Yazı Kurulu: Ali Ulusoy, Aydın Ayaydın, Ercan Kumcu, Ercüment Erdem, Erdal Türkkan, Gamze Öz, Hamdi Pınar, İbrahim GülYüklə 256,08 Kb.
səhifə1/4
tarix31.10.2017
ölçüsü256,08 Kb.
#23900
növüYazı
  1   2   3   4
REKABET

HABER BÜLTENİ

Sayı :4 Tarih: 20 Ekim 2004 Sahibi: Rekabet Derneği adına Prof Dr. Erdal Türkkan Ayda Bir Yayınlanır

Yazı Kurulu:

Ali Ulusoy, Aydın Ayaydın, Ercan Kumcu, Ercüment Erdem,

Erdal Türkkan, Gamze Öz, Hamdi Pınar, İbrahim Gül,

Kamil Mutluer, Kemal Erol, Kubilay Atasayar, Mümin Erkunt

Nahit Töre, Nejdet Karacehennem, Nurkut İnan, Onur Arı,

Osman Sevaioğlu,Şevket Özügergin, Tamer Müftüoğlu,

Tuna Yurtseven,Uğur Özgöker, Yavuz Ege


İleti Adresi : PK 649 Yenişehir / Ankara

Yazışma Adresi: Necatibey caddesi, 94/8 Sıhhiye / Ankara

Telefon: (532) 341 07 39 İrtibat tel: (312) 230 66 44

Faks: (312) 232 01 69

e-posta: rd@rekabetdernegi.org

URL: www.rekabetdernegi.org

Banka:T.C.Ziraat Bankası 0795 Necatibey Şubesi

Hesap No: 647 654


İLK HABER:

Prof Dr. Erdal Türkkan: Avrupa Birliği İlerleme Raporunda Daha Bağımsız, Daha Aktif ve Daha Güçlü bir Rekabet Kurumu Öneriliyor.

Sayfa: 2

ÖZELLEŞTİRME VE SERBESTLEŞTİRMELER

-AB İlerleme Raporunda Özelleştirme ve Serbestleşme,

-Basından Haber Başlıkları

Sayfa: 4

DOĞAL TEKELLER SERBESTLEŞME VE REGÜLASYON

-AB İlerleme Raporu: Doğal Tekellerde Serbestleşme Sürdürülmeli

-Basından Haber Başlıkları

Sayfa:3

REKABET

KÜLTÜRÜ


-Basından Haber Başlıkları

Sayfa:3

DEVLET YARDIMLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

-Basından Haber Başlıkları

Sayfa:4

REKABET İHLALLERİ

-Basından Haber Başlıkları

Sayfa: 2

REKABET GÜCÜ

AB İlerleme Raporunda Rekabet Gücü

-Basından Haber Başlıkları

Sayfa:5


FAKTÖR PİYASALARINDA REKABET

-AB İlerleme Raporunda İşgücünün ve Sermayenin Serbest Dolaşımı

-Basından Haber Başlıkları

Sayfa:6

FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET

-AB İlerleme Raporunda Fikri ve Sınai Mülkiyet

Sayfa:6

REKABETİN MAKRO EKONOMİK KOŞULLARI

-AB İlerleme Raporunda Rekabetin Makro Ekonomik Koşulları

-Basından Haber Başlıkları

Sayfa:7

HAKSIZ REKABET

-AB İlerleme Raporunda Haksız Rekabet ile Mücadele

-AB İlerleme Raporunda Yolsuzlukla Mücadele

-Basından Haber Başlıkları

Sayfa:8

KAMU İHALELERİNDE REKABET

-AB İlerleme Raporunda Kamu İhaleleri

-Basından Haber Başlıkları

Sayfa:7


ULUSLAR ARASI İLİŞKİLERDE SERBESTLEŞME

-AB İlerleme Raporunda Uluslar arası İlişkiler

Sayfa:9

DÜZENLEYİCİ KURUMLAR

-Rekabet Kurulu Karar Özetleri

-TK’dan Haber Başlıkları

-EPDK’dan Haber Başlıkları

-Reklam Kurulu Kararları

-TAPDK’dan Haberler

-ÖYK ve ÖİB Kararları

-Sermaye Piyasası Kurulundan Haber

Sayfa:9

REKABET DERNEĞİNDEN HABERLER

-RD. Genel Kurulu

-RD. Aylık Toplantıları

Sayfa:14


NOT: Bültendeki haberler kaynak gösterilmek kaydı ile aynen kullanılabilir ve aktarılabilir


İLK HABER

Prof Dr. Erdal Türkkan:”Avrupa Birliği İlerleme Raporunda Daha Bağımsız, Daha Aktif ve Daha Güçlü bir Rekabet Kurumu Öneriliyor.”


6 Ekimde yayınlanan Avrupa Birliği İlerleme Raporu, Türkiye’nin siyasi, ekonomik ve sosyal alanda çözmesi gereken temel sorunları bazen detaylara da girerek ortaya koyuyor. Rapor’un 6. Bölümünde de Rekabet politikaları kapsamlı bir biçimde masaya yatırılıyor.Raporda dört ana konuya vurgu yapılıyor.

Vurgu yapılan konulardan birisi devlet yardımları:Bu konuyla ilgili olarak yapılan öneriler şunlar:

-Devlet yardımlarının rekabete uygunluğunu kontrol edecek bağımsız bir otoritenin vakit kaybetmeksizin oluşturulması,

-Demir Çelik sektörü için yapılacak yardımları içeren makul bir yeniden yapılanma programının oluşturulması,

Vurgu yapılan ikinci önemli husus, kamu inisiyatifinde olan karar ve düzenlemelerin rekabete uygunluğunun sağlanması

-Devlet monopollerinin sahip oldukları özel ayrıcalıkları giderecek yeni düzenlemelerin yapılması.
-Gerek Parlamentonun gerekse idari birimlerin yaptıkları yasal ve idari düzenlemelerin rekabete uygunluğunun sağlanması,

-Özelleştirmelerin rekabeti arttıracak şekilde yapılması,

-Rekabete aykırı sektörel düzenlemelerin ortadan kaldırılması,

-Alkollü içkiler piyasasında 2001 düzenlemeleriyle getirilen adil rekabeti bozucu hükümlerin düzeltilmesi,

Vurgu yapılan üçüncü önemli konu ise Rekabet Kurumu’nun rolünün etkinleştirilmesi:

-Rekabet Kurumu’nun geniş anlamda rekabet politikalarının belirlenmesindeki rolünün arttırılması,

-Rekabet Kurumu’nun ve diğer düzenleyici kurumların bağımsızlığını azaltacak girişimlerden kaçınılması (Yeni çerçeve yasası)

-Uygulamada dikey ve yatay anlaşmalara yönelik muafiyet ve istisnaların azaltılması ve AB ile uyumlaştırılması,-Rekabet Kurumu ile diğer bağımsız düzenleyici kurumlar arasındaki işbirliğinin arttırılması,

Vurgu yapılan son konu ise idari yargının kapasitesinin arttırılması ve gecikmelerin engellenmesi.

İlerleme Raporu’nun esas vurgusu Rekabet Kurumunun rolü ile ilgili.Çünkü Rekabet Kurumu’nun gerek devlet yardımları, gerekse Devletin diğer idari ve yasal düzenlemeleri konusunda önemli rol oynaması söz konusu. Bu çerçevede bir bütün olarak değerlendirildiğinde AB İlerleme Raporu’nun daha bağımsız, daha güçlü ve daha aktif bir Rekabet Kurumu önerdiği ortaya çıkıyor.Şimdi karşımıza çıkan soru şu: Acaba bağımsız düzenleyici kurumları kendi denetimine sokmaya çabalayan Hükümet, Rekabet Kurumu’nun yasal ve idari alandaki hareket serbestliğini kısıtlamasına izin verecek mi?

REKABET İHLALLERİ


HABER BAŞLIKLARI

Rekabet Kurumu Türk Telekom ve Tekelin Özelleştirilmesi İçin Yöntem Önerdi

-Telekom’u sat-böl,Tekeli Böl Sat (Posta,28 Eylül 2004)

-Tekel Bölünerek Satılmalı (Akşam 28 Eylül 2004)

-Parçala Özelleştir (Tercüman 28 Eylül 2004)

-Parlak’tan “Samsun’u ayrı Maltepe’yi ayrı sat” uyarısı (Sabah 28 Eylül 2004)

-Tekel’i Hemen,Telekom’u Satıştan sonra Parçalayın (Hürriyet 28 Eylül 2004)

-Ayaydın:Kurul’u Dinlayin Yoksa satış İptal Olur (Hürriyet 28 Eylül 2004)

-Hurşit Güneş:Marka mı Şirket mi Önemli? (Milliyet 30 Eylül 2004)Türkcell Türk Telekomda İsrarlı

-Türk Telekom’da Türkcell Israrı (Milliyet 28 Eylül 2004)Sigortacılık Sektöründe Yıkıcı Rekabet Endişesi mi Anlaşma Teklifi mi?

-‘Yangın Sigortasındaki fiyat rekabeti yıkıcı olmasın’ (Milliyet,12 Ekim 2004)Rekabet Kararlarının RG Yerine WEB

de yayınlanması Rekabet Kurumunu 2,5 Trilyonluk Masraftan Kurtardı

-Zülfikar Doğan.2,5 Trilyonluk Rekabet İlanı WEB’e (Akşam 7 Ekim 2004)


DOĞAL TEKELLER SERBESTLEŞME VE REGÜLASYON

AB İlerleme Raporu: Doğal Tekellerde Serbestleşme Sürdürülmeli

AB ilerleme raporunda özellikle telekomünikasyon sektörünün serbestleştirilmesi ve rekabetin tesisi konusunda önemli adımlar atıldığı ancak bu konudaki çabaların sürdürülmesi gerektiği tespitine yer veriliyor.Bu çabaların özellikle yasal çerçevedeki eksikliklerin giderilmesi,giriş engellerinin kaldırılması; düzenlemelerin tam olarak uygulanması; Telekomünikasyon Kurumunun güçlendirilmesi; özellikle GSM hizmetlerindeki ağır vergilerin, lisans ve tarife bedellerinin düşürülmesi, Türk Telekom’un fiili monopolüne son verilmesi ve tüm telekomünikasyon hizmetlerinde rekabetin sağlanması konularında sürdürülmesi gereği vurgulanıyor. Raporda ayrıca posta hizmetlerinin serbestleştirilmesi, düzenlenmesi ve bunun için bağımsız bir düzenleyici kurulun oluşturulması önerisi getiriliyor.
İlerleme Raporu’nda enerji sektöründeki gelişmeler de detaylı olarak ele alınıyor.Bu konuda serbestleşme ve rekabetin sağlanması açısından bazı önemli mesafeler alındığı teslim edilmekle birlikte serbestleşme çabalarının sürdürülmesi gereği vurgulanıyor.Bu açıdan üzerinde durulan temel konular şunlar: Enerji piyasasının rekabetçi bir yapıya kavuşturulması ve fiyat bozukluklarının önlenmesi için özelleştirme çabalarına ağırlık verilmesi;TEDAŞ ve BOTAŞ’ın faaliyetlerinin EPDK nın sıkı denetimi alına sokulması.BOTAŞ için öngörülen kontrat devirlerinin tamamlanması ve hukuki olarak farklı şirketlere ayrılarak yeniden yapılandırılması, TEDAŞ ın % 28 olan piyasaya açıklık oranının artırılması, elektrik konusunda geçmiş uygulamalardan kaynaklanan yüksek fiyattan alım zorunluluğunun


kaldırılması, sübvansiyonların ve çapraz sübvansiyonların kaldırılması, elektrik ve gazda Doğu Avrupa Enerji Birliği projesinin sürdürülmesi ve AB ağı ile bağlantının sağlanması, elektrikte kaçaklarla daha etkin mücadele edilmesi ve tahsilat sorununun çözülmesi,Enerji etkinliğini arttırmak amacıyla alternatif enerji kaynaklarının ve özellikle yenilenebilir enerji kaynaklarının geliştirilmesi için bir yasal çerçeve oluşturulması, Kömür üretimine yapılan devlet yardımlarının kurallara uygun hale getirilmesi; Türkiye’nin enerji koridoru olma ve arz emniyetini arttırma çabalarının sürdürülmesi ve transit faaliyetlerin düzenlenmesi için şeffaf bir çerçeve oluşturulması.Nükleer enerjide emniyeti arttırmaya yönelik idari denetim kapasitesinin arttırılması
HABER BAŞLIKLARI

-Telekomünikasyon Kurumu’nun Belirlediği Ara Bağlantı Ücretlerinden Kimse Memnun Değil

-Ara Bağlantı Çıkmazı ( Gülçin Üstün,Milliyet 6 Ekim 2004)-EPDK Lisans Yönetmeliği’nin bazı Maddelerinin İptali İçin Danıştay’da Dava Açıldı

-Rafineriden Doğrudan Akaryakıt Satışına İptal Başvurusu (Hürriyet 22 Eylül 2004)


-Turkcell Roaming Şampiyonu

-Roaming Şampiyonu (Akşam, 28 Eylül 2004)-EPDK Elektrikte Fiyat İndirimini Onayladı

-Elektrikte İndirim Sinyali (Posta 7 Ekim 2004)-Elektrik ve Gazda Rekabetin Oluşmasına Bürokrat Freni


-Erdal Sağlam:Başbakan’ın Kasteddiği Bürokratlar bunlar mı? (hürriyet 18 Ekim 2004)-EPDK’ya Akaryakıt Dağıtımı İçin 22 Yeni Lisans Başvurusu

-Akaryakıt Dağıtımı İçin 22 Lisans Başvurusu Yapıldı (Milliyet,20 Eylül 2004REKABET KÜLTÜRÜ

HABER BAŞLIKLARI
-AB Rekabet Kültürünün Gelişimini Gerektiriyor.

-Ercan Kumcu:Avrupa Birliği ve Ekonomi(2) 8Hürriyet 15 Ekim 2004)

-Girişimciler Nereden Çıkıyor

-On beş kasabadan patron da çıkıyor işde (Sabah , 18 ekim 2004)

-Yeni İlköğretim Müfredatında Girişimci ve Rekabetçi Nesiller Yetiştirmak Hedefleniyor

-Hedef Girişimci Gençlik (Evrensel,5 Ekim, 2004)-Devlette Kendine Göre


Kural Koyma ve Değiştirme Alışkanlığı Sürüyor

-Ercan Kumcu:Kuralları Kendine Göre Koyan Devlettir.(Hürriyet 6 Ekim 2004)-Türklerin Guiness Rekorlar Kitabına Girme Çabası Artıyor

-Guiness’ten Okey Geldi (Hürriyet 10 Ekim 2004)
DEVLET YARDIMLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

AB İlerleme Raporunda Devlet Yardımları ve Yükümlülükleri


AB İlerleme Raporunda devlet yardımları konusunda rekabete uygunluğun bağımsız bir kurum tarafından denetimi konusu üzerinde duruluyor.

Raporda vergileme konusundaki eleştirilerde ise özellikle TVA muafiyetlerinin daraltılması, TVA nın uygulama alanının genişletilmesi, düşük oranlarda AB müktesebatına uyum, ve özel rejimler konularının altı çiziliyor.Raporda Alkollü içkiler ve sigarada yerli üretim lehine kayırmacılık yapan ve AB ile uyumlu olmayan hususlar da vurgulanıyor. Bu bağlamda yerli tütüne daha düşük vergi uygulaması, içkilerin AB de olduğu gibi alkol oranına göre değil, alkol tipine göre vergilendirilmesinin rekbeti bozucu etki yaptığı ifade ediliyor. Direkt vergilerde de AB normlarına uygun olmayan vergilerin kaldırılması öneriliyor.

Diğer taraftan kayıt dışı ekonomi ve vergi kaçaklarıyla daha etkim mücadele yapılması ve idari kapasitesin arttırılması gereğinin altı çiziliyor.


HABER BAŞLIKLARI

-Teşvik Kapsamındaki İl Sayısı Artacak

-Teşvik Yasasının Kapsamı Genişleyecek (Akşam 27 Eylül 2004)

-Erdoğan:Teşvikli İl Sayısı 52’ye Çıkacak (Hürriyet,30 Eylül 1994)

-Üretim Yapana Teşvik Veriyoruz (Akşam 1 Ekim 2004)-Teşvik Yasası Haksız Rekabet Yaratıyor İddiası

Adana SO:Teşvik yasası değiştirilmeli (Akşam,13 Ekim 2004)


-Vergi İndirimi Hazırlıkları Sürüyor

-Vergiler Üç Yıl İçinde Bir Bir Düşürülecek (Sabah,25 Eylül 2004)

-Vergi Yükü Azaltılacak (Milliyet 26 Eylül 2004)

-Vergi İndirimi Yılbaşından Önce (Sabah 1 Ekim 2004)-Vergi Ayrıcalığı Yabancıları Türk Tütünü Kullanmaya İtiyor

-Maliye Vergileri Arttırdı Sigaracılar “Türkleşti” (Sabah 2 Ekim 2004)

-Sigaracılar çareyi yüksek vergiden kaçmakta buldu(Akşam,13 Ekim 2004)
-1980 den Buyana Vergi Sisteminde 190 Değişiklik Yapıldı

Abdurrahman Yıldırım:İşsizler Adına Vergide Oyuna Son Verilsin (Sabah 1 Ekim 2004)-Otomotiv Yatırımlarını cezp etmek İçin Orta Avrupa dan Teşvik Atağı

-Yeni AB Ülkeleri 10 Yıllık Teşvikle Devleri Tavladı (Mete Tansu,Sabah, 20 Eylül 2004)-Türkiye Vergi Yükü Artış Hızında OECD Şampiyonu

-OECD;AB Ülkeleri ve Türki,ye’deki Vergi Yükleri (Şükrü Kızılot,Hürriyet 29 Eylül 2004)


ÖZELLEŞTİRME VE SERBESTLEŞMELER

AB İlerleme Raporunda Özelleştirme ve Serbestleşme


AB ilerleme raporunun ekonomik kriterler bölümünde özelleştirme ve serbestleşmeler konusu ele alınıyor. Raporda Türk ekonomisinde serbestleşmenin 1980 lerde başladığı , bugüne kadar elektrik, şeker, tütün gibi konularda önemli serbestleşme sağlandığını, bağımsız düzenleyici kurullar oluşturulduğu belirtiliyor ve petrolde liberalizasyonun da 2005 de başlayacağına işaret ediliyor. Raporda tarım başta olmak üzere fiyatlara müdahalenin önemli ölçüde azaltıldığı da vurgulanıyor.Bununla birlikte Raporda

kamunun ekonomideki etkisinin hala çok güçlü olduğu ve bazı alanlarda giriş ve çıkış engellerinin sürdüğü tespiti yapılıyor.Raporda kamu borçlanmasının dışlayıcı etkileri nedeniyle KOBİ lerin kaynaklardan yeteri ölçüde yararlanamadığının da altı çiziliyor..

Raporda üzerinde durulan diğer bir konu da ticaret mahkemelerinin yavaş çalışması nedeniyle kontrat özgürlüğünün korunamaması ve bürokratik engellerin aşılamaması.

Raporda Özelleştirmeler konusunda yeterli mesafe alınamamakla birlikte( 3,6milyar Eoro) özel sektörün payının %80 lere çıktığı ve devletin banka ve KİT ler yoluyla %7 lik ve kamu hizmetleriyle de % 13 lük bir paya sahip olduğu belirtiliyor. Raporda POAŞ,TEKELin alkol bölümü ve Mobil Telefon konularında önemli özelleştirmeler yapıldığı, ancak, bankacılıkta henüz başlangıç noktasında olunduğu belirtiliyor. Rapor, Türk-Telekom, TEDAŞ ve THY nin gündemde olduğuna da işaret ediyor. Süt alkol, petrol dağıtımı gibi konularda kamunun piyasadan çekildiğine işaret eden Rapor demir çelik, kağıt turizm gibi alanlarda kamu varlığının sürdüğüne işaret ediyor


HABER BAŞLIKLARI
Prof. Aydın Ayaydın:Özelleştirmede Rekabet Sağlanmalı

-Aydın Ayaydın:Özelleştirmede Rekabet (Takvim 30 Eylül 2004)-Araç Muayenesi İçin Özelleştirme İhalesi Açıldı

-Araç Muayenesi İhaleye Çıktı (Posta, 28 Eylül 2004)

-POAŞ, araç muayene İstasyonlarına Talip oldu (Tercüman, 28 Eylül 2004)

-Telekom ve Tekel İhalesi Ekimde Yapılıyor

-Telekom ve Tekel İhalesi Ekimde (Milliyet 2004)

-Telsim’den ders çıkarıldı (Milliyet 1 Ekim 2004)

-POAŞ Yurtdışına Hisse Satmak İstiyor

-POAŞ yurtdışına Hisse Satacak (Milliyet, 1 Ekim 2004)


-Danıştay 10. Dairesi Demirbank’ın HSBC ‘ye Satışını İptal Eden Kararı Durdurdu

-Demirbank’ın HSBC’ye Satışını İptal Eden Karar Durduruldu (Sabah,1 Ekim 2004)

-Fon’u Rahatlatan Danıştay Kararı (Milliyet 1 Ekim 2004)

-ÖİB,THY’nin Halka Arz Sürecini Başlattı

-THY Halka Arz İçin Pist Başına Yöneldi (Hürriyet 7 Ekim 2004)

-THY nin %20 si halka arz edilecek(Milliyet,16 Ekim 2004)

-İlerleme Raporunda Botaş’ın Kontrat Devirlerini Yapmaması Eleştirildi

-İlerleme Raporundan Botaş Fırçası (Hacer Gemici, Sabah, 10 Ekim 2004)

Erdemir’e yabancıların İlgisi Artıyor

Erdemir kıymete bindi(Milliyet,15 Ekim 2004)-Telekom Satışı Mahkemelik mi olacak?

-Allah’ın Emri Telekom Satışı Mahkemelik Olur.(Hürriyet 16 Ekim 2004)
-Türk Telekom Satışı Yargıya Gider (Milliyet 16 Ekim 2004)-Danıştay 10.Dairesi Afşin Elbistan’ın Devrine Vize Verdi

-Afşin Elbistan’da 9 milyar Dolarlık Şok ( Olcay Aydilek,Sabah, 10 Ekim 2004)-Özelleştirme Sonbaharda Hızlanıyor

-Özelleştirma Sonbaharda Hızlanacak (Sabah,20 Eylül 2004)

-Erdal Sağlam:Özelleştirme 6 Ekim Sonrasında Hızlanacak (Hürriyet,27 Eylül 2004)

-THY nin Halka Arzında Resmi Süreç Başladı (Akşam 7 Ekim 2004)Özelleştirmede Gecikmenin Alıcılara Maliyeti Yüksek

-Tatneft 95 Milyon Doları 8 Aydır Faizsiz Tutuyor (Hürriyet, 27 Eylül 2004)-Akaryakıtta 2005 den İtibaren Serbest Rekabet Başlıyor

-Fikret Öztürk:Akaryakıtta Asıl Rekabet 2005 de (Hürriyet 24 Eylül 2004)

Yüklə 256,08 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə