Vakiflarda muhasebe ve vergi uygulamalari 1-vakiflarin faaliyetleri sirasinda uyacaklari usul ve esaslarYüklə 445 b.
tarix03.11.2017
ölçüsü445 b.
#29884VAKIFLARDA MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI

 • 1-VAKIFLARIN FAALİYETLERİ SIRASINDA UYACAKLARI USUL VE ESASLAR

 • A)DEFTER TUTMA BAKIMINDAN

 • B)T.D.H.P’NDA VAKIFLARLA İLGİLİ ÖZELLİK ARZEDEN DURUMLAR

 • C)KURULUŞTAKİ MUHASEBE KAYITLARI

 • Ç)FAALİYET SÜRECİNDE MUHASEBE KAYITLARI

 • D)İKTİSADİ İŞLETME AÇILDIĞINDA MUHASEBE KAYITLARI

 • E)ORTAK OLUNDUĞUNDA MUHASEBE KAYITLARI

 • F)BİREYSEL VE KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARIN DÜZENLENMESİ

 • G)PARA YATIRACAKLARI BANKALAR BAKIMINDAN

 • H)KİRALAMA BAKIMINDAN

 • I)YÖNETMELİKLERİN DÜZENLENMESİ BAKIMINDAN

 • J)BAĞIŞ VE YARDIM MAKBUZLARI BAKIMINDAN

 • K)TEFTİŞ VE DENETLEME PAYININ HESAPLANMASI BAKIMINDAN

 • Ka)Gelir Olarak Dikkate Alınan ve Alınmayan Hususlar

 • Kb)Gider Olarak Dikkate Alınan Hususlar

 • Kc)Gider olarak dikkate alınmayan hususlar

 • L)VAKIF SERMAYELERİNİN GÜNCELLENMESİ

 • 2-VAKIFLARA AİT İKTİSADİ İŞLETMELERİN VERGİLENDİRİLMESİ

 • 3-VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ TANINMASIA-DEFTER TUTMA BAKIMINDAN

 • VUK’NUN 177/5 NUMARALI BENDİNE GÖRE İŞLETME DEFTERİ TUTMASINA İZİN VERİLENLER DIŞINDA KALAN VAKIFLAR BİLANÇO ESASINDA DEFTER TUTARLAR.

 • VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE BİLANÇO ESASINA GÖRE DEFTER TUTMALARINA GEREK GÖRÜLMEYENLER İŞLETME HESABINA GÖRE DEFTER TUTABİLİRLER.

 • İLK KURULUŞ YILINDA İŞLETME DEFTERİ TUTULABİLİR.

 • VERGİ MUAFİYETİ TANINAN VAKIFLAR MUTLAK SURETTE BİLANÇO ESASINA GÖRE DEFTER TUTARLAR.B-T.D.H.P’NDA VAKIFLAR AÇISINDAN ÖZELLİK ARZEDEN DURUMLAR (BİLANÇO HESAPLARI)

 • MUH.SİS.UYG.GEN.TEBL.T.D.H.P VAKIFLAR T.D.H.P.

 • 13-DİĞER ALACAKLAR 13- DİĞER ALACAKLAR

 • 131-ORTAKLARDAN ALACAKLAR 131- KURUCULARDAN ALACAKLAR

 • 133-BAĞLI ORTAKLIKLARDAN AL. 133- İKTİSADİ İŞLETMELERDEN AL.

 • 134- ÜYELERDEN ALACAKLAR

 • 23-DİĞER ALACAKLAR 23-DİĞER ALACAKLAR

 • 230-ORTAKLARDAN ALACAKLAR 231- KURUCULARDAN ALACAKLAR

 • 232-BAĞLI ORTAKLIKLARDAN AL. 233- İKTİSADİ İŞLETMELERDEN AL.

 • 234- ÜYELERDEN ALACAKLAR

 • 24-MALİ DURAN VARLIKLAR 24-MALİ DURAN VARLIKLAR

 • 245-BAĞLI ORTAKLIKLAR 245-İKTİSADİ İŞLETMELER

 • 246-BAĞ.ORT.SERM.TAAH.(-) 246-İKT.İŞL.SERM.TAAH.(-)

 • 247-BAĞ.ORT.SERM.PAY.DEĞ.DÜŞ. 247-İKT.İŞL.SER.DEĞ.DÜŞ.KARŞ.(-)

 • KARŞ.(-)

 • 33-DİĞER BORÇLAR 33-DİĞER BORÇLAR

 • 331-ORTAKLARA BORÇLAR 331-KURUCULARA BORÇLAR

 • 333-BAĞLI ORT.BORÇLAR 333-İKT.İŞL.BORÇLAR

 • 334-ÜYELERE BORÇLAR

 • 43-DİĞER BORÇLAR 43-DİĞER BORÇLAR

 • 431-ORTAKLARA BORÇLAR 431-KURUCULARA BORÇLAR

 • 433-BAĞLI ORT.BORÇLAR 433-İKTİSADİ İŞL.BORÇLAR

 • 434-ÜYELERE BORÇLAR

 • İB-T.D.H.P’NDA VAKIFLAR AÇISINDAN ÖZELLİK ARZEDEN DURUMLAR ( GELİR TABLOSU HESAPLARINDA)

 • 60-BRÜT SATIŞLAR 603-BAĞIŞ VE YARDIMLAR 604-PRİM VE AİDATLAR

 • 63-FAALİYET GİDERLERİ 633-AMACA YÖNELİK GİDERLER

 • 64-DİĞER FAAL.OLAĞ.GEL.VE KARLAR 648-İKTİSADİ İŞLETME GELİRLERİC-KURULUŞTAKİ MUHASEBE KAYDI

 • VAKIFLAR,TANIMLARINA UYGUN OLARAK BELLİ BİR AMACIN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ İÇİN BİR MAL VEYA HAKKIN GELİRLERİ İLE BİRLİKTE TAHSİS EDİLMESİ SURETİYLE KURULURLAR.KURULUŞ İÇİN TAHSİS EDİLEN MALLAR ONUN KURULUŞ MAL VARLIĞIDIR. MUHASEBE KAYITLARI,BU MAL VARLIĞININ AÇILIŞ BİLANÇOSUNA UYGUN BİR ŞEKİLDE DEFTERLERE YANSITILMASI İLE BAŞLAR.

 • VAKFIN KURULUŞU İÇİN TAHSİS EDİLEN MAL VARLIĞI,TAHSİS ETME TARİHİNDEKİ DEĞERİ İLE KAYITLARA İNTİKAL ETTİRİLİR.BU KONUDA VUK’NUN İLGLİ DEĞERLEME HÜKÜMLERİ UYGULANIR.VUK.269-297

 • ÖRNEK:Eğitim alanında yeni okullar inşa edilmesi amacı ile A Eğitim ve öğretim vakfı kurulmuştur.Kurcular tarafından ilgili vakfa;

 • Hizmet binası olarak kullanmak üzere bir daire,10.000.-YTL nakit tahsis edilmiştir.Vakfın kullanacağı demirbaş eşyada kurucular tarafından tahsis edilmiştir.İlgili mahkemece Vakfa tahsis edilen daire için 40.000.-,demirbaş için 5.000.-değer tespit edilmiştir.A VAKFININ MUHASEBE AÇILIŞ KAYDI

 • A VAKFININ MUHASEBE AÇILIŞ KAYDI

 • 102 BANKALAR 10.000

 • 252 BİNALAR 40.000

 • 255 DEMİRBAŞLAR 5.000

 • 500-KURULUŞ MAL VARLIĞI 55.000

 • İŞLETMENİN AÇILIŞ BİLANÇOSU DA BU AÇILIŞ KAYDINA UYGUN OLARAK YAPILIR.

 • BU ÖRNEKTE DİKKAT ÇEKİLMESİ GEREKEN HUSUS, KURULUŞTA VAKFA TAHSİS EDİLEN VARLIKLARIN VAKIF SERMAYESİ OLARAK İŞLEM GÖRMESİDİR.ÖRNEK:2 Yurt içinde tedavi ettirilemeyen hastaların yurt dışında tedavi ettirilebilmelerinin sağlanması için özel ihtisas hastaneleri kurulması amaçları ile emlak vergisi değeri 60.000.-YTL olan bir ev,250.000.-YTL olan bir arsa,50.000.-YTL para,10.000.-YTL hisse senedi ve 15.000 YTL değerinde de hazine bonosu tahsis edilmek sureti ile (B) Sağlık Hizmetleri Vakfı adı altında bir vakıf kurulmuştur.

 • ÖRNEK:2 Yurt içinde tedavi ettirilemeyen hastaların yurt dışında tedavi ettirilebilmelerinin sağlanması için özel ihtisas hastaneleri kurulması amaçları ile emlak vergisi değeri 60.000.-YTL olan bir ev,250.000.-YTL olan bir arsa,50.000.-YTL para,10.000.-YTL hisse senedi ve 15.000 YTL değerinde de hazine bonosu tahsis edilmek sureti ile (B) Sağlık Hizmetleri Vakfı adı altında bir vakıf kurulmuştur.

 • KURULUŞ MUHASEBE KAYDI;

 • 102 BANKALAR 50.000.-

 • 110 HİSSE SENETLERİ 10.000.-

 • 112 KAMU KES.TAHVİL SEN. 15.000.-

 • VE BONOLAR

 • 250 ARAZİ VE ARSALAR 250.000.-

 • 252 BİNALAR 60.000.-

 • 500 KURULUŞ MAL VARLIĞI 385.000.-

 • Açılış bilançosu bu muhasebe kaydına göre yapılır.ŞUBE AÇILIŞINA ÖRNEK:Kültür ve tabiat varlıklarının korunması ve bilimsel araştırmalar yapılması amacı ile İstanbul’da kurulan C Bilimsel Araştırmalar ve Kültür Vakfı,uzun zamandır sürdürdüğü faaliyetlerini daha etkin hale getirmek için şube açmaya karar vermiştir. Bu çerçevede İzmir ilinde kurulması kararlaştırılan şube için;

 • ŞUBE AÇILIŞINA ÖRNEK:Kültür ve tabiat varlıklarının korunması ve bilimsel araştırmalar yapılması amacı ile İstanbul’da kurulan C Bilimsel Araştırmalar ve Kültür Vakfı,uzun zamandır sürdürdüğü faaliyetlerini daha etkin hale getirmek için şube açmaya karar vermiştir. Bu çerçevede İzmir ilinde kurulması kararlaştırılan şube için;

 • Banka hesabına yatırılan para :15.000.-YTL

 • Şube için tahsis edilen muhtelif demirbaşların tutarı: 853.-YTL

 • ŞUBENİN AÇILIŞ MUHASEBE KAYDI:

 • 102 BANKALAR 15.000.-

 • 255 DEMİRBAŞLAR 853.-

 • 500 SERMAYE 15.853.-

 • Kuruluş Mal Varlığı (Genel Merkez)

 • Şubenin açılış bilançosu yukarıdaki açılış kaydına göre yapılır.

 • GENEL MERKEZİN MUHASEBE KAYDI:

 • 245 BAĞLI ORTAKLIKLAR 15.853.-

 • 102 BANKALAR 15.000.-

 • 255 DEMİRBAŞLAR 853.-Ç-FAALİYET SÜRECİNDE MUHASEBE KAYITLARI

 • VAKIFLARIN FAALİYET SÜRECİNDEKİ MUHASEBE KAYITLARININ TANZİMİ TİCARİ İŞLETMELERİNİNKİNE BENZER.ANCAK ÖZELLİK ARZEDEN DURUMLAR VARDIR.

 • ÖZELLİK ARZEDEN DURUMLAR.

 • 1-B BÖLÜMÜNDE GÖSTERİLEN HESAP İSİMLERİ FARKLILIKLARINA DİKKAT EDİLMELİDİR.

 • TAHSİL EDİLEN BAĞIŞ VE YARDIMLAR 603 HESABA,AİDATLAR 604 HESABA KAYDEDİLMELİDİR.ŞARTLI BAĞIŞLAR VE ŞARTSIZ BAĞIŞLAR 603 HESABIN ALT KIRILIMLARINDA TAKİP EDİLMELİDİR

 • VAKIFLARDA 7/B SEÇENEĞİ KULLANILMALIDIR.

 • KDV MÜKELLEFİYETİ OLMADIĞINDAN KDV DAHİL TUTARLAR İLGİLİ HESAPLARA KAYDEDİLMELİDİR.

 • GİDERLER ,FAALİYET GİDERLERİ VE AMACA YÖNELİK GİDERLER OLARAK AYRIŞTIRILMALIDIR Kİ TEFTİŞ PAYI HESAPLANIRKEN ZORLUK ÇEKİLMESİN.

 • VAKIFL TÜZÜĞÜNDE YER ALMAYAN HİÇ BİR FAALİYET İÇİN GİDER YAPILAMAZ.YAPILIRSA KURUCULARDAN TAHSİL EDLİR.

 • VAKIFLARIN MUTAD ÖDEMELERİNİN (ELETRİK,SU,TELEFON V.B) GEÇ YAPILMASINDAN DOĞAN FARKLAR VE CEZALAR KURUCULAR TARAFINDAN ÖDENİR.D-İKTİSADİ İŞLETME AÇILDIĞINDA MUHASEBE KAYITLARI

 • VAKIFLAR AMAÇLARINI DAHA ETKİN YERİNE GETİREBİLMEK AMACI İLE İKTİSADİ İŞLETMELER AÇABİLİRLER. AÇILAN İKTİSADİ İŞLETMELER TAMAMEN VAKFA BAĞLI VE VAKFA AİTTİRLER.

 • ÖRNEK:A Eğitim Sağlık Vakfı eğitim hizmeti faaliyetinde bulunmak amacı ile bir iktisadi işletme açmaya karar vermiştir.Bu amaçla aktifine kayıtlı 50.000.-YTL değerinde binayı,10.000.-YTL değerinde taşıtı,300.000.-YTL değerinde hisse senetlerini yeni kuracağı B iktisadi işletmesine tahsis etmiştir.

 • VAKFIN MUHASEBE KAYDI.

 • 245-BAĞLI ORTAKLIKLAR(İKT.İŞLETMELER) 360.000.-

 • 252-BİNALAR 50.000.-

 • 254-TAŞITLAR 10.000.-

 • 111-HİSSE SENETLERİ 300.000.-

 • İKTİSADİ İŞLETMENİN MUHASEBE KAYDI

 • 252-BİNALAR 50.000.-

 • 254-TAŞITLAR 10.000.-

 • 111-HİSSE SENETLERİ 300.000.-

 • 500-SERMAYE (VAKIF MERKEZ) 360.000.-

 • İKTİSADİ İŞLETMELER VE ŞUBELER İÇİN AYRI KARAR DEFTERİ TASDİK ETTİRİLİR VE AYRI SORUMLULAR ATANIR

 • İKTİSADİ İŞLETME VE ŞUBENİN VARLIĞI HALİNDE YIL SONUNDA BİREYSEL FİNANSAL

 • TABLOLAR KONSOLİDE EDİLİR.E-ORTAK OLUNDUĞUNDA MUHASEBE KAYDI

 • VAKIFLAR TÜZÜĞÜNDE YER ALIYORSA İKTİSADİ İŞLETME KURABİLECEKLERİ GİBİ HERHANGİ BİR TİCARİ İŞLETMEYE VEYA SERMAYE ŞİRKETİNE ORTAK OLABİLİRLER.BU DURUMDA VAKFIN YAPACAĞI MUHASEBE KAYDI İKTİSADİ İŞLETMEDE YAPTIĞI KAYDIN BENZERİ OLACAKTIR. SÖZKONUSU ORTAKLIK SERMAYE PAYINA GÖRE BAĞLI ORTAKLIK VEYA İŞTİRAK OLABİLİR.

 • İŞTİRAK OLDUĞUNDA TAHSİS EDİLEN İKTİSADİ KIYMETLER KARŞILIĞI BORÇLU HESAP 242-İŞTİRAKLER HESABI OLUR.

 • BAĞLI ORTAKLIK OLDUĞUNDA İSE TAHSİS EDİLEN İKTİSADİ KIYMETLER KARŞILIĞI BORÇLU HESAP 245-BAĞLI ORTAKLIKLAR OLUR.F)BİREYSEL VE KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARIN DÜZENLENMESİ

 • VAKIFLAR FİNANSAL TABLOLARINI BİREYSEL VE KONSOLİDE OLARAK DÜZENLERLER.

 • VAKIFLAR,ÖNCELİKLE VAKIF MERKEZ,ŞUBE VE İKTİSADİ İŞLETMELER OLARAK FİNANSAL TABLOLARINI TANZİM EDERLER.

 • DAHA SONRA AYRI AYRI OLARAK TANZİM EDİLMİŞ FİNANSAL TABLOLAR KONSOLİDE EDİLİR.BU DURUM VAKIFLARLA İLGİLİ MEVZUATIN GEREĞİDİR.G)PARA YATIRACAKLARI BANKALAR BAKIMINDAN

 • BÜTÜN VAKIFLARIN,TÜRK MEDENİ KANUNU HÜKÜMLERİNE GÖRE KURULAN VAKIFLAR HAKKINDA TÜZÜĞÜN EK.1.MADDESİNE GÖRE PARALARINI VAKIFLAR BANKASINA VEYA DİĞER DEVLET BANKALARINA YATIRMALARI ZORUNLUDUR.H)KİRALAMA BAKIMINDAN

 • BÜTÜN VAKIFLARIN,SAHİBİ OLDUKLARI GAYRİMENKULLERİ HANGİ ESALARA GÖRE KİRAYA VERECEKLERİNİ GÖSTEREN VAKIF YETKİLİ ORGANININ ONAYINDAN GEÇMİŞ BİR YÖNETMELİK HAZIRLAMALARI VE KİRALAMA İŞLERİNİ BU YÖNETMELİĞE GÖRE YAPMALARI ZORUNLUDUR.

 • KİRA SÖZLEŞMELERİNE,GAYRİMENKULÜN; ELEKTRİK,SU VE DOĞALGAZ GİBİ GİDERLERİNİN KİRACIYA AİT OLACAĞI,KİRACININ VAKIFTAN KİRALADIĞI GAYRİMENKULÜ,İZİNSİZ BAŞKASINA KULLANDIRAMIYACAĞI,DEVREDEMİYECEĞİ VE DEĞİŞİKLİK YAPAMIYACAĞI HUSUSLARININDA HÜKÜM KONULMASI GEREKMEKTEDİR.I)YÖNETMELİKLERİN DÜZENLENMESİ BAKIMINDAN

 • VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜN’CE YAYIMLANMIŞ BULUNAN SÖZKONUSU GENEL TEBLİĞ İLE VAKIFLARA,RESMİ SENETLERİ VE İLGİLİ YASALAR ÇERÇEVESİNDE GERÇEKLEŞTİRECEKLERİ HER TÜRLÜ FAALİYETLERİNİ VE TEŞKİLATLARININ ÇALIŞMA ESASLARINI KAPSAYACAK ŞEKİLDE YÖNETMEKİKLER HAZIRLAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ GETİRİLMİŞTİR.

 • YÖNETMELİKLER,HİÇBİR TEREDDÜDE YER VERMEYECEK ŞEKİLDE AÇIK VE ANLAŞILIR OLARAK DÜZENLENECEK VE VAKIF YETKİLİ ORGANIN ONAYI İLE YÜRÜRLÜĞE KONULACAKTIR.J)BAĞIŞ VE YARDIM MAKBUZLARI BAKIMINDAN

 • VAKIFLARIN BAĞIŞ VE KENDİLERİNE YAPILACAK YARDIMLARI KABUL EDEBİLMELERİ İÇİN HERŞEYDEN ÖNCE VAKIF RESMİ SENETLERİNDE KONUYA İLİŞKİN HÜKÜM BULUNMASI GEREKMEKTEDİR.TOPLANACAK BAĞIŞ VE YARDIMLAR İÇİN MUTLAK SURETTE VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE BASTIRILAN BAĞIŞ VE YARDIM MAKBUZLARININ KULLANILMASI GEREKMEKTEDİR.

 • BAĞIŞ VE YARDIM MAKBUZLARI,VAKIF YETKİLİ ORGANININ SAYI VE KAPSAMINI İÇEREN KARARI İBRAZ EDİLMEK SURETİYLE VAKIF YETKİLİSİ TARAFINDAN ÜCRET KARŞILIĞINDA ZİMMETLE ALINABİLİR.

 • RESMİ SENETTE YAZILI İSE YURTDIŞINDAN DA BAĞIŞ TOPLAYABİLİR. DIŞİŞLERİ VE İÇİŞLERİ BAKANLIĞINDAN AYRICA İZİN ALINMASI GEREKİR.

 • VAKIFLAR,ALDIKLARI GIDA,GİYİM,İNŞAAT MALZEMESİ,DEMİRBAŞ VE BENZERİ AYNİ BAĞIŞLARI RAYİÇ DEĞERLERİ İLE DEĞERLEYECEKLER VE MUHASEBELEŞTİRECEKLERDİR.

 • BAĞIŞ MAKBUZLARI USULÜNE UYGUN OLARAK “BAĞIŞ MAKBUZU CİLTLERİ KAYIT DEFTERİ”NE KAYDEDİLİR.K)TEFTİŞ VE DENETLEME PAYININ HESAPLANMASI BAKIMINDAN

 • ea)Gelir Olarak Dikkate Alınanlar ve Alınmayanlar

 • TEFTİŞ VE DENETLEME MASRAFLARINA KATILIM PAYININ HESAPLANMASINDA;İŞLETME GELİRLERİ DAHİL VAKIFLARIN BÜTÜN GELİR KALEMLERİ GAYRİSAFİ GELİR OLARAK DİKKATE ALINIR. ANCAK,SÖZKONUSU KATILIM PAYININ HESABINDA AŞAĞIDAKİ HUSUSLAR GÖZ ÖNÜNE ALINMALIDIR.

 • 1-ÖZELLİKLE ŞARTLI YAPILAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE VAKFIN RESMİ SENEDİNDE YAZILI HAK VE MAL VARLIĞINA EKLENEN ŞARTLI VE ŞARTSIZ BAĞIŞLAR VE VAKIFLARA VERİLECEK İKRAMİYELER ELDE EDİLDİĞİ YILDA MAL VARLIĞINA EKLENMESİ KAYDIYLA GELİR OLARAK TEFTİŞ PAYININ HESABINDA DİKKATE ALINMAYACAKTIR.KISMİ OLARAK MAL VARLIĞINA EKLENİRSE EKLENEN KISIM GELİR OLARAK DİKKATE ALINMAZ.

 • 2-ÖNCEKİ YILDAN DEVREDEN GELİR FAZLALARI BU PAYIN HESABINDA DİKKATE ALINMAZ.

 • 3-ÖZETLE ELDE EDİLDİĞİ YILDA MAL VARLIĞINA EKLENEN BAĞIŞ,AİDAT VE İKRAMİYELER TEFTİŞ PAYININ HESABINDA DİKKATE ALINMAZ.

 • 4-VAKFIN MAL VARLIĞINA EKLENİP TEFTİŞ PAYININ HESABINDA DİKKATE ALINMAYAN GELİR KALEMLERİ DAHA SONRAKİ YILLARDA VAKFIN AMACINA UYGUN HİZMETLERE HARCANIRSA SÖZKONUSU PAYIN HESABINDA DİKKATE ALINIR.Kb)Gider Olarak Dikkate Alınan Hususlar

 • TEFTİŞ VE DENETLEME PAYININ HESABINDA AŞAĞIDAKİ SAYILANLAR GİDER OLARAK DİKKATE ALINIR.

 • 1-VAKIF MERKEZİ VE TEŞKİLATINDA ÇALIŞAN PERSONEL İLE AKARLARINDA GÖREVLİ PERSONEL VE MÜTEVELLİLERİN ÜCRETLERİ,SSK İŞVEREN PAYLARI,HUZUR HAKLARI,TAZMİNAT V.B GİDERLER.

 • 2-VAKIF MERKEZİ VE TEŞKİLATININ HİZMET BİNALARI İLE AKARLARININ (İBADETHANELER İLE VAKIF AMACINA YÖNELİK KULLANILAN BİNALAR HARİÇ)KİRA,BOYA,BADANA, SU,ISITMA, AYDINLATMA VE BENZERİ ZORUNLU GİDERLERİ.

 • 3-POSTA,HABERLEŞME,KIRTASİYE,SEYAHAT,TEMSİL GİDERLERİ İLE BELEDİYE RESİM VE HARÇLARI.

 • 4-YATIRIM AMACI İLE ALINAN MENKUL DEĞERLERİN KIYMETLERİNDE MEYDANA GELEN DÜŞÜŞLERİNDEN DOĞAN ZARARLAR.

 • 5-GİDERİ GELİRİNDEN FAZLA OLMAMAK KAYDIYLA GELİR GETİRİCİ MAHİYETTE OLAN MEVLİT,ÇİÇEK,PASKALYA,MUM,TEPSİ,CENAZE,MEZARLIK VE HER TÜRLÜ TAHSİLAT GİDERLERİ.

 • 6-VAKFIN AMACINA YÖNELİK OLANLAR DIŞINDA KALAN İLAN GİDERLERİ

 • 7-İŞLETME NİTELİĞİNDE OLMAYAN VE YALNIZ KATKILARI VE ALDIKLARI BAĞIŞLAR İLE FAALİYETİNİ SÜRDÜREN KUR’AN KURSU,YURT,DİSPANSER, HASTANE,BAKIM VE AŞEVLERİ VE BENZERİ AMACA YÖNELİK HİZMETLERİ GERÇEKLEŞTİREN BİRİMLERİN SADECE KİRA VE KÜÇÜK KAPSAMLI BAKIM-ONARIM GİDERLERİ.

 • 8-FAALİYETLERİNDEN SAĞLANAN GELİRLERDEN FAZLA OLMAMAK ÜZERE KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFİYETİ TESİS ETTİRMEMİŞ OLSA BİLE VAKIF İŞLETMESİ OLARAK FAALİYET GÖSTEREN OKUL,YURT,DİSPANSER, HASTANE,BİLİMSEL ARAŞTIRMA MERKEZLERİ VE BENZERİ GELİR GETİRİCİ BİRİMLERE AİT AMACA YÖNELİK OLMAYAN HER TÜRLÜ GİDERLER.Kc-Gider olarak dikkate alınmayan hususlar

 • 1-ÖDENEN DENETLEME VE TEFTİŞ PAYLARI,GEÇMİŞ YIL GİDER FAZLALARI İLE HER TÜRLÜ CEZALAR.

 • 2-SABİT KIYMETLERİN ALIŞ BEDELLERİ İLE BU KIYMETLERE AİT AMORTİSMANLAR VE SABİT KIYMETLERE DÖNÜŞECEK YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR.

 • NOT:

 • TEFTİŞ PAYLARI YILDA BİR KEZ OLMAK ÜZERE TAKİP EDEN YILIN MART AYI SONUNA KADAR VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİNE ÖDENİR.TEFTİŞ VE DENETLEME PAYININ HESABINA ÖRNEK

 • A-Vakfa 2.000.-YTL şartsız bağış, semaye’ye ilave edilmek üzere 1.500.-YTL şartlı bağış yapılmıştır.Ayrıca üniversite öğrencilerine dağıtılmak üzere 1.000.-YTL şartlı bağış yapılmıştır.

 • B-Vakıf normal faaliyetlerinin devamı için 1.000.-YTL gider yapmıştır.(İmza sirküleri,bina tamiri,haberleşme,ısınma, aydınlatma,çalışan personel ücretleri,harcırah v.b giderler)

 • C-Vakıf telefon faturasını geç ödediğinden dolayı 50.-YTL gecikme bedeli ödemiştir.

 • D-Vakıf elde ettiği gelirlerden 500.-YTL öğrencilere burs vermiştir.

 • E-Vakıf kermes düzenlemiş olup bunun için 200.-YTL gider ve bu kermesten 1.000.-YTL gelir elde etmiştir.

 • F-Vakıf elde ettiği gelirlerden 1.000.-YTL tutardaki bedeli sermayesine ilave etmiştir.

 • G-Vakfa ait iktisadi işletmelerden elde edilen net kar 10.000.-YTL’dır.MUHASEBE KAYITLAR

 • MUHASEBE KAYITLAR

 • A1-100 KASA

 • 01 Şartsız Bağışlar 2.000.-YTL

 • 02 Sermayeye Eklenmesi

 • Şartı İle Alınan Şartlı Bağışlar 1.500.-YTL

 • 03 Burs Olarak Verilmek Üzere

 • Alınan Şartlı Bağışlar 1.000.-YTL

 • 603

 • 01 Şartsız Bağışlar 2.000.-YTL

 • 02 Sermayeye Eklenmesi

 • Şartı İle Alınan Şartlı Bağışlar 1.500.-YTL

 • 03 Burs Olarak Verilmek Üzere

 • Alınan Şartlı Bağışlar 1.000.-YTL

 • A2-612 DİĞER İNDİRİMLER

 • 01 Şartlı Bağ.Ser.Eklenenler 1.500.-YTL

 • 500 SERMAYE

 • 01 Şartlı Bağ.Sermayeye Eklenen 1.500.-YTL

 • B-770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ

 • 01 Faaliyetin Devamı İçin Yap.Giderler 1.000.-YTL

 • 100 KASA

 • 01 Şartsız Bağışlar 1.000.-YTLC-131 KURUCULARDAN ALACAKLAR

 • C-131 KURUCULARDAN ALACAKLAR

 • 01 A Kurucusu 50.-YTL

 • 100 KASA

 • 01 Şartsız Bağışlar 50.-YTL

 • D-770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ

 • Amaca Yönelik Giderler 500.-YTL

 • 100 KASA

 • 01 Şartsız Bağışlar 500.-YTL

 • veya

 • 03 Burs İçin Verilen Şartlı Bağışlar 500.-YTL

 • E1-770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ

 • Faaliyetin Devamı İçin Yapılan Giderler. 200.-YTL

 • 100 KASA

 • 01 Şartsız Bağışlar 200.-YTL

 • E2-100 KASA

 • 04-Faaliyetten Doğan Kasa Girişleri 1.000.-YTL

 • 600 YURTİÇİ SATIŞLAR

 • 01 Kermes Gelirleri 1.000.-YTL

 • F- A2-612 DİĞER İNDİRİMLER

 • 02 Ser.Eklenenler 1.000.-YTL

 • 500 SERMAYE

 • 02 Sermayeye Eklenen 1.000.-YTLŞartsız Bağışlar 2.000.-YTL

 • Şartsız Bağışlar 2.000.-YTL

 • Sermayeye Eklenmesi Şartı İle Alınan Şartlı Bağışlar 1.500.-YTL

 • Burs Olarak Verilmek Üzere Alınan Şartlı Bağışlar 1.000.-YTL

 • Kermes Geliri 1.000.-YTL

 • TOPLAM GELİRLER 5.500.-YTL

 • DÜŞÜLECEK UNSUR VE GİDERLER:

 • SERMAYEYE EKLENEN BAĞIŞLAR 2.500.-YTL

 • FAALİYETİN DEVAMI İÇİN YAP.GİD. 1.200.-YTL

 • TOPLAM GELİRDEN DÜŞÜLECEKLER (-) 3.700.-YTL

 • VAKIF KAZANCINDAN TEFTİŞ PAYI MATRAHI: 1. 800.-YTL

 • İKTİSADİ İŞLETMELERDEN ELDE EDİLEN NET KAR 10.000.-YTL

 • TOPLAM TEFTİŞ VE DENETİM PAYI MATRAHI 11.800.-YTL

 • TEFTİŞ PAYI ORANI %5

 • TEFTİŞ PAYI TUTARI 590.-YTL

 • NOT:ÖDENECEK TEFTİŞ PAYI TUTARI AZAMİ TUTARI AŞAMAZ.

 • 2005 İÇİN 2006’DA ÖDENECEK AZAMİ TUTAR 4.863.-YTL’DIR.L)VAKIF SERMAYELERİNİN GÜNCELLENMESİ

 • VAKIF SERMAYELERİ,SAHİP OLUNAN DURAN VARLIKLARIN EMLAK DEĞERİ, RAYİÇ DEĞER,YENİDEN DEĞERLEME ORANI GİBİ KISTASLARA GÖRE DEĞERİNDEKİ ARTIŞLAR DİKKATE ALINARAK DÜZELTİLİR.

 • BU DEĞERLEME FARKLARI TEFTİŞ PAYININ HESABINDA GELİR OLARAK DİKKATE ALINMAZ.

 • ÖRNEK:Vakfın 5.000.-YTL’lik binası imar planı değişikliği nedeni ile 50.000.-YTL’ye yükselmiştir.

 • Ayrıca 10.000.-YTL’lik gayrimenkul yeniden değerleme oranı ile arttırılarak

 • 11.000.-YTL’ye yükselmiştir.(YDO’nın %10 olduğu kabul edilmiştir.)

 • MUHASEBE KAYDI:

 • 252 BİNALAR 45.000.-

 • 252 BİNALAR 1.000.-

 • 500 SERMAYE 46.000.-

 • 01-Değer Artışından 45.000.-

 • 02-Yen.Değ.S.İlave 1.000.-2-VAKIFLARA AİT İKTİSADİ İŞLETMELERİN VERGİLENDİRİLMESİ

 • KURUMLAR VERGİSİ YÖNÜNDEN

 • DERNEK VE VAKIFLARA AİT VEYA TABİ İKTİSADİ İŞLETMELERE AİT KAZANÇLAR KURUMLAR VERGİSİ’NE TABİDİR. ( KVK/1 VE 4.MADDELER)

 • GAYRİ SAFİ HASILATTAN İNDİRİLEBİLECEK GİDERLER GVK/40 VE KVK/10.MADDELERDE BELİRTİLDİĞİ GİBİDİR.

 • GAYRİSAFİ HASILATTAN İNDİRİLEMİYECEK GİDERLER GVK/41.VE KVK/11.MADDELERDE BELİRTİLDİĞİ GİBİDİR.

 • ÖZET OLARAK İFADE ETMEK GEREKİRSE VAKIFLARA AİT İKTİSADİ İŞLETMELERİN VERGİLENDİRİLMESİ TİCARİ İŞLETMELERİN VERGİLENDİRİLMESİNDEN FARKLILIK ARZETMEZ.BU İFADE YARARLANILACAK İNDİRİM,İSTİSNA VE MUAFİYET HÜKÜMLERİ İÇİNDE GEÇERLİDİR.

 • KDV YÖNÜNDEN.

 • BAKANLAR KURULUNCA VERGİ MUAFİYETİ OLMAYAN VAKIFLARA AİT İKTİSADİ İŞLETMELERİN KDV YÖNÜNDEN HERHANGİ BİR AYRICALIĞI YOKTUR.

 • BAKANLAR KURULUNCA VERGİ MUAFİYETİ TANINMIŞ VAKIFLARIN AŞAĞIDA BELİRTİLEN AMAÇLARLA KURULAN KTİSADİ İŞLETMELERİNE KDV KANUNU’NUN 17.MADDESİ İLE BAZI İSTİSNALAR GETİRİLMİŞTİR.BUNLAR;

     • .


1-KÜLTÜR VE EĞİTİM AMACI TAŞIYAN İSTİSNALAR

 • 1-İLİM,FEN VE GÜZEL SANATLARI,TARIMI YAYMAK,ISLAH VE TEŞVİK ETMEK AMACIYLA YAPTIKLARI TESLİM VE HİZMETLERİ,

 • 2-TİYATRO,KONSER SALONU,KÜTÜPHANE,SERGİ,OKUMA VE KONFERANS SALONLARI İLE SPOR TESİSLERİ İŞLETMEK VEYA YÖNETMEK SURETİYLE İFA ETTİKLERİ KÜLTÜR VE EĞİTİM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN TESLİM VE HİZMETLERİ .2-SOSYAL AMAÇ TAŞIYAN İSTİSNALARDIR.

 • HASTANE,NEKAHATHANE,KLİNİK,DİSPANSER,PİREVANTORYUM,SANATORYUM,KAN BANKASI VE ORGAN NAKLİNE MAHSUS BANKALAR,ANITLAR,BOTANİK VE ZOOLOJİ BAHÇELERİ, PARKLAR İLE VETERİNER,BAKTERİYOLOJİ,SEROLOJİ VE DİSTOFAJİN LABORATUVARLARI GİBİ KURULUŞLAR,ÖĞRENCİ VEYA YETİŞTİRME YURTLARI,YAŞLI VE SAKAT BAKIM VE HUZUREVLERİ,PARASIZ FUKARA AŞEVLERİ,DÜŞKÜNEVLERİ VE YETİMHANELERİ İŞLETMEK VEYA YÖNETMEK SURETİYLE İFA ETTİKLERİ KURULUŞ AMAÇLARINA UYGUN TESLİM VE HİZMETLERİ.3-İTHAL EDİLEN BAZI EŞYALARLA İLGİLİ İSTİSNA

 • BAKANLAR KURULUNCA VERGİ MUAFİYETİ TANINAN VAKIFLAR TARAFINDAN TİCARİ GAYE GÜDÜLMEMEK VE KURULUŞ AMAÇLARI DOĞRULTUSUNDA KULLANILMAK ÜZERE İTHAL EDİLEN AŞAĞIDAKİ EŞYALAR KVD’DEN İSTİSNADIR.

 • 1-EĞİTİM,BİLİM VR KÜLTÜREL AMAÇLI EŞYA İLE BİLİMSEL ALET VE CİHAZLAR,

 • 2-TIBBİ TEŞHİS,TEDAVİ VE ARAŞTIRMA YAPILMASINA MAHSUS ALET VE CİHAZLAR,

 • 3-BİLİMSEL ARAŞTIRMA AMACINA YÖNELİK HAYVANLAR İLE BİYOLOJİK VEYA KİMYASAL MADDELER,

 • 4-İNSAN KAYNAKLI TEDAVİ EDİCİ MADDELER İLE KANI GRUPLARINA VE DOKU TİPİ AYIRMA BELİRTEÇLERİ,

 • 5-İLAÇ ÖZELLİĞİ OLAN ÜRÜNLERİN KALİTE KONTROLÜ AMACINA YÖNELİK MADDELER.3-VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ TANINMASI

 • 1 – Vakıflara Vergi Muafiyeti Tanınmasının Şartları

 • 4962 sayılı Kanunun 20 nci maddesi uyarınca vergi muafiyeti tanınması talebinde bulunacak vakıfların başvuru tarihi itibariyle aşağıda belirtilen şartların hepsini bir arada taşıması gerekmektedir.

 • 1.1 Faaliyet Konusu

 • Bakanlar Kurulu’nca vergi muafiyeti tanınacak vakfın; sağlık, sosyal yardım, eğitim, bilimsel araştırma ve geliştirme, kültür ve çevre koruma ile ağaçlandırma konularında faaliyette bulunmayı amaç edinmiş olması gerekir. Vakfın faaliyet konusu bu sayılanlardan birisi veya birden fazlası ile ilgili olabilir. Ancak, vergi muafiyeti talebinde bulunacak vakfın bu faaliyetlerinin kamuya açık ve Devletin kamu hizmeti yükünü azaltıcı etki yapacak düzeyde olması gerekir. Belli bir yöre veya belli bir kitleye hizmeti amaçlayan vakıflara vergi muafiyeti tanınması mümkün değildir.

 • 1.2.Faaliyet Süresi

 • Vakıfların, vergi muafiyeti talebinde bulunmadan önce kuruldukları tarihten itibaren en az bir yıl süre ile faaliyette bulunuyor olması ve bu süre içindeki faaliyetleri ile Devletin kamu hizmeti yükünü azaltıcı etki sağlamış olmaları gerekmektedir.1.3. Defter Tutma

 • 1.3. Defter Tutma

 • Vergi muafiyeti tanınacak vakıfların bilanço esasına göre defter tutmaları gerekir. Bu vakıfların, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre birinci sınıf tüccarlar tarafından tutulması gereken defterleri aynı Kanunda belirtilen süreler içinde tasdik ettirerek kullanmaları ve muhasebe kayıtlarının Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerine uygun olması, vakfa ait iktisadi işletmeler bulunması halinde bunlar için de ayrıca defter tasdik ettirmeleri ve vakfın muhasebe kayıtları ile iktisadi işletmesinin muhasebe kayıtlarını birbiriyle karışmasını önleyecek şekilde ayrı ayrı izlemeleri gerekmektedir.

 • 1.4. Mal Varlığı ve Yıllık Gelir

 • Vergi muafiyeti talebinde bulunan vakıfların vergi muafiyeti talebinde bulundukları tarihte en az 300.000.YTL. (üçyüzbin YTL) gelir getirici mal varlığına ve en az 30.000.in YTL ) yıllık gelire sahip olmaları gerekir. Yıllık gelirin tespitinde; genel, özel ve katma bütçeli idareler bütçelerinden yapılan yardımlar ile bağış niteliğindeki gelirler dikkate alınmaz. Bu tutarlar, her yıl Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre o yıl için belirlenen yeniden değerleme oranında artar ve izleyen yılda bu miktarlar esas alınır. Bu miktarların hesabında, bir milyar liraya kadar olan tutarlar dikkate alınmaz.

 • 1.5. Gelirin Harcanma Şekli

 • Vakıf resmi senedinde, 4962 sayılı Kanunun 20 nci maddesi hükmüne uygun olarak yıl içinde elde edilen brüt gelirlerin en az üçte ikisinin sağlık, sosyal yardım, eğitim, bilimsel araştırma ve geliştirme, kültür ve çevre koruma ile ağaçlandırma faaliyetlerinden oluşan amaçlara harcanacağının yazılı olması ve son bir yılda bu koşulu fiilen yerine getirmiş olması ve vergi muafiyetinin devamı süresince de bu şarta uyulması gerekir. Vakfın amaçlarına ayrılması ve harcanması gereken miktarlar hiçbir şekilde başka bir amaçla kullanılamaz. Ancak, yönetim ve idame giderleri ile ihtiyata ve vakıf malvarlığını artırıcı yatırımlara ayrılan miktarların, tamamının veya bir kısmının vakfın amaçlarına yönelik hizmetlere harcanması mümkündür.1.6. İlgili Kuruluşların Görüşünün Alınması

 • 1.6. İlgili Kuruluşların Görüşünün Alınması

 • Vakıfların vergi muafiyetleri taleplerinin Maliye Bakanlığı’nca ilk değerlendirilmesi yapıldıktan sonra, vakfa vergi muafiyeti tanınıp tanınmayacağı konusunda Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün ve vakıf resmi senedinde amaç edinilen konulara göre ilgili diğer kuruluşların görüşleri alınır. Vakıflar Genel Müdürlüğü ve ilgili kuruluşların bu konudaki görüşlerini vergi muafiyeti talebinde bulunan vakfın kurulduğu tarihten itibaren vergi muafiyeti talebinde bulunduğu tarihe kadarki faaliyetleri ile Devletin kamu hizmeti yükünü ne ölçüde azalttığını kendi denetim elemanlarına (denetim birimi bulunmayan kuruluşların yetkili organlarınca) yaptıracakları incelemelere dayanarak bildirmeleri ve yazıları ekinde inceleme raporu ve tutanağın bir örneğini de Maliye Bakanlığı’na göndermeleri gerekmektedir. Herhangi bir incelemeye dayanmayan görüşler, ilgili vakfa vergi muafiyeti tanınmasında gözönünde bulundurulmaz.

 • 1.7. Maliye Bakanlığı Merkezi Denetim Elemanlarınca Yapılacak İnceleme

 • Yukarıda sayılan şartların yerine getirilmesi halinde, vergi muafiyeti talebinde bulunan vakfın, kurulduğu tarihten inceleme tarihine kadar olan faaliyet ve çalışmaları, görevlendirilecek Bakanlık merkezi denetim elemanınca incelenir.

 • Bakanlık merkezi denetim elemanlarınca yapılacak incelemelerde; vakfın son bir yıl içindeki faaliyetleri ile Devletin kamu hizmeti yükünü ne ölçüde azalttığı ve bu Genel Tebliğ ile belirlenen diğer şartları taşıyıp taşımadığı tespit edilir. İnceleme elemanının ilgili vakfa vergi muafiyeti verilip verilmemesi konusundaki görüşü raporda açık olarak belirtilir.2 - Vergi Muafiyetinden Yararlanmada Usul

 • 2 - Vergi Muafiyetinden Yararlanmada Usul

 • Bakanlar Kurulu’nca 4962 sayılı Kanunun 20 nci maddesine göre tanınacak vergi muafiyetinden yararlanmak isteyen vakıflar, taleplerini içeren bir yazı ile Maliye Bakanlığı’na başvuruda bulunurlar.

 • Bu vakıflar başvuru yazısının ekinde;

 • 1- Vakıf resmi senedinin 5 örneğini,

 • 2- Gelir getirici malvarlığı ve yıllık gelire ilişkin bilgi ve belgeleri,

 • 3- Kuruldukları tarihten başvuru tarihine kadarki süre içinde resmi senette yazılı olup, amaçlar arasında yer alan sağlık, sosyal yardım, eğitim, bilimsel araştırma ve geliştirme, kültür ve çevre koruma ile ağaçlandırma konuları ile ilgili olarak gösterilen faaliyetleri içeren faaliyet raporunu,

 • Bakanlığa gönderirler.

 • Bakanlıkça, bu Genel Tebliğ ile belirlenen şartların talepte bulunan vakıfça yerine getirilip getirilmediğinin tespiti bakımından ibraz edilen belgeler üzerinde ön inceleme yapıldıktan ve uygunluğu sağlandıktan sonra vakfa vergi muafiyeti tanınıp tanınmayacağı konusunda Vakıflar Genel Müdürlüğü ve diğer ilgili kuruluşların görüşleri alınır. Kuruluşlar tarafından olumlu görüş verilirse veya vergi muafiyeti verilmesinde sakınca bulunmadığı bildirilirse, vakfın faaliyetleri ve hesapları bir merkezi denetim elemanına incelettirilir. İnceleme sonucu düzenlenen inceleme raporunun da olumlu olması halinde bu rapor, vakıf resmi senedinin ve başvuru dilekçesinin birer örneği, Bakanlığın bu konudaki görüşünü içeren bir yazı ile Bakanlar Kurulu’ndan vergi muafiyeti kararı alınmak üzere Başbakanlığa gönderilir.3 - Vergi Muafiyeti Tanınan Vakıfların Yükümlülükleri

 • 3 - Vergi Muafiyeti Tanınan Vakıfların Yükümlülükleri

 • 3.1. Resmi Senet Değişikliklerinde İzin Alınması

 • Vergi muafiyeti tanınan vakıfların yönetimlerince resmi senette değişiklik yapılmasının düşünülmesi halinde, değişiklik gerçekleştirilmeden önce bu konuda Maliye Bakanlığı’ndan izin alınması zorunludur. İzin alınmaksızın yapılan değişikliğin bu Genel Tebliğ ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine aykırı olması halinde Bakanlıkça tanınan süre içinde resmi senet vakıf yönetimince eski haline getirilmez ya da değişiklik Bakanlıkça öngörülen şekilde düzeltilmez ise vakfın vergi muafiyetinin kaldırılmasına ilişkin hükümler uygulamaya konulur.

 • 3.2. Gönderilecek Mali Tablolar ve Raporlar

 • Bakanlar Kurulu kararı ile vergi muafiyeti tanınan vakıflarca, dönem sonunda düzenlenecek bilanço ve gelir gider tablosu ile bir yıllık faaliyetlerinin sonuçlarını gösteren kesin bütçelerin birer örneği, yıllık faaliyet raporu ve yeminli mali müşavirce düzenlenmiş tasdik raporu ile birlikte yılın ilk üç ayı içinde Bakanlığa gönderilir. Ancak, yıllık faaliyet raporu dışındaki belgelerin 3568 sayılı Kanun ve ilgili Genel Tebliğ esaslarına uygun olarak yeminli mali müşavire onaylattırılmış olması gerekir. Yeminli mali müşavire onaylattırılmadan gönderilen belgeler hiç gönderilmemiş sayılır3.3. Fon Oluşturulması

 • 3.3. Fon Oluşturulması

 • Bakanlar Kurulu kararı ile vergi muafiyeti tanınan vakıfların, yıllık gelirlerinin en az üçte ikisini elde edildiği yıl içinde amaçlarına harcamaları esastır. Elde edildiği yıl içinde amaçlara harcanması gerektiği halde vakıf yönetiminin iradesi dışında harcanamayan gelirler, sonraki yılın tahmini bütçesine konulur ve bu miktardan yönetim ve idame giderleri ile ihtiyata ve vakıf malvarlığını artırıcı yatırımlara pay ayrılmadan, tamamı o yıl içinde vakfın amaçlarına harcanır. Bu durumun geçerli bir nedene dayanmaksızın süreklilik göstermesi ( üst üste iki yıl gibi ) vergi muafiyeti şartlarının ihlali anlamına gelir. Ancak, sözü edilen gelir fazlaları, vakıf resmi senedinde yazılı sağlık, sosyal yardım, eğitim, bilimsel araştırma ve geliştirme, kültür ve çevre koruma ile ağaçlandırma faaliyetleriyle ilgili amaçların gerçekleştirilmesine yönelik yatırımlar için üç yıl süre ile bir fon hesabında tutulabilir. Bunun için ilgili vakıfça, yatırıma ilişkin yönetim kurulu kararıyla yatırım projesinin ana hatlarını ( maliyetini, finansman kaynaklarını, gerçekleştirme süresini vb. ) içeren bir yazı ile Maliye Bakanlığı’na başvurularak izin alınması gerekir. Bu suretle finansmanı için fon oluşturulmasına izin alınan yatırımın üç yıllık süre içinde tamamlanamaması halinde, gecikme gerekçeleri Bakanlıkça uygun görülürse sözü edilen süre iki yıl daha uzatılabilir.4 - Vergi Muafiyetinin Kaldırılması

 • 4 - Vergi Muafiyetinin Kaldırılması

 • Bakanlar Kurulu kararı ile vergi muafiyeti tanınan vakıfların, Bakanlıkta oluşan dosyalarının incelenmesi veya olağan denetimler ya da yaptırılacak özel denetimler sonucunda;

 • - Yasal yükümlülüklere uymadıklarının,

 • - Resmi senetlerinde yazılı sağlık, sosyal yardım, eğitim, bilimsel araştırma ve geliştirme, kültür ve çevre koruma ile ağaçlandırmaya yönelik amaçları dışında faaliyette bulunduklarının,

 • - Son yıllardaki faaliyetleri dikkate alındığında resmi senette yazılı amaçlarını gerçekleştirmelerinin mümkün olmadığının,

 • - Genel Tebliğ ile belirlenen yükümlülükleri yerine getirmediklerinin,

 • tespiti halinde, tespit edilen hususlar hakkında ilgili vakıftan açıklama istenir. Vakıf yönetimince Bakanlıkça verilen süre içinde açıklama yapılmaz veya yapılan açıklamalar yeterli görülmezse veya açıklamalar yeterli görülmekle beraber vakıf Bakanlıkça yapılan uyarıya rağmen benzeri ihlalleri tekrarlarsa, Maliye Bakanlığınca Vakıflar Genel Müdürlüğünün de görüşü alınarak Bakanlar Kurulu’ndan vakfın vergi muafiyetinin kaldırılması istenir.

 • Vergi muafiyeti kaldırılan vakıflar, muafiyetin kaldırıldığı tarihten itibaren beş yıl geçmedikçe yeniden vergi muafiyeti talebinde bulunamazlar. Bu sürenin bitiminden sonra vergi muafiyeti talebinde bulunan vakıflara bu Genel Tebliğde yazılı şartları taşımaları koşulu ile yeniden vergi muafiyeti tanınabilir5 - Diğer Hususlar

 • 5 - Diğer Hususlar

 • 5.1.Şartlı Bağışlarla ilgili işlemler

 • Vakfın amaçları arasında yazılı bir hizmetin gerçekleştirilmesi şartıyla yapılan bağışların, hizmetin gerçekleştirildiği yıllarda harcanması öngörülen kısmının o yılın gelirleri arasında gösterilmesi gerekir.

 • Vakfın malvarlığına eklenmesi ve gelirlerinin vakfın amaçları içinde yer alan bir hizmet veya hizmetlerin yerine getirilmesinde kullanılması şartıyla yapılan bağışlarda, ana para vakfın mal varlığı sayılacak, ancak bu paranın getireceği gelir, vakfın gelirleri arasına dahil edilecektir.

 • Muhasebe işlemleri yönünden de şartlı bağışlar vakfın defterlerinde ayrı hesaplarda izlenir. Şartlı bağış para olarak yapılmış ise bu para fon olarak yine ayrı bir hesapta gösterilir.

 • 5.2. Vakfa Bağlı İktisadi İşletmelerde Muhasebe İşlemleri ve İşletme Gelirlerinin Vakıf Bütçesinde Gösterilmesi

 • Vakfa bağlı veya ait iktisadi işletme bulunması halinde vakıfla işletmenin muhasebe işlemlerinin ayrı defterlerde izlenmesi ve vakfın işlemleriyle iktisadi işletmenin işlemlerinin birbirinden ayrılması gerekir. İktisadi işletmenin dönem sonunda oluşan karından ödenmesi gereken vergiler ve diğer yasal yükümlülükler ayrıldıktan sonra kalan net kar, vakıf bütçesine gelir olarak aktarılır.

 • 5.3. Vakfa Tahsis Edilen Mal Varlığının Satışı veya Kamulaştırılması

 • Vakfa tahsis edilen mal varlığının satışı ya da kamulaştırılmasından elde edilen gelirler yıllık giderlere harcanmayıp, vakfa gelir sağlayacak yatırımlara tahsis edilebilir. Ancak bu paraların yatırımlara harcanmadan önceki dönem içinde değerlendirilmesinden elde edilen faizin vakfın yıllık gelirlerine dahil edilmesi zorunludur.5.4. Vergisel Avantajlar

 • 5.4. Vergisel Avantajlar

 • Vakıflar tüzel kişilikleri itibariyle kurumlar vergisi kapsamına girmediklerinden, vergiden muaf vakıf statüsü kazanan vakıfların kurumlar vergisinden muafiyetleri de söz konusu olmamaktadır.

 • Vergiden muaf vakıf statüsünü kazanan vakıflar halen mevcut düzenlemelere göre,

 • 1- 25.10.1984 tarih ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 17 nci maddesinin 1 ve 2 numaralı fıkraları kapsamına giren teslim ve hizmetleri için katma değer vergisi istisnasından,

 • 2- 08.06.1959 tarih ve 7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (k) bendine göre, bu vakıflara kuruluşu için veya kurulduktan sonra tahsis olunan malların intikalinde veraset ve intikal vergisi istisnasından,

 • 3- 02.07.1964 tarih ve 492 sayılı Harçlar Kanunu’nun 59 uncu maddesinin (b) bendine göre, bu vakıflar tarafından iktisap edilecek gayrimenkullerin ve sair ayni hakların tescilleri ve şerhi gerektiren işlemleri ile bunlara ait tesislerin ve bu tesislerin sonradan iktisap edecekleri gayrimenkullerin ve sair ayni hakların tescilleri ve şerhi gerektiren işlemleri ve bunların terkinlerinde harç istisnasından,

 • 4- 29.07.1970 tarih ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (m) fıkrasına göre, resmi senedinde yazılı amaçlara tahsis edilmek şartıyla vakfa ait binalar için emlak vergisi muafiyetinden,

 • yararlanmaktadır.

 • Diğer taraftan, yukarıda sayılan muafiyet ve istisnalar vakfın tüzel kişiliğine yönelik olup, vakfa ait iktisadi işletmelerin bu muafiyet ve istisnalardan yararlanması mümkün bulunmamaktadır.
Yüklə 445 b.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə