Yillara yaygin iNŞaat ve onarma iŞleri vergileme ve muhasebe kayitlariYüklə 108,99 Kb.
tarix26.07.2018
ölçüsü108,99 Kb.
#59556

YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARMA İŞLERİ VERGİLEME VE MUHASEBE KAYITLARI

 

   1. 28.09.2009 tarihinde Ak İnşaat Ltd.Şti.Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından 200.000 TL keşif bedelle açılan Huzur Evi yapım işi ihalesine katılmak için ihale bedelinin %2 ‘si tutarında 4.000 TL’lik T.İşbankası’ ndan alınan geçici teminat mektubu verilmiştir.İhale sonucunda iş firmada kalmıştır.Banka 100 TL tutarındaki teminat mektubu komisyonunu hesaptan almıştır.Müteahhit ile İl Özel İdaresi İmar ve Yapı İşleri Daire Başkanlığı arasında, Huzur evi inşaatı işi için anahtar teslimi götürü gider sözleşmesi imzalanmıştır.

------------------------------------------ 28/09/2009  -----------------------------------------------

770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ                                              100

740.03.09 İhale Giderleri                         100900 GEÇİCİ TEM.MEKT.BORÇLULAR 4.000

900.01 (A) İnşaatı 4.000

                        102 BANKALAR                                        100

                              102.01 Akbank X Şb. 100901 GEÇİCİ TEM.MEKT.ALACAKLAR 4.000

901.01 (A) İnşaatı 4.000

İhale giderleri

----------------------------------------     /     ----------------------------------------------------------------
  1. 30.09.2009 tarihinde Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile sözleşme düzenlenmiş olup,noter masrafı olarak 1500 TL+140 TL KDV ödenmiştir. Sözleşme,gereği inşaatın başlangıç tarihi 01.10.2009 işin bitim tarihi 30.04.2010 ‘dur. Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ‘den geçici teminat mektubu iade alınmış yerine (200.000x%6=)12.000 TL.lik T.İşbankası’ndan alınan kesin teminat mektubu verilmiştir.Banka teminat mektubu komisyon gideri olarak 400 TL ‘yi firmanın banka hesabından tahsil etmiştir.Ayrıca saymanlığı keşif bedelinin %04,5’ u tutarında karar pulu ödenmiştir.

------------------------------------------------  30/09/2009  ----------------------------------------------------

191 İNDİRİLECEK KDV                                                         140

191.01 Mal ve Hiz.Alımına Ait KDV 140740 HİZMET ÜRETİM MALİYETİ                                                 2.900

740.01 (A) İnşaatı 2.900

740.01.05 Vergi,Resim ve Harçlar       2.400

740.01.05.01 Mahkeme ve Noter Gid.        1.500

740.01.05.03 Damga Vergisi 900

740.01.08. Finansman Gideri 500

740.01.08.03 Teminat Mektubu Kom. 400

740.01.08.03 Teminat Mektubu Kom. 100901 GEÇİCİ TEM.MEKT.ALACAKLAR 2.000

901.01 (A) İnşaatı 2.000902 KESİN TEM.MEKT.BORÇLULAR 12.000

902.01 (A) İnşaatı 12.000100 KASA 900

102 BANKALAR HESABI                                                        

102.01 Ticari Mevduat hesabı 500

102.01.01 T.İşbankası 500

900 GEÇİCİ TEM.MEKT.BORÇLULAR 2.000

900.01 (A) İnşaatı 2.000903 KESİN TEM.MEKT.ALACAKLILAR 12.000

903.01 (A) İnşaatı 12.000

------------------------------------------------      /     -------------------------------------------------------------------


  1. 10.10.2009 tarihinde inşaatın hafriyat işleri Kotan Hafriyat Ltd.Şti. tarafından 10.000 TL+KDV ‘ye yapılmış,KDV tevkifatından sonra kalan miktar bankadan ödenmiştir.

------------------------------------------------  10/10/2009  ----------------------------------------------------

191 İNDİRİLECEK KDV                                                         1.800

191.01 Mal ve Hiz.Alımına Ait KDV 1.800740 HİZMET ÜRETİM MALİYETİ                                                 10.000

740.01.03 Dış.Sağ.Fay.ve Hizmetler      10.000

740.01.03.01 Taşeronlara Yap.İşler           10.000

102 BANKALAR HESABI                                                         11.500 102.01 Ticari Mevduat hesabı 11.500

102.01.01 T.İşbankası 11.500360 ÖDEN.VERGİ VE FONLAR                                                       300

360.07 Sorumlu Sıf.Öden.KDV 300

Not:

a) 99 Seri No.lu KDVK Genel Tebliği 5.2 gereğince, hesaplanan KDV’nin 1/6’sı tevkif edilmiştir.Taşeron (A) tarafından gerçekleştirilen hafriyat işi

-------------------------------------------------      /     ----------------------------------------------------------


  1. 15.10.2009 tarihinde (XZ) İnşaat Ltd.Şti.den 60Ton demir,400 torba çimento,40 M3 kereste 10 m3 kum alınmış ve bedeli bankadan ödenmiştir.

---------------------------------------------------------15/10/2009----------------------------------------------

150 İLK MADDE VE MALZEMELER                                        120.000

150.01 (A) inşaatı inşaat malzemeleri       120.000

150.01.01 Demir 60.000

150.01.02 Çimento 30.000

150.01.03 Kereste 20.000

150.01.04 Kum 10.000191 İNDİRİLECEK KDV                                                         21.600

  191.01 Mal ve Hiz.Alım KDV        21.600

                102 BANKALAR                                                                        141.600

102.01 Akbank X Şb. 141.600------------------------------------------------------------     /     -------------------------------------------------


  1. 25.10.2009 tarihinde yapılan inşaatın yan tarafında bulunan binanın garajına zarar verilmiştir.Firma hasar tutarı olan 500 TL’yi nakit olarak ödemiştir.

-------------------------------------------------- 25/10/2009  --------------------------------------------------

740 HİZMET ÜRETİM MALİYETİ                                               500

740.01 (A) İnşaatı                                    500

740.01.10 Kişilere Verilen Zararlar            500

950 KANUNEN KAB.EDİL.GİDERLER 500

950.01 (A) İnşaatı 500

                        100 KASA                                                                                   500

950 KANUNEN KAB.EDİL.GİD.KARŞILIĞI 500

950.01 (A) İnşaatı 500--------------------------------------------------------------     /     -------------------------------------------------


  1. 31.10.2009 tarihi itibarıyla Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Huzur Evi inşaatına ait ücret tahakkuku yapılmış olup,ücretler tahakkuk ettiğinde bankadan ödenmiştir. (Rakkamlar gerçek değildir)

-----------------------------------------31/10/2009   ----------------------------------------------------

740 HİZMET ÜRETİM MALİYETİ                                                 9.880

740.01 (A) İnşaatı

740.01.02 İşçi ücret ve giderleri                  9.880

                        102 BANKALAR                                                        5.732

                        360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR                                           1.068

                        361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KES.                              3.080-----------------------------------------      /     ---------------------------------------------------------


  1. 20.11.2009 tarihinde şirketin Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Huzur Evi inşaatı deposundan 2.000 TL.lik demir çalınmıştır.Olayla ilgili olarak polis tutanak tutmuştur.

-----------------------------------------20/11/2009   ----------------------------------------------------

689 DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR                                2.000

689.11 Çalınan Mallar 2.000950 KANUNEN KAB.EDİL.GİDERLER 2.300

950.10 Çalınan Mallar 2.000

          150 İLK MADDE VE MALZEMELER                                         2.000

                            150.01 (A) İnşaatı inş.malz. 2.000

150.01.01 Demir 2.000

    391 HESAPLANAN KDV                                                          360

      391.03 Çalınan Mallar KDV’si 360

   950 KANUNEN KAB.EDİL.GİD.KARŞILIĞI 2300

950.11 Çalınan Mallar 2.300--------------------------------------------     /     -----------------------------------------------------------


  1. 20.12.2009 tarihinde şirket kırtasiye alımı için 2.000 TL +KDV,kargo,posta giderleri için 3.000 TL+KDV,Akaryakıt gideri olarak 3.000 TL+KDV,Yurtiçi seyahatları için 2.000 TL+KDV ‘yi kasadan ödemiştir.

------------------------------------------------------20/12/2009 -------------------------------------------------

740 HİZMET ÜRETİM MALİYETİ                                               10.000

740.01 (A) İnşaatı                                    10.000

740.01.04 Çeşitli giderler                           10.000

740.01.04.01 Kırtasiye Gid. 2.000

740.01.04.02 Haberleşme Gid. 3.000

740.01.04.03 Akaryakıt Gid. 3.000

740.01.04.04 Seyahat Gid. 2.000

191 İNDİRİLECEK KDV                                                               1.800

191.01 Mal ve Hiz.Alım KDV        1.800

                        100 KASA                                                                           11.800

--------------------------------------------------------------     /     ---------------------------------------------------------
  1. 30.12.2009 tarihinde şirket 200.000 TL artı %18 KDV hak ediş düzenleyerek idareye vermiş,hak ediş kontrol mühendisleri tarafından kontrol edilerek onaylanmış ve kesintilerden geriye kalan tutar şirketin banka hesabına havale edilmiştir.

------------------------------------------------------------------------------------30/12/2010-----------------------------------------------

102 BANKALAR HESABI                                                         222.500

295 PEŞİN ÖDENEN VERGİLER VE FONLAR                           6.000

295.01 (A) İnşaatı Stopajları                6.000740 HİZMET ÜRETİM MALİYETİ                                                  1.500

740.01 (A) İnşaatı                              1.500

740.01.04 Damga Vergisi                    1.500

                        350 A İNŞ. YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE

                               ONARIM HAKEDİŞ BEDELLERİ                                     200.000

                        391 HESAPLANAN KDV                                                          30.000

Not:

a) 295 hesaba, GVK Md. 94/3 gereğince %3 kesinti tutarı yazılmıştır.b) 391 hesaba, 99 Seri No.lu KDVK Genel Tebliği 5.2 gereğince, hesaplanan KDV’nin 5/6’sı yazılmıştır.

c) 740 hesaba, % 07,5 damga vergisi kesintisi yazılmıştır.(2010 yılında damga vergisi oranı %08,25

dir.Hesaplama küsürlü olmasın diye %07,5 alınmıştır.

----------------------------------------------------     /     ------------------------------------------------------------


  1. Yapılan sayımda Huzur evi inşaatı işinde yıl içinde kullanılan inşaat malzemelerin stok hesabından düşülmesi.

------------------------------------------------31/12/2009  --------------------------------------------------

740 HİZMET ÜRETİM MALİYETİ                                              90.000

740.01 (A) İnşaatı                                    90.000

740.01.01 İnşaat malzemeleri                  90.000

740.01.01.01 Demir 45.000

740.01.01.02 Çimento 25.000

740.01.01.03 Kereste 15.000

740.01.01.04 Kum 5.000

                        150 İLK MADDE VE MALZEMELER                                        90.000

                           150.01 (A) İnşaatı inş.malz. 90.000

150.01.01 Demir 50.000

150.01.02 Çimento 25.000

150.01.03 Kereste 15.000


----------------------------------------------------     /     -----------------------------------------------------------

Huzur evi İnşaatı, dönem sonu kayıtları

----------------------------------------------------  /     --------------------------------------------------

170 HUZUR EVİ İNŞAATI YILLARA YAY. İNŞ. VE ONARIM MLYT.      124.880

                        741 HUZUR EVİ İNŞAATI HİZMET ÜRETİM MALİYETİ                          124.880--------------------------------------------- /     ---------------------------------------------------

741 HUZUR EVİ İNŞAATI HİZMET ÜRETİM MALİYETİ                          124.880

                        740 HİZMET ÜRETİM MALİYETİ                                             124.880

                                740.01 (A) İnşaatı                                      124.880

                                740.01.01 İnşaat Malzemeleri                     90.000

                                740.01.02 İşçi Ücret Ve Giderleri                     9.880

                            740.01.03 Dış.Sağ.Fay.ve Hizmetler      10.000

740.01.04 Çeşitli Giderler                             10.000

                                740.01.04 Damga Vergisi                               1.500

740.01.08. Finansman Gideri 500

740.01.10 Kişilere Verilen Zararlar            500

740.03.09 İhale Giderleri                     100
----------------------------------------------------     /     --------------------------------------------------

Gelir vergisi mükellefi olan müteahhit, yıl içinde katma değer vergisi beyannamelerini vermiş ve 5.020 TL katma değer vergisi ödemiştir. Gelir Vergisi Kanunu’nun mükerrer 120. maddesine göre yıllara yaygın inşaat ve onarım işleri, geçici verginin kapsamı dışında bırakılmıştır. Bu nedenle mükellef, yıl içinde geçici vergi beyannamelerini vermiş zarar veya kar bildirmemiştir.Diğer taraftan, mükellefin yıllara yaygın Huzur evi inşaatı ile birlikte, proje çizimi gibi başka bir gelirinin olması halinde, Huzur evi inşaatının bitmesini beklemeden, proje çizimi ile ilgili kazancını geçici vergi beyannamesinde beyan edecektir.

Mükellef, yıllık gelir vergisi beyannamesini de süresinde vermiş, zarar veya kar bildirmemiştir.

İzleyen yılda, geçen yıldan kalan 28.000 TL inşaat malzemesi kullanılmış ve Huzur evi inşaatı tamamlanarak, geçici kabul tutanağı idarece onaylanmıştır.

2010 yılı muhasebe kayıtları:

1- Huzur evi İnşaatı, gelir kesintisinin ilgili hesaba aktarılması

-----------------------------------------     /     ----------------------------------------------------193 PEŞİN ÖDENEN VERGİLER VE FONLAR                           6.000

193.01 Huzur evi inşaatı Kesintisi                             6.000

                        295 PEŞİN ÖDENEN VERGİLER VE FONLAR                           6.000

                            295.01 Huzur evi inşaatı Kesintisi     6.000

-----------------------------------------     /     ------------------------------------------------------

2- Huzur evi inşaatı, hak ediş bedelinin sonuç hesabına aktarılması

-----------------------------------------     /     -------------------------------------------------------350 A İNŞ. YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE

ONARIM HAKEDİŞ BEDELLERİ                                      200.000

                        600 A İNŞ. YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE

                               ONARIM HAKEDİŞ BEDELLERİ                                      200.000

-----------------------------------------     /     --------------------------------------------------------3- Huzur evi inşaatı, maliyetlerinin sonuç hesabına aktarılması

-----------------------------------------     /     --------------------------------------------------622 SATILAN HİZMET MALİYETİ                                            152.880

                        170 A İNŞAAATI YILLARA YAY. İNŞ.

                               VE ONARIM MLYT.                                                           124.880

                        740 HİZMET ÜRETİM MALİYETİ                                               28.000

                                740.01 Huzur evi inşaatı                 28.000

                                740.01.01 İnşaat Malzemeleri           28.000

-----------------------------------------     /     --------------------------------------------------

4- Şirket Ekim dönemine ait Sosyal Güvenlik Primini Kasım ayı sonuna kadar ödemesi gerekirken süresinde ödememiştir.

-----------------------------------------20/11/2009   ----------------------------------------------------

950 KANUNEN KAB.EDİL.GİDERLER 3.080

950.11 Ödenmeyen SGK Primleri 3.080

          950 KANUNEN KAB.EDİL.GİD.KARŞILIĞI 3.080

950.12 Ödenmeyen SGK Primleri 3.080


--------------------------------------------     /     -----------------------------------------------------------

361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KES.                              3.080

368 VADESİ GEÇ.ERT.TAKSİT YÜK. 3.080

--------------------------------------------------- / ------------------------------------------------------------------5- Huzur evi inşaatı gelir ve giderlerinin dönem karı veya zararı hesabına aktarılması

------------------------------------------------------     /     --------------------------------------------------600 A İNŞ. YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE

ONARIM HAKEDİŞ BEDELLERİ                                      200.000

                        690 DÖNEM KARI VEYA ZARARI                                            200.000

------------------------------------------------------     /     --------------------------------------------------

690 DÖNEM KARI VEYA ZARARI                                            154.880

                        622 SATILAN HİZMET MALİYETİ                                            152.880689 DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR                           2.000
-------------------------------------------------------     /     --------------------------------------------------

 

SONUÇYukarıda yapılan yevmiye kayıtlarından da anlaşılacağı gibi, Ak İnşaat Ltd.Şti.’nin, 2010 yılında ticari karı 47.120 TL.dir.Mali karı ise ticari karı olan 47.120 TL’ye 5.580 TL.lik K.K.E.G. ilavesi ile 2010 yılına ilişkin Kurumlar vergisi beyannamesinde dönem karı olarak 52.700 TL beyan edecektir. Ödenmesi gereken gelir vergisinden, kesinti yoluyla ödenen 6.000 TL mahsup edilecek kalan tutarda vergi dairesine ödenecektir.

 

Yüklə 108,99 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə