Verdibasert ledelse – godt egnet I endringsprosesser? Enhetsleder og masterstudent Kjersti VardebergYüklə 445 b.
tarix06.03.2018
ölçüsü445 b.
#45139


Verdibasert ledelse – godt egnet i endringsprosesser?

 • Enhetsleder og masterstudent Kjersti Vardeberg

 • 18.februar 2010


- en liten presisering… 

 • Hva er verdibasert ledelse?

 • Er verdibasert ledelse som metode egnet i endringsprosesser i en organisasjon?

Regelstyring

 • Opprinnelse: Byråkratisk organisasjon, fabrikker og offentlige organisasjoner i etterkrigstida

 • Styringsfilosofi: Regel- og normutvikling i organisasjonene, ”en regel for alt”

 • Målesystem: Saker bedømmes i henhold til reglene, ”det som er riktig”

 • Minner om pliktetisk tankesystem: Handle etter den maksime at du vil den skal kunne bli en allmenn lovMålstyring

 • 1987: Målstyring vedtatt som ledelsesform i det offentlige Norge for å løse opp regelstyringen

 • Opprinnelse: Mer komplekst samfunn som ble vanskeligere å regulere

 • Styringsfilosofi: Retning og intensjon ut fra mål for virksomheten. Gir større frihet, mer selvstendig handling fra medarbeidere

 • Reglene går fra å være ”lover” til å bli rettledninger for handling……målstyring

 • Målesystem: Vurdering av om en har nådd tallfestede mål, og faktorer som påvirker dette. Planlegging – implementering – evaluering.

 • Konsekvensetisk tankesystem: Du skal handle slik at det gir mest mulig godt for flest muligVerdibasert (-orientert) ledelse

 • Verdibasert ledelse er å mobilisere og motivere organisatoriske handlinger på basis av ønskede verdier, og å avdekke og avgrense innslaget av handlinger og beslutninger som uttrykker førbevisste og ikke-ønskede verdier

     • Aadland (2004)


Verdier

 • ”En verdi er en vedvarende tro på at en spesiell handlemåte eller sluttilstand personlig og sosialt er å foretrekke framfor en annerledes handlemåte eller sluttilstand” Milan Rokeach (1976) i Kaufmann & Kaufmann (2009)

 • ”Verdier er distinksjoner. De uttrykker at noe er bedre enn noe annet. (…) Verdier gir retning uten å bli spissfindig konkrete. (…) Verdier er ønskverdige kvaliteter ved handlinger eller formål”

     • Aadland (2004)


4 mulige studieposisjoner for å studere verdier

 • Verdier som teoretiske begrep

 • Verdier som aktøren sitt motivgrunnlag

 • Verdier som mottageren sitt tolkningsgrunnlag

 • Verdier som analysebegrep

     • Aadland (2004)


Åpne og skjulte verdier – det vi ser og det vi ikke ser

 • Åpne verdier: Verdier som er lette å formulere, og som det på overflaten er stor enighet om

 • Skjulte verdier: Verdier som det er lite åpenhet om, men som kan være sterkt styrendeVerdibasert ledelse – noen kjennetegn

 • Opprinnelse: To tradisjoner fra USA og Danmark (og kanskje en norsk?). Stadig utvikling

 • Overordnet mål: Å styrke etisk sensitivitet og forvalte meningsskapende prosesser i organisasjonen

 • Fokus på det som er viktig, ikke det som er riktig

 • Tar verdier i bruk som kjernefokus. Peker ut retningen, intensjonene og mobiliserer handlingsvilje

 • Dygdsetisk tankesystem: Du skal handle slik at du kan fortelle dine barn om det med stolthet

 • Mellom tillit og kontroll

 • Den store utfordringen: At verdier ikke bare blir fine ord, men realisert i den konkrete hverdagenSentrale redskaper

 • Sensemaking (Weick, 1995)

  • Den verbale, mellommenneskelige prosessen med å tolke handlinger og hendelser, og skape rammer for felles forståelse
  • Skjer tydeligst når verden oppleves annerledes enn forventet, og i tilbakeblikk
 • Sosial konstruktivisme (Berger & Luckman, 1966)

  • Virkeligheten er ikke, den skapes. Forståelse bygges opp gjennom språk og sosiale prosesser
 • Kommunikativ ledelse (Eriksen, 1999)

 • Organisasjonskultur (Aadland, 2004)

  • Mønster av åpenbare og skjulte verdier som manifesterer seg i kulturuttrykk
  • ”Måten vi gjør tingene på her hos oss”


+ og – ved verdibasert ledelse

 • +

 • Den ansatte opplever mening og engasjement, eierskap

 • Stolthet over jobben når det er i tråd med egne verdier

 • Takler det uventede

 • Utfordrende og spennende lederkonseptVisjon for Helse Sør-Øst

 • Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger når de trenger det, uavhengig av, alder, bosted, kjønn, økonomi og etnisitet.  • …. endringssamfunnet og det fleksible mennesket….

     • Sennett (2001)


Årsaker til motstand mot endringer

 • Manglende tillit

 • Manglende tro på at endringer er nødvendig

 • Manglende tro på at endringer lar seg gjennomføre

 • Økonomiske trusler

 • Relativt høye omkostninger

 • Frykt for å mislykkes

 • Tap av makt og status

 • Trusler mot verdier og idealer

 • Uvilje mot innblanding

     • Yukl (2002)


Ledelse i endringsprosesser

 • Ledelse er administrasjon, kultur- og relasjonsbygging.

 • Endringsprosesser krever mer av alt!

     • Colbjørnsen (2004)


Transformasjonsledelse

 • Å skape bevissthet om og aksept for gruppens konkrete og overordnede mål, og få de ansatte til å se ut over sine egne interesser til beste for gruppen

 • Får ansatte til å yte ekstra innsats

     • Bass (1990)


Tranformasjonsledere

 • Karisma

  • Visjon og overordnede mål.
  • Stolthet, respekt og tillit
 • Inspirasjon

  • Høye forventninger og anstrengelser
  • Viktige mål uttrykt på enkle måter
 • Intellektuell stimulering

  • Intelligens, rasjonalitet og grundig problemløsning
 • Individuelle hensyn

  • Oppmerksomhet, individuell behandling, råd
     • Bass (1990)


Verdibasert (-orientert) ledelse

 • Verdibasert ledelse er å mobilisere og motivere organisatoriske handlinger på basis av ønskede verdier, og å avdekke og avgrense innslaget av handlinger og beslutninger som uttrykker førbevisste og ikke-ønskede verdier (Aadland 2004)Mine erfaringer

 • Informasjon – mange ganger!

 • Tydelige rammer

 • Motivasjon

 • Deltagelse og medvirkning

 • Kommunikasjon

 • Eksempelets maktTakk for oppmerksomheten!Referanser

 • Bass, Bernard M (1999). From Transactional to Transformational Leadership: Learning to share the Vision (Gjengitt i Ø. Martinsen (2004) Perspektiver på ledelse. Gyldendal Akademisk)

 • Berger & Luckmann (1966). The social construction of reality. Anchor Books

 • Colbjørnsen, Tom (2004). Ledere og lederskap. Fagbokforlaget

 • Eriksen, Erik Oddvar (1999). Kommunikativ ledelse. Fagbokforlaget

 • Kaufmann, Geir og Kaufmann, Astrid (2009). Psykologi i organisasjon og ledelse. Fagbokforlaget

 • Sennett, Richard (2001). Det fleksible mennesket. Personlige konsekvenser av å arbeide i den nye kaptalismen. Fagbokforlaget.

 • Weich, Carl (1995). Sensemaking in organizations. Sage, Thousand Oaks

 • Yukl, Gary (2002). Leadership in organizations. (Gjengitt i Ø. Martinsen (2004) Perspektiver på ledelse. Gyldendal Akademisk)

 • Adland, Einar (2004). Den truverdige leiaren. Samlaget
Yüklə 445 b.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə