Universitetdə İŞ staji 26 IL TƏDRİs etdiYİ FƏNLƏRYüklə 105,21 Kb.
tarix22.10.2017
ölçüsü105,21 Kb.


Professor Abdullayev Bəhruz Musa oğlu
KAFEDRA Beynəlxalq münasibətlər”
UNİVERSİTETDƏ İŞ STAJI - 26 il
TƏDRİS ETDİYİ FƏNLƏR

Fənnin adı

Fənnin krediti

Tədris dili

Son dərs etdiyi semestr

Müasir beynəlxalq münasibətlər

4

Azərbaycan

Payız 2010

Beynəlxalq münasibətlər tarixi

6

Azərbaycan

Payız 2010


MÜƏLLİM HAQQINDA QISA MƏLUMAT

17 dekabr 1935-ci ildə Qazax rayonunda anadan olmuşdur.

Azərbaycan Dövlət Universitetinin tarix fakültəsini bitirdikdən sonra Azərbaycan Respublikası Elmlər Akademiyasının Tarix institutunda əmək fəaliyyətinə başlamışdır. Bir müddət Azərbaycan Dövlət İnşaat Mühəndisləri İnstitutunda işləmiş. 1984-cü ildən Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin “Beynəlxalq münasibətlər” kafedrasında çalışır.


1965-ci ildə namizədlik, 1985-ci ildə doktorluq dissertasiyalarını müdafiə etmişdir.
1991-ci ildən Beynəlxalq münasibətlər kafedrasının müdiridir. 70-dən çox elmi əsərin müəllifidir.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasında Müdafiə Şurasının üzvüdür. Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin sərəncamı ilə Əməkdar Müəllim fəxri adına layiq görülmüş,Tərəqqi medalı ilə təltif olunmuşdur.

Evlidir, 2 övladı və 2 nəvəsı var.
Dosent Quliyev Mehdi Məmməd oğlu
KAFEDRA “Beynəlxalq münasibətlər”
UNİVERSİTETDƏ İŞ STAJI - 27 il
TƏDRİS ETDİYİ FƏNLƏR

Fənnin adı

Fənnin krediti

Tədris dili

Son dərs etdiyi semestr

Müasir beynəlxalq münasibətlər

4

Azərb/Rus

Payız 2010

Avropa mədəniyyəti və sivilizasiyası

2

Azərb.

Payız 2010


MÜƏLLİM HAQQINDA QISA MƏLUMAT

16 mart 1939- cu ildə Bakı şəhərində anadan olmuşdur.

1964- cü ildə Azərbaycan Dövlət Universitetinin Tarix fakültəsini bitirmişdir. 1983- cü ildən Azərbaycan Dövlət İqtsad Universitetinin “Beynəlxalq münasibətlər” kafedrasında çalışır.

1969-cu ildə namizədlək dissertasiyasını müdafiə etmişdir. 34 elmi əsərin müəllifidir.

Evlidir, 2 övladı və 1 nəvəsi var.

Dosent Bayramov Zəfər Rafiq oğlu


KAFEDRA “Beynəlxalq münasibətlər
UNİVERSİTETDƏ İŞ STAJI - 31 il
TƏDRİS ETDİYİ FƏNLƏR

Fənnin adı

Fənnin krediti

Tədris dili

Son dərs etdiyi semestr

Müasir Beynəlxalq münasibətlər

4

Azərb/Rus

Payız 2010

Diplomatik və konsul xidməti

4

Azərb

Payız 2010

Piarologiya

4

Azərb

Yaz 2010


MÜƏLLİM HAQQINDA QISA MƏLUMAT

07 aprel 1954- cü ildə Yerevan şəhərində anadan olmuşdur.

1975- ci ildə Azərbaycan Dövlət Pedaqoji İnstitutunun Tarix fakültəsini bitirmişdir.

1979- cu ildən Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetində çalışır.

1989-cu ildə namızədlik dissertasiyasını müdafiə etmişdir. Azərbaycan siyasi tarixinin aktual problemlərinə həsr olunmuş bir sıra məqalələr çap etmişdir, 2 monoqrafiya, 20 elmi- metodik vəsait, göstərişlərin müəllifidir.

Evlidir, 2 övladı və 1 nəvəsı var.Dosent Ələsgərzadə Əlifərman Səftər oğlu


KAFEDRA “Beynəlxalq münasibətlər
UNİVERSİTETDƏ İŞ STAJI - 32 il
TƏDRİS ETDİYİ FƏNLƏR

Fənnin adı

Fənnin krediti

Tədris dili

Son dərs etdiyi semestr

Müasir beynəlxalq münasibətlər

4

Rus

Payız 2010


MÜƏLLİM HAQQINDA QISA MƏLUMAT

20 oktyabr 1951-ci ildə Rusiya Federasiyasının Dərbənd şəhərində anadan olmuşdur.

1968-ci ildə Azərbaycan Dövlət Pedaqoji İnstitutunun tarix fakültəsinə daxil olmuş, 1972- ci ildə bitirmişdir.

1978- ci ildən Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetində işləyir.

1990-cı ildə namizədlik dissertasiyasını müdafiə etmışdir, bir çox tezis, qəzet və jurnal məqalələrinin müəllifidir.

Evlidir, iki övladı var.Dosent Babayeva- Vəkilova Nüşabə Rəşid qızı
KAFEDRA “Beynəlxalq münasibətlər”
UNİVERSİTETDƏ İŞ STAJI - 10 il
TƏDRİS ETDİYİ FƏNLƏR

Fənnin adı

Fənnin krediti

Tədris dili

Son dərs etdiyi semestr

Müasir beynəlxalq münasibətlər

4

Azərb/Rus

Payız 2010

Ümumdünya tarixi

4

Azərb

Payız 2010


MÜƏLLİM HAQQINDA QISA MƏLUMAT

24 mart 1952-ci ildə anadan olmuşdur.

1974 –cü ildə Azərbaycan Dövlət Universitetinin Şərqşünaslıq Fakültəsini bitirmişdir.

2000-ci ildən Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin “Beynəlxalq münasibətlər”kafedrasında işləyir.

1991-ci ildə namizədlık dissertasiyası müdafiə etmişdir. Bir neçə monoqrafiya, tezis,qəzet və jurnal məqalələrinin müəllifidir.

Ailəlidir, 1 övladı və 1 nəvəsi var.
Dosent Qurbanov Ramin Müsü oğlu


KAFEDRA “Beynəlxalq münasibətlər”
UNİVERSİTETDƏ İŞ STAJI - 10 il
TƏDRİS ETDİYİ FƏNLƏR

Fənnin adı

Fənnin krediti

Tədris dili

Son dərs etdiyi semestr

Müasir beynəlxalq münasibətlər

4

Azərb

Payız 2010

Türk xalqlarının tarixi

4

Azərb

Yaz 2010

Beynəlxalq münasibətlər tarixi

6

Azərb

Payız 2010

Azərbaycan tarixi

6

Azərb

Yaz 2010


MÜƏLLİM HAQQINDA QISA MƏLUMAT

14 sentyabr 1967- ci ildə Ermənistanda anadan olmuşdur.

1992-ci ildə Bakı Dövlət Universitetinin Tarix fakültəsini bitirmişdir.

2000-ci ildən Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin texniki və texnoloji ixtisaslar üzrə “Humanitar fənlər” kafedrasında baş müəllim , 2005- ci ildən isə “Beynəlxalq münasibətlər” kafedrasında çalışır.

2004- cü ildə namizədlik dissertasiyasını müdafiə etmişdir. Bir sıra elmi məqalə, dərslik və dərs vəsaitinin müəllifidir.

Evlidir, üç övladı var.
Dosent Cəfərova Diana Hidayət qızı


KAFEDRA “Beynəlxalq münasibətlər”
UNİVERSİTETDƏ İŞ STAJI - 10 il
TƏDRİS ETDİYİ FƏNLƏR

Fənnin adı

Fənnin krediti

Tədris dili

Son dərs etdiyi semestr

Müasir beynəlxalq münasibətlər

4

Rus

Payız 2010

Diplomatik portret

4

Azərb

Payız 2010

Beynəlxalq münasibətlər nəzəriyyəsi

5

Azərb

Yaz 2010

Gender problemi

4

Azərb

Yaz 2010MÜƏLLİM HAQQINDA QISA MƏLUMAT

30 avqust 1972- ci ildə Bakı şəhərində anadan olmuşdur.

1994-cü ildə Bakı Dövlət Universitetinin Tarix fakültəsini bitirmiş.

2000-ci ildən Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin texniki və texnoloji ixtisaslar üzrə “Humanitar fənlər” kafedrasında müəllim,baş müəllim , 2005- ci ildən “Beynəlxalq münasibətlər” kafedrasında çalışır.

2007-ci ildə namizədlik dissertasiyasını müdafiə etmişdir. Bir sıra elmi məqalə, dərslik və dərs vəsaitinin müəllifidir.


Ailəlidir, bir övladı var.


Baş müəllim Abbaslı Xədıcə İsmayıl qızı


KAFEDRA “Beynəlxalq münasibətlər”
UNİVERSİTETDƏ İŞ STAJI - 14 il
TƏDRİS ETDİYİ FƏNLƏR

Fənnin adı

Fənnin krediti

Tədris dili

Son dərs etdiyi semestr

Müasir beynəlxalq münasibətlər

4

Azərb

Payız 2010


MÜƏLLİM HAQQINDA QISA MƏLUMAT

6 iyun 1973-cü ildə Bərdə rayonunda anadan olmuşdur.

1995-ci ildə Bakı Dövlət Universitetinin sosiologiya fakültəsini bitirmişdir.

1996-cı ildən Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin “Beynəlxalq münasibətlər” kafedrasında işləyir.

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının “Yeni tarix” şöbəsinin dissertantıdır.

Ailəlidir, 2 övladı var.Baş müəllim Cəfərova Dünyaxanım Ağakazım qızı


KAFEDRA “Beynəlxalq münasibətlər”

UNİVERSİTETDƏ İŞ STAJI - 31 il
TƏDRİS ETDİYİ FƏNLƏR

Fənnin adı

Fənnin krediti

Tədris dili

Son dərs etdiyi semestr

Müasir beynəlxalq münasibətlər

4

Azərb/Rus

Payız 2010

Konfliktologiya

4

Azərb

Payız 2010

Beynəlxalq münasibətlərin regional aspektləri

4

Azərb

Yaz 2010MÜƏLLİM HAQQINDA QISA MƏLUMAT

9 iyul 1957-ci ildə Lənkəran şəhərində anadan olmuşdur.

1978-ci ildə Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin tarix fakültəsini bitirmişdir.

1979-cu ildən Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin Beynəlxalq münasibətlər kafedrasında çalışır. Bir sıra elmi məqalə, dərslik və dərs vəsaitinin müəllifidir.
Ailəlidir, 2 övladı, 1 nəvəsi var.


Dosent İmanova Solmaz Muxtar qızı
KAFEDRA “Beynəlxalq münasibətlər”
UNİVERSİTETDƏ İŞ STAJI - 9 il
TƏDRİS ETDİYİ FƏNLƏR

Fənnin adı

Fənnin krediti

Tədris dili

Son dərs etdiyi semestr

Müasir beynəlxalq münasibətlər

4

Azərb

Payız 2010

Azərbaycanın xarici siyasəti

5

Azərb

Yaz 2010MÜƏLLİM HAQQINDA QISA MƏLUMAT

6 iyun 1957-ci ildə Saatlı rayonunda anadan olmuşdur.

1994-cü ildə Bakı Dövlət Universitetinin Kitabxanaçılıq fakültəsini bitirmişdir.

2001-ci ildən Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin “Beynəlxalq münasibətlər” kafedrasında çalışır.

2001-ci ildə namizədlik dissertasiyasını müdafiə etmişdir. Bir neçə monoqrafiya, dərslik və elmi məqalənin müəllifidir.

Ailəlidir, 2 övladı var.

Baş müəllim Şirvanova Təranə Əmirağa qızı


KAFEDRA “Beynəlxalq münasibətlər”
UNİVERSİTETDƏ İŞ STAJI - 14 il
TƏDRİS ETDİYİ FƏNLƏR

Fənnin adı

Fənnin krediti

Tədris dili

Son dərs etdiyi semestr

Müasir beynəlxalq münasibətlər

4

Azərb

Payız 2010

Müasir beynəlxalq münasibətlər sistemində qloballaşma prosesi

4

Azərb

Yaz 2010

Azərbaycanın və xarici ölkələrin siyasi sistemləri

3

Azərb

Yaz 2010MÜƏLLİM HAQQINDA QISA MƏLUMAT

29 iyul 1974-cü ildə Bakıda anadan olmuşdur.

1996-cı ildə Bakı Dövlət Universitetinin tarix fakültəsini bitirmişdir.

1996-cı ildəm Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin “Beynəlxalq münasibətlər” kafedrasında baş laborant, 2001-ci ildən müəllim, 2002-ci ildən baş müəllim işləyir.

1998-ci ildən Bakı Dövlət Universitetinin Tarix fakültəsinin aspirantıdır.


Müəllim Seyidova Afət Cumar qızı


KAFEDRA “Beynəlxalq münasibətlər”
UNİVERSİTETDƏ İŞ STAJI - 9 il
TƏDRİS ETDİYİ FƏNLƏR

Fənnin adı

Fənnin krediti

Tədris dili

Son dərs etdiyi semestr

Demoqrafiya

2

Azərb

Yaz 2010


MÜƏLLİM HAQQINDA QISA MƏLUMAT

8 mart 1974-cü ildə Bakıda anadan olmuşdur.

1997-ci ildə Bakı Dövlət Universitetinin Kitabxanaçılıq fakültəsini bitirmişdir.

2001-ci ildən Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin “Beynəlxalq münasibətlər” kafedrasında laborant, 2007-ci ildən müəllim işləyir.

2009-cu ildə namizədlik dissertasiyasını müdafiə etmişdir.

Ailəlidir, 1 övladı var.
Müəllim Eyyubov Anar Kürdoğlu oğlu


KAFEDRA “Beynəlxalq münasibətlər”
UNİVERSİTETDƏ İŞ STAJI - 9 il
TƏDRİS ETDİYİ FƏNLƏR

Fənnin adı

Fənnin krediti

Tədris dili

Son dərs etdiyi semestr

Diplomatiyanın əsasları

4

Azərb

Payız 2010

Diplomatik protokol

4

Azərb

Payız 2010

Diplomatik etiket

4

Azərb

Yaz 2010

Diplomatik yazışma

4

Azərb

Yaz 2010

İqtisadi diplomatiya

2

Azərb/Rus

Payız 2010

Müasir siyasi ideologiyalar

4

Azərb

Yaz 2010


MÜƏLLİM HAQQINDA QISA MƏLUMAT

15 fevral 1978-ci ildə Bakıda anadan olmuşdur.

1999-cu ildə Bakı Dövlət Universitetinin tarix fakültəsini (bakalavr) bitirmişdir. 2001-ci ildə magistraturanı bitirmişdir.

2002-ci ildən Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin “Beynəlxalq münasibətlər” kafedrasında işləyir. Universitetin “İqtisadçı” qəzetinin redaktorudur.

Elmi işini müdafiə etmək üzrədir.

Ailəlidir, 1 övladı var.


Müəllim Məmmədova Rəsmiyyə Mürsəl qızı


KAFEDRA “Beynəlxalq münasibətlər”
UNİVERSİTETDƏ İŞ STAJI - 9 il
TƏDRİS ETDİYİ FƏNLƏR

Fənnin adı

Fənnin krediti

Tədris dili

Son dərs etdiyi semestr

Müasir beynəlxalq münasibətlər

4

Azərb

Payız 2010MÜƏLLİM HAQQINDA QISA MƏLUMAT

11 may 1967-ci ildə Bakıda anadan olmuşdur.

1990-cı ildə Bakı Dövlət Universitetinin tarix fakültəsini bitirmişdir.

2001-ci ildən Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin “Beynəlxalq münasibətlər” kafedrasında işləyir. Bakı Dövlət Universitetinin Tarix fakültəsinin aspirantıdır.
Ailəlidir, 2 övladı var.Müəllim Qarayeva Təranə Sadıx qızı


KAFEDRA “Beynəlxalq münasibətlər”
UNİVERSİTETDƏ İŞ STAJI - 1 il
TƏDRİS ETDİYİ FƏNLƏR

Fənnin adı

Fənnin krediti

Tədris dili

Son dərs etdiyi semestr

Müasir beynəlxalq münasibətlər

4

Azərb/Rus

Payız 2010

Beynəlxalq münasibətlərin formalaşmasının təkamülü və əsasları

4

Azərb

Payız 2010MÜƏLLİM HAQQINDA QISA MƏLUMAT

31 yanvar 1968-ci ildə Bakıda anadan olmuşdur.

1991-ci ildə Bakı Dövlət Universitetinin tarix fakültəsini bitirmişdir.

2009-cu ildən Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin “Beynəlxalq münasibətlər” kafedrasında işləyir.

1998-ci ildən Bakı Dövlət Universitetinin Tarix fakültəsinin aspirantıdır.

Kataloq: application -> uploads -> 2016
2016 -> AZƏrbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ azərbaycan döVLƏT İQTİsad universiteti magistratura məRKƏZİ
2016 -> Marketinq fənni üzrə İŞÇİ TƏDRİs proqrami
2016 -> Asm-nin iqtisadiyyatı və idarə edilməsi
2016 -> Təqdimatların hazırlanması (Powerpoint, Word, Excel)
2016 -> Dərsliyin didaktik funksiyaları Təlimin mahiyyəti Təlim prosesinin elmi əsasları
2016 -> AZƏrbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ azərbaycan döVLƏT İQTİsad universiteti
2016 -> AZƏrbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ azərbaycan döVLƏT İQTİsad universiteti magistratura məRKƏZİ
2016 -> İxtisasın şifri və adı: 060321 “Dizayn” İxtisaslaşma: “Dizayn və texniki estetika” Elmi rəhbər: Magistr proqramının rəhbəri
2016 -> Xi-xix əsrlərdə geyim formalarının analizi” mövzusunda magistr dissertasiyasi
2016 -> LayiHƏLƏNDİRMƏ-3 İmtahan sualları

Yüklə 105,21 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə