Üzerinde kontrollü kopya kaşesi bulunmayan basılı kopyalar kontrolsüz dokümandır


MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKAN YARDIMCISIYüklə 0,77 Mb.
səhifə5/9
tarix25.01.2019
ölçüsü0,77 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKAN YARDIMCISI

(Uygulama ve Toplumsal Hizmetler)

Bağlı Olunan Üst Birim

: DEKAN

Birime Bağlı Alt Birimler

: Tüm Bölümler

Yatay İlişki İçerisinde Olunan Birimler

: Tüm Dekan Yardımcıları ve Bölüm Başkanları

İlişki İçerisinde Bulunan Dış Kuruluşlar

: Kamu Kurum ve Kuruluşları, Özel Kurum ve Kuruluşlar

Görev Tanımı

: Mustafa Kemal Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; fakültenin vizyonu, misyonu doğrultusunda eğitim ve öğretimi gerçekleştirmek için gerekli tüm faaliyetlerinin etkenlik ve verimlilik ilkelerine uygun olarak yürütülmesi amacıyla çalışmalarında Dekana yardımcı olmak, Dekan bulunmadığı yerine bakar.

Görev ve Sorumluluklar

Ana görevleri

Ana görevlere bağlı alt görevleri
 1. Fakülte binasının fizik yapısının ve altyapının takip edilmesi

 2. Dış Paydaşlarla işbirliğinin sağlanması (Endüstri ile araştırmalar)

 3. Dekan olmadığı zamanlarda Dekanlığa vekalet etmek

 4. Dekanın görev alanı ile ilgili vereceği diğer işleri yapmak.

 5. Yukarıda verilen görevlerin yerine getirilmesinde Dekana karşı sorumludur
Temsil yetkisini kullanmak

 • Kuruluşun her türlü faaliyetlerinde içerde ve dışarıda Dekanı temsil etmek,

Kurumsallaşma ve Yönetim Sorumluluğunu yürütmek

 • İç iletişim çalışmaları kapsamındaki çalışmalara katılmak ve desteklemek,
 • Dekanlığının/Müdürlüğünün“Stratejik Planı” çerçevesinde faaliyetlerini yürütmek,
 • Stratejik Planlama Kurulu toplantılarına katılmak
 • Personelinin Disiplin ve Sicil işlerini düzenleyip onaylamak,
 • Sorumluluğundaki görev ile ilgili alt Birimleri arasında koordinasyonu sağlamak,
 • Sorumluluğundaki görev ile ilgili çalışma programını hazırlatıp uygulatmak,
 • İşlerin yasa, tüzük ve yönetmeliklerle Dekanın talimatlarına uygun ve zamanında yapılmasını sağlamak,
 • Sorumluluğundaki görev ile ilgili personelinin her türlü özlük işlerini organize edip yürütülmesini sağlamak,

 • Yukarıda verilen görevlerin yerine getirilmesinde Dekana karşı sorumludur.
Strateji ve hedef belirlemek

 • Kuruluşun amaç ve hedefleriyle değişen fırsatlar arasındaki uyumun korunması ve yönetilmesine destek vermek,
 • Sorumluluğundaki görev ile ilgili kısa vadeli hedeflerini uygular, orta ve uzun vadeli hedeflere yönelik çalışmaları takip eder,

 • Vatandaşlar, tedarikçiler, sivil toplum kuruluşları ve diğer kuruluşlarla stratejik işbirlikleri kurulması için çalışmaları Dekan ile birlikte yürütür,

Mesleki Gelişime İlişkin Faaliyetleri Yürütmek

 • Çalışanlarına eğitim vermek,

 • Görevle ilgili toplantı, seminer vb. faaliyetlere katılmak

 • Görevle ilgili yayınları, teknolojik gelişmeleri izlemek

 • Görevle ilgili hizmet içi eğitim, işbaşı eğitim vb. faaliyetlere katılmak

Bu Göreve Atanacaklarda Aranacak Nitelikler

FAKÜLTE SEKRETERİ

Bağlı Olunan Üst Birim

: DEKAN

Görev Tanımı : Mustafa Kemal Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere

uygun olarak; Fakültenin vizyonu, misyonu doğrultusunda eğitim ve öğretimi

gerçekleştirmek için gerekli tüm faaliyetlerinin etkenlik ve verimlilik ilkelerine uygun

uygun olarak yürütülmesi amacıyla İdari ve akademik işleri Dekana karşı sorumluluk

içinde organizasyonunu yapar
Görev ve Sorumluluklar

Ana Görevleri bağlı alt görevleri

 • Fakülteye ilişkin idari görevlerin ve işleyişin düzenli bir şekilde yürütülmesinin ve koordinasyonun sağlanması ve denetlenmesi

 • Fakülte kurulu Fakülte Yönetim Kurulu ve Akademik Kurula raportörlük yaparak kurullarda alınan kararların yazımının sağlanması ve takibinin yapılması.

 • Akademik ve idari personelin özlük işlemlerinin (maaş,ekders,terfi vs.) yürütülmesini sağlamak

 • İstenildiğinde üst makamlara Fakülte personelleri ile ve Fakülte işleyişi ile ilgili bilgileri vermek

 • Fakültenin kırtasiye demirbaş bakım onarım ve diğer ihtiyaçlarını belirleyerek dekana sunmak ve gerekli satın almanın yapılmasını gerçekleştirme görevlisi olarak sağlamak

 • Eğitim öğretim faaliyetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesi için yardımcı olmak

 • Fiziki mekanların ve demirbaşların bakım onarımını yaptırmak.

 • Dekanın verdiği yetkiler doğrultusunda işlerin düzenli yürütülebilmesi için ilgili bölüm başkanlıkları ve Dekan Yardımcıları ile koordineli bir biçimde organize ederek fakültede kesintisiz hizmet sağlamak

 • Fakültenin bağlı birimlerin (güvenlik, teknik ve temizlik) düzenli ve uyumlu bir biçimde çalışmasını sağlamak

 • Konferans ,seminer, sergi gibi faaliyetlerde organizasyonu sağlamak

 • Sosyal Etkinlikler organizasyonlarının düzenlenmesinin sağlanması

 • Dekanın bilgisi doğrultusunda Fakülte bütçesini hazırlamak,

 • Tasarruf ilkelerine uygun hareket etmek,

 • Dekanın imzasına sunulacak yazıların havalesini yapmak

 • Üst Makamlar istediğinde çalışma esasları ile ilgili plan ve programlar için gerekli düzenlemeleri yapmak

 • Yazışmaların ve idari işleyişinin ilgili mevzuat çerçevesinde yürütülmesini sağlamak

 • Dekanın görev alanı ile ilgili vereceği diğer görevleri yapmak

Bu Göreve Seçileceklerde Aranacak Nitelikler

 • 657 Sayılı DMK,

 • 2547 Sayılı Kanun

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI

ORGANİZASYON YAPISI

BÖLÜM BAŞKANI


ANABİLİM DALI

BAŞKANLIKLARI

BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCISI


BÖLÜM SEKRETERİ
BİLGİSAYAR BİLİMLERİ ABD

BİLGİSAYAR YAZILIM

ABD

BİLGİSAYAR DONANIM ABDELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI

ORGANİZASYON YAPISI
BÖLÜM BAŞKANI
BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCISI

ANABİLİM DALI

BAŞKANLIKLARI

BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCISI


BÖLÜM SEKRETERİ
Telekomünikasyon

ABD
Devreler

ve Sistemler

ABD
E.mag.. Alanlar ve Mikrodalga Tek.

ABD

ElektronikABD
Elektrik Makineleri

ABD
Elektrik Tesisleri

ABD

Kontrol veKumanda Sistemleri

ABD
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞIORGANİZASYON YAPISI

BÖLÜM BAŞKANI


BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCISI

ANABİLİM DALI

BAŞKANLIKLARI

BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCISI


BÖLÜM SEKRETERİ
HİDROLİK

ABD
ULAŞTIRMA

ABD
YAPI MALZEMESİ

ABD


YAPI İŞLETMESİi

ABD
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞIORGANİZASYON YAPISI
BÖLÜM BAŞKANI
BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCISI

ANABİLİM DALI

BAŞKANLIKLARI

BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCISI


BÖLÜM SEKRETERİ
ENERJİ

ABD
MEKANİK

ABD
TERMODİNAMİK

ABD
OTOMOTİV

ABD

KONSTRÜKSİYON VE İMALAT ABD


MAKİNA TEORİSİ ve DİNAMİĞİ ABD

PETROL VE DOĞALGAZ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI

ORGANİZASYON YAPISI
BÖLÜM BAŞKANI

ANABİLİM DALI

BAŞKANLIKLARI

BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCISI


BÖLÜM SEKRETERİ
SONDAJ VE KUYU DEĞERLENDİRME ABD

BÖLÜM BAŞKAN

YARDIMCISI
BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCISI
ÜRETİM VE REZERVUARABD

JEOFİZİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI

ORGANİZASYON YAPISI

BÖLÜM BAŞKANI


BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCISI

ANABİLİM DALI

BAŞKANLIKLARI

BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCISI


BÖLÜM SEKRETERİ
YER FİZİĞİ

ABDMEKANİK

ABD
SİSMOLOJİ

ABDYAPI


ABD
UYGULAMALI JEOFİZİK

ABDGEOTEKNİK

ABD

MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI

ORGANİZASYON YAPISI
BÖLÜM BAŞKANI
BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCISI

ANABİLİM DALI

BAŞKANLIKLARI

BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCISI


BÖLÜM SEKRETERİ

Mikro Sistemler ve Donanım Sistemi ABD


Mekatronik ABD

BÖLÜM BAŞKANI

Bağlı Olunan Üst Birim

: DEKAN

Birime Bağlı Alt Birimler

: Anabilim Dalı Başkanlıkları

Yatay İlişki İçerisinde Olunan Birimler

: Tüm Bölüm Başkanları

İlişki İçerisinde Bulunan Dış Kuruluşlar

: Kamu Kurum ve kuruluşları, Sanayi Kuruluşları

Görev Tanımı

: Üniversite üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; fakültenin vizyonu, misyonu doğrultusunda eğitim ve öğretimi gerçekleştirmek için gerekli tüm faaliyetlerinin etkenlik ve verimlilik ilkelerine uygun olarak yürütülmesi amacıyla idari ve akademik işleri bölüm içersinde yapar.

Görev ve Sorumluluklar

Ana görevleri

Ana görevlere bağlı alt görevleri
GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI:

Bölümün her düzeyde eğitim-öğretim ve araştırmalarından ve bölüme ait her türlü faaliyetin düzenli ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamak

Kaynakların etkili bir şekilde kullanılmasını sağlamak

Bölümde görevli öğretim elemanlarının görevlerini yapmalarını izlemek ve denetlemek

Her öğretim yılı sonunda bölümün geçmiş yıldaki eğitim-öğretim ve araştırma faaliyeti ile gelecek yıldaki çalışma planını açıklayan raporu Dekana sunmak

Gündem konularını konuşmak üzere eğitim-öğretim yılı süresince en az bir defa bölüm kurulunu düzenlemek

Fakülte Kuruluna katılmak ve bölümü temsil etmek.

Kendi bölümü ile ilgili yapılacak olan sınav programlarının hazırlanması ve takibinin yapılmasını DEKAN yardımcısı ile sağlamak

Öğrenci ve akademik değişim programlarının DEKAN yardımcısı ile yürütülmesini ve takibini sağlamak

Dekanın görev alan ile ilgili vereceği diğer işleri yapmak.

Bölüm Başkanı bölümdeki öğretim üyelerinden iki kişiyi üç yıl için başkan yardımcısı olarak atayabilir ve gerekli gördüğündeyardımcılarını değiştirebilir.

Yukarıda verilen görevlerin yerine getirilmesinde Dekana karşı sorumludur.Temsil yetkisini kullanmak

Kurumsallaşma ve Yönetim Sorumluluğunu yürütmek

 • İç iletişim çalışmaları kapsamındaki çalışmalara katılmak ve desteklemek,

Birimini Yönetmek

 • İlgili mevzuat gereğince bölümün toplanması ve alınması gereken kararların gerçekleştirilmesini sağlamak
 • Bölümü ile ilgili kaynakların etkili bir şekilde kullanılmasını sağlamak
 • Bölümü ile ilgili her öğretim yılı sonunda bölümün geçmiş yıldaki eğitim-öğretim ve araştırma faaliyeti ile gelecek yıldaki çalışma planını açıklayan raporu dekana sunmak
 • Bölümü ile ilgili görevli öğretim elemanlarının görevlerini yapmalarını izlemek ve denetlemek
 • Bölümü ile ilgili yapılacak olan sınav programlarının hazırlanmasını ve takibinin yapılması işlemlerini yaptırmak
 • Bölümü ile ilgili her düzeyde eğitim-öğretim ve araştırmalarından ve bölüme ait her türlü faaliyetin düzenli ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamak
 • Bölümü ile ilgili gündem konularını konuşmak üzere eğitim –öğretim yılı süresince en az bir defa bölüm kurulu toplantısını gerçekleştirmek
 • Bölümünün“Stratejik Planı” çerçevesinde faaliyetlerini yürütmek,
 • Stratejik Planlama Kurulu toplantılarına katılmak
 • Personelinin Disiplin ve Sicil işlerini düzenleyip onaylamak,
 • Bölümü ile ilgili alt Birimleri arasında koordinasyonu sağlamak,
 • Bölümü ile ilgili çalışma programını hazırlatıp uygulatmak,
 • İşlerin yasa, tüzük ve yönetmeliklerle Dekanın talimatlarına uygun ve zamanında yapılmasını sağlamak,
 • Bölüm personelinin her türlü özlük işlerini organize edip yürütülmesini sağlamak,

Strateji ve hedef belirlemek

 • Kuruluşun amaç ve hedefleriyle değişen fırsatlar arasındaki uyumun korunması ve yönetilmesine destek vermek,
 • Bölümünün kısa vadeli hedeflerini uygular, orta ve uzun vadeli hedeflere yönelik çalışmaları takip eder,

 • Vatandaşlar, tedarikçiler, sivil toplum kuruluşları ve diğer kuruluşlarla stratejik işbirlikleri kurulması için çalışmaları Dekan/Müdür ile birlikte yürütür,

Mesleki Gelişime İlişkin Faaliyetleri Yürütmek

 • Çalışanlarına eğitim vermek,

 • Görevle ilgili toplantı, seminer vb. faaliyetlere katılmak

 • Görevle ilgili yayınları, teknolojik gelişmeleri izlemek

 • Görevle ilgili hizmet içi eğitim, işbaşı eğitim vb. faaliyetlere katılmak

Bu Göreve Atanacaklarda Aranacak Nitelikler

 • 657 Sayılı DMK,

 • 2547 Sayılı YÖK Kanunu,

 • Görevinin gerektirdiği düzeyde iş deneyimine sahip olmak,

 • Yöneticilik niteliklerine sahip olmak; sevk ve idare gereklerini bilmek,

 • Faaliyetlerini en iyi şekilde sürdürebilmesi için gerekli karar verme ve sorun çözme niteliklerine sahip olmak.


BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCISI

Bağlı Olunan Üst Birim

: Bölüm Başkanı

Birime Bağlı Alt Birimler

: Anabilim Dalı Başkanlıkları

Yatay İlişki İçerisinde Olunan Birimler

: Tüm Bölüm Başkan Yardımcıları

İlişki İçerisinde Bulunan Dış Kuruluşlar

: Kamu Kurum ve kuruluşları, Sanayi Kuruluşları

Görev Tanımı

: Bölüm Başkanının görevini yerine getirmede yardımcı olan ve Bölüm Başkanına vekalet etmeleri durumunda, birimde görevli öğretim elemanlarının hiyerarşik amiri sıfatıyla hareket eden öğretim elemanlarıdır.

Görev ve Sorumluluklar

Ana görevleri

Ana görevlere bağlı alt görevleri

Temsil yetkisini kullanmak

 • Kuruluşun her türlü bölüm ile ilgili faaliyetlerinde içerde ve dışarıda Üst Yönetimi temsil etmek,

Kurumsallaşma ve Yönetim Sorumluluğunu yürütmek

 • İç iletişim çalışmaları kapsamındaki çalışmalara katılmak ve desteklemek,

Birimini Yönetmek

 • İlgili mevzuat gereğince Bölüm ile İlgili kararların gerçekleştirilmesini sağlamak
 • Bölüm ile ilgili faaliyetlerde kaynakların doğru kullanımını sağlamak
 • Bölüm ile ilgili ihtiyaç duyulan kaynakları Bölüm Başkanına raporlanmasını sağlamak
 • Bölüm ile ilgili atama yazılarında belirtilen faaliyetleri yürütmek
 • Bölüm ile ilgili tespit edilen uygunsuzlukları kayıt altına almak ve yönetim temsilcisine iletmek
 • Bölüm ile ilgili faaliyetlerin planlara uygun gerçekleştirilmesini sağlamak

 • Bölümünün“Stratejik Planı” çerçevesinde faaliyetlerini yürütmek,
 • Stratejik Planlama Kurulu toplantılarına katılmak
 • Personelinin Disiplin ve Sicil işlerini düzenleyip onaylamak,
 • Bölüm ile İlgili çalışma programını hazırlatıp uygulatmak,
 • İşlerin yasa, tüzük ve yönetmeliklerle Bölüm Başkanının talimatlarına uygun ve zamanında yapılmasını sağlamak,

Strateji ve hedef belirlemek

 • Kuruluşun amaç ve hedefleriyle değişen fırsatlar arasındaki uyumun korunması ve yönetilmesine destek vermek,
 • Bölüm ile ilgili kısa vadeli hedeflerini uygular, orta ve uzun vadeli hedeflere yönelik çalışmaları takip eder,

 • Vatandaşlar, tedarikçiler, sivil toplum kuruluşları ve diğer kuruluşlarla stratejik işbirlikleri kurulması için çalışmaları Bölüm Başkanı ile birlikte yürütür,

Mesleki Gelişime İlişkin Faaliyetleri Yürütmek

 • Bölüm ile İlgili eğitim vermek,
 • Bölüm ile İlgili toplantı, seminer vb. faaliyetlere katılmak
 • Bölüm ile İlgili yayınları, teknolojik gelişmeleri izlemek
 • Bölüm ile İlgili hizmet içi eğitim, işbaşı eğitim vb. faaliyetlere katılmak

Bu Göreve Atanacaklarda Aranacak Nitelikler

 • 657 Sayılı DMK,

 • 2547 Sayılı YÖK Kanunu,

 • Görevinin gerektirdiği düzeyde iş deneyimine sahip olmak,

 • Yöneticilik niteliklerine sahip olmak; sevk ve idare gereklerini bilmek,

 • Faaliyetlerini en iyi şekilde sürdürebilmesi için gerekli karar verme ve sorun çözme niteliklerine sahip olmak.


Kataloq: files
files -> Fövqəladə hallar və həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi”
files -> Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti adau-nun 80 illik yubileyinə həsr edilir adau-nun elmi ƏSƏRLƏRİ g əNCƏ 2009, №3
files -> Ümumi məlumat Fənnin adı, kodu və kreditlərin sayı
files -> Mühazirəotağı/Cədvəl I gün 16: 40-18: 00 #506 V gün 15: 10-16: 30 #412 Konsultasiyavaxtı
files -> Mühazirə otağı/Cədvəl ivgün saat 13 40 15 00 otaq 410 Vgün saat 13 40 15 00
files -> TƏDRİs plani iXTİsas: 050407 menecment
files -> AZƏrbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ XƏZƏr universiteti TƏHSİl faküLTƏSİ
files -> Mühazirə otağı/Cədvəl Məhsəti küç., 11 (Neftçilər kampusu), 301 n saylı otaq Mühazirə: Çərşənbə axşamı, saat 16. 40-18. 00

Yüklə 0,77 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə