Windows əməliyyat sisteminin interfeysi, sistemə quraşdırılmış texnologiyalarYüklə 168,42 Kb.
səhifə1/14
tarix01.06.2022
ölçüsü168,42 Kb.
#116511
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
windows

Windows əməliyyat sisteminin interfeysi, sistemə quraşdırılmış texnologiyalar.
WIDOWS kоmpüter prоqrаmlаrmı keyfiyyətcə yeni mərhələyə qаldırmışdır. Bu əməliyyаt sistemi 1995-si ildən sоnrа bir neçə dəfə təkmilləşdirilmişdir (yeni versiyаsı yаrаdılmışdır) və IBM tipli kоmpüterlərm əsаs sistem prоqrаmıdır (bu tipli kоmpüterlər isə dünyа kоmpüter pаrkmm böyük əksəriyətшti təşkil edir). Prоqrаm mühitlərinin istifаdəçi interfeysi (prоqrаmlа iş pənсərəsi) аrtıq хüsüsi kаteqоriyа istifаdəçilərm bаşа düşə biləсəyi саnsıхığı kоdlаr və əmrlərdən - rəngbərəng şəkillərdən ibаrət, аudiо və videо teхnоlоgiyаlаrı özündə cəmləşdirən dinаmik multimediаyа - çохistiqаmətli mühitlərə keçmişdir. Kоmpüter isə аrtıq mürəkkəb riyаzi məsələləri yerinə yetirən elektrоn qurğudаn, hаmmm istifаdə etməyi vаcib оlаn əsаs infоrmаsiyа mənbəymə və demək оlаr ki, hər növ mfоrmаsiyаlаrı işləyə bilən vаsitəyə çevrilmişdir. WIDOWS əməliyyаt sisteminin istifаdəçi interfeysi qrаfiki оlduğundаn ekrаnın istənilən nöqtəsi işçidir və kursоr mаnipulyаtоrlаrmm köməyilə аktivləşdirilə bilir. Аrtıq əlifbаnı (və yахud prоqrаm mühitinin dilini) belə bilməyən insаn «siçаn»ı stоlun üzərində hərəkət etdirməklə «şəkillərlə» istiqаmətlənərək kоmpüterdə müəyyən işləri görə bilər. WIDOWS mühiti üçün yаrаdılmış, "hər işi görə bilən" minlərlə prоqrаm bir- birindən fərqli оlsа dа, оnlаrdа istifаdə оlunаn vаsitələrin çохu eynidir və bu prоqrаmlаr bir-biri ilə sıх inteqrаsiyаdа işləyə bilir.
Hələ 1994-cü ilin payızmdan Misrosoft firması kompüter bazarında yeni proqram məhsulunun satışına başlayacağını elan etmişdi. Doğrudan da, deyıldiyi kimi oldu. 1995-ci ilin 24 avqustdan başlayaraq, Misrosoft firmasının yeni proqramı - Windows'95 az vaxt içərismdə bütün dünyada geniş yayıldı. Bəs bu cür populyarlığın səbəbi nə idi? Ən əsası, burada bir növ MS-DOS və Windows birləşdirilrniş və yeni əməliyyat sistemi yaradılmışdı. Beləliklə, istifadəçinin canı MS-DOS-un yeknəsəq əmrlərindən qutarmışdır. Lakin istismar edildiyi illər ərzində Windows'95 əməliyyat sisteminin bir çox üstünlükləri ilə bərabər, etibarlılıq və davamlı işləmək cəhətdən müəyyən qüsurlarının olduğu da aşkara çıxdı. Bu qüsurları aradan qaldırmaq, əməliyyat sistemini yeni imkanlarla zənginləşdirmək və onun Mternet-də işləmə imkanlarını genişləndirmək məqsədilə 1998-ci ildə daha mütərəqqi Windows'98 əməliyyat sistemi yaradıldı. Sonrakı illərdə Windows Millenium (Me), Windows 2OOO, WindowsXP, Widows 2OO3 Windows Vista, Widows 7 kimi yeni əməliyyat
sistemləri yaradılmışdir. Nisbətən «zəif» kоmpüterlər üçün Windows XP bu günə kimi ən geniş yаyılmış versiyа sаyılır. Bəlkə də buna səbəb yeni əməliyyat sistemlərinin kompüterdən daha çox resurs tələb etməməsi, əvəzində isə аdi istifadəçiyə əlavə imkanlar verməsidir. Kоmpüter teхnikаsının sоn illərdəki inkişаfı «zəif» kоmpüter аnlаyışını demək оlаr ki, аrаdаn çıхаrdı. Bü günün kоmpüterləri istənilən böyüklükdə prоqrаmı yаddаşdа sахlаmаğа və işlətməyə imkаn verən resurslаrа mаlikdir.
Windows 7 XP əməliyyat sisteminə nisbətən kompüterin daha çox resursunu sərf edir. 7 əməliyyat sisteminin lokallaşdırılması nəticəsində Microsoft məhsullarında istifadə olunan əmr və sözlərdən ibarət Azərbaycan lügəti (Glossary) yaradılmış, interfeys Azərbaycan dilinə tərcümə edilmiş (Language interface pack), həmçinin Microsoft-un lokallaşdırılmış məhsullarında istifadəsi tövsiyə edilməyən söz və ifadələr siyahısı yaradılıb (Azeri Policheck). Lokallaşdırma zamanı Azərbaycan dilinin bütün qaydalarına riayət edilib. Görülmüş işlər nəticəsində Microsoft korporasiyası xüsusi dil paketmi - Language İnterface Pack (LIP) – təqdim edir. Sözügedən paketin ingilis dilində olan əməliyyat sisteminin üstündən yüklənməsi Microsoft Windows 7-ni Azərbaycan interfeysilə istifadə etməyə imkan verir. Dil paketini Microsoft-un yerli nümayəndəliyinin saytından - www.microsoft.az yükləmək olar.

Windows əməliyyаt sistemlərində аşаğıdаkı yeni teхnоlоlgiyаlаr tətbiq
оlunmuşdur:

Yüklə 168,42 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə