Uzakyol I. Zabit seyir bir deniz mili kaç metredir?Yüklə 162,64 Kb.
səhifə1/2
tarix27.10.2017
ölçüsü162,64 Kb.
#16405
  1   2


UZAKYOL I. ZABİT
SEYİR
1. Bir deniz mili kaç metredir?

A) 1852,3 m

B) 1855,4 m

C) 1609,3 m

D) 1587 m

E) 1530 m
2. Sığlıkların ve su altı kayalarının olduğu yerde seyrederken emniyetli seyir yapabilmek için bir çok yöntem uygulanır. Aşağıdaki yöntemlerden hangisi yanlıştır?

A) Rehber fenerleri kullanılır.

B) Fenerlerin sektörlerinden yararlanılır.

C) Düşey tehlike açısı takip edilir.

D) Yatay tehlike açısı takip edilir.

E) Sadece Elektrikli iskandil devamlı takip edilir.
3. Önerilen okyanus geçiş rotaları aşağıdaki kaynakların hangilerinde bulunur?

I. Okyanus kılavuz haritalarında

II. Routeing chartlarda

III. Ocean passages kitaplarında

IV. Okyanus kılavuz kitaplarında


A) Hepsinde

B) I, II, III


C) II, III

D) I, II


E) I, III
4. Başlangıç rota açısı 38°, başlangıç noktası koordinatları 47°N - 050°W olan bir büyük daire seyri için vertex noktasının başlangıç noktasına olan mesafesi nedir? (Problemi ekte bulunan NP 401 sayfasını kullanarak çözünüz.)

A
EK CETVEL 26SORUNUN EKİ OLARAK VERİLECEKTİR.
) 3240 mil

B) 2160 mil

C) 2187 mil

D) 2120 mil

E) 2080 mil


5. Akıntı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur ?

A) Gemiyi parakete izinden saptıran tüm etkenlerin yönüne akıntının DRIFT’i denir.B) Gemiyi parakete izinden saptıran tüm etkenlerin süratine akıntının DRIFT’i denir.

C) Gemiyi parakete izinden saptıran tüm etkenlerin süratine akıntının SET’i denir.

D) Gemiyi parakete izinden saptıran tüm etkenlerin süratine akıntının İZ’i denir.

E) Gemiyi parakete izinden saptıran tüm etkenlerin yönüne akıntının İZ’i denir


6. Gel git olayında “HWS” ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Ay’ın ilk dördün ve son dördün zamanlarında meydana gelen su yüksekliğidir.B) Ay’ın yeniay ve dolunay zamanlarında meydana gelen su yüksekliğidir.

C) Ay’ın ilk ve son haftalarında meydana gelen su yüksekliğidir.

D) Ay’ın birinci ve onbeşinci günleri meydana gelen su yüksekliğidir.

E) Günde iki defa 12 saat arayla tekrarlanır.
7. Seyir durumundaki bir gemi; 26 Nisan günü ZT olarak 16:36:14’de güneşten rasat yapmıştır. Rasat anındaki DR mevkiin boylamı 159˚ 19'.5E olduğuna göre, rasat yapıldığı andaki GMT zamanı aşağıdakilerden hangisidir?

A) 06:47:18

B) 18:47:18

C) 05:36:14

D) 06:44:32

E) 06:40:00
8. Güney yarımkürede bulunan bir seyircinin bulunduğu boylamın doğusundaki bir gök cisminin semti; aşağıdakilerden hangisidir ?

A) Zn = 360° - Az

B) Zn = Az

C) Zn = 180°- Az

D) Zn = 180° + Az

E) Zn = 360° + Az


9. 03 MAYIS 1999 günü 20:24:48 ZT’da 48° 00'N - 020° 30'E mevkiinde Ay’ın GHA ve Dec değerleri ne olur?

A
EK CETVEL 13 VE EK CETVEL 39

SORUNUN EKİ OLARAK VERİLECEKTİR
) 255° 23',2 - 18° 32',8S

B) 255° 18',1 - 18° 31',6S

C) 255° 18',1 - 18° 31',2S

D) 249° 23',0 - 18° 32',8S

E) 260° 38',5 - 18° 31',2S
10. Sextant ile okunan değere, DIP (göz yüksekliği) düzeltmesi olarak uygulanan düzeltme ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Bu işareti meteorolojik şartlar etkiler.

B) Gök cisminin paralaksına (HP) göre değişir.

C) Daima (+) olarak uygulanır.D) Daima ( – ) olarak uygulanır.

E) Ölçülen yüksekliğe göre işaret ( + ) veya ( – )olabilir.


11. Sextant irtifa 43˚ 57'.8 ölçülmüştür. Sextant’ın fabrikasyon hatası – 1'.8 ve IC : + 0'.3 olduğuna göre, Sextant’ın düzeltilmiş irtifa (Hs) değerini bulunuz ?

A) 43˚ 57'.3

B) 43˚ 59'.3

C) 43˚ 56'.3

D) 43˚ 59'.9

E) 44˚ 56'.3
12. 5 Mart 1999 günü A gemisi vardiya zabiti Venüs gezegeninden yaptığı gözlem sonucu Sext.Alt. 28º 38´,0 olarak, Hesabi yüksekliği ise HC 28º 32´,2 olarak hesaplayıp intersepti saptamıştır. Vardiya zabiti aşağıda ifade edilen değerlerden hangisini intersept olarak saptamıştır ? IC+0´,9 ve KÜGY 16 mt.

A) İntersept 5.8 mil uzak

B) İntersept 5.6 mil yakın

C) İntersept 2 mil uzak

D) İntersept 4.3 mil uzak EK CETVEL 9 VERİLECEK

E) İntersept 5.7 mil yakın
13. 05 MAYIS 1999 günü 36° 20’N - 032° 42’E mevkiinde bulunan bir gözlemci için, Güneş’in meridyenden geçiş zamanı UT (GMT) olarak kaçtır?.

A
EK CETVEL 07 VE EK CETVEL 38SORUNUN EKİ OLARAK VERİLECEKTİR.
) 14:07:48

B) 11:57:00

C) 11:54:00

D) 09:46:12

E) 09:49:0014. Uydu seyir sisteminde (SATNAV) mevki saptanmasında doğruluk derecesini etkileyen beş faktör vardır. Aşağıdaki maddelerden hangisi bu faktörlerden biri değildir ?

A) Geminin iskandilindeki hata

B) Sinyallerin yayım yolundaki düzensizlikler

C) Geminin komputere verilen rota ve süratindeki hata

D) Komputere verilen anten yüksekliğindeki hata

E) Gemideki cihazın kendi çalışma hatası
15. Aşağıda gösterilen ve IMO tarafından radar aygıtları için standard olarak kabul edilmiş olan kontrol düğmesi sembollerinden hangisi “Stand By” durumunu gösterir?
A B C D E
16.Geminizin rotası 185˚, sürati 15 Kts.’dır. 14 00 zamanında radarda tespit ettiğiniz temasın kerterizi 150˚, mesafesi ise 21.000 Yardadır. 14 07 zamanında temasın kerterizi 140˚, mesafesi ise 18.000 Yardadır. Radarda izlediğiniz bu temasın rotası aşağıdakilerden hangisidir ?

A)080˚


B)040˚ EK HARİTA 45 VERİLECEK

C)070˚


D)120˚

E)220˚
17. Gemi üzerindeki bir noktayı etkileyen basıncın, gemi hızı ile orantılı olması(P = k v2) prensibi ile çalışan parakete tipi aşağıdakilerden hangisidir ?

A) Hollanda Paraketesi.

B) Akustik Parakete.

C) Chernikef Paraketesi.D) Pitotstatik Parakete.

E) Elektromanyetik Parakete.


18. 20° S - 030° W noktasından hareket ederek 23° S - 035° W noktasına gidecek olan geminin rotası kaç derece olmalıdır ve bu iki nokta arasındaki mesafe kaç mildir?

A) 213°, 300 milB) 237°, 333 mil

C) 225°, 250 mil

D) 123°, 280 mil

E) 147°, 300 mil


19. Grid kuzeyi neye göre belirlenir?

A) Coğrafi kuzey grid kuzeyidir.


B) Greenwich boylamının kuzey kutup yönü grid kuzeyidir.

C) Her iki kutupta kutup istikameti grid kuzeyidir.

D) Her iki kutupta 090° E W boylamlarına dik olan yön grid kuzeyidir.

E) 180° boylamının kutup tarafı grid kuzeyidir.
20. Gemi 8 yöne saldırarak aşağıdaki yapay sapma değerleri bulunmuştur. Bu duruma göre D emsalinin değeri nedir?
Pruva N NE E SE S SW W NW
Yapay Sapma 6°W 10°W 5°W 1°W 3°E 6°E 11°E 5°E
A) 5°W

B) 7°W


C) 2°E

D) 5°E


E) 2°W

GEMİ MANEVRASI VE GEMİ MAKİNELERİ
1. Aşağıdakilerden hangisi pilot çarmıhı konusunda yanlıştır?

A) Basamaklar kaymayan yüzeye sahip olmalıdır.B) En alttaki 6 merdiven basamağı yeterli sertlikte kauçuktan imal edilmiş olabilir.

C) Her basamak yatay kalacak şekilde sabitlenmelidir.

D) Basamak aralıkları 30 cm den az 38 cm den fazla olmamalıdır ve eşit olmalıdır.

E) Halatlar en az 18 mm çapında eksiz olmalıdır.


2. Aşağıdakilerden hangisi sığ suyun etkilerinden değildir?

A) Pervane titreşimleri artar.

B) Pervanenin boysal ve ensel kuvvetlerinde azalma olur.

C) Dirençler büyür.

D) Derin suya göre hızda azalma olur.

E) Geminin dönme çemberi küçülür.
3.Darsularda yol alırken aşağıdaki faktörlerden hangisi dikkate alınması gereken

hususlardan değildir ?

A) Kanallarda yol alırken , hız çok önemli bir öğedir. Çünkü, gerçekte de, belirli bir gemi üzerinde, kanalda görülen hidrodinamik kuvvetlerinin şiddeti, geminin su içindeki hızının karesiyle büyür.

B) Bir kanalda, omurgasının altında küçücük bir temiz su kalan çok yüklü bir gemi, güvenlikle yol alabilmek için, az yüklü olduğu zamankinden daha alçak hız kullanmalıdır.

C) Kanalın derinliği ve enine oranla dolgunca bir yer kaplayan bir gemide, hızın koşullara oranla görece olarak yüksek duruma gelmesi dümen tutmayı kolaylaştıracaktır.

D) Kanalın derinliği ve enine oranla dolgunca bir yer kaplayan bir gemide, hızın koşullara oranla görece olarak yüksek duruma gelmesi gömülmeyi arttıracaktır.

E) Bir kanalda seyrederken, Baş ve Kıç dalga tepelerinin yükselerek, dalga çukurunun ise alçalarak, büyüdüğü görülürse, hız zaman geçiriilmeden, ancak yavaş yavaş azaltılmalıdır.
4. Yakın bankın neden olduğu emme ve püskürtme ile bunların sonucunda oluşan bank etkisi geminin hangi bölümlerini ne şekilde etkiler ?

A)Başta emme, kıçta püskürtme olur, gemi yakın banka dayanır.

B)Emme ve püskürtme suların durumuna bağlı olarak geminin değişik bölümlerinde oluşabilir. Geminin göstereceği tepki de değişiktir.

C)Başta da kıçta da püskürtme olur, gemi banktan uzaklaşır.D)Başta püskürtme, kıçta emme olur, gemi savrulup kanala aykırılar,

E)Başta da ve kıçta da emme olur, gemi yakın banka yapışır.


5. Kemere istikametinde rıhtıma yanaştırıcı bir rüzgar alan gemi hangi demirini nerede funda eder?

A) Açık taraftaki demirini rıhtımda yanaşacağı yerin açığında paralel durumdayken funda eder.B) Rıhtım tarafındaki demirini rıhtımda yanaşacığı yerin açığında paralel durumdayken funda eder.

C) Açık taraftaki demirini rıhtımda yanaşacağı yerin hizasına bir gemi boyu kala funda eder.

D) Açık taraftaki demirini rıhtımda yanaşacağı yerin hizasını bir gemi boyu geçe funda eder.

E) Rıhtım tarafındaki demirini rıhtımda yanaşacağı yerin bir gemi boyu ilerisinde funda eder.


6. Aşağıdakilerden hangisi römorkörün gemiye uyguladığı kuvvetin etkin olmasını sağlar?

A) En büyük yedekleme yatay açısı ve yedekleme düşey açısıyla bağlandığında.

B) En büyük yedekleme yatay açısı, en küçük yedekleme düşey açısıyla bağlandığında.

C) En küçük yedekleme yatay açısı, en büyük yedekleme düşey açısıyla bağlandığında.D) En küçük yedekleme yatay ve düşey açısıyla bağlandığında.

E) 45 derecelik yedekleme yatay ve düşey açısıyla bağlandığında.


7. Normal sabit adım sağ devirli tek pervaneli bir gemiyi çift demirle kıçtan kara bağlamak için (Akdeniz çiftlemesi) demirleme manevrasında önce hangi demir nereye funda edilir?

A) Rıhtımı iskele baş omuzlukta görecek şekilde yaklaşılır. Rıhtımdan iki gemi boyu açığa, manevra tamamlandığında oluşacak geminin rıhtıma dik pruva hattına yarım gemi boyu kala iskele demir funda edilir.B) Rıhtımı iskele baş omuzlukta görecek şekilde yaklaşılır. Rıhtımdan iki gemi boyu açığa, manevra tamamlandığında oluşacak geminin rıhtıma dik pruva hattına yarım gemi boyu kala sancak demir funda edilir.

C) Rıhtımı sancak baş omuzlukta görecek şekilde yaklaşılır. Rıhtımdan iki gemi boyu açığa, manevra tamamlandığında oluşacak geminin rıhtıma dik pruva hattına yarım gemi boyu kala iskele demir funda edilir.

D) Rıhtımı sancak baş omuzlukta görecek şekilde yaklaşılır. Rıhtımdan iki gemi boyu açığa, manevra tamamlandığında oluşacak geminin rıhtıma dik pruva hattına yarım gemi boyu kala sancak demir funda edilir.

E) Rıhtıma kıçtan yaklaşılır. Rıhtımdan iki gemi boyu açığa her iki demir birlikte funda edilir.


8.Irgatın hangi mekanizması suga edildiğinde kalomayı durdurur?

A) Fenerlik

B) Domuz tırnağı

C) Kaplumbağa

D) Liftin uskuru

E) Kastanyola
9. Demirlemede, demir zincirine koşulların gerektirdiğinden fazla kaloma vermek hangi sonucu doğurur?

A) Ne kadar çok kaloma verilirse, o kadar çok tutuculuk sağlanır. O yüzden hangi demir yeri olursa olsun daha fazla kaloma daha fazla emniyet demektir.B) Gerekli olan kaloma miktarından fazlası tutma kuvvetine bir katkı yapmayacağı gibi gereksiz yere salma dairesini büyütür.

C) Gerekli olan miktardan fazla kaloma vermek hiç bir değişikliğe neden olmaz. Faydası da zararı da yoktur.

D) Gerektiğinden fazla kaloma vermek tutma kuvvetinin azalmasına neden olur.

E) Ne kadar fazla kaloma verilirse o kadar küçük salma dairesi elde edilir.


10. Iskarça bir limanda tek demirle demirlerken demir attığımız mevkiiden en az ne kadar mesafenin neta olması gerekir?

A) 50 kulaç

B) 250 metre

C) Salma dairesi + emniyet payı kadar

D) Gemi boyu + emniyet payı kadar

E) Kaloma miktarı + emniyet payı kadar
11. Aşağıdakilerden hangisi demir yeri seçiminde göz önüne alınması gereken hususlardan değildir?

A) Demirlenecek suyun derinliği ve dip yapısı

B) Geminin boyu ve draftı

C) Limandaki diğer gemilerin demirleme durumları

D) Limandaki hakim doğa koşulları (rüzgar, akıntı vs.)

E) Deniz suyunun sıcaklığı.
12. Gemi boyu ile dalga boyu birbirlerine yakın değerlerde ise, aşağıdakilerden hangisinin yapılması tehlikelidir?

A) Denizleri sancak başomuzluktan alacak şekilde seyretmek.

B) Denizleri iskele başomuzluktan alacak şekilde seyretmek.

C) Denizlere dik veya dike yakın bir rotada seyretmek.

D) Denizleri sancak kıç omuzluktan alacak şekilde seyretmek.

E) Denizleri iskele kıç omuzlıktan alacak şekilde seyretmek.
13. Büyük tonajlı ticaret gemilerinin ana makineleri, genel olarak hangi dizel makineleridir ?

A) Yüksek devirli

B) Orta devirli

C) Ağır devirli

D) Tek silindirli

E) Çift silindirli
14. Yüksek devirli dizel makinelerinde kullanılan yakıtlar aşağıda belirtilenlerden hangisidir ?

A) DMX.

B) DMA.


C) DMB.

D) F.O.


E) DMC.
15. Dümen donanımı telemotor olan bir gemide seyir sırasında dümen yekesi sancak veya iskelede kaldığı zaman dümeni viyaya almak için ilk yapılması gereken nedir?

A) Transmitter ile resiver arasındaki boru devrelerinin havası çıkarılır

B) Devrelerdeki eksik yağ yerine konur

C) Baypas valfi açılır

D) El donanımına geçilir

E) Sistemin telemotor yağı 30 C’ye kadar ısıtılır
16. Pervane ile makine krankşaftı arasında bulanan ve pervane tepkisinin gemi bünyesine aktarılmasını sağlayan yatağa hangi ad verilir?

A) Palamar yatağı

B) Gacın pin yatağı

C) Kroshed pin yatağıD) Srast yatağı

E) Kemşaft yatağı


17. Gemi jeneratörlerinin arızası nedeni ile, önemli sistemlerin beslenmesini ve aynı zamanda geminin aydınlatılmasını sağlayan jeneratörlere ne ad verilir.

A) Yardımcı jeneratör

B) Şaft jeneratörü

C) Emercensi jeneratör

D) Akümülatör

E) Manyeto


18. Gemilerde filika motorları kaç günde bir tornaçark edilir?

A) Hergün

B) Gün aşırı

C) Haftada bir

D) Ayda bir

E) Filika boyandıktan sonra
19. Dizel makinelerinin ilk hareket ve manevralarında kullanılan hava tüplerinin kapasiteleri ne kadardır ?

A) En fazla 10 tamyol manevrası yapacak yeterliktedir.

B) En fazla 8 tamyol manevrası yapacak yeterliktedir.

C) En az 12 tamyol manevrası yapacak yeterliktedir.

D) En fazla 4 tamyol manevrası yapacak yeterliktedir.

E) En fazla 6 tam yol manevrası yapacak kapasitededir.
20. Özgül yakıt tüketimi beygirgücü başına saatte 150 gram olan,7200 Hp’lik bir makinenin bir satteki sarfiyatı kaç kilogram olacaktır ?

A) 2080 kilogram.

B) 1800 “

C) 1080 “

D) 1060 “E) 1480 “


VARDİYA STANDARTLARI
1.Teknelerin birbirlerini gördüklerinin var sayılması için ;

 1. Her iki teknenin birbirlerini radar ile tespit etmeleri gerekir

 2. Bir teknenin diğerini radar ile tespit etmesi yeterlidir

 3. Bir teknenin diğerini gözle görmesi yeterlidir

 4. Her iki teknenin birbirlerini gözle görmeleri gerekir

 5. Her iki teknenin birbirini gözle görmeleri ve radarla tespit etmeleri gerekir


2. Kısıtlı görüş koşullarında sadece radarda tespit edilen bir hedefe aşağıda belirtilen hareketlerden hangisi uygulanabilir.

 1. Yetişilen bir tekne hariç, kemere doğrultusunun ilerisinde bulunan bir tekne için rotanın iskeleye alınması

 2. Yetişilen bir tekne hariç, kemere doğrultusunun ilerisinde bulunan bir tekne için rotanın sancağa alınması

 3. Rotanın kemere doğrultusunda veya kemer doğrultusunun gerisinde olan bir tekneye doğru sancaktan dönüşle değiştirilmesi

 4. Rotanın kemere doğrultusunda veya kemer doğrultusunun gerisinde olan bir tekneye doğru iskeleden dönüşle değiştirilmesi

 5. Hiçbirisi uygulanamaz


3. Dar bir kanal veya geçitte seyir ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır.

 1. Dar bir kanal veya geçit boyunca ilerleyen bir tekne geçit veya kanalın emin ve uygulayabildiği kadar, kendi sancak tarafındaki dış sınırına yakın geçecektir.

 2. Balıkçılıkla uğraşan bir tekne, dar bir kanal veya geçitte seyreden bir teknenin geçişine mani olmayacaktır.

 3. Dar bir kanal veya geçitte karşıdan karşıya geçmek isteyen bir tekne, dar bir kanal veya geçit içinde emniyet ile seyretmekte olan bir teknenin geçişine engel olmayacak, engel olacak ise bu geçişini yapmayacaktır. Karşıdan karşıya geçen teknenin niyetinden şüphe eden bir tekne gemi düdüğü ile dört uzun düdük çalarak karşıdan karşıya geçmekte olan tekneyi uyaracaktır.

 4. Olayın koşulları elverdiği taktirde, hiçbir tekne dar bir kanal veya geçitte demirlemeyecektir.

 5. Boyu 20 m. den az olan bir tekne, dar bir kanal veya geçitte seyreden bir teknenin geçişine mani olmayacaktır.


4. Sancak baş omuzluğunuzda ki teknede bir silindir alameti gördünüz. Bu teknenin kerterizi sabittir. Sizin teknenizde de düşey bir doğrultuda üstte ve altta birer küre, ortada bir adet eşkenar dörtgen alameti bulunmaktadır. Çatışmayı Önleme Tüzüğüne göre nasıl manevra yaparsınız.

 1. Sancağa dönerim ve bu teknenin kıçından geçerim

 2. Rota ve süratimi muhafaza ederim

 3. İskeleye dönerim ve bu teknenin kıçından geçecek şekilde manevra yaparım

 4. Süratimi arttırır, pruvasından geçerim

 5. Süratimi azaltır, teknelerin pruvamdan geçmelerini sağlarım


5. İskele baş omuzluğunuzda ki teknede bir silindir alameti gördünüz. Bu teknenin kerterizi sabittir. Sizin teknenizde sivri uçları birbirine bitişik iki koni bulunmaktadır. Çatışmayı Önleme Tüzüğüne göre en uygun nasıl manevra yaparsınız.

 1. Sancağa dönerim ve bu teknenin kıçından geçek şekilde manevra yaparım

 2. Rota ve süratimi muhafaza ederim

 3. İskeleye dönerim ve bu teknenin kıçından geçecek şekilde manevra yaparım

 4. Süratimi arttırır, bu teknenin pruvasından geçerim

 5. Süratimi arttırır ve sancağa dönerek bu teknelerin kıçından geçecek şekilde manevra yaparım


6. Boyu 60m. ve eni 8 m. olan bir teknenin kıç silyon fenerinin küpeşteden yüksekliği en az kaç metre olmalıdır.

 1. 10,5 m

 2. 12,5 m

 3. 14,5 m

 4. 16,5 m

 5. 18,5 m


7. Aşağıdaki fenerleri gösteren teknenin durumu nedir.

X Beyaz

X Beyaz

X Beyaz

X Beyaz

X Kırmızı

X Beyaz

X Kırmızı
X Yeşil X Kırmızı


 1. Yedek çeken ve boyu 50m. den az olan, yedek boyu 200m. den az, manevrası kısıtlı bir teknenin pruvadan görünüşü

 2. Yedek çeken ve boyu 50m. den büyük, yedek boyu 200m. den fazla, manevrası kısıtlı bir teknenin pruvadan görünüşü

 3. Yedek çeken ve boyu 50m. den az olan, yedek boyu 200m. den fazla, manevrası kısıtlı bir teknenin pupadan görünüşü

 4. Yedek çeken ve boyu 50m. den büyük, yedek boyu 200m. den az, manevrası kısıtlı bir teknenin pruvadan görünüşü

 5. Yedek çeken ve boyu 50m. den büyük, yedek boyu 200m. den fazla, kuvvetle yürütülen bir teknenin pruvadan görünüşü


8. Çektiği su (draft) nedeniyle manevrası kısıtlı bir tekne gece bu durumunu hangi fenerlerle belirtir.

 1. Borda fenerlerine, silyon fener veya fenerleri ile pupa fenerine ek olarak ufkun her yönünden görülür, dikey bir doğrultuda üstte ve altta kırmızı ortada bir beyaz fener göstererek belirtir.

 2. Borda fenerlerine, silyon fener veya fenerleri ile pupa fenerine ek olarak ufkun her yönünden görülür, dikey bir doğrultuda alt alta üç kırmızı fener göstererek belirtir.

 3. Borda fenerlerine, silyon fener veya fenerleri ile pupa fenerlerine ek olarak ufkun her yönünden görülür, dikey bir doğrultuda üstte ve altta beyaz ortada bir kırmızı fener göstererek belirtir.

 4. Borda fenerlerine, silyon fener veya fenerleri ile pupa fenerlerine ek olarak ufkun her yönünden görünür, dikey bir doğrultuda üst üste iki kırmızı fener göstererek belirtir.

 5. Borda fenerlerine, silyon fener veya fenerleri ile pupa fenerlerine ek olarak ufkun her yönünden görünür, dikey bir doğrultuda üst üste üç beyaz fener göstererek belirtir.


9. Demirli bir tekne boyu kaç metreden fazla ise zorunlu olarak güvertelerini sağlanabilen iş veya buna eşit ışıklarla aydınlatmaları gerekmektedir.

 1. 50 metre

 2. 75 metre

 3. 100 metre

 4. 120 metre

 5. 150 metre


10. Karaya oturmuş bir gemi durumunu gündüz nasıl belirtir.

 1. En iyi görünür yerine dikey bir doğrultuda üç adet siyah küre toka eder.

 2. Baş tarafta bir adet siyah küre ve en iyi görünür yerine iki adet siyah küre toka eder.

 3. Baş tarafa bir adet siyah küre ve en iyi görünür yerine dikey bir doğrultuda üstte bir siyah küre ortada bir siyah eşkenar dörtgen ve en altta bir siyah küre toka eder.

 4. Baş tarafa bir adet siyah küre ve en iyi görünür yerine uluslar arası işaret sancaklarından (J) Juliet – (G) Golf sancaklarını toka eder.

 5. Baş tarafta bir adet siyah küre ve en iyi görünür yerine dikey bir doğrultuda iki adet siyah eşkenar dörtgen toka eder.


11. Demirli bir tekne kısıtlı görüş şartlarında kampana ve/veya gong ile vereceği seda işaretlerine ilave olarak, yaklaşan bir tekneye bulunduğu yeri ve çatışma olasılığını ihtar etmek üzere;

 1. Bir kısa – bir uzun – bir kısa olmak üzere birbiri ardından üç düdük çalabilir

 2. Bir uzun – bir kısa – bir uzun olmak üzere birbiri ardından üç düdük çalabilir

 3. İki kısa – bir uzun olmak üzere birbiri ardından üç düdük çalabilir

 4. İki uzun– bir kısa olmak üzere birbiri ardından üç düdük çalabilir

 5. Beş kısa düdük çalabilir


12. Kuvvetle yürütülen ve seyir halinde bulunan bir tekne diğer tekneyi gördüğü zaman, manevra yaptığında vereceği düdük işaretlerine ek olarak, manevra esnasında uygun bir surette tekrarlanacak olan ışıklı bir işaret de gösterebilir. Bu ışıklı işaretler çakar şeklinde olacaktır. Her çakar ............. saniye, iki çakar arasında ise......... saniye olacaktır. Birbiri ardından verilecek işaretler arasındaki süre ........... saniyeden az olmayacaktır.

 1. 1,2,5

 2. 2,1,10

 3. 1,1,10

 4. 2,2,10

 5. 1,1,5


13.Emniyetli bir seyir vardiyası için gerekenlerin en iyi sağlanma yeri ve zamanı hangi seçenekte en doğru verilmiştir.

 1. Eksiklikler ve arızalar zaman içinde fark edilir ve ilk gidilen limanda bunlar giderilmeye çalışılır

 2. Şirketin enspektörleri limanda gelir kontrol ederler ve eksikleri giderirler

 3. Liman kontrol memurları gemiyi kontrol ettiklerinde eksiklikler ve arızalar çıkar ve orada giderilir

 4. Kaptan yaptığı periyodik bakım tutumlar sonrası eksikleri ve arızaları fark eder ve seyir öncesi bunların giderilmesini sağlar

 5. Klas kuruluşları periyodik kontrollerde geminin eksikliklerinin giderilmesini sağlarlar


14. Vardiya Zabiti geminin karaya oturduğunu tespit ettiğinde ilk yapması gereken işlemlerden değildir.

 1. Dahili Emercency alarm çalınacak

 2. Makine/makineler stop edilecek

 3. Su geçirmez kaportalar kapatılacak

 4. Kaptana haber verilecek

 5. Geminin oturma şeklini belirlemek


15. Kılavuz Kaptanın gemiye alınması için kullanılacak iskele, su seviyesinden asgari kaç metreye kadar mayna edilmelidir.

 1. 1 m

 2. 1.5 m

 3. 2 m

 4. 2.5 m

 5. 3 m


16.Personelin bilgi ve becerisi açısından emniyetli bir seyir vardiyası için en gerekli seçenek hangisi olur.

 1. Vardiyasından sorumlu zabitin GMDSS ehliyeti

 2. MARPOL (Deniz kirliliği hk.) kurallarının iyi biliniyor oluşu

 3. MERSAR (Arama-kurtarma hk) kurallarının iyi biliniyor oluşu

 4. COLREG (Çatışmayı önleme hk.) kurallarının iyi biliniyor oluşu

 5. SOLAS (Güvenlik hk) kurallarının iyi biliniyor oluşu


17.Seyir vardiyasının emniyeti açısından köprüüstü düzenlemesinde olması gerekenler hangi seçenekte en doğru verilmiştir.

 1. Tüm seyir cihazları çalışıyor olmalıdır

 2. Harita kamarası ayrı bir kamara şeklinde olmamalıdır

 3. Harita ve yayınlar son düzeltmeleri yapılmış kullanıma hazır olmalıdır

 4. Kaptan devamlı köprü üstünde olmalıdır

 5. Seyir ve hidrografik yayınlar, tüm seyir cihazları tam ve eksiksiz olmalı, faal durumda olmalı köprüüstü adamsız kalmamalıdır


18.Seyir emniyeti açısından kaptanın köprüüstüne çağrılmasındaki şartlardan biri aşağıdakilerden hangisidir.

 1. Ambar sintineleri iskandil edildiğinde

 2. Gece ışık sızan bölmeler fark edildiğinde

 3. Telsiz cihazı bozulursa

 4. Gemi trafiğinin yoğunlaşmaya başlaması

 5. Rota üzerinde olup olunmadığının kontrolü sırasında

19. Kaptanın köprüüstüne çağrılıp çağrılmamasında şüphe içine giren zabitin yapacağı en uygun davranış aşağıdakilerden hangisi olmalıdır.

 1. Kendini toplar, gereken en uygun hareketi yapar

 2. Derhal kaptanı çağırır

 3. Durumun daha netleşmesi için bekler

 4. Genel alarm verir

 5. Makine dairesini durumdan haberdar eder


20. Çatışma riskinin doğruluğunu erken tespit etmek için vardiya zabiti ne yapmalıdır.

 1. Radar gözlem iyi yapılmalıdır

 2. Harita bilgileri devamlı hafızada tutulmalıdır

 3. COLREG kuralları zabit tarafından iyi bilinmelidir

 4. Zabit yeterince tecrübeli olmalıdır

 5. Yaklaşan gemilerin kerterizleri sık ve doğru alınmalıdır


METEOROLOJİ VE OŞİNOGRAFİ
1- Laventer, aşağıdakilerden hangi bölgede esen yerel rüzgardır?

A) Akdeniz, Cebelitarık civarında

B) Afrika ve Arap Çölleri’nde

C) Avustralya’nın doğu ve güneydoğu sahillerinde

D) Güney Meksika’nın Pasifik kıyılarında

E) Çin Denizinde
2- Subtropikal Yüksek basınç alanlarından subpolar alçak basınç alanlarına yönelen hava hareketi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Alize rüzgarları

B) Hurricane

C) Polar doğu rüzgarları

D) Ticaret rüzgarları

E) Batı rüzgarları
3- Oklüzyon cephede aşağıdakilerden hangisi sözkonusudur.

A) Soğuk cephenin bir sıcak cepheyi yakalaması

B) Sıcak cephenin soğuk cepheyi yakalaması

C) Sıcak cephe tarafından yakalanan stasyoner cephe

D) Soğuk cephe tarafından yakalanan stasyoner cephe

E) Yüksek basınçta oluşan stasyoner cephe
4- Hava kütlelerinin karekteristik yatay ölçeği aşağıdakilerden hangisidir?

A) 1.000.000. km2B) 10.000.000. km2

C) 100.000.000. km2

D) 100.000 km2

E) 10.000 km2


5- Sıcak ya da soğuk bir hava kütlesine ait sıcaklık ve nem özellikleri aşağıdakilerden hangisi nedeniyle değişime uğrar?

A) Hava kütlesindeki basınç değişimleriB) Hava kütlesinin yatay hareketi

C) Hava kütlesinin heterojen özelliği

D) Üst seviyelerdeki atmosferik değişimler

E) Hava kütlesinin dikey hareketi


6- Cephelerde aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Cephe yakınında sıcak ve soğuk havadaki rüzgar şiddetleri eşittirB) Cepneye normal (dik) rüzgar bileşenleri cephe civarında eşittir

C) Cephe yakınında, cepheye dik rüzgar bileşenleri eşit değildir

D) Kuzey yarımkürede cephe yakınında cephe geçerken rüzgar antisiklonik olarak döner

E) Cephe yakınında, soğuk havadaki rüzgar sıcak havadakinden şiddetlidir


7- Soğuk cephe yağışları hakkında aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

A) Soğuk cephe yağışları genellikle Cu ve Cb tipi bulutlardan meydana gelir

B) Soğuk cephe yağışları sağanak şeklindedir

C) Soğuk cephe yağışları sürekli yağışlardır

D) Soğuk cephe yağışları sıcak cephe yağışlarına nazaran daha dar bir alan kaplar

E) Soğuk cephe yağışlarında oraj meydana gelebilir
8- Squall (Kararsızlık) hattı genel olarak aşağıdakilerden hangisinde oluşmaz?

A) Soğuk cephenin gerisinde

B) Soğuk bir cephenin rüzgaraltı kısmında yukarıda dalga geliştiğinde

C) Yukarıda soğuk, aşağıda sıcak havanın olduğu soğuk cephe önünde

D) Sıcak sektörde sıcak kuru havanın sıcak nemli hava ile karşılaştığı yerdeE) İlerleyen bir soğuk cephenin önünde
9- Bir geminin yakın çevresinde nimbostratüs tipi bulutların görülmesi beraberinde aşağıdaki durumlardan hangisini getirecektir?

A) Kısa süreli rüzgar sağanakları ve gök gürültüsü

B) Düşen baromertik basınç ve Kuzey yarımkürede saat istikameti ters yönünde drisa eden Rüzgarlar

C) Kuvvetli rüzgarlar ve yükselen denizler

D) Şiddetli orajlar

E) Yağmur ve zayıf görüş
10. Kuzey yarımkürede, hızları artarak batıya doğru ani bir şekilde drisa eden rüzgarlar aşağıdakilerden hangisini işaret etmektedir?

A) Soğuk cephenin geçmiş olduğuna

B) Alçak basınç merkezinin yaklaşmakta olduğuna

C) Stasyoner cephe mevcudiyetine

D) Yüksek basınç merkezinin geçmiş olduğuna

E) Tropikal fırtınanın yaklaşmakta olduğuna
11- Kuzey yarımkürede yerden 1500 metre yukarıda, rüzgarın esiş yönü aşağıdakilerden hangisinde doğrudur?

A) Rüzgar, bir alçak basınç alanında, saat ibrelerinin dönüş yönünün ters doğrultusunda ve merkeze doğru eserB) Rüzgar, bir alçak basınç alanında, saat ibrelerinin dönüş yönünün ters doğrultusunda ve izobarlara (konturlara) paralel olarak eser

C) Rüzgar, bir alçak basınç alanında, saat ibrelerinin dönüş yönünün ters doğrultusunda ve dışarıya doğru eser

D) Rüzgar, bir yüksek basınç alanında saat ibrelerinin dönüş yönünde ve merkeze doğru eser

E) Rüzgar, bir yüksek basınç alanında saat ibrelerinin dönüş yönünün ters doğrultusunda ve izobarlara paralel olarak eser


12- Aşağıdakilerden hangisi termal siklonun oluşumunda söz konusu değildir?

A) Yüzeydeki ısınma, havanın düşey olarak genişlemesine sebep olur

B) Yukarıda bir yüksek basınç oluşur

C) Yukarıda konverjans nedeniyle hava sütununun ağırlığı azalır ve yerde basınç düşer

D) Adalar üzerindeki sıcak hava yükselir ve yukarı seviyede dışa doğru akış meydana gelir

E) Deniz üzerindeki nemli hava alçak basınç alanına doğru akar ve yükselen havayı besler
13- Aşağıdaki bölgelerden hangisi tropikal siklonun oluştuğu bölgeler arasında yer almaz?

A) Güney Atlantik Okyanusu

B) Kuzeydoğu Pasifik Okyanusu

C) Güneydoğu Pasifik Okyanusu

D) Güney Pasifik Okyanusu

E) Bengal Körfezi
14- Bir tropikal fırtına gözüne 15 mil mesafede basınç ve rüzgar değişimi aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) 10 hpa, 11 kuvvet

B) 10 hpa, 12 kuvvet

C) 20 hpa, 12 kuvvetten büyük

D) 15 hpa, 12 kuvvetten büyük

E) 5 hpa, 12 kuvvetten büyük
15- Su hortumlarının (Waterspout) çoğu için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Şiddetli thunderstormlardan oluşur

B) Çekirdek kısmında aşağı doğru inici bir hareket vardır

C) 45 knot’tan daha az şiddette dönen rüzgarlara sahiptir

D) Bir buluttan inen rüzgarların olduğu yerlerde oluşurlar

E) Çekirdek bölgesindeki hava sıcaklığı, suyun sıcaklığından daha azdır

16. Yaptığınız meteorolojik rasatı rapor ederken rüzgar yönünü --------------------- olarak bildirmelisiniz.

A) Hakiki derece

B) Manyetik pusula derecesi

C) Nisbi derece

D) Nisbi kerte

E) Hakiki kerte
17- “Buys-Ballot Yasası”na göre, güney yarımküredeki bir gözlemci bir kuzey-batılı rüzgar gözlemlediğinde, alçak basınç merkezinin kendisine göre hakiki kerterizi ne olacaktır?

A) Doğu-kuzeydoğu (ENE)

B) Güney-güneybatı (SSW)

C) Doğu-güneydoğu (ESE)

D) Batı-güneybatı (WSW)

E) Batı-kuzeybatı (WNW)
18- Deniz seviyesinde en iyi rüzgar yönü tahmini aşağıdakilerden hangisinin yönü gözlemlenerek yapılabilir?

A) Bulutların hareketi

B) Gemi pruvası

C) Dalgalar

D) Ölü denizler (sweller)

E) Deniz kuşlarının uçuşu
19- Yüksek basınç alanında feç sahasının hareketi nasıldır?

A) Cephe ile aynı yöndeB) Rüzgar yönüne dik

C) Rüzgarın estiği yönde

D) Rüzgar yönüne ters.

E) Cephe ile ters yönde


20- Dalga analiz haritalarında (izoplet haritaları) aşağıdaki bilgilerden hangisi bulunmaz ?

A) Alçak basınç alanları ve cepheler.

B) Dalga hareket yönü.

C) Dalga yükseklikleri

D) Dalga dikliği

E) Dalga periyotları
GEMİ İNŞA, YÜK İŞLEMLERİ VE GEMİ STABİLİTESİ
1.Oksi-gas kaynagında kullanılan oksijen tüplerinin rengi aşağıdakilerden hangisidir.

A)Turuncu,

B)Sarı,

C)Kırmızı,D)Mavi,

E)Yeşil
2.Havuz sörveyinde aşağıda verilen kontrollerden hangisi yapılır.

A)Su geçirmez perdelerin kontrolü

B)D.B. tanklarının kontrolü

C)Yangın hortumlarının kontrolü

D)Deniz alıcı valflerinin (kinistin) kontrolü

E)Ambar postalarının kontrolü


3.Gemilerin sualtı kısmına yerleştirilen tutyaların hangi özelliklerinden yararlanmak için kullanılır.

A)Katodik özelliğinden,

B)Ağır olmalarından,

C)Yosun kaplamasını engellediği için,

D)Gemi dengesine yararlı etkilerinden dolayı

E)Anodik özelliğinden dolayı


4. Nötr dengeye sahip bir gemi için aşağıda verilen yargılardan hangisi yalnıştır.

A)G noktası, M noktası ile çakışıktır,

B)Gemi yattığı konumda kalır,

C)GZ değeri sıfırdır,D)Geminin trimi büyüktür,

E)Geminin doğrulma yeteneği yoktur


5. Serbest sıvı etkisinden dolayı oluşan GM küçülmesini hesaplayabilmek için aşağıdaki bilgilerden hangisine ihtiyaç yoktur.

A)Bölmenin genişliği,B)Sıvının cinsi,

C)Sıvının yoğunluğu,

D)Bölmenin uzunluğu,

E)Deniz suyunun yoğunluğu


6. Solas kurallarına göre ambarlarda tahıl yükünün kayması sonucu oluşan geminin bir tarafa yatması en fazla kaç dereceye kadar müsaade edilir.

A)22


B)35

C)45


D)12

E)60
7.Yük donanımları periyodik olarak test edilirler. Bu testlerin zamanları aşağıdakilerden hangisidir.

A) Aylık ve yıllık,

B) Yıllık ve 4 yılda bir kez,

C) Yılda 2 defa,

D) 4 yılda bir kez,

E) 5 yılda bir kez


8. Yük manifestolarının hazırlanmasıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır.

A) Konşimentoya uygun olarak hazırlanır

B) Tahliye limanları esas alınarak hazırlanır

C) Yükleme limanları esas alınarak hazırlanır

D) Gümrük kurallarına uygun olarak hazırlanır

E) Konşimento çeşidine göre


9. Konşimento için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır.

A) Bir yükün bir gemiye yüklendiğini gösteren bir belgedir

B) Bir tür taşıma sözleşmesidir

C) Armatör adına kaptan veya kaptanın yetkili kıldığı kişi tarafından imzalanırD) Manifestoya uygun olarak düzenlenir

E) Orjinal Konşimento olmalıdır


10. Hazırlık mektubu bir geminin aşağıdaki şıklardan hangisine hazır olduğunu belgelemek için verilir.

A) Yüklemeye veya boşaltmaya

B) Limana yanaşmaya

C) Limana demirlemeye

D) Limandan hareket etmeye

E) On hire durumunda


11.Navlun yük sahibi tarafından armatöre aşağıdakilerden hangi durum için ödenen bir bedeldir.

A) Yükün gemiye yüklenmesi için

B) Yükün gemiden boşaltılması için

C) Yükün gemide lasingi içinD) Yükün gemi ile taşınması için

E) Yükün teslimi için


12. Aşağıdakilerden hangisi deniz taşımacılığı tarafı değildir.

A) Taşıyan,

B) Taşıtan,

C) Yükleten,

D) Alıcı/gönderilen,


Yüklə 162,64 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin