Universitatea de stat din moldova


Brînză Sergiu, doctor habilitat în drept, profesor universitar, referent oficial la teza de doctor a dlui Vitalie Sîli - Recidiva infracţională : aspecte juridico – penale şi criminologice, specialitaYüklə 3,4 Mb.
səhifə13/32
tarix01.11.2017
ölçüsü3,4 Mb.
#24692
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   32

Brînză Sergiu, doctor habilitat în drept, profesor universitar, referent oficial la teza de doctor a dlui Vitalie Sîli - Recidiva infracţională : aspecte juridico – penale şi criminologice, specialitatea 12.00.08;


 • Avornic Gheorghe, Teoria răspunderii juridice: aspecte doctrinare, metodologice şi practice-autor Dumitru Baltag-cifrul 12.00.01
 • Avornic Gheorghe-2008, Procedura judecătorească: istoria şi contemporaneitatea-autor Anghel Ion (România) -cifrul 12.00.01


 • Boişteanu Eduard, dr.în drept., conf.univ., referent oficial la teza de doctor a dlui Bogdan Mitric Marian, Raporturile juridice de muncă ale personalului ambarcat, specialitatea 12.00.03, conducător ştiinţific – Nicolae Romandaş, doctor în drept, conferenţiar universitar, Academia de Administrare Publică pe langă Preşedintele Republicii Moldova
 • Boris Negru-2008, Procedura judecătorească: istoria şi contemporaneitatea-autor Anghel Ion (România) -cifrul 12.00.01

 • Elena Aramă- 2008, Cauzalitatea-condiţie inerentă a răspunderii juridice-autor Mariana Prodan-cifrul 12.00.01

 • Feodorov Grigore-2008, Cauzalitatea-condiţie inerentă a răspunderii juridice-autor Mariana Prodan-cifrul 12.00.01


 • I.Guceac - Referent la susţinerea tezelor de doctor, Puşcaş Victor, Proca Ludmila, Vasile Mihoci.

 • T.Cârnaţ - Referent la susţinerea tezelor de doctor, Mărgineanu Lilia, Vlaicu Vlad.


  2009

    1. A.Arseni - Referent la susţinerea tezelor de doctor, Lungeanu NICOLAIE.

    2. Avornic Gheorghe, Sisteme constituţionale europene (concepte şi practică juridico-politică)-autor Cuşmir Marcel(cifrul 12.00.02).
    3. Cojocaru Violeta – Referent oficial la teza de doctor a Dlui Brumă Sorin, cu tema Locul răspunderii subsidiare în sistemul răspunderii juridice civile, specialitatea: 12.00.03 – Drept privat (cu specificarea: civil, familial, procesual civil, notarial, al afacerilor, informaţional, internaţional privat, dreptul muncii; dreptul protecţiei sociale), susţinută la 05.12.2009.

    4. Cojocaru Violeta – Referent oficial la teza de doctor a Dlui Chiroşca Igor, cu tema Reglementarea juridică a relaţiilor privind operele de artă plastică, specialitatea: 12.00.03 – Drept privat (cu specificarea: civil, familial, procesual civil, notarial, al afacerilor, informaţional, internaţional privat, dreptul muncii; dreptul protecţiei sociale), susţinută la 05.12.2009.


    5. Coptileţ Valentina, Capacitatea juridică în dreptul privat românesc: aspecte istorico-juridice, teoretice şi legislative-autor Lepădat Elena-Doina(România) -cifrul 12.00.01
    6. Elena Aramă - , Problemele supuse referendumului (studiu în dreptul comparat)-autorIulian Muntean (cifrul 12.00.02)

    7. Elena Aramă -, Coliziile dreptului în instituţia răspunderii juridice-autor Guţu Alexei-cifrul 12.00.01

    8. Negru Boris-, Corelarea normelor juridice în sistemul de drept romano-germanic-autor Popescu Getty Gabriela (România) -cifrul 12.00.01

    9. Osmochescu Nicolae – Referent oficial la teza de doctor a Dnei Țarălungă Victoria, cu tema Particularităţile protecţiei drepturilor copilului în dreptul internaţional public, specialitatea: 12.00.10 – drept internaţional public, susţinută la 12.06.2009.


    10. T.Cârnaţ - Referent la susţinerea tezelor de doctor, Iulian Muntea.

    11. V.Mocanu - Referent la susţinerea tezelor de doctor, Nemerenco Valeriu, Buzescu Gheorghe, Bantuş Natalia.

    12. Ulianovschi Gheorghe, doctor în drept, conferenţiar universitar, referent oficial la teza de doctor a dlui Taloş Constantin - Pluralitatea de infracţiuni, specialitatea 12.00.08  2010
   1. Grama Mariana, doctor în drept, conferenţiar universitar, referent oficial la teza de doctor a dlui Glavan Boris - Liberarea de răspundere penală în contextul legislaţiei Republicii Moldova, specialitatea 12.00.08

   2. Moraru Victor, doctor în drept, profesor universitar, referent official la teza de doctor a dlui Osadcii Cornel - Diferenţierea şi individualizarea executării pedepsei închisorii, specialitatea 12.00.08

   3. Negru Andrei - Strategia de reformă a legislaţiei naţionale în contextul integraţionist European-autor Stoica Iulian Dan- cifrul 12.00.01

   4. Sîrcu Diana – Referent oficial la teza de doctor a Dnei Burian Cristina, cu tema Fenomenul migraţiei şi statutul juridic al străinului în dreptul internaţional public, specialitatea: 12.00.10 – drept internaţional public, susţinută la 30.07.2010.  4.18. Alte activităţi

  Distincţii de apreciere a rezultatelor cercetărilor şi elaborărilor..

  Doctor Honoris Cauza, conferit în perioada evaluată - Avornic Gheorghe Bucureşti -2007.

  Medalia Uniunea Juriştilor din România - Avornic Gheorghe 2008

  Dinstinctia de membru de onoare al Revistei Nationale de Drept Bacău (Romania) - Avornic Gheorghe-2009

  Titlul „Cetăţean de onoare al oraşului San Diego, California” (SUA).- Rîbca Eugen - 2009
  Profesor invitat într-o instituţie universitară consacrată din străinătate


  1. Avornic Gheorghe, Universitatea de Stat din Chambury , Franţa, 2009

  2. Avornic Gheorghe, Universitatea de Stat –Freiburg, Elveţia, 2009

  3. Cercetător invitat pentru activitatea ştiinţifică

  1. Avornic Gheorghe - Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iaşi România(2007-prezent)  Savanţi din străinătate care au vizitat organizaţia

  Ioan Humă, profesor universitar (Romania) 2006-2010

  Sofia Popescu, profesor universitar (Romania) 2006-2010

  Ioan Craiovan, profesor universitar (Romania) 2006-2010


  Centrele universitare şi ştiinţifice, unde au fost invitaţi reprezentanţii organizaţiei pentru activitate didactică şi/sau ştiinţifică;

  Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi (România).

  Universitatea din Chambury (Franţa).

  Central European de Drept Public (Grecia).

  Universitatea Danibius din Galati (România).

  Universitatea Publică din Navarra (Spania)


  Produse ştiinţifice create, cu înscriere în registru;

  1. Revista Naţională de Drept


  5. COOPERĂRI NAŢIONALE ŞI INTERNAŢIONALE.

  5.1. Cooperare în cadrul naţional.

  Proiectul „Asigurarea Bunei Guvernări prin Sporirea Participării Publice”, componenta ”Abilitarea juridică a comunităţilor rurale prin intermediul unei reţele de parajurişti comunitari”.

  Proiectul „Asigurarea Bunei Guvernări prin Sporirea Participării Publice”, componenta ”Abilitarea juridică a comunităţilor rurale prin in­ter­mediul unei reţele de parajurişti comunitari” este implementat de Fundaţia Soros - Moldova cu suportul financiar al Agenţiei Suedeze pentru Dez­vol­tare şi Cooperare Internaţională (Sida/Asdi). Proiectul este realizat prin efortul conjugat al statului şi al societăţii civile, implicând Fundaţia So­ros-Moldova, Ministerul Justiţiei, Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei şi Consiliul Naţional pentru Asistenţa Juridică Garantată de Stat.

  Proiectul este destinat să testeze un sistem diversificat de acordare a asistenţei juridice primare în comunităţile rurale prin intermediul parajuriştilor comunitari, care ar putea ulterior fi utilizat pe scară naţională. Proiectul tinde să contribuie la crearea mecanismelor de abilitare juridică a populaţiei din mediul rural pentru a utiliza legea în protejarea intereselor sale, precum şi pentru a evita escaladarea problemelor cu caracter juridic şi a spori capacitatea de soluţionare a problemelor la nivel de comunitate, cât mai aproape de momentul apariţiei acestora. Proiectul de asemenea tinde să contribuie la buna guvernare a ţării prin implicarea membrilor comunităţii în procesul decizional la nivel comunitar.

  În cadrul proiectului au fost selectate 30 de persoane din diferite comunităţi rurale ale ţării pentru a activa ca parajurişti. În noiembrie 2010 a fost organizat primul Atelier de instruire a parajuriştilor. După susţinerea cu succes a instruirii iniţiale, parajuriştii au revenit în localităţile rurale din care provin. Parajuiştii acordă asistenţă juridică primară, instruiesc membrii comunităţii în domeniul drepturilor omului şi ajută membrii comunităţii să-şi soluţioneze problemele de interes local. Fiecare parajurist este asigurat cu un „Îndrumar Juridic Elementar pentru Cetăţeni” şi cu „Ghidul Metodologic al Parajuristului” – manuale elaborate în cadrul Proiectului.

  Doi membri ai catedrei participă la realizarea proiectului în calitate de expert naţional, formatori şi autori a capitolelor cu privire la dreptul familiei, moştenirea, drepturile consumatorilor şi democraţia şi drepturile omului din „Îndrumarul juridice elementar pentru cetăţeni” şi câteva secţiuni din „Ghidul Metodologic al Parajuristului.”
    1. Acordurile de colaborare.

  În perioada evaluată au avut loc colaborări cu următoarele universităţi:

  1. Universitatea de Stat din Moscova ,,Lomonosov”(Rusia)-Uniunea Internaţională a juriştilor

  2. Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi (România).

  3. Universitatea din Chambury (Franţa).

  4. Central European de Drept Public (Grecia).

  5. Academia Naţională de Drept din Haricov (Ucraina).

  6. Universitatea Danibius din Galati (România).

  7. Universitatea din Warşovia (Polonia), facultatea de Drept

  8. Universitatea din Maastricht, Olanda

  9. Fundaţia Germană pentru cooperare internaţională IRZ

  10. International Service for Human Rights (ISHR)

  11. Forumul European al Justiţiei Restaurative

  12. Universitatea din Montreal (Canada).

  13. Biroul de Avocaţi Publici Cheltenham, Marea Britanie

  14. Universitatea Publică din Navarra (Spania)


  ACORD DE COLABORARE:

  Institutul pentru Drepturile Omului din Republica Moldova şi Facultatea de Drept (din 15 aprilie 2010)

  Pornind de la faptul că o bună guvernare este rezultatul unei conlucrări eficiente între societatea civilă şi instituţiile de stat, dorind să contribuie la informarea şi abilitarea juridică a populaţiei, sporirea nivelului de cultură juridică a populaţiei, avînd în vedere că Institutul pentru Drepturile Omului din Moldova implementează Proiectul „Reducerea Impactului Infecţiei HIV în R. Moldova”, care este finanţat de Fondul Global de reducere a HIV/SIDA, Malariei şi Tuberculozei, Runda a 8-a (2010-2014), părţile au încheiat prezentul Acord de colaborare privitor la următoarele:  1. Părţile au convenit să colaboreze la pregătirea şi introducerea în curricula universitară a unui curs separat sau a unor ore în cadrul unor discipline pe următoarele subiecte:

  • Noţiuni generale despre drepturile omului (DO) în domeniul sănătăţii (ce sunt DO, caracteristicile şi clasificarea DO, DO şi sănătatea, cadrul normativ naţional şi internaţional cu privire la HIV/SIDA);

  • Efectele juridice ale încălcării drepturilor persoanelor care trăiesc cu HIV (cadrul legal în domeniu, stigmatizarea, cauzele şi consecinţele discriminării);

  • Drepturile de care beneficiază persoanele care trăiesc cu HIV conform legislaţiei (standarde naţionale şi internaţionale de protecţie a persoanelor care trăiesc cu HIV, inclusiv practica CEDO);

  • Cele mai frecvente încălcări ale drepturilor persoanelor care trăiesc cu HIV (mecanisme de protecţie la nivel naţional şi internaţional, repararea prejudiciilor morale).

  • Statutul juridic al persoanelor contaminate şi purtătoare ale virusului HIV/SIDA (în continuare – persoane PCVHS) în calitatea acestora de consumatori de servicii de sănătate, în contextul general şi special al Drepturilor Omului;

  • Suportul normativ naţional şi internaţional care reglementează statutul juridic al persoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA;

  • Răspunderea juridică pentru încălcarea drepturilor persoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA. Repararea prejudiciilor materiale şi morale. Practica judiciară în domeniu.

  1. La realizarea proiectului Facultatea de Drept a USM va desemna unul sau mai mulţi lectori de la diferite catedre ale Facultăţii de Drept care se vor implica în elaborarea suportului de curs şi/sau a materialelor didactice prevăzute pentru predarea acestor subiecte studenţilor/masteranzilor de la facultatea de Drept a USM.

  2. Facultatea de Drept îşi asumă obligaţia să urmărească şi monitorizeze introducerea suportului de curs sau a orelor de predare a subiectelor sus-menţionate.

  3. IDOM işi asumă obligaţia să pună la dispoziţia studenţilor, masteranzilor sau doctoranzilor Facultăţii de Drept a USM întreg suportul informativ, materialele disponibile în vederea elaborării studiilor de cercetare şi documentare, a tezelor de licenţă sau de doctorat, asigurând dotarea cu materialele necesare şi accesul la informaţia şi baza juridică de date disponibile la IDOM.

  4. IDOM va facilita accesul studenţilor/doctoranzilor/masteranzilor Facultatăţii de Drept a USM la consultaţiile juridice acordate de către avocaţii IDOM, la procesele de judecată reprezentate de către avocaţii IDOM, la vizitele de monitorizare efectuate de către avocaţii IDOM etc.

  5. IDOM va facilita implicarea şi participarea a 2-3 studenţi/doctoranzi/masteranzi pe an la practică în cadrul proiectelor implementate de către IDOM.

  6. IDOM işi asumă obligaţia de a implica voluntari de la Facultatea de Drept a USM în activităţile proiectelor, oferindu-li-se posibilitatea de a asista la trainingurile de instruire pentru avocaţi/ avocaţi stagiari organizate de IDOM, precum şi în alte activităţi implementate de IDOM.

  7. Părţile îşi exprimă acordul de voinţă să depună toate eforturile pentru a contribui la realizarea unui parteneriat eficient şi de durată. Astfel, în limitele competenţelor sale, fiecare parte a prezentului Acord va realiza măsurile necesare pentru a asigura un parteneriat de succes.

  8. Părţile îşi manifestă intenţia de a continua colaborarea în alte proiecte şi iniţiative care vor contribui la consolidarea bunei guvernări, abilitarea juridică a populaţiei şi realizarea altor obiective de interes social.

  Apreciind complexitatea proiectului şi fiind conştienţi de eventualitatea actualizării parametrilor colaborării, Părţile îşi afirmă disponibilitatea de a se informa reciproc şi de a comunica efectiv în vedere ajustării poziţiilor în cazul în care o astfel de necesitate va apărea.
  5.1.2. Rezultate mai importante obţinute în colaborare.

  5.1.3. Date privind colaborarea cu organele centrale de specialitate.

  1. Avornic Gheorghe, profesor universitar - Vicepreşedintele Curţii de Arbitraj de pe lîngă Camera de Comerţ şi Industrie a RM 2008-2010;

  2. Babără Valeriu - arbitru în Lista de arbitri a Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lîngă Camera de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova

  3. Băieşu Aurel - arbitru în Lista de arbitri a Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lîngă Camera de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova

  4. Buruiană Mihai - arbitru în Lista de arbitri a Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lîngă Camera de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova

  5. Căpăţînă Ion – Membru al Colegiului de Calificare al Procurorilor; arbitru în Lista de arbitri a Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lîngă Camera de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova.

  6. Cojocaru Violeta, conferenţiar universitar - Membru a Senatului USM-2006-2010; Membrul Comisiei de concurs pentru suplinirea locurilor vacante de notar

  7. Gribincea Lilia – membru al Colegiului disciplinar al notarilor; arbitru în Lista de arbitri a Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lîngă Camera de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova


  5.2. Cooperare internaţională.

  5.2.1. Tematica de cercetare a doctoranzilor străini sau naţionali peste hotare

  Doctoranzi străini:

  1. Acsente Ramona, Instituţia reabilitării minorului, Conducător ştiinţific Şavga Alina, doctor în drept, conferenţiar universitar.

  2. Ambrosă Ana Maria, Fundamentele juridice şi idiologice ale descentralizării administrative în postcomunism. conducător Rusu Grigore, doctor în drept, conferenţiar universitar.

  3. Aniţei Eusebiu Neculai, Reglementarea răspunderii pentru evaziunea fiscală în dreptul penal al Republicii Moldova şi al României, Conducător ştiinţific Stati Vitalie, doctor în drept, conferenţiar universitar

  4. Arnăutu Lucian-Mihai, Răspunderea juridică în cadrul raporturilor colective de muncă, coordonator ştiinţific - Sadovei Nicolae, dr., conf.univ.

  5. Bogdan Mitric Marian, Raporturile juridice de muncă ale personalului ambarcat, conducător ştiinţific – Nicolae Romandaş, doctor în drept, conferenţiar universitar, Academia de Administrare Publică pe langă Preşedintele Republicii Moldova.

  6. Botomei Vasile, Răspunderea administrativă.Aspecte practico-ştiinţifice în Republica Moldova şi România, conducător Rusu Grigore, doctor în drept, conferenţiar universitar.

  7. Cozgarea Ionuţ-Bogdan, Formele infracţiunii intenţionate în raport de fazele desfăşurării infracţiunilor economice, Conducător ştiinţific Şavga Alina, doctor în drept, conferenţiar universitar

  8. Creţu Marian, ,,Regimul juridic al invenţiei protejate prin brevet. (Sub aspectul compatibilităţii cu cel al Uniunii Europene) ”înmatriculat prin ordinul nr 233-c din 01.12.2009, coordonator ştiinţific dl. Victor Volcinschi, doctor în drept, profesor universitar;

  9. Creţu Marian, Regimul juridic al invenţiei protejate prin brevet. (Sub aspectul compatibilităţii cu cel al Uniunii Europene, înmatriculat prin ordinul nr 233-c din 01.12.2009, coordonator ştiinţific dl. Victor Volcinschi, doctor în drept, profesor universitar;

  10. Cristina Ghegheş „Statutul de drept al individului în dreptul internaţional public contemporan”; coordonator ştiinţific, doctor în drept, profesor universitar Nicolae Osmochescu.

  11. Dina Paulina, Drept comparat asupra legii administraţiei publice locale din România şi Republica Moldova. conducător Cobăneanu Sergiu, doctor în drept profesor universitar.

  doctor habilitat, profesor universitar.

  1. Dragomir Simona, teza de doctor cu tematica “Modalităţile dreptului de proprietate: aspecte comparate ale legislaţiei Moldovei şi României”, coordinator ştiinţific Băieşu Sergiu, doctor în drept, conferenţiar universitar.

  2. Druga Dan Florin, Regimul circumstanţelor în dreptul penal, Conducător ştiinţific Grama Mariana, doctor în drept, conferenţiar universitar

  3. Dumitrescu Iulius – Cezar, Libertatea individuală şi protecţia persoanelor: realizări şi perspective, conducător Cobăneanu Sergiu, doctor în drept, profesor universitar.

  4. Dumitrescu Iulius –Cezar, Libertatea individuală şi protecţia persoanelor :realizări şi perspective, conducător Cobăneaanu Sergiu, doctor în drept, profesor universitar.

  5. Faghian Cătălin, Contractul colectiv de muncă în cadrul unei societăţi pe acţiuni, coordonator ştiinţific - Sadovei Nicolae, dr., conf.univ.

  6. Hlipcă Petru, Unificarea legislativă, factor în procesul de formare a statului de drept şi element de integrare europeană a Republicii Moldova şi România, conducător Guceac Ion,

  7. Hulea Vasile, Analiza criminologică a infracţiunii de furt: studiu comparativ Republica Moldova – România, Conducător ştiinţific Ciobanu Igor, doctor în drept, conferenţiar universitar

  8. Ikim Diana, Infracţiuni privind inviolabilitatea sexuală a minorilor, Conducător ştiinţific Macari Ivan, dr. în drept, conf.univers.

  9. Iolanda Cadaragiu-Lungu „Perspective europene privind reglementarea raporturilor contractuale cu element de extraneitate”; coordonator ştiinţific, doctor habilitat în drept, conferenţiar universitar Violeta Cojocaru.

  10. Ioneţ Doiniţa, Partidele politice-subiecte ale raporturilor juridice de drept constituţional, conducător Rusu Grigore, doctor în drept, conferenţiar universitar.

  11. Ionica Eliza, Aspecte teoretice şi practice ale unor infracţiuni din domeniul bancar, Conducător ştiinţific Stati Vitalie, doctor în drept, conferenţiar universitar.

  12. Melinte Dumitru-Leonardo, Persoana cu funcţie de răspundere ca subiect al dreptului penal, Conducător ştiinţific Moraru Victor, doctor în drept, conferenţiar universitar

  13. Mogoş Radu, Aspecte de drept comparat ale infracţiunii de corupere activă, Conducător ştiinţific Dumneanu Ludmila, doctor în drept, conferenţiar universitar

  14. Nedelcu Giulio-Costel, Drepturile minorilor- teorie şi practică comparată, conducător Arseni Alexandru, doctor în drept, conferenţiar universitar.

  15. Neicuţescu Ionela Corina, Probele şi mijloacele în dreptul contravenţional. conducător I.Guceac doctor habilitat, profesor universitar.

  16. Olteanu Constantin, Drepturile omului şi sistemului penitenciar: probleme teoretice şi perspective. conducător Arseni Alexandru, doctor în drept, conferenţiar universitar.

  17. Onofrei Vasile-Flavius, Infracţiuni în domeniul informaţiei electronice, Conducător ştiinţific Moraru Victor, doctor în drept, conferenţiar universitar

  18. Popa-Gavrilovici Gioni, Conflictele colective de muncă în cadrul unei societăţi pe acţiuni, coordonator ştiinţific - Sadovei Nicolae, dr., conf.univ.

  19. Popescu Adrian, ,,Protecţia juridică a drepturilor reale prin publicitatea imobiliară”înmatriculat prin ordinul nr.233-c din 01.12.2009, coordonator ştiinţific dna. Eugenia Cojocari, doctor habilitat în drept, profesor universitar.

  20. Popescu Adrian, Protecţia juridică a drepturilor reale prin publicitatea imobiliară, înmatriculat prin ordinul nr.233-c din 01.12.2009, coordonator ştiinţific dna. Eugenia Cojocari, doctor habilitat în drept, profesor universitar.

  21. Popescu Ioan, Reglementări privind evitarea accidentelor de muncă şi răspunderea angajatorului în cazul apariţiei lor, coordonator ştiinţific - Romandaş Nicolae, dr., conf.univ.

  22. Popescu Marin, Aspecte practico-ştiinţifice privind organizarea autorităţilor judecătoreşti în baza principiilor constituţionale în Republica Moldova. conducător Cobăneanu Sergiu, doctor în drept, profesor universitar.

  23. Roxana Alina Petraru „Protecţia drepturilor minorităţilor naţionale în dreptul internaţional public”; coordonator ştiinţific, doctor habilitat în drept, profesor universitar Alexandru Burian.

  24. Stancu Elena, Controlul de costituţionalitate (studiu comparat: Republica Moldova- România), conducător Cobăneanu Sergiu, doctor în drept, profesor universitar.

  25. Ştefănoaia Mihai, Reglementarea răspunderii pentru infracţiunea de trafic de persoane în dreptul comparat, Conducător ştiinţific Dumneanu Ludmila, doctor în drept, conferenţiar universitar

  26. Tudor-Safta Romano „Răspunderea civilă delictuală în dreptul internaţional privat”; coordonator ştiinţific, doctor habilitat în drept, conferenţiar universitar Violeta Cojocaru.

  27. Vîrgă Valerian, Îndatoririle fundamentale ale omului şi cetăţeanului din Republica Moldova şi din România: aspect comparat. conducător T.Cârnaţ doctor habilitat, conf. univ.
    1. Rezultate mai importante obţinute în colaborare.

  Tematica de cercetare a doctoranzilor pregătiţi în cadrul centrelor ştiinţifice internaţionale

  sau în cotutelă;


  1. Yüklə 3,4 Mb.

   Dostları ilə paylaş:
 • 1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   32
  Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2023
  rəhbərliyinə müraciət

      Ana səhifə