Yeterlik kriterleri rekabeti engelleyecek şekilde belirlenemez. Yeterlik kriterleri rekabeti engelleyecek şekilde belirlenemez


Denetim faaliyetleri nedeniyle alınan iş deneyim belgelerinde ilk 5 yıl beşte bir oranında değerlendirilecek. Ancak bu 5 yıl ne zaman başlayacak? Geçici kabul mü, yoksa belgenin verildiği tarih mi dikYüklə 445 b.
səhifə5/7
tarix17.08.2018
ölçüsü445 b.
#71238
1   2   3   4   5   6   7

Denetim faaliyetleri nedeniyle alınan iş deneyim belgelerinde ilk 5 yıl beşte bir oranında değerlendirilecek. Ancak bu 5 yıl ne zaman başlayacak? Geçici kabul mü, yoksa belgenin verildiği tarih mi dikkate alınacak?

 • Denetim faaliyetleri nedeniyle alınan iş deneyim belgelerinde ilk 5 yıl beşte bir oranında değerlendirilecek. Ancak bu 5 yıl ne zaman başlayacak? Geçici kabul mü, yoksa belgenin verildiği tarih mi dikkate alınacak?

 • Gerçek kişilerce denetim faaliyetleri nedeniyle alınan iş denetleme belgesi tutarları; belgeye hak kazanma tarihinden itibaren ilk beş yıl beşte bir oranında, daha sonraki yıllarda tam olarak,”

 • Tüzel kişiliğin, en az bir yıldır yarısından fazla hissesine sahip gerçek kişi ortağının,

 • 1) Yarıdan fazla hisseye sahip olduğu tarihten önce almaya hak kazandığı iş denetleme belgesi tutarı, belge sahibinin yarıdan fazla hisseye sahip olduğu tarihten itibaren ilk beş yıl beşte bir oranında, daha sonraki yıllarda tam olarak,

 • 2) Yarıdan fazla hisseye sahip olduğu tarihten itibaren almaya hak kazandığı iş denetleme belgesi tutarı, belgeye hak kazanma tarihinden itibaren ilk beş yıl beşte bir oranında, daha sonraki yıllarda tam olarak,”Tüzel kişi tarafından tam olarak değerlendirilmek üzere sunulan iş denetleme belgesinin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde; ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgenin sunulması zorunludur.

 • Tüzel kişi tarafından tam olarak değerlendirilmek üzere sunulan iş denetleme belgesinin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde; ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgenin sunulması zorunludur.Aldıkları lisans eğitimine uygun yapım işi ihalelerinde kullanılacak

 • Aldıkları lisans eğitimine uygun yapım işi ihalelerinde kullanılacak

 • Toplam süresi onbeş yılı geçmemek kaydıyla uygulanacak. Bu süre iş deneyimi bulunan mimar ve mühendisler için uygulanmaz.

 • 25 yıl önce mezun olan bir mühendisin diploması 15 x 159.957 = 2.399.355 TL, 5 yıl önce mezun olan bir mühendisin diploması ise 5 x 159.957 = 799.785 TL olarak dikkate alınacaktır.

 • Eğer bu kişinin iş deneyim belgesi varsa? (Doğrudan temin yöntemi ile iş deneyim belgesi almışsa?) Bu iş deneyim belgesi 20 yıl önce alınmışsa?“Bu itibarla, anılan istekli tarafından diploma ile beraber herhangi bir yapım işine ilişkin iş deneyim belgesi sunulduğundan söz konusu diplomanın 15 yıllık süre sınırlamasına tabi tutulmaksızın benzer iş olarak kabul edilmesi gerekmektedir. Dolayısıyla, anılan isteklinin diploma tarihi ile ihale tarihi dikkate alındığında, diploma sahibi isteklinin mezuniyetinden itibaren 34 yıllık sürenin geçtiği, bu süre ile 4734 sayılı Kanunun 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinde belirtilen tutar çarpıldığında; benzer iş olarak değerlendirilecek tutarın 4.161.158,00 TL’ye karşılık geldiği, bu tutarın teklif edilen bedelin en az %50 si oranında istenilen iş deneyim belgesinin, mezkur isteklinin 4.329.916,20’lik teklif bedeli dikkate alındığında %96’sına karşılık geldiği anlaşıldığından, idarece, Abidin Ateş adlı isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması işlemin yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.” 2010/UY.II-438

 • “Bu itibarla, anılan istekli tarafından diploma ile beraber herhangi bir yapım işine ilişkin iş deneyim belgesi sunulduğundan söz konusu diplomanın 15 yıllık süre sınırlamasına tabi tutulmaksızın benzer iş olarak kabul edilmesi gerekmektedir. Dolayısıyla, anılan isteklinin diploma tarihi ile ihale tarihi dikkate alındığında, diploma sahibi isteklinin mezuniyetinden itibaren 34 yıllık sürenin geçtiği, bu süre ile 4734 sayılı Kanunun 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinde belirtilen tutar çarpıldığında; benzer iş olarak değerlendirilecek tutarın 4.161.158,00 TL’ye karşılık geldiği, bu tutarın teklif edilen bedelin en az %50 si oranında istenilen iş deneyim belgesinin, mezkur isteklinin 4.329.916,20’lik teklif bedeli dikkate alındığında %96’sına karşılık geldiği anlaşıldığından, idarece, Abidin Ateş adlı isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması işlemin yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.” 2010/UY.II-438Bu bent kapsamındaki iş deneyim belgesi beş yıldır en az % 51 hissesine sahip olduğu tüzel kişiler tarafından da kullanılabilir (10’uncu maddede yer alan en az bir yıldır ifadesi ile karıştırılmamalı. Tüzel kişiliğin gerçek kişi iş deneyim belgesini kullanması.)

 • Bu bent kapsamındaki iş deneyim belgesi beş yıldır en az % 51 hissesine sahip olduğu tüzel kişiler tarafından da kullanılabilir (10’uncu maddede yer alan en az bir yıldır ifadesi ile karıştırılmamalı. Tüzel kişiliğin gerçek kişi iş deneyim belgesini kullanması.)

 • Bu bent kapsamındaki iş deneyim belgesi, her iki ortağın da mühendis olup % 50- % 50 hisseye sahip oldukları tüzel kişiler tarafından da kullanılabilir.

 • Bu durumda beş yıl şartı yok.KİK’nun 19.10.2009 tarih ve 2009/UY.III-2584 sayılı Kararında;

 • KİK’nun 19.10.2009 tarih ve 2009/UY.III-2584 sayılı Kararında;

  • “Her iki ortağın da mühendis ve % 50 - % 50 ortak olduğu tüzel kişilerin ihaleye katılımında iş deneyiminin tevsiki için mezuniyet belgesinin sunulması halinde, her iki ortağın da mezuniyet belgelerini sunmaları gerekmektedir.”
Yüklə 445 b.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə