Volební obdobíYüklə 1,53 Mb.
səhifə22/26
tarix18.01.2018
ölçüsü1,53 Mb.
#39135
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   26

3.7.7. Knihovna

Kancelář a půjčovna Knihovny jsou dočasně přemístěny do Římské 12, což provoz nijak neomezuje.Přírůstky

Knihovna zaznamenala přírůstek celkem 1 168 knih. Zakoupeno bylo 824 knih, 344 knih bylo získáno formou darů a recenzních výtisků. Přírůstky se zpracovávají po nabytí a každý měsíc je jejich soupis publikován na Intranetu.


Výpůjčky
Vypůjčeno bylo 4 200 knih z fondů Knihovny a zajištěno 115 výpůjček prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby. Největší růst zaznamenala Národní knihovna, Městská knihovna, Moravská zemská knihovna a Vědecká knihovna v Olomouci. Několikanásobně se zvýšil zájem studentů vyšších odborných a vysokých škol, což signalizuje zvýšení zájmu o rozhlas.
Knihovna se podílela na vzniku knihy „99 významných uměleckých osobností rozhlasu“,

spolupracovala na knize edice Vltava „Idea českého státu v proměnách staletí“ a se stanicí

Vltava na vzniku databáze „povinná četba“.
Informační systém Relief funguje spolehlivě, dílčí problémy se řeší s dodavatelskou firmou.


Technický rozvoj

Zdárně pokračovala digitalizace zvukových fondů, uskutečnila se výměna nevyhovujících PC a tiskáren. Probíhal zkušební provoz aplikace pro vyhledávání hudebních snímků ČRo přes Internet, počet snímků je postupně rozšiřován.
  • Rada konstatuje, že Český rozhlas v roce 2008 splnil povinnost, kterou mu ukládá § 3 odst. 1 písm. e) a h) zákona 484/1991 Sb.
    1. Vysílání domácí a zahraniční tvorby - § 3 odst.1 písm.f)

3.8.1. Podíl zahraniční a domácí hudby

Český rozhlas 1 - Radiožurnál

Hudba v programu ČRo 1 – Radiožurnálu obsahovala v roce 2008 převážně skladby 60.– 90. let, ale i novinky posledního desetiletí. Je zacílena na posluchače ve věkových kategoriích 35 – 70 let, speciálně s přihlédnutím k posluchačům v produktivním věku. Celkový podíl hudby je ve vysílání ČRo 1 – Radiožurnálu cca 45 % z denního vysílacího času (tj. 165 – 185 skladeb za 24 hodin), přičemž poměr mezi domácími a zahraničními skladbami je dlouhodobě stanoven na 1:2.


Český rozhlas 2 – Praha
I pro rok 2008 zůstalo zachováno dlouhodobé nastavení selektorové hudby, které odpovídá podílu 70% českých skladeb, 15% anglosaské a 15% ostatní zahraniční hudby.

Hudební pořady, které vznikly v loňském roce, se až na jednu výjimku osvědčily, a proto zůstaly zachovány (zaměření country, muzikál, vokální skupiny).

Je rozšiřována nabídka také v hudební části vysílání – pod vlivem přání oslovit střední generaci posluchačů se obměňuje výběr skladeb hudby .
Český rozhlas 3 – Vltava
Podíl zahraniční hudby je cca 60%, u klasické hudby je takové třídění problematické.

V rámci sobotních operních večerů bylo z nabídky EBU odvysíláno 33 oper (sedmkrát přímý přenos z MET, třikrát záznam MET, 23x záznam EBU).

V oblasti symfonického repertoáru bylo odvysíláno 40 přímých přenosů a 149 záznamů převzatých ze sítě EBU.
Další významné programy ve spolupráci s EBU:

Speciální den Euroradia - Den konzervatoří

přenos k 85.výročí Čekého rozhlasu

přímý přenos Mezinárodního festivalu chlapeckých sborů

Zámecké a varhanní koncerty ve spolupráci se Slovenským rozhlasem

Český rozhlas 6
Český rozhlas 6 zařazuje hudbu jen velmi okrajově a jen v některých pořadech, například Kaleidoskop Jana Rejžka a Letem kulturním světem. Podíl zahraniční a domácí hudby je přitom zhruba 30:70 ve prospěch hudby domácí.
Český rozhlas Leonardo
Zahraniční hudební produkce představuje zhruba 65 % (anglicky 60 %, dále je poměrně zastoupena francouzština, polština, slovenština, italština a španělština). V etnické hudbě nebo world music se objevují jazyky různých světových etnik.

Domácí produkce představuje přibližně 35 % (česky 27 %, anglicky 8 %). Každý všední den má premiéru původní hudební pořad Nota Bene s tímto žánrovým členěním: pondělí a středa – etnická hudba a world music, úterý – hity století, čtvrtek – rock a pop, pátek – jazz. V rámci pátečního tematického zaměření Nota Bene už vzniklo téměř 150 pořadů, které představují přední osobnosti českého jazzového života včetně hudebníků dlouhodobě působících v zahraničí.


Český rozhlas – Radio Wave
V selektorových rotacích je česká hudba zastoupena dvaceti procenty. Co se týče procentuálního zastoupení české hudby vůči zahraniční, nelze dosáhnout pravdivého obrazu ryze na základě výpočtu uvedeného analýzou ze selektoru. Vzhledem k tomu, že velká část programové nabídky Radia Wave není hrána ze selektoru (žánrové pořady a jejich reprízy), je selektorové procento české hudby zavádějící. Domácí scénu totiž pokrývají především žánrové pořady, některé přímo se stoprocentním zastoupení české hudby (například pořad Startér, tedy hitparáda českých kapel nepodepsaných nahrávacími společnostmi).

Český rozhlas D-dur
Podíl zahraniční hudby je cca 60%, u klasické hudby je takové třídění problematické.
Regionální vysílání Českého rozhlasu
Podíly zahraniční hudby u jednotlivých regionálních studií v příloze č.5
3.8.2. Mezinárodní hudební výměna
Snímky Českého rozhlasu v zahraničí - nabídka
Český rozhlas nabídl v roce 2008 do sítě EBU celkem 126 hudebních pořadů. Jde především o tzv. pink offers (volné nabídky), dále o příspěvky do sezón Eurorádia (klasická, jazzová, ars acustica) a do Letních festivalů Eurorádia. Přehled hudebních žánrů, množství nabídek a jejich vzájemný poměr nabízejí následující tabulka a graf.

hudební žánr

zkratka

počet

% z celku

vážná hudba

SM

74

58%

jazzová hudba

JM

29

23%

sezóny Eurorádia

EURO

7

6%

ars acustica

AA

7

6%

letní festivaly

ER

5

4%

rocková hudba

RM

3

2%

world music

WM

1

1%

celkem
126

100%


Mezinárodní oddělení přispělo do systému volných nabídek mezinárodní hudební výměny celkem 45 koncerty z oblastí jazzu, staré hudby, rocku, ars acustiky a world music. Řada nabídek byla připravena ve spolupráci s Redakcí jazzu a populární hudby ČRo 3 – Vltava a s regionálním studiem v Ostravě a Brně. Nabídky vážné hudby připravil Útvar hudebního vysílání ČRo 3 – Vltava.


JAZZ

Do sítě EBU byly nabídnuty čtyři koncerty z festivalu Prague Proms: Jazz Efterrätt, Karel Růžička Quartet, František Kop Band a La Parada & Český národní symfonický orchestr.


Ve spolupráci s ČRo Ostrava byla připravena nabídka koncertu ansámblu Emil Viklický Trio, dále záznam koncertu skupiny Laco Deci & Celula New York a tři koncerty z festivalu Ostrava Jazz Open: Yvonne Sanchez & Latin Groove Conection, Rhytm Desperados a David Kolár Band.
Ve spolupráci s ČRo Hradec Králové (technická realizace záznamů) MO pořídilo a nabídlo osm koncertů z festivalu Polička Jazz 2008: X´tet Bruno Régnier, Petr Zelenka Quartet, Jana Koubková Quartet, Ján Fabrický Overt Act, Apollon Quartet, Emil Viklický Trio, David Dorůžka & Josefine Lindstrand, Takin´ Off. Záznam vystoupení skupiny Jana Koubková Quartet vydalo v prosinci roku 2008 nakladatelství Radioservis.
Dále byly nabídnuty záznamy těchto koncertů: Big Band ČRo – Pocta Karlu Krautgartnerovi, Regina Carter Quintet, devět koncertů z 12. ročníku Mezinárodního hudebního festivalu jazzového piana (recitály umělců: Pavol Bodnár, Péter Rozsyói, Kryštof Marek, Pawel Kaczmarczyk, Mircea Tiberian, Eric Legnini, Olivian Trummer a Shai Maestro) a koncert Big Bandu Gustava Broma.
Letošním českým přímým přenosem vyvrcholila velmi úspěšná Jazzová sezóna Eurorádia. Koncert byl odvysílán 25. 4. 2008 z karlínského Studia A. Účinkovala skupina Open Sextet a jako host vystoupil americký tenorsaxofonista Rich Perry.
ARS ACUSTICA

V rámci volných nabídek bylo připraveno šest kompozic pro soutěž Minutes of Noise: svezemese, Electric Haiku, SoundOf_Work, SoundOf_kühl, Bardo Essential a Footsure and Role. Dále byla nabídnuta kompozice Colina Blacka Soundprints: The Prague Pressings.


ROCK/WORLD MUSIC

Ve spolupráci se stanicí Český rozhlas – Radio Wave byly pro Eurosonic Radio + připraveny tři nabídky rockové hudby: koncerty skupin Sunshine, Khoiba a Please The Trees a nabídka z oblasti world music: záznam koncertu skupiny Gothart.


FOLK/ FOLKLÓR

Český rozhlas participoval na oblíbeném projektu 2008 EBU Christmas Folk Project s příspěvkem dvou vánočních písní Štědrej večer nastal a Padá snížek v podání cimbálové muziky Hradišťan. Český rozhlas přispěl i do nového projektu EBU Folk and Traditional Music Love Songs Project, který je pod supervizí Deutschland Radia Kultur.


STARÁ HUDBA

Do sítě Eurorádia Classic byly nabídnuty tři koncerty z Mezinárodního festivalu Letní slavnosti staré hudby: recitály Riccarda Minasiho, Gérarda Lesneho a Marty Infante.


Snímky zahraničních rozhlasů ve vysílání Českého rozhlasu - poptávka
V období od 1. 1. 2008 do 15.12. 2008 bylo v databázi EBU nabídnuto celkem 3377 koncertů. Český rozhlas si v rámci mezinárodní hudební výměny objednal 1052 koncertů. Stanice ČRo 3 - Vltava objednala celkem 790 koncertů, ČRo Rádio Wave 222 a stanice ČRo 2 - Praha dva koncerty. Počet dosud odvysílaných koncertů k 15.12. 2008 je 128. Žánrové zastoupení koncertů je v poměru: populární hudba 589 – vážná hudba 448. Za rok 2008 bylo ze sezón Eurorádia 2007-2008 a 2008-2009 (klasická, jazzová, operní, speciální dny a Metropolitní opera) určených k přímému přenosu či záznamu odvysíláno na stanici Vltava celkem patnáct koncertů a oper. Četnost objednávek ČRo ze sítě EBU v jednotlivých měsících roku 2008 znázorňuje tento graf:
  • Rada konstatuje, že Český rozhlas v roce 2008 splnil povinnost, kterou mu ukládá § 3 odst. 1 písm.f) zákona 484/1991 Sb.


3.9. Poskytování 24hodinové programové služby alespoň na jednom vysílaném programu, včetně aktuálního zpravodajství - § 3 odst. 1 písm. g)
Český rozhlas poskytoval 24hodinové programové služby na stanicích Český rozhlas 1 – Radiožurnál, Český rozhlas 2 – Praha, Český rozhlas 3 –Vltava, Český rozhlas D-dur, Český rozhlas Leonardo a Český rozhlas – Radio Wave. Regionální studia v sídlech krajů vysílají od dubna 2007 společný noční program. Aktuální zpravodajství je zejména na stanici Český rozhlas 1 – Radiožurnál a speciální stanici Český rozhlas Rádio Česko.


  • Rada konstatuje, že Český rozhlas v roce 2008 splnil povinnost, kterou mu ukládá § 3 odst. 1 písm. g) zákona 484/1991 Sb.    1. Mezinárodní a tuzemské festivaly, akce a soutěže

3.10.1. Soutěže pořádané Českým rozhlasem
Dvaačtyřicátý ročník Mezinárodní rozhlasové soutěže mladých hudebníků Concertino Praga v roce 2008 byl vypsán pro dechové nástroje v kategoriích flétna, hoboj, klarinet, fagot a trubka. Mezinárodní soutěže se zúčastnilo celkem 29 nahrávek z devíti evropských zemí. Z pěti českých postupujících účastníků na nejvyšší stupně dosáhli tři hudebníci – Denisa Gřonková (hoboj, I. cena), Jan Hudeček (fagot, II. cena) a Pavel Janeček (trubka, II. cena). Cenu Heleny Karáskové (uděluje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR) určenou absolutnímu vítězi soutěže získala rakouská flétnistka Daniela Koch. Český rozhlas jí natočil a vydal nekomerční CD určené k propagaci nejúspěšnějšího soutěžícího.

Nositelé prvních cen vystoupili dne 14. června 2008 za doprovodu SOČR pod vedením Alexandra Apolína v Rudolfinu v Praze. Slavnostní koncert byl živě přenášen prostřednictvím EBU do několika evropských zemí. V České republice jej tradičně vysílal ČRo 3 - Vltava. Poprvé v historii soutěže bylo vystoupení přenášeno také audio-vizuálně na webových stránkách ČRo, zvuk navíc v prostorovém formátu 5.1.

Následující Jihočeský festival Concertino Praga pokračoval koncerty v Českém Krumlově, Třeboni, Jindřichově Hradci a nově také v Bechyni.

V rámci doprovodného programu Prix Bohemia Radio uspořádalo Producentské centrum ČRo v Poděbradech koncert vítězů soutěže Concertino Praga.

Na sklonku října 2008 se v Kyjevě konalo valné shromáždění Evropské unie hudebních soutěží mládeže (EMCY), jejímž členem je ČRo. V závěru zasedání bylo voleno nové pětičlenné vedení. Do něj byl jako nejmladší a dosud jediný český zástupce v historii unie, zvolen vedoucí soutěže Concertino Praga Tomáš Chmelár.
Concerto Bohemia (CB)
Do 17. ročníku Národní rozhlasové soutěže mladých souborů a orchestrů Concerto Bohemia 2008 se přihlásilo 22 souborů a orchestrů základních uměleckých škol a konzervatoří z České republiky.

Do druhého kola soutěže postoupilo šestnáct souborů a orchestrů, se kterými byla natočena profesionální studiová nahrávka, téměř 400 mladých hudebníků natočilo 48 titulů.

Vítězové vystoupili na Koncertě vítězů Concerto Bohemia 2008, který se konal 15. listopadu 2008 ve Velkém sále Paláce Žofín s mimořádným ohlasem publika. ČRo 3 - Vltava vysílal tento koncert přímým přenosem. Česká televize jako koprodukční partner pořizovala záznam, který byl následně odvysílán.
Prix Bohemia Radio (PBR)
Na přelomu září a října 2008 se uskutečnil další ročník tohoto Mezinárodního festivalu rozhlasové tvorby.

S ohledem na 85. výročí ČRo byl festival uspořádán jako česko-slovenský. Ve všech porotách zasedli rozhlasoví odborníci ze Slovenska , všechny tři soutěžní kategorie otevřeli i pro slovenské tvůrce.


3.10.2. Soutěže a akce s účastí Českého rozhlasu


Yüklə 1,53 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   26
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə