Utilizarea controalelor ListBox şi ComboBoxYüklə 105,79 Kb.
tarix27.10.2017
ölçüsü105,79 Kb.
#16723Utilizarea controalelor ListBox şi ComboBox

Controalele ListBox şi ComboBox prezintă o listă de alternative utilizatorului. În mod predefinit, alternativele sunt afişate pe verticală într-o singură coloană, dar se poate stabili afişarea şi pe mai multe coloane. Dacă numărul de articole depăşeşte ceea ce poate fi afişat în ComboBox sau ListBox, controlului îi sunt adăugate automat bare de derulare. Figura 1 prezintă un control ListBox cu o singură coloană.

Figura 1 ListBox cu o singură coloană

Controlul ComboBox combină caracteristicile unui control TextBox cu cele ale unui control ListBox. Acest control permite utilizatorului să selecteze fie prin editare de text în ComboBox sau prin selectarea unui articol din lista sa. Figura 2 prezintă un ComboBox.

Figura 2 ComboBox

În comparaţie cu unele controale care conţin o singură valoare; de exemplu proprietatea Caption a controlului Label sau proprietatea Text a controlului TextBox, controalele ListBox şi ComboBox conţin valori multiple sau o colecţie de valori. Acestea au propriile lor metode pentru adăugarea, eliminarea sau furnizarea valorilor din cadrul colecţiilor lor în faza de rulare. Pentru a adăuga mai multe articole la un control ListBox numit List1, codul va fi:List1.AddItem "Paris"

List1.AddItem "New York"

List1.AddItem "San Francisco"

Controalele ListBox şi ComboBox reprezintă o modalitate eficientă de a prezenta utilizatorului un număr mare de alternative într-un spaţiu limitat.


Utilizarea controlului ListBox

Un control ListBox prezintă o listă de alternative din care utilizatorul poate selecta una sau mai multe opţiuni.

Figura 3 Controlul ListBox

Controalele ListBox prezintă o listă de alternative utilizatorului. În mod implicit, alternativele sunt afişate pe verticală într-o singură coloană, deşi puteţi seta coloane multiple la fel de bine. Dacă numărul articolelor depăşeşte ceea ce poate fi afişat în ListBox, apar automat barele de derulare pe control. Utilizatorul se poate deplasa în sus şi în jos sau de la stânga la dreapta în cadrul listei. Figura 4 prezintă o listă pe o singură coloană.

Figura 4 ListBox cu o singură coloană

Evenimentele Click şi DblClick

O practică recomandată pentru evenimentele asociate controlului ListBox, în mod special atunci când controlul ListBox apare ca parte componentă a unei casete de dialog, este de a adăuga un buton de comandă pentru a-l utiliza împreună cu controlul ListBox. Procedura corespunzătoare evenimentului Click pentru acest buton va sublinia utilitatea selecţiei din cadrul controlului ListBox, îndeplinind orice acţiune care este alocată aplicaţiei.

Efectuarea unui dublu clic pe un articol din cadrul listei ar trebui să aibă acelaşi efect cu selectarea unui articol şi apoi efectuarea unui clic pe butonul de comandă. Pentru a realiza aceasta, în cadrul procedurii DblClick pentru controlul ListBox se apelează procedura Click pentru butonul de comandă:

Private Sub List1_DblClick ()

Command1_Click

End Sub


O altă posibilitate este de a seta proprietatea Value la valoarea True pentru butonul de comandă care va invoca automat procedura eveniment:

Private Sub List1_DblClick ()

Command1.Value = True

End Sub


Aceasta furnizează utilizatorilor mouse-ului o scurtătură, totuşi nu împiedică utilizatorii tastaturii să execute aceeaşi acţiune. Se observă că nu există echivalent de la tastatură pentru evenimentul DblClick.

Adăugarea articolelor la o listă

Pentru a adăuga articole la un ListBox, utilizaţi metoda AddItem, care are următoarea sintaxă:

obiect.AddItem articol [, index]

Tabelul 1


Argument

Descriere

obiect

Numele ListBox-ului.

articol

Expresie de tip şir de caractere care se adaugă la listă.

index

Specifică unde va fi inserat noul articol în cadrul listei. Indexul 0 reprezintă prima poziţie. Dacă indexul este omis, articolul este inserat la sfârşitul listei (sau în poziţia corespunzătoare ordinii de sortare).

În timp ce articolele listei sunt adăugate în mod obişnuit în cadrul procedurii eveniment Form_Load, puteţi utiliza metoda AddItem în orice moment. Aceasta vă conferă abilitatea de a adăuga articole listei în mod dinamic (ca răspuns la acţiunile utilizatorului).

Codul următor plasează “Germany”, “India”, “France” şi “USA” într-un ListBox numit List1.

Private Sub Form_Load ()

List1.AddItem "Germany"

List1.AddItem "India"

List1.AddItem "France"

List1.AddItem "USA"

End Sub

Ori de câte ori forma este încărcată în faza de rulare, lista apare după cum se vede în figura 5.

Figura 5 Lista cu ţări

Adăugarea unui articol într-o anumită poziţie

Pentru a adăuga un articol unei liste într-o anumită poziţie, specificaţi o valoare pentru index pentru noul articol. De exemplu, următoarea linie de cod inserează “Japan” în prima poziţie, deplasând celelalte articole în jos:

List1.AddItem "Japan", 0

Observaţi că 0, nu 1, este indexul care specifică primul articol în cadrul listei (vezi figura 6).

Figura 6 Adăugarea unui articol într-o listă

Adăugarea articolelor în faza de proiectare

Se pot adăuga, de asemenea, articole în cadrul listei în faza de proiectare prin setarea proprietăţii List din fereastra Properties a controlului ListBox. Atunci când selectaţi proprietatea List şi apoi efectuaţi clic pe săgeată în jos, puteţi să editaţi articolele din listă şi apoi să utilizaţi combinaţia de taste Ctrl+Enter pentru a începe o nouă linie. Puteţi să adăugaţi articole doar la sfârşitul listei. Aşadar, dacă doriţi să aranjaţi alfabetic lista, setaţi proprietatea Sorted la valoarea True.Sortarea unei liste

Puteţi specifica ca articolele să fie adăugate unei liste în ordine alfabetică prin setarea proprietăţii Sorted la valoarea True şi omiterea indexului. Sortarea nu face diferenţiere între literele mici şi mari; astfel, cuvintele “japan” şi “Japan” sunt tratate la fel.

Atunci când proprietatea Sorted este setată la valoarea True, utilizarea metodei AddItem cu argumentul index poate conduce la rezultate neaşteptate, nesortate.

Eliminarea articolelor dintr-o listă

Puteţi utiliza metoda RemoveItem pentru a şterge articole dintr-un ListBox. RemoveItem are un singur argument, index, care specifică articolul care va fi eliminat:

obiect.RemoveItem index

Argumentele obiect şi index sunt aceleaşi ca şi în cazul metodei AddItem.

De exemplu, pentru a înlătura prima intrare dintr-o listă, adăugaţi următoarea linie de cod:

List1.RemoveItem 0

Pentru a elimina toate intrările dintr-un ListBox, utilizaţi metoda Clear:

List1.ClearPreluarea conţinutului unei liste cu proprietatea Text

De obicei, cea mai uşoară modalitate de a prelua valoarea articolului curent selectat este de a folosi proprietatea Text. Proprietatea Text corespunde întotdeauna unui articol din listă pe care utilizatorul îl selectează în faza de rulare.

De exemplu, următorul cod afişează informaţii despre populaţia Canadei dacă utilizatorul selectează “Canada” dintr-un ListBox:
Private Sub List1_Click ()

If List1.Text = "Canada" Then

Text1.Text = "Popilatia Canadei este de 24 milioane locuitori."

End If


End Sub

Proprietatea Text conţine articolul curent selectat din cadrul ListBox-ului. Codul verifică dacă “Canada” a fost selectat, şi dacă este aşa, afişează informaţia în TextBox.Accesarea articolelor din listă utilizând proprietatea List

Proprietatea List furnizează accesul la toate articolele dintr-o listă. Această proprietate conţine un tablou unidimensional în care fiecare articol din listă este un element din cadrul tabloului. Fiecare articol este reprezentat sub formă de şir de caractere. Pentru a ne referi la un articol din listă, utilizaţi sintaxa:

obiect.List( index)

Argumentul obiect este o referinţă la un ListBox, iar index este poziţia articolului. Primul articol are indexul 0, următorul are indexul 1, etc. De exemplu, următoarea instrucţiune afişează al treilea articol (index = 2) din listă într-un TextBox:

Text1.Text = List1.List(2)

Determinarea poziţiei cu proprietatea ListIndex

Dacă doriţi să ştiţi poziţia articolului selectat din listă utilizaţi proprietatea ListIndex. Această proprietate setează sau returnează indexul articolului curent selectat în control şi este disponibilă doar în faza de rulare. Setarea proprietăţii ListIndex pentru un ListBox generează, de asemenea, un eveniment Click pentru control.

Valoarea pentru această proprietate este 0, dacă primul articol este selectat, 1 dacă următorul este selectat, etc. ListIndex este -1 dacă nici un articol nu este selectat.

Observaţie: Proprietatea NewIndex permite păstrarea “urmei” indexului pentru ultimul articol adăugat în listă. Acest lucru poate fi util atunci când se inserează un articol într-o listă sortată.

Returnarea numărului de articole cu proprietatea ListCount

Pentru a returna numărul de articole dintr-un ListBox utilizaţi proprietatea ListCount. De exemplu, următoarea instrucţiune utilizează proprietatea ListCount pentru a determina numărul de intrări dintr-un ListBox:

Text1.Text = “Aveti ” & List1.ListCount & _

“ intrari in lista”Crearea controalelor ListBox cu coloane multiple şi selecţii multiple

Proprietatea Columns vă permite să specificaţi numărul de coloane dintr-un ListBox. Această proprietate poate avea următoarele valori:Tabelul 2

Valoare

Descriere

0

ListBox cu o singură coloană cu bară de derulare verticală.

1

ListBox cu o singură coloană cu bară de derulare orizontală.

> 1

ListBox cu coloane multiple cu bară de derulare orizontală.

Visual Basic realizează trecerea articolelor din listă pe următoarea linie şi adăugarea unei bare de derulare orizontală listei dacă este nevoie; dacă lista apare pe o singură coloană, nu este adăugată nici o bară de derulare. Trecerea pe următoarea coloană apare, de asemenea, în mod automat după cum este nevoie. Se observă că dacă un articol dintr-o listă este mai mare decât lăţimea coloanei, textul este trunchiat.

Se poate permite utilizatorilor să selecteze articole multiple dintr-o listă. Selecţia multiplă din listele standard se realizează prin setarea proprietăţii MultiSelect, care poate avea următoarele valori:

Tabelul 3


Valoare

Tipul selecţiei

Descriere

0

None

ListBox standard.

1

Selecţie multiplă

Simple


Un clic sau bara de spaţiu selectează sau deselectează articole adiţionale în listă.

2

Selecţie multiplă

Extended


Shift+clic sau Shift+o tastă direcţională extinde selecţia pentru a include toate articolele dintre selecţia curentă şi selecţia anterioară. Ctrl+clic selectează sau deselectează un articol din listă.


Aplicaţie Acest exemplu arată modul în care puteţi utiliza metodele AddItem, RemoveItem şi Clear împreună cu proprietăţile ListIndex şi ListCount pentru a adăuga şi a înlătura articole în faza de rulare. Aplicaţia din figura 7 permite utilizatorului să introducă numele unui client într-o casetă de text, care poate fi adăugat listei dacă se execută clic pe butonul Add. Utilizatorul poate înlătura un articol curent dintr-o listă prin selectarea articolului şi alegerea butonului Remove sau prin alegerea butonului Clear pentru a şterge toate articolele din listă.Figura 7 Controlul ListBox care utilizează metodele AddItem, RemoveItem şi Clear

Numărul clienţilor din ListBox este afişat prin intermediul unei etichete care arată ca şi o casetă de text (BorderStyle este setat la 1-Fixed Single). Această etichetă este actualizată de fiecare dată când un client este adăugat sau eliminat. Deoarece proprietatea Sorted a controlului ListBox este setată la True, articolele sunt adăugate în listă în ordine alfabetică.

Se crează o formă cu o casetă de text, o listă, trei etichete şi patru butoane de comandă. Tabelul 4 prezintă o listă cu proprietăţile obiectelor din cadrul aplicaţiei.

Tabelul 4


Obiect

Visual BasicProprietate

Stabilirea proprietăţii în faza de proiectare

Formă

Name

Caption


frmListBox

Exemplu ListBoxEtichetă

Name

Caption


AutoSize

lblNume

&Nume care se adauga

True


Etichetă

Name

Caption


AutoSize

lblClienti

# Clienti

True


Etichetă care afişează numărul de clienţi (arată ca şi o casetă de text)

Name

Caption


BorderStyle

lblAfisare

(Empty)


1-Fixed Single

Casetă de text

Name

Text


txtNume

(Empty)


Listă

Name

Sorted


lstClient

True


Buton de comandă

Name

Caption


cmdAdd

&Add


Buton de comandă

Name

Caption


cmdRemove

&Remove


Buton de comandă

Name

Caption


cmdClear

C&lear


Buton de comandă

Name

Caption


cmdClose

&CloseEvenimentele din cadrul aplicaţiei Exemplu ListBox

Adăugaţi următorul cod procedurii eveniment Click asociată butonului de comandă cmdAdd:

Private Sub cmdAdd_Click()

lstClient.AddItem txtNume.Text 'Adaugare in lista.

txtNume.Text = "" 'Stergerea continutului casetei de text.

txtNume.SetFocus

'Afiseaza numarul.

lblAfisare.Caption = lstClient.ListCount

End Sub

Adăugaţi următorul cod procedurii eveniment Click asociată butonului de comandă cmdRemove:Private Sub cmdRemove_Click()

Dim Ind As Integer

Ind = lstClient.ListIndex 'Returneaza indexul.

'Verificare daca este selectat articolul din lista.

If Ind >= 0 Then

'Se elimina articolul din lista.

lstClient.RemoveItem Ind

'Afiseaza numarul.

lblAfisare.Caption = lstClient.ListCount

Else


Beep

End If


cmdRemove.Enabled = (lstClient.ListIndex <> -1)

End Sub


Adăugaţi următorul cod procedurii eveniment Click asociată butonului de comandă cmdClear:

Private Sub cmdClear_Click()

lstClient.Clear

cmdRemove.Enabled = False

lblAfisare.Caption = lstClient.ListCount

End Sub


Adăugaţi următorul cod procedurii eveniment Click asociată butonului de comandă cmdClose:

Private Sub cmdClose_Click()

Unload Me

End Sub


Adăugaţi următorul cod procedurii eveniment Click asociată controlului ListBox lstClient:

Private Sub lstClient_Click()

cmdRemove.Enabled = lstClient.ListIndex <> -1

End Sub


Adăugaţi următorul cod procedurii eveniment Change asociată controlului TextBox txtNume:

Private Sub txtNume_Change()

cmdAdd.Enabled = (Len(txtNume.Text) > 0)

End Sub
Aplicaţie În cadrul următorului exemplu, pentru a crea o listă cu coloane şi selecţii multiple, trebuie setată atât proprietatea Columns, cât şi proprietatea MultiSelect. Se va observa la rularea aplicaţiei că lista va conţine două coloane, după cum se vede în figura 8.

Figura 8 Controlul ListBox cu coloane multiple

Dacă se desenează controlul ListBox suficient de mare pentru a conţine toate articolele dintr-o singură coloană, cea de a doua coloană va fi goală.

Exemplul utilizează proprietatea Selected – un şir Boolean conţinând starea selecţiei unui ListBox – pentru a determina care articole sunt selectate. Fiecare element din şir corespunde unui articol din listă şi este setat la valoarea True dacă articolul este selectat sau False dacă nu este selectat. După ce utilizatorul selectează articole din listă, fiecare element din şir este verificat pentru a vedea dacă este setat (True). Dacă este, elementul este adăugat celei de a doua liste, care este un control standard ListBox cu o singură coloană, utilizând metoda AddItem.

Setarea proprietăţilor pentru acest exemplu este indicată în tabelul 5.Tabelul 5

Obiect

Visual BasicProprietate

Stabilirea proprietăţii în faza de proiectare

Formă

Name

Caption


frmMultipleColumnListBox

Multiple-ColumnListBoxListă

Name

Columns


MultiSelect

lstTop

2

2-ExtendedListă

Name

lstBottom

Buton de comandă

Name

Caption


cmdTransfer

&TransferButon de comandă

Name

Caption


cmdClear

C&lear


Buton de comandă

Name

Caption


cmdClose

&Close

Proprietatea MultiSelect vă permite să selectaţi un domeniu de valori dintr-o listă. Dacă executaţi clic pe primul articol din listă şi apoi apăsaţi Shift şi efectuaţi clic pe ultimul articol din domeniu (sau utilizaţi Shift+↓), toate articolele din domeniu sunt selectate.

Evenimentele din cadrul aplicaţiei Multiple-Column ListBox

Adăugaţi cod procedurii Form_Load pentru a iniţializa prima listă, lstTop:

Private Sub Form_Load()

lstTop.AddItem "Paris"

lstTop.AddItem "New Orleans"

lstTop.AddItem "San Francisco"

lstTop.AddItem "Chicago"

lstTop.AddItem "Seattle"

lstTop.AddItem "Toronto"

lstTop.AddItem "New York"

lstTop.AddItem "Tbilisi"

lstTop.AddItem "Moscow"

lstTop.AddItem "Portland"

'Selectati primele doua articole.

lstTop.Selected(0) = True

lstTop.Selected(1) = True

End Sub

Observaţie Puteţi să adăugaţi articole în listă fără a utiliza în mod repetat metoda AddItem prin introducerea articolelor în proprietatea List din cadrul ferestrei Properties. După introducerea fiecărui articol, apăsaţi Ctrl+Enter pentru a trece pe linia următoare. Aceasta vă permite să introduceţi mai multe articole într-o listă cu coloane multiple.

Adăugaţi următorul cod procedurii lstTop_DblClick:

Private Sub lstTop_DblClick()

cmdTransfer.Value = True

End Sub

Adăugaţi următorul cod procedurii eveniment Click pentru butonul de comandă cmdTransfer:Private Sub cmdTransfer_Click()

For n = 0 To (lstTop.ListCount - 1)

'Daca este selectat, se adauga listei.

If lstTop.Selected(n) = True Then

lstBottom.AddItem lstTop.List(n)

End If


Next

cmdClear.Enabled = True

End Sub

Observaţi cum şirul de valori pentru index începe de la 0 până la ListCount-1.Adăugaţi următorul cod procedurii eveniment Click pentru butonul de comandă cmdClear:

Private Sub cmdClear_Click()

lstBottom.Clear

cmdClear.Enabled = False

End Sub

Adăugaţi următorul cod procedurii eveniment Click pentru butonul de comandă cmdClose:Private Sub cmdClose_Click()

Unload Me

End Sub

Utilizarea controlului ComboBox

În general, utilizarea unui control ComboBox este potrivită atunci când este o listă de alternative propuse, iar utilizarea unui control ListBox este potrivită atunci când vreţi să limitaţi intrările la ceea ce se regăseşte în cadrul listei. Un control ComboBox conţine un câmp de editare, astfel încât alternativele care nu sunt în listă pot fi editate în acest câmp.

În plus, controalele ComboBox economisesc spaţiu pe formă.

Stiluri disponibile pentru ComboBox

Sunt trei stiluri disponibile pentru controlul ComboBox. Fiecare stil poate fi stabilit în faza de proiectare şi utilizează valori sau constante Visual Basic echivalente (vezi tabelul 6).Tabelul 6

Stil

Valoare

Constantă

Dropdown Combo

0

vbComboDropDown

Simple Combo

1

vbComboSimple

Dropdown List

2

vbComboDropDownList
Figura 9 Stiluri pentru ComboBox

Drop-down ComboBox

Utilizatorul poate fie să introducă text direct (ca şi într-o casetă de text) sau să execute clic pe săgeata din dreapta controlului ComboBox pentru a deschide o listă de alternative. Selectarea uneia dintre alternative determină inserarea acesteia în porţiunea de text situată în partea superioară a controlului ComboBox. Utilizatorul poate, de asemenea, să deschidă lista prin combinaţia de taste Alt+↓ atunci când controlul are focalizarea.Simple ComboBox

Utilizând acest stil, lista este afişată permanent. Pentru a afişa toate intrările din listă, trebuie redesenat controlul pentru ca să fie suficient de mare pentru a afişa intrările. O bară de derulare este inserată automat atunci când sunt mai multe intrări decât pot fi afişate. Utilizatorul poate, însă, să introducă text direct sau să-l selecteze din listă.Drop-down ListBox

Utilizând acest stil, controlul este ca o listă obişnuită – acesta afişează o listă de articole din care utilizatorul trebuie să aleagă. Spre deosebire de controalele ListBox, lista nu este afişată până când nu se execută clic pe săgeata din partea dreaptă a controlului. În acest caz, utilizatorul nu poate să editeze în casetă, poate doar să selecteze un articol din listă. Utilizaţi acest stil pentru control atunci când spaţiul este primordial.Adăugarea articolelor

Pentru a adăuga articole unui ComboBox, utilizaţi metoda AddItem, care are următoarea sintaxă:

obiect.AddItem articol [, index]
Tabelul 7


Argument

Descriere

Obiect

Numele ComboBox-ului.

Articol

Expresie de tip şir de caractere care se adaugă la listă.

Index

Specifică unde va fi inserat noul articol în cadrul listei. Indexul 0 reprezintă prima poziţie. Dacă indexul este omis, articolul este inserat la sfârşitul listei (sau în poziţia corespunzătoare ordinii de sortare).

Următorul cod plasează “Chardonnay”, “Fumé Blanc”, “Gewűrztraminer” şi “Zinfandel” într-un ComboBox numit Combo1, având proprietatea Style setată la 0 (vbComboDropDown):

Private Sub Form_Load ()

Combo1.AddItem "Chardonnay"

Combo1.AddItem "Fumé Blanc"

Combo1.AddItem "Gewürztraminer"

Combo1.AddItem "Zinfandel"

End Sub


Ori de câte ori forma este încărcată în memorie în faza de rulare şi utilizatorul efectuează clic pe săgeată în jos, lista apare ca în figura 10.Figura 10 ComboBox cu lista de vinuri

Adăugarea articolelor în faza de proiectare

Se pot adăuga, de asemenea, articole în cadrul listei în faza de proiectare prin setarea proprietăţii List din fereastra Properties a controlului ComboBox. Atunci când selectaţi proprietatea List şi apoi efectuaţi clic pe săgeată în jos, puteţi să editaţi articolele din listă şi apoi să utilizaţi combinaţia de taste Ctrl+Enter pentru a începe o nouă linie. Puteţi să adăugaţi articole doar la sfârşitul listei. Aşadar, dacă doriţi să aranjaţi alfabetic lista, setaţi proprietatea Sorted la valoarea True.Adăugarea unui articol într-o anumită poziţie

Pentru a adăuga un articol unei liste într-o anumită poziţie, specificaţi o valoare pentru index după noul articol. De exemplu, următoarea linie de cod inserează “Pinot Noir” în prima poziţie, deplasând celelalte articole în jos:

Combo1.AddItem "Pinot Noir", 0

Observaţi că este 0, nu 1, este indexul care specifică primul articol din cadrul listei (vezi figura 11).

Figura 11 Adăugarea unui articol într-o listă

Sortarea unei liste

Puteţi specifica ca articolele să fie adăugate unei liste în ordine alfabetică prin setarea proprietăţii Sorted la valoarea True şi omiterea indexului. Sortarea nu face diferenţiere între literele mici şi mari; astfel, cuvintele “chardonnay” şi “Chardonnay” sunt tratate la fel.

Atunci când proprietatea Sorted este setată la valoarea True, utilizarea metodei AddItem cu argumentul index poate conduce la rezultate neaşteptate, nesortate.

Eliminarea articolelor

Puteţi utiliza metoda RemoveItem pentru a şterge articole dintr-un ComboBox. RemoveItem are un singur argument, index, care specifică articolul care va fi eliminat:

obiect.RemoveItem index

Argumentele obiect şi index sunt aceleaşi ca şi în cazul metodei AddItem.

De exemplu, pentru a înlătura prima intrare dintr-o listă, adăugaţi următoarea linie de cod:

Combo1.RemoveItem 0

Pentru a elimina toate intrările dintr-un ComboBox, utilizaţi metoda Clear:

Combo1.ClearPreluarea conţinutului unei liste cu proprietatea Text

De obicei, cea mai uşoară modalitate de a prelua valoarea articolului curent selectat este de a folosi proprietatea Text. Proprietatea Text corespunde la ceea ce se introduce în regiunea de text a controlului în faza de rulare. Aceasta este fie un articol selectat din listă, fie un şir de caractere pe care utilizatorul îl introduce în zona de text.

De exemplu, următorul cod afişează informaţii despre Chardonnay dacă utilizatorul selectează “Chardonnay” din listă:
Private Sub Combo1_Click ()

If Combo1.Text = "Chardonnay" Then

Text1.Text = "Chardonnay este un vin alb."

End If


End Sub
Proprietatea Text conţine articolul curent selectat din cadrul ComboBox-ului. Codul verifică dacă “Chardonnay” a fost selectat, şi dacă este aşa, afişează informaţia în TextBox.

Accesarea articolelor din listă utilizând proprietatea List

Proprietatea List furnizează accesul la toate articolele dintr-o listă. Această proprietate conţine un tablou unidimensional în care fiecare articol din listă este un element din cadrul tabloului. Fiecare articol este reprezentat sub formă de şir de caractere. Pentru a ne referi la un articol din listă, utilizaţi sintaxa:

obiect.List( index)

Argumentul obiect este o referinţă la ComboBox, iar index este poziţia articolului. Primul articol are indexul 0, următorul are indexul 1, etc. De exemplu, următoarea instrucţiune afişează al treilea articol (index = 2) din listă într-un TextBox:

Text1.Text = Combo1.List(2)

Determinarea poziţiei cu proprietatea ListIndex

Dacă doriţi să ştiţi poziţia articolului selectat din listă într-un ComboBox utilizaţi proprietatea ListIndex. Această proprietate setează sau returnează indexul articolului curent selectat în control şi este disponibilă doar în faza de rulare. Setarea proprietăţii ListIndex pentru un ComboBox generează, de asemenea, un eveniment Click pentru control.

Valoarea pentru această proprietate este 0, dacă primul articol este selectat, 1 dacă următorul este selectat, etc. ListIndex este -1 dacă nici un articol nu este selectat sau dacă utilizatorul introduce o alternativă în ComboBox (Style 0 sau 1) în loc să selecteze un articol existent în listă.

Observaţie: Proprietatea NewIndex permite păstrarea “urmei” indexului pentru ultimul articol adăugat în listă. Acest lucru poate fi util atunci când se inserează un articol într-o listă sortată.

Returnarea numărului de articole cu proprietatea ListCount

Pentru a returna numărul de articole dintr-un ComboBox utilizaţi proprietatea ListCount. De exemplu, următoarea instrucţiune utilizează proprietatea ListCount pentru a determina numărul de intrări dintr-un ComboBox:

Text1.Text = “Aveti ” & Combo1.ListCount & _

“ intrari in lista”
Yüklə 105,79 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə