Volumul 1: secţiunea 1: instrucţiune pentru candidaţii la licitaţIEYüklə 0,61 Mb.
səhifə1/10
tarix21.08.2018
ölçüsü0,61 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


VOLUMUL 1:
SECŢIUNEA 1: INSTRUCŢIUNE PENTRU CANDIDAŢII LA LICITAŢIEReferinţa publicaţiei: MIS-ETC 988 – RFP 1.4.2./1 - repetata

Denumirea Contractului: CONSTRUCTIA LABORATORULUI VAMAL IN CHISINAU

Procedura: Licitatie Publica Locala Deschisa - repetata

Proiectul: IMPEFO – Imbunatatirea cooperarii transfrontaliere intre Moldova si Romania in domeniul produselor alimentare si petroliere (MIS-ETC 988)

La depunerea Ofertei pentru licitaţie, candidatul acceptă în întregime şi fără vreo restricţie condiţiile speciale şi generale care guvernează acest contract ca reguli ale procedurii de licitaţie, oricare ar fi condiţiile sale proprii, la care va renunţa. Candidaţii trebuie să examineze atent şi să respecte toate instrucţiunile, formele, prevederile contractuale şi specificaţiile conţinute în acest dosar de licitaţie.

Depunerea conţinutului Ofertei pentru licitaţie cu lipsa unor informaţii şi documentaţia solicitată în termenul limită specificat va duce la respingerea Oferte Dvs.

Nu se va lua in considerare nici o rezervare expusa in Oferta referitor Dosarul de Licitatie, aceasta poate duce la respingerea imediată a ofertei fără o evaluare ulterioară.Aceste instrucţiuni stabilesc reguli de depunere, selectare şi implementarea contractelor finanţate prin această Invitatie la Licitatie, conform prevederilor Ghidului Practic pentru procedurile de contractare pentru acţiunile externe pentru Uniunea Europeană, care se aplică acestei proceduri de licitaţie. Ghidul practic este disponibil la adresa web: http://ec.europa.eu/europeaid/work/procedures/index_en.htm).


SECŢIUNEA 1: INSTRUCŢIUNE PENTRU CANDIDAŢII LA LICITAŢIE
PARTEA GENERALA
 1. INSTRUCŢIUNI GENERALE

  1. Candidaţii la licitaţie trebuie să aplice pentru întregul volum de lucrări solicitate în dosarul de licitaţie. Ofertele pentru loturi incomplete de lucrări nu vor fi acceptate.

  2. Termeni stabiliti:
DATA

ORA*

 1. Intilniri de clarificari*

09 septembrie, 2013

10:00

 1. Vizite de teren*

09 septembrie, 2013

11:00

 1. Termenul limita pentru solicitarea clarificarilor de la Serviciul Vamal

17 septembrie, 2013

17:00

 1. Termenul limita pentru care informatiile suplimentare sunt emise de Serviciul Vamal

27 septembrie, 2013

17:00

 1. Termenul de depunere a ofertelor

08 octombrie 2013

09:00

 1. Sesiunea de deschidere a ofertelor

08 octombrie, 2013

09:30

 1. Data de instiintare a ofertantului cistigator

10 de zile dupa data limita pentru oferte

-

 1. Semnarea contractului

15 de zile dupa data limita pentru oferte

-

* Toate orele sînt în concordanţă cu fusul orar al Republicii Moldova

* Data provizorie


 1. FINANŢAREA

Proiectul este finantat de Uniunea Europeana, in concordanta cu regulile Programului Operational Comun al UE Romania-Ucraina-Moldova 2007-2013. 1. PARTICIPAREA

  1. Participarea la licitaţie este deschisă în mod egal pentru toate persoanele juridice [ofertantii participînd fie individual fie în grup (consortium)] care sunt stabilite în unul din statele Membre ale UE sau dintr-o ţară sau teritoriu a regiunilor reglementate si/sau autorizate de instrumentele specifice aplicabile la Programului Operational Comun al UE Romania-Ucraina-Moldova 2007-2013, programul de la care contractul este finantat. Participarea la licitaţie de asemenea este deschisă pentru organizatiile internationale. Participarea persoanelor fizice este guvernata direct de instrumentele specifice aplicabile de programul de la care contractul este finantat.  1. Aceste condiţii se referă la toate statele sus menţionate şi la toate entităţile legale, companiile ori parteneriatele constituite de state mentionate mai sus. În scopul de a dovedi respectarea acestei reguli, ofertantii fiind persoane juridice, trebuie să prezinte documentele solicitate în conformitate cu legislatia Republicii Moldova. În caz de îndoială, Autoritatea Contractantă poate solicita ofertantului de a furniza dovezi care să demonstreze respectarea efectivă a criteriilor legate de "prezenta comerciala". In acest scop, persoana juridică va trebui să demonstreze că persoana lor juridică este creata în conformitate cu legislatia unui Stat eligibil si care are sediul central într-un Stat eligibil. „Sediul Central” trebuie a fi inteles ca ca administratia centrală sau locul principal de activitate.  1. Cerinţele de eligibiltate detaliate în subclauzele 3.1 şi 3.2 se aplică pentru toţi membrii intreprinderii mixte/consortium, toţi subcontractorii şi toţi furnizorii catre Ofertanti. Fiecare ofertant în cadrul tenderului, fiecare membru a unei intreprinderi mixte/consortium, fiecare subcontractor care oferă mai mult de 10 % din lucrări si fiecare furnizor care oferă mai mult de 10 % din lucrari trebuie să certifice că ei indeplinesc aceste conditii. Ei trebuie sa demonstreze eligibilitatea lor prin documente datate de cel mult 1 an înainte de data limită de depunere a dosarelor (i.e 24 mai, 2012), intocmita in concordanta cu legea sau practica lor nationala sau prin copiile documentelor originale care să ateste constituirea si / sau statutul juridic si locul de înregistrare si / sau sediul statutar si, în cazul în care acesta este diferit, locul Administratiei centrale. Autoritatea Contractantă poate accepta alte dovezi satisfăcătoare a acestor condiţii.  1. Persoanele juridice, companiile sau întreprinderile care cad sub inidenţa secţiunii 2.3.3 (Motive de excludere) a Ghidului Practic a procedurilor de contract pentru acţiuni externe a UE sînt excluşi de la participare în cadrul licitaţiei si atribuire a contractelor. Ofertanţii trebuie să depună declaraţii precum că ei nu se află în vreo una din situaţiile indicate în secţiunea 2.3.3 a Ghidului Practic a procedurilor de contract pentru acţiuni externe a UE. Declaraţiile trebuie să cupindă toţi membrii unei asociatii/consortium. Ofertanţii care vor fi găsiţi vinovaţi în falsificarea declaraţiilor făcute pot fi supuşi unor amenzi financiare şi excluşi în concordanţă cu secţiunea 2.3.4 (Penalitati administrative si financiare) a Ghidului Practic.
  1. Situaţiile de excludere din subclauza 3.4 se aplică tuturor membrilor unei asociatii/consortium, tuturor subcontractorilor şi furnizorilor participanti la tender.
  1. Limita maximă autorizată pentru subcontractare este de 30% din valoarea licitaţiei.1


 1. O SINGURA OFERTA DIN PARTEA UNUI CANDIDAT LA LICITAŢIE

O companie nu poate să aplice la o licitaţie concomitent ca individual, si in calitate de membru al unei intreprinderii mixte/consorţiu. Participarea unui Ofertant in mai multe Oferte concomitent va duce la discalificarea ofertelor pentru contractul in care aceasta parte este implicat. Aceiasi companie poate participa numai ca subcontractor in diferite oferte daca este justificat de natura specifica a pietei si acceptata de Autoritatea Contractanta. 1. CHELTUIELILE DE LICITAŢIE

  1. Ofertantul va suporta toate costurile asociate cu pregătirea şi depunerea Ofertei. Autoritatea contractanta nu va fi in nici un caz responsabila pentru acoperirea acestor costuri, indiferent de rezultatul procedurii de tender.
  1. Autoritatea Contractantă nu va fi responsabilă şi nu va acoperi, în nici un caz, cheltuielile sau prejudiciile suportate de candidaţii la licitaţie, cu privire la vizita la faţa locului, inspectare sau alte aspecte ale licitaţiei.

 1. VIZITE IN TEREN

  1. Ofertantului este obligat să viziteze si sa inspecteze terenul pentru lucrari si imprejmuirile acestuia pentru a evalua, pe propria raspundere, cheltuiala si riscul, factori necesari pentru pregătirea Ofertei si semnarea contractului de lucrari. Data si ora acestor vizite vezi para.1.2 din aceste Instructiuni..
  1. Intilnirile de clarificare si vizitele in teren vor fi organizate de Autoritatea Contractata. Data, locul si ora vezi in punctul 1.2 din Instructiuni.
  1. Procesele verbale ale Intilnirilor de clarificare si vizitele in teren vor fi publicate pe pagina web www.customs.gov.md. Ca dovada a participarii, ofertantii vor primi Certificate de participare de la Autoritatea Contractanta.


DOCUMENTATIA DE TENDER

 1. CONŢINUTUL DOCUMENTELOR DE LICITAŢIESetul dosarului de licitaţie trebuie să conţină documentele specificate în Scrisoarea de invitaţie.

Ofertanţii poartă responsabilitate proprie pentru examinarea corespunzătoare a documentelor de tender, inclusiv documentele de proiect disponibile pentru inspecţie şi orice modificări la documentele de tender emise în perioada de licitaţie, şi pentru obţinerea informaţiei veridice despre condiţiile şi obligaţiile care pot afecta într-un valoare sau natura Ofertei sau executarea lucrărilor. In cazul in care Oferta va avea succes, nu se va admite modificarea suma Ofertei pe motiv de erori sau omiteri in obligatiile ofertantului descrise mai sus.


 1. EXPLICAŢII PRIVIND PROCEDURA DE LICITAŢIEYüklə 0,61 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə