Üzerinde kontrollü kopya kaşesi bulunmayan basılı kopyalar kontrolsüz dokümandırYüklə 0,77 Mb.
səhifə4/9
tarix25.01.2019
ölçüsü0,77 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Prof. Dr. Ertuğrul BALTACIOĞLU

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANI

İLETİŞİM BİLGİLERİ

T.C.MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI


Adres : İskenderun Kampüsü, İskenderun/HATAY

Telefon : +90 326 613 5600

Faks : +90 326 613 5613

E-mail : mmf@mku.edu.tr

Web : www.mf.mku.edu.tr

MİSYONUMUZ

Mühendislik Fakültesi olarak misyonumuz ve başarmak istediğimiz konular şu şekilde özetlenebilir:

Evrensel değerler ışığında, bilim, teknoloji ve kişisel birikimlerden yararlanarak ülkemizin geleceği için çağdaş bilgi ile donanmış, çevresi ile uyumlu kültürel birikime ve iletişim becerisine sahip nitelikli mühendisleri yetiştirmek,

Endüstri ile işbirliğine önem veren, endüstrinin gelişimini yönlendiren ve sorunlarına çözüm üretebilen, aynı zamanda sektör çalışanları ile bilgi ve deneyimlerini her düzeyde paylaşan ekipler oluşturarak araştırmalar yapmak,

Disiplinli bir ekip çalışması anlayışı içinde, akademik çalışmalarını üst düzeyde yürütebilecek donanıma sahip, ulusal ve uluslararası düzeyde mühendislik projelerinin öneri, yürütme ve sunumu aşamalarında katkı koyabilecek yetenekte, toplum ve çevre değerlerine duyarlı mühendislik etiğine sahip öğretim elemanları yetiştirmek.

Zengin akademik kadro oluşumu, geniş çalışma alanları ve teknolojik gelişmelerin yakından takip edilebileceği araştırma ortamı sağlayacak kaynaklarıyla, öğretim üyeleri ve öğrenciler için çekim merkezi olmak,

Edindiği bilgiyi sürekli olarak geliştiren, pratik ve hızlı çözümler üretebilen, ortak çalışmalarda uyumuyla dikkati çeken, insan ilişkilerinde başarılı; endüstri, akademi ve kamuda liderlik sağlayacak yeteneklere sahip, ulusal ihtiyaçlar doğrultusunda topluma hizmet verecek mezunlar yetiştirmek,

Bilgiyi paylaşan ve kıymetini bilen, kendisini sözlü ve yazılı ifade edebilen, uluslararası çalışmalarda yer alacak düzeyde yabancı dil eğitimi almış toplum bireyleri yetiştirmektirVİZYONUMUZ

Üniversite-endüstri işbirliğine dayalı çağdaş eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetleri yürüten, tüm bu çalışmaları uluslararası ilişkilerle geliştirerek sürdürebilir kılan, ulusal alanda lider, dünyada saygın bir Fakülte olmak, sürekli gelişen ve yenilikçi bir anlayışla küresel anlamda bir mühendislik öğretimi gerçekleştirmek, araştırma çalışmalarını etkinlikle sürdürmek, sanayi ile ilişkilerini canlı tutmak ve zenginleştirmek, yenilik girişimleri için fırsatlar ve destekler sağlamak ve öğrencilerine çok yönlü bir formasyonla toplumsal, çevresel ve entelektüel sorumluluklar kazandırmaktırİLKELERİMİZ

Bütün Bölümleri,

Tercihlerde önlerde yer alan,

Öğrenci ve Öğretim Üyesi Memnuniyeti yüksek,

Mezun öğrencileri öncelikle tercih edilen,

İlgili yöresel sorunların çözümünde öncelikle başvurulan,

Hem öğrencileri, öğretim elemanlarını ve tüm çalışanları

 Hem  de eğitim, öğretim ve bilimsel çalışma açısından,

Ulusal ve uluslar arası alanda söz sahibi ve saygın bir fakülte olmak temel ilkelerimizdir.

AMACIMIZ

Meslek bilinci ve sorumluluğu olan,

Etik değerlere saygılı,

Yaratıcı, üretken, takım çalışmasına uygun,

Farklı disiplinler ile iletişim kurabilen,

Bilgiye ulaşmayı, bilgiyi kullanmayı  ve  uygulamaya dönüştürmeyi bilen,

Kaynakları en iyi şekilde, toplum yararına ve ülke çıkarlarına kullanan,

Mühendisliğin düşünce sistematiğini özümsemiş mühendisler yetiştirmektir.


ORGANİZASYON YAPISI

BAĞLI BÖLÜMLER VE FAALİYETLERİ
1. BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

1-Bilgisayar Bilimleri

2-Bilgisayar Yazılımı

3-Bilgisayar Donanımı


FAALİYETLER

 1. Ders müfredatının ve tüm içeriklerinin Bologna kriterleri çerçevesinde güncellenmesi

 2. Güncel Yazılım uygulamaları konusunda İsdemir’e danışmalık

 3. Üniversite-Sanayi işbirliği kapsamında Yazıcı Demir Çelik ile işbirliği görüşmeleri (staj, bitirme tezi vb.)

 4. Yeni kayıt yaptıran öğrencilerimizi bilgilendirme toplantıları

 5. Bölüm öğretim üyeleri tarafından yapılan yayınlar

 6. Dış destekli proje sayısının artırılması için disiplinler arası görüşmelerORGANİZASYON YAPISI

2.ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

1-Elektronik

2-Devreler ve Sistemler

3-Telekomünikasyon

4- Elektromanyetik Alanlar ve Mikrodalga Tekniği

5-Elektrik Tesisleri

6-Elektrik makineları

7-Kontrol ve Kumanda SistemleriFAALİYETLER

 1. GestEnergy ile Ortak Proje toplantısı yapıldı. 

 2. “Robot El Kavramı Hassasiyeti Optimizasyonu” konulu BAP Projesi ve ın “Bakışımsız Metamalzemeler ile Özgün Anten Uygulamaları ve Tasarımı” konulu TÜBİTAK 1002 Projesi kabul edilmiştir.

 3. Yrd. Doç. Dr. Emin ÜNAL Erasmus Personel Değişimi ile Polonya’ya gitmiştir.

 4. Laboratuar altyapısı Network Analizör ve Protomatlpkfe 33 Baskı Devre Cihazı alınarak güçlendirilmiştir

 5. Ulusal ve uluslar arası yayınlar yapılmış, sempozyum ve konferanslarda bilimsel kurul üyelikleri ve danışma kurulu toplantılarına katılımlar gerçekleşmiştir

ORGANİZASYON YAPISI

3. İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

1-Geoteknik

2-Hidrolik

3-Ulaştırma

4- Yapı

5-Yapı Malzemesi6-Yapı İşletmesi

7-MekanikFAALİYETLER


 1. 2012 yılından itibaren ders planının ve tüm ders içeriklerinin Bologna kriterleri çerçevesinde akreditasyonu ve kriterleri uygulama sürecinin izlenmesi

 2. Anabilim Dalı konuları ile ilgili seminer programı planlayıp sunucu ve katılımcılara ulaşmak.

 3. Kısmi zamanlı öğrenci asistanı-yardımcısı çalıştırılması

 4. Öğrencilerin dağılımının genişletilmesi

 5. Sürekli olarak müfredatın profesyonellik ihtiyaçları yönünde geliştirilmesi

FAALİYETLER (İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ) 1. Yüksek kalitede Lisansüstü öğrencilerinin kazanılması

 2. Yüksek Lisans programının yeniden yapılandırılması

 3. İnternet üzerinden eğitim payının arttırılması

 4. Yüksek etkiye sahip araştırmaların başlatılması, bölüm öğretim üyeleri tarafından yürütülecek araştırma projelerinin sayısının artırılması

 5. Araştırmayı destekleme yönünde fiziki imkanların artırılması

 6. Öğretim üyelerinin bölümde kalmaları yönünde çabaların artırılması

 7. Lisansüstü araştırma programının geliştirilmesi

 8. Bölüm öğretim üyeleri tarafından yapılan yayın sayısının arttırılması 9. Laboratuvar alt yapısının geliştirilmesi

 10. Laboratuvarda döner sermaye aracılığıyla yapılacak hizmetlerin tanımlanması

 11. Merkezi Laboratuvar ile bölüm laboratuvarları ilişkilerinin yeniden yapılandırılması

 12. Stratejik planın desteklenmesi yönünde bölümün yeniden yapılandırılması

 13. Bölümün görünürlüğün artırılması

 14. Gerek birim bazında gerekse diğer paydaşlarla-resmi ve özel kuruluşlarca düzenlenecek eğitimlerle sürekli katkıda bulunmak

 15. Mezunlarla ilişkiler ve geliştirme çabalarının artırılması ORGANİZASYON YAPISI

4. MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

1-Konstrüksiyon ve İmalat

2- Mekanik

3-Enerji


4-Makine Teorisi ve Dinamiği

5-Termodinamik

6-Otomotiv
FAALİYETLER


 1. Lisans ders içeriklerini sürekli olarak güncellemek ve dönem sonunda gözden geçirmek

 2. Öğrenci seminerleri düzenlenmesine ve bu seminerlere özel sektör, diğer üniversite, bölüm ve kurumlardan konuşmacılar davet etmek

 3. Bahar yarıyılında Kariyer günleri organize etmek ve sektörde tanınan firmaları öğrencilere tanıtmak,

 4. Öğrencilerin uygun kuruluşlarda staj yapmasını sağlamak,

 5. Her dönem en az dört teknik gezi organizasyonu yapmak,


FAALİYETLER (MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ)


 1. Öğrencilerin ulusal ve uluslar arası proje yarışmalarına katılımlarını teşvik etmek, katılımlarına maddi destek sağlamak ve başarılı olanları ödüllendirmek

 2. Onur ve yüksek onur alan öğrencileri ödüllendirmek

 3. Erasmus programı kapsamında anlaşma yapılan üniversite sayısını artırmak

 4. Bölüm web sayfasını sürekli olarak güncelleyerek öğrencilere dinamik ve güncel bilgi akışı sağlamak

 5. Makina mühendisliğine özel kullanılan ticari yazılımları lisanslı olarak bölüme almak ve bu yazılımların kullanımını öğrencilere en iyi şekilde öğretmek

 6. Bölümdeki dersliklerin teknoloji sınıflarına dönüşümünü sağlamak

 7. Laboratuarlardaki öğrenci deney düzeneklerinin sürekli olarak gözden geçirmek ve gerekli teknolojik düzeneklerin alınmasını gerçekleştirmek, 13. Öğrenci-öğretim elemanı iletişimini iyileştirmek

 8. Mezun veri tabanı oluşturmak ve güncel tutmak

 9. Her öğrenciyi mesleki etik konusunda bilinçlendirmek

 10. Oluşturulacak atölye ve laboratuarların ihtiyaç duyduğu kapalı ve açık alanların yapılması,

 11. Güncelliğini kaybeden makina ve teçhizatın yenilenmesi

 12. Laboratuvarların sürdürülebilir akreditasyonunun yapılması

ORGANİZASYON YAPISI

5.PETROL ve DOĞALGAZ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

1-Sondaj ve Kuyu Değerlendirme

2-Üretim ve Rezervuar
FAALİYETLER


 1. Lisans ders içeriklerinin güncellenmesi

 2. Eğitim ve araştırma seminerlerinin düzenlenmesi

 3. Teknik gezi düzenlenmesi,

 4. Yayın ve proje çalışmaları


ORGANİZASYON YAPISI

6.JEOFİZİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

1-Yer Fiziği

2-Sismoloji

3-Uygulamalı Jeofizik


7.MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

1-Mekatronik2-Mikrosistemler ve Donanım Yapısı

Bölüm - 5

Görev, Sorumluluk ve Yetki
SORUMLULUK ve YETKİLER

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANI

Bağlı Olunan Üst Birim

: REKTÖR

Birime Bağlı Alt Birimler

: İnşaat Müh., Makina Müh., Bilgisayar Müh. Elektrik-Elektronik Müh ve Petrol Doğalgaz Müh. Bölümleri

Yatay İlişki İçerisinde Olunan Birimler

: Tüm Dekanlar

İlişki İçerisinde Bulunan Dış Kuruluşlar

: Kamu Kurum ve kuruluşları, Özel Kurum ve Kuruluşlar

Görev Tanımı

: Mustafa Kemal Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; fakültenin vizyonu, misyonu doğrultusunda eğitim ve öğretimi gerçekleştirmek için gerekli tüm faaliyetlerinin etkenlik ve verimlilik ilkelerine uygun olarak yürütülmesi amacıyla çalışmaları yapmak, planlamak, yönlendirmek, koordine etmek ve denetlemek.

Görev ve Sorumluluklar

Ana görevleri

Ana görevlere bağlı alt görevleri
GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI:

  1. 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanununda verilen görevleri yapmak.

  2. Fakülte kurullarına başkanlık eder ve kurul kararlarının uygulanmasını sağlar. Fakülte birimleri arasında eşgüdümü sağlayarak fakülte birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlar.

  3. Fakültenin misyon ve vizyonunu belirler; bunu, Fakültenin tüm çalışanları ile paylaşır, gerçekleşmesi için çalışanları motive eder.

  4. Her yıl Fakültenin analitik bütçesinin gerekçeleri ile birlikte hazırlanmasını sağlar.

  5. Taşınırların etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak edinilmesini ve kullanılmasını; kontrollerinin yapılmasını, taşınır kayıt ve kontrol yetkilisi vasıtasıyla kayıtlarının saydam bir şekilde tutulmasını ve hazırlanan Yönetim Hesabının verilmesini sağlar.

  6. Fakültenin kadro ihtiyaçlarını hazırlatır ve Rektörlük makamına sunar.

  7. Fakültenin birimleri üzerinde genel gözetim ve denetim görevini yapar.

  8. Fakültede bilgisayar ve çıktı ortamında bilgi sisteminin oluşmasını sağlar.

  9. Bilgi sistemi için gerekli olan anketlerin hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlar.

  10. Fakültede eğitim-öğretimin düzenli bir şekilde sürdürülmesini sağlar.

  11. Eğitim-öğretim ve araştırmalarla ilgili politikalar ve stratejiler geliştirir.

  12. Fakültenin idari ve akademik personeli için ihtiyaç duyulan alanlarda kurs, seminer ve konferans gibi etkinlikler düzenleyerek Fakültenin sürekli öğrenen bir organizasyon haline gelmesi için çalışır.

  13. Fakülte değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmalarının düzenli bir biçimde yürütülmesini sağlar.

  14. Fakültenin eğitim-öğretim sistemiyle ilgili sorunları tespit eder, çözüme kavuşturur, gerektiğinde üst makamlara iletir.

  15. Eğitim-öğretimde yükselen değerleri takip eder ve Fakülte bazında uygulanmasını sağlar.

  16. Fakültede araştırma projelerinin düzenli olarak hazırlanmasını ve sürdürülmesini sağlar.

  17. Fakültedeki programların akredite edilmesi için gerekli çalışmaların yapılmasını sağlar.

  18. Fakültenin stratejik planını hazırlanmasını sağlar.

  19. Fakültenin fiziki donanımı ile insan kaynaklarının etkili ve verimli olarak kullanılmasını sağlar.

  20. Fakülte yerleşkesinde gerekli güvenlik tedbirlerinin alınmasını sağlar.

  21. Fakülteyi üst düzeyde temsil eder.

  22. Her öğretim yılı sonunda Fakültenin genel durumunun işleyişi hakkında Rektöre rapor verir.

  23. Rektörün alanı ile ilgili vereceği diğer görevleri yapar.

  24. Görev ve sorumluluk alanındaki faaliyetlerin mevcut iç kontrol sisteminin tanım vetalimatlarına uygun olarak yürütülmesini sağlamak.

  25. Tasarruf ilkelerine uygun hareket eder.

  26. Bağlı personelin işlerini daha verimli, etken ve daha kaliteli yapmalarını sağlayacak beceri ve deneyimi kazanmaları için sürekli gelişme ve iyileştirme fırsatlarını yakalayabilmelerine olanak tanımak.

  27. Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak.

  28. Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli araç ve gereci kullanabilmek.

  29. Mustafa Kemal Üniversitesinin temsil yetkisini kullanmak.

  30. İmza yetkisine sahip olmak,

  31. Harcama yetkisi kullanmak.

  32. Emrindeki yönetici ve personele iş verme, yönlendirme, yaptıkları işleri kontrol etme, düzeltme, gerektiğinde uyarma, bilgi ve rapor isteme yetkisine sahip olmak.

  33. Emrindeki yönetici ve personeli cezalandırma, ödüllendirme, sicil verme, eğitim verme, işini değiştirme ve izin verme yetkisine sahip olmak.

  34. Kuruma alınacak personelin seçiminde değerlendirmeleri karara bağlama ve onaylama yetkisine sahip olmak.
Temsil yetkisini kullanmak

 • Kuruluşun hertürlü akademik ve araştırma ile ilgili faaliyetlerinde içerde ve dışarıda Mühendislik Fakültesini temsil etmek,

Kurumsallaşma ve Yönetim Sorumluluğunu yürütmek

 • İç iletişim çalışmaları kapsamındaki çalışmalara katılmak ve desteklemek,

Birimini Yönetmek

 • İlgili mevzuat gereğince MKÜ’nin toplanması ve alınması gereken fakülte kurullarına başkanlık etmek ve gerçekleştirilmesini sağlamak
 • Dekanlığının etkin çalışmasını sağlamak
 • Dekanlığının/Müdürlüğünün“StratejikPlanı”çerçevesinde faaliyetlerini yürütmek,
 • Stratejik Planlama Kurulu toplantılarına katılmak
 • Personelinin Disiplin ve Sicil işlerini düzenleyip onaylamak,
 • Dekanlığının/MüdürlüğününBölümleri arasında koordinasyonu sağlamak,
 • Dekanlığının/Müdürlüğünün çalışma programını hazırlatıp uygulatmak,
 • İşlerin yasa, tüzük ve yönetmeliklerle Rektörlük Makamının talimatlarına uygun ve zamanında yapılmasını sağlamak,
Strateji ve hedef belirlemek

 • Kuruluşun amaç ve hedefleriyle değişen fırsatlar arasındaki uyumun korunması ve yönetilmesine destek vermek,
 • Dekanlığının/Müdürlüğünün kısa vadeli hedeflerini uygular, orta ve uzun vadeli hedeflere yönelik çalışmaları takip eder,

 • Vatandaşlar, tedarikçiler, sivil toplum kuruluşları ve diğer kuruluşlarla stratejik işbirlikleri kurulması için çalışmaları Rektör ile birlikte yürütür,

Mesleki Gelişime İlişkin Faaliyetleri Yürütmek

 • Çalışanlarına eğitim vermek,
 • Görevle ilgili toplantı, seminer vb. faaliyetlere katılmak
 • Görevle ilgili yayınları, teknolojik gelişmeleri izlemek
 • Görevle ilgili hizmet içi eğitim, işbaşı eğitim vb. faaliyetlere katılmak

Bu Göreve Atanacaklarda Aranacak Nitelikler

 • 657 Sayılı DMK,

 • İlgili YÖK Kanunu

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKAN YARDIMCISI

(Eğitim-Öğretim, Araştırma geliştirme)

Bağlı Olunan Üst Birim

: DEKAN

Birime Bağlı Alt Birimler

: Tüm Bölümler

Yatay İlişki İçerisinde Olunan Birimler

: Tüm Dekan Yardımcıları ve Bölüm Başkanları

İlişki İçerisinde Bulunan Dış Kuruluşlar

: Kamu Kurum ve kuruluşları, Özel Kurum ve Kuruluşlar

Görev Tanımı

: Mustafa Kemal Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; fakültenin vizyonu, misyonu doğrultusunda eğitim ve öğretimi gerçekleştirmek için gerekli tüm faaliyetlerinin etkenlik ve verimlilik ilkelerine uygun olarak yürütülmesi amacıyla çalışmalarında Dekana yardımcı olmak, Dekan bulunmadığı yerine bakar.

Görev ve Sorumluluklar

Ana görevleri

Ana görevlere bağlı alt görevleri
  1. Fakülte değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmalarını yürütür.

  2. Değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmaları için standartların belirlenmesini sağlar.

  3. Değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmaları için kurulların oluşturulmasını ve çalışmalarını sağlar.

  4. Değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmalarının yıllık raporlarını hazırlar ve Dekanlığa sunar.

  5. Fakültede yürütülen programların çıktı yeterliliklerinin belirlenmesini sağlar.

  6. Fakültenin öz değerlendirme raporunu hazırlar.

  7. Fakültenin stratejik planını hazırlar.

  8. Belirlenen standartların kalitesinin geliştirilmesini sağlar.

  9. Fakültemizdeki programların akredite edilmesi için gerekli çalışmaları yapar.

  10. Fakültemizdeki programların akredite edilmesi için gelen Akreditasyon ziyaret ekibinin programını hazırlar ve yürütür.

  11. Öğretim elemanlarına “Öğretim Süreci Değerlendirme Anketlerinin” uygulanmasını sağlar.

  12. Öğrencilerin Fakülteyi değerlendirme anketlerini hazırlar ve uygulanmasını sağlar.

  13. Eğitim-öğretim ve araştırmalarla ilgili politikalar ve stratejiler geliştirir.

  14. Öğrenci konseyi ve temsilciliği için gerekli olan seçimleri yapar.

  15. Dilek ve öneri kutularının düzenli olarak açılmasını ve değerlendirmesini yapar.

  16. Her eğitim-öğretim yılı sonunda yapılacak olan Akademik Genel Kurul sunularını hazırlar.

  17. Fakültede öğretim üyeleri tarafından yürütülen projeleri takip eder.

  18. Fakülte kütüphanesinin zenginleştirilmesini ve düzenli bir biçimde hizmet sunmasını sağlar.

  19. Fakülte binasının fizik yapısının ve altyapının takip edilmesi

  20. Dış Paydaşlarla işbirliğinin sağlanması (Endüstri ile araştırmalar)

  21. Fakültemizdeki özel yetenek sınavlarının yapılmasını sağlar.

  22. Fakültemizde yapılacak olan özel yetenek sınavlarının kılavuzlarının hazırlanmasını sağlar.

  23. Fakültemizde yapılacak olan özel yetenek sınavları için bilgisayar programlarının yapılmasını sağlar.

  24. Özel yetenek sınav jüri üyelerinin programını hazırlar ve yürütür.

  25. Derslik kapı programları ile öğretim elemanı kapı programlarının hazırlanmasını sağlar.

  26. Öğretim elemanlarının derslerini düzenli olarak yapmalarını sağlar.

  27. Ders ücret formlarının düzenlenmesini sağlar ve kontrol eder.

  28. Dekanın görev alanı ile ilgili vereceği diğer işleri yapar.

  29. Dekan olmadığı zamanlarda Dekanlığa vekâlet eder

Temsil yetkisini kullanmak

 • Kuruluşun hertürlü faaliyetlerinde içerde ve dışarıda Dekanı temsil etmek,

Kurumsallaşma ve Yönetim Sorumluluğunu yürütmek

 • İç iletişim çalışmaları kapsamındaki çalışmalara katılmak ve desteklemek,
 • Dekanlığının/Müdürlüğünün“Stratejik Planı” çerçevesinde faaliyetlerini yürütmek,
 • Stratejik Planlama Kurulu toplantılarına katılmak
 • Personelinin Disiplin ve Sicil işlerini düzenleyip onaylamak,
 • Sorumluluğundaki görev ile ilgili alt Birimleri arasında koordinasyonu sağlamak,
 • Sorumluluğundaki görev ile ilgili çalışma programını hazırlatıp uygulatmak,
 • İşlerin yasa, tüzük ve yönetmeliklerle Dekanın talimatlarına uygun ve zamanında yapılmasını sağlamak,
 • Sorumluluğundaki görev ile ilgili personelinin her türlü özlük işlerini organize edip yürütülmesini sağlamak,

 • Yukarıda verilen görevlerin yerine getirilmesinde Dekana karşı sorumludur.

Strateji ve hedef belirlemek

 • Kuruluşun amaç ve hedefleriyle değişen fırsatlar arasındaki uyumun korunması ve yönetilmesine destek vermek,
 • Sorumluluğundaki görev ile ilgili kısa vadeli hedeflerini uygular, orta ve uzun vadeli hedeflere yönelik çalışmaları takip eder,

 • Vatandaşlar, tedarikçiler, sivil toplum kuruluşları ve diğer kuruluşlarla stratejik işbirlikleri kurulması için çalışmaları Dekan ile birlikte yürütür,

Mesleki Gelişime İlişkin Faaliyetleri Yürütmek

 • Çalışanlarına eğitim vermek,

 • Görevle ilgili toplantı, seminer vb. faaliyetlere katılmak

 • Görevle ilgili yayınları, teknolojik gelişmeleri izlemek

 • Görevle ilgili hizmet içi eğitim, işbaşı eğitim vb. faaliyetlere katılmak

Bu Göreve Atanacaklarda Aranacak Nitelikler

 • 657 Sayılı DMK,

 • İlgili YÖK Kanunu,

Kataloq: files
files -> Fövqəladə hallar və həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi”
files -> Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti adau-nun 80 illik yubileyinə həsr edilir adau-nun elmi ƏSƏRLƏRİ g əNCƏ 2009, №3
files -> Ümumi məlumat Fənnin adı, kodu və kreditlərin sayı
files -> Mühazirəotağı/Cədvəl I gün 16: 40-18: 00 #506 V gün 15: 10-16: 30 #412 Konsultasiyavaxtı
files -> Mühazirə otağı/Cədvəl ivgün saat 13 40 15 00 otaq 410 Vgün saat 13 40 15 00
files -> TƏDRİs plani iXTİsas: 050407 menecment
files -> AZƏrbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ XƏZƏr universiteti TƏHSİl faküLTƏSİ
files -> Mühazirə otağı/Cədvəl Məhsəti küç., 11 (Neftçilər kampusu), 301 n saylı otaq Mühazirə: Çərşənbə axşamı, saat 16. 40-18. 00

Yüklə 0,77 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə