Universitatea de stat din moldovaYüklə 3,4 Mb.
səhifə30/32
tarix01.11.2017
ölçüsü3,4 Mb.
#24692
1   ...   24   25   26   27   28   29   30   31   32

2007

 1. Eşanu Oxana, Intima convingere a judecătorului în procesul civil, Conferinţa ştiinţifică studenţească din 2007; Recenzent Chifa Felicia, Comunicare ştiinţifică, 0.2 c.a.

 2. Lazăr Diana. Cadrul legislativ existent al sectorului viti-vinicol din Moldova: impedimente şi căi de depăşire. Conferinţă internaţională: „Relansarea sectorului viti-vinicol moldovenesc: Lecţii de învăţat din experienţa internaţională“, Chişinău, 13-14 noiembrie 2007.

 3. Osmochescu Nicolae. Dimensiunea umană a Uniunii Europene. Conferinţa ştiinţifică interuniversitară. Ministerul Educaţiei şi Tineretului al RM, Universitatea „Perspectiva-INT”. Chişinău, 2007. 0,7 c.a.

 4. Romandaş Nicolae, Raporturile juridice de muncă ale funcţionarilor publici, Materialele conferinţei ştiinţifice internaţionale cu genericul „Administraţia publică în perspectival integrării Europene.” Caietul ştiinţific 1 /2006, 27-28.09.2007, Comunicare ştiinţifică, 0.3 c.a.

 5. S.Cobăneanu ,,Curtea Constituţională şi rolul ei în protejarea şi promovarea drepturilor omului”, Con­fe­rinţa ştiinţifică: „Rolul Curţii Constituţionale în sistemul de protecţie a drepturilor omului şi respectarea Convenţiei Europene privind Drepturile Omului şi libertăţile fundamentale în legislaţia şi juriprudenţa naţională. 71-74 p., (0.4 c.a).

2008

 1. Arhiliuc Victoria. Protecţia minorităţilor naţionale la nivel internaţional şi naţional. Conferinţa ştiinţifico-practică „Drepturile omului şi drepturile minorităţilor naţionale în Republica Moldova”. Chişinău, 16.04.2008. 0,4 c.a.

 2. Babără Valeriu. Aspecte privind caracterul lacunar, confuz şi defectuos al unor norme conflictuale cuprinse în Cartea a V-a a Codului Civil al Republicii Moldova. Conferinţa practico-ştiinţifică internaţională „5 ani de aplicare a Codului Civil al RM”. Chişinău, septembrie 2008. 0,4 c.a.

 3. Băieşu Aurel. Efectele neexecutării contractului: reglementările Codului civil al Republicii Moldova şi aspecte de drept comparat. Conferinţa practico-ştiinţifică internaţională „5 ani de aplicare a Codului Civil al RM”. Chişinău, septembrie 2008. 0,4 c.a.

 4. Boişteanu Eduard, Ajustarea legislaţiei muncii la condiţiile economiei de piaţă, ”Academia de Administrare Publică – 15 ani de modernizare a serviciului public din Republica Moldova” : Materiale ale conferinţei internaţionale ştiinţifico-practice, 21 mai 2008, Chişinău, Comunicare ştiinţifică, 0.3 c.a.

 5. Burian Alexandru Republica Moldova in contextul geopolitic contemporan Materialele Congresului III al Diasporei Moldoveneşti (Chisinau, 26.10.2008) 0,5 c.a.

 6. Gamurari Vitalie. Aplicarea jurisdicţiei universale pentru crimele internaţionale în practica instanţelor judiciare ale statelor. Masa rotundă „Practica aplicării dreptului umanitar”, organizat de Institutul Naţional al Justiţiei în colaborare cu comitetul Internaţional al Crucii Roşii. Chişinău, 23.11.2007. 0,4 c.a.

 7. Gamurari Vitalie. Probleme legate de ratificarea de Republica Moldova a Statutului de la Roma al Curţii Penale Internaţionale. Seminarul „Republica Moldova în contextul ratificării Statutului de la Roma al Curţii Penale Internaţionale”. Chişinău, 06.11.2007. 0,4 c.a.

 8. Nicolae Roşca ,,Armonizarea legislaţiei naţionale privind societăţile comerciale.”, Materialele Conferinţei Ştiinţifico-practice cu genericul „Codul civil al Republicii Moldova: 5 ani de aplicare – probleme, realizări şi perspective”, Chişinău, 18-19 septembrie 2008; c.a.0,2

 9. Osmochescu Nicolae. Neutralitatea permanentă a Republicii Moldova în contextul Relaţiilor Internaţionale Contemporane. Conferinţa jubiliară internaţională ştiinţifico-practică „Academia de Administrare Publică – 15 ani de activitate în modernizarea serviciului public din RM”, Chişinău, 28 mai 2008.0,5 c.a.

 10. Păscăluţă Felicia, Sistemul organelor care exercită supravegherea şi controlul asupra respectării legislaţiei muncii în R.M, Institutul de ştiinţe administrative din R.M., Comunicări ştiinţifice a Institutului de Ştiinţe Administrative din R.M., Administraţia publică în statul de drept, 27-28.09.2008, Comunicare ştiinţifică, 0.2 c.a.

 11. Suceveanu Natalia. Corelaţia dintre dreptul comunitar, dreptul intern al statelor membre şi dreptul internaţional. Conferinţa ştiinţifică anuală cu participare internaţională „Tradiţie şi reformă în dreptul românesc”. 29-31.05.2008, Universitatea „Petre Andrei”, or.Iaşi, România. 0,5 c.a

2009

 1. Arhiliuc Victoria. Cultura politică. Conferinţa ştiinţifico-practică „Contribuţii în dezvoltarea dreptului”. Chişinău, 14.03.2009. 0,4 c.a.

 2. Arhiliuc Victoria. Dreptul internaţional investiţional. Conferinţa internaţională ştiinţifico-practică consacrată împlinirii a 50 de ani de la fondarea Facultăţii de Drept a Universităţii de Stat din Moldova „Educaţie şi cercetare într-un stat bazat pe drept”. Chişinău, USM, 16.10.2009. 0,5 c.a.

 3. Babără Valeriu. Cîteva reflecţii asupra reglementărilor de drept internaţional privat în Republica Moldova. Conferinţa internaţională ştiinţifico-practică consacrată împlinirii a 50 de ani de la fondarea Facultăţii de Drept a Universităţii de Stat din Moldova „Educaţie şi cercetare într-un stat bazat pe drept”. Chişinău, USM, 16.10.2009. 0,5 c.a.

 4. Bancu Cristina. Cadrul juridic privind realizarea liberei circulaţii a serviciilor şi lucrătorilor în Uniunea Europeană. Conferinţa internaţională ştiinţifico-practică consacrată împlinirii a 50 de ani de la fondarea Facultăţii de Drept a Universităţii de Stat din Moldova „Educaţie şi cercetare într-un stat bazat pe drept”. Chişinău, USM, 16.10.2009. 0,5 c.a.

 5. Bodiul Tatiana ,, Зарубежное патентование объектов промышленной собственности”, Научно-практическая конференция, посвященная 50-летию юридического факультета МолдГУ, октябрь 2009. (în editare, octombrie 2009), c.a.0,2

 6. Burac Victor. Principiile de bază ale falimentului transfrontalier. Conferinţa internaţională ştiinţifico-practică consacrată împlinirii a 50 de ani de la fondarea Facultăţii de Drept a Universităţii de Stat din Moldova „Educaţie şi cercetare într-un stat bazat pe drept”. Chişinău, USM, 16.10.2009. 0,5 c.a.

 7. Calenic Alexandru ,,Вопросы правового режима предприятия в предпринимательском праве”, Материалы IV Международной цивилистической научной конференции студентов и аспирантов 3-4 апреля 2009 г. в Одесской национальной юридической академии. – Одесса, 2009. с. 77-80.c.a.0,2

 8. Căpăţînă Ion. Clauza de ordone publică şi norma imperativă. Conferinţa internaţională ştiinţifico-practică consacrată împlinirii a 50 de ani de la fondarea Facultăţii de Drept a Universităţii de Stat din Moldova „Educaţie şi cercetare într-un stat bazat pe drept”. Chişinău, USM, 16.10.2009. 0,5 c.a.

 9. Chiroşca Igor ,,Legătura indisolubilă dintre operă şi suportul ei material – particularitate esenţială a operei de artă plastică”, „Comunicările prezentate la Conferinţa ştiinţifică a doctoranzilor şi masteranzilor „Cercetare şi inovare. Perspective de evoluţie şi integrare europeană. – Chişinău, CEP USM, 2009. – p. 170-171 – 0,15 c. a.

 10. Chiroşca Igor ,, Opera de artă plastică – un bun corporal sau incorporal?”, „Comunicările prezentate la ediţia a VI-a a Conferinţei internaţionale ştiinţifico-practice „Probleme teoretice şi practice ale economiei proprietăţii intelectuale”. – Chişinău. AGEPI. 2009, – p. 118-120 – 0,29 c. a.

 11. Cojocaru Violeta. Drept internaţional privat comun, uniform sau unificat – armonizarea soluţiilor. Conferinţa internaţională ştiinţifico-practică consacrată împlinirii a 50 de ani de la fondarea Facultăţii de Drept a Universităţii de Stat din Moldova „Educaţie şi cercetare într-un stat bazat pe drept”. Chişinău, USM, 16.10.2009. 0,5 c.a.

 12. Cuzneţov Alexandru, Vladislav Palamarciuc ,, Statul de drept – mit sau adevăr?”, „Monitorizarea politicilor anticorupţie în Republica Moldova” Materialele conferinţei, Chişinău, 4 noiembrie 2009, Chişinău: Transparency International – Moldova, 2009, (Tipogr. „Bons Offices”). – 176 p. c.a.0,2

 13. Dorul Olga. Principiile generale de drept – surse de drept internaţional public contemporan. Conferinţa internaţională ştiinţifico-practică consacrată împlinirii a 50 de ani de la fondarea Facultăţii de Drept a Universităţii de Stat din Moldova „Educaţie şi cercetare într-un stat bazat pe drept”. Chişinău, USM, 16.10.2009. 0,5 c.a.

 14. Dorul Olga. Statutul juridic al statului neutru pe timp de război. Materialele mesei rotunde cu privire la persoanele dispărute fără veste în conflictele armate, Chişinău, iunie 2009. 0,6 c.a.

 15. Dorul Olga. Statutul juridic al statului neutru pe timp de război. Materialele mesei rotunde cu privire la persoanele dispărute fără veste în conflictele armate, Chişinău, iunie 2009. 0,6 c.a.

 16. Gamurari Vitalie. Aspecte privind procesul de racordare a legislaţiei Republicii Moldova la standardele europene (sinteze de drept internaţional umanitar). Institutul de Stat de Relaţii Internaţionale. Chişinău. 29.04.2009. 0,3 c.a.

 17. Gamurari Vitalie. Racordarea cadrului juridic naţional la standardele şi valorile Uniunii Europene: practica Republicii Moldova. Universitatea Sorento. Program de master „Erasmus”. Italia. Lecce. 30 aprilie-03 mai 2009. 0,5 c.a.

 18. Gribincea Lilia. Constituirea şi activitatea instituţiilor de credit în Uniunea Europeană. Conferinţa internaţională ştiinţifico-practică consacrată împlinirii a 50 de ani de la fondarea Facultăţii de Drept a Universităţii de Stat din Moldova „Educaţie şi cercetare într-un stat bazat pe drept”. Chişinău, USM, 16.10.2009. 0,5 c.a.

 19. Gribincea Lilia. Procedura de evaluare, formare şi atestare a mediatorilor în Republica Moldova. Conferinţa „ Medierea – alternativă a sistemului de justiţie penală”, organizată la 25.09.2009 de IRP în mun. Chişinău. 0,5 c.a.

 20. Hriptievschi Nadejda. Asigurarea accesului la justiţie prin intermediul parajuriştilor comunitari în Republica Moldova.. Conferinţa internaţională ştiinţifico-practică consacrată împlinirii a 50 de ani de la fondarea Facultăţii de Drept a Universităţii de Stat din Moldova „Educaţie şi cercetare într-un stat bazat pe drept”. Chişinău, USM, 16.10.2009. 0,5 c.a.

 21. Mihalache Iurie ,,Compensarea daunelor morale în litigiile privind transportul aerian”, În: Rezumatele comunicărilor de la Conferinţa ştiinţifică a masteranzilor şi doctoranzilor „Cercetare şi inovare – perspective de evoluţie şi integrare europeană”. Editura CEP, Chişinău, 2009, p.172-173.c.a.0,2

 22. Osmochescu Nicolae. Rezervele la tratatele internaţionale. Aspecte teoretico-practice. Conferinţa internaţională ştiinţifico-practică consacrată împlinirii a 50 de ani de la fondarea Facultăţii de Drept a Universităţii de Stat din Moldova „Educaţie şi cercetare într-un stat bazat pe drept”. Chişinău, USM, 16.10.2009. 0,5 c.a.

 23. Sîrcu Diana. Actul jurisdicţional internaţional – un nou Standard pentru legislaţia internă. Conferinţa internaţională ştiinţifico-practică consacrată împlinirii a 50 de ani de la fondarea Facultăţii de Drept a Universităţii de Stat din Moldova „Educaţie şi cercetare într-un stat bazat pe drept”. Chişinău, USM, 16.10.2009. 0,5 c.a.

 24. Sîrcu Diana. Rolul Consiliului Europei în promovarea şi protecţia drepturilor omului în spaţiul pan-european. Conferinţa ştiinţifică cu prilejul celebrării Zilei Europei, organizată de Institutul de Integrare Europeană. Chişinău, AŞM, 05.05.2009. 0,5 c.a.

 25. Suceveanu Natalia. Integrarea europeană – interes naţional. Conferinţa internaţională ştiinţifico-practică consacrată împlinirii a 50 de ani de la fondarea Facultăţii de Drept a Universităţii de Stat din Moldova „Educaţie şi cercetare într-un stat bazat pe drept”. Chişinău, USM, 16.10.2009. 0,5 c.a.

 26. Şeremet Igor. Norma conflictuală cu privire la regimul matrimonial. Conferinţa internaţională ştiinţifico-practică consacrată împlinirii a 50 de ani de la fondarea Facultăţii de Drept a Universităţii de Stat din Moldova „Educaţie şi cercetare într-un stat bazat pe drept”. Chişinău, USM, 16.10.2009. 0,5 c.a.

 27. Zaharia Virginia. Cultul martirilor şi mecanismul de recrutare a copiilor-soldaţi. Conferinţa ştiinţifică „Diversitatea ştiinţelor socio-umane: probleme şi soluţii pentru dezvoltarea europeană”. Chişinău, 2009, 0,5 c.a.

 28. Zamfir Natalia. Условия имплементации международно-правовых норм в национальное экологическое законодательство. Conferinţa internaţională ştiinţifico-practică consacrată împlinirii a 50 de ani de la fondarea Facultăţii de Drept a Universităţii de Stat din Moldova „Educaţie şi cercetare într-un stat bazat pe drept”. Chişinău, USM, 16.10.2009. 0,5 c.a.

2010

 1. Mihalache Iurie ,, Contractul de transport aerian de mărfuri”, publicat în Rezumatele comunicărilor Conferinţei ştiinţifice „Dezvoltarea cercetării ştiinţifice, promovarea şi cultivarea creativităţii şi a ino­vă­rii în procesul instruirii academice” din 5 mai 2010. Editura CEP USM, Chişinău - 2010, p.35-36. c.a.0,2

 2. Păscăluţă Felicia, Legalitatea supravegherii şi controlului respectării legislaţiei muncii, Conferinţa internaţională ştiinţifico-practice din 21 mai 2010 cu genericul „Teoria şi practica administrării publice” realizată la AAP de pe lîngă Preşedintele RM., Comunicare ştiinţifică, 0,3 c.a.

 3. Romandaş Nicolae, Unele reflexii juridice privind modelarea deciziilor angajatorului în segmentul re­sur­selor umane, Conferinţa internaţională ştiinţifico-practice din 21 mai 2010 cu genericul „Teoria şi prac­tica administrării publice” realizată la AAP de pe lîngă Preşedintele RM., Comunicare ştiinţifică, 0,3 c.a.

 4. Secrieru Oxana, Condiţiile generale de apariţie a răspunderii materiale, Conferinţa internaţională ştiintifico-practică din 21 mai 2010 cu genericul „Teoria şi practica administrării publice” realizată la AAP de pe lîngă Preşedintele RM., Comunicare ştiinţifică, 0. 3 coli autor.


7.13.Lista manifestărilor ştiinţifice organizate (denumirea, participarea, perioada, locul desfăşurării).

7.13.1.Naţionale.

 1. Conferinţa ştiinţifică studenţiască naţională Dedicată a 60-ea aniversare de la adoptarea Declaraţiei Universare a Drepturilor omului, , care sa desfăşurat la 10 decembrie 2008 la Facultatea de Drept, USM.

 2. Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională cu genericul „Drepturile omului în Republica Moldova sub auspiciile CEDO” dedicată Zilei Internaţionale a Drepturilor Omului, care sa desfăşurat la 11 decembrie 2009 la Facultatea de Drept, USM.

 3. Golubenco Gh. Chişinău, USM, 23 aprilie 2010. Seminar criminalistic cu participare internaţională “Rolul criminalisticii în combaterea infracţionismului contemporan”. Raport: Predarea cursului de criminalistică la facultăţile de drept din ţară: probleme actuale.
   1. Naţionale cu participare internaţională.

2006

 1. Cojocaru Violeta. Seminar Internaţional „Introduction to the phenomenon of human trafficking in Moldova with regard to the international and european legal framework”, organizat de USM, Centrul European de Drept Public şi Uniunea Juriştilor din Moldova, Republica Moldova, Chişinău, 8 aprilie 2006.

2008

 1. Conferinţa internaţională ştiinţifico-practică cu genericul „Rolul juristului în apărarea drepturilor omului”, dedicată aniversarii a 60-a de la adoptarea Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului organizată de Universitatea de Stat din Moldova, Uniunea Juriştilor din Republica Moldova, Institutul Naţional de Justiţie în colaborare cu Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare.17 - 19 octombrie 2008, USM, bl.7, aud 103 str.Gh. iablocichin 2/1.

 2. Conferinţa internaţională ştiinţifico-practică cu genericul “5 ani de la adoptarea Codului Civil al Republicii Moldova, probleme, realizări şi perspective”.Universitatea de Stat din Moldova şi Institutul Naţional al Justiţiei, 18 – 19 septembrie 2008USM, bl.7, aud 103 str.Gh. iablocichin 2/1.

 3. Conferinţa ştiinţifico-practică „Tinerii şi sectorul neguvernamental” dedicat anului tineretului, Universitatea de Stat din Moldova şi Uniunea Juriştilor din Moldova21 noiembrie 2008,USM, bl.7, aud 103 str.Gh. iablocichin 2/1.2009

 1. Cojocaru Violeta. Seminar cu ocazia lansării vol.5-7 al hotărârilor şi deciziilor CEDO în cauzele moldoveneşti, organizat de organizaţia obştească « Juriştii pentru drepturile omului », Consiliul Europei, Comitetul Helsinki pentru drepturile omului. Republica Moldova, Chişinău, 20 martie 2009.

 2. Cojocaru Violeta. Conferinţa Internaţională ştiinţifico-practică « Educaţie şi cercetare într-un stat bazat pe drept », organizată de USM, USEM, ULIM şi Uniunea Juriştilor din Moldova. Republica Moldova, Chişinău, 16 octombrie 2009.

 3. Conferinţa internaţională ştiinţifico-practică, Contribuţii la dezvoltarea doctrinară a dreptului” in honorem Elena Aramă, doctor habilitat în drept, profesor universitar. Om emerit, USM,Uniunea juriştilor RM.14-15 martie 2009,USM, bl.7, aud 103 str.Gh. Iablocichin 2/1.

2010

 1. Sîrcu Diana. Discuţii de specialitate pe marginea elaborării unei enciclopedii juridice pentru Republica Moldova. // 1-2 noiembrie 2010, Chişinău, Academia de Ştiinţe a Moldovei, Fundaţia Germană pentru Cooperare Juridică Internaţională.

 2. Suceveanu Natalia. Seminarul de instruire cu tematica “Dezvoltarea capacităţilor personale şi consolidare instituţională”, Chişinău, 29-30 martie 2010. // Training organizat de TACIS “Suport pentru implementarea acordurilor între Republica Moldova şi Uniunea Europeană”.

 3. Suceveanu Natalia. Seminar de instruire privind Metodologia de armonizare a legislaţiei, Chişinău, 12-21 mai 2010. // Training organizat de TACIS “Suport pentru implementarea acordurilor între Republica Moldova şi Uniunea Europeană”.

 4. Suceveanu Natalia. Training privind „Legislaţia şi politicile Uniunii Europene în domeniul concurenţei. Armonizarea legislaţiei naţionale cu standardele europene”, formator A. Mateus, Chişinău, 26 mai 2010. // Training organizat de TACIS “Suport pentru implementarea acordurilor între Republica Moldova şi Uniunea Europeană”.

 5. Suceveanu Natalia. Training cu tematica: „Armonizarea legislaţiei Republicii Moldova în domeniul evaluării impactului asupra mediului cu reglementările şi standardele Uniunii Europene”, moderator expertul internaţional dna Evija Brante, Chişinău, 18 iunie 2010. // Training organizat de TACIS “Suport pentru implementarea acordurilor între Republica Moldova şi Uniunea Europeană”.

 6. Suceveanu Natalia. Atelier de lucru privind “Piaţa valorilor mobiliare în UE şi servicii investiţionale – aspecte privind armonizarea legislaţiei”, cu participarea expertului internaţional Fred Reinertz, Chişinău, 24 iunie 2010. // Training organizat de TACIS “Suport pentru implementarea acordurilor între Republica Moldova şi Uniunea Europeană”.

 7. Suceveanu Natalia. Seminarul de instruire cu genericul: “Politica de mediu în Uniunea Europeană. Proiectul Legii privind protecţia mediului şi armonizarea acestuia cu legislaţia UE”, moderat de expertul internaţional Aiga Kala, Chişinău, 1 iulie 2010. // Training organizat de TACIS “Suport pentru implementarea acordurilor între Republica Moldova şi Uniunea Europeană”.

 8. Suceveanu Natalia. Training-uri privind: “Politica de mediu a Uniunii Europene”, cu participarea experţilor europeni Aiga KALA şi Rolands RATFELDERS, Chişinău, 2 iulie şi 16 iulie 2010. // Training organizat de TACIS “Suport pentru implementarea acordurilor între Republica Moldova şi Uniunea Europeană”.

 9. Suceveanu Natalia. Training “Legislaţia şi Politicile în domeniul proprietăţii intelectuale. Armonizarea legislaţiei RM cu standardele UE”, expert Gerda Leonaviciene, Chişinău, 7 septembrie 2010. // Training organizat de TACIS “Suport pentru implementarea acordurilor între Republica Moldova şi Uniunea Europeană”.

 10. Suceveanu Natalia. Legislaţia şi politica privind sănătatea şi securitatea la locul de muncă. Armonizarea legislaţiei la standardele UE în Republica Moldova. Expert – Bernhard Brueckner, Chişinău, 29 septembrie 2010. // Training organizat de TACIS “Suport pentru implementarea acordurilor între Republica Moldova şi Uniunea Europeană”.

 11. Suceveanu Natalia. Training privind “Prevederile legislaţiei Uniunii Europene în domeniul apei şi implementarea acestora în RM”, formator Toomas Pallo, Chişinău, 5 octombrie 2010. // Training or­ga­ni­zat de TACIS “Suport pentru implementarea acordurilor între Republica Moldova şi Uniunea Eu­ro­pea­nă”.

 12. Suceveanu Natalia. Seminar de instruire cu genericul “Legislaţia şi politica în domeniul reglementării tehnice şi infrastructurii calităţii”, moderat de către expertul Richard Wheatley, Chişinău, 7 octombrie 2010. // Training organizat de TACIS “Suport pentru implementarea acordurilor între Republica Moldova şi Uniunea Europeană”.

 13. Suceveanu Natalia. Training dedicat tematicii “Curtea de Justiţie a Uniunii Europene: jurisdicţia şi practica judiciară – izvor de drept în UE”, moderat de expertul de origine lituaniană Deividas Kreiciunas, Chişinău, 21 octombrie 2010. // Training organizat de TACIS “Suport pentru implementarea acordurilor între Republica Moldova şi Uniunea Europeană”.

 14. Suceveanu Natalia. Seminar de instruire cu genericul “Legislaţia şi politica privind protecţia con­sumatorului. Armonizarea legislaţiei RM cu standardele UE”, moderator expertul Massimiliano Dona, Chişinău, 29 octombrie 2010. // Training organizat de TACIS “Suport pentru implementarea acordurilor între Republica Moldova şi Uniunea Europeană”.

 15. Suceveanu Natalia. Instruire în domeniul protecţiei plantelor (probleme legate de cerinţele Directivei 2000/29/CE, Directivei 92/105/CEE şi Directivei 94/3/CE), expert: Kristina Romanova, Chişinău, 5 noiembrie 2010. // Training organizat de TACIS “Suport pentru implementarea acordurilor între Republica Moldova şi Uniunea Europeană”.

 16. Suceveanu Natalia. Seminar de instruire “Legislaţia şi politicile în domeniul contabilităţii şi auditului. Armonizarea legislaţiei RM cu standardele UE”, moderator George Brittain, contabil calificat şi membru al Institutului Contabililor Acreditaţi din Anglia şi Wales, Chişinău, 17 noiembrie 2010. // Training organizat de TACIS “Suport pentru implementarea acordurilor între Republica Moldova şi Uniunea Europeană”.

 17. Suceveanu Natalia.Seminarul “Particularităţile procesului de armonizare cu legislaţia UE în domeniul serviiciului de asigurări”, cu participarea expertului român Irina Paula Bănescu, Chişinău, 17 septembrie 2010. // Training organizat de Agenţia „EX LEGE”.

 18. Suceveanu Natalia. Training cu tematica “Experienţa statelor member ale Uniunii Europene în armonizarea legislaţiei naţionale cu acquis-ul UE”, cu participarea expertului Deividas Kreiciunas, de origine lituaniană, Chişinău, 18 octombrie 2010. // Training organizat de Agenţia „EX LEGE”.

 19. Suceveanu Natalia. Trainingul privind „Instruirea privind transpunerea acquis-ului comunitar în legislaţia naţională”, organizat de către Proiectul TWINNING „Susţinerea Parlamentului Republicii Moldova”, Chişinău, 12-15 iulie 2010.

 20. Suceveanu Natalia. Seminar de instruire cu tematica “Calificări-cheie în negocierile cu UE”, din cadrul „Prog­ramului de Instruire pentru Negocierile cu UE – Dezvoltarea Capacităţilor Autorităţilor Publice din Re­publica Moldova pentru Integrarea Europeană”, organizat de PNUD /I parte/, Chişinău, 19 – 22 iulie 2010.

 21. Suceveanu Natalia. Seminar de instruire cu tematica “Calificări-cheie în negocierile cu UE”, din cadrul „Programului de Instruire pentru Negocierile cu UE – Dezvoltarea Capacităţilor Autorităţilor Publice din Republica Moldova pentru Integrarea Europeană”, organizat de PNUD /II parte/, Chişinău, 21-24 septembrie 2010.

 22. Suceveanu Natalia. Atelier de lucru, „ Politicile economice şi industriale (DCFTA)”, din cadrul „Programului de Instruire pentru Negocierile cu UE – Dezvoltarea Capacităţilor Autorităţilor Publice din Republica Moldova pentru Integrarea Europeană”, organizat de către PNUD, Chişinău, 18-21 octombrie 2010.

 23. Suceveanu Natalia. Atelier de lucru: „Cum funcţionează Uniunea Europeană? Implicaţii şi perspective pentru Moldova”, formator Juris Kromos, Chişinău, 18 - 19 noiembrie 2010.

 24. Suceveanu Natalia. Al IV-lea atelier de lucru pentru echipa de negociatori ai Republicii Moldova din cadrul "Programului de instruire pentru negocierile cu UE - Dezvoltarea Capacitatilor Autoritatilor Publice din RM pentru Integrare Europeana" organizat de PNUD, "Agricultura şi dezvoltarea rurală", formatori D-na Ruzica GELO - negociator şef al Croaţiei pentru agricultură şi dezvoltare rurală; D-na Ate Oostra - fost Director-General al Departamentului relaţii internaţionale din cadrul Ministerului Agriculturii al Olandei şi D-na Irina Kireeva - Consultant Internaţional din cadrul Proiectului Consolidarea Capacităţilor Instituţionale ale MAEIE al RM, expert în protecţia indicaţilor geografice, specialităţilor tradiţionale garantate şi a denumirilor de origine, Chişinău, 17 - 19 noiembrie 2010.

 25. Suceveanu Natalia. Seminar „Spaţiul de justiţie, libertate şi securitate în cadrul UE”,organizat de instrumentul TAIEX al Uniunii Europene, formatori experţii: dl Robert RYBICKI, Consilier al Ministrului şi Şef al Secţiei Justiţie şi Afaceri Interne în cadrul Reprezentanţei permanente a Poloniei în Uniunea Europeană, dl Karl-August LUX din cadrul Departamentului pentru Turism şi Afaceri de Frontieră al Ministerului Federal al Afacerilor Europene şi Internaţionale din Austria; dl Andreas FELLNER din cadrul Departamentului Politici de Securitate al Cancelariei Federale a Austriei; dna Claire BRADLEY, Director al organizaţiei independente Monitorul Legislaţiei Europene; dl Peter BEATON angajat în cadrul Fostului Guvern Scoţian şi al Comisiei Europene; dl Nils HÄNNINGER, Director Justiţie şi Afaceri Interne în cadrul Ministerului Justiţiei al Suediei şi dl Antonio EVANGHELISTA, Consilier-şef în cadrul Misiunii de Poliţie a Uniunii Europene la Oficiul Regional Banja Luka din Bosnia şi Herţegovina. Comunicare prezentată: Progresele înregistrate de Republica Moldova la capitolul Justiţie şi Afaceri interne, Chişinău, 15 – 16 noiembrie 2010.

 26. Suceveanu Natalia. Curs de instruire cu genericul “Sistemul de administrare publică a Republicii Moldova”, dedicat Ambasadei Suediei de la Chişinău. Expert animator tematica : Particular focus on approximation to the EU acquis, Chişinău, 23 noiembrie 2010.

 27. Dorul O. Conferinţa ştiinţifică teoretico-practică internaţională ”Metode şi forme de racordare a cadrului juridic în materie de azil şi de refugiaţi al Republicii Moldova şi al Uniunii Europene”, evenimentul fiind organizat de Institutul Cercetări în Domeniul Protecţiei Drepturilor Omului, ULIM; Înaltul Comisariat al Naţiunilor Unite pentru Refugiaţi, Reprezentanţa în Republica Moldova; Centrul de Drept al Avocaţilor, Chişinău, 10 decembrie 2010.

 28. Dorul O. Colocviul ştiinţific „Judecătorul naţional şi puterea executivă în faţa dreptului european” cu lansarea volumelor: „Starea Justiţiei în Statele Europei” şi „Jurisdicţii şi proceduri judiciare în Uniunea Europeană” de prof. univ. dr. Marin Voicu. Evenimentul a fost organizat de IISD al AŞM, Chişinău, 30 septembrie 2010.

 29. Şeremet I. Participant la Seminarul metodic „Integrarea interactivă a materialelor video în predarea dreptului”, organizat de Consiliul Absolvenţilor Programelor de Schimb finanţate de Guvernul S.U.A. în colaborare cu U.S.M, Republica Moldova, Chişinău, 19 februarie 2010.

 30. Şeremet I. Participant la Stagiul de formare „Drepturile omului, confidenţialitatea, nedescriminarea şi repararea prejudiciilor morale ale persoanelor care trăiesc cu HIV”, organizat de Institutul pentru drepturile omului în cadrul Proiectului „Reducerea impactului infecţiei HIV în Republica Moldova”, Republica Moldova, Vadul-lui-Vodă, 21-22 mai 2010.

 31. Şeremet I. Raportor în cadrul Seminarului de perfecţionare desfăşurat în cadrul Uniunilor Notarilor din Republica Moldova cu tema „Regimul juridic al succesiunii în dreptul internaţional privat din Republica Moldova”,18 septembrie 2010.

 32. Şeremet I. Participant la Conferinţa internaţională organizată de Fundaţia Germană pentru Cooperare Juridică Internaţională pe tema „Notarul în calitate de organ al justiţiei”, 20-21 septembrie 2010.

 33. Şeremet I. Participant la Conferinţa internaţională organizată de Fundaţia Germană pentru Cooperare Juridică Internaţională pe tema „Discuţii de specialitate pe marginea Codului civil al Republicii Moldova”, 21-22 septembrie 2010.

 34. Şeremet I. Participant la Seminarul organizat de Ministerul Economiei al Republicii Moldova, cu genericul: „Acordul de Liber Schimb Aprofundat şi Comprehensiv dintre Uniunea Europeană şi Republica Moldova”, organizat în cadrul activităţilor proiectului „Suport Ministerului Economiei în pregătirea pentru negocierile Acordului de Liber Schimb Aprofundat şi Comprehensiv RM - UE”, implementat de O.N.G. „Centrul European pentru Politică Comercială şi de Drept” în perioada aprilie-decembrie 2010, 01 noiembrie 2010.

 35. Şeremet I. Asistent la Proiectul „Abilitarea juridică a comunităţilor rurale prin intermediul unei reţele de para-jurişti comunitari”, organizat de Fundaţia Soros-Moldova, 02-03 noiembrie 2010.

 36. Roşca V. Conferinţa ştiinţifică internaţională a tinerilor cercetători „Noile forme de agresiune în contextul schimbării geopolitice în Europe de Sud-est. Impactul pentru RM”. Editura Pontos. Chişinău 2010.

 37. Roşca V. Conferinţa ştiinţifică teoretico-practică internaţională „Metode şi forme de racordare a cadrului juridic în materie de azil şi de refugiaţi al Republicii Moldova şi al Uniunii Europene”. Chişinău, ULIM. 10 decembrie 2010.

 38. Casian I. Seminar de profil: ‘’ Implimentarea video in predarea Dreptului’’, organizat de Asociaţia Absolvenţilor Program SUA, Ambasada SUA. Chişinău, 19 februarie 2010.

 39. Casian I. Seminar de profil cu genericul “Reglementarea financiara in Uniunea Europeana”, organizat de Comisia Nationala a Pietei Financiare, 19-22.03.2010.

 40. Casian I. Seminar de profil cu tema “Piata bursiera a valorilor mobiliare (conditii si modul de formare a tranzactiilor, cotarea la bursa a actiunilor, formarea preturilor pe piata bursiera)., organizat de CNPF si Bursa de Valori a RM, 06.08.2010.

 41. Casian I. Seminar stiintifico-practic cu genericul “Reglementarea şi supravegherea activitatii in domeniul asigurarilor. Modificări ale cadrului legal in asigurari . Necesităţi şi obiective”, organizat de CNPF, 24.09.2010.

 42. Buruiană Mihai. Conferinţă cu privire la aplicarea unor prevederi ale Codului civil, organizată de Ministerul Justiţiei, Curtea supremă de Justiţie şi IRZ, Germania. Am avut o intervenţie de circa 7 minute cu privire la bunurile din domeniul public al statului ca obiect de reglementare în Codul civil. Prezentările de la conferinţă nu au fost publicate. Chişinău, hotelul Jolly Allon, Septembrie 2010.

 43. Lazăr Diana. Conferinta Internationala stiintifico-practica „Forme alternative de solutionare a litigiilor comerciale, probleme si metode de rezolvare”, organizata de Curtea de Arbitraj Comercial International de pe linga Camera de Comert si Industrie a Republicii Moldova. Chisinau, 15 aprilie 2010.

 44. Lazăr Diana. Seminar de instruire a lectorilor Facultatii de Drept a USM privind „Utilizarea materialului video in predarea dreptului”, 19 februarie 2010, USM.

 45. Lazăr Diana. Seminarul „Lectii cheie pentru realizarea unei teze de doctorat”, prezentat de Profesorul David McQuoid Mason, 20 decembrie 2010, USM, Facultatea de Drept.

 46. Lazăr Diana. Seminarul „Metode interactive de predare a dreptului”, prezentat de Profesorul David McQuoid Mason, 26, 27, 28 aprilie 2010, USM, Facultatea de Drept.Yüklə 3,4 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   24   25   26   27   28   29   30   31   32
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə