Yarıyıl AİT109 atatürk ilke. Ve iNK. TariHİ I +0 3Yüklə 66,02 Kb.
tarix06.03.2018
ölçüsü66,02 Kb.

  1. Yarıyıl
AİT109 ATATÜRK İLKE. VE İNK. TARİHİ I 2+0 2 3

Atatürk İlkeleri ve İnkılaplarıyla beraber, Cumhuriyetin sosyal, kültürel, siyasi ve ekonomik yaklaşımları yapılanması dersin içeriğini oluşturmaktadır.
BTÖ111 EĞİTİMDE BİLİŞİM TEKNO-I 3+2 4 11

Bilgisayar sistemini oluşturan temel bileşenler: İşlemci, giriş-çıkış birimleri, depolama ve diğer çevre birimleri; İşletim sistemleri: İşletim sisteminde etkili biçimde çalışabilme, sistemi kişiselleştirme ve yönetme, Yardımcı yazılımların tanıtımı: Arşivleme programları, ses/görüntü oynatıcı programlar, ekran kayıt programları vb. Kelime işlemci programlar: Metin ve sayfa düzenleme, Tablo, resim ve grafiklerle çalışma, form, mektup ve etiket oluşturma. Menü ve araç çubuklarının özelleştirilmesi. Makrolar ve ileri düzey uygulamalar. Elektronik tablolama programları: Elektronik tablolar, rakamlar, sözcükler ve tarih gibi verilerle şablon oluşturma, grafik çizme, matematiksel, mantıksal ve metinsel işlemler yapma, makrolar, standart ve kullanıcı tanımlı fonksiyonlar. Veri sunum programları: Sunu oluşturma ve düzenleme. Ses, resim, müzik, film v. b nesneler ekleme. Animasyon ve özel efektler. Bilgisayar ve internette güvenlik; Bilgisayar ve Etik.
BTÖ113 MATEMATİK-I 2+2 3 5

Önbilgilerin hatırlatılması, Küme kavramı ve kümelerle işlemler, Trigonometrik ve Ters trigonometrik fonksiyonlar, Logaritmik fonksiyonlar, Gerçel sayılar ve özellikleri, Fonksiyonlar, limit, süreklilik, türev ve uygulamaları, Hiperbolic ve ters hiperbolic fonksiyonlar, Integral, Belirli ve Belirsiz Integral, Temel Integral teoremleri, 3 boyutlu cisimler, Yüzeyler ve Uzay geometri, Katı cisimlerin alan ve hacimleri.
BTÖ119 TÜRKÇE I YAZILI ANLATIM 2+0 2 3
Yazılı anlatımda düşünceyi temellendirme yolları (tanımlama, örneklendirme, karşılaştırma, tanık gösterme, alıntı yapma, istatistiklerden yararlanma); anlatım biçimleri (açıklayıcı, tartışmacı, betimleyici, öyküleyici anlatım); bunlar üzerinde kuramsal bilgiler, örnekler üzerinde çalışmalar ve yazma uygulamaları. Bilgilendirici metinler (makale, köşeyazısı, söyleşi, fıkra, deneme, eleştiri, günlük, anı, gezi yazısı, yaşamöyküsü, özyaşamöyküsü v.b.) üzerinde kuramsal bilgiler, örnekler üzerinde çalışmalar ve yazma denemeleri. Yazınsal metinler (şiir, öykü, roman, oyun, deneme vd) üzerinde kuramsal bilgiler; örnekler üzerinde çalışmalar ve yazma uygulamaları; yazılı uygulamalardaki dil ve anlatım yanlışlarını düzeltme.
YDİ107 İNGİLİZCE I 3+0 3 3
Tanışma, adını, yaşını ve yaşadığı yeri söyleyebilme ve aynı bilgileri karşıdakine sorabilme, ayları, günleri ve mevsimleri ifade edebilme, saati sorma ve resmi veya resmi olmayan yolla cevap verebilme; konuşma anında meydana gelen eylemleri olumlu/ olumsuz/ soru cümleleriyle ifade etme, ‘KİM, NE, NEREDE, NE ZAMAN’ gibi soru sözcüklerinin kullanımı; geniş zamanı kullanarak olumlu/ olumsuz/ soru cümleleri kurma, zaman çizelgeleri hakkında konuşma, ‘in/ on/ at’ gibi zaman edatlarının kullanım yerleri; ‘-ebilmek/-abilmek ve olumsuz şekli’ gibi yapılarla yapabildiğimiz veya yapamadığımız eylemlerden bahsetme, kişi zamirleri ve iyelik sıfatlarının kullanımı, gereklilik, yasak veya gerekliliğin ortadan kalkması durumlarını ‘must/ mustn’t/ don’t-doesn’t have to’ gibi yapılarla dile getirme; ‘have got/ has got’ yapılarını kullanarak sahiplik ifade etme, ‘How much…? ve How many…?’ soru kalıplarını kullanarak miktar ve adet sorma, ‘a lot of/ much/ many’ miktar belirleyicilerini kullanarak cevap verme.  1. YARIYIL

AİT110 ATATÜRK İLKE.VE INK.TARİHİ II 2+0 2 3

Türk İnkılâbını hazırlayan koşulları; nedenlerini, gelişimini, sonuçları ile Atatürk İlkelerini incelemektir.
BTÖ112 EĞİTİMDE BİLİŞİM TEKNO.-II 3+2 4 11

Temel kelime işlemci programlar: Metin ve sayfa düzenleme, Tablo, resim ve grafiklerle çalışma, form, mektup ve etiket oluşturma. Menü ve araç çubuklarının özelleştirilmesi. Temel elektronik tablolama programları: rakamlar, sözcükler ve tarih gibi verilerle şablon oluşturma, grafik çizme, matematiksel, mantıksal ve metinsel işlemler yapma, makrolar, standart ve kullanıcı tanımlı fonksiyonlar. Veri sunum programları: Sunu oluşturma ve düzenleme. Ses, resim, müzik, film v.b nesneler ekleme. Animasyon ve özel efektler. Veritabanı programları: Tablolar, Sorgular, Formlar ve Raporlar. HTML dili ve temel etiketler. HTML editörleri ile web tasarımı. Web tasarım ve yönetim programları: dosya işlemleri, menüler, menü seçeneklerinin özellikleri ve kullanımı, sayfalarda hazır tema kullanımı, font özelliklerinin kullanımı, özel stil tanımlama ve stillerin kullanımı, sayfalara sembol, animasyon, resim ve clipart ilave etme, frame yapısının kullanılması. Web sitelerinin ftp yapılarak yayınlanması. E-posta programları: E-posta kullanma, adres defteri düzenleme, e-posta iletilerini yönetme, özelleştirme ve düzenleme, takvim klasörünü yönetme, toplantıları zamanlama ve yönetme. Bilgisayar kullanımında sağlık ve ergonomi.
BTÖ114 MATEMATİK-II 2+2 3 5

Riemann toplamları ve belirli integralin tanımı, antitürev ve genel antitürev, integral hesabın temel teoremi, belirsiz integralin tanımı, integral alma teknikleri (değişken değiştirme, kısmi integrasyon, trigonometrik eşitliklerden yararlanma, trigonometrik ve hiperbolik değişken değiştirme, basit kesirlere ayırma) sayısal integrasyon (orta nokta yöntemi, yamuklar yöntemi ve Simpson yöntemi), genelleştirilmiş integraller, integralin bazı uygulamaları (eğriler arasında kalan alan, dönel yüzeylerin hacimleri ve yüzey alanları, eğri uzunlukları).Lineer cebir, matris ve uygulamaları.
BTÖ120 TÜRKÇE II SÖZLÜ ANLATIM 2+0 2 3

Sözlü anlatımın temel özellikleri. Konuşma becerisinin temel özellikleri (doğal dil ve beden dilini kullanma). İyi bir konuşmanın temel ilkeleri. İyi bir konuşmacının sahip olması gereken özellikler (vurgu, tonlama, duraklama, hız vb.) Hazırlıksız (Günlük) ve Hazırlıklı (Kitle) Konuşmalar. Konuşma türleri: Hazırlıksız (Günlük Konuşmalar: (Selamlaşma, Hâl-Hatır Sorma, Tanışma ve Tanıştırma, Soru Sorma ve Cevap Verme, Kutlama (Tebrik), Başsağlığı (taziye), Özür Dileme, Telefonla Konuşma, Görevlilerle Konuşma. Hazırlıklı Konuşmanın Aşamaları (konunun seçimi ve sınırlandırılması; amaç, bakış açısı, ana ve yan düşüncelerin belirlenmesi, planlama, metni yazma ve konuşmanın sunuluşu). Hazırlıklı Konuşmalar (Kitle Konuşmaları): Konferans, Açık Oturum, Panel, Sempozyum, Forum, Diyalog, Münazara, Mülakat/Röportaj, Anket, Söylev, Demeç, Radyo ve Televizyon Konuşmaları, Kültür ve sanat programlarına konuşmacı olarak katılma vb.) Konuşma örnekleri üzerinde çalışmalar ve sözlü anlatım uygulamaları, konuşmalardaki dil ve anlatım yanlışlarını düzeltme.
EĞT192 EĞİTİM PSİKOLOJİSİ 3+0 3 5

Eğitim psikolojisi ile ilgili temel kavramları açıklayabilme. Davranışçı öğrenme kuramlarını birbirleriyle kıyaslayabilme. Bilişsel öğrenme kuramlarını birbirleriyle kıyaslayabilme. Bilişsel ve davranışçı öğrenme kuramlarını birbirleriyle kıyaslayabilme.
YDİ108 İNGİLİZCE II 3+0 3 3

Yetenek bildirmede kullanılan can-can't, geniş zaman, nesne zamirleri, sıklık bildiren zarflar,gelecek zaman, izin, öneri ve zorunluluk cümlesi yapıları, şimdiki zaman, miktar bildiren kelimeler-a lot of, many, much...-geçmiş zaman, düzenli fiiler, sahiplik bildiren zamirler, geçmiş zaman:düzenli-düzensiz fiiller  1. YARIYIL

BTÖ203 PROGRAMLAMA DİLLERİ I 3+2 4 7

Bilgisayar biliminin zihinsel işlemlerine ve programlama sanatına giriş. Bu ders öğrencilere nasıl algoritmik düşünüldüğünü, ve etkili bir şekilde nasıl problem çözüleceğini öğretir. Başlıklar soyutlama, kapsülleme, veri yapıları, veritabanları, hafıza yönetimi, yazılım geliştirme, sanallaştırma ve web sitelerini içerir. Diller C # ve konsol uygulamalarını içerir. Problem durumu gerçek dünyadan, kriptografiden, finans, adli tıp ve oyundan esinlenerek belirlenir. Önceden programlama deneyimi olan ve olmayanlar için tasarlanmıştır.
BTÖ215 EĞİTİMDE MAT.TAS.VE KULLANIMI 2+2 3 5

Öğretim analizi, amaçların sınıflandırılması, amaç analizi, öğrenen analizi, içeriği planlama, alıştırmaları ve geribildirimi planlama, değerlendirmeyi planlama, iki boyutlu görsel öğrenme-öğretme araçları, klasik eğitim teknolojileri, modern eğitim teknolojileri, öğretim materyali seçim süreci, materyallerin tasarım ve geliştirme ilkeleri, tasarım öğeleri, ders materyali geliştirme yöntemleri, alanla ilgili geliştirilen materyaller, görsel, işitsel ve görsel-işitsel materyallerin geliştirilmesi, öğretim materyallerinin ders ortamında kullanım örnekleri.BTÖ217 BİLGİSAYAR DONANIMI 2+2 3 5

PC, bilgisayarın tarihsel gelişimi, anakarta giriş, CPU ya giriş, CPU nun detayları, Moores kanunu, Cache hafızalar, CPU örnekleri, RAM, RAM teknolojileri, Chipsetler, giriş çıkış sistemleri, ISA, PCI vb. slotlar, ATA, SATA, donanım problemlerini çözme, Overclock ve benchmark kavramları, Multimedya sistemler, sistem yazılımı ve terminoloji, yeni teknolojiler.
BTÖ219 FİZİK-I 3+0 3 5

Fiziğin temel konusu olan vektörler, kuvvet kavramı ve Newton’un temel hareket kanunlarının öğretimi. Mekanik ile ilgili temel kavramların verilmesi
EĞT291 ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ 3+0 3 5

Öğretmen adaylarının program geliştirme süreç ve kavramları, ünitelendirilmiş yıllık ve ders planlarının geliştirilmesi, içerik seçimi ve organizasyonu ile öğretim yöntemleri konularında bilgi, beceri ve tutumlarını geliştirmektir.
EĞT283 EĞİTİMDE PROGRAM GEL.(S-I M) 3+0 3 3

Program geliştirmeyle ilgili temel kavramları açıklayabilmek Program geliştirmede kullanılan tasarım ve modelleri kavrayabilmek. Program geliştirme sürecini ve planlamasını kavrayabilmek. Programın öğelerini tanımlayabilmek. Program değerlendirmede kullanılan kriterleri kavrayabilmek. Türkiye’de kullanılan yeni programları inceleyip anlayabilmek.  1. YARIYIL

BTÖ204 PROGRAMLAMA DİLLERİ II 3+2 4 7

Görsel ortam ve net ortamında programlamanın kuralları, bir görsel yazılımın tasarım ve uygulaması, programının genel yapısı, veri türleri, değişkenler, standart işlemler, alt programlar, seçim komutları, döngüler, veri tabanı, kullanıcı tanımlı veri türleri
BTÖ216 ÖĞRETİM TASARIMI 2+2 3 5

Öğretim tasarımının anlam ve önemi, sistem anlayışı ve generik modelleme, öğretim tasarım modellerinin tanıtılması, ihtiyaç ve problem analizi, öğretim ortamı (öğrenci, içerik ve örgüt -organizasyon) analizi, konu-içerik ve görev analizi, öncelik ve koşulların belirlenmesi, eğitim amaçlarının belirlenmesi, öğretimsel hedeflerin yazımı, ölçme ve değerlendirme kriterlerinin belirlenmesi, öğretim teorileri ve stratejileri, hedeflere-içeriğe ve ortama uygun öğretim materyali seçimi ve geliştirilmesi, öğretimin sistem tasarımı, öğretim tasarımı teorileri ve modelleri kullanarak öğretimin tasarlanması, geliştirilmesi, uygulanması ve değerlendirilmesi, proje yönetimi, bilgi yayılım ve dağılımının incelenmesi.

BTÖ218 EĞİTİMDE GRAFİK VE CANLANDIRMA 2+2 3 5

Grafik tasarımı hakkında bilgi, grafik tasarım süreci ve ilkeleri, grafikte temel tasarım elemanları. Adobe Photoshop CS4 programında çizim, seçim, renk, silgi, rötuş, clone araçları, Adobe Photoshop CS4 programı ile transform ayarları, renk ayarları, resim renklendirme, katmanlar ve filtreler. Eğitimde animasyon kullanım ilkeleri. Adobe Flash CS4 programında timeline, katmanlar, paneller, semboller, kütüphaneler, sesler ve videolar ile çalışma, Adobe Flash CS4 programında Classic Tween, Shape Tween, 3D Motion Tween, Bone Tool, maskeleme ve Motion Guide kullanımı.Action Script 3.0 dilini kullanarak temel düzeyde program geliştirme. Adobe Flash CS4 programını kullanarak bir eğitim yazılımı geliştirme.
BTÖ220 FİZİK-II 3+0 3 5

Elektrik fiziği ile ilgili temel kavramların verilmesi. Coulomb kanunu, Gauss kanunu, elektrik alan, elektriksel potansiyel, direnç, kondansatör vb. temel kavramların verilmesi. Sürekli yük dağılımına sahip olan sistemlerin oluşturduğu elektriksel alanın, elektriksel potansiyelin, elektriksel potansiyel farkın nasıl bulunacağının verilmesi

EĞT262 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 3+0 3 5

Eğitimde ölçme ve değerlendirme ile ilgili temel kavramları açıklayabilme. Eğitimde ölçme ve değerlendirmenin farkında olabilme. Ölçme ve değerlendirme türlerini açıklayabilme. Bir ölçme aracında bulunması gereken teknik özellikleri açıklayabilme. Eğitimde kullanılan ölçme araçlarını hazırlayıp uygulayabilme. Test ve madde istatistiklerini yapabilme.

BTÖ222 EĞİT.WEB SAYFASI TAS.(S-I A) 3+0 3 3

Web ve Internet ile ilgili temel kavramlar (web sayfası, html, web tasarım programları, web server, web sayfası yayınlama, web adresi, adres bileşenleri, http, kısaltmalar, web tarayıcıları vb.) . Web tarayıcıların tanıtımı, web tarayıcılarda kaynak kodunun (HTML) yazımı, ‘Not Defteri’ kullanılarak yapılan uygulamalar. Temel HTML komutları. Frontpage tasarım programının kullanımı. Klasör ve dosya kavramı, dosya yerleşim düzeni, giriş sayfası kavramı. Web server ve kullanılan makine arasında dosya transferi.

BTÖ224 EĞİTSEL BİLG.OYUN.TAS.(S-I A) 3+0 3 3

Bu ders, eğitimde oyun programlamaya ilişkin konularda geniş kapsamlı tanıtım yapmaktadır. Bilgisayar oyunlarının tarihçesi, Oyun tasarımının temelleri, Oyun programlama dilleri ve paradigmaları, Eğitsel Oyunlar, Oyunların Psikolojik ve Sosyolojik Etkileri, Oyunların Eğitim Yönü'nü içermektedir.  1. YARIYIL

BTÖ303 İŞLETİM SİSTEMLERİ VE UYGULAMA 2+2 3 5

İşletim sistemi ile ilgili temel kavramlar ve tarihçe, işletim sistemlerinin temel görevleri ve sınıflandırılması, Von Neumann mimarisi ve işletim sisteminin yapısı, çekirdeği ve çalışma prensipleri, sanal bellek yönetim teknikleri, sistem hataları ve kilitlenmelerin sebepleri ve çözüm yolları. İşletim sistemleri arası farklılıklar (Windows, Linux, Unix, MAC OS), Disk yönetimi ve hata tolerans sistemleri, işletim sisteminin kurulması ve yönetimsel komutlar, işletim sisteminin genel işleyişi ve masa üstü kavramları, kontrol menüleri ve programlar, dosya ve klasör işlemleri, kullanıcı ve grup işlemleri ve yönetimi, dosya ve yazıcı paylaştırılması, sistem performansının izlenmesi ve denetlenmesi, güvenlik, virüs, zararlı kod, vb. önlenmesi ve yedekleme işlemleri. Windows ve Linux işletim sistemlerinin kurulumu, kullanımı ve sistem yönetimleri.

BTÖ315 İNTERNET TABANLI PROGRAMLAMA 3+2 4 6

İnternet tabanlı programlama için kullanılan programlama dilleri, bir web sayfası için planlama ve tasarım, bir site tanımlama, katmanlarla çalışma, web sayfası üzerinde tablo ve resim kullanımı, temel web sayfası arayüzü tasarımı, web sayfasında Javascript kodları kullanımı, css kodları, web sayfasını yayınlama, host işlemleri

BTÖ317 UZAKTAN EĞİTİM 2+2 3 5

Uzaktan eğitime giriş, uzaktan eğitimin kullandığı öğretim ortamları, uzaktan eğitimde kullanılan teknolojiler: TV, Video, Radyo ve Yazılı materyaller. Bu teknolojilerin planlanmasında, hazırlanmasında ve uygulamasında kullanılan teknik ve yöntemler. Uzaktan eğitim ile ilgili temel kavramlar, radyo ile öğretimin yapısı ve işleyişi, Video ve film katalogları, eğitsel televizyonun tarihi gelişimi ve yapılmış araştırmalar, çocuk TV programları ve önemi, yetişkin TV programları ve önemi, açık lise programlarının analizi, açık üniversite programlarının analizi, internet okulları ve sanal sınıflar, iletişim ve enformasyon teknolojilerinin uzaktan eğitim süreci görüş açısıyla yorumlanması, uzaktan eğitimde uydu teknolojileri.

BTÖ321 BİLGİ VE MEDYA OKURYAZARLIĞI 2+0 Zorunlu 5

İçinde yaşadığımız bilgi toplumunda medya okuryazarlığı kavramı demokratik siyasi sürece katılımın olmazsa olmazlarındandır. Bu dersin amacı öğrencilerin öncelikle medya okuryazarı yurttaşlar olmalarını sağlamak, bunun için de onlara medya mesajlarının nasıl değerlendirileceğini ve çözümleneceğini anlatmaktır. Bununla birlikte öğrencilerin TV reklamları, gazete haberleri, TV programları, web siteleri gibi mecralar vasıtasıyla yayılan medya mesajlarının “görünen yüzünün ardına” bakmayı öğrenmeleri hedeflenmekte ve mesajları bağlamları çerçevesinde ele almanın yolları kendilerine anlatılmaktadır.
EĞT383 ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ-I 2+2 3 5

Öğretim Yöntem ve Teknikleri. Öğretmen Yeterlikleri. Bilgisayar Laboratuvarı Yönetimi/Yönetim Yazılımları .Öğretim Yöntem ve Teknikleri. Öğretmen Yeterlikleri.Bilgisayar Laboratuvarı Yönetimi/Yönetim Yazılımları

EĞT385 EĞİTİM SOSYOLOJİSİ 2+0 2 3

Toplum ve Eğitim Eğitim Sosyolojisinin Önemi ve Diğer Bilimlerle İlişkisi Toplumsallaşma Süreci ve Özellikleri Eğitimin Toplumsal İşlevleri Kültür ve Eğitim İlişkileri Ekonomi ve Eğitim Demokrasi ve Eğitim Eğitimde Fırsat Eşitliği Toplumsal Tabakalaşma ve Eğitim Toplumsal Sınıflar ve Eğitim Aile ve Eğitim Toplumsal Hareketlilik ve Eğitim Akran Grupları ve Eğitim Kitle İletişim Araçları ve Eğitim

EĞT393 SINIF YÖNETİMİ 2+0 2 3

Öğrenci davranışını etkileyen sosyal ve psikolojik faktörler, sınıf ortamı ve grup etkileşimi, sınıf yönetimi ve disiplinle ilgili kurallar geliştirme ve uygulama, sınıf içinde zaman kullanımı, sınıf organizasyonu, motivasyon, iletişim, yeni bir döneme başlangıç, olumlu ve öğrenmeye uygun bir ortam yaratma, sınıf içinde karşılaşılan davranış problemleri ve bunlara karşı geliştirilecek önlemler.  1. YARIYIL
BTÖ314 ÇOKLU ORTAM TASARIMI VE ÜRETİM 2+2 3 5

Öğrencilere animasyon tasarımının ve çoklu ortam materyallerinin tasarımının öğretilmesi. Öğrencilerin Flash programını kullanabilmesi, gerekli animasyon ve çoklu ortam materyallerinin tasarımın program kullanarak yapabilmesini sağlamak. Çoklu ortam materyali tasarımı ve FLASH programı.
BTÖ316 BİLGİSAYAR AĞLARI VE İLETİŞİM 2+2 3 5

Bilgisayar ağlarının temelleri ve mimarisi, bilgisayar ağ topolojileri ve tipleri, OSI Modeli ve ağ protokolleri, ağ bağlantı cihazları aktif ve pasif cihazlar, LAN iletişim teknolojileri (802.X ailesi ve ethernet, token ring, FDDI), WAN iletişim teknolojileri (x25, DSL, ISDN, FR vb. ), Ağ işletim sistemleri, Ağ üzerinde iletişimin sağlanması, ağ kurulumu ve yönetimi, ağ üzerinde verilen servisler ve hizmetler , TCP/IP ve Internet yapısı subneting, ip yönlendirme, internet üzerinden haberleşme: E-posta, anında mesaj programları, internet üzerinden dosya almak ve göndermek, FTP programlarını kullanmak, ağ üzerindeki sistemlere uzaktan erişmek ve kullanmak, ağ güvenliği saldırı tespit ve korunma yöntemleri, DHCP, DNS, Web sunucusu, uzaktan erişim sunucusu, kurulması, veritabanı sunucusu gibi ağ hizmet sunucularının kurulması ve işletilmesi
BTÖ318 VERİ TABANI YÖNETİM SİSTEMLERİ 2+2 3 5

Öğrencilere veritabanının tanıtılması ve tasarımında dikkat edilecek normalizasyon şartlarının verilmesi. SQL Server kullanarak Öğrencilerin veri tabanı tasarlaması, veritabanını oluşturması, sorgulaması, yönetmesi ve gerekli nesneleri tanımlaması.Veri tabanı tasarımı ve MS SQL programlama
BTÖ320 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI 1+2 2 3

Toplumun güncel sorunlarını belirleme ve çözüm üretmeye yönelik projeler hazırlama, panel konferans, kongre, sempozyum gibi bilimsel etkinliklere izleyici, konuşmacı yada düzenleyici olarak katılma, sosyal sorumluluk çerçevesinde çeşitli projelerde gönüllü olarak yer alma ve toplum hizmet çalışmalarının okullarda uygulanmasına yönelik temel bilgi ve becerilerin kazanılması.
BTÖ332 ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ-II 2+2 3 5

Mikro Öğretim uygulamaları (Bilgisayar dersi Öğretim Programından seçilecek konularda öğrencilerin, sınıfta plan hazırlayıp, ortam, araç-gereç ve materyalleri düzenleyerek ders sunmaları ve sunuların öğretmenlik bilgi ve becerileri yönünden değerlendirilmesi). Alana özgü uygulamalar (uzaktan kontrol sistemleri, laboratuar çalışmaları v.b.). Bilgisayar Laboratuar ortamlarının incelenmesi ve değerlendirilmesi, bilgisayar eğitiminde ölçme ve değerlendirme: portfolyo uygulamaları, performans testleri, gözlem formları vb. Öğretmenlik yeterlikleri.

Öğretim Yöntem ve Teknikleri Öğretmen Yeterlikleri Bilgisayar Laboratuvarı Yönetimi/Yönetim Yazılımları
EĞT394 TÜRK EĞT.SİST.VE OKUL YÖNETİMİ 2+0 2 3

Türk eğitim sisteminin tarihsel ve düşünsel temellerini kavramak; yasal temellerini, amaç, yapı ve işleyişini tanımak; yönetim bilimi ve örgüt kavramı bağlamında okul yönetimini kuramsal ve uygulamalı yönleriyle kavramak.
BTÖ326 İÇERİK VE ÖĞR.Y.SİS.YAZ.(S-IIA 2+2 3 4

Bu ders kapsamında öğrencilerden, uzaktan veya karma eğitimde kullanılan öğretim ve içerik yönetim sistemleri için kullanılan teknolojilerin anlaşılması, sistemi oluşturan özelliklerin belirlenmesi, farklı kullanıcı işlemlerinin sınıflandırılması, içerik sunumu ve değerlendirme gibi sistemi oluşturan önemli alanların işlev ve değişkenlerinin anlaşılması, dinamik bir öğretim ve içerik yönetim sistemi geliştirilmesi beklenmektedir.
BTÖ330 İNSAN VE BİLGİSAYAR ETKİLEŞİMİ 2+2 3 4

Temel İBE kavramları, insan-bilgisayar etkileşim süreci ve sistem arayüzleri hakkında öğrencilerin bilgi ve bu bilgiyi uygulamaya dönük beceri kazanmaları amaçlanmaktadır. Kullanılabilirlik kavramı, testleri ve İBE kuramları  1. YARIYIL

BTÖ419 PROJE GELİŞTİRME VE YÖNET.-I 2+2 3 10

Bu derste, öğrencilerin proje’nin ne demek olduğunu, nelerin proje olduğunu; proje yönetimi (PY) kavramlarını, PY’nin yararlarını, proje yöneticisinin görev, sorumluluklarını, sahip olması gereken becerileri, PY’nin aşamalarını, bu aşamalarda kullanılan araç ve belgeleri öğrenerek ve sınıfta, laboratuarda ve okul dışında yapacakları uygulamalarla, vaka çalışmaları ve örnek olay okuma-tartışmalarıyla pekiştirmeleri; ekip çalışması yapmayı, ekipte olabilecek çatışmaları çözmeyi ve uzlaşmayı çalışmalarda uygulayarak ve tartışarak öğrenmeleri amaçlanmaktadır.

BTÖ421 WEB TASARIMI 2+2 3 5

Web ve Internet ile ilgili temel kavramlar (web sayfası, html, web tasarım programları, web server, web sayfası yayınlama, web adresi, adres bileşenleri, http, kısaltmalar, web tarayıcıları vb.) Web tarayıcıların tanıtımı, web tarayıcılarda kaynak kodunun (HTML) yazımı, ‘Not Defteri’ kullanılarak yapılan uygulamalar. Temel HTML komutları. Frontpage tasarım programının kullanımı ? Klasör ve dosya kavramı, dosya yerleşim düzeni, giriş sayfası kavramı. Web server ve kullanılan makine arasında dosya transferi.

BTÖ423 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ 2+0 2 4

Araştırma teknikleri sunuşu, Araştırma yöntemlerindeki farklı anlayışlar, Yaygın olarak kullanılan araştırma teknikleri, Araştırma basamakları, Veri toplama, analizi ve yorumu, Rapor yazma esasları, kaynakça ve dipnot gösterme teknikleri

EĞT491 OKUL DENEYİMİ 1+4 3 6

Öğretmen adaylarının fakültedeki derste öğrendikleri kuramsal ve uygulama bilgilerini öğrenip, anlayıp, özümseyip, bu bilgileri uygulama okulunda izlediği İngilizce dersleriyle özdeşleştirebilmesi ve izlediği derslerdeki uygulamaları bu bilgiler ışığında değerlendirip sentezlemesi.

BTÖ425 ÇEVRİMİÇİ EĞİT.UYG.I(S-III A) 3+0 3 3

Farklı çevrimiçi eğitim uygulamalarına giriş. Online eğitim uygulamalarının karakteristikleri ve bu uygulamalara dair gelişmeler dersin içeriğini oluşturmaktadır.

BTÖ427 EĞİTİMDE MATERYAL GEL.(S-III A 3+0 3 3

Bu dersin amacı, öğretmen adaylarına öğretim materyali seçme, geliştirme ve kullanma becerileri kazandırmaktır.

BTÖ429 BİLİŞİM ETİĞİ(S-I G) 2+0 2 2

Bilişim Etiği, etiğin tanımından yola çıkarak, etik kararları vermek için bir çerçeve sağlar, ve bilişim uzmanları ile işte karşılaşılma olanağı yüksek olan pekçok alanın etik kurallarını analiz eder. Her alan ABD Hukuku ile ilgili bilgi içerir. Başlıklar felsefik, iş ve mesleki etik, gizlilik, ceza kuralları, mülkiyet hakları, ifade özgürlüğü, erişim ve güvenliği içerir.

BTÖ433 ÖĞRETMENLİK ETİĞİ (S-I G) 2+0 Seçmeli 2

Etik, Meslek etiği, Öğretmenlik mesleği konusunda sorumluluk bilincinin verilmesi, öğretmenlik etiğine uygun davranışların kazandırılması, eğitim-öğretimde etik kurallar.  1. YARIYIL
BTÖ420 PROJE GELİŞTİRME VE YÖNTEMİ-II 2+2 3 10
Bu derste, öğrencilerin proje’nin ne demek olduğunu, nelerin proje olduğunu; proje yönetimi (PY) kavramlarını, PY’nin yararlarını, proje yöneticisinin görev, sorumluluklarını, sahip olması gereken becerileri, PY’nin aşamalarını, bu aşamalarda kullanılan araç ve belgeleri öğrenerek ve sınıfta, laboratuarda ve okul dışında yapacakları uygulamalarla, vaka çalışmaları ve örnek olay okuma-tartışmalarıyla pekiştirmeleri; ekip çalışması yapmayı, ekipte olabilecek çatışmaları çözmeyi ve uzlaşmayı çalışmalarda uygulayarak ve tartışarak öğrenmeleri amaçlanmaktadır.
EĞT494 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI 2+6 5 10

Öğretmen adaylarının hem gözlem yapmaya devam ederek okul ortamını iyice tanımalarına olanak sağlamak hem de staj okulunda ders anlatması ile öğretmenlik mesleğine ilişkin pratik yapmalarını sağlamak. Öğretmenlik öncesi öğrencilere saha deneyimi yaşatmak

EĞT496 REHBERLİK 3+0 3 4
Öğrenci kişilik hizmetlerinin amaçları ve eğitim içindeki rolü, rehberlik hizmet alanlarının tanıtımı, rehberliğin genel ilkeleri, öğrenciyi tanıma, yönlendirme, bilgi toplama ve yayma, psikolojik danışma, yerleştirme, izleme, danışmanlık, araştırma ve değerlendirme, çevre ile ilişkiler, mesleki yönlendirme, özel eğitimin amacı ve özel eğitime muhtaç öğrencilerin saptanması ve eğitimi
BTÖ432 İLETİŞİM VE TEKNOLOJİ(S-II G) 2+0 2 2

Bu ders ile katılımcıların; İletişimin tanımı ve süreciyle ilgili temel bilgileri kazanmaları, Sosyal ağların iletişimdeki rolü ve etkisini kavramaları ve bu teknolojilerin eğitimde kullanımını kavramaları amaçlanmaktadır.
BTÖ436 LEGO VE ROBOTİK 2+0 2 2

Çeşitli yaş gruplarına göre düzenlenmiş lego setleriyle, öğrencilerin somut yaşantılarla kavram öğrenmelerini sağlamak
BTÖ440 EĞİTİM TEKNOLOJİSİNDE GÜNCEL UYGULAMALAR 2+2 3 4

Eğitim uygulamalarıyla yeni teknolojilerin bütünleşmesinin etki ve süreçleri. Program düzenleme, teknolojik yenileşme, mesleki gelişme, örgütsel değişim ve sistem dinamikleri açısından eğitimdeki değişime alternatif bakış açıları.
BTÖ442 EĞİTİM YAZILIMI GELİŞTİRME VE DEĞERLENDİRME 2+2 3 4

Eğitsel Yazılımın Tanımı ve temel kavramlar, Zeki Öğretim Sistemleri ve Eğitsel Yazılımlarda Yeni Yönelimler, Örnek eğitsel yazılımların incelenmesi, Eğitsel Yazılımlar ve Pedagoji, Androgoji, Eğitsel Yazılım Türleri, Eğitsel Yazılım Tasarlama Süreci, Eğitsel Yazılım Geliştirme Modelleri, Eğitsel Yazılım Geliştirme Süreci ve Bu Süreçte Kullanılan Araçlar, Eğitsel Yazılımların Değerlendirmesi

Kataloq: sites

Yüklə 66,02 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə