UzunköPRÜ İflas idaresinden gayrimenkul satiş İlani dosya No-2010/1 İflasYüklə 36,18 Kb.
tarix22.11.2017
ölçüsü36,18 Kb.
#32516

UZUNKÖPRÜ İFLAS İDARESİNDEN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI

Dosya No-2010/1 İFLAS

itlas idaresinin aldığı Karar gereğince müflis şreete an aşağıda tapu kaydı, Kıymeti, satış gün ve saati ve önemli özellik¬leri ile satış şartları belirtilen taşınmazlar 26.000.000.00-TL, Muammen kıymetin %30'u ve satış masraflannı geçmek şartı ile Uzunköprü İcra ve İflas Müdürüğü Müdür Odası Hükümet Konağı Uzunköprü Edime adresinde 28.11,2011 günü, saat 15,00 -15,30 saatleri arasında pazarlık suretiyle satılarak paraya çevrilecektir.

1 - SATILACAK TAŞINMAZIN TAPU KAYDI:

Uzunköprü ilçesi, Mescit mahallesi, Balabanbaba Mevkii'nde kain, pafta 106-107, ada 178, parsel 93'de kayıtlı beş ayrı bağımsız bölüm ve beş ayrı fabrikadan oluşan "1 - 4/19 arsa paylı 13464 m2 un fabrikası, 2-6/19 arsa paylı 20196 m2 rafineri fabrikası, 3- 5/19 arsa paylı 16830 m2 ham yağ fabrikası, 4- 2/19 arsa paylı 6732 m2 çeltik fabrikası, 5-2/19 arsa paylı 6732 m2 yem fabrikası" entegre tesis taşınmaz, toplam 63954 m2 dir.

2- İMAR DURUMU : 1/1000 ölçekli Mevzii imar planlı sanayi alanıdır.

3- TAŞINMAZIN HALİHAZIR DURUMU ve EVSAFI:

Edime ili, Uzunköprü Mescit matı,,Balabanbaba mevkii,Keşan yolu üzerinde bulunan 178 ada, 93 parselde kayıtlı taşın-mazlar üzerinde yukarıda taşınmaz tapu kaydı bölümünde belirtilen beş bağımsız bölümde ayrı ayrı un fabrikası, rafine yağ fabrikası, ham yağ fabrikası, çeltik fabrikası ve yem fabrikası bulunmaktadır. Ekonomik bütünlük teşkil ettiğinden ve enteg¬re tesis olduğundan tapuda kayıtlı müştemilat ve teferruatı ile birlikte olarak satılacaktır.

Taşınmazların toplam alanı 63954 m2'dir. Taşınmazlar üzerinde;

UN FABRİKASI: 1 numaralı bağımsız bölüm numarası ile yer alan arsa üzerinde 4/19 arsa paylı bordum, zemin, 3 nor-mal ve teras katı olmak üzere 6 kattan oluşmaktadır. Un depoları, silo bölümü ve fabrika alanlarından oluşmaktadır. Konu alan 5.628 M2 alana sahiptir. Betonarme karkas inşa edilen yapı yaklaşık 25 yıllıktır. Bina önünde açık çelik konstrüksi-yon iskelet sistemine sahip oluklu saç levha çatı kaplaması bulunan yaklaşık 1.000 m2 açık sundurma alanı bulunmak-tadır. Fabrika binası ve sundurma alanı yanında 832 M2 kapalı alana sahip betonarme, çelik çatı iskelet sistemine sahip, çatısı eternit kaplı depo bölümü yer almaktadır. Konu un fabrikası 6.460 M2 kapalı.1000 M2 açık alana sahiptir.

Un fabrikası içinde yer alan makine listesi: 1 adet hidrolik lift(45 tn), helezonlar(yatay taşıyıcılar), elevatörler, 1 adet çift katlı- 3 adet tek katlı- 9 adet rus malı valsler, 6 adet elekler,2 adet çöp sasörü- 4 adet irmik sasörü.yıkama sıyırma temiz¬leme sistemi, siklon-blower- fan ve filtreler, 6 adet un siloları (Ç=3m,H=6 m), 1 adet elektronik torbalama bunkeri ve kantar, Üretim demirbaşları, elektrik donanımları (1 OOOKvva trafo- ana pano-dağıtım panoları- salt tesisleri- kablo kanal-ları- 110 adet elektrik motoru) bulunmaktadır.

- RAFİNE YAĞ FABRİKASI: 2 numaralı bağımsız bölüm numarası ile yer alan arsa üzerinde 6/19 arsa paylı zemin ve

1 normal olmak üzere 2 kattan oluşmaktadır. Rafineri yağ fabrikası rafineri bölümü, teneke ve dolum tesisi, çuval depo¬

su, pompa ve fan binası, deoderize binası, kömür eleme tesisi, su havuzu ve açık sundurma alanlarından oluşmaktadır.

Yapı yaklaşık 25 yıllıktır. Betonarme karkas şeklinde inşa edilen yapı 2.664 M2 alana sahiptir. Teneke ve dolum tesisi

binası zemin ve 2 norma) kat olmak üzere 3 kattan oluşmaktadır. Betonarme karkas şeklinde inşa edilen yapı 1.240 M2

alana sahiptir. Çuval deposu zemin ve 1 normal olmak üzere 2 kattan oluşmaktadır. Betonarme karkas şeklinde inşa

edilen yapı 250 M2 alana sahiptir. Pompa binası tek kattı betonarme karkas şeklinde inşa edilen yapı 35 M2 alana sahip-

tir.Fan binası tek katlı çelik konstrüksiyon çatı iskelet sistemine, örme tuğla duvar yapısına sahip olup 275 M2 alana sahip¬

tir. Deoderize binası yol seviyesi üzerinde 5 kat yüksekliğinde olup betonarme karkas şeklinde inşa edilen yapı 245 M2

alana sahiptir.Kömür eleme alanı çelik konstrüksiyon iskelet sistemine ve eternit çatı kaplamasına sahip olup 360 M2 a-

lana sahiptir.Su havuzu 420 M2 alana sahipolup 1.5m yüksekliğindedir.Sundurma alanları kömür tesisinin bulunduğu ko¬

numda çelik konstrüksiyon iskelet sistemine sahip 250 M2 ve 90 M2 alana, 700 M2 açık sundurma alanlarına sahiptir.

Rafine Yağ fabrikası içinde yer alan makine listesi: 4 adet separatörler, 62 adet tankla (8-20 tn), 1 adet deoderize tankı ve kontrol grubu, 35 adet pompalar, 9.adet eşanşörler, 1 adet deoderizejet vakum sistemi, valf-vana-borular, 5 adet spğutma grubu 70.000-250.000 Kcal (Chiller), 16 adet karıştırıcı şanzıman, 9 adet soğutma kuleleri, 10 adet süzdürme filtresi, üretim demirbaşları, elektik donanımları (trafo 630 Kw-180 adet motor- otomasyon- ana pano ve dağıtım pano-ları- kablolama), teneke bölümü (5 adet presler, 9 adet kapatma ve kenar açma makinesi, 3 adet şişirme makinesi, diğer üretim demirbaşları), mekanik atölye, labaratuar aletleri, arıtma tesisi, kazan dairesi (1 adet 5.500.000 Kcal buhar kazanı, 3 adet 2.500,000 Kcal Buhar Kazanı, 2 adet 30.000.000 Kcal kızgın yağ kazanı, 2 adet buhar jeneratörü, 1 adet kazan dairesi ve tesisat ekipmanları), paketleme Departmanı (4 adet dolum makinesi, 2 adet kolileme makinesi, 1 adet sayaç), bulunmaktadır.

-HAM YAG FABRİKASI: 3 numaralı bağımsız bölüm numarası ile yer almaktadır. Ham yağ fabrikası ayçiçeği giriş binası, ayçiçeği deposu, pres binası, evrika binası, jeneratör binası, atölye binası, eksraksiyon binası, küspe depoları, hegzan depoları ve su depolan alanlarından oluşmaktadır. Bu yapılar ortalama 25 yıllık yapılardır. Ayçiçeği giriş binası 2 kat beto-narme karkas sistemine sahip olup, 600m2 alana sahiptir. Ayçiçeği deposu 2 katlı betonarme karkas yapı olup yaklaşık 3.000 m2 alana sahiptir. Pres binası 2 katlı betonarme karkas yapı olup yaklaşık 1,000 m2 'alana sahiptir. Evrika binası

2 katlı betonarme karkas yapı olup yaklaşık 800 m2 alana sahiptir. Jeneratör binası 2 katlı betonarme karkas yapı olup

yaklaşık 350 m2 alana sahiptir. Atölye binası tek katlı betonarme karkas yapı olup yaklaşık 300 m2 alana sahiptir. Küspe

depoları tek katlı ve 2 katlı olmak üzere 2 adet olup, betonarme karkas şeklinde inşa edilmiştir, tek kattan oluşan küspe

deposu yaklaşık 1.350 m2, 2 kattan oluşan küspe deposu yaklaşık 1.300 m2 alana sahiptir. Ekstraksiyon binası, konu

yapı 3 katlı yüksekliğinde betonarme karkas şeklinde inşa edilmiş ve yaklaşık 1.950 m2 alana sahiptir. Hezgan depoları

betonarme perde beton şeklinde inşa edilen depoların çatı kaplamaları eternit kaplamadır. Hezgan depoları 4 adet olup

yaklaşık toplam 700 m2 alana sahiptir. Su depoları 3 adet olup, toplam yaklaşık 270 m2 alana sahiptir. Konu ham yağ

Ham Yağ Fabrikasında yer alan makine listesi; 22 adet meydan helezonları, sabit helezonlar, elevatörler, valf'- boru -kondenstop ve kayışlar, 1 adet ayçiçeği deposu 300tn, valsler (2 adet 250 tn , 2 adet 60 tn vals) , 5 adet kırma makineleri, 9 adet pres ve tavaları, 3 adet ham yağ tankı (400-800 tn), 83 adet tank ve kazanlar, 27 adet 5 tn silo-lar, 4 adet filtreler, 2 adet soğutma kulesi, 4 adet soğutma havuzları ve borular, valf - vana ve izolasyonlar, elektik donanımları (1,000 Kw trafo, otomasyon sistemi, 150 adet motor, kablo kanalları); bulunmaktadır,

- ÇELTİK FABRİKASI: 4 numaralı bağımsız bölüm numarası ile yer almaktadır. Çeltik fabrikası, ana bina, depo binaları ve sundurma alanı bölümlerinden oluşmaktadır. Çeltik fabrikasına ait yapılar ortalama 25, Yıllıktır, Bina 2 katlı betonarme karkas bir yapı olup yaklaşık 3,330 m2 alana sahiptir. Depo alanları 2 adet olup, Depo bölümü betonarme karkas 2 kat şeklinde inşa edilmiştir ve 320 m2 alana sahiptir.2.Depo alanı yığma tek kat çeklinde inşa edilmiştir.çeltik konstrüksiyon çatı iskelet sistemine ve saç çatı kaplamasına sahiptir. Konu yapı yaklaşık 160 m2 alana sahiptir. Sundurma alanı çelik konstrüksiyon iskelet sistemine, oluklu saç levha kaplamasına ve yaklaşık 625 m2 alana sahiptir. Konu çeltik fabrikası 3.810 m2 alana, 625 m2 açık sundurma alanlarına sahiptir.

Çeltik fabrikasında yer alan makine listesi; Yaşar mak yeşil direk mak., sorteks marka 1999 model 1 adet tane ayırıcı, elekler (5 adet pirinç ve iade eleği, 10 adet Triyol, 5 adet çeltik eleği), 4 adet kabuk sıyıncı, 2 adet kabuk kırıcı, 5 adet taş ayırıcı, 5 adet tane ayırıcı, Temicleyici ve parlatıcı makineler (4 adet konik makine, 3 adet havalı makine) yiğitsan marka 2 adet komresör, 5 adet dikey silo, üretim demirbaşları, elektirik donanımları (otomasyon- kablolama- yaklaşık 80 adet motor dahil komple) bulunmaktadır.

-YEM FABRİKASI: 5 numaralı bağımsız bölüm numarası ile yer almaktadır. Yem fabrikası ana bina, depo binası trao binası ve sundurma alanlarından oluşmaktadır. Yapılar ortalama 25 yıllıktır. Yem fabrikası binası 5 katlı betonarme karkas bir yapı olup,yaklaşık 2.000m2 alana sahiptir.Depo alanı yığma2 kat şeklinde inşa edilmiştir ve 1,000m2 alana sahiptir. Sundurma alanı çelik konstrüksiyon iskelet sistemine saç levha çatı kaplamasına ve yaklaşık 2.300m2 alana sahiptir. Trafo binası, betonarme karkas tek kat şeklinde inşa edilmiştir, ve 16 m2 alana sahiptir. Konu yem fabrikası 3.016 m2 alana, 2,300m2 açık sundurma alanına sahiptir.

Yem Fabrikasında yer alan makine listesi; Alpsan ve Yenmak Marka, 3 adet Pelet Pres (soğutucu, elekler, dozajlama dahil komole), 1 adet Melaz Sistemi (ölçüm, karıştırıcı, bunketler dahil komple), 1 adet hidrolik lit (40 tn), 2 adet değir¬men sistemi (elevatörler- öğütücüler- jet filtreler dahil komple), 1 adet harmanlama sistemi (mikser, helezonlar, konve-yör bantları dahil komple), 2 adet elektronik torba kantarı, üretim demirbaşları (crumble, konveyorler, siklonlar, buhar kolektörü, kompresör ve benzeri), elektirik donanımları (100 kw Trafo kablolama kanalları, tüm otomasyon ve motorlar dahil) bulunmaktadır.

-İDARİ BİNA : idari bina betonarme karkas şeklinde zemin, 2 normal kat ve teras katı şeklinde inşa edilmiştir, yapı 1.260 m2 alana sahiptir, idari bina 2 numaralı bağımsız bölüm ve 3 numaralı bağımsız bölümün ortak kullanım alanıdır. Zeminler idari kısımlarda mozaik beton ve seramik kaplıdır. Duvarlar plastik boyalı, pencere doğramaları pvc doğramadır, idari binanın ısınma tertibatı katı yakıt kalorifer sistemidir.

Taşınmazda ayrıca, betonarme karkas şeklinde inşa edilmiş 81 m2 alana sahip bekçi kulübesi, tek katlı betonarme kar¬kas şeklinde inşa edilmiş 90 m2 tamirhane binası, tek katlı betonarme karkas şeklinde inşa edilmiş 25 m2 kantar binası ve betonarme şeklinde inşa edilen 415 m2 alana sahip arıtma tesisi binası bulunmaktadır.

Çevre Düzenlemesi, saha betonu, çevre çiti, alt yapı arıtma tesisi, su deposu karşılığı (Maktuen) Resmi Dairelerden alı¬nan izin Belgeleri ve Ruhsatları, Elektrik işleri ile ilgili tüm fabrikaların değeri, Makine işleri ile ilgili tüm fabrikaların değeri gözönüne alınmış, saha betonları, çevre taş duvar ve telle çevrilidir, 3 adet çalışır derin kuyu ve pompası mevcuttur, tüm sahada aydınlatma sistemi mevcuttur. Fabrikalar ve tesisler geçerli ruhsatlı ve izinlidir,

4- MUHAMMEN KIYMETİ: 26.000.000,00-TL. muhammen kıymetindedir

İhale damga pulu bedeli, Tapuda alımsatım harçlanjahliye ve Teslim masrafları alıcıya aittir.ilgili kanun maddesi gereğin¬ce ihale alıcıları KDV'den istisnadır.

5- SATIŞ ŞARTLARI : Yukarıda açık tapu kaydı, imar ve halihazır durumu ve kıymeti belirtilen taşınmazlar ekonomik

bütünlük teşkil ettiğinden birlikte satılacaklardır,

a) Satışa iştirak etmek isteyen ihale alıcılarının teminat olarak, 1.000.000,00-TL (Birmilyontürklirası) tutarında nakit veya

kesin ve süresiz teminat mektubu veya bloke çek olarak en geç satış günü olan 28.11.2011 günü, saat 15,00'dan -

15,30'a kadar Uzunköprü İflas Müdüriüğü'ne vermeleri gerekmektedir.

b) Taşınmazlara, satış günü ve saati sonuna kadar iflas idaresine verilecek teklifler, Uzunköprü icra ve iflas Müdürlüğü

Müdür odası Uzunköprü Edirne adresinde, satış günü olan saat 15,00'dan 15,30 saatleri arasında değerlendirilerek en

yüksek teklifi veren ve satış şartlarına uyan ihale alıcısına pazarlık suretiyle yapılacaktır. Muammen kıymetin %30'u ve satış

masraflannı geçmek sari ile sals olunur.

c- Satış peşin para iledir, alıcı istediğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir.

d- ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddia¬larını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde-hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

e- Satış'bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse icra ve iflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. Sonra yapılacak ihale arasındaki farktan ve %10 faizden alıcı ve kefilleri mdsul tutulacak ve hiçbir hükme hacet kalmadan kendilerinden tahsil edilecektir.

f- Şartname, ilân tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

g- Satışı iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları,başkaca bilgi almak isteyenle¬rin Uzunköprü iflas Md. 2010/1 iflas sayılı dosya numarasıyla iflas Müdürlüğüne başvurmaları ilân olunur. 20 Ekim 2011

(İİKm. 126)

(*) ilgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildirB: 66500 www.bik.gov.tr
Kataloq: resimler -> extra -> orjinal
orjinal -> Tapu Kaydı : Antalya ILI, Kepez ilçesi, Duraliler mah, Çiftesarnıçlar mevki, Cilt/sayfa no: 117/11533, Ada/parsel: 2419/1, Yüzölçümü: 317. 00 m2, Ana Taş. Nitelik: Arsa, Blok/Kat/Giriş/-B. B. No: /Bodrum/-
orjinal -> T. C. İStanbul 10. İCra dairesi'nden taşinmazin açik artirma ilani
orjinal -> T. C. AydiN İcra müDÜRLÜĞÜ taşinmazin açik artirima ilani dosya no: 2010/1236 tal tapu Kaydı
orjinal -> Butaan ve satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti ve önemli özellikleri; tapu kaydi
orjinal -> T. C. BÜYÜKÇekmece icra müDÜRLÜĞÜ taşinmazin açik artirma ilani
orjinal -> Taşinmazin açik artirma ilani kayseri İcra müDÜRLÜĞÜnden dosya No: 2010/2433
orjinal -> T. C. BÜYÜKÇekmece icra müDÜRLÜĞÜ' nden gayrimenkul satiş İlani
orjinal -> T. C. SİMav icra müDÜRLÜĞÜ

Yüklə 36,18 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə