Universitatea de stat din moldovaYüklə 3,4 Mb.
səhifə23/32
tarix01.11.2017
ölçüsü3,4 Mb.
#24692
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   ...   32

2010

 1. Barat Iuliana. Exterminarea evreilor – premergătorul şi inspiraţia practicilor de genocid. Revista Naţională de Drept. Chişinău, nr. 7-8 (118-119), 2010, p. 71-73 (0,25 c.a.);

 2. Barat Iuliana. Obiectul infracţiunii de genocid. Definirea conceptelor. Revista Studia Universitatis, Seria Ştiinţe Sociale, Chişinău, Anul IV, nr.8 (38), 2010, p. 100-104, (0,4 c.a.) ;

 3. Bolocan-Holban Augustina. Delimitarea torturii de unele infracţiuni adiacente. Revista Studia Universitatis, Seria Ştiinţe Sociale, Chişinău, Anul IV, nr.3 (33), 2010, p. 148-151, (0,4 c.a.);

 4. Bolocan-Holban Augustina. Unele recomandări generale ale Comitetului european pentru prevenirea torturii şi a altor tratamente sau pedepse inumane sau degradante. Revista Naţională de Drept. Chişinău, nr. 4 (115), 2010, p. 45-48, (0,3 c.a.);

 5. Botezatu Igor . Acţiunea adiacentă în cadrul faptei prejudiciabile de escrocherie. Partea II. Revista Naţională de Drept. Chişinău, nr. 11 (122), 2010, p. 61-70, (0,8 c.a.);

 6. Botezatu Igor. Acţiunea adiacentă în cadrul faptei prejudiciabile de escrocherie. Partea I. Revista Naţională de Drept. Chişinău, nr. 9-10 (120-121), 2010, p. 99-106, (0,5 c.a.) ;

 7. Botezatu Igor. Acţiunea principală în cadrul faptei prejudiciabile de escrocherie. Revista Naţională de Drept. Chişinău, nr. 2 (113), 2010, p. 61-68 (0,7 c.a.);

 8. Botezatu Igor. Analiza juridico-istorică a reglementărilor privitoare la infracţiunea de escrocherie. Revista Naţională de Drept. Chişinău, nr. 1 (112), 2010, p. 79-84 (0,4 c.a.);

 9. Botezatu Igor. Examinarea unor probleme legate de latura subiectivă şi subiectul escrocheriei (art. 190 CP RM). Partea I. Revista Naţională de Drept. Chişinău, nr. 5-6 (116-117), 2010, p. 80-85, (0,5 c.a);

 10. Botezatu Igor. Examinarea unor probleme legate de latura subiectivă şi subiectul escrocheriei (art. 190 CP RM). Partea II. Revista Naţională de Drept. Chişinău, nr. 7-8 (118-119), 2010, p. 64-70 (0, 5 c.a.);

 11. Botezatu Igor. Unele consideraţii asupra urmărilor prejudiciabile produse în cazul infracţiunii de escrocherie (art. 190 CP RM). Revista Naţională de Drept. Chişinău, nr.3 (114), 2010, p. 67-70 (0,4 c.a.);

 12. Botezatu Igor. Urmările prejudiciabile în cazul infracţiunii de escrocherie: Analiză de drept penal . Revista Studia Universitatis, Seria Ştiinţe Sociale, Chişinău, Anul IV, nr.3 (33), 2010, p.143-147, (0,5 c.a.);

 13. Brînză Sergiu. Analiza de drept penal a unor circumstanţe agravante prevăzute la alin. (2) art. 151 şi la alin. (2) art. 152 CP RM. Revista Naţională de Drept. Chişinău, nr. 5-6 (116-117), 2010, p. 2-17, (1,4 c.a.);

 14. Brînză Sergiu. Analiza juridico-penală a unor prevederi ale art. 151 si ale art. 152 CP RM. Revista Studia Universitatis, Seria Ştiinţe Sociale, Chişinău, Anul IV, nr.3 (33), 2010, p. 152-175, (1,3 c.a.);

 15. Brînză Sergiu. Comentariul unor prevederi ale Hotărîrii Plenului Curţii Supreme de Justiţie “Despre practica judiciară în cauzele din categoria infracţiunilor privind viaţa sexuală”, nr. 17 din 7.11.2005: circumstanţele agravante ale infracţiunilor prevăzute la art. 171 şi 172 C.P. RM. Revista Naţională de Drept. Chişinău, nr. 1 (112), 2010, p. 2-12, (1,0 c.a.);

 16. Brînză Sergiu. Comentariul unor prevederi ale Hotărîrii Plenului Corţii Supreme de Justiţie, nr. 17 din 7.11.2005, “Despre practica judiciară în cauzele din categoria infracţiunilor privind viaţa sexuală”: infracţiunile prevăzute la art. 173-175 CP RM. Revista Naţională de Drept. Chişinău, nr. 2 (113), 2010, p. 2-11 (0,9 c.a.);

 17. Brînză Sergiu. Expunere de motive vizînd proiectul unei noi hotărîri explicative a Plenului Curţii Supreme de Justiţie dedicate practicii judiciare în cauzele referitoare la infracţiunile privind viaţa sexuală. Partea I. Revista Naţională de Drept. Chişinău, nr. 7-8 (118-119), 2010, p. 2-15, (1,0 c.a.);

 18. Brînză Sergiu. Expunere de motive vizînd proiectul unei noi hotărîri explicative a Plenului Curţii Supreme de Justiţie dedicate practicii judiciare în cauzele referitoare la infracţiunile privind viaţa sexuală. Partea II. Revista Naţională de Drept. Chişinău, nr. 9-10 (120-121), 2010, p. 2- 14, (1,0 c.a.);

 19. Brînză Sergiu. Omorul săvîrşit asupra a două sau mai multor personae (lit. g) alin. (2) art. 145 CP RM: analiză de drept penal. Revista Naţională de Drept. Chişinău, nr. 11 (122), 2010, p. 2-10, (0,7 c.a.);

 20. Brînză Sergiu. Problemele interpretării şi aplicării prevederilor de la alin. (1) art. 151 şi de la alin. (1) art. 152 CP RM. Revista Naţională de Drept. Chişinău, nr. 3 (114), 2010, p. 2-14 (1,1 c.a.);

 21. Brînză Sergiu. Reflecţii asupra interpretării şi aplicării unor prevederi ale alin. (2) art. 151 şi ale alin. (2) art. 152 CP RM. Revista Naţională de Drept. Chişinău, nr. 4 (115), 2010, p. 2-10, (0,8 c.a.);

 22. Brînză Sergiu. Teoria şi practica interpretării judiciare a normelor referitoare la infracţiunile privind viaţa sexuală (art.171-175 CP RM). Revista Studia Universitatis, Seria Ştiinţe Sociale, Chişinău, Anul IV, nr.8 (38), 2010, p. 156-211.

 23. Brumă S,” Particularităţile prescripţiei acţiunii în cadrul angajării răspunderii subsidiare”. Revista Naţională de Drept, nr. 1 Chişinău .p. 77-78 (0,2 c.a.).

 24. Burian A. Características del servicio diplomático de la República de Moldavia. Revista Mol­do­ve­nească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale. 2010, nr. 4, 52-67. ISSN 1857-1999. (1,0 c.a.).

 25. Burian A. Subiecţii relaţiilor internaţionale şi reglementarea juridică a relaţiilor internaţionale. Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale. 2010, nr. 1, 27-41. ISSN 1857-1999. (1,0 c.a.).

 26. Burian A. Unele considerente privind analiza politicii externe. Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale. 2010, nr. 2, 28-35. ISSN 1857-1999. (0,75 c.a.).

 27. Burian A., Gherega C. Sistemul şi dinamica conflictului internaţional. „Revista Naţională de Drept”. 2010, nr. 5-6, 39-42. ISSN 1811-0770. (0,5 c.a.).

 28. Burian A., Kindibalyk O. The evolution of the concept of “national security” in the context of transformation and globalizing factors of social development. Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale. 2010, nr. 3, 68 - 80. ISSN 1857-1999. (1,5 c.a.).

 29. Chibac Natalia, „Unele particularităţi ale drepturilor şi obligaţiilor părţilor în contrctului de servicii turistice”, Revista Naţională de Drept nr.10-12 , p.141-143 2010

 30. Ciobanu Rodica, Demersul interdisciplinar al metodologiei dreptului: valenţe teoretic-pragmatico. Nr.3/33/2010 Studia universitatis CEP, USM. 0.5c.a.

 31. Demenciuc Daniela, Particularităţile încheierii contractului individual de muncă cu angajator-persoană fizică, Revista Naţională de Drept, nr.4, 2010, Articol ştiinţific, 0.6 c.a.

 32. Demenciuc Daniela, Repere juridice internaţionale privind statutul victimei infracţiunii, Caietul ştiinţific al ISAM, nr.5, 2010, Articol ştiinţific, 0.5 c.a.

 33. Eşanu Adriana. Corina Ajder. Controverse privind protecţia produsului concepţiei în legea penală a RM. Revista Naţională de Drept. Chişinău, nr. 2 (113), 2010, p. 36-40,(0,4 c.a.);

 34. Eşanu Adriana. Incriminarea faptelor legate de prelevarea organelor, ţesuturilor şi celulelor umane în legislaţia penală a României. Revista Studia Universitatis, Seria Ştiinţe Sociale, Chişinău, Anul IV, nr.3 (33), 2010, p. 182-189, (0,7 c.a.);

 35. Eugenia Cojocari, Сары О.К. ,,Защита прав женщин в сфере семеиный отношений в Республики Молдова”, Мировой Судья 2010, nr.6 ,p.12-15, c.a.0,3.

 36. Gheorghiţă M.Формы использования специальных знаний в судопроизводстве РМ. Revista „Закон и жизнь”, nr.1., 2010, 0,8 c.a.

 37. Grecu Raisa. Constantin Stere despre dreptul de vot ca funcţie socială. Revista Naţională de Drept. Chişinău, nr. 1 (112), 2010, p. 13- 18, (0,4 c.a.);

 38. Grecu Raisa. Constantin Stere despre principiul autonomiei locale. Revista Naţională de Drept. Chişinău, nr. 2 (113), 2010, p. 12-15, (0,4 c.a.);

 39. Grecu Raisa. Importanţa şi actualitatea concepţiei steriene cu privire la drepturile şi libertăţile omului. Revista Naţională de Drept. Chişinău, nr. 3 (114), 2010, p. 29-34 (0,5 c.a.);

 40. Hriptievschi Nadejda. Principiul contradictorialităţii dezbaterilor judiciare – element esenţial al unei proceduri echitabile. Avocatul Poporului, Nr. 4-6, 2010. 0,3 c.a.

 41. I.Guceac ,,Diplomaţia publică – componentă indispensabilă a discursului extern în condiţiile globalizării” în Akademos, Nr. 1 (16) p. 6-10. (0.4 c.a).

 42. I.Guceac ,,Dreptul la apă – un nou drept fundamental al omului” Akademos, Nr. 3 (18), p. 39-45. (0.63 c.a).

 43. Ionuş Raluca Gabriela. Consimţămîntul victimei – cauză justificativă sau cauză care înlătură caracterul penal al faptei? Revista Studia Universitatis, Seria Ştiinţe Sociale, Chişinău, Anul IV, nr.8 (38), 2010, p. 105-109, (0,4 c.a.);

 44. Ionuş Raluca Gabriela. Natura juridică a consimţămîntului victimei în dreptul penal. Revista Studia Universitatis, Seria Ştiinţe Sociale, Chişinău, Anul IV, nr.3 (33), 2010, p. 190-194, (0,4 c.a.);

 45. Ionuş Raluca Gabriela. Relevanţa consimţămîntului victimei asupra încadrării juridice a faptei. Revista Studia Universitatis, Seria Ştiinţe Sociale, Chişinău, Anul IV, nr.3 (33), 2010, p.195-199, (0,4 c.a.);

 46. Ionuş Raluca-Gabriela. Consimţămîntul victimei – circumstanţă de atenuare a pedepsei penale. Revista Naţională de Drept. Chişinău, nr. 11 (122), 2010, p. 38-41, (0,3 c.a.);

 47. Ionuş Raluca-Gabriela. Dimensiuni conceptuale privind consimţămîntul victimei în dreptul penal substanţial. Revista Naţională de Drept. Chişinău, nr. 9-10 (120-121), 2010, p. 71- 75, (0,35 c.a.);

 48. Ionuş Raluca-Gabriela. Limitele consimţămîntului persoanei la cauzarea de daune propriei sale sănătăţi în sfera reglementării juridico-penale. Revista Naţională de Drept. Chişinău, nr. 7-8 (118-119), 2010, p. 51-55, (0,4 c.a.) ;

 49. Iustin Viorel. Analiza juridico-penală a infracţiunilor privind răspîndirea informaţiilor care se referă la obiectele de proprietate industrială, precum şi însuşirea frauduloadă de către un terţ a calităţii de autor sau constrîngere la coautorat (art. 1852 alin. (1) CP RM). Revista Naţională de Drept. Chişinău, nr. 3 (114), 2010, p. 57-62 (0,6 c.a.);

 50. Iustin Viorel. Fabricarea invenţiei protejate ca modalitate alternativă de manifestare a infracţiunii privind încălcarea dreptului exclusiv al titularului asupra obiectelor de proprietate industrial. Revista Naţională de Drept. Chişinău, nr. 9-10 (120-121), 2010, p. 118- 123, (0,4 c.a.);

 51. Lazăr D. Public policy as a limit to recognition and enforcement of foreign arbitral award: seeking for counterpoise between public interests and arbitral autonomy. Revista de Studii si Cercetari Juridice, nr.1-2, p. 94-107. Chişinău, 2010.

 52. Lazăr Diana. Arbitrabilitatea ca temei de refuz a recunoasterii si executarii sentintelor arbirale straine . // Revista ştiinţifică „Studia Universitatis”. Seria „Ştiinţe Sociale”. Chişinău, nr. 8 (38) 2010, 0,7 c.a.

 53. Melinte Dumitru-Leonardo. Persoana cu funcţie de răspundere în legislaţia penală română. Revista Naţională de Drept. Chişinău, nr. 12 (123), 2010, p. 26-29, (0,4 c.a.);

 54. Mihalache Iurie ,, Contractul de transport aerian de pasageri şi bagaje. Biletul electronic”, Studia Universitatis USM, 2010, nr.8 (38), p.67-83.c.a.1,0.

 55. Mihalache Iurie ,, Contractul de transport auto de pasageri şi bagaje (I)”, Revista Naţională de Drept, 2010, nr.12, p.20-25.c.a.0,3.

 56. Mihalache Iurie ,, Exonerarea de răspundere сivilă a cărăuşului în transportul aerian de mărfuri (I)”, Revista Naţională de Drept, 2010, nr.4, p.28-34.c.a.0,5.

 57. Mihalache Iurie ,, Exonerarea de răspundere сivilă a cărăuşului în transportul aerian de mărfuri (II)”, Revista Naţională de Drept, 2010, nr.5-6, p.66-71.c.a.0,3.

 58. Mihalache Iurie ,, Răspunderea civilă a cărăuşului în transportul aerian de pasageri şi bagaje realizat în mod succesiv”, Studia Universitatis USM, 2010, nr.3 (33), p.131-139.c.a.0,5.

 59. Mihalache Iurie, Eugenia Cojocari ,, Condiţiile angajării răspunderii juridice civile a cărăuşului pentru prejudicii în cazul transportului aerian”, publicat în Revista Naţională de Drept, 2010, nr.3, p.15-28.c.a.1,0.

 60. Mihalache Iurie, Slutu Nicolae ,, Practica examinării litigiilor civile privind compensarea daunelor morale în transportul aerian de pasageri”, Revista Naţională de Drept, 2010, nr.9-10, p.56-62. c.a.0,3.

 61. Moraru Victor. Faigher Anatolie. Reglementarea riscului întemeiat în legislaţia penală a altor state. Revista Studia Universitatis, Seria Ştiinţe Sociale, Chişinău, Anul IV, nr.3 (33), 2010, p. 200-207, (0,6 c.a.);

 62. Moraru Victor. Rusu Oleg. Considerente teoretice privind profilaxia infracţiunilor în rîndul persoanelor liberate din detenţie. Revista Naţională de Drept. Chişinău, nr. 5-6 (116-117), 2010, p. 34-38, (0,4 c.a.);

 63. Nicolae Roşca, Sergiu Baieş, Olga Cojocaru ,, Comentariu ştiinţifico-proactic la art.69-83 din Legea nr.135/2007 cu privire la societăţile cu răspundere limitată”, Buletinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat de pe lângă Ministerul Finanţelor, 2010, nr.1, pag.16-26, c.a.1,0.

 64. Plotnic Olesea, Cojocari Eugenia ,, Mecanismul de protecţie a consumatorilor în Republica Moldova. Aspecte de drept comparat”, Revista Naţională de Drept. nr.11/12. Chişinău, 2010. p.56-60, (0,61 c.a.);

 65. Plotnic Olesea, Cojocaru V. ,,Protecţia consumatorului în Republica Moldova prin prisma reglementărilor europene”, Revista Naţională de Drept. nr.7/8. Chişinău, 2010. p.56-60, (0,85 c.a.);

 66. Plotnic Olesea, Cojocaru V. ,,Respectarea autonomiei de voinţă a părţilor la încheierea contractelor de consum”, Revista Naţională de Drept. nr.9/10. Chişinău, 2010. p.82-85, (0,50 c.a.);

 67. Rîbca Eugen. Codul audiovizualului, De ce este necesar un nou Cod al audiovizualului?. Revistă analitică Mass-media în Moldova, decembrie 2010, pag.5-8, 0.3c.a.

 68. Rîbca Eugen.Etică şi profesionalism, Consiliul de presă: oportunităţi şi pericole. Revistă analitică Mass-media în Moldova, iunie 2010, pag.3-5, 0.3c.a.

 69. Roşca Valentin. Principiul nerecurgerii la forţă sau la ameninţarea cu forţa: Evoluţie şi Codificare. Revista ştiinţifică „Studia Universitatis”. Seria „Ştiinţe Sociale”. Chişinău, nr. 8 (38) 2010, 0,7 c.a.

 70. Sadovei Nicolae, Reflecţii privind jurămîntul cadrului didactic în calitate de act social public în cadrul procesului educaţional, Revista de Ştiinţe Socio-Umane, UPS „Ion Creangă”, Articol ştiinţific, 0.5 c.a.

 71. Sîrcu D. Actul jurisdicţional internaţional: particularităţi, funcţie şi validitate. In: Revista moldovenească de drept internaţional şi relaţii internaţionale, 2010, nr.1, 0,4 c.a.

 72. Sîrcu D. Elaborarea actului jurisdicţional internaţional. In: Revista moldovenească de drept internaţional şi relaţii internaţionale, 2010, 0,4 c.a.

 73. Sîrcu D. Rolul Consiliului Europei în promovarea şi protecţia drepturilor omului în spaţiul pan-european . In: Revista moldovenească de drept internaţional şi relaţii internaţionale, 2009, nr.4, 0,3 c.a.

 74. Stati Vitalie. Analiza elementelor constitutive şi a elementelor circumstanţiale agravante ale infracţiunii de răpire a mijlocului de transport (art. 1921 CP RM). Partea I. Revista Naţională de Drept. Chişinău, nr. 5-6 (116-117), 2010, p.18-30, (1,0 c.a.);

 75. Stati Vitalie. Analiza elementelor constitutive şi a elementelor circumstanţiale agravante ale infracţiunii de răpire a mijlocului de transport (art. 1921 CP RM). Partea II. Revista Naţională de Drept. Chişinău, nr. 7-8 (118-119), 2010, p. 16-27, (1,1 c.a.);

 76. Stati Vitalie. Aspecte teoretice şi practice privind aplicarea răspunderii penale pentru conducerea mij­lo­cu­lui de transport în stare de ebrietate alcoolică cu grad avansat sau în stare de ebrietate produsă de alte substanţe (art. 2641 CP RM). Revista Naţională de Drept. Chişinău, nr. 2 (113), 2010, p. 25-35, (0,9 c.a.);

 77. Stati Vitalie. Aspecte teoretice şi practice privind aplicarea răspunderii penale pentru unele infracţiuni din domeniul transportului auto, specificate la art. 266, 269 şi 276 CP RM. Revista Naţională de Drept. Chişinău, nr. 3 (114), 2010, p. 42-54 (0,9 c.a.);

 78. Stati Vitalie. Aspecte teoretice şi practice privind aplicarea răspunderii penale pentru unele infracţiuni săvîrşite în domeniul transporturilor (art. 264¹, 266, 269 şi 276 CP RM) Revista Studia Universitatis, Seria Ştiinţe Sociale, Chişinău, Anul IV, nr.8 (38), 2010, p. 110-133;

 79. Stati Vitalie. Infracţiunea de dobîndire a creditului prin înşelăciune (art. 238 CP RM): noi tendinţe şi abordări. Partea I . Revista Naţională de Drept. Chişinău, nr. 12 (123), 2010, p. 2-10, (0,8 c.a.);

 80. Stati Vitalie. Infracţiunea de punere în exploatare a mijloacelor de transport cu defecte tehnice vădite (art. 265 CP RM): analiza elementelor constitutive. Revista Naţională de Drept. Chişinău, nr. 1 (112), 2010, p. 55-63, (0,8 c.a.);

 81. Stati Vitalie. Unele consideraţii asupra practicii aplicării răspunderii penale pentru infracţiunea vio­la­re de domiciliu (art. 179 CP RM). Revista Naţională de Drept. Chişinău, nr. 4 (115), 2010, p. 18-27, (1,0 c.a.);

 82. Suceveanu N. Buiuc S., Metode şi tehnici de armonizare a legislaţiei naţionale cu legislaţia Uniunii Europene // Revista moldovenească de drept internaţional şi relaţii internaţionale, nr. 3, Chişinău, 2010, p.p. (1 c.a.).

 83. Şeremet Igor. Aspecte conflictuale privind partajul şi transmiterea averii succesorale// Revista Naţională de Drept.-nr.1. Chişinău, 2010. (0,6 c.a.).

 84. Şeremet Igor. Unele situaţii conflictuale de drept internaţional privat privind persoanele cu vocaţie succesorală/ Revista Naţională de Drept. nr.2. Chişinău, 2010. (0,9 c.a.).

 85. Tănase Alexandru. Cadrul juridic naţional şi internaţional legat de aplicarea răspunderii pentru infracţiunea de trafic de fiinţe umane, prevăzută la art. 165 CP RM. Revista Studia Universitatis, Seria Ştiinţe Sociale, Chişinău, Anul IV, nr.8 (38), 2010, p. 134-146, (1,2 c.a.);

 86. Tănase Alexandru. Infracţiunea de trafic de fiinţe umane (art. 165 CP RM): obiectul juridic, obiectul material, victima. Revista Naţională de Drept. Chişinău, nr. 9-10 (120-121), 2010, p. 42- 55, (1,2 c.a.);

 87. Tănase Alexandru. Latura obiectivă a infracţiunii de trafic de fiinţe umane (art. 165 CP RM). Revista Naţională de Drept. Chişinău, nr. 11 (122), 2010, p. 18-33,(1,4 c.a.) ;

 88. Tănase Alexandru. Studiu de drept comparat al reglementărilor penale privind traficul de fiinţe umane. Revista Studia Universitatis, Seria Ştiinţe Sociale, Chişinău, Anul IV, nr.3 (33), 2010, p. 208-219, (1,2 c.a.);

 89. Teodor Сârnaţ, Ianuş Erhan ,, Integrarea europeană a Republicii Moldova prin prisma reglementărilor vamale naţionale”, Revista Naţională de Drept, nr.9-10 din 2010 (120-121), pag. 20-27 (0.65 c.a).

 90. Timofei Sorin. Latura obiectivă a infracţiunii de limitare a concurenţei libere (art. 246 CP RM). Revista Studia Universitatis, Seria Ştiinţe Sociale, Chişinău, Anul IV, nr.8 (38), 2010, p. 147-155, (0,8 c.a.);

 91. Timofei Sorin. Latura subiectivă a infracţiunilor în domeniul concurenţei. Revista Naţională de Drept. Chişinău, nr. 11 (122), 2010, p. 53-60, (0,7 c.a.);

 92. Timofei Sorin. Obiectul infracţiunilor în domeniul concurenţii (art. 246 şi 246¹ CP RM). Revista Studia Universitatis, Seria Ştiinţe Sociale, Chişinău, Anul IV, nr.3 (33), 2010, p. 220-235 (1,4 c.a.);

 93. Timofei Sorin. Răspunderea pentru infracţiunile în domeniul concurenţei în conformitate cu legislaţia altor state. Revista Naţională de Drept. Chişinău, nr. 12 (123), 2010, p. 30-36, (0,6 c.a.);

 94. Timofei Sorin. Reglementarea juridică a protecţiei concurenţei prin prisma politicii penale a statului. Revista Naţională de Drept. Chişinău, nr. 9-10 (120-121), 2010, p. 86-98, (1,1 c.a.);

 95. Ţonova Irina, „Analiza funcţionării reţelei Internet, influenţa ei asupra relaţiilor sociale” Revista Naţională de Drept nr.7-8, p.44-51

 96. Ţonova Irina, „Noţiunea şi clasificarea raporturilor civile în Internet conform normelor Codului Civil al Republicii Moldova” Revista Naţională de Drept nr.11 2010, p.71-79

 97. Ţonova Irina, „Reglementarea drepturilor personale nepatrimoniale în conformitate cu normele Codului Civil al Republicii Moldova”, Revista Naţională de Drept nr.5-6 p.76-80

 98. Ţurcan Ion. Analiza faptelor de pretindere, primire, acceptare ca semne ale laturii obiective a infracţiunii de corupere pasivă. Revista Studia Universitatis, Seria Ştiinţe Sociale, Chişinău, Anul IV, nr.3 (33), 2010, p. 239-242 (0,4 c.a.)

 99. Ţurcan Ion. Coruperea pasivă ca formă de manifestare a corupţiei. Revista Naţională de Drept. Chişinău, nr. 9-10 (120-121), 2010, p. 27-29, (0,2 c.a.)

 100. Ţurcan Ion. Cu privire la conţinutul unor obiecte predestinate coruperii. Revista Naţională de Drept. Chişinău, nr. 11 (122), 2010, p. 34-37, (0,3 c.a.);

 101. Ţurcan Ion. Cu privire la latura subiectivă a infracţiunii prevăzute la art. 324 CP RM. Revista Naţională de Drept. Chişinău, nr. 11 (122), 2010, p. 79-80, (0,1 c.a.);

 102. Ţurcan Ion. Obiectul juridic al infracţiunii de corupere pasivă. Revista Naţională de Drept. Chişinău, nr. 9-10 (120-121), 2010, p. 138-140, (0,2 c.a.);

 103. Ţurcan Ion. Unele aspecte privitor la calificarea faptelor de primire a unor bunuri necuvenite. Revista Studia Universitatis, Seria Ştiinţe Sociale, Chişinău, Anul IV, nr.3 (33), 2010, p. 236-238, (0,2 c.a.);


7.6.3. Alte reviste

 1. Rîbca Eugeniu Accesul la informaţiile oficiale: cum se realizează”, // „Dialog şi acţiune”, Chi­şi­nău,2006 25 c.a.

 2. A.Ceachir „Оссобенности взаимодействия субьектов поисков-познавательной деятельность при расследовании убийств”.1.2а.л, Analele ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova. Seria “Ştiinţe socioumanistice”. (Vol. I), Chişinău. 2006.

 3. A. Ceachir „Elaborarea versiunilor în cercetarea cazurilor de omor”. Revista “Problemele filosofiei dreptului”. 1,0 c.a, Chişinău, 2006.

 4. A. Ceachir „Particularităţile efectuării cercetărilor la faţa locului în cazurile de omor”. Revista “Problemele filosofiei dreptului”. 1,0c.a, Chişinău, 2006.

 5. Boişteanu Eduard, Romandaş Nicolae, Procedura de concediere în cazul lichidării unităţii, reducerii numărului sau a statelor de personal, Журнал «Бизнес-право», №2, 2007, Кишинэу, Articol ştiinţific, 0.5 c.a.

 6. Calenic Alexandru ,,Новые принципы регулирования предпринимательской деятельности”, Бизнес-Право. 2007. № 7. С. 21-30.c.a.0,9

 7. Calenic Alexandru ,,Проблемы квалификации монополистической деятельности”, Бизнес-Право. 2007. № 9. С. 41-50.c.a.0,9

 8. Calenic Alexandru ,,Проблемы правового положения индивидуального предпринимателя”, Бизнес-Право. 2007. № 12. С. 67-77.c.a.0,9

 9. Cerbu A. - „Consideraţiuni generale cu privire la unele temeiuri pentru recursul ordinar”, în Revista de ştiinţe penale, Anuar, Anul III, Chişinău, 2007.0.2 c.a.

 10. Ciobanu Igor. Caracteristica criminologică a conceptului de resocializare a infractorului. Institutul de Reforme Penale, Revista de Ştiinţe Penale, Anuar. Anul III, Chişinău, 2007, p. 61-69 (0,7 c.a.);

 11. Demenciuc Daniela, Probleme teoretico-juridice a responsabilităţii statului în relaţia cu victima infracţiunii, Caietul Ştiinţific al ISA, Nr.2, 2007, Articol ştiinţific, 0.1 c.a.

 12. Dolea I. Elemente private în procedura penală a Republicii Moldova. Revista de Ştiinţe Penale, 2007, p.49-60, 0,5 c.a;

 13. Mîţu Gheorghe,” Clasele de moştenitori legali, Revista „ Biznes Pravo” nr. 4, Chişinău. ( 0,3 c.a.).

 14. O.Chelaru, V. Rusu,”Aspecte privind constituţionalitatea modificărilor articolului 6 al Legii privind preţul normativ şi modul de vînzare – cumpărare a pămîntului, Ziarul „Dreptul”, Chişinău. ( 1 c.a.).

 15. O.Chelaru,” Aspecte juridice legate de noţiunea „ consum fraudulos” prevăzută de Regulamentul pentru furnizarea şi utilizarea energiei electrice”, Ziarul „Dreptul”, Chişinău.( 0,24 c.a.).

 16. Rîbca Eugeniu în coautorat „Scurtă analiză a necesităţilor de modificare a legislaţiei ce reglementează activitatea mass-media” // „Mass-media”, Decembrie 2007, p.18-22 (p.5, 23674≈0,59 c.a.).

 17. Rîbca Eugeniu Relaţiile radiodifuzorilor privaţi şi a distribuitorilor de servicii cu autoritatea de reglementare din domeniul audiovizualului. Comentariu”. “Ai dreptul să ştii”, 2007, nr.14, p.77-90-1.45c.a.

 18. Rîbca Eugeniu. “Legislaţia audiovizualului: evoluţie şi involuţie pe parcursul a 10 ani”. “Ai dreptul să ştii”, 2007, nr.14, p.91-97- 0,60c.a.

 19. Rîbca Eugeniu. „Comentariu la Legea Audiovizualului Nr.66-XXVIII/III din 10.07.2007 a UTA Gagauz-Yeri” // „Mass-media”, Decembrie 2007, p.38-40 (p.3, 15633≈0,39 c.a.).

 20. Romandaş Nicolae, Boişteanu Eduard, Concedierea salariatului ca urmare a constatării faptului că acesta nu corespunde funcţiei deţi-nute sau muncii prestate din cauza calificării insuficiente, confirmate prin hotărîrea comisiei de atestare, Журнал «Бизнес-право», №2, 2007, Кишинэу, Articol ştiinţific, 0.2 c.a.

 21. Romandaş Nicolae, Boişteanu Eduard, Suspendarea contractului individual de muncă, Revista ştiinţifico-practică „Dreptul muncii”, Mai 2007, Articol ştiinţific, 0.4 c.a.

 22. Romandaş Nicolae, Modul de perfectare a ordinului de angajare în muncă, Revista ştiinţifico-practică „Dreptul muncii”, Nr.12, 2007, Articol ştiinţific, 0.5 c.a.

 23. Romandaş Nicolae, Unele reflecţii privind statutul juridic al salariaţilor şi al angajatorului, Revista ştiinţifico-practică „Dreptul muncii”, Nr.11, 2007, Articol ştiinţific, 0.5 c.a.

 24. Roşca Valentin. Dreptul Internaţional Umanitar şi Religiile Mondiale. Revista de Drept de Azil şi Drept Umanitar, nr.1-(10) ianuarie - aprilie, 2007. p. 53-63.

 25. Sadovei Nicolae, „Apărarea drepturilor şi intereselor angajatorului prin intermediul atragerii la răspundere disciplinară a salariatului”, nr. 11/2007 al revistei „Dreptul muncii”, p.30 – 37, Articol ştiinţific, 0.5 c.a.

 26. Sadovei Nicolae, „Apărarea drepturilor şi intereselor angajatorului prin intermediul organelor de jurisdicţie a muncii”, articol, nr. 12/2007 al revistei „Dreptul muncii”, p.13 – 18, Articol ştiinţific, 0.4 c.a.

 27. Sadovei Nicolae, „Modalităţi legale de apărare a drepturilor salariaţilor prin intermediul sesizării organelor care efectuează supravegherea şi controlul de stat asupra respectării legislaţiei muncii”, articol, nr. 2/2007 al revistei „Dreptul muncii”, Articol ştiinţific, 0.4 c.a.

 28. Sadovei Nicolae, „Modalităţi legale de apărare a drepturilor salariaţilor prin intermediul sesizării organelor de jurisdicţie a muncii”, articol, nr. 3/2007 al revistei „Dreptul muncii”, p.22 – 29, Articol ştiinţific, 0.6 c.a.

 29. Sadovei Nicolae, „Modalităţi legale de apărare a drepturilor salariaţilor prin intermediul apelării la sindicate. Mijloace legale de autoapărare”, articol, nr. 5/2007 al revistei „Dreptul muncii”, p.31 – 37, Articol ştiinţific, 0.5 c.a.

 30. Sadovei Nicolae, „Modalităţi legale de apărare a drepturilor şi intereselor angajatorului”, articol, nr. 8/2007 al revistei „Dreptul muncii”, p.35 – 41, Articol ştiinţific, 0.5 c.a.

 31. Sosna Alexandru, Боршевский А. ,,Освобождение от уголовной ответственности несовершеннолетних.”, Кишинев, журнал «Бизнес право», № 3, 2007 г. c.a. 0,2.

 32. Stati Vitalie. Infracţiuni legate de circulaţia ilegală a substanţelor narcotice, psihotrope, precum şi a analoagelor şi precursorilor acestora: probleme de alicare şi interpretare a legii penale. Institutul de Reforme Penale, Revista de Ştiinţe Penale, Anuar. Anul III, Chişinău, 2007, p. 115-123 (0,8 c.a.);

 33. Strulea Maria. Controversele spălării banilor în legea penală naţională. Revista de ştiinţe penale, IRP, Anuar, anul III, Chişinău, 2007, p.97-114 (0,5 c.a.);

 34. Tarlapan Artur „Некоторые вопросы увольнения работника по причине прогула”, Revista „Бухгалтерские и налоговые консультации” № 10, 2007., c.a.0,2.

 35. V.Zaporojan ,,În eventualitatea implementării plângerii constituţionale”, Revista Justiţia Constituţională, nr.4 31-39 p., (0.6 c.a).

 36. Xenofon Ulianovschi. Caracterul obiectiv al infracţiunii de dezertare. Revista de ştiinţe penale, Anuar. Anul III, Chişinău, 2007, p. 87-96 (0,5);

 37. Boişteanu Eduard, Reglementări naţionale privind modul de acordare a concediilor anuale, Revista ştiinţifico-practică „Dreptul muncii”, nr. 3, 2008, Chişinău, Articol ştiinţific, 0.5 c.a.

 38. Boişteanu Eduard, Изменение индивидуального трудового договора, Журнал «Бизнес-право», №3, 2008, Кишинэу, Articol ştiinţific, 0.6 c.a.

 39. Boişteanu Eduard, Правовое регулирова-ние предоставления ежегодных оплачивае-мых отпусков, Журнал «Бизнес-право», №2, 2008, Кишинэу, Articol ştiinţific, 0.4 c.a.

 40. Burian Alexandru. Perspectivele geopolitice ale statalităţii moldoveneşti. „Moldova Suverană”, nr. 56, 57, 58. 1,0 c.a.

 41. Burian Alexandru. Republica Democratică Moldovenească – etapă importantă de statornicie a statalităţii moldoveneşti contemporane. „Moldova Suverană”, nr.81-82, 83, 84. 1,5 c.a.

 42. Calenic Alexandru ,,Общество с ограниченной ответственностью: порядок управления”, Бизнес-Право. 2008. № 6. С. 55-62. c.a.0,8.

 43. Calenic Alexandru ,,Основные положения правового статуса общества с ограниченной ответственностью”, Бизнес-Право. 2008. № 5. С. 15-32.c.a.1.8.

 44. Eşanu Oxana, Realizarea justiţiei în raport cu dosarele administrative, Ziarul Funcţionarului Public, rubrica Consultaţiile Funcţionarului Public, NR. 12(289) iunie 2008, p.9, Articol ştiinţific, 0.1 c.a.

 45. Eşanu Oxana, Reforma judecătorască spre edificarea societăţii democratice, Ziarul Funcţionarului Public, rubrica Consultaţiile Funcţionarului Public, nr.8(285)aprilie 2008, p.9-10, Articol ştiinţific, 0.1 c.a.

 46. Gamurari Vitalie. Sancţiunile contra încălcărilor grave ale dreptului internaţional umanitar sunt cele mai importante performanţe ale omenirii. Revista de Drept de Azil şi Drept Umanitar. Anul VI, nr.1 (13), ianuarie-aprilie, 2008. 0,2 c.a.

 47. I.Erhan ,, Încriminarea infracţiunilor vamale în legislaţia Republicii Moldova”, Revista Vama nr.5, p. 14-16, (0.3 c.a). Nicolae Roşca ,,Unele precizări privind particularităţile tranzacţiilor de proporţii încheiate de societatea comercială pe acţiuni”, Buletinul Judecătoriei Economice şi Serviciului Fiscal de Stat ale Republicii Moldova, 2008, nr. 4. c.a.0,8

 48. I.Erhan ,, Urmărirea penală în sistemul vamal”, Revista Vama nr.2, p. 43-45, (0.3 c.a).

 49. Nicolae Roşca, Sergiu Baieş, Olga Cojocaru ,,Comentariu ştiinţifico-proactic la art.1-6 din Legea nr.135/2007 cu privire la societăţile cu răspundere limitată”, Buletinul Judecătoriei Economice şi Serviciului Fiscal de Stat ale Republicii Moldova, 2008, nr. 5, pag.33-36., 0,2.

 50. Nicolae Roşca, Sergiu Baieş, Olga Cojocaru ,,Comentariu ştiinţifico-proactic la art.11-12 din Legea nr.135/2007 cu privire la societăţile cu răspundere limitată.”, Buletinul Judecătoriei Economice şi Serviciului Fiscal de Stat ale Republicii Moldova, 2008, nr. 7, pag.16-18., c.a.0,2.

 51. Nicolae Roşca, Sergiu Baieş, Olga Cojocaru ,,Comentariu ştiinţifico-proactic la art.13-16 din Legea nr.135/2007 cu privire la societăţile cu răspundere limitată.”, Buletinul Judecătoriei Economice şi Serviciului Fiscal de Stat ale Republicii Moldova, 2008, nr. 8, pag.17-19. c.a.0,2.

 52. Nicolae Roşca, Sergiu Baieş, Olga Cojocaru ,,Comentariu ştiinţifico-proactic la art.17-20 din Legea nr.135/2007 cu privire la societăţile cu răspundere limitată.”, Buletinul Judecătoriei Economice şi Serviciului Fiscal de Stat ale Republicii Moldova, 2008, nr. 9, pag.14-17., c.a.0,2.

 53. Nicolae Roşca, Sergiu Baieş, Olga Cojocaru ,,Comentariu ştiinţifico-proactic la art.21-23 din Legea nr.135/2007 cu privire la societăţile cu răspundere limitată.”, Buletinul Judecătoriei Economice şi Serviciului Fiscal de Stat ale Republicii Moldova, 2008, nr. 10, pag.17-21., c.a.0,4.

 54. Nicolae Roşca, Sergiu Baieş, Olga Cojocaru ,,Comentariu ştiinţifico-proactic la art.24 din Legea nr.135/2007 cu privire la societăţile cu răspundere limitată.”, Buletinul Judecătoriei Economice şi Serviciului Fiscal de Stat ale Republicii Moldova, 2008, nr. 12, pag.17-20., c.a.0,3.

 55. Nicolae Roşca, SergiuBaieş, Olga Cojocaru ,,Comentariu ştiinţifico-proactic la art.7-10 din Legea nr.135/2007 cu privire la societăţile cu răspundere limitată”, Buletinul Judecătoriei Economice şi Serviciului Fiscal de Stat ale Republicii Moldova, 2008, nr. 6, pag.4-8., c.a.0,2.

 56. Rîbca Eugeniu în coautort, „Codul principiilor de etică a jurnalistului: experienţe şi concluzii” // „Mass-media”, Decembrie 2008, p.33-36 (p.4, 23183≈0,57 c.a.).

 57. Rîbca Eugeniu, „Legislaţia naţională care determină relaţiile economice dintre stat şi mass-media” // „Mass-media”, Decembrie 2008, p.23-24 (p.2, 11980≈0,299 c.a.).

 58. Rîbca Eugeniu. În faţa cui este responsabil Consiliul Coordonator al Audiovizualului?. „Mass-media”, Iunie 2008, p.18-21-0,56 c.a.

 59. Romandaş Nicolae, Boişteanu Eduard, Правовое регулирование трудовых отношений с рук­о­во­ди­телем предприятия, Журнал «Бизнес-право», №5, 2008, Кишинэу, Articol ştiinţific, 0.6 c.a.

 60. Sadovei Nicolae, „Interdicţii legale impuse angajatorului în cadrul salarizării angajaţilor privind stabilirea salariului şi efectuarea achitării acestuia prin intermediul contului de card”, articol, nr. 12/2008 al revistei „Dreptul muncii”, p.47 – 54, Articol ştiinţific, 0.6 c.a.

 61. Sadovei Nicolae, „Reţinerile din salariu, neafectate de interdicţiile legale impuse angajatorului în cadrul salarizării angajaţilor”, articol, nr. 12/2008 al revistei „Dreptul muncii”, p.28 – 34, Articol ştiinţific, 0.5 c.a.

 62. Spoială Alexandru. Implementarea instituţiei probaţiunii în legislaţia Republicii Moldova: propuneri de lege ferenda. Revista Institutului Naţional al Justiţiei, Chişinău, nr.4(7), 2008, p.77-83 (0,5 c.a.);

 63. Spoială Alexandru. Instituţia probaţiunii în Republica Moldova: propuneri şi recomandări. Revista Institutului Naţional al Justiţiei, Chişinău, 2008, nr. 3, p.63-72 (0,8 c.a.);

 64. Calenic Alexandru ,,Правовое положение государственных и муниципальных предп­рия­тий”, Бизнес-Право. 2009. № 3. c.a. 1,25.

 65. Calenic Alexandru ,, Правовой режим объединений и групп”, Бизнес-Право. 2009. № 2. c.a.1,7.

 66. Ciobanu Igor. Preocupările Consiliului Europei în domeniul identificării direcţiilor principale de or­ganizare a luptei contra criminalităţii. Revista de Ştiinţe Penale, Ediţie Specială, IRP, Chişinău, Anul IV, 2008-2009, p.28-36 (0,7 c.a.);

 67. Gamurari Vitalie. Soluţia „Kosovo” şi aplicabilitatea ei prin analogie în conflictul „trans­nist­rean”. Studii Juridice Universitare. ICDPDO. ULIM. № 1-2. 2009. 0,5 c.a.

 68. Gheorghiţă M. Aspecte tactice a realizării unor acţiuni iniţ. de urm. Penală şi cercet. Inf­rac­ţiu­ni­lor săvîrşite de membrii str-crim organizate. Revista „Studii juridice univ.” ULIM, 2009, p. 70-84. 0,9 c.a.

 69. I.Erhan ,, Şi iarăşi contrabanda cu ţigări”, Revista Vama nr.12, p. 36-38, (0.3 c.a). Nicolae Roşca, Sergiu Baieş, Olga Cojocaru ,, Comentariu ştiinţifico-proactic la art.25 din Legea nr.135/2007 cu privire la societăţile cu răspundere limitată.”, Buletinul Judecătoriei Economice şi Serviciului Fiscal de Stat ale Republicii Moldova, 2009, nr.1, pag.8-9.c.a. 0,1.

 70. I.Erhan ,,Contrabanda cu ţigări – permise şi consecinţe”, Revista Vama nr.9, p. 34-36, (0.3 c.a).

 71. Nicolae Roşca, Sergiu Baieş, Olga Cojocaru ,, Comentariu ştiinţifico-proactic la art.26-30 din Legea nr.135/2007 cu privire la societăţile cu răspundere limitată. “, Buletinul Judecătoriei Economice şi Serviciului Fiscal de Stat ale Republicii Moldova, 2009, nr.2, pag.7-9., c.a.0,2.

 72. Nicolae Roşca, Sergiu Baieş, Olga Cojocaru ,, Comentariu ştiinţifico-proactic la art.31-39 din Legea nr.135/2007 cu privire la societăţile cu răspundere limitată., Buletinul Judecătoriei Economice şi Serviciului Fiscal de Stat ale Republicii Moldova, 2009, nr.4, pag.14-20., c.a.0,5.

 73. Nicolae Roşca, Sergiu Baieş, Olga Cojocaru ,, Comentariu ştiinţifico-proactic la art. 40 din Legea nr.135/2007 cu privire la societăţile cu răspundere limitată”, Buletinul Judecătoriei Economice şi Serviciului Fiscal de Stat ale Republicii Moldova, 2009, nr.5, pag.26.c.a.0,1.

 74. Nicolae Roşca, Sergiu Baieş, Olga Cojocaru ,,Comentariu ştiinţifico-proactic la art.42-43 din Legea nr.135/2007 cu privire la societăţile cu răspundere limitată.”, Buletinul Judecătoriei Economice şi Serviciului Fiscal de Stat ale Republicii Moldova, 2009, nr.6, pag.18-19., c.a.0,2.

 75. Nicolae Roşca, Sergiu Baieş, Olga Cojocaru ,,Comentariu ştiinţifico-proactic la art.44-46 din Legea nr.135/2007 cu privire la societăţile cu răspundere limitată”, Buletinul Judecătoriei Economice şi Serviciului Fiscal de Stat ale Republicii Moldova, 2009, nr.7-8, pag.18-20., c.a.0,2.

 76. Nicolae Roşca, Sergiu Baieş, Olga Cojocaru ,,Comentariu ştiinţifico-proactic la art.47-50 din Legea nr.135/2007 cu privire la societăţile cu răspundere limitată”, Buletinul Judecătoriei Economice şi Serviciului Fiscal de Stat ale Republicii Moldova, 2009, nr.9-10, pag.14-17., c.a.0,3.

 77. Nicolae Roşca, Sergiu Baieş, Olga Cojocaru ,,Comentariu ştiinţifico-proactic la art.51-68 din Legea nr.135/2007 cu privire la societăţile cu răspundere limitată”, Buletinul Judecătoriei Economice şi Serviciului Fiscal de Stat ale Republicii Moldova, 2009, nr.11-12, pag.24-30. c.a.0,5.

 78. Rîbca Eugeniu. „Legiferarea în condiţiile democraţiei participative” // “Ai dreptul să ştii”, 2009, nr.22, p.2-15 (p.14; 71211≈1,78 c.a.).

 79. Sadovei Nicolae, „Actele de administrare a raporturilor de muncă la nivel de unitate, reglementate de Codul muncii”(partea I), articol, nr. 3/2009 ale revistei „Dreptul muncii”, p.37 – 45, Articol ştiinţific, 0.7 c.a.

 80. Sadovei Nicolae, „Actele de administrare a raporturilor de muncă la nivel de unitate, reglementate de Codul muncii”(partea II), articol, nr. 4/2009 ale revistei „Dreptul muncii”, p.44 – 51, Articol ştiinţific, 0.6 c.a.

 81. Sadovei Nicolae, „Actele de administrare a raporturilor de muncă la nivel de unitate, reglementate de Codul muncii”(partea III), articol, nr. 5/2009 ale revistei „Dreptul muncii”, p.41 – 48, Articol ştiinţific, 0.6 c.a.

 82. Stati Vitalie. Aspect teoretice şi practice privind aplicarea răspunderii penale pentru unele infracţiuni în domeniul transportului auto. Revista Institutului Naţional al Justiţiei, Chişinău, nr.1(8), 2009, p.47-56 (0,8 c.a.);

 83. Stati Vitalie. Aspecte teoretice şi practice privind aplicarea răspunderii penale pentru unele infracţiuni în domeniul trasportului auto. Revista Institutului Naţional al Justiţiei, Chişinău, nr.2(9), 2009, p.37-49 (1,1 c.a.);

 84. Suceveanu Natalia. Unele reflecţii asupra viitorului statut al Uniunii Europene. Studii Juridice Universitare. ICDPDO. ULIM. № 1-2. 2009. 0,7 c.a.

 85. Tarlapan Artur „Порядок привлечения работника к материальной ответственности”, Revista „Бухгалтерские и налоговые консультации” № 9, 2009, c.a.0,2.

 86. V.Zaporojan ,,Alegerea Preşedintelui ţării în lipsa candidaţilor de alternativă”, Revista „Dreptul”, nr.41, p.11-15 (0.3 c.a).

 87. Chiroşca Igor ,, Locul operei de artă plastică în sistemul obiectelor de protecţie juridică din Republica Moldova”, „Revista Institutului Naţional al Justiţiei”. – Chişinău, 2010 – Nr. 2. – p. 69-72.c.a.0,2.

 88. Chiroşca Igor ,,Locul operei de artă plastică în sistemul obiectelor de protecţie juridică din Republica Moldova”, „Revista Institutului Naţional al Justiţiei”. – Chişinău, 2010 – Nr. 2. – p. 69-72, c.a.0,2.

 89. Croitor E. Categoriile „purtător tehnico-electronic de informaţie” şi „înregistrări în probatoriul penal”, Revista Institutului Naţional de Justiţie. Chişinău, decembrie 2010.0.2 c.a.

 90. Sadovei Nicolae, Unele Modificări operate în Codul muncii prin prisma asigurării egalităţii de şanse (Gender), nr.12/2010 al revistei „Dreptul muncii”, Articol ştiinţific, 0.4 c.a.

 91. Stati Vitalie. De ce este oportună adoptarea unei noi hotărîri explicative a Plenului Curţii Supreme de Justiţie consacrate practicii judiciare în cauzele penale privind infracţiunile în domeniul transportului auto? Partea I. Revista Institutului Naţional al Justiţiei, Chişinău, nr. 2 (13), 2010, p. 54-68, (1, 3 c.a.);

 92. Tarlapan Artur „Порядок прекращения срочного индивидуального трудового договора”, Revista „Бухгалтерские и налоговые консультации” № 6, 2010.c.a.0,5.

  1. Yüklə 3,4 Mb.

   Dostları ilə paylaş:
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   ...   32
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə