Universitatea de stat din moldovaYüklə 3,4 Mb.
səhifə25/32
tarix01.11.2017
ölçüsü3,4 Mb.
#24692
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   ...   32

2007

 1. Aramă Elena, Principiul egalitîţii în jurisprudenţa constituţională franceză, din 13, 14 decembrie 2007 organizată de Curtea Constituţională a Republiciii Moldova în colaborare cu Fundaţia Germană pentru cooperare Juridică Internaţională cu genericul ,, Rolul Curţii Constituţionale în sistemul protecţiei dreturilor omului şi respectarea CEDO şi jurisprudenţei Curţii Europene pentru Drepturile omului în jurisprudenţa ţi legislaţia naţională.” P. 69-72, 0.3c.a.- refat în plen

 2. Arhiliuc Victoria. Consiliul drepturilor omului al ONU. Conferinţa internaţională „Protecţia drepturilor omului la etapa contemporană”. Ucraina, or.Kiev, 07.12.2007. 0,4 c.a.

 3. Arhiliuc Victoria. Hotărîrea Curţii Constituţionale privind ratificarea Statutului Curţii Penale Internaţionale de către Republica Moldova. Seminar internaţional „Rolul Curţii Constituţionale în sis­te­mul protecţiei drepturilor omului şi respectarea CEDO şi jurisprudenţei Curţii Europene pentru Drepturile Omului în jurisprudenţa şi legislaţia naţională”. Chişinău, 13-14.12.2007. 0,4 c.a.

 4. Arhiliuc Victoria. Probleme legislative naţionale vizînd ratificarea Statutului Curţii Penale Inter­na­ţionale în context integraţionist european. Conferinţa internaţională ştiinţifico-practică „Probleme actuale ale legislaţiei naţionale în contextul procesului integraţionist european”. Chişinău, USM, 15.12.2007. 0,4 c.a.

 5. Arhiliuc Victoria. Rolul Curţii Constituţionale a Republicii Moldova în procesul încheierii tratatelor inter­naţionale privind protecţia drepturilor omului. Conferinţa Internaţională „Rolul Curţii Consti­tu­ţio­na­le în sistemul protecţiei drepturilor omului şi respectarea CEDO şi jurisprudenţei Curţii Europene pentru drepturile omului în jurisprudenţa şi legislaţia naţională”. Chişinău, 13-14 decembrie, 2007, 0,2 c.a.

 6. Arhiliuc Victoria. Rolul recunoaşterii internaţionale în consolidarea statalităţii moldoveneşti. Con­ferinţa ştiinţifică internaţională cu genericul „Statul moldovenesc: continuitatea devenirii şi consolidării”, Chişinău, 19.11.2007. 0,4 c.a.

 7. Burian Alexandru, Dorul Olga. Правовое положение нейтрального государства в современном международном гуманитарном праве. Материалы Международной научно-практической конференции молодых ученых «Защита прав человека на современном этапе». Институт международных отношений Национального Авиационного Университета Украины. (7 декабря 2007 г., г. Киев) - Киев, 2007. 0,5 c.a.

 8. Burian Alexandru. Unele consideraţii privind aspectul geopolitic al statalităţii moldoveneşti Materialele Conferinţei ştiinţifice internaţionale “Statul moldovenesc: continuitatea devenirii şi consolidării” consacrată aniversării a 90 de ani de la proclamarea RDM şi 15 ani de la recunoaşterea internaţională a Republicii Moldova. Chişinău, 19 noiembrie 2007. IRIM. – Ch., CEP USM, 2007. 0,4 c.a.

 9. Burian Alexandru. Молдо-белорусские отношения в контексте современных геополитических трансформационных процессов Материалы международной научно-практической конференции «Беларусь – Молдова: 15 лет дипломатических отношений», Кишинев, 16 ноября 2007 г. – Ch., CEP USM, 2007. 0,4 c.a.

 10. Buruiană Mihai. Convenţia OCED cu privire la corupţie. Conferinţa Internaţională cu privire la transparenţă. // 23-26 noiembrie 2007, Guatemala City, Guatemala. 0,5 c.a.

 11. Buruiană Mihai. Corupţia în domeniul procurărilor publice. Conferinţa Internaţională cu privire la transparenţă. // 23-26 noiembrie 2007, Guatemala City, Guatemala. 0,5 c.a.

 12. Căpăţînă Ion. Principiile de ordine publică şi importanţa acestora în practica Curţii Constituţionale şi jurisprudenţa CEDO. Seminar internaţional „Rolul Curţii Constituţionale în sistemul protecţiei drepturilor omului şi respectarea CEDO şi jurisprudenţei Curţii Europene pentru Drepturile Omului în jurisprudenţa şi legislaţia naţională”. Chişinău, 13-14.12.2007. 0,5 c.a.

 13. Cucoş Gheorghe. Negocierile în formatul 5+2 şi rezultatele practice în soluţionarea conflictului tran­snis­trean. Conferinţa Internaţională cu genericul „Conflicte internaţionale îngheţate şi posibilităţile de so­luţionare paşnică a acestora”, organizată în cadrul GUAM. // 17-19 mai 2007, or.Kiev (Ukraina). 1,5 c.a.

 14. Gamurari Vitalie. Hotărîrile instanţelor judiciare şi rolul lor în codificarea progresivă a dreptului internaţional contemporan. Conferinţa Internaţională „Precedentul judiciar: aspecte teoretice şi practice”. Chişinău, 29 septembrie 2007. 0,2 c.a.

 15. Gamurari Vitalie. Interpretarea tratatelor internaţionale şi a dreptului internaţional de către Curtea Constituţională ca una din căile de implementare a acestora în ordinea juridică internă a statelor. Seminar internaţional „Rolul Curţii Constituţionale în sistemul protecţiei drepturilor omului şi respectarea CEDO şi jurisprudenţei Curţii Europene pentru Drepturile Omului în jurisprudenţa şi legislaţia naţională”. Chişinău, 13-14.12.2007. 0,5 c.a.

 16. Gamurari Vitalie. Rolul normelor cutumiare ale dreptului internaţional umanitar în constituirea şi interpretarea instituţiei intervenţiei umanitare. Masa rotundă, consacrată normelor cutumiare ale dreptului internaţional umanitar. Belarusi, or.Minsk, 04.12.2007. 0,4 c.a.

 17. Gamurari Vitalie. Rolul normelor cutumiare de drept internaţional umanitar în evoluţia conceptului intervenţiei umanitare. Conferinţa internaţională ştiinţifico-practică „Dreptul internaţional umanitar cutumiar: conţinut şi obiective”. Ucraina, or.Lviv, 19-20.10.2007. 0,5 c.a.

 18. Gamurari Vitalie. Rolul normelor cutumiare de drept internaţional umanitar în evoluţia conceptului intervenţiei umanitare. Conferinţa ştiinţifico-practică „Dreptul internaţional umanitar cutumiar: conţinut şi obiective”. 19-20 octombrie 2007, Ukraina, Lviv. 0,3 c.a.

 19. Gamurari Vitalie. Rolul ştiinţei în ajustarea legislaţiei Republicii Moldova la standardele europene: analiza stării de lucru în 16 ani de statalitate a Republicii Moldova. Simpozion ştiinţific internaţional „Cercetarea universitară în secolul XXI: provocări şi perspective”. Chişinău, 15-17.10.2007. 0,4 c.a.

 20. Gh. Chibac,” Состояние гражданского законодательства Республики Молдова после обретения независимости”, Conferinţa „ Dezvoltarea legislaţiei civile a statelor membre a Comunităţii Statelor Independente în perioada actuală”, Federaţia Rusă, Belgorod. (0,5 c.a.).

 21. I.Guceac ,,Менеджмент образования в контексте европейской интеграции”, Проблемы управ­ле­ния процессом высшего образования полиции, Materialele Conferinţei ştiinşifico practice inter­na­ţionale, Riga, p.81-85 (0.4 c.a).

 22. Iordanov Iordanca-Rodica, Elimination of risks of obsolete pesticide 2005-2008, Abstracts, Conferinţa Internaţională, 9th International HCH and pesticide Forum, p. 14-15 Chisinau, Republic of Moldoa, 2007, Comunicare ştiinţifică, 0.5 c.a.

 23. Lazăr D. Cadrul legislativ existent al sectorului viti-vinicol din Moldova: impedimente şi căi de depăşire. Conferinţa internaţională „Relansarea sectorului viti-vinicol moldovenesc: Lecţii de învăţat din experienţa internaţională”. Chişinău, 13-14.11.2007. 0,8 c.a.

 24. N. Chibac, “ Законодательство Республики Молдова о туризме: проблемы и перспективы”, Conferinţa „ Dezvoltarea legislaţiei civile a statelor membre a Comunităţii Statelor Independente în perioada actuală”, Federaţia Rusă, Belgorod. (0,5 c.a.).

 25. Negru Boris, Constituţia Republicii Moldova şi relaţia dintre reglementările internaţionale şi cele interne în domeniul Drepturilor omului, materialele conferinţei ştiinţifice internaţionale, din 13, 14 decembrie 2007 organizată de Curtea Constituţională a Republiciii Moldova în colaborare cu Fundaţia Germană pentru cooperare Juridică Internaţională cu genericul ,,Rolul Curţii Constituţionale în sistemul protecţiei dreturilor omului şi respectarea CEDO şi jurisprudenţei Curţii Europene pentru Drepturile omului în jurisprudenţa ţi legislaţia naţională.”pag. 58-62, 0.3c.a.-refat în plen

 26. O. Cazac,” Viciile de conformitate şi garanţiile la vînzare”, Conferinţa Internaţională “Protecţia Juridică a Consumatorilor”, Chişinău, USM. (0,3 c.a.).

 27. Păscăluţă Felicia, Reglementări privind controlul şi supravegherea respectării legislaţiei muncii în R.M., Materiale ale conferinţei internaţionale ştiinţifico-practice, 22.05.2007, Consolidarea Ad­ministraţiei Publice în contextul edificării statului de drept în R.M, pag.71-72, Articol ştiinţific, 0.1 c.a.

 28. Romandaş Nicolae, Proca L., Reglementări privind clasificarea prestaţiilor de asistenţă socială, Conferinţa internaţională ştiinţifico-practică cu genericul „Consolidarea administraţiei publice în contextul edificării statului de drept în R. Moldova”, 22 mai 2007, Comunicare ştiinţifică, 0.3 c.a.

 29. Romandaş Nicolae, Reglementări privind dreptul la muncă în contextul integrării europene, Conferinţa internaţională ştiinţifico-practică cu genericul „Consolidarea administraţiei publice în contextul edifi­că­rii statului de drept în R. Moldova”, 22 mai 2007, Comunicare ştiinţifică, 0.3 c.a.

 30. S. Baieş, „ Importanţa dreptului privat roman pentru instituţia posesiuniidin Codul Civil al Republicii Moldova”, Conferinţa Internaţională „ Al XI – lea Colocviu al Romaniştilor din Europa Centro – orientală şi din Asia”, România, Craiova. (0,5 c.a.).

 31. S. Baieş, „Unele aspecte teoretice privind fundamentarea uzucapiunii ca mod de dobîndire a dreptului de proprietate : analiza comparată a prevederilor codurilor civile ale Republicii Moldova, Ucrainei şi Federaţiei Ruse”, Conferinţa „ Dezvoltarea legislaţiei civile a statelor membre a Comunităţii Statelor Independente în perioada actuală”, Federaţia Rusă, Belgorod. (0,4 c.a.).

 32. Zinaida Lupascu Reglementările comercial -vamale cu ţările europene în perioada formării statului unitar român,-15 .12.2007,Conferinţa internaţională “Problemele actuale ale legislaţiei naţionale în contextual procesului integraţionist european”.

 33. Zinaida Lupascu Relaţiile comercial- vamale a statelor româneşti cu ţările europene în perioada Evului Mediu,-15 .12.2007,Conferinţa internaţională “Problemele actuale ale legislaţiei naţionale în contextual procesului integraţionist european”.


2008

 1. Arhiliuc Victoria. Forme juridice de cooperare economică în condiţiile globalizării. Conferinţa internaţională ştiinţifico-practică „Dimensiunea economico-juridică a globalizării”. Chişinău, 16.05.2008. 0,4 c.a.

 2. Arhiliuc Victoria. Influenţa culturii politice asupra relaţiilor internaţionale. Conferinţa ştiinţifică inter­naţională „Cultura policiă şi politica culturală în relaţiile internaţionale: dimensiunea est-europeană”. Chişinău, 11.04.2008. 0,4 c.a.

 3. Arhiliuc Victoria. Ordinea socială şi internaţională ca factor determinant în realizarea drepturilor omului. Conferinţa internaţională ştiinţifico-practică „Reafirmarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale la 60 de ani ai Declaraţiei Universale a Dreptului Omului” consacrată aniversării a 60 de ani a Declaraţiei Universale a Dreptului Omului. Chişinău, 12.12.2008. 0,2 c.a.

 4. Arhiliuc Victoria. Probleme legislative naţionale privind ratificarea Statutului Curţii Penale Inter­na­ţio­nale în context integraţionist european. Conferinţa internaţională ştiinţifico-practică „Probleme actuale ale legislaţiei naţionale în contextul procesului integraţionist european”. Chişinău, XI, 2008. 0,5 c.a.

 5. Babără Valeriu. Reflecţii asupra reglementărilor de drept internaţional privat în Republica Moldova. Conferinţa ştiinţifică internaţională „La recodification et les tendances actuelle du droit prive”. Or.Bălţi, octombrie, 2008. 0,4 c.a

 6. Băieşu Aurel. L’harmonisations des reglementations en matiere de sanctions de l’inexecution du contrat. Conferinţa ştiinţifică internaţională „La recodification et les tendances actuelle du droit prive”. Or.Bălţi, octombrie, 2008. 0,4 c.a.

 7. Băieşu Aurel. Ocrotirea drepturilor creditorului obligaţiei contractuale neexecutate: reglementări naţionale, internaţionale şi aspecte de drept comparat. Conferinţa internaţională ştiinţifico-practică „Reafirmarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale la 60 de ani ai Declaraţiei Universale a Dreptului Omului” consacrată aniversării a 60 de ani a Declaraţiei Universale a Dreptului Omului. Chişinău, 12.12.2008. 0,3 c.a.

 8. Bănărescu Iu, "Deschiderea succesiunii şi a procedurii succesorale,. Conferinţa Internaţională ştiinţifico – practică „ Cod Civil al Republicii Moldova: 5 ani de aplicare – probleme, realizări şi pers­pec­tive”,Chişinău . (0,1 c.a.).

 9. Bănărescu Iu, "Noţiunea şi formele de acceptare a succesiunii”, Conferinţa Internaţională ştiinţifico – practică „ Cod Civil al Republicii Moldova: 5 ani de aplicare – probleme, realizări şi perspective”, Chişinău.. (0,1 c.a.).

 10. Bănărescu Iu, "Succesiunea testamentară în obiceiul pămîntului”, Conferinţa Internaţională ştiinţifico – practică „Cod Civil al Republicii Moldova: 5 ani de aplicare – probleme, realizări şi perspective”, Chişinău.. (0,1 c.a.).

 11. Belei Elena Evitarea executării hotărîrilor judecătoreşti contradictorii // Conferinţa ştiinţifico-practică „Probleme actuale ale legislaţiei naţionale în contextul procesului integraţionist european” de la Chişinău, 2008;

 12. Belei Elena. Reformarea instituţiei revizuirii în contextul apărării drepturilor persoanelor care nu au fost atrase în proces // Conferinţa internaţională ştiinţifico-practică „Probleme actuale ale legislaţiei naţionale în contextul procesului integraţionist european” consacrată memoriei ilustrului jurist, savant şi pedagog Constantin Florea (15 decembrie 2007) - Chişinău – 2008. – p.236;

 13. Cara Aliona,” Importanţa notarului prin prisma Codului Civil”, Conferinţa Internaţională ştiinţifico – practică „Cod Civil al Republicii Moldova: 5 ani de aplicare – probleme, realizări şi perspective”, Chişinău. (0,1c.a.).

 14. Cara Aliona, Procesul electoral şi drepturile omului”,Conferinţa Internaţională dedicată „10 ani de activitate al Centrului de Americanistică”, Chişinău. (0,2 c.a.).

 15. Căpăţînă Ion. Importanţa practicii arbitrale internaţionale în activitatea curţilor de arbitraj internaţionale. Conferinţa internaţională „60 de ani de activitate a Camerei de Comerţ şi Industrie a Bulgariei”. 2-4.06.2008, Bulgaria, or. Sofia. 0,4 c.a.

 16. Cimil D, „Reglementarea raporturilor contractuale în sistemul Codului Civil” Cod Civil al Republicii Moldova: 5 ani de aplicare – probleme, realizări şi perspective”,Chişinău. (0,2 c.a.).

 17. Cimil D, „Calificarea juridico – civilă a raporturilor de creditare în temeiul legislaţiei Republicii Moldova”. Conferinţa Internaţională ştiinţifico – practică „Problemele actuale ale legislaţiei naţionale în contextul procesului integraţionist European”, Chişinău. (0,2 c.a.).

 18. Cojocaru Violeta. Квалификация юридических понятий коллизионной нормы Oбщероссийская научно- практическая конференция, 2008, Москва, în Научные труды. Ed. „Юрист”. 1,0 c.a.

 19. Constantinescu E,”Administrarea averii succesorale. Probleme. Soluţii”, Conferinţa Internaţională ştiin­ţifico – practică „Cod Civil al Republicii Moldova: 5 ani de aplicare – probleme, realizări şi perspective”, Chişinău. (0,2 c.a.).

 20. Croitor E. The two felded Role of the Legal Education în cadrul materialelor conferinţei „The need for a new Low School”, 19-21 iunie 2008.

 21. Gamurari Vitalie. Armonizarea legislaţiilor statelor membre a uniunii europene în materie de drept de azil ca element al stabilirii funcţionării unui spaţiu juridic comun. Conferinţa internaţională ştiinţifico-practică „Reafirmarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale la 60 de ani ai Declaraţiei Universale a Dreptului Omului” consacrată aniversării a 60 de ani a Declaraţiei Universale a Dreptului Omului. Chişinău, 12.12.2008. 0,9 c.a.

 22. Gamurari Vitalie. Familiarizarea cu practica judiciară internaţională – ca una din formele de propagare a dreptului internaţional. Masa rotundă „Mijloacele contemporane de comunicare şi dreptul inter­na­ţio­nal contemporan”. Belarusi, or.Minsk, 23.05.2008. 0,4c.a.

 23. Gamurari Vitalie. Jurisdicţia universală şi aplicabilitatea normelor cutumiare de drept internaţional umanitar. Conferinţa internaţională ştiinţifico-practică „Aplicabilitatea dreptului internaţional cutumiar în condiţiile conflictelor armate contemporane”. Belarusi, or.Vitebsk, 16.04.2008. 0,5 c.a.

 24. Gamurari Vitalie. Statutul Curţii Penale Internaţionale: coraportul dintre normele sale şi prevederile constituţionale ale statelor Masa rotundă pentru reprezentanţii organelor judiciare şi funcţionarii publici cu genericul „Aplicabilitatea normelor de drept internaţional umanitar în practica instanţelor judiciare naţionale şi internaţionale”. Ucraina, or.Lviv, 24-26.09.2008. 0,5 c.a.

 25. Gh.Chibac, N.Chibac,” Законодательство Республики Молдова о туризме: проблемы и перс­пек­ти­вы”, Междунородная кон­фе­рен­ция «Рвзвитие гражданского законодательства стран – участниц содружества независимых государств на современном этапе». Бел­го­род. .(0,1 c.a.).

 26. Gh. Chibac,” Unele aspecte cu privire la evoluţia elaborării, aprobării noului Cod Civil”, Conferinţa In­ter­naţională ştiinţifico – practică „ Cod Civil al Republicii Moldova: 5 ani de aplicare – probleme, realizări şi perspective”. Chişinău. .

 27. Gh. Chibac,” Unele probleme cu privire la evoluţia legislaţiei civile după aprobarea noului Cod Civil”, Conferinţa Internaţională ştiinţifico – practică „Problemele actuale ale legislaţiei naţionale în contextul procesului integraţionist European”, Chişinău.p. 248-249.(0,1 c.a.).

 28. Gh. Mîţu," Analiza juridică a conceptului de mandat aparent în reglementările codului civil din 2002”, Conferinţa Internaţională ştiinţifico – practică „ Cod Civil al Republicii Moldova: 5 ani de aplicare – probleme, realizări şi perspective”. Chişinău. . (0,77 c.a.).

 29. Gh. Mîţu," Instituţiile reprezentării şi intermedierii în lumina prevederilor codului civil din 2002”. Conferinţa Internaţională ştiinţifico – practică „ Cod Civil al Republicii Moldova: 5 ani de aplicare – probleme, realizări şi perspective”. Chişinău. (0,42 c.a.).

 30. Gribincea Lilia. Contractul-principalul izvor de obligaţii. Conferinţa Internaţională: “Codul civil al Republicii Moldova: 5 ani de aplicare- realizări, reserve, perspective”, Chişinău 18-19 septembrie 2008. 0,5 c.a

 31. Hriptievschi Nadejda. Premise şi tendinţe de reformare a sistemului de asistenţă juridică garantată de stat în Europa Centrală şi de Est. Conferinţă organizată de Misiunea OSCE Organizarea sistemului de asistenţă juridică garantată de stat în Europa Centrală şi de Est. Minsk, Belarusi (11 mai 2008). 0,4 c.a.

 32. Hriptievschi Nadejda. The Legal Profession in Moldova. Seminarul Experţilor pentru Reforma Profesiei Juridice şi Accesul la Justiţie, organizat de ODIHR, Krakow, Polonia (XII, 2008). Raportul poate fi accesat la:

http://www.osce.org/documents/odihr/2009/02/36506_en.pdf (în engleză). 0,3 c.a.

 1. I. Creţu, „Protecţia dreptului la executarea obligaţiei”. Conferinţa Internaţională ştiinţifico – practică„ Cod Civil al Republicii Moldova: 5 ani de aplicare – probleme, realizări şi perspective”, Chişinău. (0,1 c.a.).

 2. I. Ţonova, „Analiza teoretică generală a funcţionării reţelei Internet, influenţa ei asupra relaţiilor sociale”. Conferinţa Internaţională ştiinţifico – practică „ Cod Civil al Republicii Moldova: 5 ani de aplicare – probleme, realizări şi perspective”, Chişinău. (0,1 c.a.).

 3. I. Ţonova, „Reglementarea drepturilor personale nepatrimoniale în conformitate cu normele Codului Civil al Republicii Moldova”. Con­ferinţa Internaţională ştiinţifico – practică „Cod Civil al Republicii Moldova: 5 ani de aplicare – probleme, realizări şi perspective”, Chişinău. (0,3 c.a.).

 4. I. Ţonova, „Noţiunea şi clasificarea raporturilor civile în Internet conform normelor Codului Civil al Republicii Moldova”. Conferinţa In­ter­na­ţio­nală ştiinţifico – practică „ Cod Civil al Republicii Moldova: 5 ani de aplicare – probleme, realizări şi perspective”,Chişinău. (0,2 c.a.).

 5. Iu. Furtună. ”Autoapărarea, mijloc nou de apărare a drepturilor civile”, Conferinţa Internaţională ştiin­ţi­fi­co – practică „Cod Civil al Republicii Moldova: 5 ani de aplicare – probleme, realizări şi perspective”. Chişinău. (0,42 c.a.).

 6. Lavric Liliana „Realizarea sarcinilor de pregătire a pricinii pentru dezbateri judiciare”// la Conferinţa internaţională ştiinţifico-practică „Reafirmarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale la 60 ani ai Declaraţiei Universale a Drepturilor omului” (12.12.2008) cu tema „Reflecţii asupra principiilor conteciosului administrativ”CEP USM, Chişinău, 2008;

 7. Lavric Liliana „Reflecţii asupra actelor părţilor la faza de pregătire a pricinii civile pentru dezbateri judiciare”// la Conferinşa internaţională ştiinţifico-practică „Probleme actuale ale legislaţiei naţionale în contextul procesului integraţionist european” CEP USM, Chiţinău, 2008;

 8. Luca Ala. Situaţia social – economică şi piaţa forţei de muncă în RM: factorii ce determină migraţia for­ţei de muncă, indicatorii cantitativi. Conferinţa internaţională ştiinţifico-practică „Reafirmarea drep­tu­rilor şi libertăţilor fundamentale la 60 de ani ai Declaraţiei Universale a Dreptului Omului” consacrată aniversării a 60 de ani a Declaraţiei Universale a Dreptului Omului. Chişinău, 12.12.2008. 0,4 c.a.

 9. N. Chibac, ”Evoluţia legislaţiei RM cu privire la contractul de servicii turistice”. Conferinţa Inter­na­ţio­na­lă ştiinţifico – practică „ Cod Civil al Republicii Moldova: 5 ani de aplicare – probleme, realizări şi perspective”. Chişinău. (0,54 c.a.).

 10. O. Cazac,” Rezoluţiunea şi rezilierea contractelor conform noului Cod Civil”, Conferinţa Internaţională ştiinţifico – practică „Cod Civil al Republicii Moldova: 5 ani de aplicare – probleme, realizări şi perspective”, Chişinău. (0,2 c.a.).

 11. O.Chelaru, “Formele şi tipurile de bază a raporturilor de Franchising”, Conferinţa Internaţională ştiinţifico – practică „Problemele actuale ale legislaţiei naţionale în contextul procesului integraţionist European”, Chişinău. (0,2 c.a.).

 12. Păscăluţă Felicia, Rolul Inspecţiei Muncii în reglementarea unor probleme privind protecţia muncii, Materiale ale conferinţei jubiliare internaţionale ştiinţifico-practice, Academia Publică – 15 ani de modernizare a serviciului public din R.M., 21.05.2008, Articol ştiinţific, 0.2 c.a.

 13. Romandaş Nicolae, Caracteristica unor principii garantate de stat privind munca şi dreptul la muncă, Conferinţa internaţională ştiinţifico-practică, AAP Atelierul III: „Organizarea statală a Republicii Moldova: perspective şi obiective”, 21 mai 2008, Articol ştiinţific, 0.4 c.a.

 14. S. Baieş, „ Aquisition de la propriete d un non dominus (quelques idees sur la propriete apparente), Con­ferinţa Internaţională „Recodificarea şi tendinţele actuale ale dreptului privat”. Moldova, Bălţi. (0,1 c.a.).

 15. S. Baieş, „Fundamentarea teoretică a naturii juridice a posesiunii”, Conferinţa Internaţională ştiinţifico – practică „ Cod Civil al Republicii Moldova: 5 ani de aplicare – probleme, realizări şi perspective”. Chi­şinău. (0,2 c.a.).

 16. S. Baieş, „Posesiunea – instituţie utilă şi practică”, Conferinţa Internaţională ştiinţifico – practică „Cod Civil al Republicii Moldova: 5 ani de aplicare – probleme, realizări şi perspective”,Chişinău. (0,2 c.a.).

 17. V. Pistriuga, „ Dispoziţia mortis causae în succesiune conform noului cod civil: un pas înainte sau doi înapoi”, Conferinţa Internaţională ştiinţifico – practică „Cod Civil al Republicii Moldova: 5 ani de aplicare – probleme, realizări şi perspective”, Chişinău. (0,2 c.a.).

 18. Velişco L,” Natura juridică a certificatului de depozit”, Conferinţa Internaţională ştiinţifico – practică „Cod Civil al Republicii Moldova: 5 ani de aplicare – probleme, realizări şi perspective”, Chişinău. (0,1 c.a.).

 19. Zaharia Virginia. Cadrul juridic al protecţiei copiilor implicaţi în conflictele armate. Conferinţa internaţională ştiinţifico-practică „Probleme actuale ale legislaţiei naţionale în contextul procesului integraţionist european”. Chişinău, 2008, (0,3 c.a.).

 20. Zaharia Virginia. Statutul juridic al copilului refugiat în conflictele armate internaţionale. Conferinţa internaţională ştiinţifico-practică „Reafirmarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale la 60 de ani ai Declaraţiei Universale a Dreptului Omului” consacrată aniversării a 60 de ani a Declaraţiei Universale a Dreptului Omului. Chişinău, 12.12.2008. 0,3 c.a.

 21. Zamfir Pavel, Rolul şi atribuţiile statului în asigurarea securităţii ecologice, Academia de administrare publică: 15 ani de modernizare a serviciului public din RM. 21.05.2008. Materiale ale conferinţei internaţionale ştiinţifico-practice, Articol ştiinţific, 0.4 c.a.

 22. Zinaida Lupascu ,,Reglementările comercial- vamale cu ţările europene în perioada formării statului unitar român,,(pag.314-317), Conferinţa internaţională ştiinţifico-practică,, Problemele actuale ale legislaţiei naţionale în contextual procesului integraţionist european,,. Chisinau 2008, Centru Editorial -Poligrafic USM , -370 pagini

 23. Замфир Наталья. Формирование научной концепции имплементации норм международных экологических конвенций.Academia de Administrarea publică-15 ani de modernizarea serviciului public din Republica Moldova. Materiale ale conferinţei internaţionale ştiinţifico-practice, 21 mai 2008, 0,3 c.a.


2009

 1. Arhiliuc Victoria. Protecţia juridică a investiţiilor străine în contextul protecţiei proprietăţii. // publicat în „Materialele Conferinţei ştiinţifico-practice internaţionale” întitulată „Protecţia juridică a proprietăţii, libertăţii şi siguranţei persoanei în dreptul naţional şi internaţional”. Mun.Chişinău, 22.12.2009, 0,3 c.a.

 2. Băieşu A. Codificări doctrinale ale dreptului european al contractelor. În: Dimensiunea ştiinţifică şi praxiologică a dreptului: materialele conferinţei ştiinţifice internaţionale „Contribuţii la dezvoltarea doctrinară a dreptului” In honorem Elena Aramă, Chişinău, 14-15 martie 2009. Chişinău: Bons Offices SRL, 2009, p.55-61 (0,4 c.a.).

 3. Bănărescu Iu, "Coordonatele succesiunii în dreptul privat roman”,Conferinţa Internaţională „Rea­fir­ma­rea drepturilor şi libertăţilor fundamentale la 60 de ani a Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului”, cu genericul „ Succesiunea testamentară în obiceiul pămîntului”, Chişinău. p. 40 – 44.(0,2 c.a.).

 4. Belei Elena, Coban Igor. Asigurarea calităţii actului de justiţie pe calea revizuirii actelor de dispoziţie judecătoreşti irevocabile //Conferinţa ştiinţifică internaţională „Contribuţii la dezvoltarea doctrinară a dreptului”, Chişinău, 14-15 martie 2009 – p.76-80;

 5. Cara Aliona ,“Organizarea activităţii notariale în contextual integrării europene”, Conferinţa internaţională a tinerilor cercetători, Academia de Ştiinţe din Moldova, Institutul de Istorie Stat şi Drept, Chişinău. p. 55– 59.(0,2 c.a.).

 6. Cara Aliona,” Electoral process and the human rights issues”, International conference, American Studies Center of Moldova, Ten years with America: “Sailing Uncharted Waters”, Chişinău. p. 115– 119. (0,2 c.a.).

 7. Dorul Olga. Probleme actuale în aplicarea dispoziţiilor Convenţiilor de la Geneva privind conţinutul statutului de neutralitate al statelor. Conferinţa internaţională dedicată jubileului de 60 ani ale Convenţiilor de la Geneva cu privire la protecţia victimelor conflictelor armate din 1949”, Chişinău, octombrie 2009. 0,4 c.a.

 8. Dumneanu Victor, Arenda silvică.Reglementări juridice, Conferinţa internaţională ştiinţifico-practică or­ganizată de USM 2009 cu genericul „Educaţie şi cercetare într-un stat de drept”, Articol ştiinţific, 0.1 c.a.

 9. Eşanu Oxana, Circumstanţele care exclud răspunderea materială a salariatului, Conferinţa internaţională ştiinţifico-practică organizată de USM cu genericul „Educaţie şi cercetare într-un stat de drept”. Revista naţională de drept. Ediţie specială. Nr. 10-12, p.176, Articol ştiinţific, 0.2 c.a.

 10. Gamurari Vitalie. Influenţa calităţii de membru a UE a României asupra tranzitului şi importului de bu­nuri în Republica Moldova. Conferinţa internaţională ştiinţifico-practică „Influenţa calităţii de membru a noilor state în UE în relaţiile cu ţările vecine din est”. Polonia. Białystok. 18-19 mai 2009. 0,4 c.a.

 11. Gamurari Vitalie. Recunoaşterea caracterului cutumiar al dreptului de Geneva şi nivelul de aplicare a acestuia în cadrul conflictelor armate contemporane. Conferinţa internaţională ştiinţifico-practică „Dreptul internaţional umanitar la 60 de ani de la adoptarea Convenţiilor de la Geneva din 12 august 1949: importanţa, realizări şi perspective”. Chişinău. ULIM. 30-31 octombrie 2009. 0,4 c.a.

 12. Gamurari Vitalie. Study on Customary Rules of IHL: Summary of Conclusions. Conferinţa in­ter­na­ţio­nală ştiinţifico-practică „The 60 Anniversary of the Geneva Conventions: Affirmation of the Adherence to the Fundamental Principles of IHL and their Development”. Belarusi. Minsk. 16.09.2009. 0,4 c.a.

 13. Gamurari Vitalie. К вопросу о совместимости государственного суверенитета и членства в меж­ду­народных организациях: на примере НАТО и ЕС. Conferinţa internaţională ştiinţifico-practică „Актуальные проблемы современности: научный поиск и пути решения”. Chişinău. 17.04.2009. Universitatea Slavonă. 0,4 c.a.

 14. Gamurari Vitalie. Юрисдикция международных уголовных трибуналов в свете влияния на унификацию норм применяемых к вооруженным конфликтам международного и немеж­ду­на­род­ного характера. Conferinţa internaţională ştiinţifico-practică „Мартенсовские чтения по меж­дународному гуманитарному праву”. Rusia. Sanct-Petersburg. 25-26 iunie 2009. 0,4 c.a.

 15. Gh. Chibac,”Drept locativ la etapa actuală: probleme şi perspective”, Conferinţa Internaţională „Reafirmarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale la 60 de ani a Declaraţiei Universale a Drepturilor Omu­lui”, cu genericul „ Succesiunea testamentară în obiceiul pămîntului”, Chişinău. p. 87 – 89.(0,2 c.a.).

 16. Hriptievschi Nadejda. Mass media Access to Information of Public Interest in the Republic of Mol­dova. Conferinţa Studenţească Internaţională în domeniul Ştiinţelor Fundamentale, ediţia a IV, organizată de Universitatea de Stat din Moscova, Editura Universităţii din Moscova (IX, 2009). 0,2 c.a.

 17. Hriptievschi Nadejda. National Report: Moldova (legal aid system). International Legal Aid Group Conference (X, 2009). Versiunea electronică poate fi accesată la

http://www.ilagnet.org/reports/Moldova.pdf (în engleză). 0,2 c.a.

 1. Lazăr Diana. Public policy as a limit to recognition and enforcement of foreign arbitral award. Con­ferinta internationala “Political Science, International Relations and Law Discipline” Groupe Meeting, Academic Fellowship Program, Open Society Institute – Istanbul 15-18 octombrie 2009. 0,3 c.a.

 2. Luca Ala. Factorii, formele şi tendinţele migraţiei internaţionale a forţei de muncă la etapa actuală. Institutul de Istorie, Stat şi Drept a AŞM., Chişinău. Ediţia a III-a a Conferinţei ştiinţifice internaţionale anuale a tinerilor cercetători „Edificarea statului de drept şi punerea în valoare a patrimoniului cultural şi istoric al Moldovei în contextul integrării europene”. Chişinău, 27.03.2009. 0,3 c.a.

 3. Luca Ala. Rolul instituţiilor şi mecanismele naţionale în promovarea şi protecţia forţei de muncă migrante. Conferinţa ştiinţifică internaţională Universitatea „Perspectiva-INT” „Pace, prosperitate, drepturi ale anului, creativitate şi inovare- răspunsuri europene provocărilor globale”. Chişinău, 07.05.2009. 0,3 c.a.

 4. Munteanu A. Cu privire la delimitare între noţiunile de temeinicie şi admisibilitate a recursului împotriva deciziilor instanţei de apel// Conferinţa internaţională „Contribuţii la dezvoltarea doctrinară a dreptului”, Chişinău, 14-15 martie 2009.

 5. N. Chibac,” Preţul – clauză esenţială a contractului de servicii turistice”,Conferinţa Internaţională „ Rea­firmarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale la 60 de ani a Declaraţiei Universale a Drepturilor Omu­lui”, cu genericul „ Succesiunea testamentară în obiceiul pămîntului”, Chişinău. p. 90 – 92.(0,1 c.a.).

 6. Osmochescu Nicolae. Libertatea de expresie în dreptul naţional al Republicii Moldova. Conferinţa ştiinţifico-practică Internaţională cu genericul „Protecţia juridică a proprietăţii, libertăţii şi siguranţei persoanei în dreptul naţional şi internaţional”. Chişinău, IRIM, 22.XII.2009, 0,5 c.a.

 7. Romandaş Nicolae, Abortări legislative europene privind protecţia tinerilor la locul de muncă, Conferinţa internaţională ştiinţifico-practică Statul moldovenesc la 650 de ani: priorităţile administraţiei publice consolidare, dezvoltare, prosperare, 21 mai 2009, Articol ştiinţific, 0.4 c.a.

 8. Romandaş Nicolae, Libertatea muncii-component esenţial al dreptului la muncă , Conferinţa internaţională ştiinţifico-practică Statul moldovenesc la 650 de ani: priorităţile administraţiei publice consolidare, dezvoltare, prosperare, Articol ştiinţific, 0.4 c.a

 9. Romandaş Nicolae, Viziuni privind controlul asupra respectării legislaţiei muncii, Conferinţa internaţională ştiinţifico-practică organizată de USM cu genericul „Educaţie şi cercetare într-un stat de drept”, 2009, Articol ştiinţific, 0.3 c.a.

 10. Sadovei Nicolae, Dimensiuni comunicative în cadrul instruirii juridice, Conferinţa internaţională ştiinţifico-practică organizată de USM 2009 cu genericul „Educaţie şi cercetare într-un stat de drept”, Articol ştiinţific, 0.5 c.a.

 11. Sîrcu Diana. Respectarea dreptului la proprietate în lumina jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului. // Conferinţa ştiinţifico-practică internaţională «Protecţia juridică a proprietăţii, libertăţii şi si­guranţei persoanei în dreptul naţional şi internaţional» din 22 decembrie 2009, Chişinău, IRIM. (0,5 c.a.).

 12. Şeremet Igor. Aspecte conflictuale privind cerinţe legale pentru a putea moşteni şi deschiderea succesiunii. Conferinţa ştiinţifică internaţională Universitatea „Perspectiva-INT” „Pace, prosperitate, drepturi ale anului, creativitate şi inovare- răspunsuri europene provocărilor globale”. Chişinău, 07.05.2009. 0,4 c.a.

 13. V. Pistriuga., „Autentificarea notarială a contractelor garantul dreptului de proprietate”. Conferinţa In­ter­naţională „Reafirmarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale la 60 de ani a Declaraţiei Universale a Drep­turilor Omului”, cu genericul „Succesiunea testamentară în obiceiul pămîntului”, Chişinău. (0,2 c.a.).

 14. Zaharia Virginia. Eventuala contribuire a Curţii Penale Internaţionale la sporirea gradului de protecţie internaţională a copiilor contra recrutărilor în grupările armate şi utilizarea lor activă în ostilităţi. Ediţia a III-a a Conferinţei ştiinţifice internaţionale anuale a tinerilor cercetători „Edificarea statului de drept şi punerea în valoare a patrimoniului cultural şi istoric al Moldovei în contextul integrării europene”. 27 martie 2009, Institutul de Istorie, Stat şi Drept a A.Ş.M., Chişinău. 0,3 c.a.

 15. Zaharia Virginia. Защита военнопленных детей в международном гуманитарном праве. II-ая Международная научно-практическая конференция студентов, аспирантов и молодых учёных (Невинномысский институт экономики, управления и права). 03 martie 2009, or.Nevinnomîsk (Federaţia Rusă). 0,4 c.a.

 16. Zamfir Natalia. Воздействие экономики на окружающую среду на пути к устойчивому развитию. Всероссийская научно-практическая конференция «Настоящее и будущее регионов центральной России», г.Курск, 21-22.05.2009. 0,6 c.a.

 17. Zamfir Pavel, Dezvoltarea durabilă prin asigurarea securităţii ecologice, Materialele Conferinţei internaţionale ştiinţifico-practice USM: „Educaţie şi cercetare într-un stat de drept”. Revista Naţională de Drept, nr. 10-12, 2009, Articol ştiinţific, 0.1 c.a.


2010

 1. Arhiliuc Victoria. Inviolabilitatea frontierelor – principiu fundamental al dreptului internaţional. // Conferinţa ştiinţifico-practică internaţională „Delimitarea şi demarcarea frontierelor de stat. Experienţa internaţională”. Mun.Chişinău, IRIM, 22.10.2010., 0,3 c.a.

 2. Arhiliuc Victoria. Protecţia juridică a investiţiilor străine în contextul protecţiei proprietăţii. // Conferinţa ştiinţifico-practică internaţională din 22 decembrie 2009 „Protecţia juridică a proprietăţii, libertăţii şi siguranţei persoanei în dreptul naţional şi internaţional”. Mun.Chişinău, IRIM, 2010., 0,3 c.a.

 3. Burac V. Raport („Thesis statement”) la conferinţa internaţională organizată în cadrul proiectului AFP (Academic Fellowship Project) finanţat de Open Society Institute (Budapesta, Ungaria), 21-24 octombrie 2010, Antalia, Turcia. (0,6 c.a.).

 4. Gribincea L. Desfăşurarea activităţii de mediere în Republica Moldova. // Conferinţa internaţională ştiinţifico-practică „Forme alternative de soluţionare a litigiilor comerciale, probleme şi modalităţi de rezolvare”, organizată de Camera de Comerţ şi Industrie a Moldovei, în parteneriat cu Curtea de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă CCI. 15 aprilie 2010, Chişinău (3,0 c.a.).

 5. Lazăr D. Recognition and enforcement of foreign arbitral awards : future PhD thesis statement. // Conferinta internationala “Political Science, International Relations and Law Discipline” Groupe Meeting, Academic Fellowship Program, Open Society Institute, Antalya, 21-24 octombrie 2010. (0,6 c.a.).

 6. Luca A. Migraţia-domeniul principal de studiu pentru secolul XXI. // Conferinţa ştiinţifică internaţională „Integrarea europeană-oportunităţi pentru dezvoltarea Republicii Moldova”. // Uni­ver­si­tatea „Perspectiva - INT” din 6 mai 2010. (0,3 c.a.).

 7. Sîrcu Diana. 10-11 mai 2010, Chişinău, Consiliul Europei, Traning pentru avocaţi în domeniul libertăţii de exprimare şi accesul la informare în lumina jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului, formator.

 8. Sîrcu Diana. 22 octombrie 2010, Chişinău, IRIM, Conferinţa ştiinţifico-practică internaţională „Delimitarea şi demarcarea frontierelor de stat. Experienţa internaţională”. Comunicatul – Soluţionarea diferendelor teritoriale de către Curtea Internaţională de Justiţie.

 9. Sîrcu Diana. 30 septembrie 2010, Chişinău, Academia de Ştiinţe a Moldovei, Colocviul ştiinţific „Judecătorul naţional şi puterea executivă în faţa dreptului european.

 10. Sîrcu Diana. Respectarea autorităţii lucrului judecat al actului jurisdicţional de către state – condiţie pentru menţinerea ordinii de drept internaţional. // Conferinţa ştiinţifică internaţională anuală a tinerilor cercetători „Republica Moldova în contextul geopolitic contemporan şi perspectivele integrării europene”, Ediţia a IV. 16 aprilie 2010, Chişinău, Institutul de Istorie, Stat şi Drept al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Institutul de cercetări juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române, , publicat în materialele Conferinţei, Ed. Pontos, Chişinău, 2010, 0,9 c.a.


7.10.Lista referatelor ştiinţifice prezentate la manifestări internaţionale, publicate integral.

2006

 1. Aramă Elena, coautor Iu.Savu. Aspecte metodologice ale interpretării juridice, Probleme actuale ale ştiinţelor socio-umane în condiţiile integrării Europene. Materiale ale conferinţei teoretico-ştiinţifice internaţionale 28 ianuarie 2006, Chişinău, 2006,p.144-146. 0.3c.a

 2. Aramă Elena, V.Coptileţ. Sistemul judiciar român şi rus: faţă în faţă după Unirea din 1918, Probleme actuale ale ştiinţelor socio-umane în condiţiile integrării Europene. Materiale ale conferinţei teoretico-ştiinţifice internaţionale 28 ianuarie 2006Chişinău, 2006,p.456-459 0.2c.a

 3. Aramă Elena. Aspecte metodologice ale cercetării juridice. Conferinţa Internaţională ,,Învăţămîntul superior şi cercetarea-piloni ai societăţii bazate pe cunoaştere.vol.II Chişinău 2006/Articol/0,12c.a.

 4. Aramă Elena. Aspecte metodologice ale cercetării juridice. Conferinţa Internaţională ,,Învăţămîntul superior şi cercetarea-piloni ai societăţii bazate pe cunoaştere.vol.II Chişinău 2006. 0,12c.a.

 5. Aramă Elena. Principiile generale şi integrarea juridică Europeană. Rapoarte şi comunicări la Conferinţa Internaţională Braşov , 2006,6 p./Articol/0.5c.a

 6. Aramă Elena.Un traseu dificil: de la administraţie la justiţie (raport la I sesiune a institutului de Ştiinţe Administrative din Republica Moldova; 2006, 0.5 c. a.

 7. Arhiliuc Victoria. Dinamica relaţiilor Republicii Moldova cu Uniunea Europeană şi unele măsuri or­ga­nizatorice de consolidare a lor. Materialele Conferinţei ştiinţifice Internaţionale „Reformele instituţionale în Republica Moldova în contextul integrării europene” // 25 octombrie 2006, Chişinău, 0,3 c.a.

 8. Avornic Gheorghe. Învăţămîntul juridic universitar Republica Moldova: dezvoltarea şi tendinţe de reformă în contextul European. Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2006, 6-13p./articol/0.5 c.a.

 9. Avornic Gheorghe. Învăţămîntul juridic universitar Republica Moldova: dezvoltarea şi tendinţe de reformă în contextul European. Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2006, 6-13p. 0.5 c.a.

 10. Avornic Gheorghe. Ordinea de drept – condiţie prioritară pentru statul de drept.Materiale ale conferinţei teoretico-ştiinţifice „Probleme actuale ale ştiinţilor socio-umane în condiţiile intensificării europene”, Chişinău, 28 ianuarie 2006,p.460-463 0.2c.a.

 11. Avornic Gheorghe. Programul comun al Comisiei Europene şi Consiliului Europei pentru Republica Moldova 2004-2006 „Susţinerea reformelor democratice”. Materialele conferinţei aniversare „Mersul Reformei Judiciare în Republica Moldova. Realizari, probleme , perspective”, Chişinău, 6-7 septembrie 2006, 0.5 c.a.

 12. Avornic Gheorghe. Propagarea dreptului – una din direcţiile de activitate a Instituţiei avocaturii în scopul intensificării activismului juridic al cetăţenilor. Materiale ale conferinţei teoretico-ştiinţifice internaţionale 28 ianuarie 2006 „Probleme actuale ale ştiinţilor socio-umane în condiţiile intensificării europene”, Chişinău, 2006.p.142-143, 0.2c.a

 13. Avornic Gheorghe. Standardele europene cu privire la pregătirea şi perfecţionarea cadrelor în domeniul justiţiei. Materiale conferinţei ştiinţifice internaţionale „Reformele Instituţionale în Republica Moldova în contextul integrării europene”.Chişinău, 25 octombrie 2006, 0.3 c.a.

 14. Avornic Gheorghe. Statul de drept şi societatea civilă. Conferinţa Internaţională ,,Învăţămîntul superior şi cercetarea-piloni ai societăţii bazate pe cunoaştere. Chişinău , 2006. vol.II, 0.12 c.a.

 15. Avornic Gheorghe.Statul de drept şi societatea civilă. Conferinţa Internaţională ,,Învăţămîntul superior şi cercetarea-piloni ai societăţii bazate pe cunoaştere. Chişinău , 2006. vol.II/articol/0.12 c.a.

 16. Babără Valeriu. Unele reflecţii referitoare la importanţa uzanţelor în dreptul conflictual al R.Moldova, Materiale ale Conferinţei teoretico-ştiinţifice internaţionale „Probleme actuale ale ştiinţelor socio-umane în condiţiile integrării europene”, 28.01.2006, FEP Tipografia Centrală, Chişinău, 2006, 0,3 c.a.

 17. Brînză Sergiu. Analiza faptelor contra proprietăţii intelectuale prevăzute în Codul penal român. Comunicări prezentate la ed.V-a a Conferinţei internaţionale ştiinţifico – practice cu genericul ”Probleme teoretice şi practice ale economiei proprietăţii intelectuale”, Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a RM, Academia de Ştiinţe a Moldovei, Chişinău, 16-17 noiembrie 2006, p. 177-184 (0,9 c.a.);

 18. Brînză Sergiu. Răspunderea pentru unele infracţiuni contra proprietăţii intelectuale prevăzute prevăzute în legislaţia penală română. Comunicări prezentate la ed.V-a a Conferinţei internaţionale ştiinţifico – practice cu genericul ”Probleme teoretice şi practice ale economiei proprietăţii intelectuale”, Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a RM, Academia de Ştiinţe a Moldovei, Chişinău, 16-17 noiembrie 2006, p. 177-184 (0,7 c.a.);

 19. C. Martin ,, Contractul de leasing – forma juridică de exprimare a operaţiunilor de leasing.”, Conferinţa Ştiinţifică Internaţională „Învăţămîntul superior şi cercetarea – piloni ai societăţii bazate pe cunoaştere”, Ediţie jubiliară 28 septembrie 2006 , Rezumatele comunică-rilor, Ştiinţe sociouma-nistice, Vol.II Chişinău 2006, c.a. 0,5

 20. Cebotari Serghei ,,Contractul matrimonial – aspecte de drept internaţional privat”, Conferinţa ştiinţifică internaţională cu genericul: “Învăţămîntul superior şi cercetarea – piloni ai societăţii bazate pe cunoaştere” dedicată jubileului de 60 ani ai Universităţii de Stat din Moldova, 28.09.2006, Rezumatele comunicatelor, Ştiinţe socioumanistice, Vol. II., p. 331-332. c.a.0,1.

 21. Ciobanu Igor. Aspecte problematice privind asigurarea asistenţei juridice garantate de stat a persoanelor dezavantajate. Conferinţa internaţională cu genericul: „Mersul Reformei Judiciare în Republica Moldova. Realizări, probleme, perspective”, Chişinău, 6-7 septembrie 2006, p. (0,4 c.a.);

 22. Cojocaru Violeta. „Acţiunea în Exequatur proprie hotărârilor judecătoreşti străine”, Materiale ale Conferinţei teoretico-ştiinţifice internaţionale „Probleme actuale ale ştiinţelor socio-umane în condiţiile integrării europene”, 28.01.2006, FEP Tipografia Centrală, Chişinău, 2006, 0,4 c.a.

 23. Cojocaru Violeta. L’internationalisation, l’europeanisation et la globalisation du droit. Effets et interpretations. Conferinţă ţinută în cadrul Universităţii de vară „L’Europe a venir: secularisation, justice, democratie”. România, Cluj-Napoca, 3-13 septembrie 2006. 0,5 c.a.

 24. Cojocaru Violeta. Оговорка о публичном порядке в международном частном праве. Седьмая об­ще­российская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы правового обеспечения приоритетных национальных проектов». Federaţia Rusă. or. Moscova, 8-9 decembrie 2006. 0,41 c.a.


 25. Yüklə 3,4 Mb.

  Dostları ilə paylaş:
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   ...   32
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə