Ustalik soğuk şEKİllendirme dersi Çalişma sorulariYüklə 107,65 Kb.
tarix30.04.2018
ölçüsü107,65 Kb.

USTALIK SOĞUK ŞEKİLLENDİRME DERSİ ÇALIŞMA SORULARI

1.

Çekme kalıbından çıkan kap, geri esneme sonucu açılır. Bu açılmayı önlemek için dişi kalıp ağızdan itibaren bir miktar içe doğru ovalleştirilir.

http://www.sinavmatik.net/images/arayuz/secilidegil.gif

Doğru

      

http://www.sinavmatik.net/images/arayuz/secilidegil.gif

Yanlış
2.

Çekilen kap malzemenin flanş veya gövde kısımlarında buruşmalar meydana gelebilir. Bu buruşmalara, malzeme yığılması adı verilir.

http://www.sinavmatik.net/images/arayuz/secilidegil.gif

Doğru

      

http://www.sinavmatik.net/images/arayuz/secilidegil.gif

Yanlış3.

Şerit malzeme kesme işleminde oluşan çapaklar, tıraşlama kalıplarıyla giderilir.

http://www.sinavmatik.net/images/arayuz/secilidegil.gif

Doğru

      

http://www.sinavmatik.net/images/arayuz/secilidegil.gif

Yanlış
4.

Kısa boylu şerit malzemeler, kalıp içerisinden bir defa veya birden fazla geçirilemez.

http://www.sinavmatik.net/images/arayuz/secilidegil.gif

Doğru

      

http://www.sinavmatik.net/images/arayuz/secilidegil.gif

Yanlış5.

Çok ince veya dayanımı az olan şerit malzemeler, genellikle rulo hâlinde hazırlanır.

http://www.sinavmatik.net/images/arayuz/secilidegil.gif

Doğru

      

http://www.sinavmatik.net/images/arayuz/secilidegil.gif

Yanlış
6.

Preslerde çalışmaya başlamadan önce iş güvenliği tedbirleri alınmalıdır.

http://www.sinavmatik.net/images/arayuz/secilidegil.gif

Doğru

      

http://www.sinavmatik.net/images/arayuz/secilidegil.gif

Yanlış7.

Kontrol işlemi, üretimi yapılan herhangi bir parça ile yapılır.

http://www.sinavmatik.net/images/arayuz/secilidegil.gif

Doğru

      

http://www.sinavmatik.net/images/arayuz/secilidegil.gif

Yanlış
8.

Kesme payı, şerit malzeme iskeleti üzerinde bulunan iki boşluk arasındaki et payı veya kalıplanan boşluk ile şerit malzeme kenarı arasındaki artık malzeme genişliğidir.

http://www.sinavmatik.net/images/arayuz/secilidegil.gif

Doğru

      

http://www.sinavmatik.net/images/arayuz/secilidegil.gif

Yanlış9.

Kesme payı hiçbir zaman bütün kısımlarda şerit malzeme kalınlığı veya bazı hâllerde şerit malzeme kalınlığının yarısından (T/2) fazla olmamalıdır.

http://www.sinavmatik.net/images/arayuz/secilidegil.gif

Doğru

      

http://www.sinavmatik.net/images/arayuz/secilidegil.gif

Yanlış
10.

Şerit malzeme hazırlamadaki amaç, kalıplanacak parçanın birkaç değişik şablonunu, çizim zamanını ve şerit malzemenin test kontrolünü kolaylaştırmaktır.

http://www.sinavmatik.net/images/arayuz/secilidegil.gif

Doğru

      

http://www.sinavmatik.net/images/arayuz/secilidegil.gif

Yanlış11.

Aşağıdakilerden hangisi soğuk şekillendirme kalıpların preslere bağlantısında kullanılan makine elemanlarından değildir?

A) Vida

 

B) Somun

C) Dayama pabuçları

 

D) Perçinlerd:\indirilenler\images\arayuz\aracizgi.png

12.

Aşağıdakilerden hangisi soğuk şekillendirme kalıbı değildir?

A) Dövme kalıpları

 

B) Kesme kalıpları

C) Sıvama kalıpları

 

D) Ardışık kalıplar
13.

Aşağıdakilerden hangisi yağlama çeşitlerinden değildir?

A) Elle yağlama

 

B) Yarı otomatik yağlama

C) Otomatik yağlama

 

D) Basınçlı yağlama14.

Aşağıdakilerden hangisi yağlamanın amaçlarından değildir?

A) Aşınmayı azaltması

B) Isı oluşumunu azaltması

C) Isı iletimin sağlanması

D) Isı yalıtımın sağlanması
15.

Aşağıdakilerden hangisi makine parçalarının karşılıklı durumlarını tespit edip emniyete alan, iki parçayı birleştiren yüzeydeki kuvveti karşılayan, silindirik ve konik yapılı bağlama elemanlarıdır?

A) Kamalar

 

B) Somunlar

C) Pimler

 

D) Perçinler16.

Aşağıdakilerden hangisi mil üzerinde; bir milden diğer mile hareket iletmek üzere takılmış dişli çark, kasnak ve kavrama gibi makine parçaların mile montaj ederek sabitlemede, sökülüp takılabilir birleştirmeleri sağlamada kullanılan makine elemanlarıdır?

A) Bir tarafı eğimli kamalar

B) İki tarafı eğimli kamalar

C) Boyuna kamalar

D) Pimler
17.

Aşağıdakilerden hangisi çubuk mil vb. parçaların eksensel yönde bağlantısı için kullanılan makine elemanlarıdır?

A) Enine kamalar

 

B) Boyuna kamalar

C) Pimler

 

D) Vidalar18.

Aşağıdakilerden hangisi dönme hareketi yapan kasnak, dişli çark, disk ve kavramaların (mil-göbek) arasındaki bağıl hareketi kuvvet bağlantısı ile veya şekil bağı ile önleyen moment ve hareketin milden göbeğe veya göbekten mile geçişini sağlayan makine elemanlarıdır?

A) Cıvatalar

 

B) Somunlar

C) Pimler

 

D) Kamalar
19.

Aşağıdakilerden hangisi mekanik enerjiyi dönüştüren makinelerden değildir?

A) Kompresörler

 

B) İş tezgâhları

C) Elektrik motorları

 

D) Elektrik jeneratörü20.

Aşağıdakilerden hangisi mekanik enerjiyi üreten makinelerden değildir?

A) İçten yanmalı motorlar

B) Su çarkları

C) Elektrik motorları

D) Elektrik jeneratörleri


21.

Aşağıdakilerden hangisi makinelerde boru bükerken dikkat edilececk hususlardan biri değildir?

A) Dikişli boruların bükme işleminde dikiş yeri nötr eksen üzerine getirilmelidir

B) CNC mandreli bükme makinesini sadece gerekli teknik bilgiye sahip olan kişiler tarafından kullanılmalıdır

C) Birbirine parelel bükümler için boru ayrı eksende tutulmalıdır

D) Büküm yapılan alanın dışında durulmalıdır
22.

Merdaneler, piramit şeklinde dizilmiştir. Üst merdane tahriksizdir, yukarı ve aşağı doğru üst merdane ayar kolu vasıtasıyla ayarlanabilir. Alt merdaneler motor tahriklidir, ileri-geri sarma pedalları ile çalıştırılır. Kavis şeklindeki bükümlerin yapıldığı bu makineler aşağıdakilerden hangisidir?

A) Malafalı boru bükme makineleri

B) CNC mandreli bükme makineleri

C) Hidrolik boru bükme

D) Hidrolik profil bükme makineleri23.

Malafalı boru bükme makinesinde büküm yaparken neden malafayı yağlama ihtiyacı duyarız?

A) Sürtünmeyi azaltmak için

B) Sürtünmeyi artırmak için

C) Büküm açısını daha iyi ayarlamak için

D) Hiçbiri
24.

Malafalı boru bükme makinesinde bükülecek boruların l2 boyunda meydana gelen kısalmaların sebebi aşağıdakilerde hangisidir?

A) Kullanılan büküm kalıbının çapı

B) Büküm kalıbının çapı ve büküm açısı

C) Büküm açısı

D) Bükülecek borunun uzunluğu25.

Sıhhi tesisat işleri için gerekli olan boru bükme makineleri aşağıdakilerden hangisidir?

A) Malafalı boru bükme makineleri

B) CNC mandreli bükme makineleri

C) Hidrolik boru bükme

D) Profil bükme makineleri
26.

Dış çapı 120 mm, iç çapı 100 mm, ortalama çap 110 mm ve açısı 900 olduğuna göre açıya bağlı yay uzunluğu aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru verilmiştir?

A) 85 mm

 

B) 85.36 mm

C) 86 mm

 

D) 86.35mm27.

Ortalama çap uzunluğu 150 mm açısı 1800 ve l2 = 50 mm olan borunun boyu aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru verilmiştir?

A) 285 mm

 

B) 285.5 mm

C) 286 mm

 

D) 286.5 mm
28.

Boru bükümlerinde bükülecek çap, boru çapının en az kaç katı olmalıdır?

A) iki

B) Üç

C) Dört

D) Beşd:\indirilenler\images\arayuz\aracizgi.png

29.

Borunun içini soğuk ve sıcak bükümlerde kum, bilya zinciri ve helisel bir yayla doldururuz. Soğuk bükümlerde ise reçine, mastik ve kurşunla doldururuz yahut bir malafadan yararlanırız.

Bu işlemleri yapmamızın sebebi aşağıdakilerden hangisidir?A) Bükme işleminin daha kolay yapılması için

B) istenilen açının elde edilebilmesi için

C) Bükülecek boruların biçimlerinin bozulmaması için

D) Borunun boyunda meydana gelebilecek kısalmaların önlenmesi için
30.

http://www.sinavmatik.net/dosyalar/soruresim/5076/5076_1.jpg

20 mm sac kalınlığında (S), 2000 mm genişliğinde (L) bir parça, 250 mm’lik V kanalında (V) bükülmek isteniyor.

Bükme işlemi için gerekli kuvvet ne olmalıdır?

A) 190 ton

 

B) 133 ton

C) 119 ton

 

D) 95 ton31.

http://www.sinavmatik.net/dosyalar/soruresim/5076/5076_1.jpg

8 mm sac kalınlığında (S), 1000 mm boyunda (L) bir parçanın, iş resminde bükme yarıçapı (R) 10 olarak verilmiştir.

Buna göre seçilmesi gereken V kanal genişliğini (V) ve en az gereken bükme kuvvetini (P) bulunuz?

A) P=48 ton V=80 mm

 

B) P=42 ton V=90 mm

C) P=55 ton V=70 mm

 

D) P=64 ton V=60 mm


32.

http://www.sinavmatik.net/dosyalar/soruresim/5076/5076_1.jpg

1 mm sac kalınlığında (S) bir parçayı, V kanallı kalıpta 900 bükmek için en uygun V kanalı genişliği (V) ne olmalıdır?A) 10 mm

 

B) 7 mm

C) 1.7 mm

 

D) 12 mm
33.

Aşağıda verilen hidrolik abkant pres parçalarından hangisi iş güvenliği ve işçi sağlığı için önemli değildir?

A) Yan ve arka kafesler

 

B) Ön dayama

C) Emniyet butonu

 

D) Çift butonlu kumanda34.

Sac genişliği dar parçaların bükme işlemi kalıpların hangi noktasında yapılmalıdır?

A) Nerede bükme yapıldığı önemli değildir

B) Sağ silindirin altında

C) Sol silindirin altında

D) iki silindirin tam ortasında
35.

Hidrolik abkant preslerin cakalara göre üstünlüğü aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) Sacları profil şeklinde bükebilmesi

B) Markalama işlemi yapılmadan dayamalar ile bükülebilmesi

C) Teknolojik bilgi gerektirmemesi

D) iş güvenliği açısından güvenli olması36.

Hidrolik abkant presin hareket ederek bükme işlemini gerçekleştiren parçaları hangileridir?

A) Gövde – hareketli üst tabla

B) Alt tabla – alt kalıp

C) Üst tabla – hareketli üst tabla

D) Alt kalıp – üst kalıp
1. (D ) insanların ihtiyaçlarını karşılamak için çelik ve alaşımlardan üretilen gereçlere çelik eşya denir.

2. ( Y) Eşyaların kullanılmasında belirlenen ölçülere standart insan ölçüsü denir.

3. (Y ) Sandalyeler insanların oturarak, yatarak dinlenmelerini sağlayan gereçlerdir.

4. ( D) Sandalyelerin yapımında çelik ve çelik alaşımlarından farklı malzemeler de kullanılmaktadır.

5. ( Y) Sandalyelerde rahat oturuşları sağlamak için arkalıkları 30-40 mm kaçık yapılır.

6. ( D) Evlerimizde kullandığımız sandalyelerin oturak yüksekliği ve genişliği 450- 475 mm’dir.

1. Masaların yerden yükseklikleri aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmektedir?

A) 700-800 mm B) 730-780 mm

C) 750-850 mm D) 680- 780 mm

2. Kare tablalı masaların ölçüsü aşağılardakilerden hangisidir?

A) 750x750 mm B) 700x700 mm

C) 850x850 mm D) 680x680 mm

3. Dikdörtgen yemek masaların iki kişilik olanlarının ölçüsü aşağıdakilerden hangisinde

doğru olarak verilmiştir?

A) 625x800 mm B) 1250x800 mm

C) 1000x800 mm D) 800x800 mm

4. Aşağıdakilerden hangisi kullanıldığı yere göre masa çeşitlerinden değildir?

A) Profil ayaklı B) Büro masası

C) Yemek masaları D) Bahçe masalarıd:\indirilenler\images\arayuz\aracizgi.png

37.

Hidrolik abkant preste çalışan oparatör, kumanda panosundan hangi işlemleri yapamaz?

A) Arka dayamanın ölçü ayarını

B) Presin çalıştırılıp durdurulmasını

C) Ön dayamanın ölçü ayarını

D) Üst kalıbın bükme noktasına inme ayarını
38.

Hidrolik abkant preslerde kalıplar hangi kriterlere göre tasarlanır?

A) Bükülecek sacın ağırlığına göre

B) Bükülecek sacın genişliğine göre

C) Bükülecek sacın profil şekline göre

D) Bükülecek sacın sayısına göre39.

Bükme için gerekli bükme kuvvetini etkileyen faktör aşağıdakilerden hangisi değildir?

A) Sac kalınlığı

 

B) V kanal genişliği

C) Sac şekli

 

D) Sac genişliği1. ( D) Bir malzemenin dışarıdan uygulanan kuvvetlere karşı gösterdiği tepki, mekanik davranış olarak adlandırılmaktadır.

2. (D ) Malzemeye uygulanan kuvvet etkisi ortadan kaldırıldığında eski hâline

dönmüyorsa/dönemiyorsa bu tarz şekil değiştirmelere plastik şekillendirme adı verilir.

3. ( D) Metalik malzemelerin kalıplanmasında başarılı sonuçlar alabilmek için elastik ve plastik şekil değiştirme mekanizmalarının bilinmesi gerekmektedir.

4. (Y ) Seri üretim kalıpları, sadece çok sayıda aynı parçadan imal etmemizi kolaylaştırır.

5. (Y ) Soğuk ve sıcak Şekillendirme kalıplarını imal etmek, alanımız öğrencilerinin

öğrenmesi gereken yeterlikler arasında değildir.

6. ( D) Montaj kalıpları yardımcı kalıplar ve genel montaj kalıpları olarak ikiye ayrılır.

7. (D ) Ön biçimlendirme kalıplarını tasarlarken kesilecek iş parçasını incelediğimiz zaman dikkat etmemiz gereken tek husus, tasarlayacağımız dayama ile kesebileceğimiz parçanın en uzun ve en kısa ölçüleridir.

8. ( D) Ölçü hassasiyetinin önemli olduğu kesimlerde dayama kalıplarında ölçü

hassasiyetini vidalı mekanizmalarla sağlarız.

9. ( Y) Dayama kalıplarında çalışırken ölçü ayarı bir kere yapılır ve kesme işlemi bitene kadar kontrole gerek yoktur.

10. (Y ) Her kesme işlemi için dayama kalıbı tasarlanmalıdır.

1. Aşağıdakilerden hangisi mekanik enerjiyi üreten makinelerden değildir?

A) İçten yanmalı motorlar

B) Su çarkları

C) Elektrik motorları

D) Elektrik jeneratörleri

2. Aşağıdakilerden hangisi mekanik enerjiyi dönüştüren makinelerden değildir?

A) Kompresörler

B) İş tezgâhları

C) Elektrik motorları

D) Elektrik jeneratörü

3. Aşağıdakilerden hangisi dönme hareketi yapan kasnak, dişli çark, disk ve

kavramaların (mil-göbek) arasındaki bağıl hareketi kuvvet bağlantısı ile veya şekil bağı ile önleyen moment ve hareketin milden göbeğe veya göbekten mile geçişini sağlayan makine elemanlarıdır?

A) Cıvatalar B) Somunlar C) Pimler D) Kamalar

4. Aşağıdakilerden hangisi çubuk mil vb. parçaların eksensel yönde bağlantısı için

kullanılan makine elemanlarıdır?

A) Enine kamalar B) Boyuna kamalar C) Pimler D) Vidalar

5. Aşağıdakilerden hangisi mil üzerinde; bir milden diğer mile hareket iletmek üzere takılmış dişli çark, kasnak ve kavrama gibi makine parçaların mile montaj ederek sabitlemede, sökülüp takılabilir birleştirmeleri sağlamada kullanılan makine elemanlarıdır?

A) Bir tarafı eğimli kamalar B) İki tarafı eğimli kamalar

C) Boyuna kamalar D) Pimler

6. Aşağıdakilerden hangisi makine parçalarının karşılıklı durumlarını tespit edip

emniyete alan, iki parçayı birleştiren yüzeydeki kuvveti karşılayan, silindirik ve konik yapılı bağlama elemanlarıdır?

A) Kamalar B) Somunlar C) Pimler D) Perçinler

7. Aşağıdakilerden hangisi yağlamanın amaçlarından değildir?

A) Aşınmayı azaltması B) Isı oluşumunu azaltması

C) Isı iletimin sağlanması D) Isı yalıtımın sağlanması

8. Aşağıdakilerden hangisi yağlama çeşitlerinden değildir?

A) Elle yağlama

B) Yarı otomatik yağlama

C) Otomatik yağlama

D) Basınçlı yağlama

9. Aşağıdakilerden hangisi soğuk şekillendirme kalıbı değildir?

A) Dövme kalıpları

B) Kesme kalıpları

C) Sıvama kalıpları

D) Ardışık kalıplar

10. Aşağıdakilerden hangisi soğuk şekillendirme kalıpların preslere bağlantısında

kullanılan makine elemanlarından değildir?A) Vida

B) Somun


C) Dayama pabuçları

D) Perçinler

Yüklə 107,65 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə