Yönetim biLGİ Sİstemleri Yıldız Teknik ÜniversitesiYüklə 468 b.
tarix26.10.2017
ölçüsü468 b.


YÖNETİM BİLGİ SİSTEMLERİ


Veri, Bilgi Nedir?

 • Veri (Data): Beş duyumuzla algıladığımız (hal, hareket,...) durumlardır.

 • Bilgi (Information): İşlenmiş veri.

 • Veri İşleme: Kayıt yapma, doğrulama, sınıflama, özetleme, hesaplama, depolama, düzeltme, yeniden oluşturma, yayma / ulaştırma.

 • Veri İşleme Metodları:

 • * Elle

 • * Elektromekanik

 • * Delikli kart

 • * Bilgisayarlar.Bilginin Sınıflandırılması

 • Fonksiyonel sınıflama (satın alma, muhasebe, üretim, finansman)

 • Zaman esaslı sınıflamaBilginin Sınıflandırılması

 • Bilgisayar esaslı sınıflama:

 • Yığın= Batch

 • Gerçek zamanlı=Real Time

 • Müşteri esaslı sınıflama:

 • Tanımlayıcı bilgiler

 • Değişken bilgiler.Veri işleme gereksinimleri

 • Veri işleme gereksinimleri:

 • * Gerekli data yoğunluğu,

 • * İhtiyaç duyulan data işleme metodlarının karmaşıklığı,

 • * İşleme zamanının kısıtlığı,

 • * Hesaplama talepleri.Performans Ölçütleri

 • İlk yatırım

 • Organizasyon

 • Değiştirme

 • Yetişmiş personel ihtiyacı

 • Değişken giderler

 • Ayarlanabilirlilik

 • Esneklik

 • Çok yönlülükBilginin Nitelikleri

 • Yaklaşılabilme

 • Kapsamlılık

 • Kesinlik

 • Uygunluk

 • Güncellik

 • Belirginlik

 • EsneklikYÖNETİM

 • Yönetim, değişen durumlarla ilgilenmektir. Veya pratik bazı bilgilerin değerlerini belirlemek, halka sırayla, zamanında ve en ekonomik şekilde ulaştırmak amacı ile teknolojik değişiklikleri bildirmek ve özümlemektir.

 • Başkalarının çabaları ile işlerin yapılmasını sağlamaktır.Yönetim Fonksiyonları

 • Planlama

 • Yönlendirme

 • Organize etme

 • Kiralama/satma/satın alma

 • Eğitme

 • Kontrol etme

 • DenetlemeYönetici ve Bilgi

 • Yönetici; en kesin ve birbiri ile ilişkili (sistemle) rol ile tanımlanmıştır.

 • Bilgi; yönetimle ilgili gücün ve otoritenin anahtarı olarak görülür.

 • Minsburg rolleri 3 ana grupta toplar:

 • 1. İnsan İlişkileri (tanıtıcılık, ilişki kurma/geliştirme, lider)

 • 2. Bilgi Dönüşümü (Alıcı, dağıtıcı, sözcü)

 • 3. Karar Verme (Yapıcı, karışıklık düzenleyici, kaynak bölüştürücü, görüşmeci)Planlama

 • Önce hedefleri ve/veya amaçları belirtmeli (zamanında doğru bilgi)

 • Hedef için faliyetleri tanımlamalı (Bilgi değerlendirilmesi ve yönetim)

 • Her faaliyeti gerçekleştirmek için gerekli kaynakları kullanmalı (Bilginin tatbiki ve karar verme)

 • Faaliyetlerin süresinin belirlenmesi (karar verme)

 • Faliyetlerin hangi sırada tatbike konulacağı (sıralama, planlama)Kontrol Etme

 • Nelerin olup bittiği hakkında bilgi sahibi olmalı

 • Mevcut sonuçlarla beklenen sonuçlar konusunda karşılaştırma

 • Gerçek sonuçları-beklenen sonuçları düzeltici faaliyetlerKontrol İşleminin ElemanlarıKarar VermeBilgi SeviyesiİletişimYÖNETİM BİLGİ SİSTEMLERİ

 • Bilginin Fonksiyonları:

 • * İhtimal prensipleri sunar.

 • * bir durum temsilcisi şeklinde hizmet verir.

 • * Alternatif çeşidini ve/veya cinsini azaltır.

 • Bilgi Oluşturmanın Maliyeti:

 • 1. Başlangıç maliyeti

 • 2. Geliştirme maliyeti

 • 3. İşleme maliyetiYÖNETİM BİLGİ SİSTEMLERİ

 • Bilginin Değeri: Kullanıcı/biçimi, yerine, zamanına, kullanım biçimine bağlıdır.

 • Maliyet/Değer İlişkisi:

 • 1. Eğer Marjinal Değer > Marjinal Maliyet ise bilgi hacmi arttırılır.

 • 2. Eğer Marjinal Değer < Marjinal Maliyet ise bilgi hacmi azaltılır.

 • 3. Eğer Marjinal Değer = Marjinal Maliyet ise bilgi optimum değerdedir.İŞLETMELERDE BİLGİ SİSTEMLERİ

 • Resmi bilgi sistemleri

 • Gayri resmi bilgi sistemleriİŞLETMELERDE BİLGİ SİSTEMLERİ

 • Resmi Bilgi Sistemlerinin Genel Yapısı:

 • Modern organizasyonlarda bilgi temel bir kaynaktır. Bu nedenle, her işletme 3 alt sistemden oluşan bir bütün olarak görülür.

 • 1. İşlemler alt sistemi

 • 2. Yönetim alt sistemi

 • 3. Bilgi alt sistemiİŞLETMELERDE BİLGİ SİSTEMLERİİŞLETMELERDE BİLGİ SİSTEMLERİ

 • Bilgi Sistemi Blok Yapısı:

 • 1. Tasarım Blokları

 • 2. Talep Blokları

 • Sistem:

 • Güvenilirlik

 • Maliyet

 • Esneklik

 • Beklenen ömür

 • Büyüme potansiyeli

 • BakılabilirlikİŞLETMELERDE BİLGİ SİSTEMLERİ

 • Maliyet/Etkinlik:

 • Direkt maliyet

 • Endirekt maliyet

 • Direkt fayda

 • Endirekt faydaBilgi Sistemi Analizi

 • Bilişimci: Bu kişiye Sistem Analisti denir. Sistem mühendisliği gelişim metodolojisi metodu veya sistem analizi metodları kullanılır.Bilgi Sistemi AnaliziM.I.S Tanımı ve Özellikleri

 • M.I.S yönetimin,

 • zamanında,

 • kesin/doğru ve

 • komprime

 • bilgiye sahip olarak,

 • planlama,

 • takip etme ve

 • kontrol işlevlerini

 • bilgisayara dayalı olarak yapabilmelerini sağlayan bir sistemdir.M.I.S Tanımı ve Özellikleri

 • Bilinen çok bilgiyi değil, kritik olan az/komprime bilgiyi içermesi gerekir.

 • Yönetimin ihtiyaçları yönünde, anlaşılabilir ve bilgiye ulaşımı basit olmalıdır.

 • Sistem yönetime dönük olduğu halde, kullanıcıya da aynı ve hatta daha kapsamlı yarar sağlamalıdır.

 • Yönetimin daha rahat ve sağlıklı karar almasını sağlamlıdır.

 • Planların ve projelerin zamanında ve bütçeyi aşmadan bitirilmesine olanak tanımalıdır.M.I.S Tanımı ve Özellikleri

 • Camia içinde daha iyi iletişim sayesinde motivasyonun artmasına yardımcı olur.

 • Pazar verilerine reaksiyonun hızlanmasını destekler.

 • Pazar dinamiğinin daha iyi anlaşılmasına ön ayak olur.

 • Camianın flexibilitesini arttırır.

 • MIS kısa vadeli bir olay değildir. Bir şirkette yerleştirilmesi çeşitli faktörlere bağlı olarak 1-3 sene arasında değişir.

 • MIS standart bir donanım veya yazılım paketi değildirYönetim Bilgi Sistemi Kurulması

 • Bir örgütte YBS kurulurken, yöneticiler aşağıdaki soruları öncelikle yanıtlamalıdır:

 • * Örgüt yönetimi için hangi bilgilere, ne zaman, nerede ve hangi biçimde gereksinim vardır?

 • * Gereksinim duyulan bu bilgilerin maliyeti nedir?

 • * İşleme sürecinde hangi bilgilere ve verilere öncelik tanınmalıdır?

 • * Bilgiler sıralama, birleştirme, anlamlı bir biçimde işleme ve en kısa sürede karar organlarının kullanımına sunma yöntemi nasıl olmalıdır?Yönetim Bilgi Sistemi Kurulması

 • Dinamik bir yönetim için gerekli denetim döngüsünün gereksinimleri nelerdir?

 • YBS değerleme ve düzeltme mekanizması nasıl işlemelidir?NİYE YENİ YÖNETİM SİSTEMİ?

 • MIS projelerinde “Critical Success Factors” olarak adlandırılan “başarı anahtarları” şu şekilde sıralanabilir:

 • 1) Hardware (donanım) teknolojisindeki son gelişmelerin göz önünde bulundurulması.

 • 2) Software (yazılım) alanındaki son imkanların tam değerlendirilmesi.

 • 3) Bazı başarı anahtarları sayısallaştırılamaz. Bunun bilincinde olabilmek.

 • 4) MIS felsefesi yönetim tarafından devamlı desteklenmelidir.NİYE YENİ YÖNETİM SİSTEMİ?

 • Bugün software(yazılım) branşı tüm dünyada bir patlama yaşamaktadır. Üretim konusunda türkçe bazı yazılımlar üretimde toplanan know-how’ un yönetime aktarılmasını artık mümkün kılmıştır.

 • Üretime bağlı entegre paketler sipariş alımı ve satıştan satın almaya kadar esasen birbirine bağlı olan detaylı bilginin bilgisayarda da birbirine bağlanması olanağını ortaya çıkarmıştır.

 • Bugün üretim, maliyet hesabı, kalite kontrolü, stok kontrolü, bakım, satış, faturalama, satın alım, sipariş kabulü, personel takibi, muhasebe gibi fonksiyonların bir entegre pakette toplanması imkanı vardır.SİSTEMİN ESASLARI

 • Bir MIS kurulmasında ana prensipler şunlar olmalıdır:

 • 1) Taslak baştan sona adım adım planlanmalıdır.

 • 2) Tüm sistem modüler yapıya sahip olmalıdır.

 • 3) Hiyerarşik bir yapıdaki her modülün bir alt modülü olmalıdır.

 • 4) Her modülde yapılacak işler; zaman süresi, başlayış ve bitiş tarihi, sorumluluk alacak kişi, yapılacak görevin maliyeti gibi, konularda belirli ve ağ gibi birbiriyle bağlantılı olmalıdır.SİSTEMİN ESASLARI

 • 5) Sistem mümkün olduğunca standartlaştırılmalı, fakat her şirketler grubunun her şirketine uyarlanabilecek kadar flexibilitesi olmalıdır.

 • 6) Projenin aşamaları bir “Project Mnagement” yazılım paketi ile desteklenmelidir.Y.B.S AşamalarıY.B.S Aşamaları

 • Strateji Planı Aşamaları:

 • * Organizasyon performansı

 • * Başarı anahtarları tespiti

 • * Rekabet analizi

 • * Uygulama planıYBS nin Uygulama Sorunları

 • İşle ilgili bilgi yetersizliği

 • Yöneticinin arzuladığı bilgiye zamanında ulaşamaması

 • Karar vermedeki karmaşıklık ve belirsizlik

 • İletişim yetersizliği

 • Sistemin nasıl kullanılacağının bilinmemesi.

 • Ayrıca diğer bazı sorunlar şöyledir;YBS nin Uygulama Sorunları

 • Teknik sorunlar

 • Yönetsel sorunlar

 • Değişmeye karşı durgunluk

 • Gerekli eğitim eksikliği

 • Gerçekleştirilecek görevin boyutlarının bilinmemesi


Yüklə 468 b.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə