Yazar: Üstat Hüseyin ensariyanYüklə 1,46 Mb.
səhifə1/32
tarix06.03.2018
ölçüsü1,46 Mb.
#45110
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   32


Orijinal adı: Nizam-i Hanevade der İslam

Yazar: Üstat Hüseyin ENSARİYAN

1. Baskı

Dizgi: Remziye ÇELİK

Mizanpaj: Mücteba ÇELİK

Baskı tarihi: Eylül, 2003

Yayımlayan: Ümmü Ebiha

Baskı: İtret

Tiraj: 2000

Ebat: Roman boyu

Her hakkı mahfuzdur

İslam’da Aile Düzeni

Üstat Hüseyin ENSARİYAN


Çeviri

Kadri ÇELİK

Edit

Fahrettin ALTAN


Bir Değerlendirme1

Allah’a hamd, efendimiz ve peygamberimiz Hz. Muhammed’e (s.a.a) ve pak, tertemiz ve masum Ehl-i Beyt’ine salat ve selamdan sonra…

Şüphesiz aile teşkilinin önemi ve aile ile ilgili ilkeler İslam dininde ispat edilmeye ihtiyaç duyulmayacak kadar açık ve nettir. Bu önem sebebiyle azameti yüce olan Allah-u Teala Kur’an’da, masum İmamlar sünnette ve takva ve görüş sahibi müfessirler İslam’da aile sistemi hakkında son sözü söylemişler ve en yapıcı konuları beyan etmişlerdir. Bugün mukaddes aile sisteminde çatlaklar oluştuğu ve aile kurumunun zaruri ilke ve değerlerine itinasızlık gösterildiği için bizzat hayatın temelleri yokluğa sürüklenmiştir. Aile sisteminin bozulması ve ailenin temel ilkelerine itinasızlık çağımızı, tedavisi mümkün olmayan“insanın kendine yabancılaşması” hastalığına sürüklemiş ve onu “insanın insana yabancılaşması” diye adlandırmaya layık kılmıştır.

Aile düzeni ıslah edilmeden“makul toplumsal hayat” diye de yorumlanabilecek salih bir toplumun vücuda gelebileceğini düşünmek, tümüyle yersiz ve de gerçeklere aykırı bir beklentidir.

İslam’da aile sistemi hakkında dikkate değer ve faydalı kitaplardan biri de Hacı Şeyh Hüseyin Ensariyan’ın (Allah-u Teala onu teyit etsin) yazmış olduğu bu “İslam’da Aile Düzeni” kitabıdır. Ben bu kitabın büyük bir bölümünü okudum. Söylemek gerekirse bu kitapta söz konusu edilen araştırmalar ve yapılan düzenlemeler, insanların geneli için faydalı bir eserin önemli şartlarına sahiptir. Örneğin:

1- Kaynakların araştırılması.

2- Kaynakların konuyla tam bir uyum içinde uyarlanması ve yorumlanması.

3- Kaynakların bütün açıklığıyla zikredilmesi.

4- Maksadı anlatmak için akıcı ve güzel ifadelerin kullanılması.

5- Yazarın çeşitli araştırmalardaki iman ve ihlası.

Dolayısıyla İslam’da aile düzeni ile ilgili meselelerde hakikati arayan kimselerin bu değerli kitabı okumaları ve araştırmaları oldukça faydalı ve eğitici olacaktır.

Yüce Allah’tan değerli yazar Hüccet’ül- İslam ve’l- Müslimin Ensariyan’ın günden güne artan başarı ve teyitlerini dilerim.

H.Ş. 21/1/1376

(11/4/1998)

Muhammed Taki Caferi
Önsöz

Sana iki nasihat vereyim de dinle, yüz hazine elde et,Hayat kapısından gir, ayıplama peşinden koşma!

Yine bahara eriştin, buna şükrane olarak

İyilik fidanını dik, doğru yolda yürü

Sevgilinin yüzünü görmek istiyorsan aynayı temiz tut.

Yoksa demir ve tunçtan ne gül biter, ne nesrin!1

Aile kurmanın önemi ve zarureti İslam’da ispat etmeye bile gerek kalmayacak kadar açık bir konudur. Zira insanın yaratılış hedeflerine ulaşmasında en büyük katkısı olan toplumsal barış ve huzur, sadece salih ailelerin bir araya gelmesiyle oluşan erdemli bir toplumda mümkündür. Büyük insanlık toplumunun küçük bir birimi olan aile kurumunu ıslah etmeksizin, insan için akla dayalı bir toplumsal hayat düşünmek yersiz bir düşüncedir ve de gerçekten uzaktır. Kur’an-ı Kerim’in “Ey İnsanlar!”, “Sakının” ve “Tümünüz Allah’tan sakınınız”2 gibi genel hitaplarının sırları ve “Bir topluluk kendini değiştirmedikçe Allah onları değiştirmez”3 ayetinden elde edilen genel prensipler de, bu hakikati ifade etmektedir.

İlahi rahmetlerin ve gaybi yardımların bir topluma inişi, elbette ki bir takım şartları gerektirmektedir. Bütün toplum genelinde bir ıslahın gerçekleşmesi ve ıslah için gerekli ortamların4 oluşması da bu şartlardan sadece bir kaçıdır. Kur’an-ı Kerim, Hz. Hud’un dilinden şöyle buyurmaktadır: “Rabbinizden mağfiret dileyin, sonra O’na tövbe edin ki size gökten bol bol yağmur göndersin, kuvvetinize kuvvet katsın.1

Başka bir yerde ise Allah-u Teala gaybi yardımlarını sabır ve toplu takvaya bağlı kılmış2, Hud suresi 3. ayette güzel hayattan nasiplenmenin koşullarından birinin de toplu olarak Allah’a dönmek ve mağfiret dilemek olduğunu beyan etmiştir.

Bu ayetlerden de anlaşıldığı üzere bir toplumun ıslahı sadece toplumsal düzlemde hareket edildiği takdirde mümkündür. Ferdi ıslah hareketiyle bir toplumu ıslah edebilmek mümkün değildir. Bir topluluğa ilahi rahmetin inişi de, bizzat o topluluğun değişim içinde oluşuna bağlıdır. Bu önemli nükte Kur’an ayetlerinde yer alan ifadelerden de açık bir şekilde istifade edilmektedir.3 Bu yüzden Kur’an-ı Kerim şöyle buyurmuştur: “Ey iman edenler! Kendinizi ve ailenizi cehennem ateşinden koruyun.4

Huzur ve barış içinde bir toplum oluşturmak isteniyorsa, bu işe önce aile kurumundan başlamak gerekir.

Şüphesiz evlilik hususunda en önemli şart, gelin ve damadın başlatmak istedikleri bu yeni evlilik hayatına fiziksel ve ruhsal açıdan hazırlıklı olup olmadığıdır. Zira tıp ilminde bazı fiziksel hastalıklar insanın evliliğine engel teşkil ettiği gibi, psikoloji ilminde de bazı ruhsal hastalıklar evliliğe engel teşkil etmektedir. Hatta ruhsal engeller, fiziksel engellerden çok daha önemli ve hayati bir konumda bulunmaktadır. Dolayısıyla evlenmek isteyen genç kız ve erkekler önce bu yeni hayata fiziksel ve ruhsal açıdan hazırlıklı olup olmadıklarını test etmek zorundadırlar. Keşke insan evlenmeden önce bir çok fiziksel tahliller yaptırdığı gibi, yetkili merkezlere gidip ruhsal tahliller de yaptırsaydı da, bu tahliller doğrultusunda akıllıca hareket edebilseydi. Bu durumda eminim bir çok ailevi sorunlar ortaya çıkmayacak ve çıksa da çok kolay bir şekilde çözüme kavuşmuş olacaktı.

Şüphesiz bu kitap da insanın evlilik için hazırlıklı olup olmadığını test edebileceği bir laboratuar konumundadır. Kitapta yer alan ayetler, hadisler ve öğütler bu konuda insana çok yardımcı olmakta ve bu yeni hayata giriş yolunu aydınlatmaktadır.

Ayrıca toplumda aile içinde çekişmeleri ve toplumda boşanmayı da en aza indirgemek istiyorsak, önce aile bireylerini, birbirine karşı taşıdıkları hakları ve görevleri, kısaca aile hayatı hakkında bilinçlendirmek gerekir. Şüphesiz toplumda ortaya çıkan bir çok ailevi ihtilafların ve sonuçta boşanmaların en büyük sebebi, bu aile bireylerinin aile içinde taşıdıkları görev ve haklarını bilmeyişi ve de başkalarının yersiz müdahaleleridir.

Elinizdeki kitap, Kur’an ve rivayetlerden istifade ederek mutlu ve salih bir aile teşkili için gerekli olan bilgileri vermek, bu konuda okuyucuyu görüş sahibi kılmak;1

Eğer bakışın Allah’a olursa

Şüphesiz görüş sahibi olursun”

ve de aileyi oluşturan bireyleri ile bu bireylerin oluşturduğu toplumun kalbinde, Hakk’ın nurunu tecelli ettirmek istemektedir.

Eğer Hakk’ın aşk nuru ruhuna yansıyacak olursa,

Şüphesiz gökyüzündeki güneşten daha güzel olursun.”

Elbette bu başarıyı elde etmek için sadece bilmek ve sevmek yeterli değildir. Ayrıca bu bilgilerle birlikte amel etmek de gereklidir.

Başında eğer vuslat isteği varsa Hafız

Sanat ehlinin dergahının toprağı olmalısın.”

Elinizdeki kitap; “Nizam-i Hanevade der İslam” kitabının tercümesidir. Kitabın konuları 30 bölümden oluşmaktadır. Bu kitabın yazarı, güçlü hatip, Hüccet’ül-İslam ve’l-Müslimin Üstat Hüseyin Ensariyan’dır.2

Yazar 1985 yılında toplumda hissedilen ihtiyaç gereğince, Muharrem, Sefer ve Ramazan aylarında bu konuları konuşma şeklinde beyan etmiştir. Bu konuşmalar, toplum genelinde, aileler üzerinde olumlu etkiler yaratmıştır. Kitabın en önemli özelliği ise mukaddes Kum ilmi havzaları tarafından kadınlara ait ilmi havzalar için ders kitabı olarak seçilmiş olmasıdır. Şu anda da kadınların ilmi medreselerinde ders kitabı olarak okutulmaktadır. Kısa bir müddet zarfında bu kitap tam ondokuz baskı yapmıştır. Şimdiye kadar Türkçe dışında, Arapça, İngilizce ve Urduca’ya da çevrilmiştir. Allah’ın lütfü sayesinde bu değerli eser Türkçe’ye de kazandırılmış ve okuyucuların istifadesinde sunulmuştur. Bu kitabın ilmi nezaretini bizzat üstlendim ve de okuyucuların daha fazla istifadede bulunması için de ilgili ayet ve rivayetlerden oluşan detaylı bir fihrist hazırlayıp kitabın sonuna ekledim.

Kitabın tercümesini yapan Kadri Çelik’e, tashihini yapan Fahrettin Altan’a ve bu konuda zahmet çeken diğer kardeşlere Allah’tan başarı dilerim.

Gelin ve damada götürdüğünüz ve birkaç saat sonra da solup ortadan yok olan bir demet gül yerine, aile hayatı hakkında çok önemli bilgiler içeren bu kitabı hediye olarak verebilirsiniz. Böylece inşallah Hakk’ın rahmet eserleri yeni evli çiftlerin hayatında açık bir şekilde ortaya çıkar ve sizler için de büyük bir sevap ortamı doğar.

Değerli görüşlerinizi Seyda_14@hotmail.com adresine gönderebilirsiniz:Seyyid Ali Hüseyni Buhti

1 Ağustos, 2003
وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

İbret alasınız diye her şeyi çift yaratmışızdır.”

(Zariyat/49)

Yüklə 1,46 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   32
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin