Üyelik Geliştirme Kaynak El KitabıYüklə 247,25 Kb.
səhifə4/4
tarix13.08.2018
ölçüsü247,25 Kb.
#70617
1   2   3   4

Süreli Yayınlar

Her Rotaryen, Yıllık programlardaki e-bültenler, n/a n/a

Her yıl güncel fon kaynağı, Rotaryenlerin

Kulüplerin hedefleriyle nasıl uyum içerisinde oduğu

Gösteren makaleleler, insanların yaşamlarında

Yıllık Fon kaynağının nasıl yer aldığına dair hikayelerwww.rotary.org adresine giriniz.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Uluslar arası Dünya Toplum Hizmeti, n/a n/a

Güncel Hizmetler Rotary Gönüllüleri,Rotary

Toplum Birliği hakkında bilginin

yanı sıra felekatte yara alan ve

yapılan yardımları içermektedir.

www.rotary.org adresini ziyaret ediniz.

Üyelik Toplantısı aylık hazırlanan bültenler n/a Evet

İpuçları, dokümanlar, üyelik

Geliştirmeyle ilgili yapılan son

değişikliler

www.rotary.org adresini ziyaret ediniz.

UR Toplum her iki ayda bir yayınlanan n/a Evet

Hizmeteri güncel hizmet haberleri verir ve

Rotaryenler için bir kaynaktırwww.rotary.org adresini ziyaret ediniz.

UR Meslek Rotaryenlere meslek hizmetleri n/a n/a

Hizmetleri hakkında bilgi verir ve iki ayda bir

kaynaktır. www.rotary.org adresini ziyaret ediniz.

Rotaryen UR’nin aylık dergisi n/a The Rotarian

(Rotary dergisiyle ilgili bilgiyi dergisindenwww.rotary.org adresinden veya seçiniz;

Bölge Rehberinden bulabilirsiniz Rotary dergisini

tıklayınız

Rotary Pazarlama Topluluğunuzda Rotary’i n/a Evet

Teknikleri kulüpler ve bölge bazında

tanıtmak için yeni

fikirler sunarwww.rotary.org adresini ziyaret ediniz.

Rotary Dünyası Rotary Liderleri için n/a Evet

yılda 4 kez çıkan 8 sayfalık

gazete
Eğitim Konuşmaları Bölge eğitimleri ve Rotary n/a Evet

eğitimlerine ilgi duyan aylık

bülten www.rotary.org adresini ziyaret ediniz.

Liderlik Gelişmesi: Liderlik özelliklerinizi gelişmesi için program

Programa Başlarken ve toplantı ilkeleri hakkında fikir verir. 250-EN Evet

Yöntem El Kitabı

Üyelik Geliştirme Dünyanın her tarafındaRotary n/a n/a

En iyi Değişimdir Kulüpleri ve bölgeleri girerken

araştırabilir veri tabanı en iyi

uygulamadır.

Üyelik Rotaryenler kendi isimlerini girmek n/a n/a

Formu yerine rotaryen olmayan ve klübe üye

olma olasılığı olanların iletişim numaralarını

ve isimlerini girebilirler.(bu program

her bölgede işlememektedir)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aday Üye Rotaryen olmayanların Rotary n/a n/a

Formu üyeliğiyle ilgili bilgi almak

İstediklerinde UR’nin websitene bakınız.

(bu program her yerde işlememektedir)


Rotaryen Yer Yer değiştiren Roteryenler n/a n/a

Değişikliği Formu yeni yerinde yeni iletişim

numaralarını Rotary Kulüplerine

vermelidirler
Rotaryen Online,kulüp yetkilileri ve yeni üyelerin n/a n/a

Uzaktan Eğitim eğitimi için bir kaynaktır.

Merkezi

Ek 2 Üyelik Geliştirme Eylem Planı Taslağı
Nitelikli Rotary Kulüp üyelerini elde tutmak için, sizin üyelik geliştirme eylem planınızız aşağıdaki gibi olmalıdır.


 1. Belirleme

 2. Tanışma

 3. Davet etme

 4. Resmi üye olarak alma

 5. Bilgilendirme ve Uyum

 6. Etkinliklere katma

 7. Eğitme

Bu taslağı doldururken, her bölümün sonunda yer alan Üyelik Geliştirme Kaynak Kitabı listelerine bakınız.” Hayır” olarak işaretlediklerinizi uygulama yaparken strateji olarak belirleyebilirsiniz.
 1. Belirleme

Topluluğunuzda nitelikli, donanımlı üyeler varsa bu kişiler aynı zamanda Rotary kulübünün de üyeleridir. Bu bireylerin, hizmet sorumluluğu alan güçlü karakterdeki topluluk veya profesyonel liderliği olmalıdır.


Kulübümüz nitelikli üyeleri şu şekilde tanımlamaktadır.

 1. -------------------------------------------------------------------------------------------------

 2. -------------------------------------------------------------------------------------------------

 3. -------------------------------------------------------------------------------------------------

Üyelik Geliştirme Kaynak El Kitabının 1&2. bölümlerini okuduktan ve kulüp değerlendirmelerini yaptıktan sonra, kulübümüz aday üyelerle aşağıda yer alan 3 ek stratejileri uygulamaya karar vermiştir.

 1. --------------------------------------------------------------------------------------------------

 2. --------------------------------------------------------------------------------------------------

 3. --------------------------------------------------------------------------------------------------
 1. Tanışma

UR programları ve kulübünüzün hizmet projeleri hakkında aday üyelere bilgi vererek Rotary ile tanışmalarını sağlayınız. Aday üyenin de bakış açısıyla resmi aday üye bilgilendirme programı geliştiriniz. Bunlar;

● Uluslar arası Rotary ve Rotary Vakfı

● Kulübünüze üye olmanın faydaları ve sorumlulukları

● Kulübünüzün öncelikli projelerini ve aktivitelerinin tanımı


Aday üye, heyecanlı Rotaryenler tarafından Rotary ile tanışırsa ve üye olmadan önce bu alanlar hakkında iyi bir eğitim alırsa, muhtemelen aktif ve kulübe bağlı olacaktır.

Kulübümüz aday üyeyi Rotary ile tanıştırırken; 1. -------------------------------------------------------------------------------------------------

 2. -------------------------------------------------------------------------------------------------

 3. ------------------------------------------------------------------------------------------------Üyelik Geliştirme Kaynak El Kitabının1–2. bölümlerini ve Yeni Üye Uyum Programı: Kulüpler Yöntem El Kitabının 1. bölümünü okuduktan sonra kulübümüz aday üyeye Rotary’i tanıtmak için aşağıda yer alan 3 ek stratejiyi uygulayamaya kara vermiştir.

 1. ------------------------------------------------------------------------------------------------

 2. ------------------------------------------------------------------------------------------------

 3. -----------------------------------------------------------------------------------------------

3- Davet Etme

Aday üyeleri, hem teklif eden hem de kulüp üyelik komitesinden bir üye ile birlikte ziyaret ederek Roteryen olmaları için davet ediniz. Yapılan birebir ziyaret, aday üye için ek Rotary bilgisi ve deneyimi getiren kulüpteki ikinci irtibat noktası olacaktır.
Kulübümüz aday üyeyi aşağıdaki eylem planı gerçekleştirerek üye yapacaktır.


 1. ------------------------------------------------------------------------------------------------

 2. ------------------------------------------------------------------------------------------------

 3. ------------------------------------------------------------------------------------------------Üyelik Geliştirme Kaynak El Kitabının1–2. bölümlerini okuduktan sonra, kulübümüz nitelikli aday üyeyi davet ederken aşağıda yer alan 3 ek strateji uygulamaya karar vermiştir.

 1. -----------------------------------------------------------------------------------------------

 2. -----------------------------------------------------------------------------------------------

 3. -----------------------------------------------------------------------------------------------

4- Resmi Üye Olarak Alma

Yeni üyeyi anlamlı ve akılda kalacak şekilde alınız. Eşini ve ailesini davet ediniz. Tören esnasında, yeni üyeden kendisini tanıtması için 5 dakikalık kısa bir konuşma yapmasını rica ediniz. Bütün kulüp üyelerinin yeni üyeye kendilerini tanıttıklarından emin olunuz
Kulübümüz üyeyi alırken;


 1. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

 2. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

 3. --------------------------------------------------------------------------------------------------

Üyelik Geliştirme Kaynak El Kitabının 3. bölümünü ve Yeni Üye Uyum Programı: Kulüpler Yöntem El Kitabını okuduktan sonra, kulübümüz yeni üyeler için aşağıdaki üye alma işlemleri uygulamaya karar vermiştir:

 1. -----------------------------------------------------------------------------------------------------

 2. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

 3. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

5- Bilgilendirme ve Uyum


Aşağıdaki alanlar üzerinde yoğunlaşarak yeni üyeye UR ve kulübünüz hakkında bilgi veriniz.

● Rotary politikaları ve prosedürleri

● Hizmet fırsatları

● Rotary tarihi ve başarılar

Birkaç bölümden oluşan resmi yeni üye uyum programı için bir takvim ayarlayınız. Fikir almak için Yeni Üye Uyum Programı: Kulüpler Yöntem El Kitabı(414-EN) bakınız.
Kulübümüz, yeni üye uyum programı çerçevesinde aşağıdaki eylem planını yürütecektir


 1. -------------------------------------------------------------------------------------------------

 2. ------------------------------------------------------------------------------------------------

 3. ------------------------------------------------------------------------------------------------

Üyelik Geliştirme Kaynak El Kitabının 3. bölümünü okuduktan, kulüp değerlendirmeleri yaptıktan ve Yeni Üye Uyum Programı: Kulüpler Yöntem El Kitabını okuduktan sonra,

kulübümüz yeni uyum programımız çerçevesinde yeni eylem planlarını uygulamayı düşünmektedir. 1. -----------------------------------------------------------------------------------------------

 2. -----------------------------------------------------------------------------------------------

 3. -----------------------------------------------------------------------------------------------

6- Üyeyi Etkinliklere Katma


Yeni üyeyi kulüp komitelerine, etkinliklerine, fon yaratmaya, yönetim kurulu toplantılarına, haftalık kulüp toplantılarına ve sosyal etkinliklere dahil ediniz. Kulüplerin pek çoğu üye alırken ve /ya her bir yeni üyeye danışman Rotaryen atarken teklif eden üyenin de toplantılara katılmasını akıllıca bulmaktadır.

Kulübümüzün bütün üyeleri kulüp etkinliklerine katılırken öncelikle: 1. ---------------------------------------------------------------------------------------------

 2. --------------------------------------------------------------------------------------------

 3. --------------------------------------------------------------------------------------------Üyelik Geliştirme Kaynak El Kitabının 3 &5. bölümlerini okuduktan, kulüp değerlendirmeleri tamamlandıktan sonra, kulübümüz kulüp-üye katılımını artırmak için aşağıdaki eylem planını uygulamaya karar vermiştir.

 1. ------------------------------------------------------------------------------------------------

 2. ------------------------------------------------------------------------------------------------

 3. -------------------------------------------------------------------------------------------------

7 - Eğitime
Bütün kulüp üyelerini eğitiniz böylece sorumluluk alabilir ve aktif üye olabilirler.

Kulüpler, kulüp programları, projeleri hakkında, üyelerin bilgilerini güncel tutmak adına devamlı eğitim programı için bir takvim oluşturmalıdırlar. Kulüpler, ayrıca UR , Rotary Vakfı

ile ilgili haberleri üyelerine aktarmalıdırlar.
Kulübümüz, aşağıda önceliği bulunan 3 etkinlik kapsamında eğitim programı yapmaktadır


 1. --------------------------------------------------------------------------------------------------

 2. --------------------------------------------------------------------------------------------------

 3. --------------------------------------------------------------------------------------------------

Bazı ek eylem planları

Özel kulüp değerlendirmelerinin sonuçlarına karşılık, kulüp tartışmalarının sonucu vb gibi nedenlerle kulübümüz, birden yediye kadar sıralanmış yeni stratejilerin yer aldığı listeyi uygulayacaktır. Bunlar:


 1. --------------------------------------------------------------------------------------------------

 2. --------------------------------------------------------------------------------------------------

 3. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Kulübümüz üyelik geliştirmenin devam eden bir süreç olduğunun farkına varmıştır.Etkili Rotary Kulüpleri Planlama Rehberinde yer alan üyelik geliştirme hedeflerimizi başarmak için aşağıda bahsi geçen ve hedeflerimize ulaşmada bize destek olacak üç sey:

 1. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

 2. ------------------------------------------------------------------------------------------------------

 3. -------------------------------------------------------------------------------------------------

Bizler ayrıca üç zayıf noktamız üzerinde çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bunlar: 1. -----------------------------------------------------------------------------------------------

 2. ----------------------------------------------------------------------------------------------

 3. --------------------------------------------------------------------------------------------

Bunu üç eylem planı arasında öncelik sıralaması yaparak gerçekleştireceğiz.(eylem planı 1–7) Bunlar: 1. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

 2. -----------------------------------------------------------------------------------------------------

 3. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

 4. Kulüp üyelik komitesi, çalıştaydan toplanan bilgileri derlemelidir. Kulübün üyelik geliştirme eylem planının da yer alan üyelere rapor hazırlamalıdır. Kulübünüzün üyeliğini desteklemek için atılan adımlar hakkında üyelerinizi bilgilendirmek adına toplantıda bu konuyu gündeme getiriniz ve bu süreç de kulübe destek olmaları için teşvik ediniz.


Kamuoyu Değerlendirme Formu
UR, Rotaryenlere, kulüplere ve bölgelere etkili kaynaklar sağlamak istemektedir. Bu rehberle ilgili geribildirimleriniz bir sonraki basım için bize fikir verecektir. Teşekkürler
1- Üyelik Geliştirme Kaynak El Kitabını nasıl öğrendiniz?

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


2- Kulübünüz bu kitabı nasıl kullandı?

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


3- Neyi daha faydalı buldunuz?
Üyelik Geliştirme Kaynak El Kitabında:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kulüp Değerlendirme Dokümanlarında:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bölgesel Üyelik Ekinde:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


 1. Neyi en kullanışsız buldunuz?Üyelik Geliştirme Kaynak El Kitabında:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kulüp Değerlendirme Dokümanlarında:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bölgesel Üyelik Ekinde:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5- Bu rehbere hangi bilgiyi eklerdiniz?

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6- Eklemek istediğiniz yorum ve öneriler?

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

İletişim Bilgileri(isteye bağlı)

Tarih : ---------------------------------------------------------------------------

Adı &Soyadı :----------------------------------------------------------------------------

Rotary Kulübü:-------------------------------------Bölge :------------------------------

Adres :----------------------------------------------------------------------------

İl/İlçe :----------------------------------------------------------------------------

Ülke :---------------------------------------------------------------------------

E-mail :-------------------------------------Telefon:---------------------------


Lütfen aşağıdaki adrese gönderiniz:
Membership Development Division (MD100)

Rotary International

One Rotary Center

1560 Sherman Ave.

Evanston, IL 60201–3698

Fax: 847–866–9446E-mail: membershipdevelopment@rotary.org

Kataloq: uploads -> media
media -> "Təsdiq edirəm"
media -> Gəminin (daxili sularda üzən gəmilər üçün) sanitariya nəzarətindən azad edilməsi haqqında şəhadətnamənin verilməsi üçün müraciətin və sənədlərin qəbulu üzrə
media -> Yeyinti məhsulları üzərində “müalicəvi”, “pəhriz” və onlara bərabər tutulan adların verilməsi və reklam xarakterli digər məlumatların etiketdə yerləşdirilməsinə icazə məktubunun verilməsi üzrə
media -> Üzmə hüququ üçün gəmi (daxili sularda üzən gəmilər üçün) sanitariya şəhadətnaməsinin verilməsi məqsədi ilə müraciətin və sənədlərin qəbulu üzrə
media -> Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyinin Kollegiyasının "15" may 2014-cü IL tarixli
media -> Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyinin Kollegiyasının "15" may 2014-cü IL tarixli
media -> Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyinin Kollegiyasının "15" may 2014-cü IL tarixli

Yüklə 247,25 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə