Universitatea de stat din moldova


Avornic Gheorghe în cotutelă Tomuleţ Mihaela cu tema tezei de doctor în drept: ,,Racordarea legislaţiei naţionale la cea comunitară”( Franţa Bourdeaux)Yüklə 3,4 Mb.
səhifə14/32
tarix01.11.2017
ölçüsü3,4 Mb.
#24692
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   32

Avornic Gheorghe în cotutelă Tomuleţ Mihaela cu tema tezei de doctor în drept: ,,Racordarea legislaţiei naţionale la cea comunitară”( Franţa Bourdeaux).

 • Avornic Gheorghe în cotutelă Pleşca Ana Maria cu tema tezei de doctor în drept: ,,Dreptul obiectiv şi dreptul subiectic în procesul cunoaşterii”, Bruxelles.


 • Avornic Gheorghe în cotutelă teza de doctor în drept Lucia Bînzaru cu tema: ,,Republica Moldova şi Convenţia Europeană a Drepturilor Omului.” Franţa Bourdeaux)

 • Parteneriat – Taces 2 între USM şi Universitatea din Bordeaux. Taces DG IA Comisia Europeană, Franţa şi Spania, 1 decembrie 2005 – 31 martie 2006, Participant: Şavga Alina

 • Forului Clinicilor Juridice, desfăşurat la Varşovia şi Bialistok (Polonia) organizat de Public Law Initiative Institute (PILI), 17-31 octombrie 2007, Participant: Adriana Eşanu

 • Coordonator naţional al Proiectului „Promovarea reformelor în învăţămîntul juridic superior”, Public Law Initiative Institute (PILI) - 2007-2009, Participant: Vidaicu Mihaela

 • Avornic Gheorghe, Tempus-Tacis, Masterat „Dreptul şi gestiunea viei şi vinului”, 2004-2007, Uniunea Europeană, 450000 euro

 • Avornic Gheorghe, Reforma judiciară şi de drept .2005-2006, Uniunea Europeană, 450000 euro

 • Conferinţă dedicată 60 de ani de la adoptarea Declaraţiei Universale a Drepturilor omului.-2008

 • Patrulaterul Facultăţii de Drept (Iaşi-Chişinău-Bălţi-Cahul)-conferinţă, seminar, olimpiadă.-2008

 • Conferinţă cu genericul Protecţia consumatorului

 • Conferinţă cu genericul Democraţia electronică-Cetăţenia Europeană (UE).-2008

 • Conferinţă cu genericul Învăţămîntul juridic universitar realităţi şi perspectiva.-2008

 • Conferinţă cu genericul Integrarea europeană-Avornic-doctor Onoris Cauza-2008

 • Conferinţa Internaţională “Apărarea efectivă a drepturilor persoanei”, 27-28 noiembrie, Universitatea din Maastricht, Olanda în parteneriat cu Consiliul Europei, Open Society Justice Initiative şi Justice UK,

 • Cursul de instruire “Mecanismele de monitorizare a tratatelor ONU”, organizat de International Service for Human Rights (ISHR), 03 – 14 Noiembrie, Geneva, Elveţia şi participarea la şedinţele Comitetului ONU împotriva Torturii şi a Comitetului ONU pentru drepturile Sociale, Economice şi Culturale ;

 • Cursul de instruire “Instruirea în domeniul drepturilor omului”, EQUITAS, Montreal, Canada, 8-27 iunie;

 • Şedinţa Forumului European al Justiţiei Restaurative, 16-20 aprilie, Verona, Italia, organizat de Forumul European al Justiţiei Restaurative

 • Întrunire a experţilor în domeniul asistenţei juridice garantate de stat, 28 Octombrie -1 Noiembrie 2007, Muncen, Germania. Organizator – Fundaţia Germană pentru cooperare internaţională IRZ;

 • Pregătirea pentru liberare şi reintegrare socială a deţinuţilor, Olanda, 22-29 Aprilie. Partener pentru realizarea vizitei de studiu – Serviciul Penitenciar al Olandei.

 • Apărarea bazată pe interesele clientului, 23-28 ianuarie 2007. Organizator al seminarului de instruire – Biroul de Avocaţi Publici Cheltenham, Marea Britanie.

 • Gh.Avornic, L´adhésion de la République de Moldova aux valeurs européennes dans le domaine de la pro­tection de droits des l´hommes, HEI, Institut québécois des hautes études internationales, Canada, 2006.

  Anexa nr. 1  FIŞA STATISTICĂ


  I. INFORMAŢII GENERALE

  1.1. Denumirea organizaţiei – Universitatea de Stat din Moldova
  1.2. Statutul juridic – Instituţie publică
  1.3. Anul fondării – 1946

  1.4. Actul de înfiinţare

  1.5. Numărul de înregistrare atribuit de Camera Înregistrării de Stat – seria MD nr. 0062624

  1.6 .Profilul de cercetare

  GENEZA EVOLUŢIEI DREPTULUI NAŢIONAL LA STANDARDELE INTERNAŢIONALE ŞI EUROPENE
  1.7. Direcţiile ştiinţifice de bază
  01. Edificarea Statului de drept şi punerea în valoare a patrimoniului cultural şi istoric al Moldovei în contextul integrării europene

  1.8. Structura organizatorică
  1.9. Director
  Gheorghe Avornic, doctor habilitat, profesor universitar
  1.10. Adresa
  R. Moldova

  Or. Chişinău,

  Str. Iablocikin 2/1
  1.11.Telefon, fax, pagina web, e-mail
  Telefon, fax, pagina web, e-mail

  59-50-05;

  www.drept.usm.md

  facultatea_drept@usm.md
  II. RESURSE UMANE

  Indicatorul


  Anul

  2006

  2007

  2008

  2009

  2010

  Media anuală

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  2.1.

  Total posturi (conform statelor de personal), total

  202.25

  213

  199.5

  206

  197.75

  203.7

  2.1 .1.

  Posturi ocupate

  238

  211.75

  214.25

  211.5

  216.6

  218.42

  2.1.2.

  Posturi vacante

  -

  1.25

  -

  -

  -

  0.25

  2.2.

  Structura personalului după activitate

  2.2.1.

  Personal din sfera ştiinţei şi inovării , total (2.2.1.1+2.2.1.2.)

  203

  202

  206

  219

  219

  209.8

  2.2.1.1.

  titulari

  141

  142

  125

  130

  138

  135.2
  a.

  de bază

  127

  123

  127

  135

  138

  130.6

  b.

  cumul intern

  48

  38

  30

  34

  41

  38.2

  2.2.1.2.

  netitulari

  32

  32

  35

  42

  32

  34.6
  a.

  cumul extern

  37

  37

  47

  49

  38

  41.6

  b.

  acord de muncă

  -

  -

  1

  -

  -

  0.2

  2.2.1.3.

  angajaţi femei

  85

  73

  78

  84

  87

  81.4

  2.2.2.

  Personal auxiliar, total

  20

  21

  21

  21

  21

  20.8

  2.2.2.1.

  posturi ocupate

  20

  21

  21

  21

  21

  20.8

  2.2.2.2.

  posturi vacante

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  2.2.3.

  Personal de conducere, total

  13

  14

  14

  14

  14

  13.8

  2.2.3.1.

  posturi ocupate

  13

  14

  14

  14

  14

  13.8

  2.2.3.2.

  posturi vacante

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  2.2.4.

  Personal ştiinţifico-didactic, total

  203

  202

  206

  219

  219

  209.8

  2.2.4.1.

  titulari ai organizaţiei

  178

  177

  161

  176

  180

  174.4

  2.2.4.2.

  titulari ai instituţiei de învăţămînt superior

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  2.3.

  Structura personalului după calificare

  2.3.1.

  Personal din sfera ştiinţei şi inovării cu studii superioare, total

  (2.3.1.1.+2.3.1.2.)  202

  201

  205

  217

  217

  208.4

  2.3.1.1.

  cercetători ştiinţifici

  149

  148

  134

  141

  140

  142.4

  inclusiv:  a.

  doctori/ doctori habilitaţi

  69/9

  80/8

  74/12

  76/12

  85/12

  76.8/10.6

  b.

  profesori universitari/cercetători

  13

  14/1

  15/1

  15/1

  16/1

  14.6/0.8

  c.

  conferenţiari universitari/cercetători

  51/-

  56/-

  55/-

  59/-

  62/-

  56.6/-

  d.

  membri titulari/ membri corespondenţi

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  2.3.1.2.

  ingineri

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  2.3.2.

  Personal din sfera ştiinţei şi inovării cu studii medii

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  2.3.3.

  Personal auxiliar cu studii superioare

  20

  21

  21

  19

  19

  20

  2.3.4.

  Personal auxiliar cu studii medii


  2

  2

  0.8

  2.4.

  Perfecţionarea personalului

  2.4.1.

  Doctoranzi, total (2.4.1.1.+2.4.1.3.)

  36

  47

  47

  43

  34

  41.4

  inclusiv :

  2.4.1.1.

  care studiază în organizaţie ( zi/ cu frecvenţă redusă)

  11/23

  10/32

  13/32

  14/30

  13/21

  12.2/27.6

  2.4.1.2.

  îşi continuă activitatea ştiinţifică în cadrul organizaţiei (angajaţi în proiecte de cercetare)

  6

  8

  10

  10

  14

  9.6


  2.4.1.3.

  care studiază în exterior, total

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  2.4.1.4.

  dintre care în străinătate

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  2.4.2.

  Postdoctoranzi, total

  4

  5

  5

  7

  8

  5.8

  2.4.3.

  Competitori, total

  16

  10

  6

  1

  1

  6.8

  2.4.4.

  Stagii în străinătate (de peste 1 lună), număr de personal/total (luni)

  4/5

  6/8

  3/18

  -

  1/1

  2.8/6.4

  2.4.5.

  Susţinere de teze, total

  10

  10

  6

  3

  4

  6.6

  2.4.5.1.

  doctori habilitaţi

  4

  -

  1

  1

  -

  1.2

  2.4.5.2.

  doctori

  11

  12

  6

  4

  6

  7.8

  2.4.6.

  Persoane abilitate cu dreptul de conducător

  28

  32

  31

  30

  39

  32

  2.5.

  Structura personalului după vîrstă

  2.5.1.

  Sub 35 de ani

  121

  117

  109

  115

  106

  113.6

  2.5.2.

  35-44 de ani

  45

  42

  43

  50

  58

  47.6

  2.5.3.

  45-54 de ani

  17

  19

  31

  28

  32

  25.4

  2.5.4.

  55-64 de ani

  16

  21

  17

  19

  17

  18

  2.5.5.

  Peste 65 de ani

  8

  8

  8

  9

  8

  8.2


  Yüklə 3,4 Mb.

  Dostları ilə paylaş:
 • 1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   32
  Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2023
  rəhbərliyinə müraciət

      Ana səhifə