Universitatea de stat din moldovaYüklə 3,4 Mb.
səhifə22/32
tarix01.11.2017
ölçüsü3,4 Mb.
#24692
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   ...   32

2009

 1. A.Arseni ,,Funcţionarea instituţiilor democratice statale în perioada de criză politică: reglementări şi oportunităţi”, Revista Naţională de drept (ediţie specială) nr. 10-12., p. 120-127 (0.7 c.a).

 2. Arhiliuc Victoria. Consideraţii privind dreptul internaţional investiţional. Revista ştiinţifică „Studia Universitatis”, Seria „Ştiinţe Sociale”. Chişinău, nr.5 (15), 2009. 0,6 c.a.

 3. Arhiliuc Victoria. Dreptul internaţional investiţional. // Revista Naţională de Drept-Ediţie specială. nr.10-12. Chişinău, 2009. / Comunicările prezentate în cadrul Conferinţa internaţională ştiinţifico-practică consacrată împlinirii a 50 de ani de la fondarea Facultăţii de Drept a Universităţii de Stat din Moldova „Educaţie şi cercetare într-un stat bazat pe drept” (0,3 c.a.).

 4. Babără Valeriu. Particularităţile şi modalităţile de soluţionare a conflictelor mobile de legi în Republica Mo­ldova. Revista ştiinţifică „Studia Universitatis”, Seria „Ştiinţe Sociale”. Chişinău, nr.5 (15), 2009. 0,6 c.a.

 5. Baieş Sergiu,” Aspecte privind coposesiunea în Codul Civil”,Revista Naţională de Drept, nr. 10-12, Ediţie Jubiliară, Chişinău.p. 30-31 (0,3 c.a.).

 6. Băieşu A. Modalităţile operării rezoluţiunii contractului în dreptul comerţului internaţional. În: Revista moldovenească de drept internaţional şi relaţii internaţionale, 2009, nr. 4, p.45-51 (0,6 c.a.).

 7. Bănărescu Iu.,”Substituirea succesorului, Revista Naţională de Drept, nr. 10-12, Ediţie Jubiliară, Chişinău.p.154 (0,1 c.a.).

 8. Barat Iuliana. Acte cu character genocidal în istoria omenirii. Revista Studia Universitas, Seria Ştiinţe Sociale, Chişinău, Anul III, nr.8(28), 2009, p.97-106 (0,8 c.a.);

 9. Belei Elena. Efectele hotărârilor judecătoreşti // Revista naţională de drept - Chişinău – 2010. – Nr.2, 1,1 c.a.;

 10. Boişteanu Eduard, Romandaş Nicolae, Unele aspecte teoretico-practice cu privire la conţinutul contractului individual de muncă, Revista Naţională de Drept, nr. 1, 2009, Articol ştiinţific, 0.5 c.a.

 11. Boişteanu Eduard, Unele particularităţi privind angajarea în muncă a conducătorilor de unităţi, Revista Naţională de Drept, nr.2, 2009, Chişinău, Articol ştiinţific, 0.3 c.a.

 12. Boişteanu Eduard, Материальная ответс-твенность работника за ущерб, причиненный работодателю, Журнал «Бизнес-право», №1, 2009, Кишинэу, Articol ştiinţific, 0.4 c.a.

 13. Bolocan Augustina. Сercetarea legală privind cazurile de tortură sau de tratament inuman şi degradant. Revista Studia Universitas, Seria Ştiinţe Sociale, Chişinău, Anul III, nr.3(23), 2009, p.116-119 (0,2 c.a.);

 14. Botezatu Igor. Analiza juridico-comparativă a reglementărilor privitoare la infracţiunea de escrocherie. Revista Studia Universitas, Seria Ştiinţe Sociale, Chişinău, Anul III, nr.8(28), 2009, p.106-117 (1,0 c.a.);

 15. Botnaru Stela. Buravcenco Iulia. Conceptul responcabilităţii reduse în legislaţia R.M. şi a altor state. Revista Studia Universitas, Seria Ştiinţe Sociale, Chişinău, Anul III, nr.8(28), 2009, p.93-97 (0,4 c.a.);

 16. Brînză Sergiu, Stati Vitalie. Delimitarea traficului de fiinţe umane şi a traficului de copii de infracţiunile conexe. Revista Naţională de Drept, Chişinău, nr.3, 2009, p.2-11 (0,7 c.a.);

 17. Brînză Sergiu. Analiza juridico-penală a omorului săvîrşit cu răpirea sau luarea persoanei în calitate de ostatic (lit.f) alin.(2) art.145 C.pen. RM). Revista Naţională de Drept, Chişinău, nr.5, 2009, p.2-16 (1,2 c.a.);

 18. Brînză Sergiu. Botezatu Igor. Obiectul infracţiunilor de escrocherie (art.190 CP RM). Revista Studia Universitas, Seria Ştiinţe Sociale, Chişinău, Anul III, nr.8(28), 2009, p.81-93 (0,4 c.a.);

 19. Brînză Sergiu. Comentariul unor prevederi ale Hotărîrii Plenului Curţii Supreme de Justiţie „Despre practica judiciară în cauzele din categoria infracţiunilor privind viaţa sexuală”, nr.17 din 7.11.2005. Revista Naţională de Drept, Chişinău, nr.9, 2009, p.6-15 (0,75 c.a.);

 20. Brînză Sergiu. Examinarea unor circumstanţe agravante ale omorului intenţionat: reflecţii şi soluţii. Revista Studia Universitas, Seria Ştiinţe Sociale, Chişinău, Anul III, nr.8(28), 2009, p.101-222 (2,0 c.a.);

 21. Brînză Sergiu. Răspunderea penală pentru omorul prevăzut la lit.e) alin.(2) art.145 CP al RM. Revista Naţională de Drept, Chişinău, nr.4, 2009, p.2-16 (0,15 c.a.)

 22. Brînză Sergiu. Răspunderea pentru omorul prevăzut la lit.e) alin.(2) art.145 CP RM. Revista Studia Universitas, Seria Ştiinţe Sociale, Chişinău, Anul III, nr.3(23), 2009, p.101-116 (1,3 c.a.);

 23. Brumă S, Particularităţile angajării răspunderii supsidiare în cadrul raporturilor contractuale civile. Revista Naţională de Drept, nr. 10-12, Ediţie Jubiliară, Chişinău. p. 116-117( 0,3c.a.).

 24. Brumă S. Particularităţile prescripţiei acţiunii în cadrul angajării răspunderii subsidiare” Revista Naţională de Drept, nr. 1 Chişinău .p. 77-78 (0,2 c.a.).

 25. Burac Victor. Principiile de bază ale falimentului transfrontalier. // Revista Naţională de Drept-Ediţie specială. nr.10-12. Chişinău, 2009. / Comunicările prezentate în cadrul Conferinţa internaţională ştiinţifico-practică consacrată împlinirii a 50 de ani de la fondarea Facultăţii de Drept a Universităţii de Stat din Moldova „Educaţie şi cercetare într-un stat bazat pe drept” (0,4 c.a.).

 26. Burian Alexandru, Natalia Covaliova. Культура и генерационные эффекты в контексте новой системы международных отношений. „Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale”, nr. 1, 2009. 0,5 c.a.

 27. Burian Alexandru, Oleana Kîndîbaliuk География нефтегазового рынка Центральной и Восточной Европы: текущее состояние и перспективы сотрудничества в области поставок энергоносителей. „Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale”, nr. 3-4, 2009. 1,5 c.a.

 28. Burian Alexandru. Recenzie asupra lucrării „Drept internaţional public: în scheme”, autor dr., conf. univ. Natalia Chirtoacă. „Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale”, nr. 1, 2009. 0,25 c.a.

 29. Burian Alexandru. Teoria relaţiilor internaţionale în sistemul ştiinţelor politice. „Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale”, nr. 1, 2009. 1,0 c.a.

 30. Burian Alexandru. Unele consideraţii privind evoluţia diplomaţiei prin conferinţe internaţionale. „Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale”, nr. 1, 2009. 1,0 c.a.

 31. Burian Alexandru. Unele considerente privind izvoarele dreptului internaţional public. „Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale”, nr. 3-4, 2009. 0,75 c.a.

 32. Calenic Alexandru ,,Основы правового регулирования предпринимательства и предприятий в Республике Молдова: состояние, тенденции развития и проблемы”, Предпринимательское право. 2009. № 2. С. 28-34. (c.a. 0,85).

 33. Cara Aliona, Dumitru Grama.” Din istoria constituirii şi evoluţiei instituţiei notariale în Moldova”, Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale nr. 1, Chişinău.( 0,1 c.a.).

 34. Cara Aliona.” Persoanele care exercită activitatea notarială ca gardă la hotarele ţării”, Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale nr. 2, Chişinău. .( 0,5 c.a.).

 35. Cara Aliona.” Tendinţele şi perspectivele controlului activităţii notariale de organele competente”, Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale nr. 3, Chişinău. ( 0,8 c.a.).

 36. Cebotari V,” Regimuri matrimoniale: aspecte de drept comparat”, Revista Naţională de Drept, nr. 10-12, Ediţie Jubiliară, Chişinău.p. 66-67 (0,3 c.a.).

 37. Chibac N,” Structura raporturilor contractuale şi particularităţile executării contractului de servicii turistice”, Revista Naţională de Drept, nr. 7, Chişinău. p.59-61, (0,3 c.a.).

 38. Chibac N.,” Unele particularităţi ale drepturilor şi obligaţiilor părţilor în contractul de servicii turistice. Revista Naţională de Drept, nr. 10-12, Ediţie Jubiliară, Chişinău.p. 141-143 ( 0,2c.a.).

 39. Cimil D, „Critici aduse teoriei contractului administrativ”, Revista Naţională de Drept, nr. 10-12, Ediţie Jubiliară, Chişinău.p. 84-85. (0,1 c.a.).

 40. Cimil D., Brumă S,” Natura juridică a răspunderii supsidiare. Revista Naţională de Drept, nr. 3, Chişinău. p. 37-41. (0,2c.a.).

 41. Cimil D., Brumă S,” Natura juridică a răspunderii supsidiare. Revista Naţională de Drept, nr. 4, Chişinău. p. 62-67. (0,3 c.a.)

 42. Ciobanu Igor, Hulea Vasile. Unele măsuri şi mecanisme de prevenire şi combatere a criminalităţii recidive. Revista Studia Universitas, Seria Ştiinţe Sociale, Chişinău, Anul III, nr.3(23), 2009, p.120-126 (0,5 c.a.);

 43. Ciobanu Igor, Nastas Ion. Unele aspecte teoretico practice cu privire la conţinutul contractului individual de muncă. Revista Naţională de Drept, Chişinău, nr.1, 2009, p.32-38 (0,4 c.a.);

 44. Cojocaru Violeta, Babuc Rucsanda. La promesse synallagmatique de vente est-elle une vente mal qualifiee? Etude doctrinaire et jurisprudentielle inspirée de la législation française. Revista ştiinţifică „Studia Universitatis”, Seria „Ştiinţe Sociale”. Chişinău, nr.5 (15), 2009. 0,8 c.a.

 45. Cojocaru Violeta, Plotnic Olesea. Evoluţia instituţiei protecţiei consumatorului prin prisma dreptului francez. Revista ştiinţifică „Studia Universitatis”, Seria „Ştiinţe Sociale”. Chişinău, nr.5 (15), 2009. 0,8 c.a.

 46. Cojocaru Violeta, Şeremet Igor. Explicaţii terminologice ale conceptului dreptului la moştenire. Revista ştiinţifică „Studia Universitatis”, Seria „Ştiinţe Sociale”. Chişinău, nr.5 (15), 2009. 0,9 c.a.

 47. Cojocaru Violeta, Ulianovschi Tudor. Evoluţia istorică a persoanei juridice sub aspectul responsabilităţii ei. Revista ştiinţifică „Studia Universitatis”, Seria „Ştiinţe Sociale”. Chişinău, nr.5 (15), 2009. 1,5 c.a.

 48. Cojocaru Violeta. Drept internaţional privat comun, uniform sau unificat – armonizarea legislaţiei. // Revista Naţională de Drept-Ediţie specială. nr.10-12. Chişinău, 2009. / Comunicările prezentate în cadrul Conferinţa internaţională ştiinţifico-practică consacrată împlinirii a 50 de ani de la fondarea Facultăţii de Drept a Universităţii de Stat din Moldova „Educaţie şi cercetare într-un stat bazat pe drept” (0,2 c.a.).

 49. Constantinescu E,” Rezerva succesorală: probleme, soluţii.” Revista Naţională de Drept, nr. 10-12, Ediţie Jubiliară, Chişinău.p.34 (0,2c.a.)

 50. Cuzneţov Alexandru ,,Concepţii privind formele realizării dreptului prin prisma aspectelor critice”, Revista Naţională de Drept, nr.5, mai 2009 ISSN 1811-0770, p .47-57, c.a.0,5.

 51. Cuzneţov Alexandru ,,Esenţa activităţii de aplicare a dreptului şi subiecţii săi”, Revista Naţională de Drept, Ediţie specială nr.10-12, 16.10.2009, ISSN 1811-0770, p .55-59, c.a.0,2.

 52. Cuzneţov Alexandru ,,Principalele etape în evoluţia conceptului „realizarea dreptului”, Revista Naţională de Drept, nr.1, ianuarie 2009, ISSN 1811-0770, p .42-44 c.a.0,2.

 53. Doraş S. Unele viziuni privind efectuarea expertizei criminalistice în procedura de urmărire penală. Criminalistica în serviciul justiţiei constatări, tendinţe şi realizări. Chişinău. 2009.0.1 c.a.

 54. Dorul Olga. Natura juridică a principiilor generale de drept – surse de drept internaţional public şi drept comunitar. Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale, nr. 3-4, 2009. 1,0 c.a.

 55. Eşanu Adriana. Bot Alexandru. Canibalismul: aspect juridico-penale şi criminologice. Revista Studia Universitas, Seria Ştiinţe Sociale, Chişinău, Anul III, nr.8(28), 2009, p.123-130 (0,6 c.a.);

 56. Eşanu Adriana. Traficul de fiinţe umane şi traficul de copii în scopul prelevării organelor sau ţesuturilor (art.165 alin.(1) şi art.206 alin.(1) şi (2) lit.f) CP RM). Revista Studia Universitas, Seria Ştiinţe Sociale, Chişinău, Anul III, nr.8(28), 2009, p.117-123 (0,5 c.a.);

 57. Gamurari Vitalie. Procesul de armonizare a dreptului de azil în cadrul Uniunii Europene: forme şi metode de cooperare între dreptul Uniunii Europene şi dreptul naţional al statelor membre a Uniunii Europene (început). Avocatul poporului (revista ştiinţifico-practică şi informativă de drept) № 3, 2009. 0,2 c.a.

 58. Gamurari Vitalie. Procesul de armonizare a dreptului de azil în cadrul Uniunii Europene: forme şi metode de cooperare între dreptul Uniunii Europene şi dreptul naţional al statelor membre a Uniunii Europene (continuare). Avocatul poporului (revista ştiinţifico-practică şi informativă de drept) № 4, 2009. 0,2 c.a.

 59. Gamurari Vitalie. Procesul de armonizare a dreptului de azil în cadrul Uniunii Europene: forme şi metode de cooperare între dreptul Uniunii Europene şi dreptul naţional al statelor membre a Uniunii Europene (sfârşit). Avocatul poporului (revista ştiinţifico-practică şi informativă de drept) № 7-8, 2009. 0,2 c.a.

 60. Gamurari Vitalie. Rolul ştiinţei în ajustarea legislaţiei Republicii Moldova la standardele europene: analiza stării de lucru în 16 ani de statalitate. Studii Juridice Universitare. ICDPDO. ULIM. № 3-4. Anul I/2009. 0,6 c.a.

 61. Gheorghiţă M. O gîndire criminalistică fiecărui jurist. Revista Legea şi viaţa, nr.11, 2009, p.4-7. 0,4 c.a.

 62. Gîrla Lilia. Pornografia infantilă în forma electronică: unele aspecte juridico-penale şi criminologice. Revista Naţională de Drept, Chişinău, nr.9, 2009, p.28-32 (0,3 c.a.);

 63. Gîrla Lilia. Особенности уголовной ответственности за преступления, совершаемые в медицинской сфере. Revista Studia Universitas, Seria Ştiinţe Sociale, Chişinău, Anul III, nr.8(28), 2009, p.130-136 (0,5 c.a.);

 64. Golubenco Gh. Conceptul, importanţa şi problemele actuale ale diagnosticii criminalistice. În: Studia Universitas. Revistă ştiinţifică a Universităţii de Stat din Modova. Chişinău, 2009, nr.8 (28), p. 68- 74, 0,8 c.a. ISSN 1857-2081, (co-autor S. Duşa).

 65. Golubenco Gh. Consideraţii privind formarea domeniului ştiinţific al expertizei judiciare în România şi Republica Moldova. În: Revista Studii Juridice Universitare. Nr. 1-2. Chişinău: ULIM, 2009, p. 94-105, 1,0 c.a., ISSN1857-4122, (co-autor O.Neicuţescu).

 66. Golubenco Gh. Expertiza judiciară: noţiune, conţinut, specific. Legea şi viaţa, Chişinău, 2009, nr. 4, p. 50 – 53, (0, 3 c.a., co-autor O.Neicuţescu);

 67. Golubenco Gh. Mostrele de comparaţie în expertiza criminalistică: probleme şi soluţii. Avocatul poporului, Chişinău, 2009, nr. 4, p. 11-14, (0, 3 c.a., co-autor O.Neicuţescu);.

 68. Gracu Raisa. Viziunile lui Constantin Stere cu privire la drept. Revista Naţională de Drept, Chişinău, nr.3, 2009, p.11-17 (0,4 c.a.);

 69. Grama Mariana. Diferenţierea pedepsei penale prin sancţiune. Revista Studia Universitas, Seria Ştiinţe Sociale, Chişinău, Anul III, nr.8(28), 2009, p.136-142 (0,5 c.a.);

 70. Grama Mariana. Diferenţierea răspunderii penale a minorilor. Revista Studia Universitas, Seria Ştiinţe Sociale, Chişinău, Anul III, nr.3(23), 2009, p.127-132 (0,4 c.a.);

 71. Grecu Raisa. Constantin Stere – un mare doctrinar al drepturilor omului. Revista Institutului Naţional al Justiţiei, Chişinău, nr. 3 (10), 2009, p. 61-64 ;

 72. Grecu Raisa. Constantin Stere despre Constituţii şi constituţionalism: abordare istorică şi aspect contemporane. Revista Institutului Naţional al Justiţiei, Chişinău, nr.1(8), 2009, p.74-78 (1,3 c.a.); (1,3 c.a.);

 73. Grecu Raisa. Constantin Stere despre dreptul la învăţămînt. Revista Naţională de Drept, Chişinău, nr.8, 2009, p.7-11 (0,3 c.a.);

 74. Grecu Raisa. Constantin Stere despre dreptul la petiţionare ca garanţie a tuturor drepturilor. Revista Naţională de Drept, Chişinău, nr.9, 2009, p.23-28 (0,35 c.a.);

 75. Grecu Raisa. Constantin Stere despre dreptul la proprietate. Revista Naţională de Drept, Chişinău, nr.6, 2009, p.2-9 (0,5 c.a.);

 76. Grecu Raisa. Constantin Stere despre libertatea conştiinţei. Revista Naţională de Drept, Chişinău, nr.7, 2009, p.2-6 (0,25 c.a.);

 77. Grecu Raisa. Constantin Stere despre scopul şi sarcinile statului. Revista Naţională de Drept, Chişinău, nr.2, 2009, p.16-20 (0,3 c.a.);

 78. Grecu Raisa. Constantin Stere destre Statul de drept. Revista Naţională de Drept, Chişinău, nr.4, 2009, p.16-23 (0,5 c.a.);

 79. Grecu Raisa. Definiţia şi clasificarea drepturilor şi libertăţilor omului conform viziunii ştiinţifice a lui Constantin Stere. Revista Naţională de Drept, Chişinău, nr.5, 2009, p.19-27 (0,65 c.a.);

 80. Grecu Raisa. Viziunea lui Constantin Stere asupra originii statului şi postuletelor teoriei contractului social. Revista Naţională de Drept, Chişinău, nr.1, 2009, p.11-18 (0,6 c.a.);

 81. Guţu Sergiu. Legile străine de aplicare imediată. Aspecte comparative privind reglementarea uniformă a conflictelor de legi în domeniul contractelor internaţionale reglementate în legislaţia co­munitară. Revista „Perspectiva - INT”, p.153-156. Diversitatea ştiinţelor socio-umane: prob­le­me şi soluţii pentru dezvoltarea europeană. Culegere de comunicări ştiinţifice, Chişinău, 2009. Co­municările prezentate în cadrul Conferinţei internaţionale „Pace, prosperitate, drepturi ale omu­lui, creativitate şi inovare – răspunsuri europene provocărilor globale” (0,3 c.a.).

 82. I.Guceac ,,Constituţionalismul, democraţia şi libertatea – valori ale societăţii deschise”, Akademos, Nr. 2 (13), p. 41-47, (0.5 c.a).

 83. L.Şova ,, Formele de azil în Republica Moldova”, Revista Naţională de drept (ediţie specială) nr. 10-12., p. 139-141 (0.2 c.a).

 84. Luca Ala. Mecanisme şi proceduri internaţionale de reglementare a forţei de muncă. Organizaţia internaţională a muncii şi organizaţia internaţională a migraţiei. Revista ştiinţifică „Studia Universitatis”, Seria „Ştiinţe Sociale”. Chişinău, nr.5 (15), 2009. 0,9 c.a.

 85. Manea Vladislav. Delimitarea acţiunilor care dezorganizează activitatea penitenciarilor (art.286 CP al RM) de unele infracţiuni contra persoanei. Revista Naţională de Drept, Chişinău, nr.5, 2009, p.41-47 (0,45 c.a.);

 86. Manea Vladislav. Delimitarea acţiunilor care dezorganizează activitatea penitenciarilor (art.286 CP al RM) de unele infracţiuni contra securităţii publice şi ordinii publice. Revista Naţională de Drept, Chişinău, nr.6, 2009, p.14-19 (0,35 c.a.);

 87. Manea Vladislav. Delimitarea acţiunilor care dezorganizează activitatea penitenciarilor (art.286 CP RM) de unele infracţiuni contra justiţiei. Revista Institutului Naţional al Justiţiei, Chişinău, nr.1(8), 2009, p.69-73 (0,3 c.a.);

 88. Manea Vladislav. Latura obiectivă a infracţiunii prevăzute la art.286 CP al RM: problema locului de săvîrşire a infracţiunii şi a momentului consumativ al infracţiunii. Revista Naţională de Drept, Chişinău, nr.1, 2009, p.50-54 (0,3 c.a.);

 89. Manea Vladislav. Latura obiectivă a infracţiunii prevăzute la art.286 CP al RM: săvîrşirea atacului asupra administraţiei; organizarea de grupuri criminale; participarea activă la grupurile criminale. Revista Naţională de Drept, Chişinău, nr.2, 2009, p.23-31 (0,7 c.a.);

 90. Manea Vladislav. Latura subiectivă a infracţiunii prevăzute la art.286 CP al RM. Revista Naţională de Drept, Chişinău, nr.3, 2009, p.41-49 (0,65 c.a.);

 91. Manea Vladislav. Subiectul infracţiunii prevăzute la art.286 CP al RM. Revista Naţională de Drept, Chişinău, nr.4, 2009, p.58-67 (0,7 c.a.);

 92. Melinte Dumitru-Leonardo. Persoana cu funcţie de răspundere în legislaţia penală Română. Revista Studia Universitas, Seria Ştiinţe Sociale, Chişinău, Anul III, nr.8(28), 2009, p.142-147 (0,4 c.a.);

 93. Mihalache Iurie ,,Evoluţia izvoarelor juridice de reglementare a răspunderii civile în transportul aerian al Republicii Moldova”, Revista Naţională de Drept, 2009, nr.7.Chişinău – 2009, c.a.0,2.

 94. Mihalache Iurie ,,Răspunderea civilă a transportatorului aerian pentru deteriorarea sau pierderea de bagaje”, Revista Naţională de Drept, nr.4, 2009.Chişinău – 2009, c.a.0,2.

 95. Mihalache Iurie ,,Teoria şi practica examinării cauzelor civile ce ţin de răspunderea companiilor aeriene pentru întîrzierea şi anularea zborurilor”, Revista Naţională de Drept, 2009, nr.6.Chişinău – 2009, c.a.0,2.

 96. Mîţu Gh.” Reprezentarea legală în materia obligaţiilor”. Revista Naţională de Drept, nr. 10-12, Ediţie Jubiliară, Chişinău. p. 171-172 ( 0,2 c.a.).

 97. Moraru Victor, Rusu Oleg. Diracţiile de activitate a asistentului social în instituţiile penitenciare. Revista Naţională de Drept, Chişinău, nr.4, 2009, p.23-31 (0,7 c.a.);

 98. Moraru Victor. Infracţiunile săvîrşite în legătură cu serviciul: concept şi particularităţi. Revista Studia Universitas, Seria Ştiinţe Sociale, Chişinău, Anul III, nr.8(28), 2009, p.147-152 (0,4 c.a.);

 99. Natalia Bacalu ,, Etica –cea mai eticheta in afaceri”, Revista Nationala de Drept, 2009, c.a.0,2.

 100. O.Televca ,,Evoluţia istorică a finanţilor publice de la origini pînă la unirea Principatelor”, Studia Universitas . 17- 23 p. (0.5 c.a). I.Guceac ,, Instituţia prezidenţială – studiu de drept constituţional comparat”, Akademos, Nr. 2 (13), p. 33-43, (1 c.a).

 101. Onofrei Fluvius-Vasile. Statutul juridic al informaţiei electronice în dreptul penal comparat. Revista Studia Universitas, Seria Ştiinţe Sociale, Chişinău, Anul III, nr.8(28), 2009, p.152-158 (0,5 c.a.);

 102. Plotnic Olesea ,, Evoluţia instituţiei protecţiei consumatorului prin prisma dreptului francez”, Studias Universitates”, nr.3 (23), Chişinău, 2009. p.85-88, (0,45 c.a.);

 103. Romandaş Nicolae, Reglementarea timpului de muncă, Revista „Administrare publică”, Nr.3-4 (63-64) iulie, decembrie 2009, Articol ştiinţific, 0.1 c.a.

 104. S.Cobăneanu ,,Apariţia şi evoluţia ideii de responsabilitate ministerială prin prisma apărării drepturilor omlui” , Revista Naţională de Drept, nr.1, p.18-23 (0.4 c.a).

 105. S.Maimescu ,,Transportatorul ca subiect special al răspunderii penale pentru comiterea infra­cţiu­nilor vamale pe teritoriul vamal al Republicii Moldova” Revista Institutului Naţional al Justiţiei nr.2(9), 2009, pag.57-62, 0,85 c.a.

 106. S.Maimescu ,,Unele aspecte practice ale executării sentinţelor pronunţate pe cauzele penale de contrabandăintentate persoanelor juridice pe teritoriul vamal al Republicii Moldova”, Revista Naţională de drept (ediţie specială) nr. 10-12., p. 10190-196 (0.5 c.a).

 107. S.Slusarenco ,, Abordarea conceptului şi clasificarea regimurilor juridice acordate cetăţenilor străini şi apatrizilor din Republica Moldova”, Revista Naţională de drept (ediţie specială) nr. 10-12., p. 163-165 (0.2 c.a).

 108. Sedleţchi I., Donciu A., Impactul fenomenului corupţiei asupra calităţii învăţămîntului uni­ver­si­tar. Об­ра­зование и коррупция. Межд.науч-практич.конф.(2009, Тараклия-Кишинев). Ред­кол.: Смокинэ А., Червенков Н., Кожокарь Е. и др.- Ch.:Pontos, 2009 (Girleanu S.V.). (9 p.) - 196p. 0,65c.a.

 109. Şeremet Igor. Aspecte conflictuale privind cerinţele legale pentru a putea moşteni şi deschiderea succesiunii/ Revista „Perspectiva - INT”, p.138-148.Diversitatea ştiinţelor socio-umane: probleme şi soluţii pentru dezvoltarea europeană. Culegere de comunicări ştiinţifice, Chişinău, 2009. Comunicările prezentate în cadrul Conferinţei internaţionale „Pace, prosperitate, drepturi ale omului, creativitate şi inovare – răspunsuri europene provocărilor globale” (0,9 c.a.).

 110. Şeremet Igor. Explicaţii terminologice ale conceptului dreptului la moştenire//Revista ştiinţifică „Studia Universitatis” – Seria „Ştiinţe sociale”. nr.8(28). Chişinău, 2009. (0,6c.a.).

 111. Şeremet Igor. Expuneri doctrinare şi jurisprudenţiale pe marginea conflictelor de calificări cu privire la regimul matrimonial şi regimul succesoral/ Revista moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale. nr.4. Chişinău, 2009. p.31-37 (1,9 c.a.).

 112. Şeremet Igor. Norma conflictuală cu privire la regimul matrimonial/ Revista Naţională de Drept-Ediţie specială. nr.10-12. Chişinău, 2009. p.155-161/ Comunicările prezentate în cadrul Conferinţa internaţională ştiinţifico-practică consacrată împlinirii a 50 de ani de la fondarea Facultăţii de Drept a Universităţii de Stat din Moldova „Educaţie şi cercetare într-un stat bazat pe drept” (0,9 c.a.).

 113. Şeremet Igor. Norma conflictuală cu privire la regimul matrimonial. // Revista Naţională de Drept-Ediţie specială. nr.10-12. Chişinău, 2009. / Comunicările prezentate în cadrul Conferinţa inter­na­ţio­na­lă ştiinţifico-practică consacrată împlinirii a 50 de ani de la fondarea Facultăţii de Drept a Universităţii de Stat din Moldova „Educaţie şi cercetare într-un stat bazat pe drept” (0,5 c.a.).

 114. Sîrcu Diana. Modalităţi de soluţionare a diferendelor maritime. Revista moldovenească de drept internaţional şi relaţii internaţionale, nr.2, 2009. 0,5 c.a.

 115. Sosna Alexandru ,,Методы и механизмы защиты прав и свобод: Европейский суд по правам человека”, Кишинев, «Закон и жизнь», № 8, стр. 32-38, 2009 г., c.a.0,4.

 116. Sosna Alexandru ,,Парламентские выборы – 2009.”, Кишинев, «Закон и жизнь», № 5, стр. 43-45, 2009 г., c.a.0,4.

 117. Sosna Alexandru, S. Casîm ,,Lupta anticorupţie în Republica Moldova.”, Chişinău, revista „Legea şi viaţa”, № 1, 2009, pag. 55-58, c.a. 0,3.

 118. Sosna Alexandru, Боршевский А. ,,Насилие над женщинами: истоки и пути проти­во­дейс­т­вия.”, Кишинев, «Закон и жизнь», № 2, 2009 г., c.a.0,2.

 119. Sosna Alexandru, Боршевский А., Касым Я. ,,Права молодёжи в Молдове.”, Кишинев, журнал «Revista naţională de drept», № 8, 2009, стр. 48-52, c.a.0,4.

 120. Spoială Alexandru. Sistemul sancţionar aplicat întreprinderilor mici şi mijlocii. Revista Studia Universitas, Seria Ştiinţe Sociale, Chişinău, Anul III, nr.8(28), 2009, p.158-164 (0,5 c.a.);

 121. Stati Vitalie. Infracţiunea de fabricare sau punere în circulaţie a banilor falşi sau a titlurilor de valoare false: analiză de drept penal. Revista Naţională de Drept, Chişinău, nr.4, 2009, p.45-58 (1,3 c.a.);

 122. Stati Vitalie. Infracţiunea de fabricare sau punere în circulaţie a banilor falşi sau a titlurilor de valoare false: analiză de drept penal. Revista Studia Universitas, Seria Ştiinţe Sociale, Chişinău, Anul III, nr.3(23), 2009, p.133-146 (1,1 c.a.);

 123. Stati Vitalie. Infracţiunile săvîrşite pe piaţa valorilor mobiliare (art.245, 2451, 2452 CP RM): analiză de drept penal. Revista Studia Universitas, Seria Ştiinţe Sociale, Chişinău, Anul III, nr.8(28), 2009, p.183-201 (0,7 c.a.);

 124. Stati Vitalie. Răspunderea penală pentru infracţiunea de fabricare sau punere în circulaţie a cardurilor sau a altor carnete de plată false (art. 237 CP RM). Revista Naţională de Drept, Chişinău, nr.5, 2009, p.27-41 (0,3 c.a.);

 125. Ştefăneţ T.” Proprietatea – categorie economică. Revista Naţională de Drept, nr. 10-12, Ediţie Jubiliară, Chişinău.p.169-170 ( 0,1 c.a.).

 126. Strulea Maria. Cadrul legal internaţional privind delincvenţa juvenilă. Revista de Ştiinţe Penale, Ediţie Specială, IRP, Chişinău, Anul IV, 2008-2009, p.70-78 (0,7 c.a.)

 127. Strulea Maria. Comisiile rogatorii internaţionale în materie penală. Revista Studia Universitas, Seria Ştiinţe Sociale, Chişinău, Anul III, nr.8(28), 2009, p.164-167 (0,3 c.a.)

 128. Strulea Maria. Incursiuni privind personalitatea delincventului minor. Revista de Ştiinţe Penale, Ediţie Specială, IRP, Chişinău, Anul IV, 2008-2009, p.79-85 (0,4 c.a.)

 129. Strulea Maria. Prevenţia victimologică la minori. Revista Studia Universitas, Seria Ştiinţe Sociale, Chişinău, Anul III, nr.3(23), 2009, p.146-152 (0,5 c.a.);

 130. Suceveanu N. Articularea dreptului constituţional versus internaţionalizarea protecţiei drepturilor individului // Revista moldovenească de drept internaţional şi relaţii internaţionale, nr. 4, Chişinău, 2009, p. 27-35. (0,75 c.a.).

 131. Suceveanu Natalia, Bancu Cristina. Rolul Comitetului reprezentanţilor permanenţi (COREPER) în procesul decizional comunitar. Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale, nr. 3. Chişinău, 2009. 0,5 c.a.

 132. Suceveanu Natalia. Integrarea europeană – interes naţional ?! // Revista Naţională de Drept-Ediţie specială. nr.10-12. Chişinău, 2009. / Comunicările prezentate în cadrul Conferinţa internaţională ştiinţifico-practică consacrată împlinirii a 50 de ani de la fondarea Facultăţii de Drept a Universităţii de Stat din Moldova „Educaţie şi cercetare într-un stat bazat pe drept” (0,2 c.a.).

 133. Suceveanu Natalia. L’artuculation du droit constitutional versus l’internationalisation de la protection des droits de l’individu. Revista de Drept Internaţional, nr. 2, iulie 2009. 1,6c.a.

 134. T.Cârnaţ ,,Aspecte conceptuale privind principiul transparenţei”, Revista Naţională de drept (ediţie specială) nr. 10-12., p. 10-12 (0.2 c.a).

 135. Tarlapan Artur „О возврате неиспользованных налоговых накладных при изменении состава учредителей”, Revista „Бухгалтерские и налоговые консультации” № 6, 2009, c.a.0,2.

 136. Ţonova I.” Dreptul în cadrul Internetului”. Revista Naţională de Drept, nr. 10-12, Ediţie Jubiliară, Chişinău.p. 183-186 (0,2 c.a.).

 137. Ţurcan Ion. Provocarea coruperii pasive. Revista Naţională de Drept, Chişinău, nr.9, 2009, p.48-53 (0,4 c.a.);

 138. Ţurcan Ion. Unele aspecte privind semnele obiective ale infracţiunii de corupere pasivă. Revista Studia Universitas, Seria Ştiinţe Sociale, Chişinău, Anul III, nr.8(28), 2009, p.167-176 (0,9 c.a.);

 139. Ulianovschi Gheorghe, Ulianovschi Irina. Locul săvîrşirii infracţiunii. Importanţa şi criteriile de stabilire a lui. Revista Naţională de Drept, Chişinău, nr.7, 2009, p.16-20 (0,3 c.a.);

 140. V.Ermurachi ,,Aspecte privind realizarea principiului periodicităţii la alegerile parlamentare şi prezidenţiale din Republica Moldova”, Revista Naţională de drept (ediţie specială) nr. 10-12., p. 165-167(0.2 c.a).

 141. Vasluian Gh.,Duşa S,” Contractul de consignaţie - varietate a contractului de Comision”. Revista Naţională de Drept, nr. 6, Chişinău.p.57-59 ( 0,2 c.a.).

 142. Vasluian Gh.,Duşa S.,” Contractul de consignaţie - varietate a contractului de Comision”. Revista Naţională de Drept, nr. 5, Chişinău.p.74-76 ( 0,2 c.a.).

 143. Velişco L.,” Natura juridică a recipisei de magazinaj”, Revista Naţională de Drept, nr. 10-12, Ediţie Jubiliară, Chişinău.p. 152-153 (0,3 c.a.).

 144. Vidaicu Mihaela. Delimitarea eutanasiei de alte infracţiuni similar. Revista Studia Universitas, Seria Ştiinţe Sociale, Chişinău, Anul III, nr.8(28), 2009, p.176-183 (0,6 c.a.);

 145. Volcinschi Victor ,, Recepţionarea unor principii, instituţii şi norme juridice din Dreptul Privat Roman în noul Cod civil al RM”, Materialele conferinţei internaţionale consacrate aniversării a 50 de ani de la constituirea Facultăţii de Drept USM, Revista Naţională de Drept, 2009 , nr.10-12.c.a.0,2.

 146. Zaharia Victor. Cadrul normativ-juridic şi strategic al educaţiei în domeniul drepturilor omului în şcoală. Revista de Ştiinţe Penale, ediţie specială, Chişinău 2008-2009, p. 118 – 136. -1,0 c.a.

 147. Zaharia Virginia. Regulile aplicabile recrutării copiilor-soldaţi în dreptul internaţional umanitar. Revista ştiinţifică „Studia Universitatis”, Seria „Ştiinţe Sociale”. Chişinău, nr.5 (15), 2009. 0,7 c.a.

 148. Zamfir Natalia. Условия имплементации международно-правовых норм в национальное экологическое законодательство. // Revista Naţională de Drept-Ediţie specială. nr.10-12. Chişinău, 2009. / Comunicările prezentate în cadrul Conferinţa internaţională ştiinţifico-practică consacrată împlinirii a 50 de ani de la fondarea Facultăţii de Drept a Universităţii de Stat din Moldova „Educaţie şi cercetare într-un stat bazat pe drept” (0,2 c.a.).


Yüklə 3,4 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   ...   32
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə