Üzerinde kontrollü kopya kaşesi bulunmayan basılı kopyalar kontrolsüz dokümandırYüklə 0,77 Mb.
səhifə7/9
tarix25.01.2019
ölçüsü0,77 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Yrd. Doç. Dr.

Bağlı Olunan Üst Birim

: Bölüm Başkanı

Birime Bağlı Alt Birimler

: ….

Yatay İlişki İçerisinde Olunan Birimler

: Tüm Öğretim Üyeleri

İlişki İçerisinde Bulunan Dış Kuruluşlar

: Kamu Kurum ve kuruluşları, Sanayi Kuruluşları

Görev Tanımı

: Üniversite üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Fakültenin vizyonu, misyonu doğrultusunda eğitim ve öğretimi gerçekleştirmek için gerekli tüm faaliyetlerinin etkenlik ve verimlilik ilkelerine uygun olarak yürütülmesi amacıyla çalışmaları yapmak.

Görev ve Sorumluluklar

Ana görevleri

Ana görevlere bağlı alt görevleri

Temsil yetkisini kullanmak

 • Kuruluşun her türlü bölüm ile ilgili faaliyetlerinde içerde ve dışarıda Üst Yönetimi temsil etmek,

Kurumsallaşma ve Yönetim Sorumluluğunu yürütmek

 • İç iletişim çalışmaları kapsamındaki çalışmalara katılmak ve desteklemek,

Birimini Yönetmek
 • Alanı ile İlgili mevcut potansiyelinin tümünü kullanarak Fakülte ve bulunduğu bölümün amaç ve hedeflerine ulaşmaya çalışmak
 • Alanı ile İlgili sorumlusu olduğu dersler ve laboratuarlar için Fakülte Dekanının talep ettiği bilgilerin ve dokümanların raporlanmasını sağlamak
 • Alanı ile İlgili her yarıyıl sonunda sorumlusu olduğu dersler için öğrenciler tarafından doldurulan ders değerlendirme formu sonuçlarına göre iyileştirme çalışmaları yapmak
 • Alanı ile İlgili Yüksek Öğretim Kanunu ve Yönetmeliklerinde belirtilen diğer görevleri yapmak
 • Alanı ile İlgili danışmanlık ve derslerini Yükseköğretim Mevzuatı ve çağdaş/gelişmiş ülke idealine sadakatle bağlı olarak en iyi şekilde yerine getirmek
 • Alanı ile İlgili kendini sürekli geliştirmek; yabancı dil ve akademik bilgi seviyesi ile entelektüel donanımını geliştirmek
 • Bölümünün“Stratejik Planı” çerçevesinde faaliyetlerini yürütmek,
 • Stratejik Planlama Kurulu toplantılarına katılmak
 • Personelinin Disiplin ve Sicil işlerini düzenleyip onaylamak,
 • Alanı ile İlgili çalışma programını hazırlatıp uygulatmak,
 • İşlerin yasa, tüzük ve yönetmeliklerle Bölüm Başkanının talimatlarına uygun ve zamanında yapılmasını sağlamak,

Strateji ve hedef belirlemek

 • Kuruluşun amaç ve hedefleriyle değişen fırsatlar arasındaki uyumun korunması ve yönetilmesine destek vermek,
 • Alanı ilgili kısa vadeli hedeflerini uygular, orta ve uzun vadeli hedeflere yönelik çalışmaları takip eder,

 • Vatandaşlar, tedarikçiler, sivil toplum kuruluşları ve diğer kuruluşlarla stratejik işbirlikleri kurulması için çalışmaları Bölüm Başkanı ile birlikte yürütür,

Mesleki Gelişime İlişkin Faaliyetleri Yürütmek

 • Alanı ile İlgili eğitim vermek,
 • Alanı ile İlgili toplantı, seminer vb. faaliyetlere katılmak
 • Alanı ile İlgili yayınları, teknolojik gelişmeleri izlemek
 • Alanı ile İlgili hizmet içi eğitim, işbaşı eğitim vb. faaliyetlere katılmak

Bu Göreve Atanacaklarda Aranacak Nitelikler

 • 657 Sayılı DMK,

 • 2547 Sayılı YÖK Kanunu,

 • Doktora veya tıpta uzmanlık unvanını veya Üniversitelerarası Kurulun önerisi üzerine Yükseköğretim Kurulunca tespit edilecek belli sanat dallarının birinde yeterlik kazanmış olmak,

 • Fakülte yönetim kurullarınca, biri o dilin öğretim üyesi olmak üzere seçilecek üç kişilik bir jüri tarafından; sınava girenin kendi bilim alanında Türkçeden yabancı dile, yabancı dilden Türkçeye 150 - 200 kelimelik bir çeviriyi kapsayan yabancı dil sınavını başarmak,

 • Mustafa Kemal Üniversitesi Yardımcı Doçent atama kriterlerini sağlamış olmak


Öğretim Görevlisi

Bağlı Olunan Üst Birim

: Bölüm Başkanı

Birime Bağlı Alt Birimler

: ….

Yatay İlişki İçerisinde Olunan Birimler

: Tüm Öğretim Görevlileri

İlişki İçerisinde Bulunan Dış Kuruluşlar

: Kamu Kurum ve kuruluşları, Sanayi Kuruluşları

Görev Tanımı

: Üniversite üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Fakültenin vizyonu, misyonu doğrultusunda eğitim ve öğretimi gerçekleştirmek için gerekli tüm faaliyetlerinin etkenlik ve verimlilik ilkelerine uygun olarak yürütülmesi amacıyla çalışmaları yapmak.

Görev ve Sorumluluklar

Ana görevleri

Ana görevlere bağlı alt görevleri

Temsil yetkisini kullanmak

 • Kuruluşun her türlü bölüm ile ilgili faaliyetlerinde içerde ve dışarıda Üst Yönetimi temsil etmek,

Kurumsallaşma ve Yönetim Sorumluluğunu yürütmek

 • İç iletişim çalışmaları kapsamındaki çalışmalara katılmak ve desteklemek,

Birimini Yönetmek

 • İlgili mevzuat gereğince Alanı ile İlgili kararların gerçekleştirilmesini sağlamak
 • Alanı ile İlgili mevcut potansiyelinin tümünü kullanarak Fakülte ve bulunduğu bölümün amaç ve hedeflerine ulaşmaya çalışmak
 • Alanı ile İlgili sorumlusu olduğu dersler ve laboratuarlar için Fakülte Dekanının talep ettiği bilgilerin ve dokümanların raporlanmasını sağlamak
 • Alanı ile İlgili her yarıyıl sonunda sorumlusu olduğu dersler için öğrenciler tarafından doldurulan ders değerlendirme formu sonuçlarına göre iyileştirme çalışmaları yapmak
 • Alanı ile İlgili Yüksek Öğretim Kanunu ve Yönetmeliklerinde belirtilen diğer görevleri yapmak
 • Alanı ile İlgili danışmanlık ve derslerini Yükseköğretim Mevzuatı ve çağdaş/gelişmiş ülke idealine sadakatle bağlı olarak en iyi şekilde yerine getirmek
 • Alanı ile İlgili kendini sürekli geliştirmek; yabancı dil ve akademik bilgi seviyesi ile entelektüel donanımını geliştirmek
 • Alanı ile İlgili çalışma programını hazırlatıp uygulatmak,
 • İşlerin yasa, tüzük ve yönetmeliklerle Bölüm Başkanının talimatlarına uygun ve zamanında yapılmasını sağlamak,

Strateji ve hedef belirlemek

 • Kuruluşun amaç ve hedefleriyle değişen fırsatlar arasındaki uyumun korunması ve yönetilmesine destek vermek,
 • Alanı ile ilgili kısa vadeli hedeflerini uygular, orta ve uzun vadeli hedeflere yönelik çalışmaları takip eder,

 • Vatandaşlar, tedarikçiler, sivil toplum kuruluşları ve diğer kuruluşlarla stratejik işbirlikleri kurulması için çalışmaları Bölüm Başkanı ile birlikte yürütür,

Mesleki Gelişime İlişkin Faaliyetleri Yürütmek

 • Alanı ile İlgili eğitim vermek,
 • Alanı ile İlgili toplantı, seminer vb. faaliyetlere katılmak
 • Alanı ile İlgili yayınları, teknolojik gelişmeleri izlemek
 • Alanı ile İlgili hizmet içi eğitim, işbaşı eğitim vb. faaliyetlere katılmak

Bu Göreve Atanacaklarda Aranacak Nitelikler

 • 657 Sayılı DMK,

 • 2547 Sayılı YÖK Kanunu,

 • Kendini alanında en az 2 yıllık tecrübeye sahip olmak veya Yüksek Lisans eğitimini tamamlamış olmak

 • Mustafa Kemal Üniversitesi Öğretim Görevlisi atama kriterlerini sağlamış olmak


Okutman

Bağlı Olunan Üst Birim

: Bölüm Başkanı

Birime Bağlı Alt Birimler

: ….

Yatay İlişki İçerisinde Olunan Birimler

: Tüm Öğretim Görevlileri

İlişki İçerisinde Bulunan Dış Kuruluşlar

: Kamu Kurum ve kuruluşları, Sanayi Kuruluşları

Görev Tanımı

: Üniversite üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Fakültenin vizyonu, misyonu doğrultusunda eğitim ve öğretimi gerçekleştirmek için gerekli tüm faaliyetlerinin etkenlik ve verimlilik ilkelerine uygun olarak yürütülmesi amacıyla çalışmaları yapmak.

Görev ve Sorumluluklar

Ana görevleri

Ana görevlere bağlı alt görevleri

Temsil yetkisini kullanmak

 • Kuruluşun her türlü bölüm ile ilgili faaliyetlerinde içerde ve dışarıda Üst Yönetimi temsil etmek,

Kurumsallaşma ve Yönetim Sorumluluğunu yürütmek

 • İç iletişim çalışmaları kapsamındaki çalışmalara katılmak ve desteklemek,

Birimini Yönetmek

 • İlgili mevzuat gereğince Alanı ile İlgili kararların gerçekleştirilmesini sağlamak

 • Mevcut potansiyelinin tümünü kullanarak Fakülte ve bulunduğu bölümün amaç ve hedeflerine ulaşmaya çalışmak,

 • Sorumlusu olduğu dersler ve laboratuarlar için Fakülte Dekanının talep ettiği bilgileri ve dokümanları vermek,

 • Her yarıyıl sonunda sorumlusu olduğu dersler için öğrenciler tarafından doldurulan ders değerlendirme formu sonuçlarına göre iyileştirme çalışmaları yapmak,

 • Yüksek Öğretim Kanunu ve Yönetmeliklerinde belirtilen diğer görevleri yapmak,

 • Anabilim Dalı, Bölüm Başkanı ve Dekanın verdiği görevleri yapmak,
 • Alanı ile İlgili kendini sürekli geliştirmek; yabancı dil ve akademik bilgi seviyesi ile entelektüel donanımını geliştirmek
 • Alanı ile İlgili çalışma programını hazırlatıp uygulatmak,
 • İşlerin yasa, tüzük ve yönetmeliklerle Bölüm Başkanının talimatlarına uygun ve zamanında yapılmasını sağlamak,

Strateji ve hedef belirlemek

 • Kuruluşun amaç ve hedefleriyle değişen fırsatlar arasındaki uyumun korunması ve yönetilmesine destek vermek,
 • Alanı ile ilgili kısa vadeli hedeflerini uygular, orta ve uzun vadeli hedeflere yönelik çalışmaları takip eder,

 • Vatandaşlar, tedarikçiler, sivil toplum kuruluşları ve diğer kuruluşlarla stratejik işbirlikleri kurulması için çalışmaları Bölüm Başkanı ile birlikte yürütür,

Mesleki Gelişime İlişkin Faaliyetleri Yürütmek

 • Alanı ile İlgili eğitim vermek,
 • Alanı ile İlgili toplantı, seminer vb. faaliyetlere katılmak
 • Alanı ile İlgili yayınları, teknolojik gelişmeleri izlemek
 • Alanı ile İlgili hizmet içi eğitim, işbaşı eğitim vb. faaliyetlere katılmak

Bu Göreve Atanacaklarda Aranacak Nitelikler

 • 657 Sayılı DMK,

 • 2547 Sayılı YÖK Kanunu,

 • Yüksek Lisans eğitimini tamamlamış olmak

 • Mustafa Kemal Üniversitesi Okutman atama kriterlerini sağlamış olmak


Araştırma Görevlisi

Bağlı Olunan Üst Birim

: Bölüm Başkanı

Birime Bağlı Alt Birimler

: ….

Yatay İlişki İçerisinde Olunan Birimler

: Tüm Araştırma Görevlileri

İlişki İçerisinde Bulunan Dış Kuruluşlar

: Kamu Kurum ve kuruluşları, Sanayi Kuruluşları

Görev Tanımı

: Üniversite üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Fakültenin vizyonu, misyonu doğrultusunda eğitim ve öğretimi gerçekleştirmek için gerekli tüm faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla çalışmaları yapmak.


Görev ve Sorumluluklar

Ana görevleri

Ana görevlere bağlı alt görevleri

Temsil yetkisini kullanmak

 • Kuruluşun her türlü bölüm ile ilgili faaliyetlerinde içerde ve dışarıda Üst Yönetimi temsil etmek,

Kurumsallaşma ve Yönetim Sorumluluğunu yürütmek

 • İç iletişim çalışmaları kapsamındaki çalışmalara katılmak ve desteklemek,

Birimini Yönetmek

 • İlgili mevzuat gereğince Bölüm ile İlgili karaların gerçekleştirilmesini sağlamak
 • Bölüm ile İlgili uygulama, laboratuar vb. çalışmaların yapılmasını sağlamak
 • Bölüm ile İlgili ödev, proje vb. değerlendirmelerin raporlanmasını sağlamak
 • Bölüm ile İlgili sınav gözetmenliğinin, araştırmaların ve deneylerin yapılmasını sağlamak
 • Bölüm ile İlgili öğrenci danışmanlığı ve kayıt işlerinde öğretim üyelerine yardımcı olmak
 • Bölüm ile İlgili çalışma programını hazırlatıp uygulatmak,
 • İşlerin yasa, tüzük ve yönetmeliklerle Bölüm Başkanının talimatlarına uygun ve zamanında yapılmasını sağlamak,

Strateji ve hedef belirlemek

 • Kuruluşun amaç ve hedefleriyle değişen fırsatlar arasındaki uyumun korunması ve yönetilmesine destek vermek,
 • Bölüm ile ilgili kısa vadeli hedeflerini uygular, orta ve uzun vadeli hedeflere yönelik çalışmaları takip eder,

 • Vatandaşlar, tedarikçiler, sivil toplum kuruluşları ve diğer kuruluşlarla stratejik işbirlikleri kurulması için çalışmaları Bölüm Başkanı ile birlikte yürütür,

Mesleki Gelişime İlişkin Faaliyetleri Yürütmek

 • Bölüm ile İlgili eğitim vermek,
 • Bölüm ile İlgili toplantı, seminer vb. faaliyetlere katılmak
 • Bölüm ile İlgili yayınları, teknolojik gelişmeleri izlemek
 • Bölüm ile İlgili hizmet içi eğitim, işbaşı eğitim vb. faaliyetlere katılmak

Bu Göreve Atanacaklarda Aranacak Nitelikler

 • 657 Sayılı DMK,

 • 2547 Sayılı YÖK Kanunu,

 • Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma Görevlisi atama kriterlerini sağlamış olmak


Uzman

Bağlı Olunan Üst Birim

: Bölüm Başkanı

Birime Bağlı Alt Birimler

: ….

Yatay İlişki İçerisinde Olunan Birimler

: Tüm Uzmanlar

İlişki İçerisinde Bulunan Dış Kuruluşlar

: Kamu Kurum ve kuruluşları, Sanayi Kuruluşları

Görev Tanımı

: Üniversite üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Fakültenin vizyonu, misyonu doğrultusunda eğitim ve öğretimi gerçekleştirmek için gerekli tüm faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla çalışmaları yapmak.


Görev ve Sorumluluklar

Ana görevleri

Ana görevlere bağlı alt görevleri

Temsil yetkisini kullanmak

 • Kuruluşun her türlü bölüm ile ilgili faaliyetlerinde içerde ve dışarıda Üst Yönetimi temsil etmek,

Kurumsallaşma ve Yönetim Sorumluluğunu yürütmek

 • İç iletişim çalışmaları kapsamındaki çalışmalara katılmak ve desteklemek,

Birimini Yönetmek

 • İlgili mevzuat gereğince Bölüm ile İlgili karaların gerçekleştirilmesini sağlamak
 • Bölüm ile İlgili uygulama, laboratuar vb. çalışmaların yapılmasını sağlamak
 • Bölüm ile İlgili ödev, proje vb. değerlendirmelerin raporlanmasını sağlamak
 • Bölüm ile İlgili sınav gözetmenliğinin, araştırmaların ve deneylerin yapılmasını sağlamak
 • Bölüm ile İlgili öğrenci danışmanlığı ve kayıt işlerinde öğretim üyelerine yardımcı olmak
 • Bölüm ile İlgili çalışma programını hazırlatıp uygulatmak,
 • İşlerin yasa, tüzük ve yönetmeliklerle Bölüm Başkanının talimatlarına uygun ve zamanında yapılmasını sağlamak,

Strateji ve hedef belirlemek

 • Kuruluşun amaç ve hedefleriyle değişen fırsatlar arasındaki uyumun korunması ve yönetilmesine destek vermek,
 • Bölüm ile ilgili kısa vadeli hedeflerini uygular, orta ve uzun vadeli hedeflere yönelik çalışmaları takip eder,

 • Vatandaşlar, tedarikçiler, sivil toplum kuruluşları ve diğer kuruluşlarla stratejik işbirlikleri kurulması için çalışmaları Bölüm Başkanı ile birlikte yürütür,

Mesleki Gelişime İlişkin Faaliyetleri Yürütmek

 • Bölüm ile İlgili eğitim vermek,
 • Bölüm ile İlgili toplantı, seminer vb. faaliyetlere katılmak
 • Bölüm ile İlgili yayınları, teknolojik gelişmeleri izlemek
 • Bölüm ile İlgili hizmet içi eğitim, işbaşı eğitim vb. faaliyetlere katılmak

Bu Göreve Atanacaklarda Aranacak Nitelikler

 • 657 Sayılı DMK,

 • 2547 Sayılı YÖK Kanunu,

 • Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma Görevlisi atama kriterlerini sağlamış olmak


Kataloq: files
files -> Fövqəladə hallar və həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi”
files -> Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti adau-nun 80 illik yubileyinə həsr edilir adau-nun elmi ƏSƏRLƏRİ g əNCƏ 2009, №3
files -> Ümumi məlumat Fənnin adı, kodu və kreditlərin sayı
files -> Mühazirəotağı/Cədvəl I gün 16: 40-18: 00 #506 V gün 15: 10-16: 30 #412 Konsultasiyavaxtı
files -> Mühazirə otağı/Cədvəl ivgün saat 13 40 15 00 otaq 410 Vgün saat 13 40 15 00
files -> TƏDRİs plani iXTİsas: 050407 menecment
files -> AZƏrbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ XƏZƏr universiteti TƏHSİl faküLTƏSİ
files -> Mühazirə otağı/Cədvəl Məhsəti küç., 11 (Neftçilər kampusu), 301 n saylı otaq Mühazirə: Çərşənbə axşamı, saat 16. 40-18. 00

Yüklə 0,77 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə