Yeterlik kriterleri rekabeti engelleyecek şekilde belirlenemez. Yeterlik kriterleri rekabeti engelleyecek şekilde belirlenemezYüklə 445 b.
səhifə2/7
tarix17.08.2018
ölçüsü445 b.
#71238
1   2   3   4   5   6   7

(Yapım İşleri)

  • (Yapım İşleri)
  • Kalite Yönetim Sistem Belgesi ve Çevre Yönetim sistem Belgesi
   • Eşik değerin yarısına kadar olanlarda istenemez.
   • Yarısı ile aşanlarda istenebilir.
  • Yapım işlerinde yeterlik kriteri olarak analiz istenilmesi kaldırılmıştır.
  • Örneğe uygun analiz formatının düzenlenerek ihale dokümanı kapsamında isteklilere verilmesi gerekmektedir. Bunlarda sadece girdi cinsleri belirtilir, miktar ve fiyatlara analizde yer verilmez. (Ek-Y.2)


Mal Alım İhalelerinde;

 • Mal Alım İhalelerinde;

  • Her türlü ihalede;
  • 172.927 TL’ye eşit ve altında olanlarda iş deneyim belgesi istenemez. Üstünde olanlarda zorunlu değil.
  • Eşik değerin altında olanlarda ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler istenemez. Üstünde olanlarda istenilebilir.


Belgelerin aslı veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örnekleri istenmelidir.

 • Belgelerin aslı veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örnekleri istenmelidir.

 • Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmez.

 • İsteklilerin, istenen belgelerin aslı yerine ihaleden önce idare tarafından “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şerh düşülen ve aslı kendilerine iade edilen belgelerin suretlerini de teklif veya başvurularına eklemeleri mümkündür. Bu yönde yapılacak başvuruların, ihaleden önce idarenin ilgili birim yetkilisi veya bu hususta görevlendirilmiş personelince karşılanması zorunludur. (Yönetmelik hükmü Hzmt md 31)

 • Noter onaylı belgenin fotokopisi üzerine aslı idarece görülmüştür şerhi düşülerek kabul edilebilir.

 • Noter onaylı bir belge bir başka noter tarafından da onaylanmış ise bu belge de kabul edilmelidir.“Onaysız ve internet çıktısı olan İmalatçı veya yetkili satıcı belgeleri sunan istekliler değerlendirme dışı bırakılmalıdır.” 08.06.2009 2009/UM.I-1649

 • “Onaysız ve internet çıktısı olan İmalatçı veya yetkili satıcı belgeleri sunan istekliler değerlendirme dışı bırakılmalıdır.” 08.06.2009 2009/UM.I-1649

 • “Teklif mektubu ekinde sunulan bilanço ve gelir tablosunun sadece tek sayfasının onaylı olması elenme sebebidir.” 24.08.2009 ve 2009/UH.III-2175

 • “Noter onaylı herhangi bir belgenin noter onaylı sureti görülerek, bu suretin bir nüshasına idarece “aslı görülmüştür” şerhi düşülmek suretiyle bu nüshanın kabul edilmesinde herhangi bir hukuka aykırılık bulunmamaktadır.” (Karar No : 2011/UH.I-2811)Başvuru veya teklif kapsamında sunulması istenen bazı belgelerin ilgili mevzuatı çerçevesinde yetkili kurum ve kuruluşların internet sayfaları üzerinden temin edilmesi mümkün bulunmaktadır.

 • Başvuru veya teklif kapsamında sunulması istenen bazı belgelerin ilgili mevzuatı çerçevesinde yetkili kurum ve kuruluşların internet sayfaları üzerinden temin edilmesi mümkün bulunmaktadır.

  • Yetkili kurum ve kuruluşların internet sayfaları kullanılarak temin edilen ve
  • Üzerinde bu kurum veya kuruluş tarafından üretildiğini gösteren barkod ve/veya referans numarasını taşıyan belgeler
  • İhale Uygulama Yönetmeliğinin öngördüğü gerekli bilgi ve unsurları içeriyorsa;
  • Aynı internet sayfası üzerinden teyidinin mümkün olması halinde idareler tarafından kabul edilmesi gerekmektedir.
  • Bu kapsamda verilen belgelerin idarelerce yapılan teyidine yönelik belgeler ihale işlem dosyasına konulmalıdır.


Mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinde teklif edilen bedelin % 10 undan az olmamak üzere, istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini veya üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatı gösteren banka referans mektubu verilmesi zorunludur.

 • Mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinde teklif edilen bedelin % 10 undan az olmamak üzere, istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini veya üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatı gösteren banka referans mektubu verilmesi zorunludur.

 • Mali durum belgesi kaldırılmıştır.Bankalardan temin edilecek belgeler

 • Bankalardan temin edilecek belgeler

 • Mektuptaki değerler toplanabilir.

 • İş ortaklıklarında herhangi bir ortak sağlayabilir veya birlikte de sağlanabilir.

 • Banka referans mektubunun ilk ilan tarihinden sonra düzenlenmiş olması zorunludur.

 • Banka referans mektubu teyit edilebilir. Faks ile yapılan teyitlerde en az iki yetkilinin imzası gerekmekte.İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya bilançonun gerekli görülen bölümleri, yoksa bunlara eşdeğer belgeler istenebilir.

1   2   3   4   5   6   7
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə