Yrd. Doç. Dr. Göktürk TÜYSÜZOĞlu adı SoyadıYüklə 40,62 Kb.
tarix22.01.2018
ölçüsü40,62 Kb.
#39823

Yrd. Doç. Dr. Göktürk TÜYSÜZOĞLU
1.      Adı Soyadı : Göktürk TÜYSÜZOĞLU

2.      Doğum Tarihi ve Yeri : 28.10.1984/Giresun

3.      Unvanı : Yrd. Doç. Dr.

4.      Öğrenim Durumu: Doktor (Dr.)


Derece

Alan

Üniversite

Yıl

Lisans

Uluslararası İlişkiler

Doğuş Üniversitesi (Burslu)

2007

Y. Lisans

Uluslararası İlişkiler ve Küreselleşme

Kadir Has Üniversitesi

2008

Doktora

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

İstanbul Üniversitesi

2012

Doktora Tez Konusu: Karadeniz Havzası’nda Rekabet Analizi; İşbirliği Söylemlerinin Bölgesel Çatışma Beklentilerine Yansıması.


5.      Akademik Unvanlar:

Yardımcı Doçentlik Tarihi : Kasım 2013.
6.     Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri:

7.     Yayınlar

7.1.  Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities):
7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

Göktürk TÜYSÜZOĞLU, “Kadro Hareketi ve Kadrocular” , Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl 3, Sayı 4, İlkbahar 2011, ss. 19-33.


Göktürk TÜYSÜZOĞLU, “Changing Outlook of Turkish-Israel Relations after the Millennium”, Scottish Journal of Arts, Social Sciences and Scientific Studies, Vol. 13, No. 1, July 2013, pp. 28-40.
Göktürk TÜYSÜZOĞLU, “Karadeniz Havzası’nda Dengeleyici Bir Aktör Olarak Türkiye”, The Journal of Academic Social Science Studies, Cilt 6, No. 7, 2013, ss. 1139-1159.
Göktürk TÜYSÜZOĞLU, “Sosyal Konstrüktivizm ve Kopenhag Okulu Bağlamında Lübnan’daki Siyasal Yapının Değerlendirilmesi”, Uluslararası Hukuk ve Politika, Cilt 9, Sayı 35, 2013, ss. 115-143.
Göktürk TÜYSÜZOĞLU, “Güvenlik İsteminin Dış Politika Oluşum Sürecine Etkisi: Ermenistan-İran İlişkilerinin Güvenlikleştirme Kuramı Bağlamında Anlamlandırılması”, Orta Asya ve Kafkasya Araştırmaları (OAKA), Cilt 8, Sayı 16, 2013, ss. 95-123.
Göktürk TÜYSÜZOĞLU, “Çok Kutupluluk Tartışmaları ve Karadeniz Havzası’nın Bölgesel Görünümü”, Akademik İncelemeler Dergisi (AİD), Cilt 8, Sayı 3, 2013, ss. 241-273.
Göktürk TÜYSÜZOĞLU, “Strategic Depth: A Neo-Ottomanist Interpretation of Turkish Eurasianism”, Mediterranean Quarterly, Vol. 25, No. 2, 2014, pp. 85-104.
Göktürk TÜYSÜZOĞLU, “How Demand for Security Influence the Shaping of Foreign Policy: Using the Theory of Securitisation to Understand Armenia-Iran Relations”, Journal of Eurasian Studies, Vol. 5, No. 2, 2014, pp. 192-201.
Göktürk TÜYSÜZOĞLU, “Değişen Bölgesel Denklemler Işığında Türkiye-İsrail İlişkilerinde İşbirliğini Tetikleyen Unsurlar”, İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi (İTOBİAD), Cilt 3, Sayı 3, 2014, ss. 588-609.
Göktürk TÜYSÜZOĞLU, “Toplumsal Kimliğe Dayalı Güvenlikleştirmelerin Siyasal Sorunlar Bağlamında İrdelenmesi: Belucistan Örneği”, Güvenlik Stratejileri Dergisi, Yıl 11, Sayı 21, 2015, ss. 39-87.
7.3. Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler:
Göktürk TÜYSÜZOĞLU, “İkinci Dünya Savaşı Sonrası İngiliz Dış Politikası: İmparatorluk Yaşıyor Mu?” , Akademik Bakış Dergisi, Sayı 26, Eylül-Ekim 2011.
Göktürk TÜYSÜZOĞLU, “Ukrayna’da Turuncu Devrim’in Sonu” , Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı 3, Ocak 2011, ss. 64-79.
Göktürk TÜYSÜZOĞLU, “Rusya Arka Bahçesi’ni Temizliyor” , KTÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı 2, Temmuz 2011, ss. 55-71.
Göktürk TÜYSÜZOĞLU, “Çatışma ve İşbirliği Dikotomisi Çerçevesinde Balkanlar’ın Siyasal Görünümü” , Avrasya Etüdleri, Cilt 42, Sayı 2, 2012, ss. 83-110.
Göktürk TÜYSÜZOĞLU, “Güney Kafkasya’da Bölgesel İşbirliği Gerçekliğinden Soyutlanan Ülke: Ermenistan”, Ermeni Araştırmaları, Sayı 44, 2013, ss. 233-274.
Göktürk TÜYSÜZOĞLU, “Milenyum Sonrası Türk Dış Politikası: Yeni Osmanlıcılık ve Türk Avrasyacılığı Ekseninde İnşa Edilen Bir Pragmatizm”, Alternatif Politika, Cilt 5, Sayı 3, 2013, ss. 295-323.
Göktürk TÜYSÜZOĞLU, “Savunmacı Realizm ve Saldırgan Realizm Bağlamında Karadeniz Havzası’ndaki Çatışma Gerçekliğinin Değerlendirilmesi”, Avrasya Etüdleri, Sayı 44, 2013, ss. 57-85.
Göktürk TÜYSÜZOĞLU, “Karadeniz Havzası’ndaki Çatışma Gerçekliğinin Güvenlikleştirme Yaklaşımı Çerçevesinde Anlamlandırılması”, Karadeniz Araştırmaları, Sayı 41, Yaz 2014, ss. 87-109.
Göktürk TÜYSÜZOĞLU, “Milenyum Sonrası Türkiye-İsrail İlişkilerinin Değişen Görünümü”, Akademik Ortadoğu, Cilt 8, Sayı 16, Mayıs 2014.
Göktürk TÜYSÜZOĞLU, “Farklı Dış Politika Seçenekleri Bağlamında Ermenistan Dış Politikasının Değerlendirilmesi”, Yeni Türkiye (Ermeni Meselesi Özel Sayısı Cilt IV), Yıl 20, Sayı 63, 2014, ss. 3283-3300.
Göktürk TÜYSÜZOĞLU, “Kürt ve Beluci Ulusçuluklarının Benzeşen ve Ayrışan Yönleri”, Ortadoğu Yıllığı 2013, Cilt 9, Sayı 9, 2015.
Göktürk TÜYSÜZOĞLU, “Etno-Federalizm Kosova’daki Siyasal Krizi Çözebilir Mi?”, Avrasya Etüdleri, Sayı 46/2, 2014, ss. 7-37.
Göktürk TÜYSÜZOĞLU, “Orta Afrika Cumhuriyeti’ndeki İç Savaşın Nedenleri ve Bölgesel Yansımaları”, Abant İzzet Baysal Üniversitesi (AİBU) Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 14, Sayı 3, 2015, ss. 111-130.
7.4. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan bildiriler:

Göktürk TÜYSÜZOĞLU, “ABD’nin Güney Kafkasya Politikası” , III. Karadeniz Uluslararası Sempozyumu: Karadeniz Yararlanıcıları” , Giresun Üniversitesi KARASAM, Giresun, 4-6 Ağustos 2010.Göktürk TÜYSÜZOĞLU, “Soğuk Savaş Sonrası ABD’nin Balkanlar Stratejisi” , Uluslararası Balkan Kongresi, Kocaeli Üniversitesi-BİLGESAM, Kocaeli, 27-28 Nisan 2011.
Göktürk TÜYSÜZOĞLU, “Rusya’nın Güney Kafkasya Politikası” , IV. Karadeniz Uluslararası Sempozyumu: Çatışma ve İşbirliği” , Giresun Üniversitesi KARASAM, Giresun, 6-7 Ekim 2011.
Göktürk TÜYSÜZOĞLU, “Avrupa’nın Ortasında Bir Siyasal ve Yönetimsel Başarısızlık Örneği: Bosna-Hersek” , Üç Deniz Havzası Ülkeleri Ortak Yönetim Kültürü ve Yeniden Yapılanma Sorunları Sempozyumu, İstanbul Aydın Üniversitesi, İstanbul, 13-16 Ekim 2011.
Göktürk TÜYSÜZOĞLU, “Arap Baharı ve Suriye” , Uluslararası Ortadoğu Kongresi, Kocaeli Üniversitesi-BİLGESAM, Kocaeli, 1-2 Kasım 2011.
Göktürk TÜYSÜZOĞLU, “Yumuşak Güç Kuramı Ekseninde Türkiye’nin Güney Kafkasya Stratejisi” , Uluslararası Kafkasya Kongresi, Kocaeli Üniversitesi-BİLGESAM, Kocaeli, 26-27 Nisan 2012.
Göktürk TÜYSÜZOĞLU, “Çatışma ve İşbirliği Dikotomisi Çerçevesinde Balkanlar’ın Siyasal Görünümü” , Balkan Savaşları’nın 100. Yılında Savaştan Ebedi Barışa: Balkanlar’da İyi Komşuluk Kongresi, T.C. Cumhurbaşkanlığı Himayesinde; TİKA, Başbakanlık ve Hacettepe Üniversitesi Ortaklığında, İstanbul, 4-7 Ekim 2012.
Göktürk TÜYSÜZOĞLU, “Cemaatler Üzerinden Güvenlikleştirilen Ülke: Lübnan” , T.C. Dışişleri Bakanlığı ve Sakarya Üniversitesi Ortaklığında, Sakarya, 9-11 Ekim 2012.
Göktürk TÜYSÜZOĞLU, “Kosova Toprakları’nın Güvenlikleştirilmesi” , CPRS Turkey-İnsani Güvenlik Konferansı 2012 (Coventry University, Kadir Has Üni, ODTÜ ve Abant İzzet Baysal Üni. İşbirliği çerçevesinde), İstanbul, 18-19 Ekim 2012.
Göktürk TÜYSÜZOĞLU, “Savunmacı Realizm ve Saldırgan Realizm Bağlamında Karadeniz Havzası’ndaki Çatışma Gerçekliğinin Değerlendirilmesi”, Uluslararası Güvenlik Kongresi (Kocaeli Üniversitesi, BİLGESAM, Yıldız Teknik Üniversitesi, Trakya Üniversitesi işbirliğinde), Kocaeli, 8-9 Ekim 2013.
Göktürk TÜYSÜZOĞLU, “Stratejik Derinlik: Avrasyacılığın Osmanlı Referansı Üzerinden Anlamlandırılması”, Strategizing Turkey, Davutoglu Era in Turkish Foreign Policy, İstanbul Kültür Üniversitesi, İstanbul, 26-27 Ekim 2013.
Göktürk TÜYSÜZOĞLU, “Çok Kutupluluk Tartışmaları ve Karadeniz Havzası’nın Bölgesel Görünümü”, 4th Blue Black Sea International Congress, Marmara Üniversitesi, İstanbul, 25-26 Kasım 2013.
Göktürk TÜYSÜZOĞLU, “How Demand For Security Influence the Shaping of Foreign Policy: Using the Theory of Securitisation to Understand Armenia-Iran Relations”, 1st Annual International Conference on Eurasian Politics&Society, CESRAN International-Keele University-Karadeniz Teknik Üniversitesi ortaklığında, Trabzon, 20-21 Mart 2014.
Göktürk TÜYSÜZOĞLU, “Türk Dış Politikası’nın İşleyişinde Düşünce Kuruluşlarının Rolü”, Uluslararası İlişkiler Konseyi (UİK) 10. Yıl Kongresi (Türkiye’de Uluslararası İlişkilerin Dünü, Bugünü, Geleceği), UİK-Yaşar Üniversitesi ortaklığında, İzmir, 17-20 Nisan 2014.
Göktürk TÜYSÜZOĞLU, “Değişen Bölgesel Denklemler Işığında Türkiye-İsrail İlişkileri’nde İşbirliğini Tetikleyen Unsurlar”, II. Ortadoğu’da Siyaset ve Toplum Kongresi, Sakarya Üniversitesi ORMER ve SETA işbirliğiyle, Sakarya, 14-17 Ekim 2014.
7.5. Yayınlanan Kitaplar:

Göktürk TÜYSÜZOĞLU, Karadeniz Havzası’nda Rekabet Analizi; İşbirliği Söylemlerinin Bölgesel Çatışma Beklentilerine Yansıması, Derin Yayınları, İstanbul, 2013.


Göktürk TÜYSÜZOĞLU, Türk Dış Politikasında İstikrarın Adresi: Gürcistan, Türkiye Âlim Kitapları Yayınevi, Saarbrücken (Almanya), 2014.
7.6. Yazılan Kitap Bölümleri:
Göktürk TÜYSÜZOĞLU, “Toplumsal Güvenlikleştirme Yaklaşımının Siyasal Statü Tartışmalarına Etkisi: Kırım Örneği”, Uluslararası İlişkilerde Teoriden Pratiğe Güncel Yaklaşımlar, Sibel Turan ve Nergiz Özkural Köroğlu (der.), Dora Yayıncılık, Bursa, 2015, ss. 189-231.
7.7. Katılınan Eğitim Programları:
Göktürk TÜYSÜZOĞLU, “8. Güvenlik Akademisi”, Uluslararası İlişkiler Konseyi (UİK), Kartepe/Kocaeli, 18-22 Aralık 2013.
7.8. Hakemli Olmayan Dergilerde Yayınlanan Makaleler:
Göktürk TÜYSÜZOĞLU, “Pakistan’daki Siyasal Gerginlik Meydanlara Yansıdı”, Ekoavrasya, Yıl 7, Sayı 28, 2014, ss. 50-53.
Göktürk TÜYSÜZOĞLU, “İsrail’de Kartlar Yeniden Dağıtılacak”, Ekoavrasya, Yıl 8, Sayı 29, 2015, ss. 52-53.
Göktürk TÜYSÜZOĞLU, “İsrail Cephesi’nde Değişen Bir Şey Yok”, Ekoavrasya, Yıl 8, Sayı 30, 2015, ss. 70-73.
7.9. Diğer Yayınlar:

Köşe Yazarlığı:


Milliyet, Yeni Şafak, Yeni Asya, Radikal, Yurt, Dünya, Yeşilgiresun adlı ulusal ve yerel gazetelerde köşe yazıları ile USAK, Al Jazeera Turk, Caspian Weekly, TUİÇ Akademi, UPA (Uluslararası Politika Akademisi) ve Birikim adlı portallarda çok sayıda analiz-değerlendirme yazısı ve makale. Bunun yanı sıra The Daily Beast, SETIMES, TÜRKSAM gibi portallara verilmiş röportajlar.
Televizyon Programı:
TRT TÜRK, “Kıta Raporu” programı canlı telefon bağlantısı (9 Eylül 2013).
TRT TÜRK, “Detay Haber” programı canlı telefon bağlantısı (6 Şubat 2014).
Radyo Programı:
ÇOMÜ Kampüs FM, “Perspektif” programı canlı telefon bağlantısı (9 Aralık 2014).
8. Üniversitelerde Verdiği konferanslar:

“Ukrayna’da Turuncu Devrim’in Sonu”, Karadeniz Stratejik Araştırmalar Merkezi, Giresun Üniversitesi, 27 Mayıs 2010

“Ukrayna’daki Güncel Kriz ve Kırım Sorunu”, Giresun Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Topluluğu, Giresun Üniversitesi, 5 Mart 2014.

9. Hakemlik Yaptığı Dergiler:

Turkish Studies (Routledge/Taylor&Francis),

Journal of Eurasian Studies (Elsevier),

Karadeniz Araştırmaları,

Alternatif Politika,

LEGES Sosyal Bilimler,

LEGES Siyaset Bilimi,

Karadeniz,

Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi.

9 - Verdiği Dersler:

- Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi (İstanbul Aydın Üniversitesi ABMYO-2008/2009

- Dünya Uygarlık Tarihi (İstanbul Aydın Üniversitesi ABMYO-2008/2009)

- Siyasi Tarih II

-Osmanlı Diplomasi Tarihi

-Kafkasya Siyasi Gelişmeleri

- Siyasi Tarih I

- Dış Politika Analizi

- Güncel Karadeniz Jeopolitiği

- Küreselleşme ve Uluslararası Güncel Sorunlar (Yüksek Lisans)

- Uluslararası Hukuk-II

- Uluslararası Politika-II

- Soğuk Savaş Sonrasında Balkanlar (Yüksek Lisans)

10. Mesleki Geçmiş

- Öğr. Gör. İstanbul Aydın Üniversitesi (2008 – 2009)


11. Dil:
İngilizce (Çok iyi seviyede KPDS: 90, ÜDS: 86,25)
12. İletişim:
Cep Tel: 0505 374 08 00
E-Mail: gktrkt@gmail.com

Yüklə 40,62 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə