorizare a locurilor de detenţie , - Ch.: S.n., 2010 (F.E.-P-„Tipogr. Centrală”). - 100 p.;6.25c.a.

7.3.2. Culegeri.

2006

 1. Nicolae Roşca, Ion Muruianu, Particularităţile examinării litigiilor ce ţin de persoanele juridice, Manualul judecătorului la examinarea pricinilor civile, Chişinău, 2006, p.778-794., c.a.2,5.

 2. Nicolae Roşca, Sergiu Băieş, Particularităţile examinării litigiilor ce ţin de drepturile reale, Manualul judecătorului la examinarea pricinilor civile, Chişinău, 2006, p.524-555., c.a.5,0.

 3. Osmochescu Nicolae, Gamurari Vitalie. Raţionament la precedentul judiciar. Precedentul judiciar. Vol.I. Centrul de Drept al Avocaţilor, Reprezentanţa ICNUR din Moldova, Chişinău, 2006. 15,0 c.a.

 4. Osmochescu Nicolae. Materialele Curţii Constituţionale ale Republicii Moldova – expert. Precedentul judiciar. Vol.II. Centrul de Drept al Avocaţilor, Reprezentanţa ICNUR din Moldova, Chişinău, 2006. 3,0 c.a.


2007

 1. Chiroşca Igor , Chiroşca Dorian, Culegere de materiale în domeniul dreptului de autor şi drepturilor conexe, Un Compact–Disc în formă interactivă realizat în cadrul Catedrei UNESCO pentru Drept de Autor, cu suportul financiar al Biroului UNESCO din Moscova. – Chişinău, 2007, c.a.20,0

 2. Chisari Aliona, Culegere de acte normative în domeniul protecţiei drepturilor copilului, „TRIGRAF-TIPAR” SRL, Chişinău 2007, 688 p., Culegere

 3. Gribincea Lilea, Roşca Nicolae, Efrim Oleg. Studiu de analiză a cadrului legislativ privind organizaţiile necomerciale din Republica Moldova. UNDP, Chişinău, 2007. 5,0 c.a.

 4. Nicolae Roşca, Sergiu Baieş, Culegere de acte normative la Dreptul afacerilor cu privire la întreprinzătorii persoane fizice, întreprinzătorii persoane juridice, activitate de întreprinzător, Chişinău, Î.S. FEP „Tipografia Centrală” 2007, 496 pagini. c.a.42,0.

 5. I. Dolea, V. Zaharia “Culegere de acte normative (Vol.I)”, ed. Cartea juridică, 34.12 c.a, Chişinău, 2007.

 6. I. Dolea,V.Cojocaru,A.Chisari,V.Zaharia,G.Avornic,V.Rotaru „Culegere de acte normative în do­me­niul protecţiei drepturilor copilului şi familiei” ed. Trigraf-Tipar, Chişinău, 55 c.a.2007.


2008

 1. Gribincea Lilia, Paolo Clarotti. Studiu comparativ al legislaţiei Uniunii Europene şi legislaţiei Re­pub­li­cii Moldova în domeniul bancar şi asigurărilor. Programul UE Asistenţă în Implementarea APC şi OMC şi a Planului de Acţiuni UE-RM în cadrul Politicii Europene de vecinătate, Chişinău 2008. 12,0 c.a.

 2. T.Cârnaţ ,,NON-DISCRIMINAREA în condiţiile constituţionalismului contemporan din Republica Moldova”, Reclama S.A, Chişinău 2008, 388 p., 23.4 c.a.

 3. Zaharia Victor, Culegere de acte normative naţionale şi internaţionale, Drepturile omului în activitatea poliţiei. Chişinău, PNUD Moldova, 2008, Editură şi tipar „Bons Offices”, 30 c.a


2009

 1. Dolea I. Drepturile persoanei în probatoriul penal. Conceptul promovării elementului privat, Monografie Chişinău, ed. Cartea Juridică 2009, 416p. 25 c.a

 2. Golubenco Gh.Expertiza în spectroscopie infraroşie cu transformare Fourier (FTIR). Materialele conferinţei ştiinţifice a doctoranzilor şi masteranzilor din 23 septembrie 2009 cu genericul ”Cercetare şi inovare – perspective de evoluţie şi integrare europeană”. Chişinău: USM, 2009, (0, 3 c.a., coautor S.Eftodiev).

 3. Golubenco Gh.Spectroscopia FTIR pentru analiza substanţelor organice în diverse stări. În: Materialele conferinţei ştiinţifice internaţionale cu genericul „Proprietăţile fizice ale substanţelor în diverse stări”, Bălţi, 9-10 octombrie 2009. Bălţi, 2009, (0,2 c.a., coautor S. Eftodiev).

 4. Osmochescu Nicolae, Protecţia internaţională a drepturilor copilului, Chişinău, Editura ASEM, 2009, 18,6 c.a.


Yüklə 3,4 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   32
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə