Universitatea de stat din moldova


Seminarul Ştiinţific de Profil 12.00.03 - Drept privat (cu specificarea: civil, familial, procesual civil, notarial, al afacerilor, informaţional, internaţional privat, dreptul muncii; dreptul protecţYüklə 3,4 Mb.
səhifə11/32
tarix01.11.2017
ölçüsü3,4 Mb.
#24692
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   32

Seminarul Ştiinţific de Profil 12.00.03 - Drept privat (cu specificarea: civil, familial, procesual civil, notarial, al afacerilor, informaţional, internaţional privat, dreptul muncii; dreptul protecţiei sociale):

 1. Cojocaru Violeta – doctor habilitat în drept, conferenţiar universitar

 2. Băieşu Aurel – doctor în drept, conferenţiar universitar

 3. Babără Valeriu – doctor în drept, conferenţiar universitar

 4. Gribincea Lilia – doctor în drept, conferenţiar universitar


 5. Gheorghe Chibac, doctor în drept, profesor universitar- preşedinte

 6. Băieşu Sergiu, doctor în drept, conferenţiar universitar- membru

 7. Cebotari Valentina, doctor în drept, conferenţiar universitar

 8. Romandaş Nicolae – doctor în drept, conferenţiar universitar, membru al Seminarului Ştiinţific Specializat, 12.00.03

 9. Sadovei Nicolae – doctor în drept, conferenţiar universitar, membru al Seminarului Ştiinţific Specializat, 12.00.03

 10. Iordanov Rodica-Iordanca – doctor în drept, conferenţiar universitar, membru al Seminarului Ştiinţific Specializat, 12.00.02

 11. Volcinschi Victor- doctor în drept, conferenţiar universitar

 12. Cimil Dorin- doctor în drept, conferenţiar universitar

 13. Cojuhari Alexandru- doctor habilitat în drept, profesor universitar

 14. Cojocaru Eugenia-doctor habilitat în drept, profesor universitar

 15. Roşca Nicolae- doctor în drept, conferenţiar universitar

 16. Belei Elena- doctor în drept, conferenţiar universitar


Seminarul Ştiinţific de Profil 12.00.08 – Drept penal

  1. Sedleţchi Iurie, Vicepreşedinte al SŞP, prof.univ. dr.

  2. Brânză Sergiu, prof.univ. dr.hab.

  3. Gheorghiţă Mihai, prof.univ. dr. hab.

  4. Dolea Igor, conf.univ. dr. hab.

  5. Moraru Victor, prof.univ.inter. dr.

  6. Ulianovschi Xenofon, conf.univ. dr.

  7. Vizdoagă Tatiana, conf.univ. dr.

  8. Ciobanu Igor, conf.univ. dr.

  9. Ulianovschi Gheorghe, conf.univ. dr.

  10. Doraş Semion, conf.univ. dr.

  11. Stati Vitalie, conf.univ. dr.

  12. Roman Dumitru, conf.univ. dr.

  13. Golubenco Gheorghe, conf.univ. dr.

Seminarul Ştiinţific de Profil 12.00.10 Drept internaţional public:

 1. Burian Alexandru – doctor habilitat în drept, profesor universitar - Preşedintele Seminarului Ştiinţific de Profil din 2009.

 2. Arhiliuc Victoria – doctor habilitat în drept, profesor universitar

 3. Osmochescu Nicolae – doctor în drept, profesor universitar

 4. Sîrcu Diana – doctor în drept, conferenţiar universitar

 5. Suceveanu Natalia – doctor în drept, conferenţiar universitar

 6. Zamfir Natalia – doctor în drept, conferenţiar universitar

 7. Dorul Olga – doctor în drept, lector superior universitar.

  1. Preşedinte, secretar, membri, referenţi ai Consiliilor ştiinţifice specializate de susţinere a tezelor de doctor/doctor habilitat.

Preşedinte al consiliului ştiinţific specializat de susţinere a tezelor de doctor habilitat/doctor

 1. Alexandru Cojuhari – Preşedintele Consiliului Ştiinţific Specializat de susţinere a tezelor de doctor şi doctor habilitat DH 12.00.03 – Drept privat(cu specificarea: civil, familial, procesual civil, notarial, al afacerilor, informaţional, internaţional privat, dreptul muncii; dreptul protecţiei sociale).

 2. Aramă Elena, doctor habilitat în drept, profesor universitar - Preşedintele Consiliului Ştiinţific Specializat de susţinere a tezelor de doctor şi doctor habilitat DH 30-12.00.01-23.04.09 – Teoria generală a dreptului; istoria statului şi dreptului; istoria doctrinelor politice şi de drept;

 3. Arhiliuc Victoria – Preşedinte al Consiliului Ştiinţific Specializat la teza de doctor a Dnei Dorul Olga, cu tema Neutralitatea – parte componentă a sistemului de securitate colectivă, specialitatea: 12.00.10 – drept internaţional public, susţinută la 19.04.2008.

 4. Brînză Sergiu, doctor habilitat în drept, profesor universitar - Preşedintele Consiliului Ştiinţific Specializat de susţinere a tezelor de doctor şi doctor habilitat D 30-12.00.08-27.03.08 – Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative);

 5. Burian Alexandru – Preşedinte al Consiliului Ştiinţific Specializat la teza de doctor a Dlui Gogu George, cu tema Nerecurgerea la forţă în sistemul relaţiilor internaţionale, specialitatea: 12.00.10 – drept internaţional public, susţinută la 17.05.2008.

 6. Burian Alexandru – Preşedinte al Consiliului Ştiinţific Specializat la teza de doctor a Dlui Mereuţă Mihai, cu tema Protejarea teritoriului de stat şi prevenirea modificărilor teritoriale ilicite în dreptul internaţional, specialitatea: 12.00.10 – drept internaţional public, susţinută la 19.04.2008.

 7. Burian Alexandru – Preşedinte al Consiliului Ştiinţific Specializat la teza de doctor a Dnei Țarălungă Victoria, cu tema Particularităţile protecţiei drepturilor copilului în dreptul internaţional public, specialitatea: 12.00.10 – drept internaţional public, susţinută la 12.06.2009.

 8. Cojocaru Violeta – Preşedinte al Consiliului Ştiinţific Specializat la teza de doctor a Dlui Munteanu Alexandru, cu tema Admisibilitatea recursului împotriva deciziilor instanţei de apel, specialitatea: 12.00.03 – Drept privat (cu specificarea: civil, familial, procesual civil, notarial, al afacerilor, informaţional, internaţional privat, dreptul muncii; dreptul protecţiei sociale), susţinută la 08.12.2007.

 9. Cojocaru Violeta – Preşedinte al Consiliului Ştiinţific Specializat la teza de doctor a Dlui Titulescu Paul-Robert, cu tema Contractul de locaţiune şi varietăţi ale acestuia, specialitatea: 12.00.03 – Drept privat (cu specificarea: civil, familial, procesual civil, notarial, al afacerilor, informaţional, internaţional privat, dreptul muncii; dreptul protecţiei sociale), susţinută la 27.03.2009.

 10. Cojocaru Violeta – Preşedinte al Consiliului Ştiinţific Specializat la teza de doctor a Dlui Mihalache Iurie, cu tema Răspunderea juridică civilă a cărăuşului pentru prejudiciu în cazul transportului aerian, specialitatea: 12.00.03 – Drept privat (cu specificarea: civil, familial, procesual civil, notarial, al afacerilor, informaţional, internaţional privat, dreptul muncii; dreptul protecţiei sociale), susţinută la 27.11.2010.

 11. Cojocaru Violeta – Preşedinte al Consiliului Ştiinţific Specializat la teza de doctor a Dnei Garaga Olga, cu tema Reglementarea juridică a concedierii pentru încălcarea disciplinei de muncă, specialitatea: 12.00.03 – Drept privat (cu specificarea: civil, familial, procesual civil, notarial, al afacerilor, informaţional, internaţional privat, dreptul muncii; dreptul protecţiei sociale), susţinută la 26.08.2010.

 12. Cojocaru Violeta – Preşedinte al Consiliului Ştiinţific Specializat la teza de doctor a Dnei Kirmici Corina, cu tema Răspunderea juridică civilă pentru prejudiciul cauzat de produse defectuoase, specialitatea: 12.00.03 – Drept privat (cu specificarea: civil, familial, procesual civil, notarial, al afacerilor, informaţional, internaţional privat, dreptul muncii; dreptul protecţiei sociale), susţinută la 05.06.2010.

 13. Cojocaru Violeta – Preşedinte al Consiliului Ştiinţific Specializat la teza de doctor a Dnei Cristeva Natalia, cu tema Particularităţile retenţiei – mijloc de asigurare a exеcutării obligaţiilor, specialitatea: 12.00.03 – Drept privat (cu specificarea: civil, familial, procesual civil, notarial, al afacerilor, informaţional, internaţional privat, dreptul muncii; dreptul protecţiei sociale), susţinută la 29.01.2011.


Secretar al consiliului ştiinţific specializat de susţinere a tezelor de doctor habilitat/doctor

 1. Aramă Elena-2009, Capacitatea juridică în dreptul privat românesc: aspecte istorico-juridice, teoretice şi legislative-autor Lepădat Elena-Doina(România)-cifrul 12.00.02

 2. Aramă Elena-2009, Corelarea normelor juridice în sistemul de drept romano-germanic-autor Popescu Getty Gabriela (România) -cifrul 12.00.01

 3. Aramă Elena-2009, Originea şi evoluţia deontologiei juridice-autor Ciobanu Tatiana-cifrul 12.00.01

 4. Aramă Elena-2009, Problemele teoretico-practice ale realizării dreptului într-un stat de drept-autor Cuzneţov Alexandru-cifrul 12.00.01

 5. Arhiliuc Victoria – Membru al Consiliului Ştiinţific Specializat la teza de doctor a Dlui Gogu George, cu tema Nerecurgerea la forţă în sistemul relaţiilor internaţionale, specialitatea: 12.00.10 – drept internaţional public, susţinută la 17.05.2008.

 6. Arhiliuc Victoria – Membru al Consiliului Ştiinţific Specializat la teza de doctor a Dnei Țarălungă Victoria, cu tema Particularităţile protecţiei drepturilor copilului în dreptul internaţional public, specialitatea: 12.00.10 – drept internaţional public, susţinută la 12.06.2009.

 7. Avornic Gheorghe-2009,Interesul general şi drepturile fundamentale ale omului-autor Coca George (România) -cifrul 12.00.01

 8. Avornic Gheorghe-2010, Strategia de reformă a legislaţiei naţionale în contextul integraţionist European-autor Stoica Iulian Dan- cifrul 12.00.01

 9. Boris Negru-2008, Teoria răspunderii juridice: aspecte doctrinare, metodologice şi practice-autor Dumitru Baltag-cifrul 12.00.01

 10. Burian Alexandru – Membru al Consiliului Ştiinţific Specializat la teza de doctor a Dnei Dorul Olga, cu tema Neutralitatea – parte componentă a sistemului de securitate colectivă, specialitatea: 12.00.10 – drept internaţional public, susţinută la 19.04.2008.

 11. Chisari Aliona, dr.în drept., conf.univ., membru al Consiliului Ştiinţific Specializat la teza de doctor a dnei Odinokaia (Negură)Ina, Locul şi rolul dreptului protecţiei sociale în sistemul de drept al Republicii Moldova, specialitatea 12.00.03, conducător ştiinţific – Nicolae Romandaş, doctor în drept, conferenţiar universitar, Academia de Administrare Publică pe langă Preşedintele Republicii Moldova, susţinută la 08.07.2010.

 12. Ciobanu Igor, doctor în drept, conferenţiar universitar - membru al Consiliilor Ştiinţifice Specializate pentru conferirea gradului ştiinţific de doctor în drept (specialitatea: 12.00.08);

 13. Cojocaru Violeta – Membru al Consiliului Ştiinţific Specializat la teza de doctor a Dnei Robu Oxana, cu tema Unele aspecte ale succesiunii legale în Republica Moldova la etapa actuală, specialitatea: 12.00.03 – Drept privat (cu specificarea: civil, familial, procesual civil, notarial, al afacerilor, informaţional, internaţional privat, dreptul muncii; dreptul protecţiei sociale), susţinută la 12.06.2009.

 14. Cojocaru Violeta – Membru al Consiliului Ştiinţific Specializat la teza de doctor a Dlui Mîţu Gheorghe, cu tema Reprezentarea şi intermedierea – instituţii fundamentale în dreptul privat, specialitatea: 12.00.03 – Drept privat (cu specificarea: civil, familial, procesual civil, notarial, al afacerilor, informaţional, internaţional privat, dreptul muncii; dreptul protecţiei sociale), susţinută la 08.07.2010.


 15. Yüklə 3,4 Mb.

  Dostları ilə paylaş:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   32
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə