Universitatea de stat din moldovaYüklə 3,4 Mb.
səhifə21/32
tarix01.11.2017
ölçüsü3,4 Mb.
#24692
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   ...   32

2008

 1. A.Arseni ,, Şeful de stat garanţii de realizare a mandatului:teoretic şi practic”, Revista naţională de drept, nr. 3., p. 13-16.(0.5 c.a).

 2. Arhiliuc Victoria. Misiunea Organizaţiei pentru securitate şi Cooperare în Europa (OSCE) în Republica Moldova. Reprezentanţele organizaţiilor internaţionale în Republica Moldova. Studii ştiinţifice. Chişinău, 2008. 1,0 c.a.

 3. Avornic Gheorghe, B. Sosna, A. Grosu, Правое регулирование дейтельности негосударственых пенсионых фондов. Revista «Fin Consultant», № 2, 2008. 0,6 c.a.

 4. Avornic Gheorghe, Raisa Grecu. Caracteristica generală a operei juridice a lui Constantin Stere. Revista Naţională de Drept, Nr.7, 2008-0,4 c.a.

 5. Bancu Cristina. Protecţia mărcilor notorii - adevăratele “brănduri” – în Republica Moldova. Revista Legea şi Viaţa, noiembrie 2008. 0,8 c.a.

 6. Băieşu Aurel. Clauzele contractuale exoneratoare şi limitative de răspundere în dreptul comerţului in­ter­naţional. „Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale”, nr. 10, 2008. 0,5 c.a.

 7. Bolocan Augustina. Poziţia Consiliului Europei faţă de eutanasie. Revista Naţională de Drept, Chişinău, nr.6, 2008, p.34-37 (0,25 c.a.);

 8. Botnaru Stela, Buravcenco Iulia. Unele reflecţii asupra persoanelor juridice ca subiect al infracţiunii. Revista Naţională de Drept, Chişinău, nr.11, 2008, p.28-34 (0,4 c.a.);

 9. Botnaru Stela. Buravcenco Irina. Unele reflecţii asupra persoanelor juridice ca subiect al infracţiunii. Revista Naţională de Drept, Chişinău, nr.11, 2008, p.28-34 (0,55 c.a.);

 10. Brînză Sergiu. Analiza de drept penal a circumstanţelor agravante ale omorului, specificate la lit.d) alin.(2) şi la lit.e) alin.(3) art.145 CP al RM. Revista Naţională de Drept, Chişinău, nr.12, 2008, p.13-24 (0,7 c.a.);

 11. Brînză Sergiu. Infracţiunile ce ţin de încălcarea regulilor privind declararea veniturilor şi a proprietăţii de catre demnitarii de stat, judecători, procurori, funcţionari publici şi unele persoane cu funcţie de conducere (art.3301 CP RM): aspecte juridico-penale. Revista Naţională de Drept, Chişinău, nr.3, 2008, p.2- 9 (0,6 c.a.);

 12. Brînză Sergiu. Infracţiunile prevăzute la art.146 şi la art.156 CP RM: reflecţii asupra calităţii legii penale şi asupra unor probleme de calificare. Revista Naţională de Drept, Chişinău, nr.2, 2008, p. 2-9 (0,5 c.a.);

 13. Brînză Sergiu. Interpretarea oficială a dispoziţiilor penale privind huliganismul: probleme şi soluţii. Revista ştiinţifică Studia Universitatis. Seria Ştiinţe Sociale, Chişinău, Anul II, nr.1(11), 2008, p.65-73 (0,7 c.a.);

 14. Brînză Sergiu. Răspunderea penală pentru omorul săvîrşit cu premeditate: teorie şi practică. Revista Naţională de Drept, Chişinău, nr.9, 2008, p. 2-9 (0,5 c.a.);

 15. Brînză Sergiu. Răspunderea penală pentru omorul săvîrşit din interes material (lit.b) alin.(2) art.145 CP RM): examinarea unor aspecte controversate. Revista Naţională de Drept, Chişinău, nr.10, 2008, p.5-12 (0,7 c.a.);

 16. Brînză Sergiu. Stati Vitalie. Delimitarea infracţiunii de huliganism de unele fapte penale sau nepenale adiacente. Revista Naţională de Drept, Chişinău, nr.7, 2008, p. 2-13 (0,8 c.a.);

 17. Brînză Sergiu. Stati Vitalie. Problemele răspunderii penale pentru fapta de huliganism agravat (alin.(3) art.287 CP RM). Revista Naţională de Drept, Chişinău, nr.6, 2008, p. 2-12 (0,75 c.a.);

 18. Brînză Sergiu. Stati Vitalie. Săvîrşirea infracţiunii de două sau mai multe persoane ca presupusă formă a participaţiei penale: demitizarea unei concepţii compromise. Revista Naţională de Drept, Chişinău, nr.4, 2008, p.2-18 (1,3 c.a.);

 19. Brînză Sergiu. Unele aspecte ale aplicării în practică a răspunderii pentru sustragere. Revista ştiinţifică Studia Universitatis. Seria Ştiinţe Sociale, Chişinău, Anul II, nr.4(14), 2008, p.96-108 (1,3 c.a.);

 20. Brînză Sergiu. Unele aspecte ale practicii de aplicare a răspunderii penale pentru fapta de huliganism (art.287 CP RM). Revista Naţională de Drept, Chişinău, nr.5, 2008, p. 2-11 (0,7 c.a.);

 21. Burian Alexandru. Dezvoltarea economică durabilă şi protecţia mediului înconjurător: probleme globale ale umanităţii„Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale”, nr. 1, 2008, p. 15-18. 0,25 c.a.

 22. Burian Alexandru. Modificările geopolitice şi noile forme de activitate diplomatică „Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale”, nr. 1, 2008, p. 61-67. 0,5 c.a.

 23. Burian Alexandru. Moldovan Statehood: geopolitical perspective and prospects. „Revista Mol­dovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale”, nr. 2, 2008, p. 57-64. 0,5 c.a.

 24. Burian Alexandru. Unele aspecte privind perspectivele geopolitice ale statalităţii moldoveneşti „Administrarea publică”. „Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale”, nr. 2 , 2008, p. 40-52. 1,0 c.a.

 25. Cara A., Avornic Gh.,” Trafficking in human beings in Moldova. Revista Naţională de Drept, Chişinău.p.123-128. (0,5c.a.).

 26. Cara Aliona,” Specificul adminterii în activitatea notarială în Republica Moldova şi alte ţări”. Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale nr. 4, Chişinău. ( 0,4 c.a.).

 27. Cara Aliona.”Semnificaţia Camerei Notariale în Republica Moldova, Revista ştiinţifică Studia Universitatis, Ştiinţe sociale USM, nr.6. Chişinău.p.45-47, (0,2 c.a.).

 28. Carnauhov Elizaveta. Reglementarea răspunderii pentru infracţiunile contra familiei şi minorilor în legea penală ale Germaniei, Olandei şi Elveţiei. Revista ştiinţifică Studia Universitatis. Seria Ştiinţe Sociale, Chişinău, Anul II, nr.1(11), 2008, p.73-78 (0,5 c.a.);

 29. Cebotari Serghei ,,Natura juridică a acordurilor încheiate de soţi la desfacerea căsătoriei.”, Revista Naţională de Drept, Chişinău.2008, c.a.0,32.

 30. Chicu Oleg. Aspecte istorico-teoretice privind răspunderea juridică. Revista naţională de drept, nr.9,septembrie 2008-0.5c.a.

 31. Chisari Lungu Oxana. Evoluţia istorică a organizării judecătoreşti în Moldova şi Ţara Românească în I jumătate a secolului al XIX-lea. Studia Universitatis, seria ştiinţe sociale nr.1.2008-0.5c.a.

 32. Ciobanu Igor, Groza Iulian. Politica penală – etape, obiective şi direcţii de acţiune, Revista Studia Universitas, Seria Ştiinţe Sociale, Chişinău, Anul II, nr.4(14), 2008, p.108-113 (0,4 c.a.);

 33. Ciobanu Igor, Nastas Ion. Istoria dreptului penal roman şi francez – sursă pentru definitivarea subiectului special al infracţiunilor de corupţie. Revista Naţională de Drept, Chişinău, nr.12, 2008, p.39-43 (0,3 c.a.);

 34. Ciobanu Igor. Crima organizată transnaţională – pericol real pentru economia naţională. Revista ştiinţifică Studia Universitatis. Seria Ştiinţe Sociale, Chişinău, Anul II, nr.1(11), 2008, p.78-82 (0,4 c.a.);

 35. Ciobanu Igor. Groza Igor. Politica penală – etape, obiective şi direcţii de acţiune. Revista ştiinţifică Studia Universitatis. Seria Ştiinţe Sociale, Chişinău, Anul II, nr.4(14), 2008, p.108-113 (0,5 c.a.);

 36. Ciobanu Igor. Modelul curativ – cel mai nou model de politică penală. Revista Naţională de Drept, Chişinău, nr.1, 2008, p. 26-30 (0,3 c.a.);

 37. Ciobanu Igor. Modelul represiv de reacţie socială împotriva criminalităţii. Revista Naţională de Drept, Chişinău, nr.4, 2008, p. 21-25 (0,3 c.a.);

 38. Ciobanu Igor. Tehnici şi metode de resocializare a infractorului. Legea şi Viaţa, Chişinău, nr.6 (198), 2008, p.16-20 (0,3 c.a.);

 39. Ciobanu Igor. Tendinţele criminalităţii în Republica Moldova. Legea şi Viaţa, Chişinău, nr.9 (201), 2008, (0,2 c.a.);

 40. Cojocaru Violeta, Radu Gh. Le regime de l’origine des marchandises des pays du Maghreb:un systeme en construction. Studia Universitatis, Chişinău, CEP, USM, nr.4(14), 2008. 0,75 c.a.

 41. Croitor E. Administrarea probei electronice prin percheziţia calculatorului în probatoriul procesual penal. Anul IV, 2008. Ediţie specială 2008-2009.0.37 c.a.

 42. Cuzneţov Alexandru ,, Esenţa juridică a noţiunii „realizarea dreptului”, Revista Naţională de Drept, nr.11, noiembrie 2008, c.a.0,2.

 43. Dolea I. Referinţa privind interpretarea unor prevederi ale art.326 cod de procedura penala, Avocatul Poporului, nr7,2008, p.21-22, 0,2 c.a;

 44. Dolea I. Reflecţii asupra dreptului la apărare şi egalităţii armelor.Revista de ştiinţe penale 2008,2009 .1 c.a.

 45. Dorul Olga. Conceptul de securitate colectivă în dreptul internaţional contemporan. „Revista moldovenească de drept internaţional şi relaţii internaţionale”, nr.1, 2008. 0,8c.a.

 46. Dumneanu Ludmila. Sistemul de pedepse în dreptul penal comparat. Revista ştiinţifică Studia Universitatis. Seria Ştiinţe Sociale, Chişinău, Anul II, nr.4(14), 2008, p.113-119 (0,6 c.a.);

 47. Eşanu Adriana. Latura obiectivă a infracţiunii de constrîngere a persoanei la prelevarea organelor sau ţesuturilor pentru transplantare (art. 158 C. pen. RM). Revista Naţională de Drept, Chişinău, nr.3, 2008, p.57-62 (0,66 c.a.);

 48. Eşanu Adriana. Limitele admisibilităţii actului de prelevare şi transplant de organe sau ţesuturi umane în Republica Moldova. Revista ştiinţifică Studia Universitatis USM, Seria Ştiinţe Sociale. Chişinău, Anul II, nr.4(14), 2008, p. 119-125 (0,72 c.a.);

 49. Eşanu Adriana. Limitele admisibilităţii actului de prelevare şi transplant de organe sau ţesuturi umane în RM. Revista Studia Universitas, Seria Ştiinţe Sociale, Chişinău, Anul II, nr.4(14), 2008, p.119-126 (0,6 c.a.);

 50. Eşanu Adriana. Limitele dreptului unui individ asupra propriului corp, asupra elementelor şi produselor acestuia. Revista ştiinţifică Studia Universitatis USM, Seria Ştiinţe Sociale. Chişinău, Anul II, nr.1(11), 2008, p. 85-90 (0,63 c.a.);

 51. Feodorov Grigorii, Публичное и частное право и их соотношение. ж ­­­­­­,,Закон и жизнь», 2008г, N­.6, -1.5 пл

 52. Feodorov Grigorii, Юридические факты: понятие , классификация, общая характеристика. ж. ,,Закон и жизнь», 2008г, N­.3-0.5пл

 53. Feodorov Grigorii. Правовые презумпции, юридические фикции, Преюдиции. ж. ,,Закон и жизнь», 2008г, N­.5 -1.4пл

 54. Feodorov Grigorii. Правотворчество и законодательная техника. ж.­­­­­­ ,,Закон и жизнь», 2008г, N-7, 0.4пл.

 55. Gamurari V. Soluţia „Kosovo” – crearea unui precedent în soluţionarea conflictelor îngheţate: pro şi contra. Revista moldovenească de drept internaţional şi relaţii internaţionale, nr.3-4,2007. 1,0 c.a.

 56. Gamurari Vitalie. Codificarea normelor cutumiare şi a practicii judiciare internaţionale privind răspunderea pentru crime de război în cadrul ONU. Revista moldovenească de drept internaţional şi relaţii internaţionale, nr.1, 2008. 0,9 c.a.

 57. Gamurari Vitalie. Compatibilitatea mandatului de arest internaţional în raport cu persoanele ce se bucură de imunităţi şi privilegii: teorie şi practică. Avocatul poporului, nr.10-11. 0,5 c.a.

 58. Gamurari Vitalie. Compatibilitatea prevederilor Statutului Curţii Penale Internaţionale cu normele Constituţiei Republicii Moldova. Revista Naţională de Drept, nr.11, 2007. 0,9c.a.

 59. Gamurari Vitalie. Cutuma ca izvor de drept şi rolul ei în codificarea dreptului internaţional. Analele ULIM. Seria Drept, Vol.VII, 2007. 0,9 c.a.

 60. Gîrla Lilia. Отдельные аспекты преступлений против здоровья личности. Revista ştiinţifică Studia Universitatis. Seria Ştiinţe Sociale, Chişinău, Anul II, nr.1(11), 2008, p.82-85 (0,3 c.a.);

 61. Gîrla Lilia. Уголовно-правовой анализ детоубийства в свете статьи 147 УК РМ Revista ştiinţifică Studia Universitatis. Seria Ştiinţe Sociale, Chişinău, Anul II, nr.4(14), 2008, p.135-139 (0,4 c.a.);

 62. Golubenco Gh.Consideraţii cu privire la formarea iniţială şi perfecţionarea continuă a cadrelor de specialişti criminalişti în Republca Moldova. În: Legea şi viaţa nr.8 Chişinău, 2008, p.49-51, 0,3 c.a.,(co-autor V.Colodrovschi);

 63. Grama Mariana. Condiţiile de fond ale extrădării. Revista ştiinţifică Studia Universitatis. Seria Ştiinţe Sociale, Chişinău, Anul II, nr.4(14), 2008, p.126-135 (1,1 c.a.);

 64. Grama Mariana. Martin Daniel. Conţinutul standardelor internaţionale cu privire la măsurile alternative privaţiunii de libertate. Revista Naţională de Drept, Chişinău, nr.7, 2008, p.11-17 (0,6 c.a.);

 65. Grecu Raisa. Curs de Drept Constituţional – opera fundamentală juridică a lui Constantin Stere. Revista Naţională de Drept, Chişinău, nr.12, 2008, p.24-29 (0,4 c.a.);

 66. Hadîrcă Igor. Concursul de infracţiuni şi concurenţa de norme în cazul calificării infracţiunilor prevăzute la art.217, 2171-2176, 218 şi 219 CP RM. Revista Naţională de Drept, Chişinău, nr.3, 2008, p.39-45 (0,5 c.a.);

 67. Hadîrcă Igor. Delimitarea infracţiunilor prevăzute la art.217, 2171-2176, 218 şi 219 CP RM de contravenţiile administrative similare. Revista Naţională de Drept, Chişinău, nr.4, 2008, p.38-44 (0,5 c.a.);

 68. Hadîrcă Igor. Elementele constitutive subiective ale infracţiunilor prevăzute la art.217, 2171-2176, 218 şi 219 CP RM. Revista Naţională de Drept, Chişinău, nr.2, 2008, p.46-54 (0,6 c.a.);

 69. Hadîrcă igor. Latura obiectivă a infracţiunilor prevăzute la alin.(1) art.217 şi la alin.(1) art.2171 CP RM. Revista ştiinţifică Studia Universitatis. Seria Ştiinţe Sociale, Chişinău, Anul II, nr.1(11), 2008, p.91-96 (0,5 c.a.);

 70. Hadîrcă Igor. Latura obiectivă a infracţiunilor prevăzute la alin.(2) art.217, alin.(2) art.2171, art.2172 şi la art.2173 CP RM. Revista ştiinţifică Studia Universitatis. Seria Ştiinţe Sociale, Chişinău, Anul II, nr.4(14), 2008, p.139-155 (0,6 c.a.);

 71. Hadîrcă Igor. Obiectul juridic al infracţiunilor legate de traficul ilicit de droguri şi precursorii: controversii şi soluţii. Revista Institutului Naţional al Justiţiei. Publicaţie ştiinţifico-practică, informativă şi de drept, Chişinău, nr.1-2(5), 2008, p.110-128 (0,6 c.a.);

 72. Hriptievschi Nadejda, Ciobanu Igor. Elementele cheie ale noului sistem de asistenţă juridică garantată de stat. Avocatul Poporului, Nr. 8 -9, (2008). 0,3 c.a.

 73. I.Guceac ,,Bazele metodice şi direcţiile principale ale activităţii analitice în organele afacerilor interne”, Probleme actuale ale prevenirii şi combaterii criminalităţii, Anuar ştiinţific, ediţia a VIII-a, Academia „Ştefan cel Mare”, p. 16-24, (0.7 c.a).

 74. I.Guceac ,,Originea şi dimensiunea conceptului „contract administrativ”, Revista naţională de drept, nr. 12, p. 7-12, (0.5 c.a).

 75. Iacuboi Veronica. Obiectul juridic special al infracţiunii de practicare ilegală a activităţii de întreprenzător. Revista ştiinţifică Studia Universitatis. Seria Ştiinţe Sociale, Chişinău, Anul II, nr.1(11), 2008, p.96-103 (0,5 c.a.);

 76. Ikim Diana. Violenţa sexuală asupra minorului. Revista ştiinţifică Studia Universitatis. Seria Ştiinţe Sociale, Chişinău, Anul II, nr.1(11), 2008, p.103-107 (0,4 c.a.);

 77. Iu. Bănărescu,” Clasificarea legatelor”, Revista ştiinţifică Studia Universitatis, Ştiinţe sociale USM, nr. 1 (11). Chişinău. p. 72-75( 0,77 c.a.)

 78. Lupaşcu Zinaida. Politica vamală a statelor româneşti în perioada sec.XVII-XIX. Revista naţională de drept, nr.2,februarie 2008- 0.5c.a.

 79. Manea Vladislav. Analiză de drept comparat a reglementărilor privitoare la acţiunile care dezorganizează activitatea penitenciarilor. Revista Naţională de Drept, Chişinău, nr.9, 2008, p.44-57 (0,3 c.a.);

 80. Manea Vladislav. Cadrul juridic penal şi extrapenal legat de aplicarea răspunderii pentru infracţiunea prevăzută la art.286 CP al RM. Revista Institutului Naţional al Justiţiei, Chişinău, nr.4(7), 2008, p.69-77 (0,7 c.a.);

 81. Manea Vladislav. Latura obiectivă a infracţiunii prevăzute la art.286 CP al RM: modalitatea de terorizare a condamnaţilor porniţi pe calea corectării. Revista Naţională de Drept, Chişinău, nr.12, 2008, p.56-67 (0,85 c.a.);

 82. Manea Vladislav. Obiectul infracţiunii prevăzute la art.286 CP RM. Revista Naţională de Drept, Chişinău, nr.10, 2008, p.42-53 (0,9 c.a.);

 83. Martin Daniel. Măsurile alternative privaţiunii de libertate: opinii şi controverse. Revista Naţională de Drept, Chişinău, nr.6, 2008, p.27-31 (0,4 c.a.);

 84. Mîţu Gheorghe,”Aspecte teoretice şi practice privind reprezentarea societăţilor comerciale”. Revista Naţională de Drept, nr. 10,Chişinău. p. 32-40 (0,88 c.a.).

 85. Mîţu Gheorghe,” Unele consideraţiuni teoretice privind intermedierea în domeniul activităţii vamale”, Revista Naţională de Drept, nr. 8.Chişinău. p. 64-69. ( 1,46 c.a.).

 86. Mîţu Gheorghe.”Intermediarii pe piaţa valorilor mobiliare”, Revista Naţională de Drept, nr. 7.Chişinău. p. 60-64 ; (0, 45 c.a.).

 87. Moraru Victor, Sosna Boris. Механизмы судебной защиты прав граждан: поворот исполнения судебных решений. Гражданское образование и права человека, Chişinău: Pontos, 2008, p.143-146 (0,2 c.a.);

 88. Moraru Victor. Abordarea criminologică a conduitei suicidare. Revista ştiinţifică Studia Universitatis. Seria Ştiinţe Sociale, Chişinău, Anul II, nr.1(11), 2008, p.107-111 (0,4 c.a.);

 89. Moraru Victor. Măsurile de siguranţă în dreptul penal al RM: unele probleme de lege ferenda. Revista Naţională de Drept, Chişinău, nr.3, 2008, p.10-13 (0,3 c.a.);

 90. Moraru Victor. Melinte D.-Leonid. Semnele obiective ale luării de mită în legea penală a României: studiu de caz. Revista Naţională de Drept, Chişinău, nr.7, 2008, p.27-30 (0,25 c.a.);

 91. Moraru Victor. Onofrei Flavius-Victor. Securitatea informaţională a RM – direcţie principală în politica penală a statului. Revista Naţională de Drept, Chişinău, nr.8, 2008, p.18-23 (0,5 c.a.);

 92. Munteanu A. Cu privire la conceptul căilor de atac al hotărîrilor judecătoreşti în procedura civilă. Revista Naţională de Drept, 2008, nr.3, p.91-95.

 93. Nastas Ion. Persoana cu funcţie de răspundere – subiect special al infracţiunilor de corupţie. Revista Naţională de Drept, Chişinău, nr.10, 2008, p.66-69 (0,25 c.a.);

 94. Natalia Bacalu ,, Reglementarea juridico-economica a inflatiei in Republica Moldova”, Revista Nationala de Drept, 2008, c.a. 0,2.

 95. Nicolae Roşca, Sergiu Baieş ,, Recenzie la manualul (cursul de prelegeri) „Dreptul economic (partea generală)” elaborată de Eugenia Cojocari, doctor habilitat în drept, profesor universitar (USM)”, Revista Naţională de Drept, 2008, nr.10, pag.77-82; c.a. 1,2.

 96. O.Ciobanu ,, Rolul noremelor deontologice în ridicarea autorităţii colaboratorilor vamali”, Revista Naţională de Drept, Nr.10, 22-26 p. (0.3 c.a).

 97. O.Televca ,,Principiile finanţelor publice locale: concept şi cadrul legal” Revista naţională de drept Nr.12, 27-30 p. (0.3 c.a).

 98. O.Televca „Unele consideraţii privind descentralizarea financiară” , Revista naţională de drept nr.11, 38-40 p. (0.2 c.a).

 99. Osmochescu Nicolae, Gamurari Vitalie. Individualizarea răspunderii penale pentru crime de război comise în cadrul conflictelor armate non-internaţionale: studiu al practicii judiciare a statelor şi a organismelor internaţionale. Revista ştiinţifică Studia Universitatis, USM. Seria ştiinţe sociale, nr.4 (14), 2008. 0,6 c.a.

 100. Osmochescu Nicolae. Recenzie la culegerea „Precedentul judiciar”. Analele ştiinţifice, ULIM, Seria Drept, vol.VII, Chişinău, 2007. 0,1 c.a.

 101. Romandaş Nicolae, Abordări legislative europene privind protecţia tinerilor la locul de muncă, Revista „Administrare publică”, Nr.3, 2008, Articol ştiinţific, 0.4 c.a.

 102. Romandaş Nicolae, Constituirea sindicatelor – baza dreptului constituţional de asociere, Revista „Administrare publică”, Nr.2, 2008, Articol ştiinţific, 1.0 c.a.

 103. Roşca Valentin. Consideraţii generale asupra evaluării credibilităţii în procedura de azil. Revista ştiinţifico-practică şi informativă de drept „Avocatul Poporului”. Nr.11/2008, 0,2c.a..

 104. S.Cobăneanu ,,Diferenţe de regim juridic aplicabile angajaţilor în statele europene. Funcţionari publici şi angajaţi contractuali”, Revista naţională de drept, nr.1., p. 21-25 (0.4 c.a).

 105. S.Cobăneanu ,,Unele consideraţii privind descentralizarea financiară”, Revista naţională de drept, nr. 11., 2008, p. 7-12, (0.5 c.a).

 106. S.Slusarenco ,,Exercitarea dreptului de proprietate asupra terenurilor de către cetăţenii străini (studiu comparat), Revista Naţională de drept, nr. 11, 2008, p.70-74 (0,5 c. a.).

 107. Sedleţchi I., Mariţ M., Modul de reglementare şi elementele legitimării procedurale a noţiunii de investigator sub acoperire" - studiu comparativ.  Chişinău: - Revista Naţională de Drept. - 2008, nr. 1, p.2-7, (6 p.);0,37 c.a.

 108. Sîrcu Diana. Jurisdicţia internaţională penală ad-hoc (Tribunalele internaţionale militare de la Nurnberg şi Tokyo). Studia Universitatis, Revista ştiinţifică, CEP USM, nr.3, 2007. 0,3 c.a.

 109. Sosna Alexandru ,,Актуальные вопросы защиты права собственности в Европейском суде по правам человека.”, Кишинев, журнал «Закон и жизнь», № 2, 2008 г. c.a.0,2.

 110. Sosna Alexandru, Jachimov S., Dobjanskaia I. ,, Corupţia în Moldova.”, Chişinău, revista „Legea şi viaţa”, № 5, 2008, c.a.0,2.

 111. Sosna Alexandru, S. Casîm ,,Corupţia în Moldova şi lupta contra ei.”, Chişinău, revista „Legea şi viaţa”, № 10, 2008, c.a.0,2.

 112. Sosna Alexandru, S. Casîm ,,Правовой анализ коррупции и взяточничества в Республики Молдова.”, Кишинев, журнал «Закон и жизнь», № 6, 2008 г., c.a. 0,2.

 113. Sosna Alexandru, S. Casîm ,,Характеристика пассивного коррумпирования и получение взятки.”, Кишинев, журнал «Закон и жизнь», № 7, 2008 г., стр. 25-29. c.a. 0,2.

 114. Stati Vitalie. Analiză de drept penal a abuzurilor în activitatea participanţilor la piaţa valorilor mobiliare, infracţiune prevăzută la art. 245/1 CP RM. Revista Naţională de Drept, Chişinău, nr.9, 2008, p.2-12 (0,8 c.a.);

 115. Stati Vitalie. Analiză de drept penal a infracţiunilor prevăzute la art. 245/2 „Încălcarea legislaţiei la efectuarea înscrierilor în registrul deţinătorilor de valori mobiliare” din Codul penal. Revista Naţională de Drept, Chişinău, nr.10, 2008, p.25-31 (0,8 c.a.);

 116. Stati Vitalie. Din nou despre infracţiunea de pruncucidere: consideraţii critice asupra unor opinii doctrinaire. Revista ştiinţifică Studia Universitatis. Seria Ştiinţe Sociale, Chişinău, Anul II, nr.1(11), 2008, p. 120-126 (0,7 c.a.);

 117. Stati Vitalie. Infracţiunea de încălcare a regulilor de securitate a circulaţiei sau de exploatare a mijloacelor de transport de către persoana care conduce mijlocul de transport (art. 264 CP RM): conotaţii practice şi teoretice. Revista Institutului Naţional al Justiţiei, Chişinău, 2008, nr. 1-2, p.81-90 (0,8 c.a.);

 118. Stati Vitalie. Infracţiunea de punere în exploatare a mijloacelor de transport cu defecte tehnice vîdite (art. 265 CP RM): analiza elementelor constitutive. Revista Institutului Naţional al Justiţiei, Chişinău, 2008, nr. 3, p.63-72 (0,8 c.a.);

 119. Stati Vitalie. Interzicerea discriminării (art. 14 CEDO): realizarea unei concepţii europene în legea penală a Republicii Moldova. Revista Naţională de Drept, Chişinău, nr.1, 2008, p.30-32 (0,3 c.a.);

 120. Stati Vitalie. Lăsarea în primejdie şi unele infracţiuni conexe acesteia. Unele bliga ale aplicării răspunderii penale. Revista ştiinţifică Studia Universitatis. Seria Ştiinţe Sociale, Chişinău, Anul II, nr.4(11), 2008, p. 164-170 (0,6 c.a.);

 121. Stati Vitalie. Lăsarea în primejdie şi unele infracţiuni conexe acesteia. Unele aspecte ale aplicării răspunderii penale. Revista Studia Universitas, Seria Ştiinţe Sociale, Chişinău, Anul II, nr.4(14), 2008, p.164-171 (0,6 c.a.);

 122. Stati Vitalie. Răspunderea penală pentru infracţiunea de concurenţă neloială (art. 2461 CP RM). Revista Naţională de Drept, Chişinău, nr.12, 2008, p.29-39 (0,8 c.a.);

 123. Stati Vitalie. Răspunderea penală pentru infracţiunea de tortură şi infracţiunea de organizare sau instigare a acţiunilor de tortură ( art. 309/1 CP RM). Revista Naţională de Drept, Chişinău, nr.2, 2008, p.18-24, nr. 3, p.20-26 (0,7 c.a.);Strulea Maria. Controversele spălării banilor în legea penală naţională. Revista de ştiinţe penale, IRP, anuar, Chişinău, Anul III, 2007, p.97-114 (2,1 c.a.);

 124. Strulea Maria. Studiu privind personalitatea delincventului minor (Partea I). Revista Naţională de Drept, Chişinău, 2008, nr. 4, p. 16-20 (0,3 c.a.);

 125. Strulea Maria. Studiu privind personalitatea delincventului minor (Partea II). Revista Naţională de Drept, Chişinău, 2008, nr. 5, p.11-14 (0,3 c.a.);

 126. Strulea Maria. Tangenţele traficului de fiinţe umane cu unele infracţiuni adiacente. Revista ştiinţifică Studia Universitatis USM, Seria Ştiinţe Sociale. Chişinău, Anul II, nr.1(11), 2008, p. 111-113 (0,35 c.a.);

 127. Strulea Maria. Tratamentul aplicat minorilor delincvenţi în legislaţiile penale ale altor state. Revista Studia Universitas, Seria Ştiinţe Sociale, Chişinău, Anul II, nr.4(14), 2008, p.155-160 (0,4 c.a.);

 128. T.Cârnaţ ,, Instrumente şi mecanisme internaţionale în prevenirea şi combaterea discriminării”, Revista Legea şi Viaţa, nr.6, p.16-21 (0,5 c.a).

 129. T.Cărnaţ ,,Protecţia împotriva discriminării în procesul realizării dreptului la învăţătură”, Revista Naţională de Drept, nr.7(94), p.6-10 (0,5 c.a.).

 130. Tipa Ion. Amînarea executării pedepsei pentru femei gravide şi femei care au copii în vîrstă de pînă la 8 ani: unele propuneri de lege ferendă. Revista Naţională de Drept, Chişinău, nr.6, 2008, p.41-45 (0,3 c.a.);

 131. Tipa Ion. Prescripţia executării sentinţei de condamnare în lumina legii penale a RM. Revista Naţională de Drept, Chişinău, nr.2, 2008, p.81-85 (0,2 c.a.);

 132. Tipa Ion. Similitudini şi delimitări ale liberării de pedeapsa penală datorită schimbării situaţiei cu alte instituţii penale similare. Revista ştiinţifică Studia Universitatis. Seria Ştiinţe Sociale, Chişinău, Anul II, nr.4(14), 2008, p.171-175 (0,4 c.a.);

 133. V.Creţu «Подготовка гражданских дел о признании лица ограниченно дееспособным или недееспособным к судебному разбирательству» Revista naţională de drept Nr.3(6), 2008, 1.5. c.a.

 134. V.Creţu «Предпосылки и условия реализации права на возбуждение дел о признании физического лица ограниченно дееспособным или недееспособным» Revista naţională de drept Nr.1-2/5, 2008, 1.3 c.a.

 135. V.Creţu «Признание наследства выморочным» Revista naţională de drept Nr.10, 11, 2008, 2.0 c.a.

 136. V.Creţu «Субъекты права на обращение в суд по делам о признании лица ограниченно дееспособным или недееспособным» Revista naţională de drept Nr.3(6), 2008, 1.0 c.a.

 137. Vidaicu Mihaela. Analiza noţiunilor „boală incurabilă” şi „suferinţe fizice insuportabile” în cazul infracţiunii de eutanasie. Revista Naţională de Drept, Chişinău, nr.5, 2008, p.52-56 (0,3 c.a.);

 138. Vidaicu Mihaela. Particularităţi ale laturii obiective a infracţiunii de eutanasie. Revista ştiinţifică Studia Universitatis. Seria Ştiinţe Sociale, Chişinău, Anul II, nr.1(11), 2008, p.133-141 (0,8 c.a.);

 139. Vidaicu Mihaela. Particularităţile laturii subiective a infracţiunii de etunasie. Revista Naţională de Drept, Chişinău, nr.6, 2008, p.17-20 (0,25 c.a.);

 140. Vidaicu Mihaela. Subiectul infracţiunii de eutanasie. Revista ştiinţifică Studia Universitatis. Seria Ştiinţe Sociale, Chişinău, Anul II, nr.4(14), 2008, p.181-187 (0,6 c.a.);Yüklə 3,4 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   ...   32
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə