Uppdragsbeskrivning för Hjortmossen arbetslivsinriktad rehabilitering 2013Yüklə 26,11 Kb.
tarix11.09.2018
ölçüsü26,11 Kb.
#80511


Uppdragsbeskrivning för Hjortmossen

- arbetslivsinriktad rehabilitering -
2013

Från och med den 1 januari 2012 driver Trollhättans Stads avdelning för arbetsmarknad och försörjningsstöd en insats som omfattar 20 platser för bedömning av arbetsförmåga som ska hålla hög kvalité. En utgångspunkt är att använda sig av de arbetsstationer som sedan tidigare finns vid Hjortmossens arbetslivsinriktade rehabilitering på Hjortmossegatan 5 i Trollhättan. Utöver arbetsprövningsplatser drivs genom verksamheten även insatsen Aktiv Trollhättan som är en förberedande hälsofrämjande insats som startade under hösten 2012.


Vid arbetsstationerna vid Hjortmossen finns 15 heltidsplatser med arbetsstationer som kök, café, cykelverkstad, tapetseri/sömnad samt en mindreadministrativ station. Stationerna kan ändras utifrån aktuellt behov. Ytterligare 5 platser finns att tillgå vid Returen eller på Vårviks gård. AKTIV Trollhättan ger utrymme för upp till 100 deltagare årligen som under en 6-8 veckors aktivitet ges möjlighet att under enklare former komma igång eller pröva rehabiliteringsförutsättningar.


Målgruppen omfattas av:
De personer som är i behov av samordnade insatser för arbetsprövning och/ eller bedömning och utredning av sin arbetsförmåga.
Personerna med psykiska, fysiska, social eller arbetsmässässiga rehabiliteringsbehov. Arbetslinjen skall vara tydlig och begreppet arbetsförmåga är centralt.

De som är i behov av förberedande insatser i form av kom igång genom AKTIV-aktiviteter.


Personer ur ovanstående målgrupper är bosatta/mantalsskrivna inom Samordningsförbundets geografiska upptagningsområde.

Insatsens syfte:
Förbereda personer för återgång till arbetsmarknaden alternativt övergång i annan arbetsförberedande insats.
Möjliggöra en rättvisande bedömning av personens arbetsförmåga. För en rättvis bedömning används kvalitetssäkrade metoder samt ”arbetsuppgifter” i så arbetslik miljö som möjligt.
Syftet är även att bedömningar som genomförs skall ha god legitimitet i alla medlemsorganisationer.
Aktuella prövningsplatser/stationer kan användas av samtliga av förbundets övriga insatser.

Förväntat resultatmål:
att 50 % av dem som avslutas skall gå vidare i annan arbetsförberedande insats, annan arbetslivsinriktad rehabilitering, få arbete eller påbörja studier.
att 70 % av de som avslutas skall uppleva ökad livskvalitet.

Förväntat verksamhetsmål:
Vid arbetsstationerna på Hjortmossen finns 15 heltidsplatser som nyttjas på heltid eller deltid utifrån aktuellt behov. Ytterligare 5 platser finns i kommunens arbetsmarknadsenhet.
För AKTIV finns 100 möjliga platser årligen.

Tid i insatser och aktiviteter:
Riktlinje är att deltagaren är inskriven upp till 4 månader. Vid behov kan förlängning ske upp ytterligare 2 månader, dvs. inskrivning upp till 6 månader.
AKTIV omfattar 6-8 veckor, vanligen fördelat på ca 4 timmar per vecka.

Innehåll och arbetssätt:
Hjortmossens arbetslivsinriktade rehabilitering genomförs i form av bedömning av arbetsförmåga och/eller bedömning av aktivitetsförmåga. Centralt är att möta individen med respekt samt väcka och stärka motivation, förmåga och förutsättningar för att nå arbete, utbildning eller annat som på sikt kan leda till självförsörjning.
Verksamheten håller öppet för deltagare 33 timmar per vecka. Tiderna fördelas mån-tors 08.00-16.00 och fredagar 08.00-13.00. Deltagartid på Hjortmossen rekommenderas från 10 timmar per vecka och upp till heltid (33 timmar). Planering av arbetstid och eventuell upptrappning av arbetstiderna samt takten i upptrappningen sker i samverkan mellan berörda samverkansparter och deltagaren.
För deltagande under 10 timmar rekommenderas inledningsvis AKTIV, ca 4 timmar/v.

Hjortmossen har arbetsstationer inom kök, kafé, cykel, tapetseri/sömnad samt en mindre administrativ avdelning som alla är så arbetslika det går. Vid start upprättas en handlingsplan för deltagare. Ansvariga för innehåll och genomförande av planen är deltagaren, personal vid Hjortmossen, remitterande handläggare och övriga aktuella samverkande parter/nätverk.Efter avslutande nätverksmöte sammanställs en slutredovisning som svarar på aktuella frågeställningarna samt sammanfattning av tiden på Hjortmossen. Slutdokumentation sänds till ansvarig handläggare på remitterande myndighet senast 14 dagar efter avslutad insats.Utvecklingsområde 2013:
Under 2012 har ett arbete påbörjats utifrån att genomföra aktivitetsbaserad bedömning av klienters färdigheter vid utförande av arbete. Arbetet bygger på olika bedömningsinstrument som har sin teoretiska grund i Model of Human Occupation. Modellen belyser t.ex motoriska färdigheter, processfärdigheter samt kommunikation och interaktionsfärdigheter som samtliga anses ha betydelse för en individens arbetsförmåga. Kompetensutveckling har skett genom utbildning i bedömningsinstrumenten Assessment of Work Performance (AWP), Assessment of Work Characterisitcs (AWC), Work Environment Impact Scales (WEIS) och Worker Role Interview (WRI). Utbildningsanordnare har varit Linköpings universitet.
2013 kommer vara ett år för att pröva verktygen samt använda modellen för att genomföra rättvisande bedömningar som görs vid arbetsstationerna på Hjortmossen och även vid utvalda arbetsplatser inom kommunal verksamheter. Ambition finns om att de slutredovisningar som ställs till myndigheter ska vara tillförlitliga samt ha hög legitimitet för det fortsatta rehabiliteringsarbetet för individen.

Personal/kompetenser:
I personalstyrkan finns arbetsledare, arbetsterapeut, hälsopedagog samt samordnare. Vid behov finns även psykologresurs att tillgå.
Personalen som är verksam vid Hjortmossen har goda kunskaper i arbetslivsfrågor, kunskaper om myndigheters regelverk mm samt god rehabiliteringskompetens. Fortlöpande får personalgruppen fortbildning inom aktuella områden.
Personal kan komma från samtliga av samordningsförbundets medlemsparter.

Ledning och styrning
Trollhättans Stads avdelning för arbetsmarknadsstöd driver och administrerar Hjortmossen på uppdrag av Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp. För ledning av det dagliga arbetet finns en samordnare/processledare som utsetts av Trollhättans Stad.
Förbundets beredningsgrupp har utsett en styrgrupp för insatsen bestående av chefer från varje huvudman som verkar i Trollhättan. Uppföljningar med styrgruppen sker minst tre gånger per år. Sammankallande till styrgrupp är samordnaren tillsammans med Trollhättans Stads arbetsmarknadsstöd.
Kontinuerlig sker avrapportering förbundet enligt samordningsförbundets uppföljningsplan.

Ekonomi/Finansiering:
För 2012 och 2013 års verksamhet ges årligt bidrag med maximalt 3 200 000 kr.

Ansökan:
Aktualisering av ärende till Hjortmossen/kommunens prövningsplatser sker genom en ansökan innehållande bakgrundsinformation samt sekretesslättnad som ställs till verksamheten. Ansökan skrivs av deltagaren och dennes handläggare efter genomfört VISA-besök där förväntningar och behov klargjorts. Aktuell samverkansinformation inhämtas i respektive samverkansgrupp i Trollhättan, Lilla Edet och i Grästorp eller hos den part som kan ses som samverkande i ärendet.

Uppföljning och utvärdering:
Uppföljning sker genom registrering i SUS samt genom kompletterande frågor enlig samordningsförbundets planering.
Under 2013 följs deltagare även upp efter 6 månaders avslut.

Samordnaren ansvarar för att inregistrering sker i SUS samt att god registerkvalité hålls. Som stöd finns förbundet ekonom samt gemensam resurs för förbunden i VGR.


AKTIV redovisas i SUS som en volyminsats.
Uppdragsbeskrivning för insatsen Hjortmossen 2013 är ett styrdokument för innehåll och arbetssätt i verksamheten. Eventuellt förändringar av samverkansuppdraget kan göras utifrån att någon av intressenterna påkallar detta.

Yüklə 26,11 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə