Yildiz tekniK ÜNİversitesiYüklə 123,32 Kb.
tarix03.04.2018
ölçüsü123,32 Kb.
#46716

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

KURUMLAR ARASI YATAY GEÇİŞ TAKVİMİ VE BAŞVURU KOŞULLARI

(2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI)
BAŞVURU VE KAYIT TAKVİMİ:
13-16 Temmuz 2015 Başvuru (16 Temmuz 2015 Arife günü olması nedeniyle başvurular saat 12:00’ye kadar alınacaktır.)
27 Temmuz 2015 İngilizce Yeterlik Sınavı (En az %30 İngilizce öğretim yapan Lisans programlarına başvuranlar için) (bknz.Ek-1)

Sınav Saati: 10.00

Sınav Salonları, Sınava giriş için gerekli belgeler ve sınavla ilgili tüm duyurular www.ybd.yildiz.edu.tr adresinden takip edilmelidir.
31 Temmuz 2015 İngilizce Yeterlik Sınav Sonuçlarının www.ybd.yildiz.edu.tr adresinde ilan edilmesi
27 Temmuz 2015 İngilizce Öğretmenliği Programı Okuma Becerisi ve Dilbilgisi Sınavı (Sınav Saati 10.00-12.00) (bknz. Ek-2)

27 Temmuz 2015 İngilizce Öğretmenliği Programı Dinleme Becerisi ve Yazma Becerisi Sınavı (Saat 13.00-15.00) (bknz. Ek-2)28 Temmuz 2015 İngilizce Öğretmenliği Programı Konuşma Becerisi Sınavı (Saat 10.00-12.00) (bknz. Ek-2)Sınav Salonları, Sınava giriş için gerekli belgeler ve sınavla ilgili tüm duyurular www.yde.yildiz.edu.tr   adresinden takip edilmelidir.
31 Temmuz 2015   İngilizce Öğretmenliği Programı İngilizce Yeterlik Sınav Sonuçlarının www.yde.yildiz.edu.tr  adresinde ilan edilmesi
03-06 Ağustos 2015 Başvuruların değerlendirilmesi
10 Ağustos 2015 Başvuru Değerlendirme Sonuçlarının İlanı

11-13 Ağustos 2015 Asıl Kayıtları


14 Ağustos 2015 Yedek Kayıtları
BAŞVURU KOŞULLARI:


 • Kurumlar arası yatay geçiş, Önlisans diploma programlarının sadece üçüncü yarıyılına; lisans diploma programlarının üçüncü ve beşinci yarıyılına yapılır.
 • YTÜ’ye Yatay geçiş başvurusu yapabilmek için başvuru sırasında eşdeğer bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrenci statüsünde olunması zorunludur.
 • Kurumlararası Yatay Geçiş başvurusu, tamamlanan sınıfı takip eden sınıfa yapılır. Öğrenim gördüğü Yükseköğretim Kurumunda 1. sınıfı tamamlayan öğrenciler sadece 2. sınıfa, 2. sınıfı tamamlayan öğrenciler ise sadece 3. sınıfa başvuru yapabilir. (16.04.2015 gün, 2015/01-03 sayılı Senato kararı ile değiştirilmiştir)
 • Kurumlar arası yatay geçiş için öğrencinin kayıtlı olduğu yüksek öğretim programında bitirmiş olduğu yarıyıllara ait öğretim planındaki tüm derslerden başarılı olması (başvurduğu yarıyıla kadar kendi programlarına ilişkin öğretim planında yer alan tüm dersleri en az 2.0 (4.0 üzerinden) ile başarmış olması) ve genel not ortalamasının Dörtlük not sisteminde eğitim almış öğrenciler için 4.0 puan üzerinden en az 3.0; yüzlük not sisteminde eğitim almış olanlar için ise 100 puan üzerinden en az 75 genel not ortalaması şartı aranır. Koşullu başarılı dersleri olanların başvurusu aşağıdaki fıkraya göre değerlendirilir. (16.04.2015 gün, 2015/01-03 sayılı Senato kararı ile değiştirilmiştir)
 • Üst fıkradaki başarı şartını sağlayamayan ancak merkezi yerleştirme puanı geçiş yapmak istediği diploma programının taban puanına eşit veya yüksek olan adaylar yatay geçiş başvurusu yapabilir. Bu şekilde başvuran adayların başvuruları sadece üst fıkraya göre başvuran adayların yerleştirmesi bittikten sonra boş kalan kontenjan olması halinde değerlendirilir.
 • Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinin 10 uncu maddesinde sayılan fiiller nedeniyle, başarısızlık veya disiplinsizlik nedeni ile ilişiği kesilenler ve disiplin cezası alanlar yatay geçiş için başvuramazlar.
 • Yükseköğretim kurumlarında ikinci öğretimden sadece ikinci öğretim diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir. Ancak, ikinci öğretim diploma programlarından başarı bakımından bulunduğu sınıfın ilk yüzde onuna girerek bir üst sınıfa geçen öğrenciler birinci öğretim diploma programlarına kontenjan dâhilinde yatay geçiş yapabilirler.
 • Açık ve uzaktan öğretimden örgün öğretim programlarına geçiş yapılabilmesi için, öğrencinin öğrenim görmekte olduğu programdaki genel not ortalamasının 100 üzerinden 80 veya üzeri olması veya kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği üniversitenin diploma programının o yılki taban puanına eşit veya yüksek olması gerekir.
 • Yatay geçişle gelen öğrencilerin gelmiş oldukları Yükseköğretim Kurumlarında aldıkları ve başarılı oldukları dersler, AGNO’ya katılır.
 • II. öğretim programlarından üniversitemiz II. öğretim programlarına yatay geçiş hakkı kazanan öğrencilerden, geldikleri yükseköğretim kurumunda, tamamladıkları sınıf itibariyle yapılan AGNO sıralamasında ilk yüzde on arasına girerek, 3843 sayılı kanunun 7. maddesine göre I.öğretim katkı payı ödemeye hak kazanan öğrenciler, yatay geçiş hakkı kazandıkları yılın ilk yarıyılı için aynı haktan yararlanırlar.

 • II. Öğretim programlarından I.Öğretim programlarına yatay geçiş yapan öğrenciler, I. öğretim ücretini öderler.

 • I.Öğretim programlarından II. Öğretim programlarına yatay geçiş yapan öğrenciler, II. öğretim için belirlenen ücreti ödemek zorundadırlar.
 • Vakıf Yükseköğretim Kurumlarından ve Yurtdışındaki Üniversitelerden yatay geçiş yapan öğrenciler, geçiş yaptıkları programın ücretini öderler.
 • Katkı payını yatırıp kayıt işlemini yapmayanlar ile kayıt işlemini tamamladıktan sonra yatay geçiş hakkından vazgeçenlere katkı payı iadesi kesinlikle yapılmaz.

 • Türkçe Öğretim yapan programlara başvuranlar 27 Temmuz 2015 tarihinde yapılacak olan İngilizce Yeterlik Sınavına girmeyeceklerdir.

Türkçe Öğretim yapılan Programlardan, en az %30 İngilizce öğretim yapılan programlara başvuran ve kayıt hakkı kazanan öğrencilerin gelmiş oldukları Yükseköğretim Kurumlarında almış oldukları dersler, Üniversitemizde kayıt yaptırdıkları programda İngilizce veriliyorsa bu derslerden muaf tutulmazlar.


NOT: Başvuru koşulları ile ilgili ayrıntılı bilginin yer aldığı Yönergeye www.ogi.yildiz.edu.tr adresinde yer alan Yönetmelik ve Yönergeler başlığı altından ulaşılabilir.

YURT DIŞI KONTENJANLARINA BAŞVURU:


 • Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından yatay geçişte, öğrencinin yatay geçiş yapmak istediği diploma programının ilgili sınıfına öğrenci kabulünde (öğrencinin sınava girdiği yıldaki) geçerli olan taban puanlar esas alınır. Bu durumdaki öğrenciler, yurt dışında yükseköğrenim gördüğü tüm derslerden başarı şartı aranmaksızın yatay geçiş başvurusu yapabilirler. Bu yolla başvuran öğrencilerin yatay geçiş başvurusu yurt dışı yatay geçiş kontenjanı kapsamı dışında değerlendirilir.
 • Yurtdışı üniversitelerden yapılan başvurularda öğrencinin yurt dışında öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumunun ve eğitimin yapıldığı programın ön lisans veya lisans diploma vermeye yetkili bir kurum olarak Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınması ve kayıtlı olduğu diploma programının, yatay geçiş için başvurduğu önlisans veya lisans diploma programına eşdeğerliğinin üniversite tarafından kabul edilmesi şartı aranır.
 • Yurtdışında yükseköğretime başlayan öğrencilerin Türkiye’deki yükseköğretim programlarına geçiş başvurularının değerlendirilmesinde kullanılacak olan, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavlarındaki asgari puanlar (Bu adayların yurt dışında öğrenime başladıkları yılda ÖSYS’ye girmiş olmaları, ön lisans programları için YGS’de ilgili puan türünde 140 veya daha fazla, lisans programları için LYS’de ilgili puan türünde 180 veya daha fazla puan almaları şartı aranacaktır.) ile bunlara eşdeğerliği kabul edilen sınavlar ve puanları, üniversiteler tarafından belirlenen yurtdışı yatay geçiş kontenjanları ile birlikte Yükseköğretim Kurulu tarafından ilan edilir. Adayların, yatay geçiş başvurusu yapabilmeleri için YTÜ senatosunca kabul edilen en az puanlara sahip olması gerekir. (Aşağıda belirtilen puanlar)YTÜ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜNE İLİŞKİN ULUSAL ve ULUSLARARASI SINAVLARIN MİNİMUM PUANLARI
YTÜYÖS: Yıldız Teknik Üniversitesi’nde yapılan Yurt Dışı Öğrenci Giriş Sınavından (YTÜYÖS), 100 üzerinden en az 55 standart puan,
KÜNİB-YÖS: Kafkasya Üniversiteler Birliği Elektronik Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavından (KÜNİB e-YÖS) 100 üzerinden en az 55 standart puan,
SAT 1 (Scholastic Assessment Test) SINAVI: SAT Reasoning Test’inde “math” testinden 800 üzerinden en az 640 puan,
ABITUR (ALMAN BAKALORYASI) SINAVI: Genel Alman Yüksekokul Yeterliliği olan Abitur sınavından en fazla 4 puan veya eşdeğer puan,
FRANSIZ BAKALORYASI: Diploma notunun 20 üzerinden en az 16 puan,
GAOKAO (ÇİN HALK CUMHURİYETİ) SINAVI: Çin Halk Cumhuriyeti'nde yapılan Üniversite giriş sınavında (Gaokao) başvurulan programın puan türünde 750 üzerinden en az 600 puan,
TQDK (Tələbə Qəbulu üzrə Dövlət Komissiyası): Azerbeycan’da The State Students Admission Commission tarafından yapılan sınavda 700 üzerinden en az 560 puan
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER:


 1. Başvuru Formu: (bknz.Ek-3) Formun çıktısı alınarak başvuruya gelmeden doldurulmalıdır.
 1. Not Çizelgesi: (Başarı Durum Belgesi/Transkript): Başvuran öğrencinin ayrılacağı kurumdan alacağı, izlediği bütün dersleri, bu derslerden aldığı notları ve ağırlıklı genel not ortalamasını gösterir belgedir. Bu belgenin üniversite onaylı olması gereklidir. Not belgesi yabancı dilde olanların onaylı (üniversite veya noter) Türkçesini de eklemeleri gerekmektedir.
 1. ÖSYS Sonuç Belgesi: ÖSYM sayfasından alınacak çıktı ile başvuru yapılacaktır.
 1. %10 Belgesi (2.öğretim öğrencileri için): İkinci (akşam) örgün öğretim programlarından normal (gündüz) örgün öğretim programlarına yapılacak başvuru için, öğrencinin tamamladığı sınıfta yapılan ağırlıklı genel not ortalaması sıralamasında ilk yüzde on arasına girdiğini gösterir belge.
 1. Disiplin Durumunu Gösterir Belge: Öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumundan disiplin cezası almadığına dair belge (transkriptte belirtilmiş ise ayrıca istenmez).
 1. Ders Planı: Öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumunda izlediği programın onaylı ders planı (lisans için dört, ön lisans için iki yıllık dersleri gösterir liste).

(Ders planı yabancı dilde olanların, öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumundan veya noterden onaylı Türkçesini de eklemeleri gereklidir).


 1. Ders İçerikleri: Öğrenim görülen yükseköğretim kurumunda izlenen programın onaylı ders içerikleri (Ders içerikleri yabancı dilde olanların, öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumu veya noter onaylı Türkçesinin yatay geçiş için kayıt hakkı kazanıldığında, kayıt sırasında getirilmesi gereklidir. )
 1. Bir fotoğraf ve başvuru evrakının içine konulacağı yarım kapaklı karton dosya.
 1. Posta ile yapılan veya eksik belgeli başvurular değerlendirmeye alınmaz.BAŞVURULARIN ALINMASI:

- Yatay Geçiş başvuruları yukarıda belirtilen takvimde belirlenen süreler içerisinde istenen belgelerle ilgili Fakülte Dekanlığı / MYO Müdürlüğüne yapılır. I. ve II. Öğretime aynı anda başvuru yapılmak istenmesi durumunda ayrı ayrı başvuru dosyası hazırlanır.- Başvuru dosyasının Fakülte Dekanlığı / MYO Müdürlüğüne teslim edilmesinden sonra evrakın başvuru koşullarına uygun olup olmadığı kontrol edilir. Yapılan incelemenin sonuçlanmasından sonra başvurunun kabul edilip edilmeyeceğine karar verilir.

DEĞERLENDİRME:

 • Başvurularla ilgili değerlendirmeyi,  Fakülte Dekanlığınca/MYO Müdürlüğünce oluşturulan komisyonlar yapar. Başvurular ilgili Yönetim Kurulunca karara bağlanır.
 • En az %30 İngilizce öğretim yapılan lisans programlarına başvuru yapanlar, 27 Temmuz 2015 tarihinde yapılacak olan İngilizce Yeterlik Sınavında (İYS) başarılı olmak zorundadırlar. Bu sınavda başarılı olamayanların başvuruları değerlendirmeye alınmaz. (Sınav ve Muafiyet Şartlarına ilişkin bilgiler kılavuzun ileriki sayfalarında yer almaktadır)
 • Başvuruda bulunan öğrencilerin sıralaması; merkezi yerleştirme puanının (DGS yolu ile başvuran öğrencilerde dahil) (başvurulan programın, öğrencinin sınava girdiği yılda ki tavan puanı tam puan kabul edilir) %80’ni (yüz üzerinden) ile AGNO’nun %20’si (yüz üzerinden) toplanarak elde edilen puana göre yapılır. Puanların eşit olması durumunda AGNO’nun önceliği vardır.
 • Öğrenim gördükleri Yükseköğretim Kurumlarına ÖSYM tarafından Merkezi Yerleştirme yolu ile yerleştirilmeyen öğrenciler de (Yurtdışından öğrenci kabul kontenjanından kaydını yaptırmış olanlar, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Polis Akademisine bağlı Yükseköğretim Kurumlarında öğrenim görenler vb.) Başvuru koşullarında belirtilen başarı şartını sağlamaları durumunda, Üniversitemiz programlarına Kurumlar arası yatay geçiş başvurusunda bulunabilirler. Bu öğrencilerin sıralamasında, AGNO ile birlikte ÖSYM’ce Lisans Programlarına yerleştirmede kabul edilen minimum Merkezi Yerleştirme Puanı (180 puan) esas alınır. (16.04.2015 gün, 2015/01-03 sayılı Senato kararı ile eklenmiştir)
 • Önlisans programları için yerleştirme de Ağırlıklı Genel Not Ortalaması (AGNO) esas alınır. Ağırlıklı Genel Not ortalamasının (AGNO) eşitliği durumunda Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Puanı (AOBP) dikkate alınır. Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Puanlarının da (AOBP) eşit olması halinde ise Lise Diploması notu yüksek olan tercih edilir.

Sıralama İçin Kullanılacak Hesap Yöntemi:

Başarı Notu: 0.8* (Normalize ÖSYM puanı ) + 0.2* (Normalize genel başarı puanı **)

*Normalize ÖSYM puanı :100 * (başarısı hesaplanacak öğrencinin ÖSYM puanı) / (başvuran öğrencinin üniversiteye girdiği yıldaki başvurulan YTÜ bölümünün en yüksek ÖSYM puanı)
**Normalize genel başarı puanı: 100 * (başarısı hesaplanacak öğrencinin genel başarı puanı) / (YTÜ Senatosunca kabul edilen en yüksek başarı notu (4.0)


 • Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programlar için; adayların, yapılacak olan özel yetenek sınavında başarılı olmaları gerekir. Sıralama, özel yetenek sınavındaki başarıları da dikkate alınarak ilgili Fakülte Kurulunca belirlenen esaslara göre yapılır.
 • Sıralama sonucunda; kontenjan kadar asil liste ve en çok bir o kadar da yedek liste ilan edilir. Takvimde belirlenen süre içinde kayıt için gelmeyen asıl adayların yerine sırasıyla yedek adaylar çağırılır.
 • Kurumlar arası Yatay Geçiş ile kayıt olan öğrencilerin geldikleri Yükseköğretim Kurumundaki süreler öğrenim süresine dâhil edilir. Toplam süre, kanunda belirtilen süreleri aşamaz.


Başvuruda 100 Üzerinden Ağırlıklı Genel Not Ortalamalarının 4’lü Sisteme Dönüşümünde Kullanılacak Yöntem

(Üniv.Senatosu kararı :05.05.2005/8)

Transkriptlerde görülen bütün dersleri içeren tek bir başarı notu dönüşümü için normalizasyon yapılır.
Örneğin: Transkriptte ağırlıklı genel not ortalaması 75 olan bir öğrencinin 4’lü sistemde karşılığını bulmak için orantı hesabı yapılır.


 1. 100’e karşı gelirse

x’e 75’e karşı gelir

x = 75*0.04
BAŞVURU MERKEZLERİ:

Başvuru Merkezi: Başvurulan Bölümün bağlı olduğu Fakülte Dekanlığı/ Yüksekokul Müdürlüğü
BAŞVURU YERİ ADRESLER:

Eğitim / Fen-Edebiyat / Kimya-Metalürji / İnşaat / Sanat ve Tasarım / Elektrik-Elektronik Fakültesi Dekanlıkları Davutpaşa Kampusu-Esenler/İstanbul

İktisadi ve İdari Bilimler / Makine / Mimarlık / Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi Dekanlıkları Yıldız Kampusu-Yıldız/Beşiktaş/İstanbul

Not: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi nin Davutpaşa Kampüsüne taşınması söz konusudur. Başvuruda dikkate alınız.

Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Ayazağa Kampusu-Maslak/İstanbulMilli Saraylar ve Tarihi Yapılar Meslek Yüksekokulu Yıldız Kampusu-Yıldız/Beşiktaş/İstanbul

Ek-1

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

2015- 2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ BAŞVURUSU YAPAN ÖĞRENCİLER İÇİN İNGİLİZCE YETERLİK SINAVI (İYS) VE DİĞER İNGİLİZCE DERSLERİ MUAFİYET ŞARTLARI


 1. En az %30 İngilizce öğretim yapılan lisans programlarına başvuracak öğrencilerin 27 Temmuz 2015 tarihinde yapılacak olan İngilizce Yeterlik Sınavında; Hazırlık öğretiminden ve zorunlu İngilizce derslerinden muaf olabilmeleri için İYS’den almaları gereken en düşük puanlar ile bu puanların harf karşılığı değerleri aşağıdaki tabloda verilmiştir:


Sınav türü

Muafiyet için Alınması Gereken Puanlar

Hazırlık

İleri İngilizce I ve

İleri İngilizce II

İYS

60 (CB / 2.50)

70 (BB / 3.00)


Tablo I: İYS başarı puanlarının harf karşılığı değerleri

BAŞARI PUANLARI VE HARF KARŞILIĞI DEĞERLERİ

Standart Yüzdesel Aralıklar

Harfsel

Sayısal

Sözel

90-100

AA

4.00

Başarılı

80-89

BA

3.50

Başarılı

70-79

BB

3.00

Başarılı

60-69

CB

2.50

Başarılı

0-59Başarısız

Ayrıca, YTÜ Senatosunca İYS’ye eşdeğer kabul edilen ulusal ya da uluslararası sınavların birinden son 3 yıl içinde Tablo II de verilen puanları aldığını gösteren sınav sonuç belgeleri de geçerlidir. YTÜ İYS Sınav sonuçları da sınav tarihinden itibaren 3 yıl geçerlidir.

Tablo II: İngilizce Dil Sınavlarının Eşdeğerliğine İlişkin Puan Aralıkları Tablosu (16.04.2015 tarih ve 2015 / 01-20 Sayılı Senato Kararı ile Kabul Edilen Son hali)

Sınavlar

CB

BB

BA

AA

YTÜ İYS

60-69

70-79

80-89

90-100

KPDS/ÜDS/YDS

60-69

70-79

80-89

90-100

TOEFL IBT

72-83

84-95

96-107

108-120

PTE Akademik

55-70

71-77

78-83

84-90

CAE

C

B

A

-

CPE

-

-

C

B-A

e-YDS

60-69

70-79

80-89

90-100

YTÜ İngilizce Hazırlık Öğretiminden en az CB harf notu ile başarılı olan öğrenciler, AODK (Avrupa Ortak Dil Kriterleri) kapsamında B1 yeterlik düzeyinin gerektirdiği dil becerilerine sahip olduklarını belgelendirmiş olurlar.

 1. İngilizce yeterlik koşulunu sağlayamayan öğrencilerin yatay geçiş başvuruları değerlendirmeye alınmaz.
 1. Türkçe öğretim yapan lisans programlarına başvuracak öğrenciler, 27 Temmuz 2015 tarihinde yapılacak olan İYS’ye girmeyecekler ve doğrudan başvuruda bulunabileceklerdir.
 1. Yatay geçiş başvuruları kabul edilen öğrenciler öğretim programlarında zorunlu olarak yer alan İleri İngilizce I ve İleri İngilizce II derslerinden de sorumludurlar. 27 Temmuz 2015 tarihinde yapılacak İYS’de 70 (BB / 3,00) ve üzeri puan almaları ya da YTÜ Senatosunca İYS’ye eşdeğer kabul edilen ulusal ya da uluslararası sınavların birinden son 3 yıl içinde en az BB notuna karşılık gelen Tablo II de belirtilen puanları aldığını gösteren sınav sonuç belgelerini ibraz etmeleri durumunda, İleri İngilizce I ve İleri İngilizce II derslerinden muaf sayılırlar.
 1. Yatay geçiş öğrencilerinin İYS’ye girerken yanlarında getirmeleri gereken belgeler şunlardır:

 1. Başvuru sırasında Fakülte tarafından verilen fotoğraflı, imzalı ve mühürlü “İNGİLİZCE YETERLİK SINAVI (İYS) GİRİŞ BELGESİ”

 2. Fotoğraflı Resmi Kimlik Belgesi (Sadece Nüfus Cüzdanı, Ehliyet veya Pasaport resmi kimlik belgesi olarak geçerlidir.)

SINAVA GİREBİLMEK İÇİN a) ve b) MADDELERİNDE BELİRTİLEN HER İKİ BELGENİN DE SINAV SIRASINDA ÖĞRENCİNİN YANINDA BULUNMASI GEREKMEKTEDİR. TEK KİMLİKLE GELEN ÖĞRENCİ SINAVA ALINMAZ.

Ek-2

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

2015- 2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMINA KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ BAŞVURUSU YAPAN ÖĞRENCİLER İÇİN İNGİLİZCE YETERLİK SINAVI (İÖYS) MUAFİYET ŞARTLARI

 

 Öğrencilerin Hazırlık öğretiminden muaf olabilmeleri için İÖYS’den almaları gereken en düşük puan ile bu puanların harf karşılığı değerleri Tablo-1 de verilmiştir:

 

Tablo-1

 


Sınav türü

Muafiyet için Alınması Gereken Puanlar

Hazırlık

İÖYS

60 (CC / 2.00)
 

 

  

 

      İÖYS başarı puanlarının harf karşılığı değerleri aşağıdaki tabloda verilmiştir:

 


BAŞARI PUANLARI VE HARF KARŞILIĞI DEĞERLERİ

Standart Yüzdesel Aralıklar

Harfsel

Sayısal

Sözel

92-100

AA

4.00

Başarılı

84-91

BA

3.50

Başarılı

76-83

BB

3.00

Başarılı

68-75

CB

2.50

Başarılı

60-67

CC

2.00

Başarılı

0-59

 

 

Başarısız

 

YTÜ İngilizce Öğretmenliği programına ilk defa kayıt yaptıran öğrencilerden aşağıdaki koşullardan herhangi birini yerini getirenler İngilizce Hazırlık öğretiminden muaf sayılırlar ve lisans öğrenimlerine başlarlar. Bu koşullar;

 

        Güz Yarıyıl başında yapılan İÖYS’den en az 60 puan almış olmak,         YTÜ Senatosu tarafından İÖYS’ye eşdeğer kabul edilen uluslararası sınavların birinden son 3 yıl içinde yeterli puanı almış olmak.

 

YTÜ Senatosu tarafından İÖYS’ye eşdeğer kabul edilen sınavlar ile Hazırlık Öğretiminden muafiyet için gereken puan aralıkları ve işlenecek başarı notları Tablo-2 de belirtilmiştir:       

   


Tablo-2

 

       İngilizce Dil Sınavlarının Eşdeğerliğine İlişkin Puan Aralıkları Tablosu: 

Sınavlar

 

 

 

 

CC

CB

BB

BA

AA

YTÜ İÖYS

60-67

68-75

76-83

84-91

92-100

TOEFL IBT

87-93

94-100

101-109

110-113

114-120

FCE

C

B

A

-

-

CAE

-

C

B

A

-

CPE

-

-

C

B

A

 

  

Muafiyet sağlayan belgelerin asıllarının YTÜ Akademik Takviminde belirtilen ilgili döneme ait İÖYS sınavından en geç bir hafta önce Yabancı Diller Eğitimi Bölüm Başkanlığı’na teslim edilmesi gerekmektedir. Söz konusu tarihten sonra getirilen belgelerin kabulü Yabancı Diller Eğitimi Bölüm Kurulu kararına bağlıdır. Bu belgeler geçerli olduğu döneme işlenir. 

Ek-3KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ

BAŞVURU FORMU

2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

Form No
Revizyon Tarihi
Revizyon NoYıldız Teknik Üniversitesi

…………………………………. Fakültesi Dekanlığına,
………………………………….MYO Müdürlüğüne,
“Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlararası Kredi transferi Yapılmasına İlişkin Yönetmelik” uyarınca Üniversitenize yatay geçiş yapmak istiyorum. Durumuma ilişkin bilgiler aşağıda belirtilmektedir.
Bilgilerinizi ve gereğini saygılarımla arz ederim.ÖĞRENİMİ SÜRDÜRÜLEN

YATAY GEÇİŞ İÇİN BAŞVURU YAPILAN


ÜNİVERSİTE

ÜNİVERSİTE

FAKÜLTE / MYO

FAKÜLTE / MYO

BÖLÜM / PROGRAM

BÖLÜM / PROGRAM
dikdörtgen 1dikdörtgen 2dikdörtgen 4dikdörtgen 3


ÖĞRETİM ŞEKLİ


I.öğr. II.öğr.


ÖĞRETİM ŞEKLİ


I.öğr. II.öğr.


SINIF

SINIF
AĞIRLIKLI GENEL NOT ORTALAMASI

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILITC KİMLİK NO: :………………………………………………………………………………….……


ADI :………………………………………………………………………………………
SOYADI :……………………………………………………………………………………….
YAZIŞMA ADRESİ : .......................................................................................................................

.........................................................................................................................


TELEFON : ........................................................................................................................
Bu dilekçede verilen tüm bilgilerin doğruluğunu kabul ve beyan ederim. Kayıt hakkı kazandığım takdirde, başvuru ve kayıt koşullarına uymayan bir durumla karşılaşılması halinde kaydımın iptalini kabul ediyorum.

İmza/Tarih(Form No: FR-281; Revizyon Tarihi: 01.11.2013; Revizyon No:01)
Yüklə 123,32 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə