Universitatea de stat din moldovaYüklə 3,4 Mb.
səhifə28/32
tarix01.11.2017
ölçüsü3,4 Mb.
#24692
1   ...   24   25   26   27   28   29   30   31   32

2009

 1. Arama Elena, Coptileţ Valentina al XX-lea Simpozion Internaţional. Efecte ale crizei economice asupra dezvoltării durabile (Universitatea Spiru Haret, Centrul Universitar Braşov ţi Academia Română,Institutul naţional de cercetări economice,) Braşov Iunie 2009) Organizarea judecătorească în Basarabia după Unirea din 1918/articol/0.5c.a.

 2. Arama Elena. al XX-lea Simpozion Internaţiona. Efecte ale crizei economice asupra dezvoltării durabile (Universitatea Spiru Haret, Centrul Universitar Braşov şi Academia Română,Institutul naţional de cercetări economice,)Braşov iunie 2009, 0.5c.a.

 3. Aramă Elena. Actualitatea metodologică a operei lui Francois Geny ,,Methode dinterpretation et sources en droit prive positif” Dimensiunea ştiinţifică şi praxiologică a dreptului. Materialele con­fe­rinţei ştiinţifice internaţionale „Contribuţii la dezvoltarea doctrinară a dreptului” in honorem Elena Aramă, doctor habilitat în drept, profesor universitar. Om emerit. Chişinău, 14-15 martie 2009, Bons Offices, Chişinău, 2009, p.22-30, 1c.a.

 4. Avornic Gheorghe, Raisa Grecu, Idea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului în opera juridică a lui Constantin Stere. Dimensiunea ştiinţifică şi praxiologică a dreptului. Materialele conferinţei ştiinţifice internaţionale „Contribuţii la dezvoltarea doctrinară a dreptului” in honorem Elena Aramă, doctor habilitat în drept, profesor universitar. Om emerit. Chişinău, 14-15 martie 2009, Bons Offices, Chişinău, 2009, p.35-54, 1c.a.

 5. Barat Iuliana. Violenţa sexual – mijloc de comitere a genocidului. Teorie şi juridprudenţă. Revista Naţională de Drept. Ediţie Specială, Conferinţe internaţională ştiinţifico-practică: „Educaţie şi cercetare într-un stat bazat pe drept”, 16 octombrie 2009, Chişinău, nr.10-12, 2009, p. 148-150 (0,2 c.a.);

 6. Bolocan-Holban Augustina. Distincţii şi asemănări între termenii prevăzuţi la Articolul 3 din Convenţia europeană pentru apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului (tortura, tratament inuman, tratament degradant). Revista Naţională de Drept. Ediţie Specială, Conferinţe internaţională ştiinţifico-practică: „Educaţie şi cercetare într-un stat bazat pe drept”, 16 octombrie 2009, Chişinău, nr.10-12, 2009, p. 150-152 (0,2 c.a.);

 7. Botezatu Igor. Experienţa legislativă a unor state ca posibil model de perfecţionare a prevederilor art.190 CP RM. Revista Naţională de Drept. Ediţie Specială, Conferinţe internaţională ştiinţifico-practică: „Educaţie şi cercetare într-un stat bazat pe drept”, 16 octombrie 2009, Chişinău, nr.10-12, 2009, p. 114-116 (0,2 c.a.);

 8. Botnaru Stela. Buravcenco Iulia. Starea de pericol social – condiţie obligatorie pentru luarea măsurilor de constrîngere cu character medical. Revista Naţională de Drept. Ediţie Specială, Conferinţe internaţională ştiinţifico-practică: „Educaţie şi cercetare într-un stat bazat pe drept”, 16 octombrie 2009, Chişinău, nr.10-12, 2009, p. 80-82 (0,2 c.a.);

 9. Brînză Sergiu. Unele implicaţii ale Legii nr.277 din 18.12.2008 asupra calităţii interpretării şi aplicării legii penale. Revista Naţională de Drept. Ediţie Specială, Conferinţe internaţională ştiinţifico-practică: „Educaţie şi cercetare într-un stat bazat pe drept”, 16 octombrie 2009, Chişinău, nr.10-12, 2009, p. 25-27 (0,2 c.a.);

 10. Brînză Sergiu. Корыстная цель как один из признаков понятия хищения. Материалы IV Российского Конгресса уголовного права: «Категория «цель» в уголовном, уголовно-испо­лни­те­ль­ном праве и криминологии», Московский Государственный Университет им М.В.Ломоносова, Юридический факультет, Москва, 28-29 мая 2009, р.637-641 (0,5 c.a.);

 11. Chicu Oleg. Libertate, necesitate şi răspundere. Coraportul lor cu justiţia. Dimensiunea ştiinţifică şi praxiologică a dreptului. Materialele conferinţei ştiinţifice internaţionale „Contribuţii la dezvoltarea doctrinară a dreptului” in honorem Elena Aramă, doctor habilitat în drept, profesor universitar. Om emerit. Chişinău, 14-15 martie 2009, Bons Offices, Chişinău, 2009, p.80-91, 0.5c.a.

 12. Chifa Felicia Particularitatile probatiunii faptelor negative// Conferinţa internaţională ştiinţifico-practică „Educaţie şi cercetare într-un stat bazat pe drept” 16 octombrie 2009.

 13. Chirtoacă Lilia. Unele aspecte ale protecţiei persoanelor privind prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal. Materialele conferinţei ştiinţifice internaţionale „Contribuţii la dezvoltarea doctrinară a dreptului” in honorem Elena Aramă, doctor habilitat în drept, profesor universitar. Om emerit. Chişinău, 14-15 martie 2009, Bons Offices, Chişinău, 2009, p.92-94, 0.3c.a.

 14. Chisari-Lungu Oxana. Premisele reformei judecătoreşti din Basarabia (a doua jumătate a sec. al XIX-lea) Materialele conferinţei ştiinţifice internaţionale „Contribuţii la dezvoltarea doctrinară a dreptului” in honorem Elena Aramă, doctor habilitat în drept, profesor universitar. Om emerit. Chişinău, 14-15 martie 2009, Bons Offices, Chişinău, 2009, p.106-112, 0.5 c.a.

 15. Ciobanu Igor. Cauzele criminalităţii economice în Republica Moldova. Revista Naţională de Drept. Ediţie Specială, Conferinţe internaţională ştiinţifico-practică: „Educaţie şi cercetare într-un stat bazat pe drept”, 16 octombrie 2009, Chişinău, nr.10-12, 2009, p. 99-101 (0,2 c.a.);

 16. Ciobanu Rodica. Fundamente raţionale pentru o metodologie a dreptului. Dimensiunea ştiinţifică şi praxiologică a dreptului. Materialele conferinţei ştiinţifice internaţionale „Contribuţii la dezvoltarea doctrinară a dreptului” in honorem Elena Aramă, doctor habilitat în drept, profesor universitar. Om emerit. Chişinău, 14-15 martie 2009, Bons Offices, Chişinău, 2009, p.113-123, 1.0c.a.

 17. Cojocaru Olga „Obligaţiile profesionale ale întreprinzătorului individual”, materialele Conferinţei ştiinţifice internaţionale din 16 septembrie 2009, din cadrul USM, dedicată jubileului de 50 de ai Facultăţii de Drept, 2009, c.a. 0,465

 18. Coptileţ Valentina, Organelle centrale din Principatele Române în sistemul Regulamentelor Organice. Dimensiunea ştiinţifică şi praxiologică a dreptului. Materialele conferinţei ştiinţifice internaţionale „Contribuţii la dezvoltarea doctrinară a dreptului” in honorem Elena Aramă, doctor habilitat în drept, profesor universitar. Om emerit. Chişinău, 14-15 martie 2009, Bons Offices, Chişinău, p.132-140, 0.5c.a. 2009

 19. Costaş Ruslan. Unele aspecte ale evoluţiei limbajului juridic românesc. Dimensiunea ştiinţifică şi praxiologică a dreptului. Materialele conferinţei ştiinţifice internaţionale „Contribuţii la dezvoltarea doctrinară a dreptului” in honorem Elena Aramă, doctor habilitat în drept, profesor universitar. Om emerit. Chişinău, 14-15 martie 2009, Bons Offices, Chişinău, 2009, p.141-149, 0.5c.a.

 20. Cotici Radu, Expertiza anticorupţie-etapă a procesului de elaborare a proiectelor de acte normative şi măsură de prevenire a corupţiei. Dimensiunea ştiinţifică şi praxiologică a dreptului. Materialele conferinţei ştiinţifice internaţionale „Contribuţii la dezvoltarea doctrinară a dreptului” in honorem Elena Aramă, doctor habilitat în drept, profesor universitar. Om emerit. Chişinău, 14-15 martie 2009, Bons Offices, Chişinău, 2009, p.150-155, 0.5c.a.

 21. Cuzneţov Alexandru ,, Mecanismul realizării dreptului”, Dimensiunea ştiinţifică şi praxiologică a dreptului” Materiale conferinţei ştiinţifice internaţionale in honorem Elena Aramă doctor habilitat profesor universitar. Om emerit. Chişinău, 14-15 martie 2009, Chişinău: „Bons Offices” SRL, 2009.-448p, ISBN 978-9975-80-291-8, c.a.0,2

 22. Dumneanu Ludmila. Infracţiunile contra vieţii şi sănătăţii persoanei în viziunea dreptului comparat. Revista Naţională de Drept. Ediţie Specială, Conferinţe internaţională ştiinţifico-practică: „Educaţie şi cercetare într-un stat bazat pe drept”, 16 octombrie 2009, Chişinău, nr.10-12, 2009, p. 82-84 (0,2 c.a.);

 23. Eşanu Adriana. Efectele reticenţei consimţămîntului la prelevere de organe sau ţesuturi umane asupra încadrării juridice a faptei. Revista Naţională de Drept. Ediţie Specială, Conferinţe internaţională ştiinţifico-practică: „Educaţie şi cercetare într-un stat bazat pe drept”, 16 octombrie 2009, Chişinău, nr.10-12, 2009, p. 179-181 (0,2 c.a.);

 24. Feodorov Grigorii, Aspecte controversate ale lacunelor în drept. Dimensiunea ştiinţifică şi praxiologică a dreptului. Materialele conferinţei ştiinţifice internaţionale „Contribuţii la dezvoltarea doctrinară a dreptului” in honorem Elena Aramă, doctor habilitat în drept, profesor universitar. Om emerit. Chişinău, 14-15 martie 2009, Bons Offices, Chişinău, 2009, p.165-180, 0.5c.a.

 25. Gamurari Vitalie. Statutul persoanelor dispărute fără veste conform normelor convenţionale şi cutumiare ale dreptului internaţional umanitar. Conferinţa internaţională ştiinţifico-practică „Persoanele dispărute fără veste: situaţia actuală, concluzii şi recomandări”. Chişinău. ULIM. 09-10 iunie 2009. 0,5 c.a.

 26. Gheorghiţă M. Tendinţele învăţămîntului de criminalistică în Republica Moldova. Materialele conferinţei internaţionale, Alba Iulia din 19-22 mai 2009. 0,35 c.a.

 27. Gîrla Lilia. Условия наступления уголовной ответственности медицинских работников за совершение преступлений, связанных с их профессиональной деятельностью. Revista Naţională de Drept. Ediţie Specială, Conferinţe internaţională ştiinţifico-practică: „Educaţie şi cercetare într-un stat bazat pe drept”, 16 octombrie 2009, Chişinău, nr.10-12, 2009, p. 90-95 (0,4 c.a.);

 28. Golubenco Gh. România, Alba-Iulia. 19-20 mai 2009. Conferinţă Criminalistică Internaţională „Învăţământul universitar de ciminalistică”. Raport: Caracterul cunoştinţelor criminalistice şi unele observaţii cu privire la predarea lor.

 29. Grama Mariana. Conduit agresivă – fenomen psihococial şi de drept penal. Revista Naţională de Drept. Ediţie Specială, Conferinţe internaţională ştiinţifico-practică: „Educaţie şi cercetare într-un stat bazat pe drept”, 16 octombrie 2009, Chişinău, nr.10-12, 2009, p. 88-90 (0,2 c.a.);

 30. Grecu Raisa. Unele considerente privind funcţiile statului. Revista Naţională de Drept. Ediţie Specială, Conferinţe internaţională ştiinţifico-practică: „Educaţie şi cercetare într-un stat bazat pe drept”, 16 octombrie 2009, Chişinău, nr.10-12, 2009, p. 27-30 (0,3 c.a.);

 31. I.Guceac ,,Valorile constituţionale – factori ai stabilităţii regimului democratic, Conferinţa internaţională, p. 210-215, (0.5 c.a).

 32. Jecev Ion. Unele aspecte ale teoriei separaţiei puterilor în stat în opera lui Aristotel. Dimensiunea ştiinţifică şi praxiologică a dreptului. Materialele conferinţei ştiinţifice internaţionale „Contribuţii la dezvoltarea doctrinară a dreptului” in honorem Elena Aramă, doctor habilitat în drept, profesor universitar. Om emerit. Chişinău, 14-15 martie 2009, Bons Offices, Chişinău, 2009, p.187-191, 0.5c.a.

 33. Manea Vladislav. Problema locului de săvîrşire şi a momentului consumativ al infracţiunii prevăzute la art.286 CP RM. Revista Naţională de Drept. Ediţie Specială, Conferinţe internaţională ştiinţifico-practică: „Educaţie şi cercetare într-un stat bazat pe drept”, 16 octombrie 2009, Chişinău, nr.10-12, 2009, p. 101-103 (0,2 c.a.);

 34. Mărgineanu Valentin. Unele aspecte ale gîndirii juridice a lui Valeriu Iordăchescu. Dimensiunea ştiinţifică şi praxiologică a dreptului. Materialele conferinţei ştiinţifice internaţionale „Contribuţii la dezvoltarea doctrinară a dreptului” in honorem Elena Aramă, doctor habilitat în drept, profesor universitar. Om emerit. Chişinău, 14-15 martie 2009, Bons Offices, Chişinău, 2009, p.213-219, 0.5c.a.

 35. Mihalache Iurie ,,Asigurarea obligatorie de răspundere civilă în transportul aerian. În: „Contribuţii la dezvoltarea doctrinară a dreptului. In honorem Elena Aramă”, Materialele conferinţei internaţionale din 14-15 martie 2009. Chişinău: Bons Offices SRL, p.78-87.c.a.0,6

 36. Mihalache Iurie ,, Răspunderea civilă a transportatorului aerian pentru daunele survenite din pierdere, deteriorare şi întîrziere în livrare mărfii”, În: Materialele Conferinţei ştiinţifice internaţionale anuale a tinerilor cercetători: „Republica Moldova în contextul geopolitic contemporan şi probleme actuale ale edificării statului de drept în Republica Moldova din perspectivele integrării europene”, organizată de IISD al AŞM. Ediţia a III-a, 29 martie 2009, Chişinău, p.59-72.c.a.0,6

 37. Mocanu Veronica. Probleme teoretico-practice în determinarea calităţii actului de justiţie în Republica Mol­do­va. Dimensiunea ştiinţifică şi praxiologică a dreptului. Materialele conferinţei ştiinţifice internaţionale „Contribuţii la dezvoltarea doctrinară a dreptului” in honorem Elena Aramă, doctor habilitat în drept, pro­fesor universitar. Om emerit. Chişinău, 14-15 martie 2009, Bons Offices, Chişinău, 2009, p.239-245, 0.5c.a.

 38. Moraru Victor. Coraportul dintre infracţiunile săvîrşite în legătură cu serviciul şi infracţiunile comise de către persoanele cu funcţie de răspundere. Revista Naţională de Drept. Ediţie Specială, Conferinţe internaţională ştiinţifico-practică: „Educaţie şi cercetare într-un stat bazat pe drept”, 16 octombrie 2009, Chişinău, nr.10-12, 2009, p. 72-76 (0,4 c.a.);

 39. Moraru Victor. Перспективы оптимизации уголовного законодательства о наказании в сфере предупреждения домашнего насилия. Материалы IV Российского Конгресса уголовного права: «Категория «цель» в уголовном, уголовно-исполнительном праве и криминологии», Моско­вский Государственный Университет им М.В.Ломоносова, Юридический факультет, Москва, 28-29 мая 2009, р.716-721 (0,5 c.a.);

 40. Negru Andrei. Aplicarea dreptului – formă specială a realizării dreptului. Dimensiunea ştiinţifică şi praxiologică a dreptului. Materialele conferinţei ştiinţifice internaţionale „Contribuţii la dezvoltarea doctrinară a dreptului” in honorem Elena Aramă, doctor habilitat în drept, profesor universitar. Om emerit. Chişinău, 14-15 martie 2009, Bons Offices, Chişinău, 2009, p.272-276, 1.0c.a.

 41. Negru Andrei. Identificarea statutului de autoritate a justiţiei contemporane într-un stat democratic. Conferinţa ştiinţifică jubiliară internaţională „Problemele actuale ale Teoriei şi istoriei dreptului” Chişinău 2009, 1.0c.a.

 42. Negru Andrei. Problemele actuale ale autorităţii judecătoreşti în Republica Moldova. Conferinţa ştiinţifică jubiliară internaţională „50 ani ai facultăţii de drept, USM” Chişinău 2009/articol/1,0c.a.

 43. Negru Andrei. Problemele actuale ale autorităţii judecătoreşti în Republica Moldova. Conferinţa ştiinţifică jubiliară internaţională „50 ani ai facultăţii de drept, USM” Chişinău 2009, 1.0c.a.

 44. Negru Andrei.Identificarea statutului de autoritate a justiţiei contemporane într-un stat democratic. Conferinţa ştiinţifică jubiliară internaţională „Problemele actuale ale Teoriei şi istoriei dreptului” Chişinău 2009/Articol/1,0c.a.

 45. Negru Boris. Scop, ideal, valori şi finalităţi în drept. Dimensiunea ştiinţifică şi praxiologică a dreptului. Materialele conferinţei ştiinţifice internaţionale „Contribuţii la dezvoltarea doctrinară a dreptului” in honorem Elena Aramă, doctor habilitat în drept, profesor universitar. Om emerit. Chişinău, 14-15 martie 2009, Bons Offices, Chişinău, 2009, p.277-282, 1,0c.a.

 46. Nicolae Roşca ,,Armonizarea legislaţiei naţionale privind societăţile comerciale la rigorile Directivei Uniunii Europene nr.68/151/EEC. “,Materialele Conferinţei Ştiinţifico-practice „Educaţie şi cercetare într-un stat bazat pe drept” consacrată împlinirii a 50 de ani de la fondarea Facultăţii de Drept a USM, Chişinău, 16 octombrie 2009 publicată în Revista Naţională de Drept, 2009, nr.11-12, pag.76-79, c.a.0,2.

 47. Onofrei Flavius-Vasile. Informaţia electronic în legislaţia penală a unor state. Revista Naţională de Drept. Ediţie Specială, Conferinţe internaţională ştiinţifico-practică: „Educaţie şi cercetare într-un stat bazat pe drept”, 16 octombrie 2009, Chişinău, nr.10-12, 2009, p. 118-120 (0,2 c.a.);

 48. Poalelungi Parascovia. Unele aspecte ale puterii juridice a actului normativ. Dimensiunea ştiinţifică şi praxiologică a dreptului. Materialele conferinţei ştiinţifice internaţionale „Contribuţii la dezvoltarea doctrinară a dreptului” in honorem Elena Aramă, doctor habilitat în drept, profesor universitar. Om emerit. Chişinău, 14-15 martie 2009, Bons Offices, Chişinău, 2009, p.288-291, 0.3c.a.

 49. Rîbca Eugeniu în coautorat. Про старшего сержанта Жору, Европейский суд по правам человека и свободу слова в Республике Молдова. nr.1(76)2009, p.21-25/Articol/0.39c.a.

 50. Rîbca Eugeniu. „Iniţiativa legislativă (I)”. Dimensiunea ştiinţifică şi praxiologică a dreptului. Materialele conferinţei ştiinţifice internaţionale „Contribuţii la dezvoltarea doctrinară a dreptului” in honorem Elena Aramă, doctor habilitat în drept, profesor universitar. Om emerit. Chişinău, 14-15 martie 2009, Bons Offices, Chişinău, 2009, p.310-327, 1,0c.a.

 51. Rîbca Eugeniu. Proiecte de lege pentru fortificarea presei: privire generală Fortificarea presei în Republica Moldova: Iniţiativele Grupului de Lucru Public-Privat”, Chişinău, 2009, p.8-10, 0.14c.a.

 52. Rîbca Eugeniu.Proiecte de lege pentru fortificarea presei: privire generală Fortificarea presei în Repub­lica Moldova: Iniţiativele Grupului de Lucru Public-Privat”, Chişinău, 2009, p.8-10/Articol/0.14c.a.

 53. S.Maimescu ,,Некоторые проблемы исполнения судебных приговоров в адрес юридических лиц совершающих контрабанду на территории Республики Молдова”, prezentată la Conferinţa internaţională ştiinţifico-practică sub genericul „Роль образовательных учреждений ФСИН России в обеспечении эффективного функционирования УИС”, avută loc în or.Vladimir, Federaţia Rusă, Материалы международной научно-практической конференции, посвященной 65 летию ВЮИ ФСИН России, Владимир, p.206-213, (0,95 c.a).

 54. S.Maimescu ,,Проблемы борьбе с коррупцией в таможенной сфере Республики Молдва, prezentată la Conferinţa internaţională ştiinţifico-practică sub genericul „Законе в отегественной и заруженной правовой мысли в сфере борьбы с коррупцией”, avută loc în Institutul Juridic din or.Kalinigrad din cadrul MAI din Federaţia Rusă, Материалы международной научно-практической конференции, г., Калининград, p. 186-193, (0,92 c.a).

 55. Spoială Alexandru. Надзор как метод реализации целей пробацийю Материалы IV Российского Конгресса уголовного права: «Категория «цель» в уголовном, уголовно-исполнительном праве и криминологии», Московский Государственный Университет им М.В.Ломоносова, Юридический факультет, Москва, 28-29 мая 2009, р.767-771 (0,4 c.a.);

 56. Stati Vitalie. Aspecte teoretice ţi practice ale aplicării răspunderii penale pentru violarea de domiciliu (art.179 CP RM). Revista Naţională de Drept. Ediţie Specială, Conferinţe internaţională ştiinţifico-practică: „Educaţie şi cercetare într-un stat bazat pe drept”, 16 octombrie 2009, Chişinău, nr.10-12, 2009, p. 95-97 (0,2 c.a.);

 57. Stati Vitalie. Цель преступлений в сфере кредитования согласно уголовному законодательству Р.М. Материалы IV Российского Конгресса уголовного права: «Категория «цель» в уголовном, уголовно-исполнительном праве и криминологии», Московский Государственный Университет им М.В.Ломоносова, Юридический факультет, Москва, 28-29 мая 2009, р.771-774 (0,3 c.a.);

 58. Strulea Maria. Vidaicu Mihaela. Armonizarea legislaţiei penale – o tendinţă a justiţiei penale în spaţiul European. Revista Naţională de Drept. Ediţie Specială, Conferinţe internaţională ştiinţifico-practică: „Educaţie şi cercetare într-un stat bazat pe drept”, 16 octombrie 2009, Chişinău, nr.10-12, 2009, p. 86-88 (0,2 c.a.);

 59. Şeremet Igor. Aspecte conflictuale privind cerinţele legale pentru a putea moşteni şi deschiderea succesiunii/ Revista „Perspectiva - INT”, Diversitatea ştiinţelor socio-umane: probleme şi soluţii pentru dezvoltarea europeană. Culegere de comunicări ştiinţifice, Chişinău, 2009. pag. 138-148/ Comunicările prezentate în cadrul Conferinţei internaţionale „Pace, prosperitate, drepturi ale omului, creativitate şi inovare – răspunsuri europene provocărilor globale” (0,9 c.a.);

 60. Şeremet Igor. Norma conflictuală cu privire la regimul matrimonial/ Revista Naţională de Drept-Ediţie specială. nr. 10-12. Chişinău, 2009. pag. 155-161/ Comunicările prezentate în cadrul Conferinţa internaţională ştiinţifico-practică consacrată împlinirii a 50 de ani de la fondarea Facultăţii de Drept a Universităţii de Stat din Moldova „Educaţie şi cercetare într-un stat bazat pe drept” (0,9 c.a.);

 61. Ţurcan Ion. Unele aspect referitoare la delimitarea şi calificarea prin concurs a infracţiunii de corupere pasivă cu alte infracţiuni. Revista Naţională de Drept. Ediţie Specială, Conferinţe internaţională ştiinţifico-practică: „Educaţie şi cercetare într-un stat bazat pe drept”, 16 octombrie 2009, Chişinău, nr.10-12, 2009, p. 207-212 (0,5 c.a.);

 62. Vidaicu Mihaela. Защита жизни человека – как одна из первоочерёдных задач уголовного права. Материалы IV Российского Конгресса уголовного права: «Категория «цель» в уголовном, уголовно-исполнительном праве и криминологии», Московский Государственный Университет им М.В.Ломоносова, Юридический факультет, Москва, 28-29 мая 2009, р.645-650 (0,5 c.a.);

 63. Vlaicu Vlad ,,Dreptul de a se adresa în judecată vis-a-vis de problemele de mediu”, Conferinţa Internaţională Ştiinţifico-practică „Sistemul judiciar şi drepturile omului”, 03 – 04 octombrie 2009, I.Ş.E. Materialele conferinţei sunt în proces de editare.c.a.0,2

 64. Vlaicu Vlad ,,Dreptul la ocrotirea sănătăţii într-un mediu sănătos”, Conferinţa Internaţională Ştiinţifico-practică „Educaţie şi cercetare într-un stat de drept” dedicată aniversării a 50 de ani de la fondarea facultăţii de Drept a U.S.M., 16 octombrie 2009, U.S.M, Chişinău, publicat în Revista Naţională de Drept, Ediţie Jubiliară, nr.10-12 din 2009, p.62-63., c.a.0,2

 65. Vlaicu Vlad ,,Dreptul la un mediu protejat – drept fundamental al fiinţei umane.”, Conferinţa internaţională „Contribuţii la dezvoltarea doctrinară a dreptului”, in honorem Elena Aramă, profesor universitar, doctor habilitat în drept, Chişinău, 14 – 15 martie 2009, U.S.M, Chişinău publicat în culegerea „Dimensiunea ştiinţifică şi praxiologică a dreptului”, Editura Bons Ofices, Chişinău, 2009, p.396 – 414., c.a.1,0.

 66. Vlaicu Vlad ,,Unele aspecte ale realizării dreptului de proprietate într-un mediu sănătos”, Conferinţa Ştiinţifică Internaţională „Probleme actuale ale istoriei, teoriei dreptului şi ştiinţei administraţiei publice”, 1-2 octombrie 2009, A.S.E.M., Chişinău, publicat în culegerea cu aceeaşi denumire, pag.154-156.c.a.0,2

 67. Volcinschi Victor ,,Правовой статус должника в залоговых правоотнашениях Древнего Рима”, Материалы международной конференции романистов, Иркутскб, 2009.c.a.0,2.

 68. Zaharia Victor, Cadrul normativ-juridic şi strategic ale educaţiei în domeniul drepturilor omului în şcoală. Dimensiunea ştiinţifică şi praxiologică a dreptului. Materialele conferinţei ştiinţifice internaţionale „Contribuţii la dezvoltarea doctrinară a dreptului” in honorem Elena Aramă, doctor habilitat în drept, profesor universitar. Om emerit. Chişinău, 14-15 martie 2009, Bons Offices, Chişinău, 2009, p.421-441-1,0 c.a.

 69. Zaharia Virginia. Conţinutul juridic al protecţiei generale şi speciale a copiilor în Convenţiile de la Geneva privind protecţia victimelor conflictelor armate din 12 august 1949. Colocviu Internaţional „Dreptul internaţional umanitar la 60 de ani de la semnarea Convenţiilor de la Geneva”. Chişinău, 30-31.10.2009, 0,6 c.a.

 70. Zamfir Natalia. Воздействие экономики на окружающую среду на пути к устойчивому развитию. Всероссийская научно-практическая конференция «Настоящее и будущее регионов центральной России», г.Курск, 21-22.05.2009. 0,6 c.a.


2010

 1. Băieşu A. Executarea silită în natură a obligaţiei contractuale în dreptul comparat şi în dreptul uniform. În: Protecţia juridică a proprietăţii, libertăţii, siguranţei persoanei în dreptul naţional şi internaţional, Materialele conferinţei ştiinţifico-practice internaţionale, 22 decembrie 2009, Chişinău: IRIM, 2010, (0,7 c.a.).

 2. Ciobanu Rodica, Epistemologia dreptului; teorie şi practică de studio interdisciplinar al dreptului. la Conferinţa internaţională cu genericul ,, Reforma legislativă” organizată de Universitatea ,, Petre Andrei” din Iaşi, facultatea de Drept, sub egida Anului Jubiliar petre Andrei. 23 aprilie 2010, 0.5 c.a.

 3. Coptileţ Valentina, Reglementarea juridică a infracţiunii şi pedepsei în Basarabia în prima jumătate a secolului XIX-lea, la Conferinţa internaţională cu genericul ,, Reforma legislativă” organizată de Universitatea ,, Petre Andrei” din Iaşi, facultatea de Drept, sub egida Anului Jubiliar petre Andrei. 23 aprilie 2010, 0.5 c.a.

 4. Cotorobai Mihai, Conservarea şi protejarea patrimoniului naţional, Conferinţă internaţională cu ge­ne­ri­cul „20 ani de activitate a Universităţii Ecologice”, Bucureşti, România, Referat ştiinţific în Plen, 1 c.a.

 5. Gheorghiţă M. Consideraţii teoretice privind situaţiile de urmărire penală. Simpozion Internaţional de Criminalşistică, Bucureşti 2010, 0,7 c.a.

 6. Gheorghiţă M. Noi realizări ale tacticii criminalistice. Simpozion de Criminalistică, Bucureşti, 15 aprilie 2010. 0,6 c.a.

 7. Gheorghiţă M. Reflecţii asupra situaţiilor de urmărire penală. Simpozion Internaţional Alba Iulia, 2010, 0,6 c.a.

 8. Golubenco Gh. România, Bucureşti, 15 aprilie 2010. Simpozion Internaţional “Tendinţe de dezvoltare ale criminalisticii româneşti”. Raport: Unele tendinţe de dezvoltare ale ştiinţei criminalistica la etapa actuală.

 9. Golubenco Gh. România, Bucureşti, 27 octombrie 2010. Simpozion Internaţional cu genericul “Valorificarea urmelor şi mijloacelor materiale de probă prin constatări tehnico-ştiinţifce şi expertize criminalistice”. Raport: Consideraţii privind conţinutul de urmă în criminalistică.

 10. Guceac ,,Garantarea libertăţii în Constituţie în Valorile constituţionale – factori ai stabilităţii regimului de­mocratic”, Conferinţa internaţională, 22-23 iulie 2009, Chişinău,publicaţia aparuta în 2010, p. 210-215, (0,5 c.a).

 11. I.Guceac ,,Câteva considerente despre libertatea juridică ca model al libertăţii sociale în Respectarea drepturilor omului – condiţie principală în edificarea statului de drept în Republica Moldova”, Materialele conferinţei ştiinţifico-practice internaţionale, 17 septembrie 2010, mun. Bălţi. Chişinău, Tipografia Centrală, 2010, p. 54-63. (0.8 c.a)

 12. Lazăr D. Drafting a Guide on Interactive teaching methods. // Conferinta internationala “Political Science, International Relations and Law Discipline” Groupe Meeting, Academic Fellowship Program, Open Society Institute, Montenegro, Budva, 7-8 mai 2010. (0,7 c.a.).

 13. Lupaşcu Zinaida, ,,Caracteristica generală a unificării legislaţiei vamale ca formă juridică de integrare a statelor post –sovietice,, Conferinţa ştiinţifico-practică internaţională cu genericul: ,,Ştiinta politica in Republica Moldova: realizari si persective”.Chisinau, 2 octombrie 2010., 0.5c.a.

 14. Lupaşcu Zinaida, ,,Organizarea administrativă şi relaţiile vamale in statele româneşti în perioada secolelor IV-XIX ,, Lucrările sesiunii ştiinţifice.,,Teorii şi practici ale guvernării democratice ,, (ISAM) din 23-24.oct.2010 organizată de Institutului de Stiinte Administrative din Republica Moldova (ISAM). 0.5c.a

 15. Lupaşcu Zinaida, Unificărea legislaţiei vamale a statelor CSI ca formă juridică de integrare în spaţiul European, Lucrările sesiunii ştiinţifice.,,Teorii şi practici ale guvernării democratice ,,(ISAM) din 23-24.oct.2010 organizată de Institutului de Stiinte Administrative din Republica Moldova (ISAM). 0.5c.a

 16. Lupaşcu Zinaida, Форма правления и политический режим на территории Молдовы ,Валахии и Трансильвании в средневековый период, Lucrările sesiunii ştiinţifice.,,Teorii şi practici ale guvernării democratice ,,(ISAM) din 23-24.oct.2010 organizată de Institutului de Stiinte Administrative din Republica Moldova (ISAM). 0.5c.a

 17. Lupaşcu Zinaida, Центральные и местные органы управления в средневековый период в румынских княжествах, Lucrările sesiunii ştiinţifice.,,Teorii şi practici ale guvernării democratice ,, (ISAM) din 23-24.oct.2010 organizată de Institutului de Stiinte Administrative din Republica Moldova (ISAM). 0.5c.a

 18. Mihalache Iurie ,, Contractele de transport (combinat şi succesiv).”, publicat în Materialele conferinţei ştiinţifice internaţionale anuale a tinerilor cercetători „Republica Moldova în contextul geopolitic contemporan şi perspectivele integrării europene”, organizată de IISD al AŞM. Ediţia a IV-a, 16 aprilie 2010. Editura Pontus, Chişinău - 2010, p.300-311. c.a.0,6

 19. Mocanu Veronica, Asigurarea protecţiei datelor cu caracter personal- expresie a bunei guvernări. Lucrările sesiunii ştiinţifice.,,Teorii şi practici ale guvernării democratice ,, (ISAM) din 23-24.oct.2010 organizată de Institutului de Stiinte Administrative din Republica Moldova (ISAM). 0.5c.a

 20. Moraru Victor. Existenţa unui scop social util – condiţie sine qua non a riscului întemeiat: problem de interpretare . Primul Simpozion Internaţional “Universul Ştiinţelor”. Asociaţia Cultural – Ştiinţifică “Vasile Pogor” Iaşi, Editura: DT, Iaşi, 20 august 2010, p. 57-62, (o,5 c.a.);

 21. Negru Cristina ,, Aspecte contradictorii privind condiţiile de validitate a aporturilor la capitalul social în cadrul societăţilor pe acţiuni”, Conferinţa internaţională ştiinţifico-practică Respectarea drepturilor omului – garanţie a edificării unui stat de drept 2010, c.a.0,2

 22. Osmochescu Nicolae. Corelaţia Constituţiei Republicii Moldova – drept internaţional – drept european. Obiectivele de integrare europeană. // Masa rotundă a Fundaţiei Internaţionale „Hans-Seidel” cu genericul „Esenţa, caracterul şi impactul reformei constituţionale. Perspective şi mecanismul realizării” (Germania), 30.03.2010. 0,7 c.a.

 23. Osmochescu Nicolae. Dimensiunea ştiinţifică în activitatea Curţii Constituţionale. // Conferinţa Internaţională ştiinţifico-practică cu genericul „Asigurarea supremaţiei Constituţiei – funcţia de bază a Curţii Constituţionale”, 25.II.2010, Chişinău. 0,7 c.a.

 24. Osmochescu Nicolae. Dreptul internaţional şi Constituţia Republicii Moldova – problemele de corelaţie. // Seminar internaţional ştiinţifico-practic moldo-german cu genericul „Reforma constituţională în Republica Moldova: realizări şi perspective”. Or.Bonn, 09-15.II.2010, 1,5 c.a.

 25. Osmochescu Nicolae. Modalităţi legale de modificare a teritoriilor de stat. // Conferinţa ştiinţifico-practică Internaţională cu genericul „Delimitarea şi demarcarea frontierelor de stat”.. Chişinău, IRIM, 22.X.2010, 0,7 c.a.

 26. Sava Maimescu „Problemele aplicării sancţiunilor vamale şi penale la calificarea infracţiunii de contrabandă comisă de persoanele juridice pe teritoriul vamal naţional al Republicii Moldova”Conferinţa internaţională ştiinţifico-practică organizată la Universitatea „Petre Andrei” din Iaşi, România, avută loc la 15-16 mai 2010, sub genericul „ Reforma legislativă penală”, p. 25-33 (0.7 c.a).

 27. Sava Maimescu «Проблемы обеспечения экономической безопасности Республики Молдова таможенной службой страны», Conferinţa practico-ştiinţifică internaţională, 5-6 februarie 2010 în or.Kaliningrad, Federaţia Rusă, la tema «Модель общества и национальная безопасность», a fost publicată în „Материалы международной научно-практической конференции», 5 февраля 2010 г., г.Калининград, pag.166-171 (0.5 c.a).

 28. Sava Maimescu «Соблюдение прав и совбод иностранных граждан и юридических лиц при перемещании через таможенную граница Республики Молдова», conferinţa ştiinţifico-practică internaţionale «Опеспечение прав человека в условиях современного государства», care a avut loc la 8-11 decembrie 2010 în or.Vladimir, Federaţia Rusă în incinta Institutului Juridic Federal de Executare a Sentinţelor Judecătoreşti din or.Vladimir, Federaţia Rusă, p. 62-68, (0.6 c.a).

 29. Sîrcu D. Respectarea autorităţii lucrului judecat al actului jurisdicţional de către state – condiţie pentru menţinerea ordinii de drept internaţional. In: Materialele Conferinţei ştiinţifice internaţionale anuale a tinerilor cercetători, Ediţia a IV, 16 aprilie 2010, Ed. Pontos, Chişinău, 2010, 0,9 c.a.

 30. Suceveanu N. Impactul Tratatului de la Lisabona asupra organizării şi competenţei Curţii de Justiţie a Uniunii Europene. Comunicare prezentată la conferinţa ştiinţifică internaţională anuală a tinerilor cercetători, ediţia a IV –a cu genericul ,,Republica Moldova în contextul geopolitic centemporan şi perspectiva integrării europene”. Organizatori : Institutul de Istorie Stat şi Drept al Academiei de Ştiinţe a Moldovei şi Institutul ce cercetări juridice Academia «Andrei Rădulescu» al Academiei Romîne (Chişinău, 16 aprilie 2010). Chişinău, 2010, p.119-128. (0,8 c.a.).

 31. Zaharia Victor, Legal aid delivery in Moldova: progress, challenges and expectations, materialele conferinţei internaţionale "Legal Aid in Civil Matters – Models of Interaction between State and Civil Society: International and Russian Experience,” 3-4 December, 2010 , Moscow. 0.5c.a

 32. Бэешу А. Расторжение договора в международном коммерческом праве. Materialele conferinţei ştiinţifico-practice în cadrul Universităţii M.V. Lomonosov, Moscova, decembrie 2009. Научные труды. Российская Академия Юридических Наук. Выпуск 10. Том 2. М.: «Юрист», 2010, (0,6 c.a.).Yüklə 3,4 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   24   25   26   27   28   29   30   31   32
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə