Universitatea de stat din moldovaYüklə 3,4 Mb.
səhifə6/32
tarix01.11.2017
ölçüsü3,4 Mb.
#24692
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   32Gîrla Lilia

1980

USM, Drept, 2002

Doctor în drept,

Conferenţiar universitar;


State
Ordin nr. 132-p din 29.12.2007; Proces-verbal nr. 4 din 27.11.2007 , vot unanim;


Hadîrcă Igor

1979

USM, Drept, 2001

Doctor în drept

Conferenţiar universitar;


State
Ordin nr. 179-p din 10.12.2008; Proces-verbal nr. 4 din 25.11.2008, vot unanim;


Vidaicu Mihaela

1981

USM, Drept, 2003

Doctor în drept,

Conferenţiar universitar;


State
Ordin nr. 103/1 p din 28.06.2010; Proces-verbal nr. 9 din 28.06.2010, vot unanim;


Martin Daniel

1975

USM, Drept, 1997

Doctor în drept,

Conferenţiar universitar;


State
Ordin nr. 103/1 p din 28.06.2010; Proces-verbal nr. 9 din 28.06.2010, vot unanim;


Manea Vladislav

1979

USM, Drept, 1997

Doctor în drept,

Conferenţiar universitar;


State
Ordin nr. 103/1 p din 28.06.2010; Proces-verbal nr.9 din 28.06.2010, vot unanim;


Eşanu Adriana

1983

USM, Drept, 2005;

Doctor în drept

Conferenţiar universitar;


State
Ordin nr. 103/1 p din 28.06.2010; Proces-verbal nr. 9 din 28.06.2010, vot unanim;


Grecu Raisa

1959
Doctor în drept,

Conferenţiar universitar;


Cumul extern
Ordin nr. 103/1 din 28.06.2010; Proces-verbal nr. 8 din 07.06.2010, vot unanim;


Spoială Alexandru

1980

USM, Drept,

Doctor în drept,

Conferenţiar universitar;


Cumul extern
Ordin nr. 103/1 p din 28.06.2010; Proces-verbal nr. 9 din 28.06.2010, vot unanim


Ulianovschi Xenofon

1958

USM, Drept, 1980

Doctor în drept,

Conferenţiar universitar;Dispoziţie nr. 360 din 27.12.2005;

Cumul extern


 1. 1

Băieşu Aurel

1964

1. USM Drept, 1986.

2.Universitatea de Stat „M.V.Lo­mo­no­sov”, or. Mos­­cova, Fa­cultatea de Drept, doctorat, 1990.

3. USM, Drept, studii postdoctorat.


Doctor în drept

conferenţiar universitar
Stagiu de perfecţionare la Uni­ver­si­tatea Mon­tes­quieu, Bord­e­aux (Franţa) şi la Uni­ver­si­ta­tea Publica din Na­varra, Pam­p­lona (Spa­nia)//

Proiectul TEM­PUS-TA­CIS „Drept şi ges­tiunea vi­­ţei-de-vie şi a vi­nului”, mar­­tie-iulie, 2006.Specialitatea: 12.00.03 - Drept privat (cu spe­ci­fi­ca­rea: civil, fa­mi­lial, pro­ce­sual civil, no­tarial, al afacerilor, informaţional, internaţional privat, dreptul muncii; dreptul protecţiei sociale) din 20 decembrie 2005, nr.302

Cumul extern
Contract
 1. 5

Gribincea Lilia

1969

1. USM, Drept, 1993.

2. USM, Drept, mas­terat, 2000.

3. Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Drept, doctorat, 2001.


Doctor în drept

conferenţiar universitar

Stagiu „Tehnici de aproximare a legislaţiei UE”. Chişinău, mai-iunie, 2007.
Specialitatea: 12.00.03 - Drept privat (cu spe­ci­fi­ca­rea: civil, fa­mi­lial, pro­ce­sual civil, no­tarial, al afa­ce­rilor, in­for­ma­ţional, inter­­na­ţional privat, drep­tul mun­cii; drep­tul pro­­tec­ţiei so­ciale) din 14 martie 2006, nr.551

State
Ordin

nr.132-p din 29.12.2007


 1. 6

Suceveanu Natalia

1976

1. USM, Drept, 1998.

2. USM, Drept, mas­te­rat, 2000.

3. USM, Drept, doctorat, 2003.


Doctor în drept

conferenţiar universitar

Seminarul de instruire cu tematica “Dezvoltarea capacităţilor personale şi consolidare instituţională”, 29-30 mar­tie 2010. // Trai­ning or­ga­nizat de TACIS “Su­port pentru im­­ple­men­ta­rea acor­du­ri­lor între Re­pub­lica Mol­do­va şi Uniunea Eu­ro­peană”

Vizită de stu­diu pentru lec­torii din Re­pub­lica de la USM, Fa­cul­­tatea de drept la Uni­ver­si­ta­tea Americană pentru Asia Centrală (AUCA). Pre­zen­­tarea do­cu­mentului de cer­­cetare: Ar­mo­­nizarea le­gis­laţiei na­ţio­na­le la ce­rin­ţe­le legislaţiei Uni­u­nii Eu­ro­pe­­ne), Kîr­gîs­tan, Bishkek, 27 septembrie- 1 octombrie 2010

Specialitatea: 12.00.10 - Drept internaţional public din 3 iunie 2010, nr.1077

State
Ordin nr.103/1-p din 28.06.2010
 1. 7

Sîrcu Diana

1976

1.USM, Drept, 1998.

2.USM, Drept, masterat, 2000.

3.USM, Drept, doctorat, 2003.


Doctor în drept

conferenţiar universitar

Seminar „Me­tode in­te­ractive de pre­dare în în­vă­ţămîntul su­perior”. Chişinău, USM, 03-06 noiembrie 2009.

Comitetului European pentru Cooperare Juridică, 11-14 octombrie 2010, Strasbourg, Franţa.

Specialitatea: 12.00.10 - Drept internaţional public din 3 iunie 2010, nr.1078

State
Ordin nr.103/1-p din 28.06.2010
 1. 8

Babără Valeriu

1960

1.USM, Drept, 1986.

2. Uni­ver­si­ta­tea din Bu­cu­reş­ti, Fa­cul­ta­tea de Drept, doc­torat, 2000.

3.USM, Drept, studii postdoctorat.


Doctor în drept

conferenţiar universitar

Seminar „Me­tode interactive de predare în învăţămîntul superior”. Chişinău, U.S.M, 03-06 noiembrie 2009.
Specialitatea: 12.00.03 - Drept privat (cu spe­cifi­ca­rea: civil, fa­mi­l­ial, pro­ce­sual civil, no­ta­­rial, al afa­ce­ri­lor, infor­ma­ţio­nal, in­ter­na­ţio­nal privat, dreptul mun­cii; dreptul pro­tecţiei sociale) din 3 iunie 2010, nr.1075

State
Ordin nr.103/1-p din 28.06.2010
 1. 6

Negru Andrei

1971

USM, Drept, -1994

Doctor în drept -specialitatea 12.00.01 – Teoria şi istoria dreptului

Conferenţiar universitar
Anglia

din 15 de­cem­brie 2005, nr.291 la spe­cia­­lităţile: 12.00.01 - Teoria ge­ne­ra­lă a dreptului; istoria statului şi dreptului; istoria doc­tri­ne­lor politice şi de drept.

State

Conferenţiar universitar

Ordin

nr.02–p din 03.01.07


 1. 7

Lupaşcu Zinaida

1967

USM, Drept, 1994

Doctor în drept –spe­cia­litatea 12.00.01 Teo­­ria şi is­to­ria drep­­tu­lui

Conferenţiar universitar

Seminar me­to­dic ,,In­teg­ra­rea in­te­rac­tivă a mate­ria­­lelor video în predarea dre­p­tului” februarie 2010 USM

Anglia
State

Conferenţiar universitar

Ordin

179-p din 10.12.


 1. 9

Chirtoaca Lilia

1973

US Craiova-1997

Doctor în drept-spe­cia­litatea 12.00.01 – Teoria şi is­to­ria dreptului

Conferenţiar universitar
Polonia
State

Conferenţiar universitar

Ordin

103/1-p din 28.06. 2010
Zaharia Victor

1978

USM, Drept, -2000

Doctor în drept-spe­cia-li­tatea 12.00.01 – Teoria şi is­to­ria dreptu­lui

Conferenţiar universitar
SUA, Canada

Anglia


Germania

Africa de Sud, Brazilia


State

Conferenţiar universitar

Ordin

132/1-p din 29.12.07


 1. 1

Chicu Oleg

1975


USM, Drept, -1998

Doctor în drept –spe­cia­litatea 12.00.01 – Teoria şi is­to­ria dreptu­lui

Conferenţiar universitar
Spania

Franţa


Grecia
State

Conferenţiar universitar

Ordin

103/1-p din 28.06.10


 1. 1

Ciobanu Rodica

1973

USM, Drept, -1997

Doctor în filosofie

Conferenţiar universitar
Franţa

Grecia

State

Conferenţiar universitar

Ordin

103/1-p din 28.06.10


 1. 1

Cotici Radu

1980

USM, Drept, -2002

Doctor în drept-specialitatea 12.00.02 – Drept public

Conferenţiar universitar


Cumul extern

Conferenţiar universitar

28.06.10
 1. 3

Constantinescu Elena

1965

USM, Drept ,1991

Doctor în drept speciali-

tea 12.00.03.

drept privat


Conferenţiar


State

Conferenţiar

Din 28.11.06.Ordin

02-p din 03.01.07.


 1. 4

Cebotari Valentina

1953

USM, Drept, 1975

Doctor în drept speciali-

tea 12.00.03.

drept privat


ConferenţiarAbilitata din 11.02.2010. Ord.nr. 1027

State, cumul intern 0,75

Conferenţiar

Din 28.11.06.Ordin 02-p din 03.01.07
 1. 5

Cimil Dorin

1973

USM, Drept

1995


Doctor în drept speciali-

tea 12.00.03.

drept privat


Conferenţiar


State cumul intern 0,5

Conferenţiar

Din 25.11.08.Ordin

179-p mdin 10.12.08.
Chisari

Aliona

1977

USM, Drept, 1999

Doctor în

drept – spe­cia­litatea 12.00.03 – Drept privatConferenţiar

universitar
State

Conferenţiar 1. 8

Iordanov Rodica

1976

USM, Drept, 1998

Doctor în

drept –spe­cia­li­tatea 12.00.02 – Drept publicConferenţiar

universitar
State

Conferenţiar

Ordin

nr.132-p din 29.12.07
Doraş Simion

1929

Universitatea de Stat din Leningrad, Facultatea de Drept, 1953.

Doctor în drept, - specialitatea: 12.00.08 -Drept penal


Conferenţiar universitar

-

-

-

State

Şef catedră interim. 02.01.2007 – 21.08.2007

Ord. Nr.20 p din 21.02.2007-


Roman Dumitru

1965

USM, Drept, 1991

Doctor în drept, specialitatea: 12.00.08-Drept penal

Conferenţiar universitar

-

-

Abilitat

19 ianuarie 2006, nr.468

CNAA


State

-

Conferenţiar universitar ordin

Nr.173 p din 29.10.2010
Vizdoagă Tatiana

1968

USM, Facultatea de Drept, 1992

Doctor în drept, specialitatea: 12.00.08-Drept penal

Conferenţiar universitar,

-

-

Abilitat

17 decembrie 2009, nr.1015 CNAAState

-

-


Demcenco Mihai

1948

Universitatea Lomonosov din Moscova, 1978.

Doctor în drept, - specialitatea: 12.00.08 -Drept penal

Conferenţiar universitar,

-

-

-

State

-

-


Golubenco Gh.

1950

USM, Facultatea de Drept,

Doctor în drept, - specialitatea: 12.00.08 -Drept penal

Conferenţiar universitar,

-

-

Abilitat

29 martie 2005, nr.15 CNAACumul extern

-

-Yüklə 3,4 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   32
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə